Skip to main content

Full text of "Acta Sanctorum"

See other formats


T ' ,-*•- .'■■', • -.'.;..- ■■-•»• I |L I ■■ ! 1 

■ ;,., ■■' I ':'■-.., j £he EuHI ','■/■ ' -■■■ 

KiililPii 


EHl iffl B lB laBBffl 

1;,-'; 


■RS 

Jv:-'-::.;-,.-:,, mm ■ 

f fttoiHMl sSt ifi V' V ••: '■: _ 

I lM 9 H :•::■■'•■. • v - 

— ^^^B- , 'I 

,: ■' ,: 'A ,: ''- : " ! 

_____H ,o x ______E| ', .! , ' ^^ 0067395XXXX 


livi.'. ■ ill '';: IliL 


1 II 

, . J 
'"Jk™'J 5 

%- •■ -s : .-1 _i,ftO • " - •' 

% < 


'• V ' VILLANOVA COLLEGE LIBRARY 

Villanova, Pennsylvania 
This book was donated 

3-4-49 

by 
^s _ 


<v-- «>. 1M* fc. Hv, 


« * %/ 


__ VC- 


>-^ V w 
V — *sr « w w m <m ■ , , -> r^A ^ur />< . «Ss v-\ '-<C jrj^ci t 


! r , v - ♦ ■ 5w ACTA SANCTORUM I PAB1SII6. — H.\ rYPIS v. GOUPY, VIA GAKANClKUE, 5. 

Par.s.is *Rom*:.apvd V.ctorkm Pai.mk mdccc >.x AD ACTA 

SANCTORUM 

quotquot toto orbe coluntur, vel a catholicis scriptoribus celebrantur 
EX LATINIS ET GR,ECIS, ALIARUMQUE GENTIUM ANTIQUIS MONUME.NTIS 

HACTENUS COLLECTA 

SUPPLEMENTUM. 

VOLUMEN GOMPLECTENS 

AUCTARIA OCTOBRIS et TABULAS GENERALES 

Scilicet Ephemerides et Indicem Alphabeticum Sanctorurn decem priorum mensium, duplicera 
Elenchum Sanetorum de quibus agendum in prosecutione operis Bollandiani, necnon 
Syliabum Nominum rerumque Notabilium, quae in Prsefationibus , Tractatibus prrelimi- 
naribus, etc, continentur. 

Cura et Opere L. M. RIGOLLOT Presbyteri Lingonensis. 
PARISIIS 
apudVICTOREM PALME bjbliopolam 


AUCTARIA SEU not^ AD ACTA SANCTOMJM 

TOMORUM WkTl 00T0BRIS CONSCRIPTA 

JOSEPHO VAN HEGKE, BENJAMINO BOSSUE, VIGTORE DE BUGK, 

ANTONIO TINNEBROECK, 

SOCIETATIS JESU PRESBYTERIS THEOLOGIS, 

Seorsim pridem edita, nunc in nnnm conflata et jnxta normam totius Operis Bollandiani 

disposita indicibusque locupletata, 

Curante L. M. RIGOLLOT, presbytero Lingonensi. Ad Acta Sanctorum Supplementum. - Auctaria Octobrts 


Auctarium tomi I Octobris Acta S. Saturii eremit* die 2 Octobris culti comple- 
ctens nulm imprimendi facultatem aut approbationem, nullamque auctons prote- 
stationem prae se ferebat. Auctarium autem tomi V Octobris sic habebat in calce : 

FACULTAS R. P. PROVINCIALIS 

SOCIETATIS JESU BELGICjE. 

Quum tres theologi Societatis nostr* legerint edique posse censuerint Auctarium ad Acta Sancto- 
rum tomi V Octobris, conscriptum a Josepho Van Hecke, Benjamino Bossue, Victore de Buck et 
Aotonio Tinnebroek, ejusdem Societatis presbyteris theologis : ego infrascriptus Pr»poMtus Pro- 
vlnci* Belgic*, potestate mihi facta ab admodum R. P. N. Pr*posito Generali Joanne Roothaan 
concedo facultatem dictum Auctarium imprimendi. In quorum fidem hasce manu propna subscnptas, 
consueto q ueofficiisigillomunitas,dediBruxellis27Januariil852. pRANCKEVILLE s a> 

APPROBATIO ORDINARII. 

Auctarium in tomum quintura Octobris Actorum Sanctorum imprimi permittimus. 
Mechliniae 30 Januarii 1852. p CQRTEN m QEN> 

PROTESTATIO AUCTORUM. 

Quod auctores hujus voluminis protestati sunt in hoc Opere de Actis Sanctorura se servatas 
velle Urbani Pap® VIII constitutiones, neque suis aliorumve relatis coramentanis ahud pondus 
tribui quam sit histori» ab horainibus errori obnoxiis scriptse, idem pro hoc Auctario denuo pro- 
testamur. Item Auctarium tomi VI Octobris habebat in calce : 

FACULTAS R. P. PROVINCIALIS 

SOCIETATIS JESU BELGIC^l. 

Quum tres theologi Societatis nostrae legerint edique posse censuerint Auctarium ad Acta Sancto- 
rum tomi VI Octobris, conscriptum a Josepho Van Hecke, Benjamino Bossue, Victore de Buck et 
Antonio Tinnebroek , ejusdera Societatis presbyteris theologis : ego infrascriptus Praepositus 
Provinci» Belgicae, potestate mihi facta ab admodum R. P. N. Prjeposito Generali Petro 
Beckx, concedo facultatem dictum Auctarium imprimendi. In quorum fidem hasce manu propria 
subscriptas, consuetoque officii sigillo munitas, dedi Bruxellis 4 Augusti 1853. 

H. MEGANCK s. J. 

APPROBATIO ORDINARII. 

Auctarium in tomum quintum Octobris Actorum Sanctorum imprimi permittimus. 

Mechliniae 4 Augusti 1853. 

P. CORTEN vic. qen. 

PROTESTATIO AUCTORUM. 

Quod auctores hujus voluminis protestati sunt in hoc Opere de Actis Sanctorum se servatas 
velle Urbani Papae VIII constitutiones, neque suis aliorumve relatis commentariis aliud pondus 
tribuiquam sit historiae ab hominibus errori obnoxiis scriptae, idem pro hoc Auctario denuo pro- 
testamur. MONITUM AD LECTORES Quum proptertemporum injuriam. tomorum V et VI Octobria impresaio pneeipitanter et haud 
satis studiose festinata fuerit. nil mirum si sat mutta easl iganda at adSungenaa in i,.s oeoorrant . nec 
scriptorum id incurt*. bene vero temporum iniqnitati tribuendnm. - Supp, emm anno 1773 

Societate Jesu actum videbatur de Opera Bollandiano. A.ttaman, muU.a auperaUa diffloultatibua, 
hagiographicum institutum perstitit, translatum anno 177S Autverpis Brusellaa ad abbatiam Cau- 
denbergensem. Dein dissolutum sub Josepho II anno 1783 ac postea rursus const.tut,,,,, trans, 
anno 1789 ad abbatiam Tongerloensem. . Quod fusius explioatum repenre eet m Prommio to„„ VII 
Octobris Atqni has inter vicissitudines molestiasque elaborati sunt et m lucem ed.t, : tomn Ooto- 
brtquintus anno 1786, et tomus ejusdem mensis sextus anno 1794. H.o qu. perpendent, b»U 
lablr aliqua in hac Operis parte desiderari , unde conncienda visa sunt Auctar.a, onornm hac 

"m "onstant scilicet ex notis quae certis indicibus referantur ad paon r ^ 

afqlelm paginarum divisiones, unde et utiiia sint iis qui prioris emUoma cxemplar peuos se 

^mittitur Auctarium tomi I Octobris complectens tantum Commentarium historicum de S Sa- 
turio !!! et confessore. Sori* in Hispania, quem BolUndiati. inter Pneterm.ssos ad d.em 2 non 

6 atis recte retulerant, quod de ejus cu.tu " "^etorum seu Beatorum Actn, qui 

Sequitur Auctanum tom. V Oct obr». C P t u m . ^ ^ 

mi „us recte inter P nri» etiam « J-J*. .£-» ^ ^ , 

B. Michaelis eremito Camaldulens,, et S. Gaudentn ^ep rae p ^ 

si ones et additiones ad Acta S. P.n.t, «Wjj^^ Veronre alt erius in Uva cu.ti. 

S . ciari episcopi «T^T^^KLl eonfeaaori, in !..,.« N= 

S. Paulini Eboracens,s epieeop., S. taA» v '^ ,,„.,„,„„, s . Ge . 

c T s -; oannis "f s i &L£S* s ° «» , ,. . *. 

nardi confessor.s in Galha, b. Meian ' , . t Amlronici Martyrum ,n 

SS . Nigazii et sociorum Martyrum ^'^Tm ~J patriareharum Conatautmop.. 
Cilicia, SS. SaneUn. Verodune„s,s M 1 ns,s. Ne t P g ^ ^ 

Htanornm, S. ^^" '"Si abbatiaa» Berekin. 

tiensis, S Canmc, ^J£SZ££** »** * *"» ^"^ ^ "" 'TnT 

^ai^sTJ -«-*- - — ^ sanctis in tumo v Octo - 

"£££± Auctarium tomi VI Octobri, Capit --« -g ^P^pX 

rum minus recte inter Pnetermissos relatorum se,.„. SS. HetoU ^ . 

torf, Thermautimuxoris.Christisnli* etV.ctun, «^artynuu.^m ^. g ^ _ 

„ici,Tridini,nd,oeces.Vercellens.. ^P' 11 '^ Opione sive Opil ,„-esbytero ac 

rensi.breviusculasque Syllogas de ^^^Z^, ',,„„ ,„ , ,„,„ nl le 

dc S. Procula Virgine et Martyre, q,„ P ^~^ Capit 1V ' .,„„„,,,,, I additioue. 

Theodorico.JoanneetRothardoemscop, Can, J ^ g ^,^, 

ad Acta S. Monm episcopi Medmlan •» ^ 8 ^»" c P onfes P sorum in AMca , S i oopi 

SS. Cypriani Felicis et sociorum part.m mart,. , I ^ ^, Januarii 

Sleptensis. S. Edvvini regis Northumbrorum ^ BrfoWA ,^ s . Lu . 

etMartialis Martyrum Cordub. .n ^.SS^r^ ^^ § ^^. ^. ^ 
bentii presbyteri. S. Romuli ep.scop. Januens.s, s Che Udoniai virginia, S. Mauritii 

g nsJ, S. Gera.dicomitisAure.iace„s,s S. ,ta ma rt^... b ^^ g ^, 

°abbatis Carnoetensis, S. Callisti Pap» *-«^-^ R heme sis , S. Fortunati episcopiTudertini. 

^«^ii^i^^S— ■ s - Dominici L :fn 

S. Manechildis virginis ,88. ****££?££ ^tamenU ad Prmte, ierum 12, 13 

confessoris et S. Bernard. confessor.s. C»P't V a^ ^ de quibus prl£C , pue 

et 14 Octobris. Ex hac recens.one, s.cut supra d.ctum 
Sanctis in tomo VI Octobris disputetur. 

L. M. RIGOLLOT. INDEX 

ALPHABETICUS 

SANCTORUM 

DE QUIBUS AGITUR IN HIS AUCTAMIS. Adrianus cum Marcello (Vide Marcellus). 
14 Agratus et Casturus episcopi Vien- 
me Allobrogura. Nota xxx De chrono- 
taxi archiepiscoporum Viennensium a 
S. Cadeoldo usque ad S. Eoaldum 185 

11 Alexander Saulius episcopus Aleriensis de- 
inde Ticinensis, in ducatu Mediolanensi. Nota 
lxxxvi Quanti facienda Vita B. Alexandri 
Saulii a Cardinale Gerdil edita, ex qua hau- 
riuntur pleraque Auctario ipsius inserenda 
80. Nota lxxxvii IngressusB. Saulii in Reli- 
gione 82. Nota lxxxviii B. Saulii progressus, 
susceptio sacrorum Ordinura, labores in con- 
cionando. docendi munereetregimine 82. No- 
ta lxxxix B. Saulius fit Aleriensis episcopus ; 
primi ejus labores 87. Nota xc Supplentur 
gesta a B. Saulio in episcopatu Aleriensi; ad 
sedem Ticinensem transfertur 90. Nota xci 
B. Saulii morbus et sanctus obitus 99. Nota 
xcii Miracula post mortem B. Saulii ope pa- 
trata 100. Nota xciii Alexandri Saulii Beati- 
ficatio 102. 

Andronicus cura Taracho (Vide Tarachus). B 14T|ernardus confessor, Ariani in Italia. Nota 
xxxii De auctoritate Actorura S. B Ber- 

nardi 187 

11 Bruno archiepiscopus , Coloniae Agrippinae. 

Nota i.xxxv S. Brunonis Reliquiae 80 C 74 Nota lxxxi De Actis S. Cannici 74. — 
Vita S. Cannici. Ex Hisloria ecclesinstica Jo- 
annis Lanigan deprompta 74 

Casturus cum Agrato (Vide Agratus). 

13 Chelidonia virgo, Sublaci in Italica. Notaxxi 
S. Chelidoniae cultus 152 

Christes cura Hedisto (Vide Hedistus). 

10 Cerbonius episcopus confessor, Veronae in 
Italia. Nota xix De aetate S. Cerbonii 36 

10 Cerbonius episcopus confessor, in Ilva He- 
trurise insula. Nota xx De Reliquiis S. Cer- 
bonii apud Parisienses asservatis 36. Nota 
xxi Indicatur situs quorumdam locorum C. 
Byeo ignotorura 36 

10 Clarus episcopus confessor, Nannete in Bri- 
tannia Arraorica. Nota xiv Lectiones propriae 
de S. Claro in Breviariis Nannetensi et Brio- 
censi 33. Nota xv De aetate S. Clari 33. 
Nota xvi De Festis S. Clari 34. Nota xvii S. 
Clarus noster non est confundendus cum S. 
Claro presbytero ac martyre 35. Nota xviii 
De capite S. Clari ; contra oculorum raorbos 
invocatur 35 

14 Ccelestus seu Ccelestinus episcopus, Metis in 
Lotharingia. Nota xxvi Origo episcopatus 
Metensis 180 

13 Colmanus Martyr, in Austria. Nota xx Emen- 
datur textus Vitae S. Colmani ; quibus in locis 
ejus cultus maxime viguerit seu adhuc vigeat; 
sodalitia sub ejus patrocinio 149 

12 Cyprianus cum Felice et sociis mmmmcmlxxv 
partim martyribus partim confessoribus , in 
Africa. Nota viii Hunerici persecutio ; San- 
ctorura conditio, iter et locus exilii; tormen- 
torum eorum praesagia ; Mauris in servos dati ; 
S. Felix non rediit ab exilio, ut collationi 
Carthaginensi interesset \\Q 14/Tallistus papa martyr, Romae. Nota xxiv 
\J Cultus Leodiensis S. Callisti ; officium 
ejus ad ritum duplicem evectura 179 

11 Cannicus abbas, in Ossoria Hiberniaa provin- 
cia. Nota lxxx Quis fuerit iste Docus abbas, 
sub cujus cura aliquamdiu vixit S. Cannicus? D 1 lAominicus Loricatus confessor, Suavicini in D Piceno. Nota xxxi. Cultus B. Dominici 
Loricati. An hic Camaldulensis an Avellanen- 
sis fuerit \ 186 

14 DE QUIBUS AGITUR 

14 Donatianus episcopus Rheraensis, Brugis in 
Flandria. Nota xxv Historia Reliquiarum S. 
Donatiani ab anno mdccxciv usque ad praesens 
tempus 181 E 12l7dvvinus rex Northumbrorum. Nota x De E cultu S. Edwini, tufa ante eum gesta et 

Tinmuthensi fundatione ei tributa 121 

11 Ethehlburga virgoabbatissa, in Anglia. Nota 

lxxxii De fundatione monasterii Berkingen- 

sis 76 

11 Eupilius episcopus confessor, Comi m Italia. 
Nota lxxv S. Eupilius non fuit Ultrajectinus 
70. Nota lxxvi. Indulgentiaa Urbano II male 
attributse 78 IN HIS AUCTARIIS. 

ctorura Martyrura paljestra 29. Nota viii 
Varia nomina Bertunensis oppidi 30. Nota ix 
De caede sanctorum Martyrum, S. Gereonis 
ecclesire fundatione et Ordinis militaris Insti- 
tutione 30. Nota x. De concilio Agrippinensi 
anni cccxlvi 32. Nota xi. De capite S. Ge- 
reonis 32. Not.e xi et xm 32. 
Gislebertus abbas Sylvffl nigrae 14 

11 Gummarus confessor, Lyrre in Brabantia. No- 
ta lxxxiv Reliquiae S. Gummari profanationi 
eripiuntur '* H 12¥¥edistus Neronis famulus , cura Prisco H presbytero, Thermantia uxore, Christe 
filia et Victuria ancilla Martyres, Roma3 ad 
viam Laurentinam. Commentaru B PRfivIUB 
Horum sanctorum Martyrum pala?stra Rom?o 
seu Laurenti, non Ravennae ponenda 110. - 
Passio. Excodice 461 S. Qemani 112 13¥7austus cum Januario et Martiale martyri- 
V bus, Cordubae in Hispania. Nota xiii Cul- 
tus Rpliquiarum occultatio, lectiones varian- 

tes' 140 

Felix cum Cypriano (Vide Cyprianus). 

10 Felix episcopus confessor , Claromontu m 

Alvernia. Commentarics historico-criticus. 

Cultus S. Felicis, Reliquiarum translatio et 

gesta in episcopatu 

10 Fiecus episcopus Sleptensis. in Hibernia. 
Nota ix S. Fieci apud Martyrologos merao- 
ria; genus, cognati ac magister ; topographica 

qusedam 

11 Firminus episcopus Usetiensis, in Occitama 
inferiori. Nota lxxvii De loco natali S. Fir- 
mini 70. Nota lxxviii, S. Firminus non fuit e 
stirpe regia 71. Nota lxxix Auctoritas Vit» 
S Firmini;etnonnullagestaipsiusomissa /1 

14 Fortunatus episcopus, Tuderti in Umbria. 
Nota xxviii De Reliquiis S. Fortunati Metas 
tran*latis 

10 Franciscus Borgia Societatis Jesu confessor, 
Roma^. Not.e xxxix, xl, xli et xlii 43. Not.e 
xliii et xliv 44. Nota xlv Status recentior 
corporis S. Francisci Borgia? 44 G fl audentius archippiscopus Gnesnensis, Pra- T anuarius cum Fausto (Vide FaustusV 
JjoannescumTlieodorico.(ytrf*Theodoricu8). 

10 Joannes confessor, in dioBceai Eboracensi 

in Anglia. Nota xxxv 42. Nota xxxvi An- 
nus emortualis S. Joannia ejusque memoria 
in Martyrologio Canonicorum Regularium42. 
Not.e xxxvn et xxxvin 4 2 

11 Juliana Virgo abbatissa, Pauliaci in Nor- 
mannia. Nota lxxxiii Profanatio Reli<iuia- 
rura S. Julian;i' G 13f eobonus confessor, in Lemovicibus. Nota 
Li xvii Quo tempore vixerit S. Leobonus, 
quce miracula patraverit, quibus in locis co- 

latur . . , 

13 Lubentius presbyter confessor , Cubnni in 
dioecesi Trevirensi. Nota xv De antiquitate 
cnltus S. Lubentii, de natalis et translationis 
festis. de Reliquiis 143 

10 Ludovicus Bertrandus confessor. ValentiaB 
inHi.pani.,N..TAX,.vi46.N0TAXLvn Q 

dam adduntur ad cultum et reliquiasS. Ludo- 
viciBertrandi 16. N«»t.e xi.vii et xi.ix 49 . ga3 in Boheraia. Commentarius pr.e- 

vit-s. Rationes ob quas hic illustrantur S. Gau- 

dentii Acta 52. - - Vita, auctore Felice Ne- 

rio. Ex editis Rom.r anno mdcclxxii 54 

, 14 Gaudentiusepiscopnsmartyr, Arimini inlta- 

lia. Nota xxv Duo fuerunt sancti Geminiani 

1 79 

Mutinenses episcopi 

13 Geraldus comes , Aureliaci in Alvernia. 
Nota xix De S. Geraldi cultu 148 

10 Gereo et socii Martyres, ColoniaB Agrippinae 
et in ejus vicinia. Nota vi De Colonia et 
Xanto prima et secunda sanctorum Martyrum 
palcestra 28. Nota vii De Bonna tertia san- M Hllagdalena de Panateriis virgo tertu I 
ifl nis S. Dominioi, Tridini in <Yuvn 
cellensi CoMMBNTABIUfl PEfivTDB B. Magda- 
lena^ biographi. ortus. mors, sepultura, nn- 
racula, imagines, conventus. legata; cultus 
approbatio 168. - Vita. latine facta ex 
Diario Dominicano Marcln ili 

14 Mun.rlnldesvirgo, in dioacesi Catalaunensi. 

NOTA ,«DEX Al_J_™> S_TOE_ 

„„ _ « __ ,. s. _-. ^r o-s.- _ . „ » 

._fi___---_ss %r_ _r_sr— .u 

., ..... Ti t „„ m r_ a lr_done an Castulone m t XXY 37. isotj _!^« __=*- an Castuione , 

XX^tS.^unOuUistes.- 

ctusEremitaetdeipsiusRel.quns 
Martialis cum Fausto (Vide Faustus). 
14 Mauritius abbas Camoetens.s , m Br.tannia 

Minore. Not* _* Cultus et Rehqu.a^ 3g „, in , ulaCreta . No . 

1_ «ianus episcopus -«^^ "^TffiS^-^SS 

De origine ecclesiarum Gullia, et German,* ™™J ^ . Jtal Nota 

H4. Not* v. De SS. Maximihan, et Ruperti ^ 1 ^ sita tfo Rehquiarum S. Fl*__ «£ 

^^ 6 , n , j „ oc Nata t 1 culo decirao sexto 

U Melan.us episcopus apud ^f^^ Priscus cum Hedisto (V_ Hed.stus) 
S. Melanius perperam cum S. _m.hano con ^ ^^ .^ Tarachus) . 

funditur •■■■■••■ Pauhnus twrr -' ^i noraine insi- 
5 v Quir a S.Pauliniinepiscopatuge ; 

et hpsanotheca S. Pauhm 38. Nor* xxv 
De quorumdam 'locorum situ 39. Not* «I. 10 10 Michael eremita . Camalduh m Etrur a. 

COMMENTAKIUS P_i_S CultUS, a_S b,o 

graphi. vita sancta, institutio corons Domi- 
L^gestacumQuirinoetJustunanosoc^ 

14 _ Vita Ex parle prima lustonarum U- 
_rifal__*. Augustini Fortunati. Cum 
UW cum Ortus , famulatus in aula Medicea 
adventus in Camuldulum , institatio Coronae 
Dominics.spirituspropheticus.virtutes 2_ 

12 Monas episcopus Mediolanensis, ^^ 
Nota h. De S. Mons mortis anno. sepultura 
et prima translatione 108. Nota ... De paro- 
chiis Mediolanensibus N -Tectarius patriarcha Constantinopohtanus. 

1N Nota L_ An legitimo oultu honoretur 
Nectarius 67. Nota us Adduntur qu*dam 
rNlriogestainepiscopatu68.NoT*Lxx. 

De pcenitentia publica a Nectano suppres a 08 
11 Nig_UB et socii martyres Vatauaet m 

pago Vilcassino. Not* liv Eccles.a S. Ni- 

gazio dedicata ; ejus Reliqu.as 
10 g Nuncius confessor, b> comitatu Namurcens. 

N0T * xxxn. Status hodiernus Rehqmarum S. 

ISuncii l^pilio seu Opio presbyter, Bituricis m M- 

U lia. Sm-LOGE. E* Martyrolopis 107 

12 Opilms confessor Placentinus. Nota yii. b. 

Opilii officii antiquitas, conversio, raunera 

miracula, translatio, iraagines Probus cum laracuu v r __ — - < ... 

13 Procula Virgo et Martyr. Gannat. m GeUm. 
Svlloge Cultus certus, gesta incerta Q V>intasius episcopus et martyr Nota v 
Q s. Quintasii sedes episoopalis et __cUo 
ab aliis R 13« eginbaldus episcopus confessor, Spi» m 
R Germania. C______ h.stoeicus. 

« 1 B. Reginbaldi cultus, ortus, monachatus 
etabbatiale regimen in Augustano S. Afwe et 
nEberspergensicmnobiis.inqu.vaammona- 

sticam induxit 128. § 2. B. Regmba dus fit ab- 
LLaurishamietconditAbermgsbergenem 

abbatiam; acquirit nova .ura m Gann, et 
duobus concihis interest 133. § 3 B. Regm- 
haldus fit episcopusSpirensis, eccles.am exor- 
nat, sepeht Conradum imperatorem et ipee pe 

12°R_igi«»Martyr, in monasterio S. Urbani 
in Helvetia. Svlloge. Certus cultus, mcerta 
nobis reliqua omnia _ • • • 

12 Rodobaldus episcopus confesso r T.cm. in 
Longobardia. Nota _ § 1. B. Rodobaldus 
capitulum suum ad vitam communem tradu- 
cit favet FF. Praedicatoribus et Augustinia- 
nis' nequaquam . ro monialibus Cisterciensi- 
bual22 §2 OrigosocietatisFlagellantiumet 
laicorum sodalitiorum ; videtur S. Rodobaldus 
Gibelinus fuisse ; ejus mors et translatio 124 
13 Romulus episcopus Januensis. Nota xvi. Cul- 
tus S. Romuli in dioecesi Vintimihensi ; et 
nonnuUa addenda 
Rotardus cum Theodorico (Vide Theodoncus). Hnarasceves virgo, Epivatisin Thrac.a Com- 
PMENTA R .usr,L K vns,§lSancte.st.uab 

aliis Parascevis distinctio ; memor.a m Fast.s 
sacris; cultus ecclesiasticus, b.ograph. 154. 
7i _tas S. Parasceves. locus nativ.tat.s, ob.- 
L'et sepultur*. 157. § 3. Translat.o corpo- 
risS.Parasce . s in Bulgariam, de.nde nMol- 
dob.achiaml59.-V.TA,auctoreEuthymio lioanctinus episcopus confessor . Meldis in 

_ Gallia. Nota lxviii Duo sancti Sanctini 

admittendi videntur 65. Nota lxix De con- 

ciho Coloniensi anni cccxlvi 65. Not* lxix 

_ INDEX CHRONOLOGICUS SANCTORUM bis. De Reliquiis SS. Sanctinorum Meldis et 

Veroduni , . 

2 Saturius ereraita et confessor. Sori» in Hispa- 
nia Commentarius historicus. § 1. Qui de 
S Saturio scripserint, Tamayi figraenta; quo 
terapore vixerit S. Saturius 1. § 2. S. Saturu 63. Notv ux 03. Notx i.x Ponitur S. Pro- 
bus in nervo non equuleo 63. Notx i.xi Quis 
esset cornicularius 64. Nota lxii Flagellandi 
ritus exponitur ex Actis Sanctorum Marty- 
rum 64. Not.e lxiii, lxiv et i.xv 64. Not* 

65 
i.xvi ei i.xvh tempore vixerit S. Saturius 1. § ~. B- *™n ■■ ^ » abbatissa Jotrensis 

g esta cum S. Prudentio et pius .us o i us 3 10 **JJ r **» ^ ^ 
§ 3. Cultus S. Saturnm suo raonte. Sor^in ^^ et g ^^ 

dicecesi Uxaraensi et Cordubensi. Lectiones ^.^ 40 

otficii ecclesiastici Thermantia cum Hedisto. (Vicfc Hedistus.) 

13 Simpertus episcopus confessor ^ 8 » ™ Theodoricus cura Joanne et Rotardo episcopi 
delicorum. Nota xviii De e P^Pf ™ confessoreSt ^^ in allia. Commenta- 

gensi olim distincto ab Augustano, et de ab- ^^ Theodoricus et Joannes inter San- 

batibusMurbacensibus ^ ^ ^ h&m . nequaquam Rotardus. Improban- 

da fraude dantur duorum episcoporum cor- 
pora Magdeburgensibus loco duorura Sancto- 

lOo 

rura Sisinnius patriarcha Constantinopolitanus 69 lOri-ancha virgo raartyr , b Carapania Gal- 
1 liae Nota. xxxii 

11 Tarachus cura Probo et Andronico raartyn- 
bus.AnazarbiinCilicia.NoTxLV De S Ta- 
ra chireliquiis61.NoT.LviQuopraesidente 

passus est S. Tarachus 62. Notx lvii 68. 
Nota lviii Motivura S. Tarachi missioms 10\Tenantius eremita, in Artesia Bolgii pro- 

V vincia. Nota xxxiv Status hodiernusRe- 

liquiarura S. Venantii 4l 

Victuria cura Hedisto. (Vide Hedistus.) INDEX 
AD SANCTOS 

DE QUIBUS AGITUR IN HIS MTCTARHS. SECULUM I. 

socii raartyriura passi sunt 1 1 et 
Hoo forsan seculo S. Clarus episcopus floruit 33 

SECULUM III. 

, nnxr <* Monas Mediolanensis 
Anno ccxux ant ccli S. Monas mhce 

episcopus obut 114 f 

Hocseculo labente S. Maximihanus obut 114 

SECULUM IV. 

Inmnte to e «» S. OplUus l-£*J- 
videtur 

SECULUM V. 

Hoc seculo S. Cerbonius Veronensis episcopu» 
floruisse videtur SECULUM VI. A „, JO nxxxS.Leobonusconfessorobiissejide- 

tur ~ ■ aUU 74 c f ct 75 f 

Anno nxcix S. W» <>bnt ^^ 
Circa annum DCLXiv S. leiix^ ^ ^ ^ ^ 

turius in Hispania floruit 1 

SECULUM X. 

4„ n o C Mxcin S. Gaudentius Gnesnensis archie- 
Anno cmxciii :a. ^ camobium 661 

piS copus condit Brz ^no ^ ^ Mi . 

Anm> cmxcix S. Gaudenuu P 55 a b rt 56 c 

nionis subscnbit 

SECULUM XI. 

g em Poloni* unx„se ^..^ 

Anwo Miv wl mvii fc. u*u 58 b c 

tur Anno DE QUIBUS AGITUR 

Anno mxii vel mxiii B. Reginbaldus vitam regu- 

larem stabilit in monasterioS. Afr» WOftBeq. 

A«m>Mxvin S. Regiubalduspedumabbatialem 

monasterioLaurisbamensi suscipit 132*1 seqq. 

Anno mxx, <«( mxxi, S. Reginbaldus conc.ho 

Selingstadiensi interest 10 

A»»e mxxvii S. Rcginbaldus coneiho Fransco^ 

fordiensi interest 
A«»e mxxx S. Monas episcopi Reliqu,* ad eccle- 
siam S. Vilalis transferuntur 1"» a d 

A„eo Mxxx.i. B. Reginbaldus fit Spirens.^epi- 

A.r P Mxxx,x B. Reginbaldus supremum diem 

, ,.. 14U a 

A« C »*Vlx B. Dominicus Loricatus in Doraino 

Ho°c wcXs. Parasceves virgo floruitl57 et seqq. 
SECULUM XII 

Anno mcxx S. Nigazii templum Mellentinum con- 

ou a d 

secratur .. , . ,. 

Amio mcxxiv SS. Fausti, Januaru et Mar Ualis 

Reliquiee propter metura Maurorura occdtan- 

Anno mcxxviii S. Clari episcopi corpus solemni- 
ter transfertur 

SECULUM XIII 

Anno mccxxi probabilm S. Parasceves corpus in 

Bulgariam transfcrtur , • + 10 r ! 

Anno mcclvi S. Rodobaldus episcopus obnt 126 a 

SECULUM XIV 

Anno mccclxxviii probabilius S. Joannes confes- 
sor obiit 

Circa /i„em *to —^ ^T^lRl ^ ". 

Jassiura in Moldoblacb.a transfertur 161 e t 

SECULUM XV. IN HIS AUCTARHS. 

Anno moxc. « x Ma» B. Alexander SanUu. 
ad sedera Ticinensem ex Aler.ens, trans^ 

j£w«m* « OdoM» B. AlexanderSan^ 
lius obiit 

SECULUM XVII 

Annis mdcx et mdcx fiunt prims inforraationes 
\erairacu.isB.Magda.en, o dePanaterns- 

jJSTiaam S. Rodobaldi episcopi corpuede- 

Ar^oUoxcvutscnpsitBueue^ 

decreturaS.R.C..quoS.Cbel,donne.npa- 

tronam electio confirmatur 
Anno mdcdxxiv proraotura est J«™ £ 
gotiura de cultu B. Dommici Loncat, proba^ 

J:r^, ^x,,,^OrdiniCama.du- 
lensi conceditur facultas celebrand, fatamS. 
Dominici Loricati Ciranr ad medium hujus seculi B. Magdalena de 

' Panateriis virgo nascitur 169 f el 170 a 

Anno mcdlxxxvi die xni 2Vot;orooro Confraterm- 

tas sub honore etnomine S. Clari episcopi in- 

stituitur 
Anno circiter mcdl B. Michael Camaldulensis ere- 
.. 16 a b 

niita nascitur 
Anno mcdxcv S. Opilii presbyten transferuntar 

Reliquiee 

SECULUM XVI 

Anno mdi B. Michael fit Camaldulensis ere- 

.. 16 C Q 

mita 
Anno mdiii B. Magdalena de Panaterns virgo 

obiit 108 b, 169 t* 177 e 

Anno mdxxxv die xv Fcbruarn B. Alexander 

Saulius nascitur °* 

A«no mi.xxii B. Michael raontur 22 d et 24 I 
Atino mdli B. Alexander Saulius vota Reiigionis 

eraittit . « ,. • i 

A«»o mdliii S. Placidiffl virgims Rehqma ab 
Alovsio Liporaanno visitautur 69 et seq. 

Anno mdlyi die xxi Martu B. Alexander Saulras 
presbvter ordinatur *f D 

Auno mdlxx diY xxii Martii B. Alexander Sau- 
lius consecratur Aleriensis episcopus 88 c 
Anno mdlxxix S. Rodobaldi corpus ab Hippolyto 
Rossi transfertur ^ 20 SECULUM XVIII 

Anno mdccxu die xxn Apnlis Alexander Sau- 

lius in numerura Beatorura relatus est 104 I 
Anno mdccxliii Sacra Rituura Congregatio cul- 

tum S. Saturii approbat D 

A«»o mdccxlvii die i Mtf S. Cannici festum 

ad gradum duplicem majorera pro clerlc ^ 1 " 

bernis elevatur 
Anno MDCCLviS.Venantii eremit* corpus rans- 

latura dicitur i\I iL 

A»«o mdcclxi diexiiSopterooro S. R. C. exten- 

dit cultura B. Dominici Loncati _ 180 i 

Anno mdccxciii S. Julian* virgis Reliqui» pro- 

... tiel seq. 

fanantur . . ;. .» 

A««o mdccxciv S. Donatiam episcopi Reliqui» 
ob injuriam temporum transferuntur et ah- 
quamdiu manent absconditae 181 b 

Eodem anno die xix Februarii datur nova decisio 
Sacras Rituum Congregationis super cultu B. 
Dominici Loricati l 86 f SKCULUM XIX. 

Sub prunis anms hujns seculi Pius papa VII offi- 
cium S. Callisti Papa? et martyris ad ritura 
duplicem evehit 179® 

Anno mdcccii Reliquiae S. Gumraan confessons 
profauationi ereptae solemniter recognoscun- 
tur 78 et seqq. 

Anuo MDCCCvdio XXIII Julii S. Donatiani episcopi 
Reliqui» Brugensibus restituuntur 181 et seqq. 
Anno mdcccviii S. Venantii corpus obrutura vi- 
detur collapsa ecclesiaVenantiopolitana42ad 
Anno mdcccxii S. Ludovici Bertrandi corpus 
transfertur ad altare raajus ecclesiae ccenobii 
S. Dorainici 46 et seqq. 

Anno mdcccxxvii B. Magdalenaa de Panateriis 
cultus probatur 166 b et 172 e 

Anno mdcccxxyiii Leo papa XII dat rescriptum 
ad promovendum in dicecesi Cordubensi cul- 
tum S. Saturii 6 

Anno mdcccxxxv die xm Oclobris S. Ludovicus 
Bertrandustransferturad ecclesiam parochia- 
lem S. Stephani protoraartyris 48 et seqq. 
Anno mdcccxxxvi S. Francisci Borgiae corpus 
transfertur 44 et seqq. 

AUCTARIUM AUCTARIUM 

AD ACTA SANCTORUM TOMI I OCTOBRIS. B E ADDENDA AD DIEM II OCTOBRIS 

DE S. SATURIO 

EREMITA ET CONFESSORE, SORI^ IN HISPANIA. c COMMENTARIUS IIISTOIUCUS 

§ I. Qui de S. Saturio scripserint; Tamayi 
figmenta; quo tempore vixerit S. Sa- 
turius. SiBCULO VII 

AUT VIII. A' d diem 2 hujus mensis retulerunt decesso- 

res nostri interprxtermissosS. Satunum 

. nrmitam, qund deejus cullu sibi satis non 

usc- constaret et quod ml de co nossent quod S. Pru- 

runtdeceuo- (h . uln ^ t , piscopi Turiasonensis , actis, ad dicm 4» 

Saturiuro, " Aprilis in Opere nostro excusis, non continerctur. 

Sed hxcnonrecta persuasio; nam de S. Saturn 

cultu apprime constat atque cjus gesta zque innote- (1) Martyrologium Hispanicum ad "2 Oct. 

(2) Historia Hispanise, tom. II, lib. XX, cap. 74. 

(3) Historia SS. HispanitD, lib. v. cap. 29 et 

cap. -29. 

fi) Chronicum ad an. 590. 

(5) Hist. eccl. Ilisp.n. t. I.cent. IV, cap.3I. 

(C) H.storia Aragonim, t. I, lib. iv, ca P 11. 

.7) Historia Pinnatensis. hb. v. cap. 20. 

(8) Thesaurus concionatorura, tom. II. foi. ao/. 

(9) In notis ad S. M. Maximi Chron.cum , 

To) 5 £ P ana Sagrada, tom. VII. p. 299 et seqq. lib. xi, ad an- scunt ac S. Prudentii Turiasoncnsis. Quamobrcm 
lacuna, quam fecerunt decessores nostri, omnino hoc 
loco implenda uidetur. 

2 Complures, qtoi de S. Saturio olim scripserunt, ™%Z K £ 
nomine designat Tamayus de Salazar (1), mlicet lebratum, 
Ambrosium Morales (2), Joannem Marietam (•"•). 
Vasseum (4), Franciscum de PadiUa (5), Vicen- 
tiumde Lanuza (6), Joannem Brix Martine (7), 
Thomam Truxillo (8) et Fram fa um Bivarium (9). 
Quibus postea accesserunt Eenrim Florez (10) et 
Joannes Lo V crrac~ Cnrvalan (II). ViUm S. Sa- 
turii ex professo conscriptam fuisse abJoanne An- 
tonio Simon ct a Pctro Tutor {l Mak tradit PettW 
Sain de Baranda (12); TuUnis operit 1 13) etiam 
meminitFlorez (14) et Corvalan (15) j quiidSo- 
riensicivitatidicatumetCompluti • 
Qarctm anno 1690 excutum fuisse addit. Titulm 
autem libri Joannis Antonii Simon erat (ni fallor) 

(11) Descripcion historica delopispado de Osma. tom. II . 

Ptt r P) 1 Coleccion de documentos in 1 1 nlstoria dc 

Bspafia, tom. XXII. Clave de la Bspafia Bagrada, P ng. 

"Sa CorapendioHistorial delas dos Numancfjs.sus grnn- 

lucidoeaco U '■ "" >* v.day 

tolito aoacoreta S. Setarlo, patron de la se- 

g 7;t l ^"'^r,,l...ton,V... P ag.299et30t 

!',;; u,U. P cio5 del 'opispadodeO.Ba.tom. II. pa*. 
230 Ai Acla Sanctoram wplementum. - Auctarium tomt I Octoovu. AUOTORE 
V. D. B. AUCTARIUM AD DIEM II. OCTOBRIS. ^ 

„ (2, n^rjTjsrs^rz :::-.. - - - —_ ^lt r> Tdinnyusqui 
alienas non 
tantum fabu- 

lasdcscn- 

pt.it, sed Ipsc 
suas etiam 

invcnit, nonhabeo; sed parum doleo quod videam eos t qui 
etiam Simonis et Tutoris soripta versarunt, mx ali- 
QU idhaberequodalibinonlegatur % auUyoltusquod 

ex Tamayo depromptum non sit ; ita ut is prm om- 
nibus examinandus sit. 

3 Porro Tamayus S. Saturii Acta, forte fut rcicimn; ""•«• "" i * •, • 

aJ]»uclaa m rerc„<, l lc suo cercbro msermt; n - 

,,„ ,. „,,„, Oia demum omnia his clausit Mrta, «w 
nemo erudiius recentimma eae «o» «/7'™««' •' 
Quodsacrum corpus postmodum miraeuhs eftul- 
crens. idem Prudentius, postquam ad Tyraso- 2srj:s£E£ — v;: nr r^_^r sa =s 

•♦-.„« ♦nmnlivit ex pervetusto subhmavit ; ua ut m pos.ei uw _a 

sanctum ™ S «^^ P be _ ficio mtum et cultu m frequentia circumjacentmm 

Ms. sanctorum Hispanue couice, uu_ 6 .__ n „; a d eius sepu crum acceden- 

R P F. Thom» de Herrera acceperat. dedit i fuent aeeo aium. qu ad ejus P 

ataue his Actis clauditur S. Saturii epitaphium, tes Deum m sancto suocorde e< ; oper ^ g^ aiquc '<-- _rxn-- - — - , 

«m/fcfum r«« **■» «radttur;^ <wfem S. W«- 
tf Fentni <m.m W ro ?u* /W«- »^« Tamaya- 
nis mercibus? Equidem in Auctario ad tomum\I 
Octobris (3), ubi qmerendum videbalur utrum SS. 

. . m _1_! i~lUnln<iAn\yo -1/IC.Cl _»S- cant. Cujus sit lauset gloriain serapiterna secu- 
lorumsecula. Araen. . 

5 De tempore, quo S. Saturius ejusque discipu- 
lus S. Prudcntnts, episcopus Tunasoncnsis, vixe- Octobris (3), ubi queerendum videbatur utrum oo. m »• _-, „ fg ^_ n ^ A/ft - 

n TTaJrinnu* et alii Chalcedone passi es- runt > diversissima: ptoposux /»-/ 
MSwrilw. ? admnU Ll fl !" °r.. K ., ,1 „„w„ ,„„A_„._„nf__ 5. Prud«t--um cum /--mo^mo, qu B i7 , pitn- 

phlum - s Sa- 
lurii. • confundentes S. Prudentium cum homonymo qui 

S Encratidem Czsarauguslanam tumulavit, dixcrc 

eum et magistrum floruisse. Diocletiano imperato- 

re (7) • alii eumdem habentes S. Prudentium ac 

poetam Chrislianum, Aurelium Ctementem Prudm- 

lium (8), statuerunt eum obiisse anno Christi 390 ; 

alii contra. unum eumdemque sanctum in duos dt- 

videntes, docuere S. Prudcntium sedem Calagun- 

lanam occupasse anno 466 (9) ; et alii aha (10). Ve- 

rum ex quo tempore in lucem dedit Tamayus suum 

Martyrologium. convenire fere videtur inter Hispa- 

nos S Saturiura ex hac vita recessisse xra 606, id 

est anno Domini 568. Ita enim traditur in epita- 

phio, quod modo memorabam et quod in hunc mo- 

dum conscriptum est : 

IIIC. REQUIESCIT. FAMULUS. DEI 

SATURIUS. QUI. POSTQUAM. VITAM 

PER. FERE. XXXVI. ANNOS. EREMI- 

TICAM, TRANSEGISSET. MIRACULIS 

CLARUS. OBDORMIVIT. IN. DOMINO 

ANNORUM. LXXV. DIE. VI. NON. OCTOB. 

A ERA. DC.VI 11 

Sed id merum, ut jam monui, Tamayi figmentum 
est, quemadmodum vel ex ipsa insolila forma ct ver- 
borum selectu constai. Prxterea prodit Tamayus 
ipsemet a sese id secundum P. Higuerx fabulas 
compositum fuisse, quum nempc id cum pseudochro- 
nico S. M. Maximi convenire ostendit. Audi scili- 
, cet : Ex inscriptionis epigraphe, inquit, liquido 
tCm """" , "• { ' } ZTsaZtes dorm.rcnt, furto constat Saturiura vitara exuisse era 606, qu* ad 
(:/ ;;;; i ; / ;;; / ;;;;: ) ,„, m omn,m /W« *** tote» /V annura Doraini 568 respondet : quo calculo pro- 
mblatum futsse y j batur assertio S. M. Maximi in Chronico, anno 

Ceri iNil itaoue dubito quin pro more suo hanc Vi- 572 dicentis, quod per illud terapus post Didy- 
« tTamauus eamque pro amore suo ma- raura et Sanctiura in sede Tyrassonensi Pruden- 

im " i,xcn 2T Sfc vi*f «w™*- tkis fuit sublimatus ; et boc refert Maxiraus eve " 

r™ ;";,;■ JL 1 LrrL IPru- .^e post quatuor annos a raorte Saturii raagi- 
'"• Qwd ''"'" ^ , . L. 6us insversit ,/.«- stri ; nam iste anno 568 obiit ; ille anno 572 in- 

r^^^^ Mam_ y r_emindui, 

(l) El Anacorcta canonizado 
o Esnaiiasagrada, lom. VII. pag. 301. 

„, ca Augustiuiana. pag. «4; Ni- 
J» ^SSSS- sc^iptoru- Hi.p-!-. *>_. 

II, pag. 303. iHU/t-l»'^ __^— . 

sent an Castulone in Hispania, retuh ex una parte 
tres classes martyrologiorum Hieronymianorum, in 
auibus Chalcedone unius aut plurium statucbatur pa- 
Izstra et ex altera opposui antiquum brevianum 
Toletanum, procul dubio fabulatoribus Sispams an- 
tiquius, proferri a Tamayo, in quo illi sanctt Ca- 
stulone legebantur martyrium fecisse ; unde factum 
est ut in Castuhnensium partem inclinavenm, nil 
tamcn ausus dcfinire. Atque h*c scripsi, certe 
sciens ct seepius alibi professus Tamayum mfUum 
ducem esse ; sedhanc ei notam inuri nrb.trabar, non 
auod ipse sponte sua fabulaior esset, verum quod 
awm adhibuisset fabulatoribus rorumque dicta m- 
mi afidc exscripsissel. Ast errabam plane, tam bene 
de eo sentiens; atque nunc. qmm vidi eumszpw 
a decessoribus nostris (4) et ex professo a Nicolao 
Antonio (5) menddcii convictum fuisse vellem nu- 
m rum2additamentiiHiusdeSS.Marcello,Ea- 

driano et aUis omnino expnngi aut saltem ita mu- 
tariut Castulonensium nova traditiq plane abjicia- 
tur ct sua laus servctur Chalcedoni. Atque exhts 
facile videbit lector quo loco apud me nunc stet Ta- 
mayus et quam fidem habendam xstimem Actis S. 
Saturii cu* solus ipse vidit, solus tractavit. Re qui- 
T,ri /,« » oeneficio R. P. F Thom* de 
Herrcra Augusthiani accepisse perhthct ; sed anno 
imtomumquintnmMartyrologiisuiHispanm 
QUO Ulacontinentur,inlucemdedit;quum scthcet 
InnoimdiemobiissetHerrerainMatntensido- 
moS .PhilippiApostoli{Q):itautnon dormien, 

- — ■ (^« m ^™^T d TL Jariz scri- 
ptorinn opi- 
nionesel Ta- 
mayi fabutat 
dc _?-«/< s 
Salurii ejus- 
que discipuli 
S.Prudentii; 
E p Coronica goneral dc Espana, Hb. „i ? cap. 74,tom. V, 
pag. S77 et 578 i dit Matrit. 1791. 

(8) Anguiano, Compentlio hislor. de la Rioja, ap. Risco. 
Espafia sagrade, tom. XXXlil. pag. 127 et 128, 

(9) Tejada, llb. ra, cap. 3, g 4, ap. Risco, tom. cit. pag. 
1 17 Bt seqt|. 

(10) Cfr AclaSS. tom. 111 Aprilis. pag. 587. 

6 F A 
hafabulsin- 

ter se non 
coharent. \uctoi\f, 
i D. »<• DE S. SATURIO, EREMITA ET CONFESSORE. 

6 Sedqux mala Tamayi fortuna est, componi 
tewqutuntcumS.Prudentii Vita. I» hacenim 
legitur(l) bcatus vir anno xtatis decimo quinto ad 
S* Saturium accessisse ct eum eo septem annos, id 
estwsque ad magistri mortem wxisse; dein wisse 
Calagurrim, ibi multos cives reduxuse ad fidem, ct 
fartus cssc canonicus ; quum autem famacjus saucti- 

totis ■•'• vicinis civitatibus infirmos innumeros, a 

suis languoribus curandos, accirct, clam abiissc Tu- 

riasonem; hic prius sacristis associatus fuissc, et 

tempore peracto in dcmortui sacrist* locum suffe- 

ctus iP romotusdcin ad sacros ordines et aliquanto 

vost demortuo archidiacono, hoc munere ornatus; j„ toties laudata S. PrudenM Vita UguntUI U ^ 

Z; o7cio suo functus esse ct demum, quum cpi- 1 S. Saturio sequentia (13) : Cum autem _ P „e, s ,i ; , ;;;;,;- 
col Lat, creatus esse qui cathedram Tunaso- Prudentius ad quintum decimum pemmsse 

scopus ouieun, „ unt , ri , t ,„ itim „ lim m tntns inteLwrirae in Dei amore flagra- cum ilto pugnabo qui S. Prudentium cum magUtoo 
S. Saturio ante Sarracenorum adveutum sonctitatw 
exemplo prafulsisse wlnerit, videlicet «cuiosiptf- 
mo aut ineunte octavo, vA m annotatis ad S. /'" l - 
dentii Vitam suggessitjam PapebrochiuM (12). Sed 

de his hactcnus. § II. S. Saturii gesta cum S. Prudentio 
et pius ejus obitus. B SS. Saturius 
ct Pruden- 
tius certissi- 
vie (lurue- 
rtmt ante 
medium s<e- 
ciiiuin x et 
verisimilius 
saculo sevti- 
mo uul in- 
i iiuteoclavo nensem occuparet .- qiue omnia intra quadriennium 
contigisse quis credat? Et, licet eo tempore lex de 
xtatc cpiscoporum non semper servaretur, quis ta- 
mensine ullo vade admitlat S. Prudentium Turia- 
sonensem sedem ascendisse annos tantum natum vi- 
ginti sex (2)? Quocirca non aliud sentiendum est 
de S. Saturii epitaphio , quam quod Papebro- 
chius (3) sensit de epitaphio Prudcntu, swuhtcr a 
Tamayo in lucem producto, et quod de tot alits Nt- 
colaus Antonius (4) : videlicet hxcomnia figmenta 
esse, quorum nulla habenda sit ratio. 

7 Restat itaque ut ad ea redeamus qux jam prt- 
dem dc S. Prudentii xtate disputavit Papebro- 
dnus, scilicet eum obiisse antc medium SXCulum X, 
quo corpus hujus S. Saturii discipuli magna vcnc- 
ratione jam servabatur in ccclcsia S. Vtncenttt 
■ Laturcensi ad fines Castellx Veteris (5). U ommno 
firmum est. Quibus id placct, volunt nonnulh SS. 
Prudentiiet Saturii xtatcm accuratius determinare 
eamque collocare post Sarracenorum invasionem, 
auoniam S. Prudentii pater Ximenus vocaretur (6), num, et totua rategerrime in Dei amore flagra- 
ret; patria parentibusque relictia, transivil al- 
veum, qui nuncupatur Ebrus. antiquis vero Ibe- 
rus. Nam cum Prudentius Cantaber natione esset 
et oriundus Armentia, (vico prope Victoriam (14) 
et, per Maurorum tyrannidem cessantibus epxscopu 
Calagurritanis, episcopali aliquamdiu sede (15)), 
etSoriam, maqis ad meridicm positam, pergeret, 
necessario transeundum erat in 0umen. Atque in 
ipsa nocte cum pastoribus quibusdam qmescens, 
totam noctera in Dei laudibus transegit : psal- 
modiam corde perfecto retexit, pastoresque in- 
credulos fidem catholicam ac verbum Dei do- 
cens erraticam et immundam bestialemque eo- 
rum vitam sancte et religiose corrigens. eosdem 
in pluribus emendavit. Mane facto valcdicens 
pastoribus recessit ; itinere aggresso usque m 
Serrara-Albam pervenit. (Vicinia montis Urho- 
nis exquo Durius seu DoTUS aquas suas recipit, 
designari vulclur.) Capere iter non desistens m 
virentibus locis super torrent-m, 4 u, Dorus dici- E 


,„o„iam S. Pndentii pater Ximenus «, M ^,. yu «""- ~' nocte f. dam m0 . 

( episcopus OUv-rrttM-. (•• — «"" s "° •*" "V ^ hS». «t. b eadem no- 

Jpsit. Sanctius (7) : ff. •«*•. «.« Mora- Undmo «^ ^con^otepide sup.r 

Us (8). certo scmus in usu »o» fdm anteqmm cte famam ,ud.v, . q» od m o P 

Mauri destrutissent Hispaninm ; postea vero s*- fluv.um quidam erem.ta ma w 

Lnnuotor. aperte professus secundun meltora do- tro.tum pelun - JP ^ 

,„„„„,„ (M S. Pr„„e„ ( i„-„ W « " «- '";;'.„ „ ,„ ftttH 

M S. Saturium p«t «««»»«« «.^"" m *""' "'IlS -,„„< vero puer Prudentius, 

Il.paniam, U est V ost annnm ChruUlU (10 ^'TS!^^*^' ^ 

CeLra profecto l.aoeremus. si Sanctu. ep.scop lutr a se con ^eran qu ^^^ g 

Cutojnmtoni. «t« ^r^Ca e«e( ; «ea m< ? t» «»- ret, huc e dta > co^rt 8F 5 sic de _ 

ta^M. MT e P i S cop OS ta;« S 5 «fe, ,«. rc«„- Deo P»*l^«-; foramcn lunca) 

S£ „,„r i» fflvamn S „cra, locum ootinet. Czterum am bulans te^J^L» P«nitentialcs ca- 

„,,„ „„«» plurimun, M. riN . -■ - — ^ "^fJiJ-S. dforutorio suo cremita. 

,,,.„,„ ri,„ i,„ teati k,,j,, v,r, expUcantur aestaut neb at. *£*££ vidensque pU erum. mi- 

aw, tempore uieeoat. episcopos fuisse in tpsa cmtate os ,um '^^TZ incaute lu /1 « 

OtafA M- - tom " di " r " "T e - ' ratUS " Tmbu are Qu voce multa insonuit, 

du» ,«mc„ muto HriMta «I nnlto.uom.na»- ,rc ^JJJ^ 1 respexit; hominemque 

Iltes Mauris Mdem fuisse. licet reli io ChruUana ^J^^^ v dens gaudio est re- 

non omnino oppressa (uerit (11); adeoque non e 9 o De, super lap.dem 

(9 )E.pal l».l .XXWII.W ««•»«•• 

(|0) II...I. U,.i. .:.,. P«J '''• ,„ „.„,i ,.|.| 

tie\\ 

StJWiS-. «~- de Espaf,a y " or ' (1) Cfr Acta SS. tom. III Aprilis. pag. 592. 
12) Cfr Espafia sagrada, t. VII, pag. 301. 

g CensuK'h,sWrias fabu.osas, ctr iadice verbo Ta- 
m ti)°Ac,a SS. tom. 111 Apr.lis, pag. 587. 

§ SSS.%5» 6 eoera, de E spa 6 a, „b.x.,cap. 7.. 
tom. V, pag. 575. 

(8) Ibid. pag. 518. ALXTOKE 
V. D. B. quomodo 
ambo simul 
vixerint; S. 
Saturn mort pletus ; et in Deo perfecte confidens, superun- 
das Dorii sicco vestigio transiit, (qui locus post- 
ea Santo Doro dictus est (1),) et rupem ubi spe- 
lunca erat ascendit, pedesque horainis Dei am- 

plexatus est. 

9 Saturius vero (sic enim vocabatur ererai- 
ta), videns tantum miraculum quod aqua sicco 
vestigio transituro se prabuit puero ad calcan- 
dum, tremens ad terram cum lachryrais j.ixta AUCTARIUM AD DIEM II OCTOBRIS. 

ea oratoriura S. Michaelis titulo fuisse ornatum. 
Id autem verum est, S. Saturio unam speluncam 
loco eremitorii et oratorii fuisse ; postea vero con- 
structum esse S. Michaelis oratorium, de quo me- 
rius recurret sermo. Per triginta fere et amphus 
annossolum vixisse S. Saturium, herbarum radici- 
bus et silvestrium arborum fructibus contcntum, et 
ita miraculis illustrem, ut sxpe alio abiisset , auram 
favoris humani fugiens, nisi Dei monitu futsset co- 

' m --4 1> ■»- l/_>_ D B dum , tremens ad ^terram m> - - - - g- ^^^.^.^WJ 
JSL-. -tlTa." rl Sff iTS: _U- : Cujus (S. Sa- 

sSasg S=E_3S_-3S5 

Post orationem multa eum interrogavit : in pn- hs ngotam ■■JJ™' .. •„_ fuisse 

misutdiscipulumaderudie^ ^LTiS^*^ 

postea eruditura in bonis J^^i. £* «■* rifa ^ «■*• * «* «"* 

« s quia tantura in eo ^^^ ^ ^eKn; ^tmoto «r», guando -•,,, « 

2 B lra W Soc« a senio: ^ M.haeUs oratorium, eo detata sunt beatt - 

ribus honore yrasventus. Mansit autera sanctus ossa. 

puer in eadem spelunca cura pr_edicto Viro Dei 

fere septera annis ; etarabo velut aniraalia duo, 

diu noctuque ruminantia pascua divina, una in _._._. ^^ g # Satlirii in SUO monte, So- 

vita laudabili perstiterunt : quousque fe Uxaminft Uxamensi et Corduben- 

Saturii, Domino invitante, de hujus valle inedia. E Tamniii m- 
venta it ge 
stit S, Satui ii 
et error de 
cju.s habita- 
oulo et /ii i- 
ma tepultu- 
ru. ad mensara Doraini pergeret saturan. Dispo- 
nente itaque Deo actus pr_efati juvenis. idem 
jam optime eruditus speluncam quam pr_edixi- 
mus reliquit et clausit ostium. Narratur dein S 
Prudentiiiter Calagurritanum; sed hzc nthtl aci 

S. Saturium. 

10 Si audurtur Tamayus, multo plura de b. 
Saturio comperta essenV, imprimis eum genere Got- 
tlmm fuisse, licet nomen ejus latinum suadcat po- riae, in dioecesi Uxamensi et Corduben- 
si. Lectiones officii ecclesiastici. Quando autem cceperit coli S. Saturius valde in- 
certum est\ nam, ut dcmonstrandum non est, 
qux de cjus elevatione et canonizatione, a S. Pru- 
dentiOyfld cathedram Turiasonensempromoto, pro- 
curata, refert Tamayus, flocci facienda sunt. In 
nullo martyrologio vetere celebratam fuisse S. Sa- S. Saturii 
memoria in 
martyrob- 
giis.Numan- 
_.a. el Sorix 
situs, «_, em fuuse. ««'»;« e * lC J lie ,,,,,,. qmm ob ,,„„ ipse „,.„. contexuit elo g iuu 

,,,, „ bmm» im u /». •*£ w 2 Octobris . Numantiffi in Hispania , ad 

T^CaTji^Z _T1___- x„ eremitorium S. MichaeKs, depositio sacrorum 

:'"""' ' ;;; • ; , l ,. ^ •««. Pignorum B . Saturii eremit», saneti Prudentn 

f "" M , , Sta -»** *•* episcopiTyrasonensismag.strnqu.cumajuven. 

-;:::;::,,„ .„,,,, ,„,,.„,„ „„,,,, ^ «.i. ad u Sq ue «^, « ^ « ^ ( un.Mi ou»« ■• — •■ 

rentibus orbatum erogasse famltates in paiqmiM, ^ 

tarod«ndeflddit;non mala conjectura, sednequa- 
moHca linna tio. E vestigio castn , sic 
' it oraturium in rupis iraraanis foramine con- 
struxit et juxta in alto spelao domunculam exi- 
guam, qua aliquando recumbens, vix ut corpons 
compaginem axtenderet, locus erat. Contendit 
Uaque Tamayus oratonum S. Saturii tem ererai delituisset, et orationi, meditationi et aliis 
austeritatis vacasset exercitiis, demura virtuti- 
bus onustus ad Dominum confessor inclytus per- 
meavit. Quod Numantix cjus natalem afjigil, inde 
provenit quod olim sat multi putarunt Soriam in 
pristina Numantue sede positam esse ; sed jam extra 
controvcrsiam est Numantiam ad ripam orientalem 
Duni fluminis fuisse sitam, dum Soria occidcnta- 
lemoccupat; prsterea Numantiam media Uuca ma- F futsse ab ejus aomunou _ cnn a na nicm fuisse Durii flumuus et rw (i( . ;/f/ , ^tononionMntl, in gua teflitur ^ «tpra 
,- al „ rflcilawmwj : Exiensautem de oratono suo 
eremita, ad ostium speluncee prodiit; et spelun- 
cam illam bcatissuni viri oratorium simul futsse et 
habitaculum supra etiam et infra indicatur. Neque 
satis secum constat hoc loco Tamayus in Vtta S. Sa- 
turii auam finxU ; nam prius tradit domunculam ab que prope confluentem fuisse Durii fluminis et. rivi 
Tcra _eu in angulo fuisse ejusdem Durii flnminis et 
riviMerchado,undassuas etiam ibidem miscentium. 
Ad Septemtrionem Numantiseconsurgii nunc viculus 

Garray; ipse vero antiqux civitatis ambttus probe 
udhuc disccnutur ct rudcra aliquot apparent; quo- 
rum imaginem dedit Loperraez Corvalan (2). qui •■ ..„.„ Hnrit ■ namvnus traait aomuncuiam uu <"<» »».-. tf «« ~_ .... .'. { \ Moralea, Coronica general, li *. 1 " 11 N ; 

,-,5 Loporraei Corvalan, D ' M« » «> 

a,p a g.86;Mifiano,Diccionanogeo- 

m. Vlll, pag. 333. (2) Descripcion historica «lel oplspado de Osma, t. II, 

282, 

(3) Ibid. pag. -i. ct seqq. Cfr Miftano, Diccionano g 
graUcode Espana, lom. VIII, pag. 13 DE S. SATURIO. EREMITA ET CONFESSORE. ' . r > 

. FetrariM in catalogo qeneroli Sanctorum «.„' iu In clivo occidentali al.i n„.„tis ; eoqne ,-l:„„li.„r »WOB 
Marlyrotogio Romano non «un, .«(« lialmerW «<< spelunoa in qua vixit beatusrir et obnl . gl cor- 
rficm 28 Aprilw, <i«" 8. PruaonHi IMm »J«ur, P" s ejus honorifice ibidem coutur. (' ■;"/""<'" 
«riftere • In Hispania S. Saturii eremitm. «uorf Loptmsz mbu tpohmcat.) Pusi im id 

'„„„ ptaro «pud MrMMi nfM* <*»™°> ■* et v -"" '"' """ ■ * *" la ", U ', m 

„ „• - 1 2Af««<-/i.cm-,.mM,„.,., ( ,„ 7 „«rf,> l vlc6™urfu S Sorienaibus, sedavieunaq lueplebibua. MAx- 

gSB*" .« S Saturius, rf.ce 28 Anrife « 2 OctoJrfe. Vt fioium , nagnun . , quoniam per loco- 

2S2H&. ex Hi fM «*» •* moW«(«m «.,. «m4m- rum eonditionom m. inm non dal ar. 

KS* to mL fU taitaM erm.ta momorfo * 28 pensis tamen parcitum non ftut ■> "truondo 

""' '" Aprl - K , 1,1 hac *. magittri ap.re.ur fMwto l *»P er ™nticulum qm totum quas. mont» chvun, 

„, ,rf fundame,,,,,,,, ccrtun, «.,. Contra „t «. 2 Oo- amplectitur. Seoretanum » eo ea sacrum e 

„,„., , 7 „ f,at memoria ,,il aliud suade, ,„■,„„- omnes ecclesito mun .ntcnu, ,,„•„ un. ,■.,■ o,o 

„,„ ,U. aTamotjo S. Saturii ViU, .. epi(«pM«m. Soriensi Zapata proabj tero el ordan* dmpuK 

W e„ „, bfttr : Posthtec, Prudontio vale dicto, Eremitorio cont.gua est eustodlS domu ot 

e nu* ab eo exseqnenda erant post ejus obitum ccepte mdificari capellams. quorum beneAcm «o- 

mm!ssa nmanussanctissimiadolescentisamo- clesiaa«eafundaritfldouump..t. I 

eTaXvmantis spiritum reddidit Croatori n no- rii hujusbenefactores prmopuos rooanartur „ 

"^■.ctlintertoficHtioMse^ra^ ^^TZIuZLZZ^ 

ObdormiritinDom^umsop^^ %;*»£*- „,„.„,„. ,, ,,„ * 

„uc ^i.rt-»"'** .f ?L ' L,S«r.V .„ p«(r»»«m, n... ' I <<»«- *** 

S„«( B nc« 13 7n(ru S„.„'.r »ic.B.«m d.n .« «0»«»«" S. Sa- «m« «« « 

sr-r «*?*— riJSSSS :£CS2^S£»' •- •* 

»„„„,/..<.„. rf m fumevahle ceUber; Ko «I «ac.icum;«cen.«™i », » ,„,„.„„„„,. 

„„(i,»,u5„s- ' . ■ nrmrrerent ad vtsiatulam nano (^quoque o. w 

I„,„i«r„„(, pagu frequentes l,om„„.- ,,„,„,„<„, a w ^.^ (| ,.,,,|, r , Sp ,„ 

M s; ,W,„„„„, «uam S «nc.u S ».r .«katuaxrai. » 77 c »«« co ,^ ssoris , civitat is Soria. pa 

„,„„,,„ .,„,„„«,„,, FS ,c„ («( i»H — est0 In ev t t Soriu- diplex ,„ tah 

,., .„„,.„ ,/„•„„./..< ora(eri«m dic,«m ; ... ,« ™' C ^ to et '„..,„'„. ,„ dimcesi 

,.„„„, „„„. ossa aiianando com V osUa sunt. Ambas »m teto d ; ■ festo ^ 

„„., s/ „,„„„, effossus essc i« sax.snp* onentahs Oxomona m up ^ 

D ,„.„ /,„„„„.., . rcjicne r»i«o»i Sor.c„, ; mtn «£<*£ ** ' " tar . 0uATI0 . I)lMls , 

,„orf c,„„ ...,<,.'.• - ^"»«"'" ' ' • per mundTcontemptum bcatum Saturium 

non «« B» menenta : eed placet on™ - qu tj «r mun P^ .^ ^ 

rum tecripttenem «. Am«ro«. Moroiu < . «» ' on^ ^m imitatione a torronis affo- 

ffe „,roli et ex descriptione dt.vcests £/..„„„„- ■> - ~^*'*f ' fa ilius ctelestia e!ipiara us. Ter 

C ,v. E regmne castr, „ .« W » Numanfei ,, t ,„.,„,„.,„, ,„„ ,, , jenoro na- 

vo magm mont.s corn.tu. et.am« um | P perfooHoris , dono 

sancti erennita. Saturu. caque sat.s »S» tu pat rimonium, q I damortniapa- 

(Tamo»». dixit ,„„. «« P«r»om fm*e ut mmm easrt i mce m . P er ^ 

»ir ,c ta. vixcor P oriscom P ag.nemextendere «**m* obvjn -^^ eremi ^. 

r c,s„.) Loous is porta clausus est et magna ve- ad ^hosp.tam P _ p ^ 

Lrationo habetur, quod duornm sanctorum - d mem _« >, ■«* ^ V „ 1 I ,„.„„ Ml „ „,,u,l„u,. 

bitaonlum toorit. In montis cacumm. , erom. o- hum.l sace «o ^ ora _ 

,,,„„ S. Michaelis est, et dictnr deMonte ; eo- gch d. • I |]|js 

,«. spelunca gradihus ascenditur. I . » sace - bo e ■ n ■• ^ - J ^ ^ 

lo partioulari, quod in monte excavatum cst et anperam qmdem. ^ ^ 

ferreiscl.athrisclausum,sorvanturh„at.vir,ossa pl aUone an ^ m » „,, :lllole . 

.;„ ,a P ideo se P ulcro com P osita. Hue ex apelun« epmonpum aanotun ad 

anata sun1 rt ah incohs universm ilhus reg.on, scenten, . «nc. 

coluntur plunmum. geptennium felici eximiarum wta- 

H «« *- ^ ";'""; 1 :;'„ ' t ra l ra u. P atLe P educavit; donec ri« plenu. 

' ""' ■ ,,„„.. fuse deon„„b„sSor,e„s,bus temphs ,tmo«a u „„,,,.,„„,,:, ,„ .„l Dominnm. Ejn» 

'„„•., dW«e«, * /-"' ' rircura mccnia C ': 't * a s nc,,, Prtdenti '« -""' 

a , iqu ot snnt eremitoria; qnorum pnampnnm ^ ; ' ^ „,,„„,„ , „ ,„„ 

Ef ai^'»2L - £ ,* — — • ■ - AUCTORE 
V. D. B. 6 ' AUCTARIUM AD DIEM II OCTOBRIS 

pora colitur. Qui hnx probanda obtulerunt Sacrx 
Rituum Congrcgationi, secutos esse vitam, a Ta- 
mayo (ictam, manifestum est ; nec est quod plura de 
liis moneam, satis habcnslaudasse sacram Congrega- 
tionem, quod pericopen ut perhibent initio inseri 
volnerit. Lectio v et \i est de sermone sancti Ber- 
nurdi abbatis, seu cx declamatione in Malthzum, 
cap. 19, a verbis Arbitror verba lectionis usque 
ad quam cupio, quam requiro. Missa Osjusti de 
communi. 

16 In dioecesi Cordubensi promovit nonnihil S. DE S. SATURIO, EREMITA. 
Saturii cultum Petrus Maria Heredia, Hispanus ; ^ v 
qui anno 1828 humiles preces Leoni papz XII ob- tata ,-, 
tulil, quibuspctiit ut in duobus sacellis sui patrona- gj^gjg 
tus. altero oppidi Aguilar, altero oppidi Cabra, li- sacetlis. 
ceret quotannis die 2 Octobris celebrari in honorem 
sanctissimi eremitx missam solemnem tantum cum 
cantu. Quodperduo rescripta de die 6 Decembru 
prxdidi anni, qux in forma authentica penes mc 
habco (ut et rescriptum in Oxomcnsi de die 31 Au- 
gusti anni 1743 ), concessum fuit. Plura, quae hic 
inserantur, nescimus. - - - - iftTi»^jj*gfr «« mi wLw .m AUCTARIUM AUCTARIUM SEU no™ AD ACTA SANCTORUM TOMI V OCTOBRIS. -ho-:- ADDENDA AD DIEM X OCTOBRIS. 

NOTA 1 ad pag. 2, litteris D, E. 

DE S. FELICE, EPISCOPO 

ET CONFESSORE 

CLAROMONTII 1N ALVERNIA. 

sanctis ecclesiis et monasteriis Claromontii.f/uod 

Savaronus ante anmim dccccl conscriptum cvidcn- 

COMMENTARIUS HISTORIGO-CRITIGUS. ter demonstravit, quodpe ex Ms. s. TltidU et S. 

Marix Portucnsis dcsumptum ct erudill imis ador- 

n i. n t • ™ 4 M »ielatiA Pt apQta natumannotationibussuisClaromontanisOriqinibut 
Cultus, Reliquiarum translatio et gesta . ^ ^ ; ;; ; s , ^ ft J ^ 

m epiSCOpatu. ^ frfldttnfttr (3) . In eC clesia S. Stephani, altare 

Sancti Stephani, uhi Sanctus Namacius et San- 

De S Felice Claromontano seu Alvemensi ctus Quintianus, et Sanctus Aprunculus et San- 

e^ilot^re^m non estutriusaue ctus FBLIX et alia Sanctorum ? corpora quorum 

loci hic \ianare discrimen (1)) agendum nomina ncscimus, qmescunt. Jam vero Sanctum 

nonesse asseritur, auia non satis constct hunc Felicem eum ipsum esse de auomter P, 

s r , eius cultum centum annis antiquiorem esse ccleber- missos sermo fit, ncmo tJnt mfUxas qui meminerii - 

SF ttSZ^L*JL.V~^lm una parte in Usuardino auctarto totidem atom 

'""- m nnluhsistat, fuies faacnda noHs cst verbis de- verbis S. Felicem, qui hac d, MJ 

cessorum, aui hoc ip so loco polliccntur de hoc San- pontificem fuisse et apud Arvernum emscopalem 

7oin Actis dictum iri, auam primum de ejus cultu tenuisse cathedram, et ex altera unum tantum Fe- 

sutncientiaue hujus auctoritate constiterit. Porro du- licem in catalojo Claromonten num pr i ulum 

, Zm Jquin jam ante medium szculum x riri. Quo argument I «4 

ZomoTil Felix colerctu, In opere scilicet de Nahacium, Quintianum et Apruncutum ^scopos 

m Cfr Gallia Christ. nova. tom. II, col. 222. (3) Ibid. pag. 

(•2) Les Origiaes de la v.lle de Clairmont, pag. 342 et seqq ^ CIRCA ANMM B m ecclesia S. 
Stephani ea> 

tra Claro- 
montium ,» 
qua sepultus 8 * AUCTARIUM AD DIEM X OCTOBRIS. 

fuisse Claromontanos, quibus demorluis socius se- ChiffleHus, vel saltcm ex iisdem non descripsit. Ad 

pnltur.r additus fucrit, qui vivus eorum occuparat 13 Mariii solus habet : Clumaco, translat.o S. 

cathrdram. Atqut l,cc pauca de cultus untiquitatc. Consortiae Virginis ; ct ad 22 Junu alteram de 6. 

2 In tribus autcm kch rmrratmncm ecclcsiasti- Consnrtia annuntiutmncm. Quod aulnn intrrmrdium 

cam nactus est S. Felix. Quod ad ccclesiam S. Ste- fuit Magniloccnse in Arvcrnia Martyrologium oslc,- 

phani attinct, qu* ejus sepulcro gloriatur, pandit detur infcrius; idunum in prxsentUL concludendum 

ejus originem S. Gregorius Turonensis, quum de S. nobis est, omni fidc dignum esse Candiacensem Usu- D Namacio, octavo apud Arvcrnos episcopo, agcns : 
Cujus conjux, inquit (1), basilicam Sancti Ste- 
pliani suburbano murorum aedificavit ; quam cum 
fucis colorum adornare vellet, tenebat librura in 
sinu suo, legens historias actionum antiquorum. ardiuum codiccm, quum Cluniaccnscm S. Felicis 
cullum solus statuat. Nam illud insuper fatcndnm 
est, Scvculo prseterlapso in Officio divino nUUarn am- 
plius S. Felicis memoriam Cluniaci fuctam fnissc, 
ut ex renovato Cluniacensi Brcviario colligimus; pictoribus indicans quse in parielibus fingere de- sed unircrsim tantum omnium Reliquiarum festum (11,1(1 ll/IIC 

nondum te- 
pettebantur 
mortui m < /- 
vitatibus. 
B I < v Mar- 
tyrologio 

Cniiilnii i ii.-.i. 

cujus aucto- 
i itas iii rebus 

CluiiiitrriiM- 
blll i unliru 
titr, berent. Plura de eadem exhibet Savaronus (2), 
eamque postea S. Eutropii Suburl.icarii appellatam 
fuisse passim docet ; quam nominis immutationem 
ad cxiens sxculum xv Ruinartius refert (3). Quan- 
tum ex nuperiori Chronologia Episcoporum Claro- 
montensium ( l) colligere queo, exstat etiamnum hoc 

templum. 

3 Quod autem ibidcm S. Felix et plures alii 

ejusdem xiri sepulti fuerint episcopi, non est quod 
miremur ; quoniam tunc temporis non ferebat consue- 
tudoin Gallia, ut sepulcra pararenlur in mediis ci- 
vitatibus. De qua re plura notavimus in Commcn- 
tario de S. Mumnwluw (')), CUJUS lnographus lucc 
totidem habei verba : Quia vero civitas vivorum 
dicitur, non raortuorura, a discipulis suis post 
raultam lacrymarum eflusionem extra muros ante 
portam Aquariam, in ecclesia Sanctorum sepul- 
tus est Apostolorura. 

4 Secunilus locus cultus cclcberrimum fuit Clu- actum esse in die oclava solcmnitatis OmniumSan- 
ctorum. 

5 Jam si qweritur quo tempore Arvernis seu 
Claromontio Cluniacum dclul.r sint SS. Valenlmi 
et Felicis exuvise, nil cst quo id directe determinari 
possc videatur. Arvernis Cluniacum alias delatas 
fuissc reliquias cx Auctariis UsuardinU Clunia- 
ccnsi, altero notato D. D. Du Cheval, atque etiam 
ex Candiacensi cognovimus : Ccenobio Cluniaco, 
annuntiant ad 5 septembris (8), beati Marcelli pa- 
pae et martyris gloriosa ab Arvernis exceptio, 
miraculorum laude.populorumque frequentia non 
mediocriter illustris. Quam translationem ante an- 
num 1109, quo S. Hugo Cluniacensis abbas obiit, 
factam esse , cxtra controversiam ponendum cst, 
quum in ejus Vita, a S. Hildcberlo Cenomancnsi 
scripta et in Actis Sanctonun, in Bibliotheca Clu- 
n/arcnsi ct interS. Hildebcrli opcra cdita, legamus : 
Porro exiturus ex hac ^gypto, Dei famulus B. translatus 
fuit S Felix 
CLuniacum, 

pront illur 

Arverniset- 

II, ni S. Mar- 
rriii reliquix 

translatee fu- 
crunl, 

E niacense monasterium, cujus paucassuperstites reli- Marcelli capsam sibi jubet praesentari. Quod te- quias descripscre Lorain (('<), Mrrimee (1) aliique. 
Verum nihil aliud ie collatis hicS. Felici honoribus 
cognosccrc nobis licuil quam qux puuca nobis exht- 
bet Caudiacense, seu patius (ut infcrius demonstra- 
bitur) Candiacense Usuardinum auctarium, his vcr- 
bis : Pago Matiscensi, monasterio Cluniaco, ex- 
ceptio Sanctorum Valenti presbyteri et martyris 
atque Felicis pontificis et confessoris, qui apud 
Arvernum episcopalem cathedram tenuit. De hac 
quidem translationc nuspiam ullum vestigium repe- 
ritnusj verumtamen, licei Candiacum, cujus codex 
haec nobis e.rlnhet, non ad Matisconcnscm sed ad 
Lugdunensem duecesim pertincrct, rrrla lamcn est 
hu/us monumcnii /tdcs. Ex Cluniacensi scilicet co- stimonium ita peremptorium est,utcuranda non sit 
objcctio, exinscriptione sermonis S. Petri Mauritii 
seu Venerabilis petita, quod scilicet hic Sermo in 
Exceptione Reliquiarura S. Marcelli habitus fu- 
rrit (!l); </,•/'//'/<• p.i-quam facilc inlrlligitur hxc lo- 
cutio de annua solemnitatc ; ct quidem eamdem ita 
intelligi jubet ipsius sermonis exordium : Jure, hxc 
sunt verba, in hujus beati corporis exceptione, 
olim praesentera (seu militantem) ecclesiara conti- 
git gavisara fuisse, in cujus beatae animae susce- 
ptione certum est eam, quae sursura est, Jerusa- 
lem exultasse. 

G Atque ego credcrem SS. Felicis et Valentini 
Reliquias Cluniacum item delatas fuisse ante S. dicc, intcrmcdio Mtiguiloccnsi, dcscriptumesSeCan- Hugonis obilum, quoniam nou vidctur quo postmo- 

diacense Martyrologium res apertissima est ex col- dujn temporeeaeArvernis illuc devenissent. Diximus 

iiitiunc quarumdam propriarum annuntiationum , scilicet supra Candiacensem Usuardinum codicem 

quas olnn descnpsit Chiffletiui noster. Etenim si haustum fuisse ex Cluniacensi, intermedio tamen 

Solleru editionem UsuardiniMartyrologii inspicias, Magnilocensi ; seu Candiacensem descriptum fuisse 

ad dicm 13 Maii consonantrs habes codices Clunia- ex Magniloccusi, qui ipsc ex Cluniacensi dcsumptus 

censem, alterum D. Du Chcval liltcra D notalum fucrul. PorroCundiacensi prioratui a suis originibus 

rt trrtium ( 'and laccn.scm h.ir habcntcs : Translatio suum fuisse Martyrologium ex consuetudinibus mo- 

B. Grati Confessoris Acquoe a civitate Cabillonis ; nasticis certum est; jam vero ineunte sseculo xni 

itcm ad 20 Julii : Ipso die Cluniaci monasterio, exstabatjam Prioratus ille t ut liquet ex diplomate 

gloriosa exceptio B. Gregorii papae ; itcm ad 5 Rainaudi de Foresio, Lugdunensis archiepiscopi, 

Septembris dc translatione S. Marrclli. Habet et qui anno 1212 cxsccutus est testamentum quoddam, 

alios Cluniaccnses fastos Candiarrnsis codr.c, quos in quo lcgimus (10) Willelmam uxorem Franconis. 

in duobus aliis codicibus vel ne invcnit quidem facto testamento, dedisse corpus suura et animam 

(7) Notes d'un voyagn dans le mitli rie la France, pag. 78. 

(8) Hinc corrige Molanum in Nalalibus SS. Belgii et 
Bollandum ad xvi Januarii, pag. 4, hanc translationis so- 
I, mnitalem vm idus Januarii c»lebrantes. 

(9) Marlennius. Tom. V. Anecdot. col. 1 145. 

(10) De la Mure. Ilist ecclcb. du dioc&se de Lyon, p. 319. antc siecu- 
I ii iii \n ; 
iin/ii, (jinim 
annunliatio 
luijtis trans- 
liilmnis sit 
StBCUlO xlll, 

sru fundatio- 
nr prioratus 
Candiacensis 

/>rr Magnilo- 
censcs mona- 
CltOS iintt- 

quior, (I) llisl. Fiiinconim, lib.II, Cttp. VfU. 

m op. "' i p«g- i 

(3) ln annui ad S Greg. Tur. Hist. Fr., hb. n, cap. xvn. 
, , ; .,.,i , chronologle des Bv. d« Clermont, etc, p. 6. 

15 et passim. 
(5) An. :-> ad ivi Oi lob., pag. 955 el »85. 
(ii) Abbaye de Cluny, pag. 339. suara DE S. FELICK EPISCOPO ET CONFESSOftE. 9 B E 

quo tempbrt 

non unussed 

terunl et quum Iwtc 

iruuslulio 

/!<•/ i non po- 
lueril per 
priorem me- 
liuini parlem 

JSi nlt \ll 

proptci dis- 
cordias In- 
ter Clunia- 
i -11)11 i-i Cla- 
romontium, suamDorainonostroJesuChristoetBeataeMari» univ eret, sed qwm St^phanm de V.r- 1> 

et sancto Sebastiano de Candiaco, post dedisse corio Claromontanam nonflum con&endisset cathe- 

sancto Sebastiano dechnam vinearum quam ha- dram, ad vterannum 1145 «11151 (6) seu 

bebat ultra Candiacum, etc. Unde sequitur Can- potius inter annum 11 17 ei 1150, ui i ./>„, 

diacensem de SS. FeHcis et Valentini translatione 8. Petri Venerabilis et ex ejusad Eugenium 111 

annuntiationeminitiosaeculixmhabendamessean- epistola patel (7) nondum bene conveniebal inter 

tiquiorem t nisiforte aliquando suum mutassent Can- Oaromontium ei Cluniacum . quod abundantissime 

iiacenses Martyrologium, atque illi, quod a prmd- colligitur ex epistola vi g. Petri Venera* 

rio habuerant, aliud aliunde accersitum substituis- bilis inno si ilicei ante scripsernt Sugenius THad 

sent.Verum nil horum apparet. Candiacum sdHcet Cluniacensem abbatem, ui inquirerel in gesta qus- 

eratMagnilocensiscolonia t utappareti tumexcata* ,/„ m Claromontani episcopi. Verum quum litterat 

logo benefkiorum diascesis Lugdunensis, exhibente pontificix huic, non vero Venerabili Petro re&ditx 

abbatemMagnilocensemCandiacensis Prioratuspa» fuissent, non potuii hk delegati Apostolici exsequi 

tronum (1); tum ex eo quod eumdem, quem Magnir- partes; de quq re anno post rationem reddidit pon- 

Ucenses (2), colelmt sanctum titularem Sebastianum tifici, quod dum facit, laudai quidem Episcopoa qui 

martyrem, At vero CandiacenseMartyrologium t ex a nte istum terrse illi jure accleslastico principati 

qwsuas*desumpsitannuntiationesChiffietiusetquod Slint; 8 ed continuo subdii \t uunc pbr \i-.inti 

in prmenti nos detinet, illud Idem esse ve.l saltem FERE ANN0S popu i us \\\ e D e i tantus... mansit 

ejusdem exemplar, quod fundatores Candiacenm sine... sacerdote. Quomodo enim sacerdos dici 

Prioratus in suo ex Magnoloco discessu secum aspor- potest, qui exceptis sacram.-ntis pontificalibus.de 

tarunt, ex internis notis conficitur. Ad diem videli- p0 ntificis officio, bx quo BPISCOPARI C(EPIt, pene 

cet xvi Maii habet : Arvernis, monasterio Magno- j^ u implevit \ 

loco SS. Cassii et Victorini ; ad xxm ejusdem g Atque hic animadvertere nobis liceat, corre- 
mensis : Magnoloco. adventus Reliquiarum S. ctiouem quumdampropterallegataverbainducendam 
Austreraonn Episcopi etMartyns; ad xxv £>e- esse catalogo episcoporum Claromontensium. Aucta- ibiAymerU 
ptembris, Magnoloco S. Georgiae virginis, de qua ril(m Qhronici CluniacensU, descriptum a Slepha- "' 
jam ad xv Februarii dixerat : Arvernis, translatio notw et ,„,,.,. scriptores Gallia (8) editum, refert 
S.Georgiee ; item bis meminit S. Domnini, Magni- Aymerici < 'kfomontani episcopi mortem ad annum 
loci in magna veneratione habiti. 1140; verum ut taceam id pugnare cum multis aliit 

7 Aique hinc initivqt saeculi xm stabiliri pgsse mo numentis, nullius fidei est auctarium isiud, ut 
videtur tamquam terminus, ultra quem annuntiatio colliges ex novo Trqctatu de recte stabilienda chro- 
de SS. Felice etValentino et proin eorum translatio nologia ( ,,, rl ,,,,. g onod { U)} ,,, D ionysius Slim . 
referri nequeat. Superest itaque ut probabilibus con- ma rthanus (11) extendunt ejus episcopatum ab anno 
jecturisostendamuseamdemtranslationemnonfuisse \\\\ usaue a d annum 1150, recte expungentes 
factam seeculo xn. Atqui S. Hugoni, anno 1109 de- Steplmnum quemdam % quem Savaronus (12) et Du- 
mortuo,'successitPontius;sub quo pluresCluniacum fraisse(i3)induxeranl I erumenimveroduo omnino 
delatse fuerunt sacrae Reliquix. Verum in coxva admittendi sunt Aymerici, quorum alter sedit ab 
narratione de susceptione horum piorum pignorum anno \\\\ as q Ue ,„/ ,,„„„,„ saltem 1 127 • alter vero 
nulla de SS. Felice et Valentino fil mentio (3). aD nu j us morte USl/lll . ,„/ annum circiter L151.7W- 
Tempore vero S. Petri Mauritii seu Venerabilis plex scilicet id suadet argumentum 'primumest ir- 
multce simultates inter Claromontanam sedem et stimonium omni exceplione majus, S. Petri nempe 
Cluniacum exstiterunt; qus sane rerum conditio Mauritii seu Venerabilis, ad Eugenium III (ut 
similem sacrarum Reliquiarum donationem omnino m0l i„ vidimus) inter annum 1 1 17 et 1 150 wribenlis, 
impedivisset. Constat autetn de his dissidiis ex di- tune temporis Aymerico viginti fere fui opa- p 

plomate, quo Aymericus, Arvernorum episcopus t tusannos: Per viginti fere annos, ex quo episco- 
anno 1131 multas^Cluniaco restituil ecclesias et cu- pari ccapit; clarissima sunt hxcverba. Secundum 
jus hoc est exordium : Ego Aymericus, Dei gratia argumentum petiturea diversa omnino utriusque in 
Arvernorum episcopus, notum facio omnibus tara dolc : prior videlicet, qui fuerat Casx-Dei abbas, 
prresentibus quum futuris gr.vves DiUTURNAsque relatus fuit inter hujus celeberrimi monasterii viros 
discordias, quax inter me et abbatem Cluniacen- sanctos, ut testatur \fabillonius (1 1) et Sammartha- 
sem domnura Petrum ac canonicos Claromon- nus(15); item laudatur a Sugerio, S. Dionysii ab- 
tenses et monachos propter quasdara ecclesias bate (16), ut vir honesta^ vitaa, et defensor eccle- 
olim fuerant taliter Deo auxiliante extinctas siasillustri ctdeeoaddiem L8 Aprilis haec con- 
esse( 1). Verumtamen decennio posi vigebani adhuc- signata est vetus memoria : 
dum simuUates, adeo ut Aymericus detrectaret au- ^ ^ ^^ 

ctoritatem abbatis Cluniacensis, qui ut deleg PrudenSi p iuset pudicus, cultor.su.,.,, uil 

apostolicusjudex tedebat. Habemus hzc ex eputola fc ; ^^ ^ ^^. ^ )( 

Coslestini II Papee, ad eumdem S. Petrum Mau- 
ritium 5). Similiter dum Eugenius III ecclesix Nilqiwqusimpeditquinadeumdemreferanturduat 

(1) iv.i.i pag '38 et Pouile" g6n6i tl, conl a ui 

iCt . s | de Lyon, etc. pag. II, Pl 

Nov., . im II, . ol. 3G0. 
(3) Biblioth. Cluniae. ool. .'-61 bI qq 

.,:,!! Chrisi N M Instrum. eol. 80. 

(5) Bullarium Cluniac, pag. 51. 
(G)Cfr Gall. Christ. Nov., tom. II, 
(7) Cfr Bibiioth. Cluniac . col. 922 et B 
T. WMV, pag. M)5;vel Hist.litt. de I lom. XIII, 

Ad Acta Sanctorum Supplementum. — Auctarium tomi V Oct (s) Recueil des Bisl d ( . ' : KII, pa ; i • 

i de ■■-■' ifl II 

[10 ' bronol d I ci- 

'-.-, , i 9 qq 

(12) Les Ol 
\,,. Gonod 

■. nri.ii Ord.S Bened., lib. 70, num. 47, tom. v, pag. 
124 el alibi paesim. 
[I5)G 
16 i b ip B Bildoberti, col, 12G i 

3 \ B 10 ' AUCTARIUM AD DIEM X OCTOBRIS. 

epistoUB (1) Sancti Hildeberti, quarum prwrem scn- Felicis et 1 'aUntini translatione mentionem facit 
psit ante fi nem anni 1125, seu guum esset adhuc licet translationem SS. Leodegaru ei 1 nncipm et 
Cenomanensis episccrpus; posteriorem vero, quum duorum Innocentium, intra idem tempom spanw 
conscendisset Turonensem cathedram. De altero vero peractam, memorat, quamvis minus ad Clunm i nsi i 
alia, omnino diversa, traduntur : Casfcrorum do- hxc periineret. Atque hxcdicta sunto ad fi™andam 
raini inqnit S. Petrus Venerabilis (Z), in/erioria conjecturamsaltemanteS. Hugomsobttum *>*.**- 
nominis milites, burgenses, rustici populi. laico- licis et Valentini Reliquias Claromontio Clumacum 
rum orane genus de illo clamant quod propheta delatas fuisse. 

Dei olim pessimo regi Israel locutus est : Vidi 10 Quodautem ad Candiacensem, non veroiau- 

universum Tsrael dispersum in montibus, quasi oves diacensem, S. Felicis venerationem attinet, mhtl 

non habentes pastorem. Si ab eo de malefactoribus aliud occurrit quam quod in huju lw Marty- 

justitia ecelesiastica exigitur, aut negatur aut rologio ejus translationis fieret memoria. Verum 

venditur...Manetotiosusinternegotiainfinita... enimvero operx pretium videtur accuratius de hoc 

Monachi carent sub tali episcopo, non tantum dicereMartyrologio,quodtoties decessoresnostrosm 

divino sed et humano auxilio... taceo graviora. transversum egit. Imprimis J.B. Sollenus, in prx- 

Neque dicatur rum Daunou (3) iniquius hxc scrir fationc adsuum Usuardum, sermonem instituens de 

pta fuissea S.Petro;nam si ipsemet bene sibi eon- extractis ex variis Martyrologiis; a R. P.Petro 

fuisset, sumnwrum pontificum non detrectasset Chiffletiosubmissis % n\onet num. 265(9) Caudiacum 

judicium , et tantum abest ut S. Petrus animosius esse prioratum, et proin legendum Caudiacensem, 

/, „, l(ll ,(ra a Cxlestino II Papa anno non vero Candracensem, ut alicubi in Actis depre- 

1 1 13 obtinuerit hoc rescriplum ( l) : Quod autem henderat. Et certe Papebrochius ad diem xv Maii 

A. Claromontensis episcopus praeterita Beati Lu- illusirans sanctos Martyres Claromontanos Cassium 

ca? festivitate a prsedecessore nostro bon» me- et Victovinum et eosdem ad diem xix ejusdem men- 

morise papa Innocentio evocatus non venit, nec sis intet Prxtermissos recensens, bis Candracense 

canonicara excusationem prcetendit, pro vestra. scr ibit. Verum ut Candracum non valet, ita etiam 

nullius frugis est Caudiacum, sed omnino scriben- 
dum Candiacura, ut ad diem xni Maii inter Prx- 
termissqs et alibi scnpsit Henschenius (10). Quod ex 
illo ipso codice facile probatur. 

1 1 Nam ut alia multa mutam, ad diem xxi Julii 
adventura et susceptionem refert corporis S. 
Domnini ex sacra Aquitaniae provincia translati 
in Selula, in pago Toloricensi, in loco antiqui- 
tus...., Magnoloco dein noraine dicto, anno In- 
carnationis Dominic® dccci.xxxix; ad xvi Au- D Auctarium 
i mardi, 
Caudiai 
dictum, <ti- 
i , ndum est 
Candiacen- 
se; B DILECTIONB ad praesens sequanimiter toleramus. 
Diximus jam quomodo postea Eugenii III interce- 
perit epistolam; quod non minus grave piaculum 
erat. Qux vero alia in Gallia Christiana Nova re- 
feryntur, non ea sunt qux ista umqudm redimere 
possmi, ita ut Casx-Dei pientissimi monachi in ani- 
mum inducere potuissent ut eum inter Sanctos re- 
ferrent, pr&sertim quum Iwc ad ejus fere vitx /i- 
nem pertinerent. Adde tertio quod, nisi duo distin- 
guantur Aymerci, ille unus, qui vulgo appafet, ad qm error tol 
n lcarum 
fuit origo decrepitam pervenisset setatem ; quin tamen hujus gU sli Arvernis, monasterio Magnilocensi, Sancti «7 quum 

, lltllll //.'!'. 

transtatio fa ■ 
cla non vidi 
aturper "/- 
teram sai ul\ 
\ii partem, 
facta sil «■ 
portet anti 

iinnirm S 

Hugonis adjuncti ullum invenirethus vcstigium, licet aptus 
locus omnino esset in his qux de eo supersunt episto- 
/, r . ,,, i \et scilicet per novem annos (5) (non vero 
septem, ut habet S. Roberti bibgraphus (0)) abba- 
tialepedum et per annos circiter quadraginta epi- 
scopale; et tamen oportet, ut, quum Casae-Dei abbas 
electus rst, multajam ijauderel '. fama, siquidem non 
m ipsa tunc illa abbatia, sed in monasterio S. Ro- 
berti de Andrio degebal (7). 

9 ///s' itaque in transitu stabilitis, superest ut 
,-on, ludamus intra priorem sxculi XII mediam par- 
tem tempus non fuisse opportunum, ut Cluniacenses Domnini, inclyti Martyris et Sociorum ejus me- 
minit ; od xxili nutem ejusdem mensis : Apud Cau- 
diacum, (ita leijit Sollerius), natale S. Ainandi et 
Domnini Martyris. Quid vero ad hxc decessores 
nostri? Quum jlocci haberent hunc codicem, cujus 
origo cos latebat, de prima annuntiatione inter Prx- 
termissus silncruul ; sattS liubentcs quoi Sollerius 
in Usuardo dixerat sc nil in lus capere; quod ct ad 
diem xvi Julii scripsit, quum in instrumentum inci- 
disset ubisimilia habebantur, licet hsc omniavalde 
clara siut, si in Translatione Sanitorum Sebastiani 
et Gregorii legantur Magnilocensia exordia. Adse- peterentet Claromontani concederentSanctorumve- cundam scripserunt se jam pridera notasse San- 

nerandas exuvias. Neque videntur media altera ejw ctumillumaut synonymumsaepiusrecurrere(ll); 

sxculi parte concesss. Nam ut mittam nil me quo ad tertium demum hos Sanctos sibi hactenus igno- 

credatur post mortem S. Petri Venerabilis tantam tos esse(12). Etquidem, ex quo tempore Sollerius 

Cluniacum interet Claromontium exstitisse mutuam edidit Usuardum suum, tot fere admissi fuerunt la- 

benevolentiam, ut Claromontani, obliti se coactos psus, quot ex illo codiee inciderunt annuntiationes. 

fuisse quam plurimas Cluniacensibus restituere par- Verumtamen ad dieth xvi Julii, qua S. Domninus 

acia&, etmm de corporibus Sanctorum suorum prx- Apriliacensis colitur, illustrarat ipse Sollerius S. 

sulum reliquias sacras iisdem concesserint ; ut lixc, Domnini Candiacensis Martyris acta, eumque con- inquam, mittam, auctarium Chronici Cluniacensis, 
descriptum a Stephanotio, ct inler scriptores histo- 
ricos Gallix cditum (8) , nullam omnino de SS. 

(1) Lil> ii Vit s Hililpl.erti, pag. xxvi. 
• i,, eplsl i 'i s Petri Vi aei 

-i iiii d i tom. XIII, pag. 245, et Biogra- 

phio l iii v . vei lio /' ''lf. 

(4 Bu I ;i1 

( ii Nov.. tom II, 001.382. 

\,i BB. Tom. lli Aprilis, pag. 
(7) Gall. Christ. Nov., lom. 11, COl. 332. stanter Candiacensem, nunquam vcro Caudiacen- 
sem appellaral; prxterea ex instrumento translatio- 
ms Reliquiarum narrarat ibidem (13) populum in 

(8) RecvnMl des llist.de France, tom. XII, p. 313. et 1. ui 
XVHI.p. 742. 
(9j Prmfat. pag. lvm. 

\, i. BS. Tom. IV Maii, pag. 187. 
(11) Act. ss. Toin. Ill augusti, pag. ! 
(i • tbld i om iv a.ugusii, pag j53. 
(I3)lbid. Tom. IV Julii, pag. 127. 

magna D Accuratius 
distinguitur 
prioratus 
Candiacen- 

wv. B S. Fclicis 
qint noscun 
ii/r gesta 
pauca sunt. DE S. FELICE, EPISCOPO ET CONFESSORE. ' 11 

raagna quantitate adfuisse die crastina post as- dus nomine, episcopatum urbis Arvernic:e nsur- 
sumptionem B. Mari» mensis Augusti, qua die pavit pra?mio ; sed quadraginta dierum evoluto 
celebratur festum proprium S. Domnini, et qui- curriculo, mortis sortitus est transitum. Et d 
demcum Octava,ut ex annuntiatione Martyrologii, fit sermo de S. P iectione. 

diem xvi et xxm Augusti pro festis assignantis, 14 In hit verbis nonnulla atlingenda videntur, NonhabuU 
liquet. Adde quod qux dc adventu ei susceptione quorum primum esi de S. Felicia episcopatus \em~ SJJJJ5S5, 
corporis S. Domnini, anno dccclxxxix Magnum- pore. Ast valde iifficile est cortot ei assignare UmU 
locum translati, initio hujus numeri retulimus, ibi- tes. Sammarthanus (11) et Gonod | L2) concludunt 
dem ex alio documento a Sollcrio referuntur (1); illud intra annum 1162 et 11G5; verunt neuter 
adeo ut hsc res extra controversiam reponenda et ann limes. Sammarthanus quidem cata- 

sua servanda auctoritas sit codici, quem deinceps logo Claromontensium prssulum ad annum 1162 
Candiacensem dicemus. intrusii Qyroindum quemdam; verum ut mittam 

12 Superest ut paulo plura de hoc prioralu, tot eum in veteribus catalogis non comparere, ui testis 
tricarum origine, dicamus. Imprimis duo erant est Gonod, fundamentum quo nititur Sammarthanus 
Candiacenses prioratus, in discesi Lugdunensi nti, caducum omnlno est, atpote mera conjectura Mabil- 
atter in pristino arcJiipresbyteratu Meysiacensi (2), lonii, nullo argumento tam probantis. Etenim 
aUer in Monte-Brisonensi, (3) alter trans Rhoda- celeberrimo Senonensi diplomate, quo Emmo mona* 
num, alter citra eumdem fluvium(4). Qui in arcki- sterio S. Petri Vivi plura concessit privilegia, re- 
presbyteratu Meysiacensi jacebat. suberatCluniaoo, periens eruditissimut virmulla epi > nomina 

ut habemus ex Catalogo Abbatiarum, Prioratuum, absque sedium marum notis ipse de penu sua adjecit 
<•/<•., Cliniiaco subjectorum(b), ubi debebant esse ad marginem suam micuique cathedram, atque ita 
priore (non?) cdmputato duo monachi etvicarius ad hxc verba : In Ohristi uomine Gyroindua, ac 
perpetuus seu presbyter commensalis ; vocabatur si peccator, consentiens, assignavit Qyroindo se- 
etiam de Clausone; ' de hoc loco sermo fit inDictio- dem Arvernensem (13). Quem lapsum \am videntur 
nario Universa}i geographico ad verba Chaudieu et animadvertisse Brequigny et La Porte du Theil, 
S. Thomas-de-Chaudieu ; erat enim S. Thomas qui has omnes divinationes in sua hujus diplomatU 
patronus (6). Alter vero non jacebat in Arvemia, editionesuppresserunt(U).Addehocdiplomaadan- 
ut habeut decessores n~Q S tri (7), sed aliquot pas- num 658 seu 659 proprie pertinere (15). 

suum millibus extra ejus fn.es ad Septemtrionem 15 Suppresso itaque Qyroindo in Claromoni - <';<;;-; 

Montisbrisonis. Ut antea dictum est, hic prioratus, catalogo,dicendusesi S. Genestus S Felicis pnede- „,,„ ,, 

patrono S. Sebastiano, exstabat jam anno 1212* cessor, ex S. Prsejecti duplici \ ii Hf, sed C« Jjjfwrj 

Magnilocensis erat colonia. Aderant autem ibidem jus episcopatustempusomninoincertumesl Requu in^ramum 
plures quam tres monachi, ut manifestum fit ex in- dem vefa traditur S. Genesius in I i sua, quam conligiti 
strumento, quod ad diem xvi JuHi allegarunt de- nullis fabulosis commentispermixtam minut recte 
cessores nostri (8); atque ad hunc non ad illum asseritH'enschenius (16), quinquennioofflciumepi- 
pertinet S Felicis cultus. In eodem vico hospitium scopatus sui administrasse, priusquam Romam au- 
erat quod neque a Priore loci, neqne ab Abbate fugerit, etpostquam A m rn redm tut legw- 

Magnilocensi dependebat, sed AJbbatm Cluniacen- se postmodum parc- nvendoqunlra rint.-i amus ; 
sem na bebai patronum (9). Plura ad nos non per- verum prxterquam quod h*c I ita venerand* anttr 

quitatis nim Ht, pugnat certo eum acti i ( om «n Al- 

'"]3 Ad S Felicem. cujus occasione 1,,-c disqui- «erniei, q»o<l anno 535 celebrat »(, <■' <■ wb- 

,,,„/„ /•„,„,„«, „/ tandemconstarei ie loca et de ,,o- scriptioneBonorati BKwta (17). M«m««. 

mi „c l«c, ub, colebatur, i iiutrtioulo revertimur.De « '■'•■-' 8. Gattu, UCl mttanu., ' nie, 

,„/„-,., tantum ex tynchrona munda S. Prtjecti *t*m*c Q / (l«) ^pprma.Proculum qum F 

/Lrvernenoi, item Episcopi Vita, a BoU load™ J^. alogi mter 8. Oallm / < S >■,<„, , 

./„ et „ Mabillonio inter Vita, S tor ottaeant, etq 55. ta ■■<■> 

(M S. Benedicti edita, habemus (10) : Non iw **** , protrakvetur I m & <■■<■■" 

n.ul.um post ist, ( npe susceptum a S. Prsejeeto n 1 • m 880 w*e ;«■■ tem, P 

JUU l ' ' ', a c PrrifetuKiam obernt ■ ui ' nd dicam delapidese- 

diaconatum et conscriptas nonnullorum Sanctorum 8.1 rsectusjam , (lallumll 

Vitas) tempus effluxerat, Felix arhis pr^dicta^ pukraliS.Genem. Pommui itaqtu S. Oattm U 
vxtasj tempus emu ' ,■•.-, Alri ,, lls ,,,/,.,.„, , iij:i , tamen eptscopar 

(Arvermcx) cathedram possidebat et tunc tan * i-.-wu.-mb, 

,. ,.,., • j i „„ D,„., tiiiu <ii ,iiin:iin »1 '.» «i> Vxtam - s - Amaouu e.um 

didinpnse ccenobium tradulit ad reeendum Proj- lum "'■ 

aminense «enomuni u iu Sammarthano(l9)(ipseutpoteinferiusi imdemflocd 

iecto; et post pauca de impensts a S. PrxjectO di- zammai numjyi 7, / / 
J ' ' ., fnrit 20) )extenderenonaudemus. Successtt aetnai 

sciplimeet sdificiorum structurx cutxs, pergtt bio- facit{^),)cxnnau 

r . ' . .. „; mrt Proculus aui e ' aieitur. \ * nit >osiea o. 

grapkus : Defuncto ltaque Fehce, cum maxima rrocuw* jm 

pars cleri vel populi Prrejectum cuperent habere Genestus, , chtdtac r 

antistitem, archidiaconus urbis prafat* Giroal- M- Quotvero annosvtxerttt Utgtposse (1) A 1 . • 1 \ .1 1 17. 

I pi Q |l de 1 on, p. 18.De la M 1 Bisl I '•• Lyon, 

(3) Do la Mure, 

sini 
i Bioliotb Cluniai !8, coil. cum indice ad •■■ ,- 

imi, , t handiaa m , el Poui I ., 

1 ; "' Chaudieu S. Tho- 
\\\\6 tle Lyon.p. 18, 

e< de la Mure Hisi eccl 

BS. Tom IV lolli, pag. I 
(8) [bid pag \i~> 

(9;l'omii'' de Lyon, p l^- (10) Acl IS. Ord. S Bflnod. ''' 8 - 

(M Gall Chrisl No^ tom II col ■ 

fl4)D 

, |, A cl SS Tom mOoi 

1' '' ! IM 

106 

(19) G ' ul Al rl 

(20) Ibid. col. 

kct. 8S.Ord - '•• >• P*« ' 

videtur . AUCTARIUM AD DIEM X OCTOBRIS. 

^™ f\9\ auerelis ■ verum etiamsi supponas ac la- 

vi ,,,,„r ex ejus obscnrissimo sepulcrali lapide » quo bore ~ M . ^ ^^ m (ol , t , juva . D siclegitur (1).- 

PONTIFICALEM QUAM 

ACCEPIT CATHEDRAM REXIT » TACE ANNUS 

LXII E.IUS QU.F. V.TA QUOD MANS.T IN SECULO AN- 

NI FUERIWT MEGRANS DE MUNDO IMPERANTE 

PRINCEPE FRANCORUM REGE. 

Qux verba, sive detritus sit numerus post annus, 

sive aliudneseionuidvolueritsculptor,omuino,ta ^7^.0^*«/»»^^™^^ 

interp reta«da sunt. ac US. Om ^- «»» < ' «S X-«*«» «-•*"■« 

•fafari : IM pM» «* /"'"'«' •?»". '" * "^ f 2 TZTZ Jum est eum, nuan, pn- 

,„,„,„„,, .,„„„, ,9. Genesuepiscopatumad onusU , u r ^^ ^ suscepisse : 

, eto S. (M- -' - """' "' "' ° 5 f ^/ 4 f Nu lus Piscoporum diaconum ante- 

el 060, dum scilicct Francis unns rex mperaret, 524 (14) : _,„,♦ fcm: c„„ira ftrfstori/ •«■ arrepturmn foisse 
iter per vastum eremum Vosagi, per labor.os.s- 
simum callem, per juga montium et convaU.um 
(13), przsertim quum alios suo nomine et loco mrf- 

,,„ , 1 ' Nonne etiam de tali itinere recte eon- 

nueslus esset v,r pmior? Sed to minora sunt S. 
Prxjeclum a S. Feliceontaolum fuisse sacerdolem 
„ m0 marit, diaconumaS. Genesio aperte narrat 
biographus. PorroqnumS. Prxjcclus, indoe.mo- B sut 11 ssorem 
habuit posl 
h, evem Gi- 
rofildi cpl- 
scopatum S. 
Prajectum, 
qui circa fl» 
num 664 con 
sceiidit se- 
dcm ./' fi r 
nenscm. seu priusquam Clotharius III, Francorum rex, 
anno 660, fratri suo Childerico II, (quianno tan- 
tum 670 Francorum monacha factus est (2),) ces- 
sisset Austrasiam (3), qua tunc continebatur Arver- 
nia (4) Atque hinc priorcm S. Felicis episcopa- 
fW uriimium habemus, qmm hic S. Genesu suc- 

cessor fuerit. 

16 Ex altera parte dc S. Prxjecto (namad suc- 

msorem quoque recurrmdum est.ut aliquo usque 

S bVliris mors determinetur), de S. PrxjedO, «- 

quam, habemus eum anno 674 mortem pro justitia 

„,,„,,, nl ,, ejus VitaostenditMabillonius (o). Ast 

■ 1W n ita facile siatui potest, quot annos episcopalem 

cathedram occuparit : quod si tamen decennmm as- 

wnemus, a veritate non procul aberrare possumus, 

quoniam id fere requiritur ut commodeduoascetena, 

adeoque mum post alterum, exstuere potuerit (6)et 

ut ejusfamapervenerit ad S. Chrotbertum Turonen- 

tem qui etiam diaconum suum cum eulogus adeum 

misil (1). Neque multo magis extendi potest, quo- 

niam sub S. Felice aliquamdiu Candidinensis mona- E quam xxv annos impleat. ordmare praasumat. 

Episcopatus vero vel presbyterii honorem nullus 

laicus ante praemissam conversionemvel antean- 

nos xxx «tatis accipiat. Hxc si applicentur S. 

Prxjecto, nemo non videt actum esse de S. Prxjecti 

senectute. Cxterum venia mihi sit animadvertere 

minus diligenler versatum videri S. Leodegarh re- 

centiorem biographum in excutienda S. Prxjecti 

Vita ; sin minus, quomodo tentasset elevare auctori- 

tatem prioris S. Przjecti biographi, acrius S. Leo- 

degarium perstringentis, quodscripsisset&nte S. Lc- 

odegarii martyrium, et quum recens esset dolor de 

S. Prxjecti morte (15)? Nam ille idem biographus 

narrat S. Leodegarii mortem (16), et passim indi- 

cat se aliquot annis post S. Prxjecti mortem scri- 

bere. 

18 Utcumque statuto S. Felicis episcopatus tem- g*g«g£ 

pore, ad ejus gesta deveniendum est. Verumsiexci- dinayitS. 
piastraditumS. Prxjecto regimen Candidinensis Jwg%. 
monaslcrii, nil aliud occurrit.Verum et hic diffu- gjKj»" 1 * 
cultas una non est; quxritur itaque : primo quid es- „;,Q T?P,irP nlinuamdiu Uanatainensis monu- "»»•""• -' ■» • ... 

'' h " ' ' " ' , ,, ,,,„,.,,„,,„„„ .9 Pree- set htud regimen ; secmdo an presbytero tradiderU ■ 

s '"" '""""" ''"'" ' ■ ,„ £m ** Onod esset iUudmonasterinm. Quodadprimum 

^■^VT^TIZTZ ^sulmaUinetJusebacderetrnetatumestinCom- 

referendus enl b. b tlicis ex nac v „ irittar ; vrtVV i de S Maqnobodo, cui item Colo- 

- .2?S^".S?iSS circaUUc m ec,orem,nerema Cl ,„na,a„,,remU- 

episcopo b.uzsario, l - r r Ad vcundam autem quxstwnem respondendum 

% :,;;::;;::;";;;;:::,;:;:: ;;:;;iSS: ^Tp^J , Tr ™ 

:;:;" :^';:::'i;; ;;:;::: S« SK :t •- «— — — —— f/ qrui ne- 

lllltltllllllll M 

;/.■.' era( ( 

<7»//;// ///'//- 

iiir occubuit. 
ui nupi /• as- 
sertitm est. Hmus)aS. Felice.non «a pridem epwcopatitm fl««- 

,,,o. Atqu<! //.rc om»m ?»awcis quidem annis a verila- 
te discedere possent ; pluribus, noncrediderim. 
17 Re quidem vera hinc fit ut S. Prxjectus ,s,/« n//os /MWSfi episcopos, quin prius ordinarentur 
presbytcri, aliquot doctorum virorum ftrma senten- 
tia est ; verum id in S. Prxjecto non habuisse lo- 
cuiu Uquet ex ejus electionis historia, in qualegun- ,7 Re quidem vera hine fit «I ». rnjp»" - electionem Preejecti verba deprom- 

""""• " '''""'";""", "f22 O 1£7 HD,Nis q in ^ urbe gerebat(18) ; ^, 

'■••"••' "—-^ *■ ;r de r;r it S-- - «-■ m -** * »*■ 

Prxjecti concludens (11) «B c;«6 de opeiis bui id 

(11) Hist. de S. Leger.pag. 260. 

(12) Act. SS. Ord. S. Bened. sacc. 2, pag. G44. 

(13) Ibhl. pag. 04-2. 

(14) Labbe, tom. 4. col. 1622. 

(15) Hist.de 8. L6ger, pag. 189. 
(10) Act. SS. Ord. S. Bened. sobc. 2, pag. 044. 
(17) Act. SS. Tom. VII Oct., pag. 932 et seqq. 
(18)Act. SS. Ord. S. Bened. scoc. 2, pag. 641. 
(19) Annal. eccl. Franc. ad annum 002. num. i, tom. 111, 

pag. 525. m Sftvaron. Origines de Clairmont. pag B8. 

§ G^bha?dns. B Rege9 Francornm Merovmgiaci , pag. 

147 et seqq. 
(3)Ibid. pag 145 et seq-i- 

(4) Act. SS. Tom. 1 Junu. pag. 3.3. 

(5) Act. ss. Ord. B. Bened. sa3C. 2, pag. 6o0. 

(6) lbid. pag. GA8. 

(7) lbid. pag. 642. 

(8) lbid. pag. 640. 

(9) lbid. pag- 647. 

(10) lbid. loc. cit. lici quod non e- 
rat puellare, bennense, DE S. FELICE, EPISCOPO ET CONFESSORE. • I3 

lici contigisse honorem manus imponendi sanctoMar- Insuper alia omnino de hoc camobio novimus ex S. 

tyriPrxjectoeumquepresbyterumcreandi.Idautem Gregorio Turonensi; tempon S. Urbici, secundi 

factum esse initio pontificatus S. Felicis apparet Claromontani e\ Mto . 

omnino.quiaregimenCandidinensisjnbnastmitunc bat jam Cantobenni crypta, in -, liebantw 

temporisei creditum presbyteratus ordinem vequi- etiam summi viri (7), ./<■ Epafcltfo vero,decimo 

rebat (1) .- quin etiam posterior biographus t qui ac- Claromontanoepiscopo, <]ui post medium sxculum v 

curateomnia minpra S. Prxjecti muneva explical, sedit, scribit idem S, Gregorius Turonensis (8) 

?mllam vero apertam de ejus pvesbyteratu mentio- Ferunt etiam ipsum in arce Cantobennici montia 

nem injicit, implicite narrat S. Felicem fuisse S. monasteriura collocasse, um nunc ouatokh m 

Prxjccti ordinatorem, quum hunc ab illo monaste- est; adeoque sxculo VI exeunte, quo scribebat S 

rio piwfcctum stutuit. Gregorius, destructum jam erat istud monasterium 

19 Quseritur demumtertio quodnamessetistudmo- quod cxterum virorum fuisse vtdetur, quoniam illuc 

Mcianto- 01 nasterium. Savaronus(2) et post eum Mabillonius, pcr Qmdragesimom se reciperet Eparchius (9), 

Cointius, auctores Gallix ChrisHanx suspkati sunl Medio sseculo x exstabat ibidem asceterium puella- 

Candidinense asceterium idem esseac Cantobennen- rum, cum ecclesia S. Petri ct ejusdem altari, nec 

sem parthenonem (Chantoin). Verum id stare non non altari S, Prxjecti (10); ast eodem hoc S«i utox 

posse videtur : nam prior biographus S. Prxjecti, exeunte reperimus Roberlum abbatem Cantinoben- 

postquam sermonem instituissct de duobus sub hoc sem (11); sub cujus regimm monasterium istud in 

prxsule fundatis puellaribus monasteriis, contincn- misero statu fuerU oportet, quum secus Robertuspe- 

ter hxc totidem subjicil verba (3) : Ante illud ete- dum suum Tciodorensi non commutasset (12); et 

nim tempus puellarum in his locis coenobiumvix quidemsxculo \n itajacebat, ut hoc sxculo exeunte 
reperiebatur. Posterior vero biographus (4) : Con- 
struxit etiam vir Dei aliud ccenobiura virginum 
in territorio Arvernorum ; nam ante illud tem- 
pus, in eadern provincia nulla fuerant virginum 
monasteria instituta. Jam vero, si S. Felix con- 
credidisset S. Prajecto rcgimen ccenobii puellaris, 
quomodo lurc illi scribere potuisscnt, maxime poste- 
rior biographus, qui paucis versibus ante ita locutus 
fuerat de monasterio quod S. Prxjectus presbyter B ab AJfredo quasi de novo fundalum dicatur ( L3) ; ex 
qno tempore penes viros mansit (1-1). Atque hsc 
puulo latius diducere.placuit, tum ut omissa qv. 
a Gailia Christiana suppleremus, tum vX appareret 
sxculo vii Cantobenni non fuisse puellare monaste- 
rium, atque etiam nullum virorum. Asl si Cmididi 
ii. ii. .,■ idem non sit ac Cantobennense monasterium, 
quod demum erit? Ejus uotitiam omnem interci- 
//,/,• iiim erit nostra responsio; quod nemo cujits anti- 
quiora Utu- 
strantur /u- 
ta. rexerat.utnemononvideatilludsatisinsignefuissel mirabitur, quum in plerisque dimcesibus talia sint 

20 Videturautemeo inductus fuisse Savaronus, ut loca, adeoque in catalogo ecclesiarum et monasterio- 

crederet parthenonem S. Praejecto fuissecreditum u rum Clammontcnsium sxculi \ plurcs.siut< 

S. Felice, quod monachi sacerdote extraneo non in- quarum hodie ignoratur situs. 
digerent. Ast infirmum omnino est istud argumcn- 21 Voluntetiam quidam S. Felicem usum / 

tum, quornam tunc temporis sxpius destituebantur S. Prsejecto archidiacono, ut jam eo itsus fuerat S. 

monachi presbyteris e suo gremio desumptis; adeo Genesius. Sed hxc futilii est conjectura , nambio- 

utnecesse omnino esset ut aliquis eis assignaretur graphusS. Prgejecti probe distinguit inter diaco- 

presbyter sxcularis, qui spiritualem et saepius etiam nura et archidiaconum S. Genesium et Giroaldum 

tcmporalem de eis curam gereret ; quam disciplinam vocans archidiaconos, diaconum veroS. Prsjectum ; 

erudite explanatam reperiet lector in Commentario adeoque aperte Giroaldus brevi post e\ dici- 

prxvio ad Vitam S. Magnobodi (5). Aliud argumcn- tur S. Felicis archidiaconus (15) . qui plures hai 

tumvidentur repetereex VitaS. Genesii, quiCan- se censendus non est. Atque hii absolvimus de S. 

tobenni exstruxisset puellarum monasterium (G) ; Felice Commentarium historico-criticum, satisha 

verum hxc eadem Vita est, quam edidit Eensche- bentes viam stravisse ad restaurandum S. Felicis 

nius et in qua (ut vidimus) inter alias fabulas legi- cultum. FaxitDeus, utqui Claromontii auctoritatem 

mus S. Geuesium ante fugam quinque et post fugam habent, ea in hujus Sancti promovenda veneratione 

quadraginta annos in Arvernensi sedisse cathedra. uH aliquando dignenturl D E S. i oll 
bebat 61 
iiiim archi 
diaconum 
Immediatum 
•./////// /// scde 
Claromonta 
na \u> 1 1 
n iii. (I) Cfi A.ct. SS. Tom. VII Oct., pag 932 et seqq. 

(1) Oi igines p 

(3) Act, ^> oid.S Bened. saec. 2, pag. 641. 

(i) Ibid pag. 648. 

(5) A. t. Ss. Tom VII Oct , pag 633 et 634. 

ti Savaron, Origines, el : , pag. 358, ''t post eum 
Coinlius, Mabillonius, Gallia Chrisliana, Gonod, etc. 

Greg Turon. Sisl Franc, lib.i, cap. xxxix;op. 
Doni. Bouquet, Lom ll pag. 151 

(8) Ilnij lib. i. cap xxi, pag 172 (9) Ibid. loc cit. 

(10) De Ban Les. etmonast. Claromuniii, .ip.Sava- 

um, i>. 358. 

(M, Tiansi.iiiu s. Auslremonil op LabbOj Bibl. nova 
Mss.T. II, p. '.06. 

(12)Il.i.l.loc. cil. 

(13) Cfr Gall. Chriat. Nov., tom. II, po^ 

(14) Ibid. loc. i ii. 

(10) Act. SS. Onl. S. Bcned pog. G48. NOTA 14 * AUCTARIUM AD DIEM X OCTOBRIS. NOTA 2 ad pag. 4, littera F. DE GISLEBERTO, ABBATE sylv^: NIGR^E. D On.r hic dc Gisleberto, Nigrx Silvs abbate, 
dissi runtur, confirmari possuntexhistoria 
Niijr.c Silvx, qux anno 1783 typis Sa7i- 
blasianis prodiit opera ei studio Martini 
Gcvbcrti. Nuspiam enim ibidem cum Sancti seu 
Beati titulo effertur. Vc.rumtamcn, teste eodem 
Gcrbcrio anotvgmus auctor libri constructionem San- 
blasianarum rcfcrt incuntc sxculo xn cx vctcn 
ecclesia in novam translatum fuisse ab Utone abbate 
B Gisleberli corpus una cum corporibus Werncri itcm 
abbatis Sanblasiani ct S. Reginberti; Beringeri 
autem similiter abbatis relictum fuissein mondsterio 
seu ecclesia veteri ab Utonc, quia revelatum sibi 
fuit, quod non deberet transferri, sed in loco 
suse babitationis, nec non sedificationis sineret 
permanere. Negarc nolim his initium alicujus 
cultus (lcsiijmiri , maxime ex consociationc cum 
reliquiis sancti Reginberti; attamen heec limites 
pice venerationis excedere non videntur, maxime quum nulla in Martyrologiis aut calcndariis horum 
abbatum mentio fuit. Csterum diem et annummor- 
tis accuratius determinare placet: scripsir scilicet de 
eo Bertholdus Constantiensis in chronico ad annum 

1087 : Reverendissimus abbas de cella S. Blasii, 
nomine Gisilbertus migravitad Dominum VI idus 
Octobris, cui venerabilis Uto ejusdem monaste- 
rii prior in abbatiam successit. Gislebertus autem 
abbatiulc pcdum tcnuit ab exeunte anno 1068, post- 
quam cjus dccessor die 28 septembris obiisset. Anno 
1069, consenticnte Romoldo Constantiensi episco- 
po, consecrandum curavit per Beringerum Ba- 
sileensem sacellum S. Michaelis adccessore exstru- 
ctum. Ipse vcro Gislebertus ccenobii familiee con- 
struxit ecclesiam S. Stephani et capellam infirmo- 
rum, innumerosque nobiles doctosquc ad monachi- 
cam vestem admisit pieque rexit; de quibus legen- 
dus hislorix Silvx Nigrx liber vi. E NOTA 3 ad pag. 5, littera E. DE B. MICHAELE EREIITA CAMALDULI IN ETRURIA. ANNO MDXII. H Michaolis, 
qin Camal- 

.ttih • t iiltln 
! nittur, COMMENTAMJS PR/EVIUS. 

Cultus, aetas, biographi, vita sancta, in- 
stitutio Coronse Dominica}; gesta cum 
Quirino et Justiniano sociis. D ecessorcs nostri ot casione festivitatis Coronx 
Dominkcv (lcnuo inter Praetermissos ad 
iitnic tiicm sermonem instituerunt de B. 
Michaele, Camaldulensi crcmita, cujus no- 
men in Sanctorum Fastisa Dorgaino, Wione, Me- 
nardoet Ferrario,ut loquuntur, signalur; affirmant- 
nuc sc noiiiliiin alicunde discere potuisse "" alicubi 
publico legitimoque cultv. gaudeat, m proin eum inta- 
ctum iterum prstereunt. Verum idnequaquam com- 
misisscnt, si jam mi cos pcrvcnissct tomitswil Anna- 
lium CamaMulensium, anno 1764 impressus t atque 
ibidem sequentia legissent (1); Ipsius, nempe Mi- 

(1) Miitarelliet Costadoni, Annal. Ciunuld. 1. lxx\, n. 35. 
t VUI,p.33. chaclis, sacrumcorpus quoduna cum B. Peregrini 
aliisque Servorum Dei Reliquiis post aram maxi- 
mam eremi servabatur, incendiotempli, quod anno 
1693 accidit, bonam in partem consumptum, pro- 
pe altare capituli in cornu Evangelii cum caBteris 
semiustis ossibus promiscue fuit humatum eodem 
anno. De ipso agunt Bollandiani Socii torao n Ja- 
nuarii inter Prajtermissos, et torao iv Augusti ad 
diem xxi ejus mensis similiter inter oraissos; sed 
proraisit Daniel Papebrochius in epistola ad Gran- 
dium Vitam Michaelis se daturum in Appendice 
Januarii. quern publicis aris expositum Rom» in 
S. Gregorii, Faventiaa in S. Hippolyto, Senis in 
ecclesia Rosaa. Pisauri in ecclesia Angelorum, Pi- 
sis aliisque in locis Roraana ecclesia perraittit ; fa- 
ctaetiam non antemultosannoscorampromotore 
fidei super ejus cultu controversia, nihil innovan- 
dum esse censuit. Preeterea ad diem 3 Junii, ubi 
de B. Peregrino Camaldulensi cremita sermo est, 
iterum repetit Papebrochius (2) B. Michaelis Vitam 
dandam esse, quum privilegio casus, ab Urbania- 

(2) Act. SS. Tom. I Junii, pog. 37: nis vitatn minus 
accuratt 
scripsit ror tunius alii- 
que. B DE B. MICHAELE EREMITA. ■ 15 

nis decretis excepti, fnii debere videatur ; qui Fhribus, cum inscriptiona : Vita del B. Mid 

plus quam centura aunis ante eorum editionem eremita Camaldolese con L'origine t approvazione 

exspiravit, et credi potest statira a morte in ve- pontificia, ed indulgenze della S del 

neratione aliqua habitus fuisse. Porro quum hic Signore da lui istituita (9) tertiam anno 1743 

sat apta sit occasio fidrm facienii Papebrochii pro- Viennx in Austrio typu subjecil Anonymus, \ 

missis et illustrandi gesta R. Michaelis, cujus cul- missam libello .■ Origo Rosarii J. C. D. N. cum 

tus ecclesiasticus extra controversiam fuit positus, de indulgentiis a summis pontificibus concessis et 

eo jam sermonem faciemus, specialiter a Clemente X (10). Nullam ex hit 

ZPrimusejus Vitam scripsit Augustinus Fortu- manibus habeo, nec vehementer desidero, quum ex 

nius, Camaldulensis monachus, Fortunii nomen, DiarioCamaldulensi,quod BasiliusDuvergius (11), 

quod a parentibus expositus fuerat, adeptus. Prxter seu Duveri hius\ 12), anno 175 1 Vicnn e edidii et cui 

alia nonnulla edidil Historias Camaldulenses, qua- ex scriptione Augustini de Floribus Vitam B. Mi- 

rum pars prior seu libri tres anno 1575 Florentix cbaelis illevit (13), intelligum turbidum Fortunii 

prodierunt .- parsvero posterior Venetiis anno\bl9 ; rivum per omnes eurrere. Sunt et complures aUse 

unde fit VitamB. Michaelis, quae libro m partis i collectiones Vitarum Stahctorum Camaldulensium, 

a eapite xiv ad wn inserta est, 17 annis post mor- quibus insertum sit B. Michaelis encomium , nam 

tem B. Michaelis fuisse editam. Adde Fortunium tanta apud suos videtur frui celebritate, i" Petrus 

anno tantum 1558 monasticam Vitam induissein Leopoldus Viennensis, de Ulustribus Qamalduli ere- 

monasterio S. Uarim Angelorum Florentino, seu mi viris agens, de uno B. Michaele paulo fusius 

36 annis post B. Michaelis obitum ; quocumproinde agatjQ l). Sedin has Vitarum collectiones inquirere D vuUum omnino commercium habere potuit. Insupe. 
bis terque tantum Florentia Camaldulum venit, om- 
nia pro hisloria sua monumenta evoluturus caetera- 
quc ex ore eremitarum docendus (1). Beati itaque 
Viri gesta ex ore plerumquesenis eremiUt tt B. Mi- 
chaeli fafniliarissimi, Samuelis nomine, enarrat. 
Jlie autem B. Michaeli a ministerio erat, ct absque 
ulla tergiversatione vir pientissimus fuisse dicendus 
est. Andreas Mugnotius Conchensis in descriptione 
eremi Camaldulensis {'2) ad S. Pium V eum vocat hujus loci non est. 

3 Ortum Florentix, patre Ventura, B. Michae- 
lera aperte tradit Fortunius ; ei Pini vel de Pino a 
posterioribus annalistis et biographis constanter tri- 
buitur gentilitium nomen, Basiliw Duverchiu 
vocat eum germanice von Tonn.-n , sed dkendum 
erat von Tannen, quoninm Tannc Cerman 

Pinus. Familia de Pino occurrit mihi rarius Flo- 
reniim, saepius vero Senis ; adeoque in Diariis Se- 
nensibus ad 1 Martii anni 147«) legitur uxor I en E 

Beatus uir, 

I 
SenU magnum divae eremi luminare (3), Joannes Bap- turs Pinf(\& donna di Ventura Pffii ) mterfutsse 
tista Generalis in suo Itinerario appellat pulcherri- baptismo filii Waddi Colombini (16). Huic hm rei 
mura florera et ereraitarura margaritam (4). Pa- non multum pondus adderem, nec propterea in du- tria erat Foroliviensis, ex genere de Valeriis, et 
anno 1568 annis gravis in majorem eremi Camal- 
duUnsis electus fuit (5). Quxsane sufjiciunt ad egre- 
giam fidem optimiSamueliscommendandam. Verum 
idem de ejus memorise fidelitale encomium instituere 
non licet, quum multa qus ex ejus narratu excepit 
Fortunius cum certis simis pugnent monumentis. Et 
mirarer sane ipsum Fortunium id npn animadver- bium vocarem utrum Florentis an Senis natus sit 
B. Michael, si Fortunius aliquantum accurate in 
ejus vitam inquisivisset; sed quum mnisomnino in 
eo desideretur accuratio, debilissima argumenta suo 
non careni robm . adeoque nil mirarer n pro patria 
B.Michaeli Florentia tributa fuerit,quodinaulam 
Laurentii Medicei admissus fuerit, licet reapse Se- 
nis oriundus esset. Deinde quod ad nomen attinet, tme si fide, adjungenda e„et laudibu, quibm eum amhigi potett dalumne sit beato uiro Michaelu >,»- 

,,'„„ Camaldulenm , UUm (6) ; merita cerU ■* it baplimate, a, , ,' ■ vettu . mm 

Fortunii rngare olim, sed vel unica B. Michaelis ttcar, quoniam solebani ftmc temporu ' amaldu ■ 

jfojrapfti let recte a Buidone de Grandie, em- „,,„„■„ a„n veste . eeuUri , <re , l altud ammre 

diLimo Camadulenei nteho, in eo deeideratam novum; et ,„i prohibet q ■btlre I M.chae 

,„,„, . iarem eloqucntia .liligontiam ac solidita- lem idem f, " '"'»'" 

tem(7 Vnie qlafU W futuru, sit <„ hae dU, S :ti M r" <«'<«- » ■ V ' '/»«» - 

IZldaLlLne I tftf . vera ecilicet a U, C tdulenseeuentuU ,-»- 

falHe n,„ dubiis < HM ducernenda erunt -, eoque terimm , mfea e,t que B. M,- 

maqbnecmeeetq I U • nemine hucueque r **tU chaelem Vrcl ,elvm patronum habent 

,„„ , ,,,, L,„, oere eet et ato eomplure, 4 A pubertal fa '-•»'" * »' * 

, , ,, b Michael. SiU u Roaai, m Rac cie.coqno , U^tM, i*m *r 

Z abZe Camaldule «»»o 1604 F/crenfe •«•—**« >; *>"?°< " ^ ■* 

, •„ ,„„ „,,, ,„„,„ . Vita del beato Michaele fit e* MiehaeUs w / ,»h. W« 

,' ,■.,„,,,,„,,,.. (8);«^ —1720,,. Q ** *"*. • 

1722 lion,, edidit abL M„,„^ Flori, scu de venerabM* dicendu, , atUng,mu,) ,„„,„ 1510 B. !•' anno 1 1 W 

uitins, non 
potail i "" 
renlii I 
, , / pii , 

nte "" 
num 1468, (1) Act. SS. Tom. 1 Junii, p. 317 6l seqq. 
(•2) Exslat apud GraBvium, Anii i Ital.Tom. VIII, parl 3, 
etAnnal Camaldul Tom. I.col 314. 
(3)Annal. lib UUD, nvnn .17. tuni. \ III. p. 1JU. 

(4) Ibid. ioc. i 

,,i. i,i,. lxxiv, uuni.21 pag 190 el 191. 
>g< dj i amald. di , m, num. I, pag. 81. 

- 7 x Zl , ,., utifoiium l am ilduli nse pag 13. 

,ma!u\ lib. lxx.v, num. 03, tom. VIII, 

P °(|) nl\ lib. Ut», num. 18, p8g. 657. OntiM.um, p. II. 
Annal. Camald. IU>. Vffl, nuro. 31, p. 669. (II) Ita ejus nomen effertur in Annalibui Camaldulen- 

' ita Petrus Leopoldm Vienneu 

M „,,,„n il ialdoli,pag. \'»,i^> 

17 (?S) Diarium, o.ler Camfi I igbucli, part. 1. 

p 54 el seqq 

toricbe.elc, p. 116, et W<1> 

«gg&eafdiAli. 
Rer.lt rom. XXlll. cui 

Michaelem D .(,i)io 1510 B ,,, | 0Ct HStO- 

nc qiin dit i 
, d nn- 

no 1801 Ca- 

tiinhliili ''•'••'•'•' 
ri 1'inlil fn- 
CtUi CSt, 16 . AUCTARIUM AD DIEM X OCTOBRIS. 

Michnelcm (fl B i««, «M « r^ «""- ™«"'«'" •**- - ^£Z?£L 

.,,. Mi,l, n( .lo.n«»m. l-M.-.-m- renlio Magnifito venire nonpotuxeee, quum McoetD 

ES ::;: ESS . • »- *— *- »-* r - - -*2£ 

7,1 ;„,,;,,„.;, ,,,/ omntd acpfc- <v<*siionibus Canialdulenstim, quas amo ctrctter 

;;:,;"„;;[;;;;,;::::::;;::::;; » S £ !« <%. »*. « m - - *■ -» 

,,,, :,. ', ,„„' «wtt w« '<//„■»<■" B. Mi- 1400 (ni ,x Obwrfw M ««'<"""« '''•"•-•.- 

„ , •„ *« , «( .»/„,,,//. ,,/,- .,,,w, ( ,,w».'''^"--'>-"^""''''". '»-•""''"- 

VI eet 1 M8. anno 1 168 matrimo- „- eiiiit{4). IV,',,,» ,„»„ tempom »,.' cmmm 

fT ,..„„, „ ,■„••„<„ <<„" /»""" '•• Mi * aei ■ '•"- chaei "''""" ""'"'"' ■ " ,s r t^ - 

, „,„ „„ „„„„, -,,„«»<»•, - <'<- i— *■ ''■• '■'■'""" ""'"""'" coij "" r ; "" °~ 

, „„„ „„„,„„„' et .,„„, MtfiM etBuffytamEgnat.bidiotomemeMtoanni lolO 

""'"'"■"".„ ,, ., , .»», Baeilhm qnoi ex coiice Rhuend immpeere MtitareU, et 

uTannTcMter 1454 »,,„„» et *tatU 08 a*culari a ; jam abhmc annos qmnque mclnsus B 

, l\, , „-„ „. •<<«<'"■'< ^""""""" 1 """"" f,lit ' et i uatuor circiter deg ,n . eremo T" 

r :::,:,„,;/■■/„<■„<'<-<<-'<"■'/ •- • **^*r*?"**zE£ 

Ml , - , ,,,,,, temroris sit. Die, qua huc vem, cum Reveren- 

""":'";,;;:;;,;,;„,»:/, „,» ** «- *■*■*«- «1*00^0^^™^!.*^!»«*. 

-12 -"- "" ' ''"""■" ^"" ° ccasi °" e a,mos circiter t aginta t m r ; w t B 

SuZ ,„'„<" B.Mid.ael. .V„„„, .«'.«' bet can.Ii.la.net longam. et v.detur alter S. H.e- 
flZta ■ Accidit iuter h»e Lanrentium ad sa- ronymus. Pallidns nonnihil est, non tamen n.m.s 
crlm eremum adequitare. IHic ergo Michael de- maeer ; mansue.ae est natur* et sancta hum.h- 
core dornu. Dei captus et quadam ecelesti vi ere- tate plenus apparet Cum eo sermoematus non 
ni ,,„,„,,•, instinctos, Romam prius proflcisci sum, sed hodie (ni fallor) cum eo sermocnahor. 
vnlnit id Sanctorum Apostolorum limina ; inde Exverbisaliquot. quaelocutusest.quumeum enm 
coudto erossu in sacrum montem reversus exu- P. Generali visitavi. mihi visus est prudent.a 
tus est mumli sordibus, et sacr* militiai adscri- pr^estare et valde spiritualis esse. Quum Genera- 
„,„. /„„„„„,, .„./.„, »„"»,» „'»"<"'' veetigium Iis ei diceret me eum esse de quo cum ipso loeu- 

„„,.,,.„ ,„,„, Uurentiu* ,<„„,«»»- O **m w tuserat. respondit me bene facturum, s. sequens 

,„ .',,-, ,;;,„„,„, ,,„„'„„ el ' ',•„,„'„" „-»'.'«»' /''.'- dicta Sanctissimi Domim Nostn, omma rehnque- 
,.„„„ ,,„„,.,„„ ,„ , ■,„„„,,,„,„„„ benefacta ; »«,'• rem et sequerer hunc Dom.num, qu. se sequen- 

tibus sternam promitt.t fehc.tatem, eumque non 
esse fallacem ut mundus fallax est, deceptor et 
mendax, eton.nes res mundanse et antiquus no- 
ster inimicus. Haec fere fuer.int ejus verba quae 
in aditu dixit et in exitu, quum me amplexus est. F 
Mihi vero roganti ut oraret pro me respondit : 
Kt tu, fili mi, ora ut Deus exaudiat preces, quas 
^1X7^^^1501! Etenim quum Paulus pro te fudi et adhuc fundam prote, et ora P ro sa- 
j u iinLus mense Julio anni 1510 B. Michaelem lute mea. Ejus cella est omnium maxime remo- 
\ [nie nmm tantum annis iii uc advenerat ; quo- ta, nec tamen plures qtiam quinquaginta passus 
• . n cdla mlum ,, qnatw>r cifciter iioi, distat ab illa, in qua ipse sum. et qu» loco sa- 
™ » l idem vixeraU Qtta sflnfl dULicii Justinia- cellihabet (ut vocari potest) ffidemsacram valde 
msa p e tro Delphino* prhre generali, suocomite; magnam, cumpulchro altan,et ibi suprahumum 
adeogue conveniuni ejus asserta cum professionk esfsepultura» in qua jacent ossa unius eremit» 
teJlore quam, teslibus mttarelli et Costadoni (1), hic inclusi, qui fama sanctitatis fruitur, scilioet 
v • i M.nin mnii 1502 "' prasen.ifl Joannis Bap- B. Leonardi. Euc asque Vm. JusHnianus ; ezcujus 
Lucensis ma '' • '/'""' l P si " hl ' r " dictU """"/''^ 1 "" // """"'. <i^ dc B - Michaele apud 

Lotessionum «/" / "" procul wunt. 1« Brevi iuoi et exteros esset opmio. 

Leonism* X, mense Februario anni 1516 dato, 7 Auiunnw anni 1521, paucfc mensibus ante etanno ini 
," llur fi Michael jam quindecim annis intra mortem visitatus fiiit B. Michael ab alio preeclaro n ^arcei- 

'„,',„„ ,.„„,,. ',„,„stias nn-lusus; nmh- rjus redusio viro Christophoro Mairrllo, archiepiscopo Corajrcn- »£«»£*; 
d mnimii L501 n-fcnrturs scd crrorcm Inc mtcr- si. ConSCripsit hk aCCUratam Stt! ilnun, mnrnlui dicant; 

tt ces ^ sseS{ .„ reclusUmem ab ejus apud Camaldulenses nem ex qua excerpnda videntur sequentia (6) : Vi- ; tllia i-,,"' ,,,,,...._- 

rdntitemnonsecusacPetrus Leopoldus Vtennensu 
plures insigm acrum conscendisse montem ; 

se d nullamentiofit de Laurentii Magnifici Camal 
iuUnsiitinere.postquamrepublicaFlorentinjipti- 

tus esset. Prsterea certus lapsus chronologicus hic 
admittitur: die enim 8 Aprilisanni 1403 mortuus 
rst Laurentius, ei B. Michael sibi Camaldulx sedem Plorenuni \ tom. II, 

^i.j.b.txvnuni.^t.VH.p (-.) Ibi.l. loc. cit. 

(i>) Anuii Camald. tom, 9, col. 451. 

.. epist. de Eremo Camaldulensi. inserta Ap- 
i tom. l Auual. Camald., col. „i- 

tas \ DE B. MICHAELE EREMITA. 

tas Sanctoruin patrum percurrunt eremitx, ante 
oculos Tersant instituta legis antiquae, recentiora 
documenta revolvunt, perlegunt, imbibunt, et 
qui lectionis interdum gravitatem fastidiunt, ex 
abiegnis nodis globulos diametro perforatos torno 
conficiunt ; quibus funiculotransfixis annexisque, 
Dominicas, dum dicunt, aut Beata. Virginis ora- 
tiones enumerantur. Ex his duo sunt ita suis re- 
clusi domunculis, ut exire sit nefas : cum altero 
et seniore sermonera habui, qui septuaginta et 
sex annis natus, ore pallido, eomplicataque bar- 17 D tanis alia Cvrona Dominica, ut liabcmus W S 
Leonis Papa X die xiv Septembris anni 1517 dato 
ad Oabrielem Mariam generalem totiut Ordinit Mi- 
norum regularis observantut in VUramontanis par- 
tibus commissarium. Constabat autem hxc ex tri- 
ginta tribus Pater Noster ei tolidem Ave Maria in 
honorem 33 annorum, quos Christus vurisse crede- 
batur (.".). 

9 Jam ab anno 1506 illius generis Coronas ad anteam 
pietatcm crga ( bristum Dominum ejusque passtonem 
fovendam passim distribuit B. Michael ; et ex iis ba omni ex parte exuberante canitie, homo alio- unam, \nqu\unt Camaldulcnscs Annahst.r p ,m- IV- 

qui illiteratus, tanta mihi gravitate, pietate, di- trum Bembi.m dono dedit Eleonone Elisabethffi 

cendi serie locutus est, ut illum sane non admi- Gonzagae ducissa. Urbini, ut liquet ex epistola 

rari nequiverim. Suadebat enixe pastoralis officii ejusdem Bembi ex Urbino datadie xvi Maji anni 

5 uram, ad quotidiana sacrificia me invitabat , 1507. Atque ex his el ex aliis qu* inferius oceujv 

quod ipse singulis quibusque diebus sacra persol- rent documentisappnrct a vcro abcrrassc ,1. nr /;,„- B Teret, inde sibi tam vehementem animi dulcedi- 
nem attestatus, et suavitatem inditam persenti- 
re, ut raagna eo die felicitate privatus videretur, 
quemsinesacrificiotransrnisisset.Veresenisillius 
monita, suaque consilia usque adeo cordis mei 
intima perstrinxerunt, ut quamvis esset in mei 
excusationem quid dicerem, et divi Augustini de 
quotidiana celebratione neque laudanda, neque 
vituperanda sententia, obmutescerem tamen, ni- instituil Co- 

i oiiii iii Do- 
mini terim (0), quum B. Percgrinum, s.rculo xm Ca- 
maldulieremitam, auctorem fecerit Coronx Domi- 
nicx. Ccvtcmm apertus est ejus erroris fons , nam 
qus ex }fugnotio apud Papebrochium ad \\ Junii 
,/, B. Michaele legerat, de />'. Peregrino intellexit. 
Quum vcro iueuntc nnno 1516 Leo X posl colloquia 
Bononiensia cum Francisco I Oalliarum rege ite- 
rum Florenlix versaretur, eam occasionem arripuit 
B. Michael ... Coronam Dominicam ad summum E vituperanaa seiueiiua, *>"«"""*■•««'»»'"• — • 

hiloue illi nraeter gratiarum actiones et humiliter ponttficem destxnarei et approbationem obttneret ab 

satis exnrimerem. Is certe locus, heec habitatio W fr». ^ocum pucro tam diu in patcma ./,.„.„ ,/.■ 

'» « .. _ _•_ i : novnl i./ini'.// suimlirationcm Le.O Pann urnnvil- est, qua nulla umquam fuit, quse magis liomines 
advit-e renovationem et profectum vel Lnvitol 
alliceret. De nullo alio speciale encomium instituit 
Marcellus. Quod ad Coronam Domini attinct, de 
eajam faciendus videtur sermo. 

8 Per hanc scilicet Coronx institutionem, quam 
Hispanietiam Camaldulum (1), Itali Capellina (2) 
vocant, quammaximeceleberfaclusest B. Michael. 
Andreas Mugnotius in dcscriptwnc cnmi Camal- gcrat. Admisii supplicationem Leo Papa, ornavit- 
quc hanc iii Dominum Christum ejusque passionem 
pietatem indulgentiis valde insignibus, si spectentur 
tempora quibus non ita effusa erat spiritalis ponti 
/icum largitas. 

10 Operxpretium est recitare ipsum Breve (7) : 
Leo, etc. Nuper nobis flde digna relatione inno- 
tuit, quod euidam seniori eremita. intra unius 
ce.lce angustias jam quindecim anni iu acr;i l a qihiiu l ■ \ Andreas Muqnolius in aescnpwnu w»«- v».«— ,, , . . .. . ■. , 

'LL quam anno 1570 Rom lidii et S. Pio V maldnlensi eremo m magna v.t, austentat, 

. lllt Zurate hanc descripsit pietatem, Meminit cluso con.mor.nti. Dommo ut credere pmm * 

SJ eremitarum laborl qui hos abiegnos glo- mspirante, a quo omms recta procedil cogil 

"" / """ ' . t ~ w , „i nbll iis constitui n mentem vemt, quod in honorem Salvaton el 

bulps perliaunt, atque 3 ^^^~ Domini nnstri Jesu-Christi. ddeliumque devotio- 

Coronas quas appellant) pulchernmas in Domini j ,,, m , 1 ,i llm M ;mtl . Coronas (quas appellant) pulcherri 
nostri Jesu Christi matrisque sua3 sanctissim» 
honorem, quee maximo apud magnates ceterosque 
omnes in pretio habentur ac devoto pioque desi- 
derio oblataeaccipiuntur; eo etiam inag.s. quod 
Corona Dominica ab uno ex senioribus sanctissi- 
raa3 vita eremitis, Michaele nomine, quondam nem cedere posset, si quemadmodum ea anti 
quissima valdeque communi institutione Christi 
fidelium in honorem beatissimse Virginis secun- 
dum numerum annorum , quos vixi se in hoc 
mundo creditur, sexaginta tres /Vngelicas Salu- 
tationes, septem interpositia Dominicii Orationi mse vitce eremitis. M.cnae e '— > 4—— - . ■ „, ms 

excogitata ad comraeraorationera annorum vU» Jj^nto J ^ ^ 

DominitrigintatresOrationesDora.nicas.etpro Coron V g JJP^^ ^^ 
coraraeraorationequinquevulneruraejusquinque • • ^ I [ginta tribus Do 

salutationes angelicasex raente reso venda con- i^ « n temsve j 

tinent. Perfecta aut mutata futUetn ***»-* ™ SkSSL^ quas Dondotow Coronam 

"/"/<-' mystcnum aut virtus Lln >ti l^mn , ,1 ^ ^ 

bulis autem Marianis non ChmUvulnera, sed a- ^ ^^ ^ 

/-W—- — ' tresOrattones Domn^ bu^c P^ .. ; 1>if ... 1§ . ...,„ ,. 

«•«-i-r w quinque Angelicx Salutationes Qw>* ~ J J J . a|p|liantfi p0SSI1 .„, 

'-'~" / -'' / ''"' / """'^^": ": , ''' ; ' '"'7, 1 5ere etunioni Christi fidelium devotioni ind 

mvaU8C ebai extra ItaUam seu in parttbus cttramon- gere, \ idas de Bnnlo . " s v 1-11 n,, m ia 

, D „ Heredia, Vldas do smio^. ..,.,.,.-..,, 

,enerablesd6laMgradarehg LeN.S.P.Be- ( w^ ^nnal. eccl. ad ann. Iftll 

! ^ r P digkeUenderKalholischenKirch ?1 . | 

,.. ',, AnIl ai Camald., lom. 1. App. col. i J tarnenta 

Aucrartum romi V Ottobns. -* col Ad A v cfa 5a»ctorum 6U/)/^mf«n.m. D E B alHque Pon 
Uficcs indul- 
gentiis or- 

nant, MCTMllUM A» 1»™ * OCTOBRIS. • _ , „. 

*«». fr T enbusq '. '- «J*. ■•- «1-««« -'' '»""""""'"; ';, ,,,„,„„. 

JSUSS ■'■■::;;;; Sl^S^SiS 

£ - ;■—■'■: ■":;:: l ■■■ '■■'■■■■■ t~: :■'■"« 

* :;: :; -:::;-::::.:"™^--= Sft f, ■;::;„::::::::'::::;.:::. 

riX^S i- ;;;;,;:;■:; ;::::::::;;:::':;,:;::':::...;: ;.;.■-,;;:;■» 

111:11 illip 

mm %-mmL 

1 ,■ &.«..■'# indiaitasse diplomata, w o. * MiPhaalis • adeo ul hic illws 

^ cntifi x ,,,, 20 Julu nnn 16 I ( ) t ^ s§ Romualll , ( ,)). 

/"""'"" A/i , ...* w tforona popu «s ** »»a- i**/" ' ,j„ h ritatis araumentum. Anno Lustrant; 

TC Waverit et peccatorum suorum pos- « f.,, ,„„„, „„„„ 1602 fe* - 

, , Uilov veniam postulaverit. s, ,n dmta <». > ' h/ , ,.,„,„ B ,. eve dlscorso so- 

^JSS plenari.mMulg6ntiampar.ter '.,,.,, ,,,., CoroM de , signore alla sere- 

*£ ; ;, . £» « - «^ £££i. iristiMdi Toscan n (13) ' ■ F 

' ,;,,.,,'. f*» '<"»•' •' ""'/■;''""'• ,„m„ G**mD W* «W* *"- 

; ■ , /o factum « »««P?W /; " '"'•' / ';' „,„ eruditam prafationem, rnultas sacras ad 

' ',,;..,, ,, 1S prtaN '"'""■ '" ' ''"" ■„,-„„„„ ipsam •■ecitandam meditat.ones etnon- 

;;:,;,,::,,,.:, - < KMliMS/ !::r 1 \L V J»^^^ n ^ ,,(U) ; 

r"'';,; :' : U „,,„„,.,„,„ ( M- ';;:,,;„,■,:,«:«' :CoronadelSi 6 uore 

',;.,, n | ■"' '" ''.-■'"''"''■""" - A wstypitVenetm lemdevoti »dM»- 

,,„„ r „ m ■ ''■"•'"'""';; : ; „ ,,„,„„„ r „, iat -v,.„„/„„ v „-■,»„„''-. 

„„„ / ■,„. w '•'" " " ' . "'""" ' : ,■,■„,„■„ riiib .»" '"«'« •• U Miste " dellaCorona 

ir ..,„„,„,''«,,,",'^ '"""""''■ "'"'''' ddSignore.etquelUdelRosarioSanfesjmod, 

-■'"'''■'"'";'T:::i;;;:i;:;;::;;:.::;:::: L*W— -«»«»-* ^»*- 

lensibus.mmed.at.velm i .,„,„„„,„,,„,,. »,. .iv, , i.b ,-."■ ;',• . 

Ibid lib o ■' . '■• , 

sss .•-. 

., ,, h lxm Dum.70.tom.7in.p 826. 

nSd lib.uxiv,num.4,pB8 "8. 
!ib.L«ix l num.70.] rtO) Ibid I 

,, ,,„,, lib . Qum.63.tom VIII pafi -'■ 

. atilblium, pag. • •■ 

, d ..Hb.L«v,num l.w t37-,etManni 

i deinvei 
Ibid lib. Lxxvi.num. :. pag 3". 
(15) ii. ui. lib. lxxvui, num. I9.pa| 
;>■;;;;;;-- ^. .nnal. Camald. 

lib. iaxx, nuiu. 10. pag. Ojo. 

' mum DE B. MICHAELE EREMITV. „1 t-a tamen 
admiUitur 

vulgm i 
Christiannis 

error. 19 

mum ■ 2 m«mi ' ';•'", -* ™JJ ,„„, .„ ,,„, „„ pm ;■■■■< « 

M H i» eo«em Bh* h '"'" "' ' r ?:"" T'" : 2 SZrib ««< r* • ' - 

„ opera, »o» est auod UN »<*« *"*» ' " „ ,„ ,„,„„, , ■ „ « «ij»i(..«m 

rca I m ,- f» w-«- ■"; ';;;^ •; ;;. ; . . .;„: ,, , „ , , «. ■ ;- 

(bctal f«M """ •■'•"""" ^" '"" " B - Mu " ad „.!„,,„„„„ ,„,,, m, |Mm * < "'""" 

13 E7. de ta» * Ow». V » ** - ^ ,, „, h, « 

„•„ Cfcrist«m Domi»«m nal«m ««« •'"' -•' Dm -"* "" "' D bris amn 749 pos! frta wndttom, mortuum aue dxe 
25 Mitrtii «nni 782. iuoliu. "'"'»'"* CoK " "*'" '" 
30 „„„„, «i 3 menee. vixisset. Sed ostendit Benn- 

cwSan-Cten HmBtni Af««n«m««rnoiempor« 

,,„,„„ „„„ pascha «nni 750, po,(,««m ;-'-"'« "-"" 
ses Caimoe et HierichunU propter gramsxmum ; (/('([, Kini'» y«..».- ----- 

fl ,„., ^neraK, poputori mo, P««w W w0 - 
Mtt«umconanuoposuttstud*umtttprM«inos-oi 

Vincentium Qttirtntim e( ■>-"""'"' />'«/"'^"" ^" 
„ fl „,,//„, allkeret. Fvustra tentavii Egna wm, 
Qumnttmuerodfitncit^ttiinottntoonnolSl ',<" 
maWtttttm '-•,/,■,•,■ co^pit, assttmpto Potn nomxne 

■■■ „..l,'(...„n, 11, ■/ (' I' B B Justinianu» 

Quirinui 

iii tui 

11", /.,, imtfa at^ 
quotpientis- 

\init, 

C jaeuUset 'o«m, mort««m *m '/ "''" '" " ,„,. , , ,',„,„ „„ „l„, „,„„( C«- 

■ '" - M ZmZ°XZ ZSLm L saUe* M«? «. - J ' 

* - 3Sr-2 1:^. •■- •*««-;*- /tt '"" 

K,"— -* 1«* - f 7 n i;„r::: 'TZm"«.«m orn^ '"'"" "'•'"""'■ - 

Quinno instituti aliisqu» ex adjumn, ^^ ^,,,,,,, „,„,,„,„,.,. „,,„„ 

verljm u. « «. 25 />c- r^n» 747 «« h« « ^ ^ , ^ ,,„„ 

„„, Mi «., mortuuo •■»•*»* ,, 3 „„, ,„,, ,,,„, „1, Im „iro i„ w. '.00 n«j..io 

782, seu 2« «« J»»-*. f^"^^ « «'"-'-"" "V"""'' """ """ ^ ' ^ ' '"' *? ^ '," 

mc „ s ,. s i«l«r /,„„„»« •«*" ' ss '; ■;;,„,„ ab „,,,,. ,„„,. ,„„„,„, ., , «ri ' ' ""<■'"' ■ 

ma Inc «rn«.ion«. Mbttr taM ' "'"",„ * ,„„,, „„„. ,,„„„„ «ooup.ri. r«ou» (1). '■'"' 

„0, ciouio. ,„-,"".■ ,"■■'•'■ '■'""•^ ";;; . ; „ „ «^u «■ «• ■■ i - ■■"- 

Magor to ","'"""'•" ■' ^anTbZyZLi , iri """- *» "'""'■•, - ^™^ 

ponderis, ut « gravmm f ■'"'"; ^ „,„,,„„, ,, „,„,„„ , i n / »««- 

( , s „„„„„„. (,„■„-, n«l.mt«(«m A - ' , ,.,. ,,,„„,„„ „ „„ , P ud 

n,o reponendam esse proptor — «m tr«^ ^ ( ( ^ 

(ionem «0.»« '• «""«"""■ "^ ^ 1, ,, „, „„„',.,■ .KM ''■"/""" '•""""";■)■ 

„.,„„„,.. q„, „,„,•„ «e ftoe «rj«menffi , ■ J ,.„,„ „„ , , .,„ ,„„ 

„ m ,,„„.,;,„„„,.. ■-•'"""- ' "2 „„ ,,. Q 7, , ,"' " "•'"- 

L m aeMr, v ulgaris emendatme co „'" ■ ' „ v „, .„„„„„,„ 

leuntesuperioHs.culoimpressum^a^ « < J ,„, „„„„,,„ „„ ,,„ „ ™ 

,„,„.,„„,,, ,,(, «1 p«««« »m«.»o «. .«,»•'"""" P» ^ .„,„ ,.„„,,.,„,„,,„„ >■■■ 

% ^minuno. ^n- • '"» JP-* JSS '"'"'■'""""' " "'" ^ "'V'"" 

B. Miohaelis gesta, ',"" " -'" ' " " ' ^ , „,„,,„ „„,„, ,, , ■„ Tl (6) I- '""' " "" 

s „'„„,„o e. V....'.'»"" 0*to ' ' ;" „,„ „,„„ ,„„,„ „„■„. ..' /" "/"'" 

,„„ ' "'"-''" W '"' ;'"" „,,„ uoWtate, rer ""'""'' "''■""""' "' 

,„,,„„„. Q ' "' Beatus nos.e « hu ■ ,„ m ,.„,„„„„. „,„. 

.„„.,, ,„,„, /""'- <- """ """"'".; „;„„, , er«i ' 

1 '■"' ■"■ **tSSS5S. "' '•' "' ,0 ' "'""""" 

, „, , e. V*m Quir ■ '"' ''"'"";.;," ,,„,.' ,„„„ , , '" ***** '"' 

, 1 ..i„s-„«.im CamoWutensetn yestem tn- re( r^tinianum et Thotnam jam dtetum 

pro/eceront, pnttsottam ]g w|(W (/ , intt /m// 

':„:,T';.::;::,::.:" "■.''""" i -- •^stK^W 

:,:."M..," ""-"'" ""-■"""■ """" roA T ;;;;";,'. ""■■"■ 

,., ,„„„ „„■„',. ,„„"„■""'■■ "< s °- ad . ' ,„„,,,„„„ „„„ '"""" ■ "' '""""• 

ZSV~» *SCES «.- " " 

BMKSP "'" F /,//////" \ D 
ci B. Ambro- \ UTCTARIUM AD DIEM X OCTOBRIS. 

(m „m«»iW«r-M»«'* •««!/»«• '"'•""" * to-MwB. Amhw» aVa««r«arrf, mmm» ,„ r,„,,„„ 
alia U ^us. HetudU I : „,"'"„ D*h '- ,;,'„,, , „„„„ „ ir , «*d.m omni I- ^ft 

r« s (1), n* ««« '»'"""""'" ""'"" '" ; ■ „„„ m „ m ,,„,„„„„„ panom, W '"•"" m " f 

„e «d s, quidem Oeneralem pe, Unere, eed .d ** ' „„„„„,„■„„, ,,„„ ,,, pri <« 0)-. 

repetenda origo mUeriar , oua, Ita ' ■ « J £ £ ,,,.,, w ,,,.,. ,,„„,, ,„.„,,„, ■ r l*tf, 

„!, - > "'-" '"^""""" "'—'"'- jjje „,,,„, :.,,„,„„„ ,-,. **»# n-*r* 

fa« 5 ,o coi-onawi /»"«• . „,,„,_„, comwrcUiw cum emttetis /'„'» » ',''""'• 5 ""' m " 

o«,« n * ■ •■■««- ""''■"""■ 7:::: x :';„;„/,'„„ »*. ». ... »». .*■ -« <-»«"■ 

;;',"" " » I-»*' ' ; « ^ , '" „' ' „,„xv, «d vetenm meram mm* », „< «< '/-' ' »" 

, „,,,„„„ Delphi»*, b «M 241, 5 "",'«« 

"'/'"' * ''''""'" """" """ ,',,,:, "■ ,V„„„<„, (11). Vnde '"'■ '■"''""■' ""''"" qMi m ~ 

ae, ,„• ' ■ ,ro 8 p ■'"';■'» * »« ; 5fS '- »'"'""' ' ' "** qaod 

,«.,, 1 1 W o* i.o„ «oom mo < » ,.'' ,„„„,„,,, „„„„ . Mfe I !•*. «« 

do„ ini *»«• /»" " 5 '"'";'""" 5 '"" ;;;;,,„; ,.„,„„ „,„,, r,,,,» — ••» ■* <*««« 

(em/ „„,„„,,s „,-,omo.i, o,o,,«/ cmoMvcami .;• .,„ s ,„„„„„ s , oo,m monte procemrint, E 

domnm C ,"„"'.,. .,'"' "»'"< -'" " '"'""" l ,.„,, „„„,,„.„„ ,,„,„„•. : do torni. «,,,„- 

.»", J " '"' ""''"'"' T' : ,' :, "".'".. eei : eed e* oua parte certvm f* eteteri, 

'»"'"•";- ;':;:;';:;''::::;;::;:::;::::'.!:: U -» «**- -^*- — - 

,,,,,,„„/«,. /i.„.»' (-). '"""" ' ,. „,.„■, „„ ,■„„,„„,. 

„„„ „,,„ „„,,,/,„,„,„.„ '""'»'„ ■'"' ''<" ^neraiM / «jwmmfa •«»»'• » ",-"'"''",;"" 

„„,/„,,« /v„,„ /,■/„,„„„ ' '■ /,■<;•"»".'"• ; » :::„:„:„„,„,„/,„ ,„„„.:, 1 . .»,""»»• wks 

«*• m ,..»'.».'"<" '•"""""" ;.';'■"""■'■"",:.;;:; ,,„„ ,.„,,, „„„,»,./-»^ b ,,»«., »'"» s„»r- 

„. ,„ „,„„„, .,',• /'•■',.'" (■'■'• '""' " :;: .i,,,,,:,,,,,,, r-„,,, ,,„.„.. dio 22 ,,»,,„,. 

.„• ,..».,""'■'" '■"■'""""""' 7"' ':;;;;, : „,,„;,,, ,„„,„„,„.„ «..« u*«m f,...-,»/....». •»„«- 

d„„,„. 9 P** '"""" "' ''"""' ",'! ,!: !,,„ RamL. ,„ ,,<„'„■ „••',.•' /«»"'« »«*•""» 

.„»■."', S "" «»•»"'»»»/'•'•"' '""''"'" '': '"'; oi .;, .,,,.,, ,„,„„,„„ ,„,„„/„„„ abtuturu, esset dies. 

„„ Tram »" (D 0'""» f" ""'' ^ """. ' S . ^ bi lic 'i,,,,,,,, /)„,,,„,„,,, (12). in Eremum al- 

tah '••'"■ '»' '■.""" "" ' """"■""" ""' at „ s e nuncius, summo maue sequeutis diei 

,,„ .."" »"-'"'""■ •""'"'"" M WlmW ™2^ t Samaldulum ((... Camaldulo in Fon- 

verlunfur. , Rminm \ G remit® tres, ex quibus duo erant H 0, /»,•/;,/,,- 

riiwn, •""' 

,7„,„ ,',)/"/', 1503 Querc6oMtt.r er«mite riwtyniorfl ""'""° ^ 

„„/„„,/,,',•,„■,• indies.i-t commendatariorumvora- 

ciiate absorberi, atque hisretiaexplicariperdtgnv- 

el prsfecturas perpetuas : coreotaw gtttdew sollicitudine et rancore. Missos se dicunt ommum 
eremitarum nomine, significatum miln, aegern- 
rae tulisse omnes et monachos et conversos in 
ererao quod audissent constituisse me perpe- «•«■>'■< Pr«feduras perpetuas : egregiam ~- «-. n „ enerale ra Rampinum mona- 

^r — '"•"""":"" '•'. / ' / '"""" :'■:.::::; 51: T u ri 6 ramprimumrevocarem,sta. faiict&us ta natid ignobilia eripuisse; al vergente 
adsenium mtate (erai vero infirmitatibus quam an- 
nh m(( ,. mles tissimis illis temporibus imparem 

ope ,,„/,,,, ,,•,/ neque immortalem; eoque dece- 
i!rnli . invasnros gregem suum lupos rapaces (5). 
/,',.„„/ ,/„//„• satdiu ususfuerat Delphinusv\ 
rioqenerali BasUio, abbate S. Felicis FUtrenttm, cliura : quem nisi quara primum revocarem.sta- 
tuisse omnes collectis sarcinulis suis eremo de- 

micrrare Dissimulata animi commotione re- 

spondi eis trepidasse illos timore ubi non esset 
timor.... L»ti abierunt. Eodem ipso die furia 
invecti eremitae isti nostri, nulla neque pietatis 
neque hoiioris habita ratione, revocaverunt mihi rio .jr..rmli 1'.^, nM„„,- s. Pencis r« '" , ' b iinordio genera latus mei 

C «ntuali. fftc certe nulla f» e^ b • «P J de more 

„,„„„„,„„1 oilio „•.■,„„,»'. o«od £„.„'„"„», /'»"" 1 " m -. ' IMtu ", ' . , . ' _. T 

"'"'.,,, ,,, i ,.■,,„„ ,, „/,„ „„„,„ „,„'„, . >■■■„", 9 ■ """"■»■ ■'"" :'»"•• w» 2 )- i n - 

: ' " ;: ; :, „,„•„ » ***** ^ ****«« *» is : 'rj^ t An - 

:„,:;„,;; 17) ' „ „,„, /„, 2«. .„„ m «. *«*> ^ — co et ciyi Florent,no ut geue - 

;. | .,;„.,; ! [ib. LXX, miin- 13, t. VII, |> W7. 

■i Del| hini lilteris. 

i ., lib. cn i pi9t. 34, Martene Bl Du 

rand.Ampl Gollecl . I III, col. 

Lh .1 lib n , episl 9 
(10 Ibid. lib '■ 98. 

(|1 . i. iii, col, i-' 1 »- 

(12)Bpi8t. 241, col. 1201 ei seqq atri Delpb ni «] ^78. 

ld.,lib uxiv.nura 21 LVH,p 

llb • uvi num " "i'i Dictionnaire d - 

nald , 1. xn, epist. 34, Martene, etc. 

t ni 

., Durand, tom. Lll, pral p. uu ralatui DE B. MICHAELE EREMITA. * 21 

a ra i.tnicaderem.Vi S itata8ltaqaedenuoamele- Miehaele, quod cerK aint hane .eYiam. D 

Z, H.beo inquit ille, et e ? o tibi nliquid qua fadle feliciss.mostatu reddatnrEremus / , 

firp^cictui ab iis qui auctoritate et gratia „....» cmmendai ul heec „„„„„ HCntc ojaalur, ,„,,„ 

T mP r,lurimum possnnt. Communicato me- «I cwaer. irtrel Delpl 1« propno ,< sponto 

c Kg£ modes?.a de renuntiatione ,er „ W ■ « •«- - 

C " nte" omte tatas est cupere se anoto- «fiM .1 d<,udta.«d f- »«| ■* 

rem 'for„ i,u a .-nd:<- ,l,,nitatia meoe, non ulla ex nimum -M quante ,„„" I n orimtm 

D .i™ Lnnonia a mp resnonsione ad intercessiones externorum. 

SS£ ZHiSt in acT.^ostquam ,,- *+. hic - ~£* - * & 

£ n C amaU« lum ad reviaendos eremitaa me mu, Delphi »d»22< renham prof.. . „«,„ 

™ ffldici oontinno conterraneos nostros, ««.. h. < U emhri rever p.1.1 Q» 

Tttcum W t^d cessione conferret, fuisse rini M , , I- ««* *t™- ' 

iToreT t iam fnisse de meo responso certio- A.f, utloqnilur Delphinu, * m, ate •£•*««. 

r "Sexa"quentioumQnirinoeoUationede. paucia diebus antequamhiosermo uer toi 

l' nli Petito enim a me commeatn, ut mihi scripserm eremita reolu tnss ,1 ,■ 

SlS^SerTabeuntibusreliquisadVe- Crbinati.utcuraretapmlp iOcemrons ,.,„<„„. 

nonnulla sol. oww«. a „ctor\tate .\p„4,,l„-:, ,„•,,„,•„,„ («« ,„„,- 

TT n U vUii nTdum o Jmenses i„ E- r.m) Eremi. Qus res, mo jubent, ..«., „v„- 

petitiones. Nihil ^^2^Z^>^ XSEE £ H 0* 

entes. nqmt, omnes nos onsuh - Jberta , ^ ( , , ^ ^ # ,, p , g 

„ ne te decedente ioous mte ahen s e «™"™£ ,.„„„ , , „ , , ,.„ „„„. ,„„„ 

obsecramus „t ge„eralatu, cedas. S, ho non pla * ,. ,, ftj 

cet. contentus esto saltem «t **"«» ™«* * ™ °J „„„. „„. „„, ,, 

tor, qui post te ,n generalatn auecedat Quod « ^ , ., 

hornm alterum non fecer.s scto decreusae «e- ££« ^ ^ ^^ & 

m it as revocare abs te synd.catum qaemhaote- c », ^ 

nus in prioratu Erem, ^^J*£ „', ,, „„„ „„„ recta .«< ™ M. •' 

etboc parnm curavens, notum sit. um meu„« ., 

trem Paulum (7„.s«„m»',™> hinc demigraturos. '« '™ «J"»' »«ff° "j' bmmj| ,„ /„,,,,,„, „„,„„,„. 

S U «e«er, P r 8 d«,.ro. r — ^S_Am»™< -3 6 « „„„„,.„,.,.,„,,„,,,„„ „„„,'- 

^hv.,,,,,,,,' <e»t«m "I I '" '"/""" "■'"'••''" • ;',,„,„ ,,„.,,, „,,„ ,„„, ,„,„„-„„, J - 

| npv^etpH^impetranio^uo genera- Mbt» ► ( . 7^ ^ ^ x ( 

ifl ( ttspojt«!lempora!isforeJ. r ,„„„„,„ „„•,„,/„•,,», centole t conrflto «I condi- 

,,„„„ Sep tembri cjuvlcm anm 1512 «d *«- P ^ „,,,„,,„• ]Mmlm . ai 

Urbinatem, ElUabetham Mleenoram <U Qonz aga, ' ,.,,,„.,.„„,. 

;„,.,„ ^agium eju, ualehat multum « t « ; ,';:,,,,„ 1 , !7 ' A , r , ,„„< ->/„,/„ < (3) F 

Apo S ,o(, f „ m ,„. y «-/- »"»—"""""/"'; / „ „.;,,,, ,,,„„„ i /. m ,■-/ 

«M. : S C,7„v, «< ,»»,»«»»■ f*. /'-■',■'"» » ; JJg ,, „,„,. 

ori „ „„/„ ■,-'■ • /»'"''»■"■'" 7"""V ,,„,,„,„ „ M brevedejece, 

fjranensijnm inch > „■' I- ^^ ^Z „ gLral "■ " I '" "'" ^ 

conjrejorel ,„,„","»» ^nde laftm, oc.o.-or p ■„,.,,„,„„„„, Congregathmi c m 

.«■/,.„. ,„ JUO „,„,■„""■ Er,,n„ ,■„„,,„„„„■-" J , ., ,„ ,„, O^l /„„' 

MichaelldeMur .!"«"" *"" "*?" £ , ,. 

„,■,■„/,-■' ,„■,■'-'«»■''■"■"■■■''"''"" ; '''"' s ' 7 ' ., ,„;,„„ ,, ,,„„,„ „„ « „»■■'■"""" »'"■"■ ■ "7„', 

F „„,„„„ ^,,„„„, „■„„,„/„'». '■»»"/'"• '»»;»'■'"'■;' "' ';,,„, ,,„„.„ ; ,, „- 

Znpo,ee,n^in^remo^,tam ■'■'''/'■''"■ '' , ,. „ ,, , 

"'''■""■'"■',';;;; ,„, „ ,, <„ «** »; 

',.,.„„',,„"■".■■'"» *•*. ••'"'■',"'""'- „ ta „„. »B M., 

,<„„, .«, ,■■"""■:■•■•"' '"•"«■' ,»«'».'■'•'"■'""'' ' ; ,„,„ .,„ 

„■„„,,„■,, .,■,,,,„„,„.,„ ■"■'■■''- .„, , , /„„,■■. 

, t , m ,W,«dd«impenseiatndbrevedesde- 

, ajustinianoet a bono patre rnduso „»■„•/■ ran a se «) Aenal. CaalaWuL, I <X,«>1. ,. ]„,.. loe MXTAIUUM AD DIEM X OCTOBIUS. ^ 

22 , „•,„„•* e, comminetioni voluntatem reseraret, obmutmt. ^ 

«dfl.d.m eU P««l '" '"'" ' ' 25bN P- eutus est verbum. 1*« ei B M .ch ^ 

omnia eum M.- "" '"^' p q " ma l eurnqni sua- /„„- ffi*pen«m, *» . *"* * ,, .%,„•«< '" 
rum Cardinalem, etfacere" u. " rfe B Micnaele M H^« I « . ^ 

s=r-fes=a=- V,TA B - M1CH 

::::.= ■■•■-:•:;::■-;:::;'::;,;"* D 


B Augustini Fortunati d. 
CAPUT 13N1C13M. E Potesl i uw 

Jiistuinni" 

Camaldulum 
reUnqueTe; Ortus femulatus in aula Medicea, ad- 
■ntusinCamaldulura.insUtuUoCo- 

Z» Dominic*, spiritus propheUcus, 
virtutes. 

^ f„«Mi c hael FlorentiSBftexhonestissimia ** ,,,,,/.,// /i/sti- 
„,„„, i ons- 

//,,/// de ni- 

llllMlMl'^ Cfl 

,„„/, lulensu 

/,„s ,,, fnu - 

i uam. ■ .«SSSS2-S ... ■• 

:;::-.''"<■• i?;rr£^ 

i :;;;;;:: :;::,: — 

-::':::::;:::.:.::;:;;"'---'';:''- 

• , „,/ B Jutfinienum pertinebat. Ut 

„,„„„„, ,„„,, „,/ li. ^ Cn . 

"";;",- '""; ^Zt ■ •' -•*■ "^ „ tus Michaei Bta-H- » exhonestissimis Jl-J- 

::;:;: ;:;;:; strss ;::: SSc-K==:= « 

'■"'"' , ;,,,,,„ M ' ..«' •""""'■'" ' ' ' - 'f Iwati attigit annos, Laurentii Med.cs , 

::::.::;::.." • ? - '<:;;;";;::;;;::;: i^^-r**S5K 

» '!•'■;;';:;;::::::.•:;./..■,: ■ ^^ t rvS^SS» 

"""' "' '"'"" , / «. '- gennitate ac stud.o ut nter r elq 

menrionem »«nm »l«Wii«. '/' , exsti tent canssimna. Ammau r 

sjst-S b • «fsa- r; e i ent^Li» , 0..^, non ^ 

pL Bembi facultatem i ^ » C ~ ° br0 ™m supelleetilem paulat.m eomparav.t ut 

STAl le Recl • aier0n ^,° n S ?Sim Peritorum hominum saltem ob .Uad 

e um Innocentio rso ; qu. usus n n fu.t, aeauq ^ ^ erubesceret . Pan mo do 

'' , ,,,„ Mi,haelis Reelus, consiho. stn d.un q temp estatis ins.gnes vin 

■„,„„. t** '■ ■>"»"" '''■ '""'T 7l : U en ium frequenter convenirent. longos- 

,„„; , M ,.-<»«. ... -V -'"■ /' ^SSTa. cllestinmbonorumspe deque 

,„ „„.'... q ' - ' ' ; '•;■:':;;.; y£Z^*^*«*^"?*»£ 

m ,„,,., ..".- —i '"•',".' SM ',: , religionem nonnihU appellere ceperat ammum, 

;,;, ic '■'-'■ "-- t """'';"'' i r i d .^^«^««^r^tK? 

tTssnm PetrusDelphinneanabns^stoUsdaUsad uU .^ ei inmentemrecoraahoca. 

„.,„„„„„„ Bergomatem. » Noc ^; iUustris Gu ido«is mareh.oms ., qui intempe- 

S « ' """" ^" '' "'"'■ T";;:;: X S U* tempore . «d. desertus per arduos 

l ,„u„ „:, di- - u " " ,e ad 0,t " m ;;, nl taviosqne saltusoberrans, horrida mminm visio- 

,, ,„,,,., ...1 Mic lem Reclueum ^emttam mu ^l ^ et mores invitatU s est, 

,„,,„ dicens: ■■ Si curms aflWfflB *« •' • ^ P ; terrore c0 „sternatus, quomodo se 

crymis libe r reaimueem » & b(bcu | servilute omnino liberaret, cogttare 

.. isJtuo JJjrt-^STS ccepit. Quod L—s faeile «ploratum ha- 
instaret jusiiu»«*» |UO » F / .1 \nnal C W-, ■ », C ^ ^Il D. 17. ' ^ 1 "' 1 l0, " t , oi i VIII D. 19etseq. 

n,d llb. l\m. Qum. a, t. viu, p. bens, ?> lil "'' 

/.„ ,„,"„. '"■ 

SlitttU ' 

„,,,„ liomi- 
k E B ( m n YIT.V B. MICHAELIS EKEMIT.E. 

,„„ ouoiens aacer- Quarursus mcrditatione se .egrotnm iUua esse re- 

bens, eumque penes se «^££££tal UpW , qui lectum — , 

dotium UU cum honesbs P^ lb "™~ c l Dom i„i ;„..„- tuerat . ei i« i 

ouravit. Qua occasione Mmhael J»D»« nmo ^ ,,„„„ 

serrire avens. illico se tamquam exemplar - om ^^ ^^ „. ,„,,,„„„ 

nium bonorum operum comparare ccep.t. etc peC catorem diffusam esse ex mtuno 

D,U 2 Accioit inter h,c Lauren,,,,,,, „ -, m sm uper M ^ „ 

eremum adequitare k. ^«e£**££ m<9 Trinitatis agebat. Eod mporu nento 

domusDeicaptus.etquadamco.lest.v.erm.tam ^^ Mich&8l ,,.,„ .,„, m mto 

ager e instinctus, Romam pnus proft.«s y « ^ ,.„„,,„, ,, ui ^dem ta offerendo » 
: „, 9anot orum Apostolorum hm»a; »de ^ „_,.„„„ „„.,,„, 

cit0 gressn iu sacrum montem «"""££. nectare et ambrosi, 1 1 ■» «™" 

tas est mundi sordibus et sacr* m.l.hm adson ^,,. ,,„,.., 1 „ r , ,. ,„...!.,,- 

ptus. Exinde vero in summa columb* snnpUci J 

Lte se verum etnon fictumDe, servum ^Stt* ^ ^ espletis , ,. , „„,„ 

Romualdi disoipulum adeopmac «**~ sumit. etsyngrapl ipsiu 1'tatiom ene» 

studuit. ut incredibiU modo » upam ^J-J adunguem ' contta entem perS, e „■ " 

fontis viri inhiare visus plunmos hum.htate s. ^ ,,„,,„„, „,„,„,. .„,,., .,d 

p el . ret, obedientia prmstaret, cantate v»ceret foa Ne au( ,„„ ,„.,,,,„, : „ „„ 

co ine «averocibique parcitate »««""£ „ ,'■„,„ diceret : Quid lego? Qm sudm 

cundus. nullainflrmitate frangeretnr; tautum- r ussolusscrut; „„,,,, tcorda.homo 

m odo adolescenti» minus salubr.ter peract m NonneD ^ vil . , , ,„ upoca 

„ tantummodo admissa in saeulc , cr.m na aut m ^ .^ 

"a pmnitentia lugeret. Sed en.m tanta spe ta. ™ _ ^ „„„„ ,, 

Sl Dei adipiscenda. ducebatur, utpro- J venerabilemEll ,.,,„„ „ utreotarem, 

Zdulcedinem amoris atque cnr.tat.sChns^ » mam ^ § , p] , ;1 m 

t ebratione Missm continenter lacrymas funde- o mise ,.„,„-,l,i",- revelavit. 

r !t Q . o rea fratribus vera, contemp ativ» «ta « ^JJJ • „ ,,. V11 . D ei verbo, uou ,,,,,, 

Xs nrmben» exempla. diffic.le d.ctuest, „,„„,,, ,., a U oq nen- // „',„„„ 

Stnelti n prosequerentur Um «^'^i „- ■ ^erint. jg., 

q v r" upiens ardenti animo proflcere mj »*J- Jj^ .^ ut ca ,,,„ : ,,„, Me , ,,. qu I .... „ 

w etinccelestipWlosoptaaommbusaU.scur« . ^ crcal „, ,„. ,, Clo 

sota tns mcumbere reclusionen, annuam ab ere- tita M ^ sacnml , „,., 

*».w-rt^SlSS»«««»- «'i» ,i ': ,,, ";r., ;;::,,, 

s „ m ma Camaldulens,s g nens m P ^ ^ q , |ia „ ,,,„„„,„ , ^ 

cipes magnosque vn^^ue Pe^ ^ ^ d ... 

autempr»cipios»cog»tu»cst a « ^ ^ ,„,,.,,„„„,„„„,., l„ „ 

tempore.eovidel.c^d»^o^ ad ^, ,.„,,„•,■,' „ e ,„ 

desiaWstonamcuratiaDeom Vintus ^^ ,„„„.„ ,,„,„.,,„ ul.fuere, 

in Officio etin Misss 1^'^ • fe . Porrohi \d.-,..nu.ctC „ , g 

„, „,„.,. eremi.as longe ve ,, rs . ^,^,, idemvenerabJsS^ Q^ 

otura» eremi non seme eg. . • »J M , , lev at,c„„„„ ,,„,„. 

'» '•■""■ 1 " n """ tUS ^mamdv..,,... '"^T^atiaUb^ I " 

Evaugeiaiectionempul^rnmam ^. ^ fi 

«totionem. qu. veluh pei ^«c 5 Qur , nt: v„ rf . „, 

misericordiam amma («M ,,,. .„. ta8 a otaetate venerab. 

;■ «SSsss s 

niatur, nec ad ejus verou sinntu pro 

phetico do- 

nutur. duat B u ntatur a 

ditmonc. 24 AUCTARIUM AD DIEM X OCTOBRIS. 

dica quotidie panis portione. sive interdum ali- nem cmlique in Apennino Wgidi»im.m fatem- 

quo pnhnenti gene" intenlus ; raro scdorc visus periem raagno cap.t.s dolore vexabatur «t J™ 

est pnesertim ad ignem ; unde refernnl .eniore. non posset, de redeundoque ?™™™™T_ 

eum coeremius ,,d ignem non sedendi .«penn- tus cogitabat. Vemt autem -»«"J«^ 

mero monumenta dedisse, ne scilicet co pigriti* tio expcriri. an Reclus, benen c , pnu J ran 

fomite aliquem n sancta contemplatkmis opere posset, impetrataquc faeul ^"™£j 

torpeseere eontingeret. Cilicio corpus assidue primum ad eum mgressus, narrata sua valetud, 

Jomav . Lignci.,°calopodiis incredibili Michem ne. .npplioiter se iline precbn. commen dav^ 

prophe te coi,,,,„ 1 ,<-ontinenterutebatur ( ,omni il.e, Miss» ce.ebraUone »^£*£££ 

calceamenti genere rejceto ; asservantnrqne ad salutifer* crucs.ps, cjms.gn.Mt C o - do 

hanc diem Llopodia, ,um iHe ultimis vtt» lor sic repente absces, ,t ntnumqn n p *ea u 

diebus gcstare consuevit, in quibus quidem di- adstru.t. laboravent. Qu.darc b d» u v, « M 

gitorum ac pluntarum pedum curvitates, pe- gion* y seeus lacum qu. Carol, Spe lens . hod,e 

rinde ac in molli cera express. visuntur ,, dicitur, boves agebat. Horum unus fortu.to .. 

Tanta pietate augustissimaque humilitate Deo in via mortuus procubu.t Rusticus ergo glado 

placere studebat, ut vew innocens, vere sanctus doloris maximopere oonfossus factam ammah. D servire Domino in timore et exsultare pariter 
secundum prophetas praeeptum numquam fati- 
garetur. Qnippe ad omnes boras canonicas cae- 
teroi «ic prmvenire fratres solebat, ut semperad 
initium campanffl ad divinum opus se paratissi- jacturam profundis singultibus <h>plorabat, adeo 
ut nullam oraninoconsolationemadmitteret. Sub- 
iit autem illi inter fletus exuberantiam viri Dei 
Michnelis eremitaj memoria, cit.atoque gressu 
aeclivia montis scandens ejus cellam adit, ma- 1111,111,1, i...iu,j',»,no u<, uiuuum ~j x ^ 

mum comi erat, quum jam pridem se alicui gnisque ploratibus ut sui misereatur pro fonbus Samueli mi 
nistro et bu 

bulco i ■< >' 

opitulatur, meditationi dedisset. Post matutmam synaxin 

indefessus orationi usque ad horam faciendi rem 

pamtotocorde racare; libatoquesacrificiorur- 

sus orationem usque ad horam 4 prandii repetere; 

a prandio recreandi animi gratia vel tornandis 
abiegnis coronarum orbiculis, vel legendo vel scri- 
bendo se nonnihil exercere. 

6 Acerrimas djemonura persecutiones longo 
certamine tulit, adeo ut, quantum minister et alii 
exploratum habere potuerunt, raro inducias ac- 
ciperet, quum tamen quo graviuscontunderetur, 
eo magis divini auxilii consolatione sublevatus 
sit. Porro daeraonium in cella ei jugiter negotium 
facessebat, Malatasca nomine, deque impatientia 
illum tentabal , si forte eura caderevel certe clau- 
dicare Eacere posset, et quum non liceret in ma- 
gnis rebus, hanc operam in minimis frequenter 
pra^stabat, et aliquando etiam vel Samuele x mini- 
slro praesente. Is enim, quum prandium Recluso 
vaietodinario aliquandppararet, et strata mensa 
Reclusus cyathum bibiturus accipere vellet, ec- 
ce illico cyathus phantastico quodam modo per 
aera, ex improviso jactatur. Dum vero Samuel 
pra3 novitate rei improviso terrore corriperetur, 
Reclusus in hasc verba prorupit: Desine, Mala- 
tasca, desine nunc milii in aperto molestus esse ; 
hajc horaalios mores postulat. Exinde ad mini- 
strum conversus : Ne trepides, inquit, fili, hoc 
nihilest. Tunc ergo diabolus in cachinnum ri 
queprorumpeiv ;ui<liiu . r< stituto scypho, senem 
irridendi ftnem fecit. Alio item tempore quum 
ipse Sainurl nltMim lucrrme Reclusi superfunde- 
ret.extemplo operimentuni exmanibusevanescit, 
et uusquam inventum; denique postera die, dum 
oleum superadditur, ex insperatoejusdemin ma- 
nibus restituitur. Quod Miehael cernens : Hic 
Malatasca est, ait, cum figmentis suis, qui utrum- 
que de impatientia tentare voluit. Benedicat tibi 
Jesus Mariaa filius benedictus, qui non es scan- 
dalizatus in illo ; verumtamen rogo te, sub silen- 
tio custodi. 

7 (lariora miracula, qiue de beato viro acce- etiam atque etiara postulat. Sciscitatur pater ve- 
nerabilis de fenestra quid tanti cruciatus causa 
sit, afflictumque hominera mcerori ac squallori 
parcere hortatur, bonoque animo esse, atque in 
Dominum Jesum Marise semper Virginis bene- 
dictum filium summa fide sperare jubet, a quo 
consolationem de Sancto sibi missum iri pollice- 
tur, moxque sacellum ingressus, precesque pro 
ailiicto homine Deo supplex fudit, jam jamque 
ad excruciantem se virum remeans ait : Abster- 
ge, fili, absterge luctus, miserator enim et mise- 
ricors Dominus, qui consolatur nos in omni tri- 
bulatione nostra, raisertus tui est, et bovera prae- 
mortuum ad auras revocavit. Age gratias san- 
ctissimje Trinitati ; vade, quia in loco, ubi eura 
mortuum reliquisti, pascentem invenies. Atque 
ita se rem habere compertum est. 

8. Invulgato hujusmodi miraculo, v.ix dici pos- 
set quantum opinio de viro venerabili per omnem 
Italiam concreverit, Duxque Urbinas z legatos ad 
eremitasmisitmultis precibuspostulans, utVene- 
rabilis Michael ad levandura ejus filium ex sacro 
baptismatisfonte Urbinura mitteretur. Qui quum 
reclusionem violare noluisset, missus est demum 
ad eum Paulus Justinianus una cum Petro Qui- 
rino. Qui uterque vices Reclusi supplevere, Ur- 
binatum principem filium sacraa eremi facientes. 
9 Quod reliquum est, ubi corpus imbecille ob 
longam abstinentiara seniles etiam anni fregerant, 
Venerabilis Michael jugi precatione dissolvi et 
esse eum ( liagitabat, vocatusque est ad 

ccenam nuptiarura Agni gloriosa dormitione die 
xn Kalend. Februarii 1522. Porro sacro corpo- 
re ad templum delato, Deus 0. M. ejus vitae in- 
nocentiam novo signo hujusmodi confirmare di- 
gnatus est. Justinianus siquidem Bergomensis aa 
venerabilis ermita deterrimum dolorem dentium 
pati solitus, eo tunc acerbissime conficiebatur. 
Is B. Michaelis manus osculando continuo sese 
ab omni dolore cognovit iramunem. nec ulterius 
eo vexatus est. Corpore honorifice composito bb, 
patres virum Dei catalogo Sanctorura eremi ad- E Vrbitium 
frustra a du- 

ccvocaliir,ul 
sit patrinus; 

F demum die 
i\ Januarii 
pie obiit <•/ 
patrat mira- 
cula. nii bh piraus, sunt hujusmodi. Initio conversionis ipsius scribentes, exinde ejus memoriara in benedictio- 
Samuelis, juvenis ob vita? regionisque mutatio- ne esse notum omnibus ad hauc diem faciunt. 

ANNOTATA. ANNOTATA AD VITAM B. MICHAELIS, EREMIT___. 25 I) ANNOTATA. B potitus, dum feras venando Lnsectaretur, ad ca- 
curaen Montis Senarii perveniret, ibique fessus, 
etc. Quat verba si conferanlur cum Fortunii dictis, 
statim manifestum fiet de iisdem agi /.-. <me 

riattendatur ibidem jam ante annum 1">29 Yillam 
fuisse Mediceam. Etenim inseruit tamiui Memo- 
a Quum opui ipsius Fortunii penes nos non sit, rabilibus ecclesix Florentinm (3) mappam topogra- 
coactifuimus Annalibus Camaldulensibus Mittarelli phtcam vetustam valde, exhibentem suburbia Flo- 
et Costadoni uti, ubiB. Michaelis elogium a For- rentina, qua urbs ad Boream spectat, qualia 
tunio contcxtum lcgere est. Vide plura dc minori erant ante annum 1529, ita utprospectui /' 
huius scriptionis auctoritate in Commcntarin prxvio fos usque pateat. Porro Senarius mons, -/<" ' f 
J m 2 narius dicHuT (1). X. M. pasribus n Florentia ad 

b Num. 3 Commentarii prxvii innuimus B. Mi- Septemtrionem distat (5) ; unde quum od hanc par- 
chaelem Senis forte natum potius quam Flormti.r. tem secundum dictam mappam topographicam unica 
c Nomen potius crat Vcntura Pini scu de Pino. tantum signctur Villa Medkea et qutdem prope 
Vide num. 3 Commentarii prsevii. Senarium Montem inter camobia S. Dominici ei S. 

d In Commentario pr.wio num. 4 ostcndimus id Hieronymi, hm ipsa villa Trebiana dicenda est. 
fUri non poluisse anteamum 1468 vel 1469, quum i Reperire non potui ad quem Quidonem mar- 
scilicet B Michael annos 24 natui esset. chionem alludatur. 

eNon est quod plura de Laurentii Magnlfici k B*c plena essc erroribus chronologtcts osten- 
cnm eruditis commercio dicamus, quum nemo igno- sum est num. 5 Commentani prxvti. 

tm resti tuendis humanioribus littem con- 1 Ritum legesque reclusumu (ustui descrtMFor- 
Zlerit. Confer, si placet, opus Audin, quod omnibus tunius pag 1 , ».8. cap 12 . ejusque verba rect 

ad manus est, Historia nempe l .u X, cap. 1. tant Costadoni et Mittarelh n. Annahbus (6). Hm 

i Nomine historiee videtur hic omne littcraturx omnia fere confirmavit Leo papa X per bullam da- 
vrofanx genus designari, ut in charta quadam Tra- tam iv Nonas Jnlii lr.i:* (')■ 

f e Zsi anni 10S3 apnd Cangium: Historiam, id ra Jn Commn.Un;,, I> -, W Ma, • 

es traedicinalera librum. Ut autem hic historia TnventU Florent «* anno 1731 Ferram prod- 

ZoMetZa profana accipiatur, suadet contextus iit, legnntur de hoc oraculo sequerUta^): Michael 

,/,,,:, .^.n,^^,/»,, ere»ita....quiini:.,itnnHu cmtum j,n, m.le ex 

££ tmLethuicitiamsuusnondefuerit} ') multotempore pubhcaomnuim v rylat us, 

w L «te. «.. M M »-"' * Mari» Virgini addictissimus, quam Rosan, n* 
' »«* 7 M P™« « '- WIoim singulis diebus rcneran mos sibi u 

^T^^E^* » ^uidem quum seme! atque J . , pe, 

J^to^«l"r cun, morum corrupteU. disset. eam opinatus drmi oracul, yerba, praci- 

a SlZL KMOTtoigi- ad EiiMltai Pientia Christi Domiui meditatiouem aliquam a 

Non vMosopho**™ ^ exco ^ tandamj hinc corollam aiterqm m 

7":r»- tuereaggressusesl A^ue *M ta M « 

7 Z - 1) AH bJw-ii #~ oi 'ulo Francisci Pifferi, j I NM..^. - 

dtt0 , toiAm re» ) ^^^ qil lv imus num. \2Con mtaru pr*mi. 

'""' Sn ]' r n m m ZsllU Petri n Quu* Coronam Dominic 'xcogitavit B H. 

DelphinietAnm ; mm ■„,,,._ p , /n/ , ^,/,;,,,,, s .d «c videtur agi de majore 

terLaurentmmetCamaldulense, ^ f mn0 m6f qum 

C ^ mm Z,noraWn, rreh^ Flore,,n,r .,,//,,/ II ontiam venii Leo , S I 

forsan modo detewan - ^ / . ^ ^ , w , ,- 

Orrfi»» ^".oram Beut* M I M ^ K o«, CflmoWufen«M« a«oa ^ 

^^ iCflM t r ^r^ - £ '- «*--«* 

oiwB prtmordta hujus Ordtnts ftieram, __„_,_„_. p jffQ vero in antquis Notis Mss. 

' q „o proxima Pratolini Villa eum reg.0 P a at, a H "-• !' f J 

Franeiseo II magno Etruri» duee extructo, e- reco d ^ ^^ ^. 

nuentius amagnis illis principibus ,n deliciia ha- - Pnm ,] F bebatur. Die igitur quodam accirl.t, ut Ferdman- 
dus post Frauciscum fratrem imper.o Etrur.aa 

I B ' illeraturoFloren^ 

l -§\ .97. «1U. 1721. Madonna di Loreto a Roma in ba ciando u 
piede al Papa. •• 

:6 )Ub.i__J,nutn.2t.lo_ VW ■ I " 

, ; :' [bid. lom. VII, col 
(8) De Inventis FlorenUol __a_. m.j»e.- •"•«-.VZ -' ;; 

(i)U .- n_U.tIU.b_. Grograpb -«" ' 

l»5. "_| Acla S,„c,oru m mfpUnmtum. - AuCarium Umi V OcU Mie- 1 AUCTARIUM AD DIEM X OCTOBRIS. 26 * AlU1AmU "' "" """" ,. , . mu Sll „„o,/ Uicnm, _■» secusac 

,__#-_-**-.) *-»*»& i:: h :::i:::::^^ —•.**~ 

,■„■„«.„ ,„,. ,•«„■ /:„„„„. ,.»■ ; ;;»;<; ; .,, ,„,,,,„„„„,„„,.„■/ ,***-*— 

„«.,.« ■,...■»■.•><„««•«»<<' « *«. /-■»/ "■; ' ; rra ,,,„,;;,„,,,,. „„„«»«„ 

«NW " ''" '""'"' '"""' ' ' »E ^^■'■■CoronUDo, Udicta sunt 

Z ,„„,/_■ et __*_. faM ' UclOT ... 4 !»(,.. u _**« .„ im „ „„, MMt 

£_-. _r (_ •- /«»"" -"'' - ?*£ gS ySS Sj_r _*- — ;" " 

„u„o 1510, „, 15 18 w rm ta •* . J2*« „'„„ ,,,,„,„„„■ __». ■-' _■ 

„„„„ „_„,„< 1530 _ 1542. m»,_._m « Eremo «o«c^o_ ^ ^ , ( .. . . 

9««te«- ,- „ ,.•-__ 7„ auodtantopere infti- «,'',''"'"'- ',»"''""'"'"" "'" 

< _- - «as? i s ■ « ; ■ s— « """ """ r r* """ D „ B /,, M .. ,.,_■ ff«__ ,» V,„. ..«„„"<„•»„« ' «•»(.- 

/io„ n .,o/,o 5 „„.' ..,-,-"■ '""'"'■•' "",""■ - ,/ 1 ";;;; 

■„ y i,„„w,'„,^-"»"''''""""'"'^ """""'"'"""■ '' 

„„«,„_■,„ W„,B.Micl_„fc,"«. ,„■,■-„„„/"",■»' 

„,.,„„ .,„,„.„' £„„» »" v...» :'■.'.'.''"» «' teSe - 

auens annotatum. 

,. ,i/, // ,, /( //^tCo S tad »i/uc J H.srnn J t.s(V/mw/((, 

* * . . _r-___..,..« V_.i.<_TI. _ x _fc /ioc -femwto. «x g*nerc de 1 almi, _*- 

2 Commcitturii prxvii. 

y Mogiona,.,-„Moggione,Mod,ona._Mojona 

(^enimm^ecriptumreperiojvmeeucastmm 
.„ „.,,.„„_. Camaliulensie, quoi ohm rapubhcx 
Flerentin* subjeclum non erat. Buic loco ecclesta _i=-._a=:=«s5s 'rrr^TJ^^-- 

i,l insum ab eo expostularc de uiru.nau uu m^hitam Gonzaaam* viduam Antonu Mon- 

dJo domino sno. Q«« «** '"""' •* £ «2ffi »' » '' " ». ^'"""'" ** ^ 

a r',:::;:;:;i:::r::::;':::" * - r i-ss^S-S-S 

^_»_S__2SS =-?» "' :••-_-- B , i „,,„,„, >'„ '„«■ /■■„,■,„"■»'■<. /'"'» f"'" 

A(„„.,„ /'„,„. „.»« H.is „„'„••. „,„,,. II' 1 - '•«- 

am „.„.' '«• '""'" ss - Cosmx et D T a '"' *. 

,„ \m .'."'«», '"'" '''"" "r^TTiV 

Bre, naccemagitVelfl «inepwlote 11 h». 

x „ „,„,„„„, .V,„„,„/',,'t Cos/arfo,,, ,„"„""' '»<""'■ 
/,,;,„„,,„,,„„„,„..,•,,'»'»'»'•""'.'("•'■'■"""'""""'• 

,„»«„<„■ -i ,,.,,,„,„,/„/.<„:/.'«»■««"«««;'- 

«,., „„■-„,„ „„'.. '■ Q»_*«ro_-«rlftolo- 

mtoQrota, ejue capellano, (actnm eit, quvm xpee 

^„„„,„„w„/ ,.„..,./„„,„,««.»"-'.'"''«'."'■'" ""■'''''"' 
_ • .. .. i .#.,..«fii.- 0«w>nr /// erfl< (4) ex historicis et Mographis satis superque 
notus Quod Quirinusmissus fueril cumJustimaiw, 
ratioest quod ambo amicissimi essent domui Urh- 
llllh ,„ ,,, ms qu* in Commcutario prxvw disputa- 
vimus et multo magis ex Annalibus Camaldulensi- 
bus passim innotescit. Exdictisnum. 8 non mmus 
manifestum est B. Michaelem Elisabethx Gonzag* 
notum fuisse jam ab anno 1507. Quod autem spe- 
ctat ad cremitas seu monachos in patrinos seu spon- 
sores mumptos et ad fUiastrum monasterii fdmm 
factum, effugium videtur idfuisse, quo,quumcano- - ; -" :::::: ::::::::: :::: ::::: __r_s_r: ____: _ ^ r *-* 

'"' 6 " ' "' ,', , ,-,"1 /„„•-•<. Dommi- went, „,,,,„,< M _--• "• "«/"'•'-"-» '""»»«■ 

»»'-';•"""""-; """",„,;., „.„:n „«„,.« 5 _/, , ,pr. C »raior eS mo BM (.rii.C„ 1 o_.mo_- 

,.„,, /,.. ,„.„,„. />„,, ,„/. S, /■'. - ,„,,,„„ „, • ,,,,. ,, ,„,„„,. „„„ ,,„ ,„■„„ te ,■((« _r„«/« i_. 

'««.»'.'"" ''"" """ 7 '" i„ j„ 5 ,„„„„„ s a.,„„„„„ S «' S , « monacfto __»- 

''"'"', rr b t_ ,««„r_ **__ «"■«"••,«„• ■"«.'»'"' »»"- """» ibi5 ■■•'■"""' c, "" Me " su f" c,,,s - i ms - 
1 ' :: i : i- „,„•,, ,■< 1 4 ««-« •■ i ""''■'<'''"* ei ■ ''"'"'"' s Beat " s nmcmu "- 

,»»/''»■'»■ l " ' ''" '" l ; '•'". """ „■ 21 „,.,„,- Em elogium «</ «««„<«' omonuaiem 1563 exhibent 

-""""/;'''";:,:;;;;';;:;::;;,;:;:;,. XS^o __««_«««. 

'"V"T _ , ■/,,■,.,■„,.',.'.,■.»'»>' «'»'• m_* '"■»"""■"""■"' /"•"" "■ ' '''T' wns 

'"' '" " ;';,;„:,,,,,,„■ Super :.,,■ (__■ _-j_-ta* »' "'"» /'""'" '"'"' '"'"""'' ' "'"" m , 
'"' """ ' "■",„, . „ ■ ra dJ apoliato ct juveri, /,„,' <■„,</„■» v '■■■'•""'»"'« Mugnotn, ,,«„ „<( 

g;m ;' ""!■:.;,;, ... _u __*_» « _■ U »* > ■'•■ *« ° m ™ " a$cri ; i: 

"'""" ''"',, ,„,„ ,,,„„ „„„,„ / o/o- Quie__ntpr»_«ain«_em__TaEremom_to- 

'■"";';;;;;;„;,';,, ,„.,. , lu a„ m ,.,.,,,,„■ _» oorpor». qnorum „nim, _terna frunntur 

";;,.,,,.,„. „«,: „„ lxx ,„„■„,„,■„„. gloria. prmeipue tamen el.qnorum corpora. d.s- 

" , ,,, ,„„, , „. „ //.„,.„„ /«.- tinctis sepnlcris recond.ta, cum venerat.one _> - 

. ' ,.„,,„ ,,,„,„„„,. (2). .,„„„„,' /„V demservantur.quimultisimraeuhscoruscarunf. 

••"" "';;;;„;,„„,.,„ y >_•„__, ,■„,„ _>_«____. <'-:,.««„ b. _ - -*- 

^;,;:,:;,, ;;,•,»„ .,.,.„/» • -»»»" »*«« ^ 6 rx - B - ***—«•-""" 

co_ i <..<,.!_. «y .«.« vu,,,,:. ;-;-;;^;;;»;;j;;;- ;,»;:■;;"'; Si! : P W 3 _ 

. »1.1, p. 43 • 
eOd>._x__i l n___,22 I pafl .8 el pws. DE SS. PINITO ET QUINTASIO EPISCOPIS. * 27 

ad aram tempU majorem conditum magna tum vc- fuec ci ob opusculi raritatem non praluamnl (1). 

neratione servabatur . Juxta quod corpus, sic pergit Nolim tamen credat lector tnagnam valde fuisse 

Muqnotius, etiam Michaelis magnffl sanctitatis pientissimorum eremitarum in sacras exuvias 

viri cum veneratione servatur. . . Cujus vitae venerationem i mirum tnim in modum de neglectu 

sanctitatem referunt hodie calipodei, seu liguei earum conqueritur Papebrochius (2), proul etiam 

socci, quibus ipse dum erat inclusus, loco calce- conquestus fuerat Mabillonius (3) de minori cura 

orum nudis pedibus utebatur ; in illorum nerape qua B. Ambrosii ZYaversorii corpus condUum erat. 

superiori parte, quffl plantas pedum respicit, ea- Quod attinet ad domunculam, de qua loquitur Aftt- 

rumdem plantarum effigies perinde ac in massa gnotius, poteris cam cogn i imagine Camal- 

ex diuturno usu imprcssse sunt. In cujus rei me- Mi, qux AnnaUbus Ordmis, Descriptioni Mugno- 

moriam sub altari oratorii domunculffl, quam ipse lii apud Burmannum et Itineri Mabillonii inserta 

olimocclusushabitabat, meritoservantur.il/irHm est ; utenim ex dictis num. 6 constat, est ultima 

est Fortunii dicta ita consentire Mugnotianis, licet seriei medix domutiadarum. (1) Act. SS. tom 1 Junii, pa« 

(2) Ibid. pag. 371 et 8eqq. (3) lter Italic. lom. I, MllB. ltal. pag. 184. D NOTA 4 ad pag. 9, littera E. B DE S. PINITO EPISCOPO E CNOSSI IN INSULA CRETA 
llujus Sancti memoria in Martyrologiis. H xc Marlyrologii Romani hodicrni annuntia 
tio.primitusdeprompta excnpitcxwn Ca- 
talogi scriptorumS. Hicronymi, appare t 
jam inAdone, Usuardo et corum sequace s.rculi x MarlyrologoFuldcnsi,cditocuris Georgiiad 
calcem Adonis. Csteros vero antiquiores Fastorum 
collectores deS, Pinito silere jam notavit Joannes 
BaptistaSollerius in suo Usuardo, tom. VUunii, NOTA 5 ad pag. 12, littera D. DE S. QUINTASIO EPISCOPO ET MARTYRE. Hujus Sancti sedes episcopalis et 
distinctio ab aliis. 

Ouintasii, cujus sedem Mabillonius sibi dicit 
incognitam,nomen reperitumon tantum in 
capiteEpistolasSynodiArelatensiadS.SH- 
veslrum,verum etiam inclenchocui titulus 
( 1 ) ; Nomina episcoporum cum clericis suis, quinam 
et ex quibus provinciis ad Arelatensem synodum 
convenerint. Porrohic. srriMi<r:Quintasiusepisco- 
pus, Ammonius presby ter, de civitate Caralis, pro- 
vinciaSardinia. UndeAntoniusFelix Matthxjus in 
Sardiniasacra (2) ita habet: Quintasius episcopus 
Calaritanus una cum Ammonio presbytero mter- 
fuit Concilio Arelatensi I anno cccxiv adversus 
Donatistas celebrato. Additque deinde Ex epi- 
stolis Concilii Sardicensis liquet Sardimas anti- 
(DApudlLabbeum.Concil.tom.I.col. 1429 et 1480. 
(•2) Pag. 10. stites ad eamdem convenisse Synodum anno 

cccxlvii habitam, cujus definitionea q [ue pro- 

basse testis est S. Athanasius. Hos inter dubio 
procul erat Calaritanus prassul ; sed an ille fuerit 
Quintasius paullo ante laudatus, an alter in ejufl 
locura suffectus, frustra a me diu quajsitum fuit. 
Tn subjecta demum ad imum pagins marginem an- 
no tatione de Quintasii nomine refert : A Faradi- 
citur Quintus seu Quintius. Quintas, Quintus ap- 
pellatur in quibusdam codicibus Bibliothecae Col- 
bertin* teste cl. Coustant (3). Atquehmc quidem, 
quz Byeum fuqcrunt, ob oculos habendu s,,„t, ut de 
un i V ersa ejus ratiocinatione quid tandemjudicandum 
sil discerni queat. Duos alios Quintasios ephcopos 
recenset in Africa ChrUtiana Stephanus intonm 
Morcelli (4), alterum Bajanensem, alterum Co- 
psensim provinci* Byzacen*, sed utwmque Dona- 
tUtam,utproindeneuterSanctorumcatalog< 

censendus. (3)Innol I Rom.Pont.,tom.I,col 

■ i. i, pag. Js»- DB 28 * AUCTARIUM AD DIEM X OCTOBRIS. D DE S. GEREO?iE ET SOCUS MARTTRIBUS, COLONI* AGRIPPIN^ ET IN EIUS VICINIA snn DIOCl i 
TIANO ETMA- 
XIMIANO. Cotonia B ,-t Kantum, 
paUestm SS. 
Marlyrum, 
Ulustrantu) NOTA 6 ad pag. 15, litteria C D. 

De Colonia et Xanto prima et secunda 
Sanctorum martyrum palaestra. 

Coloniam, Xantumc* Bonnam, palxstras sanr 
ctorum Martyrum Gereonis et socwrum, 
satis fuse illustravit Byeus. Quum autem 
posteumaliinonnulU nirr.ju scrii.torcs.as- 

demversarintquxsti * quas ille, nostrum estsaU 

temeaadderequxaccuratiusdisceptatarutrtnl ,. De 
Cotoniensipal*strabreviorestinitioByeus,inferiu8 
num 39 ex Gelenio plura djcturus. Opportune ta- 
men hic loci decerpam ex recentiori opusculo descru 

ptionemc pt ColoniensU S. Gereonis sangume n- 

Li ■ videlicet huncambitum,quietS.Oereonts 
te mploadornatur,itadefiniriutcompleclaturadoc- 
cidentemetmeridiemtotamviciniamusqueadvete- 
rem Tut rim Romanam (uUBmlmann et HtUesheim 
pnetorium militare collocant), et se porrigatante 
l ineam jampridemvulgoUoTthof(cxdisprxhum) 

dictam et . ,-.•„/.»/««■ Homut Granorum sitam (1). 

2 Secundus palxstrx tocus est Xantem, ut jam 
vulgoscribitun dequooppidotres, qui penes nos 
. KUUt aguntrecentioresUbn. „/,■„„,«.■ cnmjnvalde, 
scilicct • Vetus et nova archidicecesis Colomen- 
sis (2), opera Antonii Josephi Binterim ei Josephi 
Euberti Mooren, parochorum unius in Bilck, alte- 
rius in Wachtendonck, Moguntix annis 1828 et 
tequentibus edita ; dein Codex inscriptionum Rhe- 
ni aum annomi Dr. SteinerDarmstadiiexcu- 
dendumcuravit; et dm«ro Monumenta antiquaria 
,,,„,!, xantensis {3) aJ, P. Spenrath Ordinu 
,„„,„ BenedictidigestaetannomTaprxlaudato 
Mooren in Fasciculis Crefeldensibus (4) edxta. In 
prx loqwo et ad opusculi finem monei editor ab au- 
ctorerelictasfuisse partes quasdam hision* Xan-i 
tens.s ecclesix, quas ipse fors etiam editurus esset 
inlucemi quodan fecerii necnenondumcompertum 
nabeo Ututest, sat multa subministrabunt PriaiUa Kanten, <"- 
jtu uicinia 
etiam 
bitur, opera. n , 

•; Xantense itaq™ oppidum non procula Rheno 
adsinistramjacet,sibiqueaddextrampropinquum 

,,„,„., vicum Birten. to summitate et dechvitate 
montu fereBirHnaminteretXantenjacenhs,(huic 
montiseucolli nomen Fiirstenberg, olim Vurste- 
ber- Verseberg et quibusdam Varusberg.) erai 
olim unum < vetustissimu casteHis Bhenanis, tft- 
ctU m a Tacito Castra Vetera, seu Vetera, bello Batavico deslructum, nec demde restauralum. Ad 
imum montem ubi nunc Xanten assurgit, conduafu- 
( runt% imperatore Trajano, nova mcema, quibus no- 
men Castra Trajana, Castra Ulpia et Tncesim». 
propter stationem partis tricesimx legionts. Extra 
castrorum mcenia domos xdificarunt cives unde Au- 
austn imperante ortum municipium, quod Spenratn 
conjicU Birtinam esse; illo vero destrutto cmtes 
Trajanensis seu colonia Trajana, qux M. pasnbus 
a Veteribus distatei qux Spenrathio prxsens Xan- 
ten est. Vicus autem Mpen, qui ad mcndiem Xan- 
tenjacet,etinquotegularumimbricumqueofficina 

erat legioni Ulpixnomen suum fors debct. Prxter 

pontem et portum videtur his in locis fuUse amphi- 

theatr um ad dexterxvix militaris, quaXanto Colo- 

ni amitur,proxime scUicet ad Birtinensemeccle- 

sm ; a vulgo dieitur S. Victors Loch, seu Lager, 

id est S. Victoris cavum, seu cubile, quasi ibidem 

sanctusMartyroccubuisset; astut scite animadverht 

Svenratk, locus marhjni ponendus est potius adse- 

ptemtrionem Xanli in pratis scilicet et palustnbus 

[ocis ul Acta habent ; quibus verlns paludes, con- 

rril tui Hagenbusch proxUnx , indican vulenlur. 

Unde forsan et porta Xantensis, qua illuc itur, 

Mertpibrte seu Marterpforte dicitur. Atque ex his 

aliquatenus inteltigitur distinctio locorum, qux m 

Byci Commcntarioprxvioet in Actis occurrunt, eo- 

rumque compositio. 

4 Sed jam nonnulla de Xantensis oppidi nomim- 

bus ; qux res apud Byeum et Helinandum difjieul- 

tatem etiam facessit. Civitatem Trajanensem et Co- 

loniam Trajanam dictam fuisse a Trajani tempore 

jam retulvmus. Verum posteaetiam dictafuit Tro- 

ja ; nam ut omitlam, qux Byeus refert, cxstat mo- 

neta argentea sxculi xi, cusajussu Hermanni Co- 

loniensis archiepiscopi, et Xantense templumexhi- 

oens, i nm epigraphe SCA TROJA ; altera cuprea 

anno 1457 jussu ducis Clivicnsis Joannis cusa, et 

in cujus antica parte legitur Joannes Trojanorum 

rex, in postica Moneta Trojae minoris cum insi- 

gnibus Xantensibus (5). Alia posteriora omitto. 

5 Verum operx pretium est animadvertere cum 
Spenrathio (6) Cosmographum anonymum Raven- 
natem, de quo toties disputatum est atque eHamnum 
iisputatur, scribere : Colonia Agrippina — Ron- 
go — Serinna — Novesio — Trepitico — Asci- 
burgio — Beurtina — Troja, licet altera editio 
habcatT\i\.)\. Porro ex hac itinerU indicatione ma- 
nifestum esi Trojam seu Trajam hodiemam oppi- 
dum Xanten essc. Etenim si loco inter se mutentnr B n/(M dicla 
fuit Troja, 
ii t liqui 

monctis et verisimiU- 
liter eliam 
cx Cosmo- 
grapho liu- 
vennate. (l)G( , ^erdieErbauungundSUftUDgaerKixche 

, um II M D IB '" '''V 

. uJerthQmlioheMerkwurdigkeitendei stadtXanten. (',) Geschichtforscherund bewahrer der AlterUiumef am 
Niederrhein 

BpenraUi, pap. 122. 
(6) Ibid. pag. 121 et seqq. 

Rongo B Dictum fuil 
Xantum ob 
cultum San- 

ctorum; 
quod tamen 

110)111)1 DE S. GEREONE ET 

Rongo et Serinna, necnon Trcpitico ct Ascibur- 
nium etiamnumeadem via Colonia Xantum pergere 
licet ad sinistram Rheni, videlkei • Coloma Serin- 
nam seu Segorigam (Woringen (1) ) ; hinc Ron- 
gum, seu Buruncum (Burgel (2) ) ; inde Novesium 
(Neuss seu Nuys) ; post Asciburgium (Asburg. 
viculum inter Duysbourg et Moers seu Meurs); 
deinde Trcpiticum (Drupt, seu Druptstein (3); 
un de Beurtinam (Birten) ; et demum Trojam seu 
Trajam (Xanten). Jam vero in doctissima epUtola 
de pristino Ms. Bollandiano, cui titulus Liber Gui- 
donis etdequo jam prius scripserant Bethmaun, 
ReHfenberg et Schayes, fuse omnia prosecutus osten- 
dit eruditus C. P. Bock (4) anonymum Ravenna- 
tem floruisse post annum 0G7, sed non multo tamcn 
post ; unde sequitur Xanten Trojam sive Trajam 
dictam fuisse sa:culo vn adulto. Excipi quidam pos- 
set Trojam seu Trajam ita scnbi per apocopen loco 
TrajanEe; verum quum certo postmodum Troja di- 
cta fuerit, nonne prudentior erit senlentia, si ad- 
mittalur sxculo vn vulgarem jam fuisse hanc apo- 
copen, eamque vroin usui potius commum quam er- 
rori Anonymi tribuendam ? 

6 Quod vero Xantura dictum fueril, dubito om- 
nino mhil quin ul cultui Sanctorum debeatur. Ete- 
nim res hzc singularis prorsus noru est. Habemus 
scilicet in ipso Belgio vicum quemdam, Eallxs Dei- 
parz propinquum, et qui diclus Sainctes, Sanctse, 
Xancte, Xant* et Xantis, »1 in VitaS. Remel- 
dis ad diem xiv Julii lector reperiet (5). Porro ut 
Sollenusin Commentario deS. Amelberganum. 11 
ad diem x Julii notat, Sanctas a S. Reinelde et 
Sanctis martyrii socus nomen traxisse jam prtdem 
mcmorix proditum est ; unde etiamnum s*pius di- 
cUur Sainte-Ernelle, Sainte-Renelle, etc. Idem 
dixeris de loco Sanctis, Sains-lez-Marquion (Ar- 
rondissement d'Arras), de quo Baldencus Ub.2, 
cap ii Chronici Cameracensis, et quod Sanctx Sa- 
turnuuv Martgri procul dubio nomen suum debel. 
Ut autem in rem nostram hxc exempla converta- 
mus oportet hxccomponcre cum rebus Xantensibus. 
Juverit itaque hic aliquid excerpere ex ipsis Anna- 
Ubus Xantensibus, quos ex Musxo Britanmco cruU 
,/ virPerta et Monumentis Germant* Etstoncts 
inseruit. Ibidem autemad annum 864 legitw (6) : 
Nimia inundatione aquarum pagani sarae jam di- 
cti (Nordmanni), ecclesias undique vastantes, per 
alveum Reni fluminis ad sanctos usque perve- 
nerunt, et locura opinatissimum vastaverunt. At- 
nue, quod omnibus audientibus et videntibus m- 
mium dolendura est, ecclesiara Sancti Victons 
rnirifico opere constructam inccnderunt igm, om- 
nia quaa intus aut foris sanctuarii repper.erunt, 
rapuerunt. Clerus tamen, et omne vulgus pene 
aufugit. Sed ipsura censum sanctuarii, posteam- 
mium vesania correpti, ibidem remiserunt. San- 
ctum vero corpus Victoris prepositus fratrum, 
equo ascenso et loculo ante se posito, cum solo 
presbytero Coloniara noctu perduxitin raagnope- 
riculo, nonnisi meritis Sancti intervenientibus. 
Guntharius autem iisdem temporibus ibidem re- 

(l)Steincr, tom. ll,pag 142 

('}) Ibid. | 

(3"i Snenratb, p. i --• 

!, bibl royale d. 

i'.; .i Beqq. SOCIIS MARTYRIBUS. * 29 

ctor et episcopus preesse videbatur, nepos scili- 
cet Hildiwini junioris. Predones vero post, per- 
•petrato scelere, haut longea raonasterio insulam 
quamdani parvam petierunt (paulo superius sciK- 
cet in Rheno), ibique munitione construda, habi- 
taverunt ad tempus. Atque h*c\ quibut constare 
omnino videtur quo sensu Xantense oppidum olim 
Sancti diceretur, et quibus simul nonnulla ad S. 
Victoris reliquias pertinentia dignoscuntur, ab ocu- 
lato teste conscripta esse manifestum est omnino, ut 
jam in prsloquio ad hos Annales notavii PerUsius, 
Hinc porro etiam nonnulla mutanda csse 171 his qux 
§ 1 Glorix posthumx de elevatione corporis S. Vi- 
ctoris Byeus disputat facile deprendet Uctor. 

7 Cxtcrum usque ad sxculum xni nescio an 
uspiam Xantura scriptum repcrialur. Sanctas, non 
Sanctos, lib. 3, cap. 12 Chronici CameracensU 
scribit Baldericus ; valnit dcinde Sancten etiam 
latine, hinc Xanten et Setten, atque etiam Xan- 
tum; quxomnia fuseprosequi non libet.quoniamsa- 
tis nohiscstprosanctorum Martyrum gloriu oslendtssc 
primam hujus nnminis originem Cullui Sanctorum 

nostforum essedebitam. Eadem de causa confutare 

nolumus tfu.r in monumcntis nota 9 adductU assc- 
runtur, scilicct Trojam scu Xantum dktum / 
c.v scilc majorum Frandc* gentis : satii superque 
illusirata fuit, maximehU lemporibus, universase- 
ries scu cyclus harum fabularum. Adverti lamen 
meretur id oppidum Francorum dici et in Niebe- 
\ungen sedem Sigimundiet SegelindU regU et re- 
ginx (7). D habuissean- 

,iii)i) 

Mll. B NOTA 7 ad pag. 16, littera C. 

De Bonna tertia Sanctorum Martyrum 
palaestra. Tertia demum Sanctorum Martyrum palxstra 
Bonna est seu Verona, dc qua disputal Byeus 
num Tel sequentibusOsUndUilleibidemunoaU 
terove antiquiorU scriptom tesUmonia utrumque no- 
men -ll, olim fuisse civitati. Posseni vero nonnutta 
aliaaddidocumenta;qu2quumfacilerepenrepos- 

sitlectorinlndkibusMonumenl mPeri », rm 

estquodhaicego hk describam. SatU fuent adji- 
cererecenseriab Earzheimioin Hisjoriarei num- 

mari* CoUmiensU m ' '' ^ - ««•*« ' 

Bonnx'seu Bunn* inscripta cst Verona (8). Qux 
veroetymologicaratio utrumque nomen conjung^ 
V el q u*hUtoricamutaUonidederttlocum,anemine 

Uucusque prodii w , licet dUceptamt multi 

,/,. J]on,uc ct Ycrou.c snjnificatu. 

ZNeque h*c claudere volumv '■•' 

oculosponamussagacusimamconjecturamBtnti 

seuMoorcn, intcroyantuun m* ^opOMU- 

tium : Quum. inquiunt, Coloi] 

na et Vetera Martyres habeant, nonne tnbuna 

liumcertafueresedes? Adquodqu*situmsiamr 

dumsitjum ECfl laffusi lostrorum Mar- 

tyrum passioni nemo non videt. 

: „.Act.SS.Bel gll .t.IV 

' ra| ' h ,, 9in 

^Tom^ | M , molM oo,. 

pa C fc 8 ) ^.D 1 nt e rimetMooren, 1 nc i t.o 1 ,.lorn.. 
v NOTA Bonna. 

i)D /'"' 

(1)0111 <ti< I" 

jllll I ur <••■ 
mum a 

,i, <n < 

,s, ;/' Oli 

ni 30 AUCTARIUM AD DIEM X OCTOBRJS. 

misque regionibus milites ab imperatore propter 
Gallorum tumultus in Galliara venere, quorum 
ccc pro fide trucidati cum Gereone et socns 
quietem et venerationem perpetuam delegerunt. 
Postea Constantinus beatissim* matri suee Hele- 
n» honorandi et sublimandi sanctorum Marty- 
rumsepulturas juset facultatom. i P se peromnem 
pene terram in eodem studio occupatus, dedit. 

Clarescent forsan nonnmu oyei uryumw, •» ™ ( . n j (ls r) e0 digna matrona? in B. Gereoms mona- 
hir;i , j hk tignentur nomina. Cosmograr gteri() adhuc plura rese rvantur insignia... Insi- 
phus Uavennas appi llai Beurtinam, Annales Ful- gnem i]la neminique prorsus et scientia sermo- 
denses Biorzunam, alix autem locum Biorzune et ^ explicabilenii et arte operis imitabilem stru- 
monastexium apud Biorzuna, item Birzani. Bier- ^^ mirifica3 et su blimis erexit ibidera eccle- 
zoni Biertanam, Birtine, Birte ei nunc demum 
Birten • qux nominum immulationes suis stabihun- NOTA 8 ad pag. 30, littera F. 

Varia nomina Bcrtunensis oppidi. 

\larescent forsan nonnihil Byei anjumcnta, si va- 
, ,„,,„, lod hic signenturnomina. Cosmograr turmonumentisinlaudatoopere Binterim et Moo- 
r6 n de archidicecesi Coloniensi (1). Certum ommno 
est a i iquan dh celebrius fuisse nomen Bertunam seu 

iihml shiiilr iimiw Tl , 1|:illl .., „ Trajam 0U. Sanctos, siam, quam ita metallorum fulgore et artificn 
varietate decoravit, muris etiam validis excel- 
sisque firmavit, utnihil supra per omnes illas re- 
giones fuisse, et quod ligneam aliquam et quae 
tam facile «enio et negligentiae cedat matenam 
habuisse legatur. Cum marmoreae soliditatis ibi aliud simile quam irojamaew ""j"""""" 1 * • habuisse legatur. iubi uiamiu.*». -~ - 

Mfrm ipsum S. Victoris monasterium indicare- tftnta copia fuerit> ut opus totum columnarura 

lur appellatione raonasterii apud Biorzunara; at- ^ generis firraitu dine et pulchritudine fulci- 

que hinc intelligitur quare S. Gregorius Ttironen- retur _ Aurei ver0 f u i gor is in ea tantum emicuit, 
B ,v,.s Bertunense oppidum dixerit, potius quam aliud 
adhibueril vocabulum. De situ hujus vici dktum est 
nota 6. 

NOTA 9 ad pag. 36, littera E. E De cffide Sanctorum Martyrum, S. Gereo- 
nis Ecclesiae fundationeetOrdinis mi- 

litaris institutione. retur. Aurei vero fulgoris in ea tantum emicuit, 
ut musiva foris et intus fulgens elegantia noraen 
ad aureos Sanctos Martyres vulgo sortiretur. Hxc 
aut0m praeluxisse Selinando dubitabit nemo, qui 
contulcrit utrumque tcxtnm, quum utrobiqne exdem 
nonnumquam occurrant dictiones. 

2 Verum et hanc breviorem Passionem ex alia gjyg** 
desumptam esse liquet ex his : Et quod ligneam aliquam... materiam habuisse legatur. Et qui- 
dem videtur mihi omnino hxc anfiquissima Passio 
penes nos esse in quatuor edilionibus Legendez au- 
rc, ; de quibus in tomo VII Octobris mentio facta 
fuit quum hinc excerpserimus Passionem S. Eli- 
, „„,,,. ,,„„„ i M * i r,,„l,„cesi Co- pMiet VUam 8 .Lull, h /,, riWM 

"Z „ Lpr, MU». phrt*. - '»'- «- <"> a ™ U1C ' T* " d """"'; 1483 , Cl T n ' 

— lonunsi, jum / r Lovamcnsibusimitatz fuere, 

'cTorumpV, ' - paragraphum pertinentta repenuntur Impr» ^ ^m multxet 

tingens sal- m & inseritiir ibidem fragmentum desumptum ex co- "'"<> revn « 6 vuiuj J 

'ZT'"'- ISa h r«o JLnlk ie Sanctorum U„- Passi M m Mss. Coloniensibus aut vxcims excer- 

ujmm casdeetde S. Gereonis ecclesix fundatlone 

narrantur ; ?ua -/"""' duobm ft re sxculu Eelinandi 

soripHs anHquiora sint, hte oninAio referri meren- 

tur. Sonani autem in hunc modum (2) : Apud tlet Uatur 
PassioSS Ge- 
rconis ei .'•"- 
cfort/m /'<■''- I Passiones ex Mss. Coloniensibus aul vicinis excer- 
ptxct secundum Mss. exemplaria rite expressx. Tn 
hac autcm S. Gereonis et sociorum Passione prx- 
libatus locus aliter exprimitur ; hnbetenim : Inhu- 
jus autem Gereonis et sociorum ejus honorera A ,;, n m l.is -a,»is. inveuere primaxic» mili- Mt postmodum He.ena mater Con.tannm c- F 

Jfc»«T»m et Florentium cum vu nliis... juxta elesiam pulehenumam supereorum corpo am.ro 

V ron m eTvitatem in ripa il»mi»i» Kheni eon- metallorum fulgore e arUfien vanetate deeora- 

EC ,ui eo ioeo perempti «, 8«- - ^— «£™ ^ 5 

ouemdam maxiraum projecere ; monstratur aunuc ^^ / pstsdatur, 

Inehodieinloco.',!» a»,.»s(,ereotruci,la.»s P«* *, '/« /''"'" - «*■ »»•' •-*■ *W» 

., ' anguine illiu. spectaculum ; et ipse loeus r» H. «« «*- **• /-" «" «»J» ' 

ro ^ /'(/luiA- solummodo synopstm exhtbebo. Memimt 

imprimis Maitmtonnni a Diocletiano in Gallias 
missum utmotus comprimerei ; gut cnm crescerent, 
legionem Thebxam, <x GGGG militibus constantem :il i m.m . j res ab incolisservat vocabulum. H»c (3) 
itaque dum agerentur, cohors, qurn beatum Vi- 
ctorem comitabatur, ad locum cui destinata erat 
properans pervenit, adoppidum Inmcorum. quod U majorum suorum sedibus Trojam sive Cantum et Thcbx, super Ndum qu, de paradiso^eg ed^- 

IXanL) ibique cura duce suo castra in pratis tur, stte coi^nm. Mihtes tonc bctos Thebxos 

•iivuiibus posuere, et ibidera pro Christo occisi mora Ortentah a Sancto Zabda Hierosolymitano 

lunt Tortores vero Victoris cum cccxxx socio- episcopo suscepisse chmtiantmum ei pro fide sua 

rum'cornora in locis palustribus submerserunt. se morituros spopondisse Marcellino papz ; pormts- 

(Eodem vero tempore) de (4) Mauritania finiti- tum hunc ftdeUum et infidslium exercttum, quum ,l)Cfr Bintoriin et M tn, oil op.Tom. I.pag.m 

(2) Erzdioze^c KolD, tom. 1, pag- ^'- i. pag 94 
(4) Ibid. pag. 57 et seqq. Gn//j> DE S. GEREONE ET SOCIIS MARTYRIBUS. 31 T^ Qallia appropinquaret, missum fuissc a Maximiano gorii de Helena silentio dijudkeni aiti ; certe cum 
ad Rhenum, <iu<»l ibidem Carausius insidias molire- Byeo non negabimus probationes Coloniensibus pr«- 
tw .',/, uv , additos Oreonem, Victorem, Cassium, sto I </.• solo p wm lubet. 

Florentium atque Mallusium. Prodiisse inte\ 6 Plura de hoc templo flul de adjuncto mon 

Maximiani edictum de smnficando viritim 1>iis. rio congerere nonlibet.Qui autem plura desiderat riustau 
Sinc s Mauritii agmen impiis jussis obluctans adeut libellum, quisupraadnotamQindicatusfuit. '"'""' 
decimatum. Missos satellites Veronarfl (Bonnam), Videbitibid modosanctorumMartyrum 

corpora variis sub altaribus sint i olUn ata ct pluribus 
sua adjecta sint nomina. Qux quo innotuerint i>acto, 
,n,t quantam mereantur fuiem , infi Uiget fa\ ile lector 
,•., his qust adversus plurt s alias absque examine r» - 
ceptas opiniones contulit Byeus. 

7 Demum supplenda est omissio Byei de ordine 0} 
equestri S. Gereoms ; cujus memtnerunt Menne> 
nius, Fovinns, Schoonebeek, Eelyot, Quaresmius 
aliique. Porro Qwaresmius ordines recensens miK- 
tarcs, infidelibus oppositos, in hunc ioquitur m 
Nono scquitur, inquit ( I), inter militares ordines 
PahcstiuEe Ordo S. Oereonis... Ordo iste, insti- a h iisque SS. Cassium, Florentium et septem a 
pro flde trutidatos- mox eamdem obtigissc sortem 
ab iisque SS. Gereoni ct cccxvn sociis, quorum 
corpora insani tortores cruentantes per canipi 
illius planitiem traxerunt et in puteum quera- 
dam maximum projecerunt. (Deest hoc loco phra- 
sis quae in altcra Passionc ct apud Jlclinandum est : 
Monstratur adhuc usque hodie in loco, ubi san- 
ctus Gereo trucidatus est, e sanguine illius spe- 
ctaculum, et ipse locus ad Martyres ab incolis 
servatvocabulum.) Interea cohortcm S. Victorte, 
ad locum cui destinata erat properantem, perve- 1 . s Gcrco nisse ad oppidum quod Trojam sive Xantira no- tutus ab imperatoro Fro.lenco Rarbarussa, n.-i. 

minabant ; hos porro eliam numero 330 cum Vi- u t aliis placet, a Frederico II ex solis nobilibus 

ctore fl satellitibus pro pietate occisos ct in locis nationis Germanicffl constabat. Profitebantur 

palustribus submersos. Bodem tempore e Maurita- hujus Ordinis milites regulam S. Augastini, 

nia finitimUque Africx regionibus navigiis adve- bitum album et crucem plenam nigram dei 

msJ Gereonis turmam, numero 360, cosque item bant. De isto sequens subjicio oculatum te- 

irucidatos ■ quos omnes a Coloniensi ecclesia, a S. s timoniumD. Joannis Van den Hoevel.vu. multis 

Materno ad fidem primum instructa, una die coli, legationibus et itineribus obitis clarissimi. qui, 

Ucet dubunn sU an una die mortem oppetierint. Se- ut Franciscus Mennen.us refert, prntar aha ad 

auitur tandcm paragraphus de constructione templi equestris dignitatis illustrationem a se observata, 

S Gereonis sumptibus S. Hclcnx sedificati et de m Pakestina vidit milites. E S. Beleiut 
sumptibus 
nou videtur 
exslructa 
Xantensis el 
Bonnensit 
ccclesia , miraculo in gratiam S. Evergisili patrato. 

4 Asl nec in hac nec in altera Passione ullum 
omnino verbum fu de ccclcsiis Xuntmsi ei Bonnensi 
a S. Helena exstructis ; neque sunt quod sciam ulla ah item Co- 
loniensis, cruce patriarchali (qualis fere est antiqua Ula in 
insignibus Hungarias) triplici colliculo viri.li im- 
posita splendescente. 
8 JW licet * • |*rftf» Orto HU ,„,- —^ 
Jmumenta 4 « huic faveant sententi* et rimul a,l ,,„,, Meatur, u, etiam in schola, ita *« PW. ■■>„<„. 

r X« xi lertingant. Unde assentiendum videtto Ge, < ie eo fia, menti», nnUv* t - Muo 

B neganti h*c a sanch illa imperatrice condita ,,„„, rer , ■ I -t ' ««* ' ' '"' ^ 

fLe teLla. Vtut id e,t, antiqwsima tamen ee„- ,„,„•, fwfthi * Imprimti ,, m I r 

sZaJ^uumjamecclesiaXanten^jamBon. qux nemo negare poteM e«e **»£« »£ 
, Loutatum «iUcet «epe [„>' *' i^cdctu,) „„„,,« uwdine, non ven ex htstoneti fonttbu,. I „- 

Zm ./■'.■ antiqutieime erant et forte V ost ,,,„, ,,,„„„„, A te , M <■■„ **••- « ' 

c2 m Mnr,-c omnim fUyrenitieima opflda, » „, s , Belyot (6). . -* - «J» 

S: :,",'.' ' riM co^u. (2),- ,— «ore FredericoBarhar „„• •J-^JJ' F 

r„,„„„o™m »o» tfdtem n<i Francorum Eliii Ashmole, qui tuculo xm exrnnt * 0. 

"'""T '", d^A <M3)-, « <fem«m ,,W, H M ,-'.«.■ — ■'»- ■■<■'""« 7 '"' ' '"■' 

::;:;:;:■ ::;;r itii^ .-» , s^zzzttz 

JLiSr ,, <» --- «-- ' ■ y- "•;:;;;::::;,;:::, ';::::;;„;::":;: £ 

,,„ tl „„„„. ,,,„„■ « -, 8. m ■ «w« -</«■«"<»<• '"' e j"/ „f „ „,„.,„,. ,„,„„,,,.„ ,„ > ,,„ 

fl '■" ■""• bremri - s ' i,,r :.zz hZ; ' ■>■ -""■"'■«' ,,:■.'/•''■"■'-■<■ 

,„,„,,„„,,„ /kn . „„„„,« MfMN ,«■ P«> ■»»- " " l '< ■ ' ' /,,. ,,„« Me „„,„ , 

.,„„„„„ ,„„,„■ „uie *ii reUgutieet. Qmtw adden- „-' dM * »" 

rfum „■„„.'-» -».'. <»</<.•<•.•"<."■ <■"•■ '""""'"• '■ ' ^Zm^EaZsTn ■< ,r»''» 

,»»r, ,,-r„,,„,,,,-,<5.^r,„„,,,„„., ;;;;;;''- -J,,', ,,,„,,, „,,,,„. 

.»<■'■■ »'"«<-■ ,v " """'" "•"' rr*?£ 2„ ,„„,r «L > '■■■'.„■■•<« <•")■ 

,v, s „s ,„,,„„,„„,„„ deeumplum ex ejusdem 8. Gre- ttxtuwmes wj»« (I) Bintern,, et Mooren, Erziliozcse Koln, tom. I,p M et 

passim. 

•l it.ul p. " el aeM. 
(3) Spenrati, Alletlhamliohe Uerlnrai o, etc, 

„,.„,,, |ib, n.ca,. L„ 

HUI „„, adumuinll57.p.34. (BlBadiohe.Diot.d, ,..to:„.n. 

"CTHiel.de lou.1* iO«d, -. • • •<■>■ " 8 - 

ooiree, n 

II, p. Uieteeqq 

JoannU AUCTARIUM AD DIEM X OCTOBRIS. NOTA 11 ad pag. 49, littera C. 
De capite S. Gereonis. 

T^escio qua hallucinatione hic prxoccupatus fuerit 
11 Cornelius Byeus, vir accuratus, imo et minu- nec Ordo 
Gritcifero- 
iinii uunga- 

roritrn, qito- 

. iim . onfu- 
sus traditur B Ext " 

, ulo XVIII Vo- 

lonis inslitu- 

tus fuit Ordo 

honorificus. 32 

Joannis Van den Jlocvel affmis sui (1) insigne en- 
cotnium capitur, ct asserttur ab eo in Oriente obser- 
vatos fuisse duos Ordines militarcs, quos ipse in 
libro srto non commemoravit, nempe S. Thomx et 
S. Gereonis, prout supra indicavit Quaresmius. 
Jam vcro an illud unum Eovelii, aliunde omnino 
ignoti viri, vaijum satis testimonium sufficiat, ut 
alias incognilus Ortlo militaris seu qui semel tantum 
ab uno viro visus fucrtt, credatur exstitissc lectori 
mkandum relinqu0 , tiarum scrutator quando ex allato u,n ,, 

9 Insuper manifestum est omnia qu.r de hujus caputSX^MsmtntegrumsiveexparU Asststum 
OrdinU institutore et insignibus Ashmole disserit, delatum fuisse, quum potius f 1 '"^^^ 
. Inrm colUculm viHdem insignibu8 riunt indicet; nam clare edictt unum caput de 

1J5 (lll P eguites reutonicos pertinere. Contra gione Sanctorura Theb*orum **» ££ 

Eelyotus, testimonio HoveUi de Mgnfots motus, fuisse, quibus verbis pnmicem Geieon et Cassms 

mathuncordineme lemesseac Cruciferorum excluduntur. 5^.^»^"^« 

Eungarorum, quos in AnnaUbus ecclesiasticis Eun- auctor noster idem prodtt de S. Gereone, quaU ms 

? P . Mekhior Inchoffer a S. Stephano rege ejus caput Assisii fumet deposxtum, quum tamen 

/irhliihis el insignibui , giU {cruce nenpe pa triar. citatus Uxtus de uno solum capite pronuntiet. 
chnli cum tribus colliculis) adornatos afjirmavit. 
Veruin eiiimeero quis alnts umquam de Crudferis 

Eungaris mussilavit vcrbum* Et quidem ipse Ile- 
lyotus animadvertit tempore quoS. Stephanus vixii 
neminem adhucdc ordinibus equestribus cogitasse ; 
conjicit ipse tamenpostea ordinem forsan institutum 
fuisse, cujusequites crucem a Silvestro Ilpapasub- 
missam regi prsferrent. Ast Stiltingus, qui fuse de 
haccruc, disserit (2), ne hilum quidem hac de re 
habet. Quibusaddam et reliquos, quospenesme ha~ 
heo scriptores Eungaros, simititerde ordine isto si- 

i, .,-,. ; adeo ut et hic Ordo militaris Eungaricus 

omittendus videatur; quod et fecit ipse Eelyotus. 
10 Utut id est, anno 1785 MaximiUanus Fran- 

ciscus, Coloniensis archiepiscopus et ultimus S. R. 

I. elector, genuinum ordinem S. Gereonis instituit 

in gratiam canonkorum S. Gereonis capituli. In- 

.,„,„,. , v ,„ referebal ex antica parie S. Gereonis 

efjigiem, ex postica S. Helenx, et ea vitta serica 

violacea dependebat (3). Periit v<n> ordo cum ipso 

capitulo. D NOTA 12 ad pag. 57, littera F. 

I» ea qux hac paragrapho non secus ac in fme 
ipsius Commentarii prxvii tanguntur, amm- 
adversiones nonnullx propositx fueruni in Nota 9, 
quas hic loci prs oculis habuisse forsan juvent. NOTA 10 ad pag. 41, littera E. De concilio Agrippinensi anni cccxlvi. De Euphratx damnatione, adeoque de Concilio 
Agrippinensi anni 346, in quo a sede sua dc- 
fuisse fertur, latius agitur in Commentario histo 

rico-critico de SS. Sanctino episcopo et Antonino 
ad diem xi (ktolnis (4). i Paquot, M'' loires, loc. cit. 
("m Ai-t. 6S rora i Bept., p BIO el seqq, 

| ht.. dor Kirche /um II. Ori-on | ifl NOTA 13 ad pag. 60, littera F. 

Locus istc olim dictus Dungo, nunc Donck, situs 
in pristino Easbanix pago, in przsentiarum 
vero iul decanatum Herck-la-Ville pertinens, cele- 
ber esl cultu Beatx Marix Virginis, qux pro fcc- 
cunditate ei felici partu fbidem maxime invocatur. 
Wichmannus, Tungerloensis abbas et pientissimus 
scriptor, in suo Sabbatismo Mariano referl hujus 
religionis initia ad sxculum vm. Et quidem profert 
Mirxus (5) diploma ad annum circiter 746 spe- 
ctans, quo Robertus Easbanix comes monasterio S. 
Trudonis tradidit supradicto in pago Hasbaniensi 
locura queradara qui dicitur Dungo, cum basilica 
inibi constructa, quam ipse proprio labore asdifi- 
carat in honore B. Mariae et S. Petri, S. Joannis 
et S. Servatii et S. Lamberti. Rodulphus, ineunte 
uto xu S. Trudonis abbas et Gestorum suorum 
decessorumque scriptor, meminit a se locum hunc 
noniiilul fuisse auctum, ibique a se praeter eccle- 
siara, doimim constructam fuisse et horreura, 
claustruluraque satis aptum compositum juxta 
ecclesiam et duos constitutos fuisse fratres, qui 
Deo et M. Marise servirent. k i) Acla SS. Toni. V Octobris, pag. 59i et seqq. 
(5) Opera diplomal , tom. i. pag. 193. E DE D2 S. CLARO EPISCOrO CONFESSORE. 


DE S. CLARO EPISCOPO CGNFESSORK NANNETE IN BRITANNIA ARMORICA D B NOTA 14 ad pag. 61, littera F. 

Lectiones propriae de Sancto in Breviariis 
Nannetensi et Briocensi. I n Proprio Sanctorum dioecesis Nannetensis, 
quodanno 1782 auctoritale Joannis Auguslim 
de Fretat deSarra, episcopiNannetensis, edi- 
tum fuit, quarta tantum inter novem leclwncs 
historicam deS. Claro notitiam continet.desumptam, 
ut ibi annotatur, ex Breviario Nannetensi manuscrU 
pto, exHistoriaseu CatalogoEpiscoporumNanneten- 
sium, Lobinxo, Moricio et novis Vitis Sanctorum ex 
Anglo, scilicet ex Albano Butler. Ea lectio ita se ha- 
bet : Clarus, circa annura ducentesimura octoge- 
simum, sub Probo imperatore, « a Romano Pon- 
« tifice ad GalliaB partes missus, ut verbum Dei 
« pradicaret. ipsoducente, in Britanniam mino- 
«. rem pervenit, et urbis Nanneticas primus factus 
.. est episcopus. » Quo zelo fuerit accensus vi- 
dens idololatriee deditam civitatem ; quot labores 
et pericula subierit ; quasve signa ac miracula 
patraverit, ut a simulacris ad veri Dei cultum 
patres nostros adduceret, minus testantur hi- 
storiai scripta? , quam uberes sincerae pietatis 
fructus, qui saeculis sibi succedentibus supersti- 
tes, annuntiant quantas virtutis ac raeriti fuerit, 
qui populum a fide alienum et ca>cis servientera 
desideriis, transtulit in lucis supernas claritatem, 
et de potestate Satanas ad Deum. Constans opi- 
nio fuit in dicecesi Venetensi, illum ibi vita fun- 
ctura fuisse et sepultum. Sed anno octingentesi- 
mo septuagesimo octavo, ob barbarorum e se- 
ptemtrione profectorum incursus, sacraa ejus 
reliquiae Andegavum translatae sunt, et in eccle- 
sia S. Albini depositae, ubi etiamnum asservan- 
tur, sola fere excepta calvaria, qua gaudet eccle- 
sia cathedralis Nannetensis. Festus Sancti Pon- 
tificis dies, magno fidelium concursu, in capellaa 
ipsius visitatione, celebratur. Extat eadem lectio, 
sed ui duas divisa, paucis tantum vocibus immutatis, 
i,i Breviario Lucionensi ad annum 1836 edito. 
Proprium vero Briocense, anno 1783 excusum, ita 
n s S. Clari enuntiat : Clarus tertio creditur vi- 
xisse Ecclesias saeculo. Vir ccelesti doctrina eru- 
ditus, ad Galliae partes missus est verbum Dei 
praedicaturus ; quo in opere Deodatum diaconum 
habuit adjutorem. Is in Britannia minori agrum Nannetensem Sanctoruin Donatiani H iani 

cruore jam foecundatum verae Religioni acquisi- 
vit ; primusque habetur Nannetum episcopus. 
Alios quoque in Armorica populos ad vt-ri cultuin 
perduxisse dicitur praesul sanctissimus. Tandem 
emenso feliciter evangelicae*praedicationisstadio, 
virtutibus fulgens sanctisque operibus prope innu- 
meris plenus quievit in Doraino. Sacrum ejus ca- 
put Nannetibus in basilica Sanctorum Petri et 
Pauli servatur; corpus vero ipsius, ne furcntibus 
Normannis violaretur. anno octingentesimo se- 
ptuagesimo octavo Andegavum translatum est, 
ibique in ecclesia Sancti Albini repositum magna 
veneratione colitnr. NOTA 15 ad pag. 63, littera A. 

De aetate S. Clari. 

-rit Papebrochius, a Byeo num. 1 citatus, existU 
\j mabat slari posse traditioni secundum quam S. 
Claruscirca annum centesimum venerit in Oalliam , 
ita etiam pridem Henschenius eam non putavit plane 
rejiciendam, prout ea illis verbis Commentarii prs- 
vii de SS. Donatiano et Rogatiano (1) colligere est: 
Qfiibus temporibus octo primi episcopi dictffl Ec- 
clesjse (Nannetensi) prfiefuerinl , non satis constat : 
putantur S. Clarus et Ennius primo Christi sa3- 
culo floruisse, et tertius S. Similianus sub Dio- 
cletiano. Fidem certo ibidem Christianam sub 
ethnicis imperatoribus fuisse plantatam, doce- 
mur ex martyrio SS. Donatiani et Rogatiani fra- 
trura; quorum prior baptizatus fuer.n, quod al- 
teri non contigit ob Sacerdotis, fort.' Similiani, 
in persecutione fiigitivi absentiam. Prxvaluit ta- 
men apud recentiores opinio, qus nunceliam mOf- 
ftciis ecclesiasticis passim proponitur, S. Clariata- 
tem recentiurem esse; ac nonnullis quidem videtur 
acerdosqui S. Donatianum bapti averit 
et nonmulto post ad declinandam persecutionem ex 
cwitate sua exce terii (2); quem S. Similianum 
i„, | n Albertus Legrand (3). Verui 

, :t j i, verisimilius autumat eo tempore quo : 
dati Sancti fratres martyrium subiere, nondum de- 
gisse apud Nannetes episeopum, sed simpli 
presbyterum, illucaS. Qatiano episcopo '■ 

,m; ita ut S. Clarus Ron ^" 

partesnonante veneritquam Constantius U 
inibi fecerat Evanglii prmdicandi, Qmautem in \ Tom. v Maji, p . 

i,i Miorcei de Kerdanet, m nova edihone operia 

\IUtu ; ' - des Snints de lu i 

ints de Bretapne, Saint-Brieuc, 1839, p. IM;G 
Uist. de Nant. pag. 9 et 10- 

Ad Acta Sanctorum Supplementum. — Auclarium tomi \ Mior 

cec de Kerdanet. 

ViesdesSainlsdeBretag., 
1830 p ' E 


AUCTARIUM AD DIEM X OCTOBRIS. ^ 

1 « +* ._ - - d- *-j ^JSmStS- 'X£Z '££ 

i ' s. R^ei .» ' -' ;";; ' „ ,„. ,,.,„„,, ,„ . w wr ; ■ "■■;; 

r«^<«r , , . . ' ■■■ '" ;""""'"7 ''" ,.„•,,,,„ ,„„. <•,„ « ■"-" "- '■"""; ,'" 

Ba P , per epucopo» ad Utrand «ttft» i ' 17s:; „.,„„„„ „„„ feeto 

exa ! •"»■'•' "" """""■ '■';;""' ,.' ■ Briocil MaUetS. GuUldmi D « 

entibu. Ucei preebytem et dm .<>"."< ■ **££ m sxlx j„,„ , qtorum VU pnmne 

'•„•„ ■ t**rf (i). "-"<" '**"; CS» ,. »*««. -/'/'"'; s ' s 

ib /•„„/,.„„„-„- ■ /- "■"'■'■ "' ""•'"• ] zz ,„;,„„„„ ,„„„■ isoi **t* /**■**■ 

„/, „„,„.,,.,. .„„„/,„■ „„■, ■ 1 9 ' »<« "<""« '! ''„,„,„ „„„,,„„,'„„. "'»»» "»»•""• *« 

,,.„!, „w„- '"-' J r mChn TZ p „--'-« '" "■"'"- "'"""■"■■ """" s * 

,„,,„„„ m. Sit famulo tuo Rogatmno pura fldes Potrom, < A ,„,,„„„„,,, ,„„„» 

!,: iaptiamatis ; eteisi ccntigerit cra^n, J-^^g ,„,„„, *„,.«».« 

die . ferie gladic interire, sangum, o , ' ^ ^.^ ftaJ ; s . 

flat ei chrismati Sacramentum. Sem *m~- < ^ s ,„,„„ ,. Mra . 

„,„■ „„„ ,,,,,„„ rSanguini, eff» » flal nobachn- ^3«<«» „»,„, „„„/„„ |bM „<« «- 

smatissacr, „<„,„'/'«•/«<•./<"«' ■eptecopxpr'- lamfmm i M ,„,„„ 

. » . ., .... nrl /-11»' D «mfe gavisosfuisse fuleles Nanm tenses, nonestcur 
„ eg etur.At,inquitLobineau(3) t si apudNanne- 
tes tunc temporis episcopus aliquis erat, saltem in- 
dubitatum est hoc fortunium non nisi paulo ante iffl 
B civitatiobtigisse;quandoquidemvixullifidilestunc 

iD ierant,clerusveronullus. Sed numerum fidehum 
fuisS e exiguum hic auctor gratis asserit; et clert 
omnisdefectumnon aliundededucitquamquodnemo 
S. Rogatianum baptizaverit : quod argumentum us 
,,,,,- supra indicavimus, eliditur. Atque ex hacte- 
nm dictislectoresnostrisatisintelligentnosnonita 

facile in eorum concedere sententiam, qut, ut /■..- 
c\esixNannetensis,sicaliarumquoqueperGalltas 

Ecclesiafum traditionem de missis ad se per duo 
prima sxcula episcopis tamquam fabulosum com- 
mentum explodunt: quamquam plures eonm re- 
gionaiios potius episcopos, quam cerlis civttatibus 
cathedrisqueaddiclos fuisse arbilramur. Idtamen 
in hac annotatione latius non evolvemus, altbi for- 
HtaninOpere nostro,ubires feretjm prxshtun. 
idextremumaddemusassequinosnonjpotwsseunde 

R ]) iu- Qaraby acceperit, quod absque vade af- 
tnnmt S.Clarum obdormisse inDomino anno 309. 
Circa locum vero ubi Sanctus obiit t hxc descrtbtt 
verbaJosephiMahe-canonici Venetensis : Videtur /,„ „„.„.,„,. /."",'"";"""";"■;'" 

,,,.,„,„ „ v Oetobris ; >ed addere potvmet d,ei 

;/„,,„, „/„ ,„ „»,/„.. Calendario HgnMr Depos,- 
tioBe^imiAlbiniEp.And.acPa.rumnostn 

n t q uetranslatioco,.porisoiusdem ,„'..'"" .".»««'• 

„/,/„■ ,„.„,„„„",'.,."."..■<"< ■morattonm trans- 

lationis S. Clari Ep. Nan. ; neo no« .« Lttanm 
abbatix S. Albim tiatim pet sanclos Mart*mpn- 

,num S. AMnum, m ta S. Clarum fume „o- 

,„„,„„„. /.,„,„ „„•» tranelationem modo memorar 
t ,,, „„ „,,„, Byent „•'«'/'. J«W '" f '"""" '"" 
,,,;. „„ „ .„' „""» S. Clari ,'- .W/ ; „'/.. Legrand 

, iptam adjeeil Cl. Mioroec de Kerdanet (5) : 

\|,„ „„ ; „„. SS. Albini et Clari translat.o^ facta 
foit Calendis Martii H28 a Gerardo ep.scopo 
Engolismensi et S. Sedis in Gallia legato. Loca- 
ta fuere ambo Sanctorum antistitnm corpora ad 
latera majoris altaris eccleste abbatiabs, par, 
utrimque alitudine. Utrumque suam seorsum l,a- 
bebat capsam, quatuor circiter pedeslongam, ex 
argento inaurato, eodem plone artifico eodem- 
que ab artifice confectam. Magnis innitebantur 
columnis cupreis. Re>edificato altari majori crca 
annmn 1750, sese ex adverso respiciebant duo 
hacreliquiaria,exquibus iUud S. Albim a la- vcrba Joeephi Mahi canonioi Yenetmu : v.ue^ , . „ . •„■ -. • , eadem [n ^ 

-te P^cipat Can-i ^ktaM. ^a ^ s"^ Britonum Apostolo sacrum illliu uni"-i|"«'"" 

a.er pertinuisse ad dioacesim Nannetensem: 
SdeexplicaturquomodoS.Clarusmortuus sit 

Raguinia.-i. Sumpta hxcesse putamus ex Tenta- 
mine de antiquitaHbus Morbihanensibus (4), quod 
dictusMahe-Venitianno 1825 in lucem emistt, sed 
anobis visum non fuit. 

NOTAlGadpag. 64, littera B. 

De Festis S. ClarL 

^nod ad diem festum S. Clari apud Nannetenses 
V attinet, is quidem in Propiio Sanctovtim dtat- 
cens Nannetensis anno 1782 edito non amplius ftxe 
esl dies x Octobris, sed Dominica huic proximior, 
juxta Mandatum [Uustrissimi ac Reverendissimi 
Archiepiscopi et Episcoporum Provinciea Eccle- 
siffiTuronensiscircafesta. 8 Maii 1780, utinCa- 
kndariohujusPropiiidicitur.Ritusveroinibiassi- 

, C fi Nardi.d iP A.I.MP v '>' """^'"''l 

, vctaSfi Maji, lom, V poj ! •> 
/3) Loc. cit. pag. IJ- . .. nr% 

y | les antlquitesdu Morbihon. E sia sacellum sancto Britonum Apostolo sacrum. 
Translationi anni 1128, quam ad eumdem annum, 
sednommatosoloS.Albino,annotavitanctorChro- 

n id s. Albini Andegavensu (6), nna cum Legato 
Apostolico interfume Hildeberlum Turonensem , 
Guidonem Cenomanensem, Ulgerium Andegaven- 
sem, Hamelinum Redonensem et Briccium Nanne- 
tensem episcopos, prxsente quoque Fulcone comite 
cumfiliosuoGaufrido.scribit Mabillonius in An- 
nalibus Benedictinis (7). 

NOTA 17 ad pag. 65, littera B. 

S. Clarus noster non est confundendus 
cum S. Claro presbytero ac martyre. 

i nimadvertit R. D. Trrnaux (8) : Non atten- 
\ dens Lobineau vetus Breviarium Leonense 

(5)Op. cit.. pog. BM DOl I. 

\„v Biblii tb l">» 1. P a § 
- | . i..7. 

ii. I. p. 18, not. 1. 

non DE S. CLARO EPISCOPO CONFESSORE. 

non es«e aliud quam Parisiense usibus illius ec- anni 1782 sola fere cab [I n L 

, i^mmodatum, ibiqu, inveniens ofhciura U J» torol AOrt. I (1) • b accl 

,,;,; ciari ad diem iv Novembris, de san- cathedrali Nannetensi, mguienj, habeturcah 

Snneiensiepisoopoa^ B. Clari, capiti argenteo mclusa. Ita 

oue adeo confudit cum S Claro presbytero ac «I rfMI "• Afc*. Legrand »1 rjola 

rtyre in pago Vilcassino. In eumdem errorem C/. tf Kerda* Sanctt annulo m 

ZZrSL allegat Litanias Sanctorum veteri «te. -<■ * 9 «-«f lect « D Breviario Briocensi adjectas ; ubi pariter pro 
primo Nannetensium antistite sumit Sanctura 
Martyrem homonymum. Titulus Martyris quoque 
datur S. Claro in Statutis ecclesias Tutelensis 
anni 1320, et simul dicitur corpus hujus sancti Ad cujus annuli contaetum multis sanitates con- 
feruntur BBgrotis ; addilque lectio Proprii Lco- 
nensis : Eo enira dono perpeti a Deo clariflc 
promicat, ut qui divinai veritatis lucerna, dum 
inter mortales ageret, a tenebris Lnfldelitatis ere- anni 1320 et simui ~rj^J^ ptas humanM ientes lumine divin* agniti 

Martyris ibi qmescere In charta donatioms qu» P oculos ^. 

anno 900 eidem ecclesiae, tunc monasttc». facta et nit * «ra ^ 

fuit, asseritur in ea sepultos esse sanctos Con- *^«*~ . ' > ^,^ fessores Laudum et Clarura ; anno vero 148G, die 
xm Novembris, instituta ibi fuit confraternitas 
sub S Clari honore ac nomine. At nusquam in 
hisce documentis dicitur Sanctum illura Clarura 
fuisse Nannetensem episcopum ; dumque festura 
S. Clari apud Armoricanos agitur x Octobns et tem scribit Saussayus in Appendice Martyralogii 
Gallicani (3) : S. Clarus, cujus caput adservatur 
condigno cultu in sacello juxta parcecialem ec- 
clesiara deReguiny Venetensis dimcesis, ubi cre- 
ditur Clarus esse Nannetensis, haud putamui ve- 
ritati consonum : quandoquidem nullus alius nobU urrilsmptorqw caputS. Clari Raguiniaci i 

B Andegavi i Octobris, antiqui hbr, eccles,* Tute- £««« p q^ ^ ^^ ^ ^ 

lensis natali S. ^?*^™ ^££ inecdesiaparochialiRaguini- usihabentur ejua 

lationi ejus xxvni Man. Att am n B aluzu* m ^^ ^. ^ ^ qua ea5 

Tutelensi Histona eura qui ibi colitur Clarum ^^.^ Bolamen quot idie accipiunt agroti, 

priraura Nannetensiura episcopum esse conten- ^^ habent oculos Ex 

dit. cujus corpus Andegavo Tutelam fuerit trans- £«■* * ; ^ { , /( . ^ , /( , 

latum. Bollandiani, qui hanc quaast.onem ad exa- * aJei***», , iudere licet S. Cla- 

men revocarunt torao quinto Octobns, opmionem ^^ ^ . /i(is 

Baluzii habent ut parum admodum probab, •». "Wj JL^WHtor , . » *. ■ 

Im o vero omni eam probabUttate carere emttma- « ■ 1 q Ladmodum ad M 0. Cto- 

_, „*» P r T r«m lb ,«* «JW. £«» J-J^ ^ ^^ c ,< 7 , , 

rfe co^^ro apud Andegavos S. Clari cor/o;< ^ w B$rnardu8 Gul . 

mcdium attulimu*. Advertimus tamen Baluztum < _ ( . lara et serena tempora dantur («i) ; <u- 

caput S. Clari cum aliquot ossibus P «lr« «* J» "^;^, /|f| , lingui /,.,, ul 

«indicar^now^rocorpus.Mtmin^accuratescn- a. ^ Cmmnta rio pr*vio ad Vitom ejue bit eruditus cononicus Parisiensis. 

NOTA 18 ad pag. 66, littera A. 

De capite S. Clari; contra oculorum 
morbos invocatur. B apud nos in Commentario prsvio ad 1 ifffw ejw 
n o ta tur(Ti,ortahaoineumpietateexanalogxano- 

mmis ejus cuffl verbo thetfisco mommelen (non 
mommolen, ut typotheta perperam posutt). Plu- 
rn si vacaret, ejumodi rei tpecimina afferre /»«- 
,emus:quorum unumsit, quod jacbf hanc meam 
notam relegens nuhi modo suggerit . fere rimtle 
vra vi jam laudatx Tutelensinm t esse salxcet m 
■ „ TMaia nostro ubi cereus in honorem S. Clar* vir- 

paput S. Clari in cathedrali bastlxca unm u- *£> J^ ^ ^ ^.^ 

L Wniif «;e«iu fi Pro^u», iVo M utx et ^ - 

BriMui «ni 1783 ; sed in Nannetenst Proprto impetranda. 

(5)A pudLabbe,operejamcitato,Nov. Bibliotb. Mee. 

f4) Op. oit., pag. 622. [, pag. 632. - ,, , 

m Ibid. not. 2. (fi ) cfr Baluzli Dissertati 
Pag, i22i. m.Vll Octobrls. p. ' 

(i) Loc. cit. DE 30 AUCTARIUM AD DIEM X OCTOBRIS. D NOTA 19 ad pag. 86, littera B. DE S. CERBOMO EPISCOPO CONF VERCNI^ IN ITALIA. De aetate Sancti Cerbonii. 

Joannes Baptista Biancolini in suis Notiliis cc- 
clesiarum Veronensium statuit (1) S. Cerbo- 
mummedium fereinterSyagriumMquemS. 
Ambrosius epistolas binas, nempe 5 etG, alias 
46 et 47, direxii circa annum 380 (2), ei Servum 
B Dei, qui anno 504 Concilio Iiomano sub Sijmmacho 
Papasubscripsii (3). Etenim Syagrius ibidem notatur 
intei Veronenses antistites tamquam nonus, Cerbo- 
nius tertius decimus, Servus Dei vigesimus proin- 
dcque Sanctus noster medio fere sxculo quinto Ve- 
ronensem cathedram occupaverit. Verumpostea lau- 
dalus Biancolini recedere visus est a suachronotaxi, 
quamln septennio post editum supra laudatum volu- 
me„. eamdem duplicidissertationeretractavit. Tneo 
scilkct opusculo ad trutinam revocat dissertationem 
Mauri Sartii, e congregatione Camaldulensi (1), 
qui in monastcrio suo Classensi prope Ravennam 
proprius examinaverat cosulam sive altaris pallam 
historiatam, quam in Xndice Uistorut Ravennaten- 
sis vcrbo Diptycha jam indicavcrut Joannes Bapti- 
s/fl de Rubeis (5j. In ea autem palla ex serico ar- 
aenteo, verbis utor Joannis de Rubeis, contexta 

(i) Notizio stor. delle chi li Vorona, pag. 163 

(1) A.nbros. Opp. t. V, col. 179 edit. Venet, 1781. 
(3) Labbe, t. IV Conc, col. I33i 

i. • /iogelbauer. Centifol. Cinull p, 39. prrctcr Angelos Micbaclcm et Gabrielem, binosque 
Martyres Veronenses Firmum et Rusticum, quo- 
rum Acta dcdere Majores nostri ad diem ix Augu- 
sti (6), visuntur imagines et nomina triginm quin- 
que episcoporum Veronensium, quiante Caroli Ma- 
gni tempora ftoruerunt : corum emm recentissimus 
Sigibertus, ut constat ex charta ecclesis S. Marix 
in Solario (7), data die xv mensis Magii anno 
regni Ratchis primo. indictione duodecima, seu 
amo Cbristi 744, cathedram Veronensem tenebat. 
Inter hos porro 35 antutites nullus occurrit Ccrbo- 
nius, atque istiusmodi silentium, si de integritate 
palte constaret, validissimum prsberet argumentum 
contra existentiam S. Cerbonii Veronensis : quo- 
circasunt nonnulli critici, quiputant unum Cerbo- 
nium Populoniensem in duos divisum, erroremque 
dcrivant cx eo, quod pars Reliquiarum Populonien- 
sis episcopi Veronam olim fuerit translata, sed 
utrimque conjccturx conjecturiscliduntur. Id tamen 
fecit, ut Biancolini in supra laudata dissertatione, 
quum nescirei depinire tempora tredecim episcopo- 
rum Veronensium, inter quos S. Cerbonius noster, 
eosdem ordine Alphabeti seriatim posuerit (8). 
Ha-c dicta sunto, nc nimium Uqliello fidamus. 

{:,) Gnrvii Antiq. Ital. Tom. VII, vol. I. 
(ii) Act. ss i. II \ug. pag. 114. 

(7) Biancol. Noliz. p. 100. 

(8) Biancol. Vescovi ui Verona. y.21. E DE S. CERBONIO EPISCOPO CONF. IN ILVA HETRURI^ INSULA. NOTA 20 ad pag. 89, littera F. nici, depositis indumentis xstivis, habitum hyema- 
lem induebant (1). De Heliquiis S. Cerbonii apud Parisienses K0 TA 21 ad pag. 101, litteris A B. 

asservatis. Theca reliquiaria, olim in ParisUnsi ecclesia 
principe asservata, erat mjramis exargento 
dcaurato, ad cujus busim stabant duo Apo- 
stoli, fastigium vero imaginibus Christi t 
cruce pendentis, B. 21 rix 1 irginis el S. Joannis 
Apostoli ornabatur. Xstm Reliqui* in altari maximo 
exponebantur sub Sacro conventuali in hac festivi- 
tatc, scu xvu Octobris. Quo die Parisienses cano- lndicatur situs quorumdam locorum 
C. Byeo ignotorum. 

In aijro Populotiicusi cst rivulus nomine Cornia, 
qui in marc Tijrrbcnum c rajionc UVX insuhr 
influit, ad cujus ostium est locus hodie Torre di 

(1) Descrlpt, de TEgl.de Paris, p. i76 et 431. 

Sale DR S. PAULTNO 

Sale Turris Salis appellatus, qui apte Salinolas ex- 
nmt ut videre est m Atlante Europxo, mappa 
77 quam edidit CL Philippus Vander Maelen 
re 'geographica optime meritus. Pari ratione quod 
infra scribitur annotatione e, ignota esse Montis 
Gaudii et Prati Neronis nomina, accuratum non 
est. Nam quoadMontem Gaudii attinet, ille etiam 
Mons Malus vocatus fuit, ut probat Vita Paschar 
lislla Carditialede Aragoniaconscripta(\)< in qua 
legiturPapa imperatori Henrico V obviam misisse 

(2) Severano, Mem. delle VII cla.se, pag.182. ARCIIIF.riSCOPO. ' 37 

ui Montem Gaudii, qui et Mons Malus dicitur, D 

viros primarios : hodie Mona Marii, ve\ lingua uer- 

nacula Monte Mario appellatur {2) ; el in cons\ 

du Urbis haud procul a monte Vaticano i 

tur, quod apprime narrationi OOStr* COUVenit. Si- 

militer Prati Neronis exstai memoria in pratis m- 
centibus, »/ aii Alexander Donatus in Romo. Veteri 
ei Nova ( l), inter molem AdHani ei Pontem Mit- 

vtum, adeoque non longe a monte Yattcano, ubi 
Vigilius Papa degebat. 

(3) Graev. Thes. Antiq, Rom. t. III, \<- 721. DE S. PAULINO \RCHIEPISCOPO EBORACI IN ANGLIA. B NOTA 22 ad pag. 104, littera B. lino rtfu duplici recitatur ad diem x Octobns ab 
utroque clero sxculari cl regulari. Ecclesia S. Paulini nomine insignita. ^^ ^ ^ ^ ^ ^ D AiantiquumS. Paulini fullum iltudeliam 
spectarevideturqupdecclesia Uncolnietir 
sis,quamipse*dificaveraUnomineipstus t 
adjunctoSznctUituloJnsignatafuitusquf 
ad tempus quo Normannix duces regium Angli* so- 
lium occuparunt ; «I testatur Radulphus de Diceto, de 
S Honorio Cantuariensi archUpiscopo in hunc mo- 
dum loqui ,„.,,„,„, (l) : Honorius consecratus est a 

Paulino Eboracensi archiepiscopo in urbe Lincoi- 
nieeinecclesia.queemododiciturS.PauIisedtem- 

poribus Anglorum dicebatur S. Paulim. InRoffensx 
vero ecclesia, postquam sub Gundulpho episcopo «- 
culo xi a monachis leneri cceperaf, splendtdum eva- 
sisseSanctiaraUtiscvltum.velindepatetquodut 

antiqu*chart* in novo Monaslico An%hcano addu- 
ct* perhibent (2), rex Henricus hujus nonums 
primus concessit monachis unam feriam omni an- 
no celebrandam duobus diebus integr.s in civi- 
C tate Rovecestra. id est, i P sa die **^ !£ 
cti Paulini et priori die ante festivitatem, et to 
tum theloneum quod inde eveniet quietum cum 
omnibus consnetudinibus feri* tam extra c.v.ta- 
tem quam infra; quam concessionem Henncus II 
inchartaconfirmatoriaa^nationumejus^me^le- 

si zhisverbiscommemorat(3) : Totum thelonn m 
duorum dierum planarie nundinarum festivitans 
S. Paulini, cujus corpus in eadem ecclesia S . An- 
dre» quiescit ; quaa eis dedit et confirmavit Hen- 
ricus rex avus meus. Cvrca recentiorem vero S. 
P auluucultum,dequo,uhild,utFonsonus nota- 

H potest ad calcem Breviarii monastia quod Gam- 
pi iMs^iusprom t etcujusedUi^esduasanno- 

rum 1685 et 1707 V rz manibus habemus, OtPunn 
Sancti hujus ntu semiduplici reperiri inter Ofpaa 
vropriaOrdinisS.Benedictirecitandaabahqutous 

Benedictinorum Congregationibus. Hodb vero m 
lot oAngli*TeQnoOffxium cum M issa de S. Pau- 

(1) IIist. deer. I I atuar. aputJ Wartlfon. Angli» 

■ 1.*« ' '"' ' 

lon.184*. Inter recentiore» scriptores, qui i» Aeiis S. Pau- 
lini elucidandis cum Uude versati sunt t n<n 
nandus etiam est Albanus Butler, orbi catholico no- 
tissim us; nequepr*tereunda Vita S. Paulini qu* 
edUa , ntt anno 1844 inter Vitas Sanctorum An- 
glis (4) concinnatas a viris focti* UUus nationistn 
sanctam Ecclesiam catholicam propensis, cujus m 
gremium non pauci ex iis se postmodum prxclaro 

\, iywpln ri . c , V erunt. Ad rem nostram pTBtl -rea fa- 

ciuntannotalionesquasadversionemanglicamHt- 
stori* eccUsiaslic* Venerabilis Bed*, factam anno 
17^3 a Joanne Stevens, sed a se emendatam et Ue- 
ratis cuns editam, adjecit J. A. Giles, collegit Cor- 
V oris Christi Oxonii oUm socius (5). qui non tta 
pridem novam quoque omnium Bed* Operum latt- 
nam edilionem in lucem emiserat. 

NOTA 24 ad pag. 106, littera B. 

i liqua partes hujus fabrica^, inquit landatus 
A Giles (6) reperta^ fuere sub choro Mwnv.r. 
cafhedralis ecclesia^ Eboracensis, quando hanc 
instaurari necesse fuitpropter mcendium stolida 

mente inibi excitatum a Jonathane Martin. In 
pri.no fasciculo Historice a.dificii metropohtan» 
Tcclesiaa Eboracensis, auctore Brown (7) videre 
est ichnographiam templi a S. Paul.no exstruct. ; 
ubiindicaturetlocusqu,u ir n^^literoccupa- 

vit baptisterium ligneum, quo loco et.amnum su- 

perest aquae fons. 

NOTA 25 ad pag. 100, littera D. 

^isburgi quoque, vulgo Dewsborough, adCaU 

' derum fluvim ***** P arte comtm > 

Qgland.eto. 

i 149. 

.iDce of Ihe «netrop i 

Ebor- D AUCTARIUM AD DIEM X OCTOBRIS. ?Lm* « • '• «-; o) *« K— SfirJi ^^ 

•toU» « '- -"/'"«"" ' Pauhnuah.eb.pti- SSta ugne. b.sUic* qu. fratres .hbatis 

zavit et celebravit. NOTA 26 ad pag. 107, littera E. 

Quaedam a S. Paulino m episcopatu 
gesta supplenljir. A MpoUsUquodFonsohumfugiuS.VnMwni 
aquam Roffensem ecclesiam administran- mendavit in lignea basilic* qua fratres .hbata 
HengiBili aarcofagumosrfiuntur. Quadautem no 

,,, perhibet B. Paulinum Obri * ''""'"'"' » 

,„,,,',. „„,„ „,„,„,„ 630, eo?u« •*» ^P»" f« 

,„„„,,,„ rf/„ c »o. r -'»' «"»■ .«.■'»">-/'"- 

tprobabihexUlimrropttrsatUmgnamdmn- 

tiamqMe.tmracumtotretOWMttam;*™ 

, irflrioeeteerefcocfflonwrferiumaiJo/ref»"» 1 - 

,ate«onitaproculabe,l:quoaccediti »»•*■■ ■1 po,<Ofl«ua»l A'»/;— «*■ "'" "'""- '" V,;, ; , is S Paulinus *<W Roffensis 

dam ', , .. Glastoniam ali.aandc venieee o *£** - *£S. ^^. QuBre 

^- < 2 > * ""'""■;:,'-": ;;„„ :Ik ;i" JES « .* •• * ■ «r*- *- 

,■„„, 3 : Anno gratias 625 S. Paulinus iwnen ., . w A)1J ,„ 5| 

sis prasul, ante archiepiscopus Eboracensis, ter- otrt <>„ recen seraper consti- 

Ja Justo, .,„,„. , ravit S. Augustmus dummt £fl»J£ ™* in partibus , tan- 

venitGlaatomamjuti A> modice tompus per- t.sse , ^ °> an q 1 

endinans, muroa vetust» ecclesi* hgneo tabu- qu.m sp , a - ^" pe non exi . 

,atu construi fecit, et extr. . summo usque palem "^gJ^^L,.,. u bi cra- 

B deorsnm in terran, plumbo cooperiri Et s.c d- J^^J£J£E Ijiciendos, no- 

hd sanctum oratorium in eadem factura usque hho veter s * > ^ £ lura J cont ectis «■ 

ad combustionem ejusdem eccesia perdurayi. vosque^ « «^JJJ^ toteBUS fllI ,, fll * 

Bgit mmirun, 1 . 1 ,-.li-:.hil.s vir. aolcrlja ut n.1,,1 struendos «mwAJ » / ^^ 

^T^^SZ^trl^ TnZZTZll^M * r 

l^r,::::;i:;.::: 22 * -- 1» - - «- ?tottB ^ s '"' """"" s ""''■ 

catum esti nam sexcentesimo vigesimo quinto 

consecratus fuit Paulinus Hboracens.s, non Rof- 

fensis episcopus. Eteo anno c Cantio Eboracum 

cum Ethilburgfl discessit, nec potuit Glastoniam 

divertere aut moras ibi nectere, qui reginam co- 

mitabatur, magnis votis al, Edwino cxpetitam. 

Sed bene potuit ex Eboracensi provincia redux et ^ epitapl ,i et lipsanotheca S. Paulint. 

Roffensis antistes «1 l,oc vel sequenti anno Gla- 

Btoniam invisere, omni ^T^Tj^ C „,„ P „ S f;) ,-,„ ; ,,„„ m . priori S. Paulini sepnlcro 

T etc Tunc cni,n ,.ot,ut, . non modicum tem- vum Monasticum A „„/„•, » (13) : 

pus ibi perendinans, . mnros vetustae ecclesia, qui perlegis hoc epigramma. 

ligneo tabnLtu constrnere. N.m pnus muro e Wadum ^clama qn p ^p J^ 

tio, . inquit Malmesber„„s„ , ). Lt revera n firmns amicus . 

gnei muri manserunt usqne ad^elebe „». «. P .udcn ^ ^ ^ ^ 

Sr ^r::;:;, •;;: £T5?£z ^^ « ^— - - «- -*■ 

anno 701 ecclesiam illam intellexit, quum privi- 

.. 1 i . 1,1«,.,-* rtf nAll^ c .11 IH 1. » ^iii..-- ------ - 

commorflttonM wdet«rwinato tflntom locutione desi- 

gnans. 

NOTA 27 ad pag. 107, littera F. E I, io subscribens dixit : » Actum publice et con- 
. firmatum Ln ligneabasiUca, anno Domini 704. » 
Et iterum Canuti regis tempore simile pnvile- 
dumscribitur, atque ita subscribitur : - Scnpia 
M est ejua privilegii donatio et promulgata m K : Z)<j scrinfo flufeni cni reliquix ejusdem Sancti 
intra novam ecclesiam Roffensem, curantibus B. 
Lanfranco Cantuariensi et Gundulpho Roffensi an- 
tistitibusj sxculo undecimo fderunt honorifice inclu- 
si\ en quid referat Edmundusde Hadenham, enar- est ejus pnvuegn donat.o et P' omul S a " „,„ ,„,,.,. , ; ,„„.,,„ m rfc G,„,„„7;„ opfcoopttm 

" gnea nas >, aub pMWte reg.^ ^ Cnuton» ^ .^^ ^ ^ ^ 

. anno ab Incwnatione Dornm ca miHeaimo tr temp0 remagna fuit pertnrbatio 

.. gesimo sccundo. - Qu mm.m .aaston e . ^ ) P «^^ et 

ecclesi. script. esse. qu.m P.uhnus conrt „m ^ ^ 

dicnm infr. suis locis Dmto n**t* ^ « (erelnm & Paulini decoraverat . in 

"' '"""' '"""''"' • U ':'"/" '"' ; l ;„ ";;:r„ i, S> W« eos et episcopum vendiderunt. Q„x 
t„ „01.0 3/onflsfico Anohcflno (t»), i» '/»d wmpei f 

(8) lbi.l. pag. 2. 

, |jns< n - -.. i set, vol. II. p. 241. 

. , of tho English Bainls, n° VI, p. 17. 
• i i amdeni Britanniam, tom. I. pag. 58. not. x. 
(U] ^ncient funerall monum., etc. London, lG3l,p. 310. 
ri3 Com. I, pag. ioi. 

(1.) Annal. Eccl. RolT. ad an. 1214, apud Whartonum, 
Angl. Bacr. part. 1, pag. 346. 

jactura , nHnl , nni;l . tom IlI,pag.5versioni8Richat-diGough. 
L IcclS Anglo-liaxon. ad an. 634, tom. tl, 

, i ii 
Antiq.61ast.fol. 44. 

Hialmeab, apud l Bser . loi. 1055 
jj jSTu; P«g- 4« 01 ,..,tuu, lll.pag. 503. 
(6)Tom. L,p. ' " ,| " 
17) Ibid. pag. 42. DE S. PAULINO 
A jacturammsubsecutistempmbus fuerit aliqui 
reparata, certo assequi non potuimus. S*culo 
decimo sexto inter luctuosas Ecclesu* Angli 
ver iurbaUonesUpsanaS.T>™\\mautdestructaaut 

sa ltemex*deRofiensiniblatafiiisse t exeocon) 
mu8 quod Richardus Gough (1), dum funebrxo se- 
ptem catholicorum episcoporum monumenta mibi 
etiamnum extantia enumerat, de illo S. Paulim 
omnino silet. ARCHIEPISCOPO. ' 39 

atque exinde potroi i isdem ecclesix fui D 

penes archiepiscopos Ebo\ ■ pui insigne ibi- 

dem palatium habueri ut animadvertit Al- 

fordus (11). male conjectavif Joannea SpeduB 
structam ibi a Panlino ecclesiam circa annnm 
Domini 635. 111« enim tunc in Cantio profugus, 
non in Northumbria aut Coritania erat. 

NOTA 20 ad pa-2. 112. littera F. NOTA 28 ad pag. 110, littera B et pag. 112, 
littera C. 

De quorumdum locorum situ. Aliqua J. B. Fonsoni Annotationibus 
adjuncta. T lraingense cxnobium (de quo in annotato d) ab 
L Ethelburga S. Edwini vidua anno 633 condi- 
tum in honorem Beatx Virginis Mart* etS. Md- 
,,,,,,* initio a monialibus, postmodum vero a mo- 
na chishabitatum,demumcircas*culumundecimum 

B a DanU subversum fuit ; ex quo tempore possessio- 
nes ejusdem ad Cantuariensem ecclesxam Chnstx 
pertinere cozperuni (2). _ 

Villa regalis, quam juxta Doroventwnem (de 
Q uo hic annotatione k) sitam fuisse docet Beda, vi- 
detur. inquil Giles (3), non procul a Romano . op- 
nido Derventione abfuisse, prope Stanford-Bnd- 
U septem octove ab Eboraco millianbus. Nunc 
vicus est Alby dictus, id est, vetushabitaculum. 
iuxta quem rudera antiqui castelli etiamnum 
conspiciuntur. Eumaem vicum Auldby appellan 
ait Camdenus(4), qua scnptione clarius patet nomi- 

nis ctiimon. , 

Amnis Idle, (M reperiri . ee non **** 

fonsonus (annolaiione o) V rofitet«r, nomen mm 

tribtt U vico Idleton, alluensque East-Iiedfort ■!.«- 

q ue loca comhaius Nottinghamensis, ee tandcm t» 

Tren, Ihirium projicit (5). 

Scribendum „».. erat Godmundin Gahan, wt 
Godmnndingaham sive Godraundingham , quad 
„„„,,„ ex compoeitfone sua looum protect.oms , dl- 
vin» Hgmfieat, hodie «ero Godmanhara oei Good- 
C raanhara ttter, h orienfK P^ jn ^oroeen- 
sl , ,„„,,,„, Harthil Wapentake. Bas t R.d, ngrf 
York); «ti «dera Ml »pud Aiford«m (6). G.md«- 
„„„. 7) « Gile* (8), qui refert e,i„,n ,lla verba 

plura parochiale Godraundham, ub. extat fons 

„ nuo is saoerdotera idolorum Co.fi bapteavit. 

De eaetro quod tiaaua Anglorum T.ovulfingace- 

riTMMlU»» m - 22) / W T'^ m 

„„„„,„,.„ wn. Camden». eodem Imjmm 

lllisi , ,, :i ,,, lW u,,,,u„ccs,oi V ,d„mSo„,l,,,,U, 

' veL ,r„i,„i„ «. „„ refer, ,„„„> TonneW 

(10) eccUtiamcolUgiatamhvi^ovpiiimhmorm 
B. Marix \ irginU a S. Paulino exlraclam esse; Reslat ut ad ipsat quoque Fimsoni Annolationes 
aliqua adjungamus. tic primttm juidem circa 
Caturactonium sive Catarractoncm uclivrli! «.>«.,'. 
l\2) Analo-S,,; ■;,",,„, '."/»■ '"■ I """" " "M Ge- 
trfbt vel Getereht tnne, ijiwsi toline dixtris Ca- 
teraotam vicum atil oppidum : guipps oelw tune 
„,,.,„ ,.,■„, o„i,d Angiit hodis «I tovra. Vnde perpe- B 
r„m, iransporilis uociott», Camdsnus |»fl« v.cura 
iuxte Cataractam, uM Beda Mriptil juxta vicum 
Cataractam ; ,t.od con/5rmolttr n o«o Bixtorvt ec- 
clesiasticcc loco, M de vico Cataractone Bedo t(e- 

,.„„, [o,«itur (13). Wcuti „ i «tperefitie, cjuem 

(Jiles Catterick ftodte nominoi I oc eereiu wptemtn- 

onemajri^ooracenei. Sffling-East Wapen 

take North Riding of York) jncere docet (1 l), 
aacripiionem dat Camdenu, (15), Klttd pr« cate 
„,„„„.. Riilitarem Komanorum uiam, ,ra„,mmo 
fluvio Su/ato, ilKc '" duae oMre. 

Do Campo-Dono uarii oario opinantnr, neaue 
,,„; „omet. itno modo omnes apld Bedam Ugunt. 
Camdenus (16) Cambodunum intellijit, «uotf tn 
Antoni,,, Ititiere Britanniorttm inemoratttr; ail«u« 
hoc nomc, apud Ptotemaum perperam oocan Ca- 
mnlodunura. ■ Beda vero scribi Campo-dunum 
,„„, ,„,„„■ Collem campi ■«( Collem castrornm 
l,orepoerie,A M IieAodiemieCastle-mi) ! «ttn 

„„,,,„,,, ^l,„ud,,roc„luC„ldero amne puta 

,„■„' .AlmoudburyuelAlmonburyd^m. 

crruptonomineproAlbanbury.eo, !S. Pauli- ? 

ma UlicbaHUcam9eoi«S.AJbanihonoremde. 
dicaverit. CuiCamdenieententias^cnW recene 
S. Paulini Moprapfttt. An«Iue (17) .-."/"■• com- 

aorrecipiButteruea/Pr t(18).rer W+ 

„(19),ooMn locia Bedo dengnai m» 

"ZUweinHistari ■*■> ;»»w ™- 
cddi perl afelda(fedatttem. 

««wfi diej «■ -""''»-• «""P ,, " ,, °' 

,,„,,,„ ,,',„ '-. '■■."<"<■■ ■ '<""' '""" "" 

ZcmuU ce.toppidttmDonca.terttt»pr P«r 

„„ .lo, ■ \r r z 

„„,,,,,„„„//,,„„.,./,,,//..'/..■'■'.«'" ^ rdi " m Ad Camrteni Bril inniam ■ l P- 8 JV . _ o i8 ■ 

Scfr Gough.ad Camdeni Briianniam, lom. I, p. 2« , 

el Vov. Monasi. 

5 ..:. CamdenetGough 1 .11 

(8)('i' cil p 96- 
0O| ' 3 99apudGough lom cit., r 

..,,... m ■ - ln{ '" ,u Nl - p K tlll 

(13) 
' 
14) Adan.6W num S.tom. II, r- ••'' M.not. 

Ad Camdeni Britanmam, lom. ni, i i e Z5. 

:•','; "i„- 

ftheFathors,etc.,tom.i,P«« 

\Go Ug h,o I ..c,t..t .,!«,.• 30 et 38. B 40 

nus rex anno 033 mortem in prxlio oppetifyi quare 

a campo Dono prorsus distinguit Carabodunura. 

quod Horsleyus inter Greetland ei Stainland collo- 

cat, Watsonns vero ipse in Slach prope Stainland. 

Videturtamen opinioni Watsmn objici pom nomen 

saxonicum oppidi Doncast-r fuisse, ut Camdenus 

perhibct (1), Donacester, deductum ab amne Don 

teu Dane, addita voce cester ex latina castrum. 

Dnnuma Camdeno ac Watsono dissentiens Oale, 

ut Butlrr (2)et Giles (3) annotant, autumat Dona- 

felda esse Tanfield prope Ri P on in comitatu " nn 

Eboracensi situm. 

Prxterea observat Giles monasterium in silva 
Elmete probabiliter exlitisse ubi nunc est Berwick- AUCTARIUM AD DIEM X OCTOBRIS. 

ton aliaque loca a S. Felice, ut adslruit Camde- 
nus (6), denominata. D NOTA 30 ad pag. 113, littera B. 
De insigni regali vocato Tufa. 

fytx de voce Tufa a scriptoribus variis disputata 
U fuere (7), superfluum putamus ea in mcdium 
hoc loco adducere : quum res confici satis videatur 
illo Joanms Lijdi, quod et in corrccto nuper et au- 
cto Facciolati Lexico allegatur (8), testimomo, cu- Elmete probabiliter extilisse uoi nunc esi i>« »*«*■ "" -— - -—- - — , . of York) , locus olim castro regum Nordhumbro- 
rum iusignitus (4) ; item civitatem Dunwich agri 
Suffukicnsis, vix non totam aquit marinis absum- 
ptam, jam dudum sede episcopali carume (5), at 
superesse tamen memoriam S. Felkis episcopi in 
nomine Felixtow, quo gaudet vicus in ora maritima 
Suffolcix situs : addere potuissel Flixton sive Felix- 

(1) Tom. cit*,pog 3 

12) i oc oit. 

(3) Loc. cit. , . ,, 

,, CfrComden, tom. cil pag. B; Gough, IWd. p. 15; 
Nov, MonQBt, knglie. tom. VI, p- 1626. 

aden el Goui h, op cit., tom. u, p. <b, m et 
88; Nov. MonQBt. Anglic. tom. EXI. p. 104. et Sabinis a Prisco Tarquinio rege postea bello 
devictis, additai sunt regia; potestatis insignibus 
lanciaj longiores, numero pariter duodecim, spi- 
culis carentes et promissis jubis (^p/i«£va; lo- 
cpi*g vocat Lydus) ornatse, quas Romani jubas, 
Barbari autem nonnihil corrupta voce tufas vo- 
cant. 

citalusin Ul BS. Oolobris, tom. VI, pog. 1 8 ; Du Can- 
,,-. Grmc. voce Tou ? a,etGlossQr. Ut.voce Tufa. 

{ s, Ux. Pqo. iolQti.edit Bchneeberg. 1831, voce Tufa. 

(9) J. Lydus, de Megistrot. P. li.. lib. i. cop. vm, p. 127, 
in Corp Scripl. Hist. Byzant., Bonna?, 1837. E NOTA 31 ad pag. 114, littera C. DE 8. TECLECSSILDE YIRGINE 

PRIMA ABBATISSA JOTRENSI IN GALLIA Status hodiernus monasterii Jotrensis et 
S. Teclechildis reliquiarum. Jotrense monasterium, sicut reliqua corpora 
ecclesiaslica et laica, det reto comitiorum na- 
lionalnrm luillt.r, datO V apHlis 1792, SttJ>- 
pressum, posModum subhastationi objectum 
fuit. Bodie ecclesia abbatialis et major xdificiorum 
pars destructa fueiuni. solum irmamntedomo nbba- 
tissx in privatas xdes conversa (1). Non videtur 
tamcn impiorum furor attigisse Reliquias S. Theo- 
decbildis, in crypta, sita in cameterio ecclesix pa- 
rochialis hodiernse, ab antiquo tumulatas. Nam in 
Lexico topographico, anno 1821 edito, hxc leguntur 

[{) PqsoqI. Hist. topogr. 1 1 pollt. du di parl de 
et-Marne 1. 1, p. 

(2) Oubliette. Dlot. topogr. du depnrt. ue Seine-et- 
Marne, V* Jouarre. latinc reddita (2) : In antiquo ccemeterio parochix 
Jotrensis est sacellum, in quo plura sunt sepulchra 
antiquarum abbatissarum, prxcipue S.Theodechil- 
dis et S. Ozannx, reginx Scotix. Quotannis feria 
mPentecosU s fii solomnis supplicatio cum Reliquiis 
Sanctorum, per incolas servatis . qua occasione ce~ 
lcbrantur nitndina' frenurntissimx, quum numerus 
prxsentium ad decem millia capitum ascendai : ab 
immemoriali tempore semper eadem est populi fre- 
quentia. Bactenus texicum, a nobis citatum. Cry- 
ptx ichnographiam exhibet Castellanus insuoMar 
tyrologio universali (3). Ex Kalendario clerigal- 
licani anni 1851 discimus virgines sacras Ordinis 
S. Benedicti jure postliminii Jotrum rediisse (4): 
utinam vestigiis Sanctarum indigetum ita insistant. 
u( hmum Christi odoiem ubique spargant l 

(3) Martyl univ. pog. 761. 

dmanachdu Clergede 1'rance, pour 1'onnee 1851. 
p. NOTA B DE S. TANCHA, VIRGINE MARTYRE. 41 

NOTA 32 ad pag. 123, littera F. 

DE S. TAINCHA YIRGINE MARTYRE 

IN CAMPANIA GALLLE. D D octeetcompendioseagitdcccphnh^hororum Sanctorum T. VII Octobris, pars postertor, pag. 

familia collega noster, Victor De Buck, 819.) Atque licet animadvertere S. Tanchaa pal*- 

a d diem xvi Octobris in Commentario stTamadeumGallixtractumpertmere,ubifrequen- 

prxvio VitZ S. Bononix num. 9 {Acta tiora dc ccphalophoris narrantur prodigia. 

NOTA 33 ad pag. 125, littera C. 

DE S. NUINCIO CONFESSORE 

] 
IN COMITATU NAMURCENSI. 

Walciodorensem attinet, respondit R. D. Dufour, 

Status hodiernus reliquiarum S. Nuncii. ptiochus in Flavion, die xxi Maii 1851 se adi- 

Biauu» nuuic i ^ Wdlcibdorum, illicque in tabulato * i lum re- 

perisse cistam veterem, ossibus plenam, quibus ta- 

Interroaati pamhi hodierm Bmblacenm et men aualiscumaue sinccr.taUs no,a deera, , ««m» 

mctdoLis de statu Reliauiarum S. supercsse ientem S. Fot », cjnsAcaa Ma- 

ZcU ZZierunt nihil hoiieium super- joriks iata tmU ,«/. iU m Apn U,(A< ft Sancto- 

TZhenLm. A auii*m B. * I*-. "- *;. ™ *»* «L 4 ' ^^ 

hpsanaS. IzaUx . po ' m)lcr i„ fuisse in paviment,, ccclc.v. ct postca ab mcolts cot- 

Reliqniat, sed »o« mAi tegittmas, I""'" '" jita,s.»mota««»-wlto«*»l* 

co;fc c ( o JMta sanctorum Pa ro,,or«m J „ ^J»» „,,.,,,, „, ,,„„, „ Proprio. 

rrirsi *i <-■•'.;- «—*—*- 

am o„«m men/io»em factt. Q«o«d «ero ecctoiam AkmailMl. 

NOTA 34 ad pag. 133, littera F. 

DE S. VENANTIO EREMITA 

IN ARTESIA BELGII PROVINCIA. 

amt, major habctur iiftndtat, ex eo quod omnino 
mcerUmhabeantVenantiopolitanii nemSan- 

Status hodiernus reliquiarum cti mi patroni. V,-,,„„-. «< >■■/." /w,» 

btams nouieuiu» i <,,,,„,.,„„,„ "■■" AudomanpoWai n I W5. 

S. \ enantn. ^ ^ ^ ^^^ , Ann0 rai n esira0 M ptingente- 

rimo quinquagesimo sexto, diruta capella, qoa 
■ ., Tteli- inmedioforialongojamtemporeexstrurtaerat. 

M d pr**ntm statum i orpom e B* '" me " » ,„ „,, altare repertum 

■/«','. S, Venantii att t tnterroga- ^ J» f* ad raeri diem. pedibu. a,i 

h, . «oti» R. D. Fenet, Uixernu» o,- «"■£"*' versis ■ indeqoe ad ecdeeiam pa- 

cembris 1851. nihil • «"' '""""" " Sto »« cum honore debito asservatur. 

«pi « S " « '"'/"•"";'■ •«• ';"'■' " * As •„, «rtja ,„„,,„,„ pe^ue. «««««*• » AUCTARIUM AD DIEM X 0CT0BRI5. ^ ^ 

ZL .tt« facu doin *U* - -* ^^T^S^^^ 

intnmntum ^ f» I ' ?*"" , „ Ldi oooo S. Venantii; ,— ooro 

ftodiorni pnroofti, MMfi * V •* ' *»■ , „ ,.„,„', „„„,,,, C um debito honore asservan, 

„„„„„ wm „,„,„„, U corpor, S. Venantn mmL »• « / ^,, „„„ M , *oo- 

QMta . .* oorjmo, - 1756 MMM. <W «*;««- «*•**» '""'"'"" s ""' S '"''"" T 

Ai«fom.ropoKtono. i«m,««m «r rpw S. v «" " • .„,,„ , , ,„,,.,,„,„ M «■ renantto- 

nantii, proM f««. « ' «■*".""£" SS oommo />""'<"" '" '"'"""""" ^" ' 

K* .eoontor ouWom, od |*rf* • ^ ^«SnttLoiri. "«««"■ '" "''''"'" ''''"'"" 

ofrrutum fuil rtrfn. eco!e««, «nno 1808 coUapo*, D DE S. JOANNE CONFESSORE IN D ICECESI EBORACENSI IN ANGLIA B NOTA 35 ad pag. 135, littera C. 

m T ovumMonasticonAnglicanum(\) tabulam 
% exhibetqua parshodie superstes eccU 
A prioratusBridlingtoniensisrepresentatur, 

-L 1 chartasq™ novemdecimad eumdem prio- 
ratum spectantes producit. De eodem aUqua notar 
Vl , qu i Camdeni Britamiam angUce verttt et au- 
Ti / RichardusGough(2);quumCamdenusmlntr 
si nomcn oppidi BridUngtonia protulisset, adjecto 
indecoro in S. Joannem scommate (3). 

NOTA 36 ad pag. 136, littera A. 

Annus emortualis S. Joannis ejusque me- 
moria in Martyrologio Ganonicorum 
Regularium. Annus 1300, quo S. Joannem obiisse scribii au- 
ctorFlorariia Fonsono allegati t is ipsi annus 
estquoSanctus.diexwJuUi,Prxpositumc<mobu 
Bridlingtoniensisagerecapit.uti videreestm cata- 
l g Prspositorum, qvi exstai in novo Monasttco 
Anglicano (4). Nominiautem mccessoris ejus Qui- 
lielmi ,/,. Njujbold, adscribilur xx Novembris 1379. 
Porro inter Fastos sacros quibus S. Joannisan- 
nua memoria inserta legitur, mirum esi omissum 
,„,.„,. a Fonsono Martyrologium Sanctorum pro 
Canonicis Regularibus, quod cum pluribus aliis re- 
ligiosonun Ordinum Martyrologiis exstat ad calcem 
editionU \£artyrologii Romani •> Benedicto \1V 
summo Pontifice aucUt et castigaUe. Ineo quippe 
sequens Sancto texitw elagium i In monasterio 
,,„,„., Sancti Joannis, confessoris, in- 
ter clericos regulares admirandaa virtutis viri, 
atque in ejusdem monasterii prafectura vigilan- 
tia ac mansuetudine celebris. (l)Tom VI, p ' s > et Beqq 
i >m. III, p. 77. 
Lbid. pag. 15. 

tjUoUi Britannico-Hiberniea, p. va NOTA 37 ad pag. 137, littera C. 

Commcntono prxvio Fonsoni hxc ex Tannero (5) 
,/, .9 Joannis scriptis adjiccrc visum esU no- 
tatu non indigna : Scripsit Carmina vatxanalia, 
lib in. Lib. i continet 7 capita, n 10, m ~ 
u Febribus infectus requies. - Ms. bibl. Bodl 
Dieby 89 cum corament. Johannis Ergliora. fct 
Ms° Digby 186 cum glossa. Erghom ita de his 
carrainibus inquit : - Prima distinctio continet 
accidentia AngliaB a principio hujus Propheti» 
protempore regis Edwardi deCarnarvon usque 
ad pr» P arationem belli de Crecy coinmissi A. C. 
mcccxlvi. Secunda distinctio continet accidentia 
Angli® ab A. C mcccxlvi per xvi annos usque 
ad secundam mortalitatem factam A. C. mccclxi. 
Tertia distinctio continet accidentia Angli» US- 
quead finem propheti» - (sc. circaA. mccccv.)... 
Alios versus valicinalcs, lib. i. - Taurus cornutus 
exprirao. „ Ms. bibl. Bodl. NE. E n 17 f. 21. 
Merainit quoruradam Carminura vaticin. Br. 
Twyn. Pr. - Beware of the flesh ; flee. - Homc- 
Uas, Hb. i. Super Psalterium, cum Canticis, Sijm- 
bolo Athanasii et Oratione Dominica. Ms. olira in 
bibl. raonast. Sion. An autem nostri Johannis 
fuerit, an alius, non constat. E NOTA 38 ad pag. 142, littera B. 

Hertylpole esl oppidum maritimum, hodie Hart- 
lepool dictum ; videturque esse locus ubi olim 
fuit monasterium quod, teste Beda (6), nuncupa- 
tur Heruteu, id est, insula cervi : quod videlicet 
monasterium factum erat, ut idem Sanctus histo- 
riographus referi (7), a religiosa Christi famula 
Heru, q.uffl prima feminarum fertur in provincia 
Nortliamhumbrorum propositum vesteraque san- 
ctimonialis habitus, consecrante Aidano episco- 
po, suscepisse (8). 

■ I ihst. eccl. lib. m, cap. xxiv. tom. II Operum, p. 35(3 

n\ [bid tib. i\ cap mii,tom. m Op. pag. 102. 
imden, Britannia, I III, p "" • 6il« »■ 
ecclasiastical history, in not. '' ^ nl - DE DE S. FRANCISCO BORGIA. • 43 DE S. FRANCISCO BORGIA 

SOCIETATIS JESU CO^NFESSORE ROM^E. NOTA 39 ad pag. 152, littera A. Diffilendnm sane haud (uerit multa esse quz 
,„ Vila Roieriii Borgix, qui ab anno 
1492 ad annum usgue 1503 sub Aleran- 
dri VI nomine Cathedram Petri oblinuU 
merito reprehendantur. Animadverti tamen debet 
h*C nimis fuisse a malevolis scriptoribus exaggera- 
r, la qnos mira facilitate ac nescio qna credultUUe 
seculi fuere auctores posleriorum lemporum.non di- 
ce heeretici solum. quod nemo mirabitur, sed catt.o- 
Uei etiam. vel inter ,psos qui de historia eccUsmtv 
ca scripserunt. fltric rei oeenrrendum ratus pre- 
sbuler aliquis Societatis Jesu egregie erudUus, ante 
aliquotannos nonnulla congessit qu* aicolumnm 
plunmas ab Alexandn VI memoria «W^" 
spectarent ; sed nuper scripsit nobis. quod dolendum 
* ebartas quibns sua de his mventa et exeogUata 
eousiqnaverat, inler U.nera, ad gu, adactns fu,t 

V er hm Sooictatie in Italia ealamUates • M 

[ c ,uee etiam publiea donentur llntmml 
m stros remittimue ad Bistomm Leoms X coneen 
ptamgamecanuperdefunctoAudin.^m^ 
L nostr* Societatis sacerdos pr*apua ad ALxan 
dri Vlfamam vindieandam argumenta anno 184- 

Zrl Lucreli, Borgi*. quam Viu item Leo- 

11 X a se conscrip,,r adjnnxit Roscoe Anglus. et 

c l „ summam su* Bistori* ecclesiasUc* tnseruU 

C D Rohrbacher (2) ; histonaque ejusdem pap* 

Alexandri VI a Chantrel nuperrime consenpta. historicus narrare rebellionem Valentinam : Jacta. 
,„,,,„,. superiore anno (1520) nefariio sed.tioms 
seraina pullulabant in raagnum malorum proven- 
tum. Erupcrat in nobiles vetus plebis odium, 
potius quam in principem contumam, atque eo 
processerat. ut non iniretur ratio discordue BUU- 
gandte .. Urbanorum artidcum octo milha SUD 
signis erant, facta a principe potestab- se, ut di- 
ximus, centuriandi. pruepostero sane consilio et 
reipublicie noxio. Creaverant sui corpons xm 
viros.... Institutam hiBteriam, quam Cerma- 
niam appellabant, germanitatera scilicet, j.iroju- 
rando sanxerunt plebiscitis circumscnptam. Per- 
missa omnia temeritati erant. Ex hactenus itctu 

salis liquel. quom acerbum, infen* * ««• 

fueril istud bellanit genus, cn, Borgiana gens mph 
cita erat. E NOTA 40 ad pag. 155, littera D. 

^rigtnemlumultualioniset calamUatis V*** 
refert Joeeph Emmanuel Uinana m eontvnua 

tione Eistori* Bispanic* J« b Mar • U. ■ 

eor.s.XempeVa,entinino,nle,. : , : ,,r,- 

Issetcoram.convent ,ue gtnttshaberet ,„■ 

oe rbasejuraturos«egal t. Nec Adrtame Belga, 

postea summus Pontifez sul ine Ai *Vh 

astquitunesummacumpotestate M su II «P« 

Jp,„,„t.quumn< l ,n::,-, ,,,„„,, <„^. 

VaUnUmprofectuefuisset.qutdquamprofeca.No 

m , HS ,„,,„, infenm, plebi iata „ W> r* 

arrn impunUaiem conl amt, sequa centumnit 

ZvlmMauros.quoUAiaw.shoste,:^,* 

:ln 1S ,magniecladisinitiumfuit.P,.,.«^.»* 

,, : : edit. Lovao. «»*«- KOTA 41 ad pag. 179, littera C. 

T» ecte quidem oppidnm Borrio idem eese «c Orio 
IX hnum. juxta fluviobm homonumum, euepua- 

lm est Jacobus Bueue. Oriu, sperDurangmn 

nuviumsub Fbviobrig* (Ml '';""""■ 

U,c civuas media jacet inter Elguetam mU "d 

Orientem et Duraug ad Occidentem. „n„ ,„„r 

p isvidereest.d,s,autqueabun,icemsexc,r ( U,,l„- 

lometris, seu sesqui leuca galUca. NOTA 42 ad pag. 180, littera B. 
p ,<«-^i«., (C«s« de ' < *•*»? % 

:::,:P - ; rz 

n- r„h,< dextero mar.iini Lusa-Ixc<jtnz 

£^^ .^TSofulZ. 

q ,„u„,i'H ■-"■"■■; ,,',„„,,. 

• " :;„../ ' «rn ■■-■'■■■' 

L :::;:; s„: 

. . , r .., .i.lom. XXM. l.v. txxx.il. 

i Leod. W 
\ '- P- -■" ' conditum 44 

conditumfuisse Matrili parthenonem excalceatorum, 
eique prxfectam Borgice amitam ; ast nullam Casx- 
Regink, quod ad rem maxime faciebat, mentionem 
facit. Porro Casa-Regimt hodie vi art. 6 Concor- 
dati, die xvi Martii 1851 initi % ad dicecesim L«- 
croniensem (Logrono) seu Juliobrigensem /« rtinet : B AUCTARIUM AD DIEM X OCTOBRIS. 

quens authenticum documentum. quod ex hispanico 
latinum fecimus : . 

In oppido heroico regiaque residentia Matn- 
tensi, die v Noverabris mdcccxxxyi, D. Petrus 
Sarriz de Baranda, presbyter, bibliotheeffl Aca- 
demia. regi» historicae prasfectus, etc, nomine 

l_ ___,_,___4> rk«.--»--r*_ D mum. croniensem (Logrono) seu Juliobrtgensem ferum . • - _*;?., , pfl 'moranda sunt aucto- 

— -/ *~* * '■"'"'- ' LUCr °- SrSe^rtSssi-iDominiar- 

chiepiscopi Toletani electi atque archid.ceceseos, 
sede vacante, gubernatoris, etc, et D. Anicetus 
Gazapo, nomine Exeellentissimi Domini Ludovici 
Joacliira Fernandez de Cordoba, etc, Ducis de 
Medinaceli et de Santisteban, Hispaniaj Magna- N NOTA 43 ad pag. 199, littera F. 
on pauci scriptores cespitaverunt in nomine mo- n vauci scrtptmrs crspuum, ««« .« »-«« . ^^ -- di-rprnnt ■ Ouuni 

Ll «torti, quod Carolus V supremum incoluit, tis prira* classis etc etc d x eiu * ■««£ 

m * ■ «-- «*T -77 8U >: hodie ::t£S 2£ t 

;■- .'«. _in\- /iVins </«■ />//» _>/</»'-_, rfn ■("/(■ prt- mus et ecclesia b. Fmlippi rseiu ^u*. 

=r3_5?=___ss=_ assasSSSrr 

k5SS !b__.r_-S: ss __________:£=£ 

E9__^t^»s ________; B C_r_r /i/.„„ho in Z.*_tco geographico Hispaniz verbo Yu- 
ste. Perperam igitur auctores Cis-pyrenxi nomen 
monasteriiaS.Justo,quasipatrono,detorquent(2). 

Tandem Scottus, biographus supra a Jacobo Bueo 
edilus, num 101 rvcfe scribit Sodaliura Hierony- 
mianorum coBnobium, [usti cognomento. 

NOTA 44 ad pag. 224, littera F. 

f oannes de Ribera , qui verbis suis Franciscum 
nostrum salutare jussit, ex Pacensi episcopo sacello dicta. ecclesia. S. Philippi Nerii intra du- 
plicem arcam expositum ; quam reclamationera 
fecit idem Exc Dux apud memoratum Exc D. 
Archiepiscopura Toletanura electum die xxv 0- 
ctobris p.oximeelapsi, postulans utjuberet tradi 
vel ipsi Exc D. Duci vel persona. ab eodem ad 
id destinat» jam dictum corpus S. Francisci Bor- 
gi_e, ad eum finem ut modo formaque ab ipso 
Exc et 111. D. Archiepiscopo probanda transfer- 
retur in ecclesiara S. Antonii a Prato intra hoc 
oppidura (cujus pariter ecclesice idem Exc D. 
Dux de Medinaceli patronus existit), ut ibi collo- tf nostrum saiuiare jwwm, o* *-*-™. ~. — r ~» _ • 

(Badaioz. anno 1569 factus erat VaUntinus archie- catum dictum corpus publica veneratione potia- 

.; J.„ , s ,,,,,„ nsil ue ad diem vi Jannarii tur. Sccundum hanc igitur reclamationera digna- 

' ' ' ' ' ... .•_.. ..--#*,•,,-_ _. *..„ M * ™« mft -^ne Ftp Pt Tll. D. Archiemsco- 1611, quo obiit, tenuit cum maxima doctrinx et 

sanctitatis fama. Pius VI brevi suo, dato xxx Au- 

gusti L796, beato antistiii ccelestes honores decrevit, 

festumque ejus in Dominicam tertiam post Epipha- 

niam assignavit ; quem diem postmodum Pius VII 

,„/ Dominicam ultimam Augusti transtulit, ritum- 

que ejus ad duplicem n classis elevavit procleross- 

culari et regulari diascesis VjilenHns, utentibus 

Kalendario dicecesano. B. Joannis THbers 1 itam 

compendiosam exhibent plerxque editiones Butleria- 

nx recentiores subdie vi Januarii ; nmplioirm edir 

dit Vincentius Castrillo, Oeneralis Ordinis Mini- 

morum S. Francisci de Paula et postulattrr -o 

canonizationis B. Joannis de Ribera. 

NOTA 45 ad pag. 230, littera A. 

StatuS recentior corporis S. Francisci 
Borgifl Q umiam fuerint recentiora corporis S.Francisci 
BorgicT fata, et quo hodie sit statu, docebit sc- tus est memoratus Exc et 111. D. Archiepisco- 
pus, mandato die iv mensis currentis edito, au- 
ctoritatem facere jara dicto D. Petro Sarriz de 
Baranda, ut, collato consilio cum dicto Exc D. 
Duce de Medinaceli, eam qu_e petebatur transla- 
tionem ad ecclesiam jam indicatam concederet : 
unde, habito de relatis consilio, initaque conven- 
tione ut dicta translatio hac ipsa die hora sexta 
serotina fieret et executioni mandaretur secreto 
et absque apparatu ullo, quum dicta hora inso- 
nuisset, prajsentibus meraoratis D. Petro Sarriz 
de Baranda et D. Aniceto Gazapo in dicta eccle- 
sia S. Philippi Nerii, una cura D. Josepho Salva- 
tore de Puigdewall, presbytero, curara ejusdem 
o^clesia) sibi demandatara habente, demissura 
fuit raeraoratum corpus S. Francisci Borgiae, 
magn_e arca_ a^reo colore tinctse inclusura, qu_3 
ad hoc tempus collocata erat in sacello majori 
dictai ecclesiaa : qua magna arca aperta, extracta 
inde est arca minor eidem inserta, unara fere ul- 
nam longa, dimidiam larga ac paulo minus alta, 
figuram referens thec_e testudinatse, in inferiorX 
parte quam in superiori arctior, raso serico laevi E (l) PruUent. Snndoval \ iriOS V, tomo II, pa- 

gina B20 [_ Bull. de la comm. cVtd-t. de Belg., a? s_rie, t. I, 

p, 70. 

rubei DE S. FRANCISCO BORGIA. * 46 

rubei coloris cum fasciolis pallidis cooperta, in- tum, in quo posita et collocata fuit di l ei- D 

structaquepessulisduobus.bracteis, clavis.com- que assedit citatus D. rrum 

missuris ac quatuor annulis seu manubriis, qua3 occupantibus quatu dotibuseteoquiE 

orania auro obducta sunt ; et eadem arca, por- Ducis vices gerebat : quibua curribua ?ecti I 
tantibus quatuor sacerdotibus, imposita coram per plateam majorem bujus oppidi ad ferendam 
spectatoribus fuit mensic altaris ejusdem majoris arcam ad jam citatam ecdesiam S. Antomi a 
sacelli Deinde, omnibus circa eam stantibus, Prato; ubi collocata fuit, et dictiim corpus S. 
raemoratus presbyter D. Joseph Salvator Puig- Francisci Borgise a dictis Dominis rite traditum 
dewall tradidit D. Petro Sarri/, de Baranda duas D. Faustino Frayle, secretario pn.no Congrega- 
claves quas penes se conservabat tamquam cu- tionis cui a SS. Sacramento et Divina Pastora 
ram dicta? ecclesi* habens, et qu* pertinent ad nomen est, oxistentis in jam citata ecclesia cm- 
duas meraoratas arcas in quibus corpus Sancti nobii quod fuit Capuccinorum, S. Antonn a Pra- 
iacet- ^icut et authenticum de eo instrumentum. to nuncupati, in hoc oppidu ; cui ( ongregatiom 
scriptum in charta pergamena, inclusoe capsaa Augusta Regina Gubernatrix dignata est eam 
rotundee ex bractea tenui mediara fere ulnam ecclesiam concedere, ut, ea aperta, quotnhe Deo 
lon^ quod ei pariter tradidit. Alias vero duas Doraino nostro cultus prostetur, ac fidelibus ad- 
claves^dicto Domino Baranda in manus dedit D. ministretur pastus spiritualia : item eidem D. 
Anicetus Gazapo nomine et credita sibi potestate Faustino Frayle a memorato D. Baranda facta 
Fxc D Ducis de Medinaceli et de Santisteban, fuit similis traditio scriptura authentic» de qua 
aui eas conservat ex jure quod ad hoc habet tam- supra dictum est, capsa ex bractea tenui inclu- 
nuam patronus meraorat* ecclesi* ac doraus. saa, ut ea conservetur cura meraorato corpore 
B DTde„ sicutihactenus factumfuit • Q^ re absolutus foit E 

te fi dicta arca, viaumque et agnitum ab ora- hic actus, cui interfuerunt D. Raphael de An 
n bus eam Uerius eadera \ela vestitara esse qua pide, D. Polycarpus Sigler, D Emmanuel Mana 
exte ius, et sacra ossa obtecta esse pulvinis sive Villar, hujus vicim» atque ahaa multa perso- 
cu cTtis plus quara tertiara uln* partera longitu- n* ; de quo hanc redigo relationem et nstru- 
^ abentibus. sartis raso serico Imvi albo et mentum, cui subscripsere memoratt Domini : Ba- 
o r lo Quibus elatis, inventum fuit super randa. Gazapo, Puigdewall et Frayle e ego 
pu no, ongitudine ipsam arcam «quante, scriba publicus hujua ^psras oppidi W-£ 
pu seu calvaria Sancti : aderant item tria ossa sidenti, Matritensis, qm ]£*?£* ^ 
coxarura, duo arrai et alia duo ossa sat raagna prmsens adfui ac de ns fidera i acio - P etrua 
nl^subtiiibus colligata; et levato ex uno latere Sarriz ^" r ^^£^K 
pulvino in quo auteriora ossa quiescunt, comper- wall. - Anicetua Ga/apo. - Faustmus *rayie 
tura fuTsub eo et super altero jacere pariter secretarius primus. - Coram mc Justo de 
nlura ossa variaa magnitudinis : ex quo a cir- Sancha. 

cumltanSus qui aderant, judicatura et creditura Concordat ad litterara cura instnimento o - 

m7SSa q arca contineri majorem partem ginali in registros raeos relato ™ «^*» 

• i^ c Francisci Borcrias. Ereo raentis publicis anra currentis, de quo fidem tacio 

traditas a Patre Puigdowall uti curam ecc.esu. arch.v hxc L rip c r 

ad aperiendam dic.am arcam, in hoc actu D ^^^JjJ* mtq0IB pro r 

Aniceto Gazapo, Exc. D. Ducem de Med.nacel, revisor ot « , » ^ J 

et de Santisteban reprssentanti. traduht, ab eo Mafstate, ot a " ■ . ( 

redhibendas dicto Exc. Domino, ut hic eas con- dict. Exc. Dom „ , ^u a .llu Utcr 

servaret, sicuti hactenus conservaverat, et prout ^T^J^S^M ' toS slha , 

ei competebat jure patronatus antea relati. Hmc ejns «"^P™%%, „, ,, ,■• Jn- 

q uum deveniretnr ad gestationem memorat* ar- Doctor et regens .p ^. Ua 

L dictas sacras reliqnias continentis, per qua- **P^j££*^ -gia Majestate 

tnor annulos seu mannbria accepta fuit a ,«a- colleg.o, ac sc nta ... . P • 

tnor sacerdotibus ad id deputatis ab Exc D. et ex »» • : 

Duce de Medinaceli. et portata ex mensacu. ,m- que ^^^SS^mL dic xv Octo 

posita fuerat pro recognitione. de qua modo rela- quod s,gno et subscnbo 

tiofactaest, nsqne extra portam nominate ec- mdcccli. Garcia Sancha . 

clesise, in currum Exc. Ducis, ad hoc prapara- Doctor ^ 46 ' AUCTARIUM AD DIEM X OCTOBRIS. m S. LLDOVICO BERTMNDO CONFESSORE 

VALENTI^E IN HISPANIA. NOTA 46 ad pag. 292, littera B. 

Animadvertendum esi hujusde S. Ludovico 
Bertrando Commentarii prxvii auctorem 
fuisse Constantinum Suyskenum, quieum- 
- dem una cum Annotatis ad duplicem Vi- 
tam paraverat in diem IX Octobris, ad quam diem 
B Sanctus in Martyrologio Romano annuntiatur, 
quum sit obitus ejus anniversaria. Ai. ne tomus 
iv Octobris insertione eorum qux ad S. Ludovicum 
spectant, in nimiam excresceret molem, hagiogra- 
phis eum tomum,defunctojamSuyskeno, edentibus, 
visum est hxc transferre in diem sequentem, quo et 
Fastiesacris nonnullis inscribitur et cultum obtinet 
idem Sanctus j prout tum in Elogio Constantini 
Suyskeni (1). tum inter Prxtermissos ad ix Octo- 
bris (2) rite monuerunt. 

Desiderandum autem erat ut hispanicas potius 
quam italicas de S. Ludovico scriptiones adhibere 
Suyskeno Ucuisset, quo nativam nominum locorum 
ac familiarum orthojroplnam accuratius habcremus 
hic reprxsentatam, qux nunc sxpius in italicam dc- 
torta est. Abstinendum tamen judteavimus a muta- 
twnibus in hac re faciendis, nc Indicem historicum 
adcakem voluminis recudendum nimium perturba- 
remus. Cmterumqui linguam Eispanorum callent, 
ex italica scriptione Bagliester, Ordognez, Spina, 
Benedetti, etc. facile colligeni nativas formas Bal- 
lester, Ordonez, Espina, Beneito, etc. 
C 

NOTA 47 ad pag. 304, littera F. 

Quaedamaddunturad cultum etreliquias 
S. Ludovici Bertrandi. E Sacellum S. 
Lmiovico 
ii, rtrando 
sacrum. Q Mdam addenda habemus od ea quxdecultuac 
reliquiis S. Ludovici Bertrandi Suyskenus 
retulit. Ac primum quidem quod ad sacellum huic 
Sancto in templo Fratrum Prxdicatorum 1 alentix 
extructum attinet, id ita describii in Ttinerario «w 
Antonius Ponz (3) ■ Sarellum S. LudoNici llor- 
trandi jaspide aliisque gemmis dives est; neque 
ad decorem ejus quidquam desideraretur, si ea 
quce habet ornaraenta eamdem omnia prfiB se 
ferrent elegantiam ac tabulse pictae ab Hierony- 
mo Espinosa, quae ad parietes conspiciuntur, ge- 
staque nonnulla S. Ludovici pepraesentant. Cu- 
jus etiam pictori foetus est Sancti defuncti effi- 

(1) Antt- t. IV Oclobris, CQp. ui.num. 30. 
T. IV Oclobris, p. 570 gies, qua3 altari impendet, obtensa loculamento 
ubi corpus ejus in argentea urna praedivite 
quiescit. Sunt quoque pia aliquot pictura? in 
ejusdem sacelli concaraeratione, qua3 arcubus m 
conchas curvatis terminatur, picturatis ab Hip- 
polyto Rovira, non ita pridem Roma in patriam 
reverso... Ad hajc intra sacellum extant duo se- 
pulcra satis magnifica venerabiliura Patrum Do- 
minici Anadonis et Joannis Miconis. Hxc illescri- 
bebat ante tempestatem, qua res civiles et ecdesiasti- 
cx in Hispania, uti in aliis Europx partibus, fuere 
perturbatx. 

Exinde vero, quod alterum notx hujus caput est, Recognitio 

__,..„ , i- i cjiisaemban- 
qux fuerint lipsanorum S. Ludovici Bertrandi aa cU reliquia . 

nostram usque xtatem fata, discimus ex authentico rum. 

documento, exarato die in Septembris 1851 a D. 

Raijmundo Diaz y Salazar, scriba publico regio ac 

notario majori curix archiepiscopalis Valentinx ; 

quod ex hispanico idiomate in latinum translatum 

oculis lectorum hic subjicimus : 

Raymundus Diaz y Salazar, scriba publicus 

per regiam Majestatem (quam Deus custodiat), 

perque auctoritatem dioecesanam notarius major 

Reverendse Curia? ecclesiasticae archiepiscopalis 

Valentin», civis ejusdera civitatis, etc. Fidera 

testimoniumque perhibeo extare in hoc tribunali 

et muneris mei officio instrumentum die xxix Ja- 

nuarii auni mdcccxii confectum de actis pro re- 

cognitione corporis S. Ludovici Bertrandi ejus- 

que translatione ad sanctam ecclesiara metropo- 

litanam hujus civitatis ; ex quo constat ad dictam 

diem ab hoc tribunali ecclesiastico opportunas F 

adhibitas fuisse rationes quibus probaretur iden- 

titas corporis jam dicti Sancti, quod asservaba- 

tur in domo D. Vincentii Marques, sita intra 

hanc civitatera, ad quam translatum fuerat, post- 

quam, invadente hanc civitatem exercitu Galli- 

cano, ex urna crystallis inclusa, quo custodieba- 

tur in templo ccenobii Patrum Dominicanorura, 

hac dirupta, extractum fuisset : adhibita igitur 

accuratissima diligentia in illa domo atque ora- 

torio privato laudati D. Vincentii Marques, illu- 

strissimus D. Provisor et Vicarius generalis hu- 

jus dioeceseos die xxix Januarii anni supra relati 

pturam edidit, qua idem esse Sancti corpus 

declaravit, atque adeo exhibendum ei esse cul- 

tum publicum, <mem eo usque receperat, manda- 

vitque ut quam primura ad sanctara ecclesiam 

metropolitanam custodiendum et conservandum 

transferretur, dummodo annueret illustrissimum 

capitulum ecclesiasticura : qua translatione iis (3)Via de Espafia, t. IV, cart. 5, num. G et 7, p. 93 et 
il Modrit ' 

quibus DE S. LUDOVICO BERTRANDO. ' 47 

l nnibns ootuit curis. clanculo tamen. rite effeeta, jus ecclesiie metropolitante. ul.i ad hodiernum 

sacrum pienus intra armarium reliquiarum. qdod usque diem custoditum fuit et custod.tur. Qu» 

est in eiusdem sanct* ecclesia: sacrario. debitis quum ita sint. quumque probnta mvematur ,den- 

oumcautelisdepositurafuit; atque eximle insti- titascorporisnecnonqun,,,,,, ,l„„„r„mac tnura 

tuto examine de ossibus aliquot qure a corpore ossiura ab eodera disjunctorum, ac pro.n eo pla- 

Sancti abesse deprehendebantur, horum etiam ne in statu sit ut proponi poss.t publ.ca yenera- 

identitas comprobata fuit. ipsaque corpori suis tioni fidelium , idemque e. exh.ber. cultus qu, 

ocis fuere inserta; quod tura rursus arraario olim exhibebatur, quan.lo m altar, et sacel lo s,,o 

rehquiarura insertum ibidem permansit ad diem titulari atque in altari raajor. eccles,* d.ct. cra- 

us ue xvn. Octohris anni MDCCCXIV, qua die nobii existebat ; consequenter prxcep.t et pr*c,- 

Mera tribunal ecclesiasticum de eo inde extra- pit. ut. secundum consensum ab ,llus r.ss.mo ca- 

hendo a»ere ccepit, ut ad ccenobium S. Dominici pitulo hnjus sancte ecclesun raetropohtame pne- 

ure post^inii referretur. Inter acta autera stitura, die crastina sacrum corpns ,nc udendura 

de eo ne-otio rite confecta legere est id quod curetur urn* pro terapore e. destmate ut so- 

ae ° le,nniapropriicultusobseq,„ae,dempra:stentur. 

Tnem testatum facio corpus de quo agitur, Postqua.n vero communitas rehgiosornm supra- 

nerape S Ludovici Bertrandi. prout aspectui dicti ccenobii S. Doram.c, a tr.bunah nostro ea 

suZcet naturalis structura, unitatera pr* se quaopusest authentic.ate ,„ possess.onem ejus- 

er e a pedibus ad caput usque inclusive, ita ta- dem corporis raissa fuent. opportnn» confican- 

™L dhito Ouibus omnibus perspectis, R. translationisetdepos.t.on.scorpor.sSanct,, quod 

-^iTesLtl^itur provisoria se, Apostolorura dicitur ^*^ 

t entia,auLproraotorefisca.i.inhu„cmodum F —^ SS-S-- 

Uta : ■ I„ palatio archiepiscopah Valent,*, dm de ' a ^ ^ fr' em coanobii S. Theche, pb, 

xx„ raensis Octobris aon. mucccx.v, R D. . An- S i. Catha "^ ^ . fa . 

C tonius Roca y Pertusa. canonicus pr*bendat s ^nmetfo^ int ,. 0(1 „ ctum fuit m ec . 

hujus sanct* ecclesi* raetropolitan*. Guberna- c o ^°^ s D omlm ,, t ,„„„„„. ,„., 

to . Provisor et Vicarius geueralis hujus d.ooce- *nBM|«*- £J%Um ™ju S , M de- 

seos, sede vacante. visis rei bujusuctis etusqu» ara; f »^ ,. m , s ,,„, ui ,„ I!e r- 

pro jure s„o exposuit promotor flscnhs edmt JJ» Wrf > „ ^,.,.,,. 

approbasse se etapprobare, qunntum le jurelo- t. u ,do i omen . telnquebyn- 

cura habet, institntas i„ hoo „egot,o ,„qu,s,t,o- pnnno ^^^"o oper e distmotn . tapositu fnit 

nes, seque i„ iis i„terpos„isse et interponere a„- sma to tu .Ut ^^ 

ctoritatera s„am et judiciale decret„m ad majo- u na ten, pornm pep me 

rem eafum validitatem et firmitatem, a tque ad rtte«« « „„,,„ ,„,_. tcon . 

perpetuam rei momoriara declarare se debere ac n *TT*X^K««. «^o pro- 

rei sa declarare corpusoornm se recogmtum, «t grucnU so "P • ;' ■ s , m ,„ v „, ,,„.,,„„. 

in his actis asseritur. esse ipsura et , ent.cum bteA ^™" „ ,.,„., „„„ i„. 

C orpusS.LudoviciBertrandi,quo d p»«« - ^"* J,,,,,, ppeununcon- 

nerationi anno mdccx, exposrtum .„ altan ma punE . 

jori ecclesia, coenobii S. Dom.n.c. hujns cn.ta- tinebat W V ,.,,,.,,,„,,. co.nmu- 

is. violentiara passi in ingressu hostium hanc ca tono o^ ^ . n ,, e ,., t . 

metropolim invadentium, tra„slat„m fu,t ad ora- rnWta i kg- ^X'^^^ c am re- 

toriura privatura doraus D. Vincenta ^rqnns WfJSSU e * ''— ^ 

intrnh«nccivitntem.etexordinnt.oneK«.&u- m. ^ne™ , I Btahtata» capitalo 

bernatoris, Provisoris et Vicarii genernls hujus ,on s f. mul. n _ ■ » ^ 

archiepiscopatus inde extractum xx.x Januar,, MM, 1; J^ ,„ ,,, ^ ani . 

«mcccxn, ac coUatum inter sauctas rel.qu.as hu- rat.s qu.nque 48 • AITCTARIUM AD DIEM X OCTOBRIS. 

mi testimonium pro conservato sacro corpore dati in su. secretaria .gebantar s servand. 

aliisque acccptis beneficiis dicta communi.as im- porro autbent.ctat, rt. ^W*^ 

pertiebat : slatim R. D. Antonius Roca y Per- fione ritan» «».*«> ™*5S 

tusa canonicus pnebendatus. Gubernator, Pro- audientia reg,* nomine reg,* ^«MMqM 

v o^etVi riu/generaiis huju. ,,-chiepisco P a- Deus custodiat). Itequ. |»-J^SKS 

tus, sede vacante^nstituto tnbunali, assidenti- concedente R. D. ^fZC y gen e 

bus D Ignatio Bellido presbytero promotore rah, a mgillo urn* apponendo .htoh»* 

n a"me fe q ue notario ordLio infrascripto, et propter "-*>-£•"-" ££££■ 

rmntiis Ra mundo Lopez atque Emmanuele Ser- bus ommbus prasentes atque in testes exceptio 

rano, juSt sTcrum corpus in proprio a.tari col- nis,K„cati interfuerunt il.ustres Dom.n, Salva- D locari; et mox per manus quatuor presbytero- 
rum regularium hujus ccenobii eadem in raensa 
etculcitrain qua quiescebat, delatum fait ad se- 
dem suam, comitante tribunali cura memorata 
communitate atque equitibus cellae S. Ludovici, tor Roca y Pertusa marchio de Malfesit, Anto- 
nius Salavert marchio de Benemegis, Gaspar 
Ferrer et Vincentius Leon cives Valentini, et aln 
multi. Ut autem hujus rei in futurura extet me- 
moria, R. D. Gubernator et Vicarius generalis commumtate atque equmuua l«i« ^. «— , - - • oriiunrhim reeenseri 

r -j • no ;*L urn-o H.rnpae sitse intra locu- huius diceceseos jussit hoc adjunctura iecensen, 

ZSSZEZ 7£L£ decorat, ut^coraprehendatur in scriptura testiraoniali hu 

S ectypisque argento obductis, interius vero jus instruraenti, quod a rae infrascnpto pu *hca 

interna amplitudo novem in longum palmis, in sua subsigno, prmsentibus pariter . DD^ Ignatio 

1 ,,„■„, ue et sex in altum constat, cuique Bellido proraotore fiscah, Rayraundo Lopez^et hinc et inde adhasrere conspiciuntur crystalla 
perpetua duo, crassis firmata trabibus ligneis ar- 
gento obductis, et ex parte interiori clavis co- 
chleatis fixa ; ad caput vero et pedem urntt ex- 
tant dua3 tabuke quadrata;, quarura utrique bina3 
adsunt cuspides ferreas, inserta3 or® seu limbo 
urnwad partem superiorem, dum ad inferiorem Emmanuele Serrano nuntiis. Ita testor. — Do- 
ctor D. Antonius Roca y Pertusa. — Coram me 
Paulo Alguer. » 

Anno mdcccxxxv Rev. Parochus et clerus una 
cum cedituis et electis ecclesiae parochialis S. 
Stephani protomartyris per libellum supplicem 
illustrissimo Domino Gubernatori ecclesiastico urnre au parieni suuei iuicm, «"••• ~- • . . 

partem utraque tabula adstringitur binis seris, hujus archiepiscopatus exposuerunt, ecclesiam 

ea dispositione ut duabus tantummodo clavibus Patrum Dorainicanorura, rehgiosis extra clau- 

ad utramque obserandam opus sit. Perfecta igi- stra degere coactis, obseratam esse, atque hinc 

tur collocatione Sancti corporis in dicta urna, publica fidelium veneratione carere corpus S. 

flrmatisque ex interiori ejus parte duobus cry- Ludovici-Bertrandi, patrom hujus civitatis, ra ea 

stallis trabibusque eas ambientibus, firmatis item ecclesia asservatum : quam ob rem, tum quod 

duabus tabulis ad caput et pedem sibi responden- meraoratorura Patrura cmnobium intra su» pa- 

tibus ego infrascriptus urnam quatuor suis seris rochi» limites extaret, tum et.ara quod Sanctus clausi, adhibendo duas parvas claves inauratas, 
ex taniis roseis pendulas ; atque hunc in modura 
obsignata urna qua sacrura S. Ludovici Bertran- 
di corpus continetur, devcntum est ad dictarura 
duarura claviura traditionem : quarum altera tra- 
dita fuit in potestatem nobilis ac magnifici Do- 
mini Vincentii Joachim Noguera, auditoris regi» in eadem fuisset baptizatus, atque ut porro de- 
bitus ei cultus a fidelibus exhiberi posset, facul- 
tatera sibi fieri petierunt, quin taraen ullum cui- 
quam jus inde accresceret aut decresceret, con- 
servandi in sua ecclesia memoratQm corpus S. 
Ludovici Bertrandi. Qua3 quidem gratia concessa 
iis fuit decreto die xm Octobris mdcccxxxv edi- mini vincenui juauuuu iW5«v-»«, — o— , , 

auriienti» hujatis ejusdemque viceregentis pro- to, ea lege ut pro recipiendo sacro corpore ea 

pter invaletudinem Domini Vincentii Cano Ma- omnia agenda curarent qua3 de jure ad proban- 

nuel regentis- et dictus Dominus auditor decla- dam ejus identitatem requirerentur. His itaque 

ravit se pro dict» reprmsentationis jure ac no- actis et legitima habita probatione, translatio 

mine Regis Domini nostri (quem Deus custodiat) ritu modoque ad juris formulam exacto facta fuit 

eam admisisse et admittere, spondens eara con- die xiv raemorati mensis et anni, et collocata 

servandam esse, prout sibi a Majestate regia urna, qua corpus Sancti contmetur, in locula- 

injunctum fuit, in archivio secreto audientia3 re- raento altaris sacelli Coramunionis pra3dicta3 ec- 

gia3 hujus civitatis etregni : altera autem clavis clesia3 S. Stephani, sub custodia et fide memo- commissa fuit Patri Prfflsentato Fr. Salvatori 

Galve, Priori regii hujus ccenobii Prffldicatorum. 

Atque in hoc statu, quum ego infrascriptus clau- 

stra dicta3 urnie munire pararem sigillo sanctffl 

ecclesia3 metropolitan» cera3 coloratae imprimen- 

do, expositum fuit R. D. Gubernatori, Provisori 

et Vicario generali a memorato P. Priore aliis- 

que religiosis, urnam S. Ludovici Bertrandi 

numquam fuisse a tribunali ecclesiastico sigillo quam ea parochia instituit ad beneficium pluvuo 

munitam; id quod conflrmavit Jam nominatus a Deo Domino nostro per Sancti intercessionem 
Dominus viceregens cum suo regii consilii secre- efflagitandum. Deinde eidem altari, in quo adhuc 
tario D Salvatore Alagon, exemplum referendo existit, illatum fuit, prasmissa tamen, secundum 
ex iis qua3 in negotio hujusmodi locum habue- prasdicti parochi petitionem, et servatis omnibus 
runt indeab anno mdcxi.iv, quum vi regii man- jure prascriptis, remotione pulveris in urnam et 

sacrum rati Parochi, cleri, a^dituorum et electorum ec- 
clesia3 ejusdem ; ibideinque etiaranum permanet 
recipitque eum qui illi congruit cultum, Interira 
tamen, die prima Martii MDCCCL, obtenta venia 
ac licentia Excellentissimi et Illustrissimi D. Ar- 
chiepiscopi hujus diceceseos, loco suo mota fuit 
urna cum sacro deposito, quod in ea continetur, 
ut gestaretur in publica et solemni supplicatione, E PILETERMISSI ET IN ALIOS DIES RELATI. I .■ B sacrura corpus delapsi ; quem pulverem die vm 
Martii anni proxime elapsi mdcccl excusserunt 
duo sacerdotes sacro linteo et stola amicti, ad- 
stantibus judicibus ecclesiasticis, Excellentissimo 
et Illustrissimo Domino Archiepiscopo, Illustri 
Domino Regente audientiee territorinlis hujus ci- 
vitatis et regni, Reverendo Parocho et clero aliis- 
que diversorum ordinum hominibus; et occlusa 
fuit urna modo proprio eodemque, quo antea fu- 
erat, altera clavium penes memoratum Dominum 
Re^entem, altera penes Reverendum Parochum 
remanente. 

Ha?c uti relata et recensita sunt, ita conficiun- 
tur, concordant, apparent et patent ex memorato 
instrumento, quod in prsesentia pnesto est in mea 
potestate et muneris mei officio ; ad quod adeo 
me reraitto. Atque ut de his constet, ad exe- 
quendum quse ab Illustrissimo Domino Provisore 
et Vicario generali hujus diceceseos decreto ad 
petitionem D. Rayraundi Mas presbyteri die vii 
Augusti hujus anni edito mandata sunt, prassens 
scriptura edo, cui signum et chirographum meum 
oppono in palatio archiepiscopali Valentise die 
iii Septembris mdcccli. 

Raymundus Diaz. 

(1) Acta Sanctorum. t. II Aprilis, p. 389 et seqq. NOTA 48 ad pag. 338, littera D. 

Mirum est quod anceps h.rserit Suyskenus circa 
B. Pelrwn Qonzale*. Est /./< r$x 

Ordine P rum, patronus navigantium, nau- 

ticoque upud Ilispanos nomine Sant-Elrao vel San- 
Telmo dictus : unde etimn igni in summitate malo- 
nifll ei antennarum quandoque apparenti, cui Ca- 
storis ac Pollucii numen ineue veteres arbitraban- 
tnr. ab Hispanis Santelrao, indeque a Gallis feu 
Saint-Elme atqne ab Italis fuoco Sant' Elrao in- 
dita appellatio fuit. De Beato vel Sancto Petro 
Gonzalez Telmo egit Papebrochius ad diem xv 
Aprilis (1), consulique etiam potettSmedictiuXIV 
in Opere de Servorum Dei Beatificatione et Beato- 
rum Canonizatione{2). 

NOTA 49 ad pag. 4*. 8, littera C. 

Per Coronam Aragoniae non inteUi<jitur tota <je- 
neratim Hispania; sed ipsum Aragonix re- 
gnum cum rcgno Valentino, regno Majoncensi ac 
Catalaunia. 

m Lib. i!, cap. xx.v, num. 206 it Q, P- 100 et 

110, edit. Venet 1788. B ADDENDA AD DIEM XI OCTOBRIS NOTA 50 ad pag. 490, littera A. PR^TERMISSI ET IN ALIOS DIES RELATL ~ Eugendo abbat, pnmus ad d>em xi Octobris £* j£^ 

b.interPrxtermMOs locus competu, utpo^qu ^ ^: ff^Li L,,„ (3) * 
noc *, anniversari* translanomssu*, m ta» *m W VI ^ ^ ^. Bellicensi colitur officio rilus simpUcs, ut notat R. 
D. Depery in Jlistoria hagiologica Bellicmsi (1). 
De eo egit Bollandus ad diem 1 Januaru. 

S. Eustasium abbatem Luxoviensem ad diem xi 
Octobris iterum signat, qui jam xxix Martii signa- 
verat, utrobique eum Eustachium nominans, auctor SatUti Od proxime sequentem diem xii Octokm, Ut 
Przlermistot notarunt Decessores nostri (4), 
item meminere Wiomu ei Maurolyau, qui 

Eustathium appellat. De S. Eustasio aetumj 
Opere nostro ad dicm ^x.x Martu. 

S. Genardura, cujus nomine et patrocinio gaudet 

. . .. • _!• --.' U.rtn- verat, ulrobique eum Eustaclmim nom.nans, oucwr ». M . seu MeU(lm ,„ iiactti Fida- 

bigU.fl Sanctaru» OrMni, 8. *«** V* -J " ' lim oportea, 

e X M, monasterii S. Saleatoris Or,„„, ; i. u^m- ' ; „ ( . <, vinar(lum „ u 

,,„„,„,„„, babcban, Decessores nostn et o ai- a^ero ,, e quo « l.oe tomo g, ■■ « ,«« 

-*■» A " C T : f IZTessl JLut, faat u,„,s „/,„„,„, ** Ge- 

retramdc Xalalilni*. qui EnsUcUum, ut rocat. ab- euma ms 

. Luxovtensem v Idus Octobns in Ckristo nardo apud Ptctone, (Hilii bogiolog.du dlocesedeBeller.per M. Depory, Ad Acta Sanctorum supplementum. - Auctarium tomi V Octobns. (*) Diction. oni '■> Fran<*. t. H , P ^> ^ oce 

Genard. 

pag. 60661 seqq. 

8 deputatus B 50 MJCTARIUM AD DIEM XI OCTOBRIS. 

«U* c«i«. «* . Byoo M»lro «*«*. Al- » « «B £*» ^ ^^, „„„,,, . 

tam en auctar MartyroUgii Parinenm . ff» P- " \ r .,nnard, M m Gn«nard, *"» to 

0««««.««. .cri P .il, -''<""»"<'" * raemorm s - ? * /nl,»' , m G«»h **■ ^»'«« I " B - 

si$ ,„* d* MMMlioM #"*■ « /J "" U '";" S1 "" l S! " m '''."' S&J ccnobii Flaviacensis estitit. 

xsTm rsKiir. » * i. - — sia: se 

1 V nardo „« Gaenardo ,/, ' ,-''*<. «0» «"^^SSft presbyteri et con- 

££• «BM -',, Qenardnm patronu» «en. mom-ter, odepo ,oGen p j & ^ ^ 

nominis in agro PietM - »■ *££% -" c «l-/ s ItoJta *oc ««<<"«- 

„■„ ac itilhtetio »1 h W*^ 6 ':' ''. 1™ 1 X"mU«m. M» Pr*tormi.«o. »<< *■ 

0,«,,.,, ,„„/„„, in«j>«r *«i cx Vinardo *;" wnra „,„„, „,„,,, ,„„,„ ,,«m mmtis 

faoO, * I /- !■«*■ <"»'""' /»•»«"»"'"-"' Gu " " ' " ,„„ ,„„,„ abbatis S. ^gidii 

nard vl Gutoard, at M» i««J M'« f-| "» «'- ****"£ ™ ' „„„, „,, apud MaoUHmium, 

Gui iMipfenli. m '•■»' - W« -/-'- «"' G ™ U ; o „ „,„,„; „,„,„,, „,,,,„„„,, i.for- 

. ve, Vi, We. Wi, * ~ «M « JjJMT Jj -. ' [ ' S^ J^o B*-|~< 
U. hWkttH Ge .1 G.. J«m mh SOB.IM, «u < /„ AudMBiwo S. Afl.o.rlo 

"- '«"""""; '- "7", ':"::;::":; « ii :;.:-« l»« ^ - #- »«*■ 

„,,/,„■, Mll „,',„'"»'«'• '"" "'" l '". , „, ' „„ rrt Imm «(. ftww» de eodem Mliltom, 

M »o«lCfl.loB*o. IHi oi« „„iA 3 fl ,,,.,„,s,7,/M perptramtamen g-dUco nomme Gen- 

- "■ '":;;' vskt; m S 22 -»'»-■ » - --• r r t r: 

ocir/^-.s, //n flif (l) •• S. Genaraui , cij BfiffU entffl ftfl6«n*itr : Gennardum in 

■ Jt „ octobns ;p-2jrj^n.S-S SSS5-^-r*-^: 

abbat.ai.N^.l.ili-o.l.TenJenUinsacraternu. ri ? - JW^-rt&WWrf- 

-' ''^^^ srrs^ 

P/c/flt/orum epuccpw ad Lllanw >uasi j arch iepiscopo, ct clcctum fuissc abbatem 

■"■"■ '";"" ^T^^S £1« «. Sereman FlaviacenHs; scd, iepo- 
sdc apud Metulum, tUa de b. Uenartio , flWflfI - n/ii r( ,/,i.s.sc /////</« ,n Fonttmvllam, 

AprilM, tl reliqvias ejus servari Fontanell*, i» 
gtte par.em eflrum a«»o 1681 trflnsmw-sflm f.iiM 
„ ( / Bopfltiom Ftavtflccrwcm. Quod si ita est, con- 
„,„• imic Genardo locum i»/«''' Sdnctos in 
( ),,,.,;• nostro compctcvc; <{ucm quum Decessores 
nostri hactenus ei non dederint, isthanc omissio- 
nm aliqu0 sauem modo hac Nota supplevertmus. D S Saviniani ecclesia quiescit. ejusque Nobiha- 
censes Litaniw nomen habent. Prioratus cum P a- 
rochiali ecclesia Ln diccesi PictaYiensi .psius 
praferttitulum. Qus du* annuntiationes fugerunt 
Byeum^diligentissimsUcet.uti ipse deseprafXe- 
tur indagantem unde Castellanus suam de Sancto 
hocpropeNobiliacumcultonotitiamaccepuseti no* 

rero serius in eas incidimus, quam irt, fl».c«uflm 

(n blartyrologe iiniv» i . r 884. 

I ' D Lionn univei , r '■' Martvro 

Z iocibo 

lWlB ■ P .5 ., m . 11 n 731 

Porl :, Bcript. t- U.P- (8)GaU.Chri8t.vot, t IV, p. 379; Gall. Gbrltl. nov.; 
t. i\. col. 788. el t. XI, col. 163. 
\ . i MarlyroU, p. 10 

(10) T VII Julii, p. 2. 
(ll)Bessui l Concii.notomag.,part.i 1 p.l3. 

,i i B bf | 153, et t. i\ Au b -, 

\,i. ss Ord Ben t. H,p. 10 .... 

( ( U \„- ..i.- i I.V1 Lngd.1818, 

t. \, i-. 399, edit. Lovan. 1830. E NOTA DE S. MELANIO EPISCOPO. • :.l NOTA 51 ad pag. 490, littera F. DE S. MELAMO EPISCOPO APUD RHEDONES. B 

S. Mclauii 
memorm in 
Breviai ioalh 
batise ejus- 
d, iii iwmi- 
nis, ejus corpus 
Bituricat vel 
Pi iiinh utn 
deporialur, Male cum S. yEmiliano confunditur. SMclanium cpiscopum Rcdoncusem, non vcro 
^Erailianum (utBclinus, ac post cum Mola- 
tlUSi Martyrologium Romanum, Castcllanus, 
• ctc. scripscrunt, quibus et Sollerius noster 
assenlitur), hoc die in multis Usuardi auctariis an- 
notari, argumcnto est quod in Kalcndario veteris 
Brcviarii abbatix ejusdem S. Melanii, qux, testi- 
bus Claudio Roberto (1) et Sammarthanis (2) , 
proprio Breviariu utcbatur, ad v idus Octobris assi- 
gnatur Commemoratio S. Melanii, in cappis, ut 
videre esl in nova editione Vitarum Sanctorum Bri- 
tannia; minoris, quee Parisiis prodiit cura R. D. 
Trcsvaux, canonici Parisicnsis (3) : quo in Kalen- 
dario prxterea occurrit viii idus Januarii Nativitas 
S. Melanii in duplo, viii idus Novcmbris Transi- 
tus S. Melanii, annualis , et idibus Novembris 
Octava S. Melanii, in cappis. Ncc solum in pr<e- 
dicta sui nominis abbatix Sanctus pr.rsul die XI 
Octobris colcbatur, sed eodcm die Officium ejus ri- 
tu simplici inscriptum reperimus Breviario Ande- 
gavensi anni 1624, ac commcmoratio dc eo facienda 
assignatur in Lexovicnsi Kalendario , quod inter 
manuscriptos codices a Decessoribus nostris olim ad- 
hihitos cxstat. Qua vero occasionc hic dics S. Me- 
lanio sacer esse cceperit, assequi non potuimus ; for- 
tassis in cum incidit, ut Majores nostii autuma- 
runt (4), aliqua reliquiarum ejus translatio sive ad 
propriam ecclesiam rclatio. 

2 Tradit Paschalis Robinus, ut Bollandus nota- 
vit (5). anno 853, quum Namnetas populati essent 
Normanni, S. Melanii corpus Bituricas fuisse de- 
portatum ; quod cttam rcfcrunt Albcrlus Lcgrand(C)) 
ex Robcrlo Coznali (7), ct Pclrus Lcbaud ex vete- 
nhus monumentis (8). Hanc tamen sacri jmjnoris 
uil Bituricas dclationcm silcntto pr.rtercunt Mabil- 
lon (9), Lubineau (10) el Tresvaux (11) : quin imo 
hic cuni Mabillonio asserii 7nonachos Rcdoncnscs ca 
tempestale, quia acnubium corum a Normannis eversum fuit, cum S. Melanii corpore ad castrum 
Turoncnsis agri Prulliacum confugisse. Sane Prul- 
liaci, ubi circa annum 1001 ab Effrcdodomino Prul- 
liaci ct Rupepozeae monasterium Bcncdictinum fun- 
datum fuit (12), servabantur incunte sxculo xm S. 
Melanii cxuvLr, ut perspicuum est ex Chronico Tu- 
ronensi, a coccvo canonico conscripto, ubi ad annum 
122 1 legitur (13) : Dominica ante Ascensionem 
Doraini apud Prulliacum castrum Turonensis 
dicecesis levatura est corpus Sancti Melanii epi- 
scopi Redonensis a Joanne (de Faya) Turonensi 
archiepiscopo et ab aliis vicinis episcopis, capsa- 
que in argentea cum sumraa reverentia colloca- 
tum. Ejusmodi celchritatcm anno 1231, adcoque 
ab alio Turoncnsi autistitc Juhcllo de Matcfclune, 
peractam fuisse tradunt Albcrtus Lcgrand (14) ac 
Bertrandus Argcntrcrus (15) : quam etiam ex ar- 
chivo Prulliacensi refert Joannes Maan, de eodem 
Juhcllo agcns, scquentibus vcrbis (16) : S. Melanii 
corpus Redonensis episcopi e Britannia olim eve- 
ctura erexit Pruliaci ingenti cleri populique fre- 
quentia et miraculorum celebritate ; et in prae- 
cipuara aram S. Petri (abbatia est Pruliacensis) 
sublime extulit anno 1231. Disccrncre planc non 
ausim utrum hic una eademque sacra actio indigi- 
tetur, quam historiographi cltronologica aliqua c«n- 
fusione divcrsis annis diicrsisquc archiepiscopis at- 
trihucrtnl ■ an vero, quod a locutionibus utrobiiiuc 
adhibitis non omnino vidctur esse absouum , quos 
Joannes a Faya S. Melanio tribucrat honores, eos- 
dem successor ejus Juhclles novis honoribus auxcnt. 
Porro verilatem haud assecutus videtur Mahillonius, 
quando scnnsil (17) : Hic (nempe Prulliaci) ser-^ 
vatum sancti viri corpus usque ad Pontificatum 
Julii de Matefelone. qui popularibua suis (quippe 
Britto Armoricanus erat) sacrum illud dep 
tum restitui curavit. NanM prxterquam quod hoc 
asscrlum cum iis qu.r modo de Jultcllo stvc Julio ct- 
tavimus, non hcuc componitur, aliunde diteimui 
Eervxum II, quiRedonenet monasterioS. Melanii 
anno 1258 abbas prxerat, rcliqutas aliquas Sancti 
tutelarissui a monuchis Prulliacensthus lunc pclas- 
sect imptcrussc (18). Altns lumcn rcltgntas S. Me- m L'«glisi de Breta 
m Mabillon, op. cil. t. IV Hb.ui oum 1, j 

t_j • i'.. inntti lli-rum Cihll i i ! Jam arli p 

i \ iea dea Baiots de la Brctagno-Armorique. Brest. 

• P- 690, . „ 

1 De i" Gallioa, lib. u, penoche 6. 
Lagne, c. xvn, i 

V. bb. LXIU, niim. 83, p. li, pdit. Luc. 
(tU) Vies des Saints de Bretagne, t. I, p. 129, edit. Pans. 
183G Gallia Chri ' ' r •" • ■ 

[•bistoira ile Brelagne, i. i, eoi. 

fl4) Loc i 

(15) Apud BollanH. loc olt. „ 

fian. la et melropol. Beclesia Turon.. part. 1, p. 136. 

(li) Loblneaa, loceit et lV.bl-Tresvaux, l'«gllse de Bre- 
p. iiu. R lanii AUCTARIUM AD DIEM XI OCTOBRIS. male cum 8. 
Mmiliano 

Coufuutlitiir inuio femoiui archiepucopo Evenus abbas cosnol i, V gm qumm f„ jBzton- 

quibus entat ipHu. fl * Evenum epUtola *"«, ^*' 1« »-* '»'<*""• 

opuJ B»H fl „,(,. m (1). Jam vero aUemter saerorum ex mandal ^ "' ' £ „ Armoricis 

inserlam alix queedam ecctes,*e adoptarmt. ««* «'!"" ' ' (tameniu in 

p^ ran JUtad pro Melanii no-nino rtp. J*- Cta»**« ^^£. «m, hw* - 

^teM /Hto toi*- . -JwWi ™ « S - C '~ m '.anc« -1 abili que Melanii 

fuiue Caslellano eur pro eivilale Redonis monastc- culo nono, ahqnas sancti venerao 4 

!,:: R^oneTe („1« Reclon) «M „ '■ » confessoris rdiquuu. « « co„oco SS c (2). (i) ActaSanctorun T I Januorii, p 333: Miracula B. 
Melanii, aul isio. elc. (2) Lobincau, op. cit., t. II, p. 265. Morico. o,. ttt., L I, 
col. 208. D r; NOTA 52 ad pag. 492, littera F. DE S. G\LDENTI0 E ARCHIEPISCOPO GiNESNENSI 

PRAGyE IN BOHEMIA. Ciillus eccle- 
siasticus 

Gaudfiitu 

c COMMEtoTARIUS PR.IMUS. 

Rationes ob quas hic illustrantur 
S. Gaudentii acta. G audentii, veluii cultu eccleeiastko affiriin- 
tli, iitnnrii nusniitiin in ccclesix Pragensis 
OfficiU propriu Ealendariisque penes se 
cxtantfbusoecurrere, haud asseruisseni De- 
cessores nostri, si pervolvissent libellum, in eorum 
bibliotheca (ut nobis ex euperstite catalogo liquet) 
exstantem, cui litulus : Proprium Sanetorum per 
Boliemiam, Mnraviam et Silesiam, adjunctis fe- 
stispropriis domiciliorum Societatis Jesu. Vete- 
ro-Praga 1732. Btenim in ea hujus iibelli parte 
,///,/■ Pi-opriumarcliidioecesisPragensis inst ribitur, 
nti diem x\v Augusti notatur officio ritus duplicis 
majoris cclchranda TranslatioSS. Viti, Adalberti, 
Gaudentii et quinque Fratrum Martyrum ; at- 
que iiii offlciodupteE assignatur oratio, at, ut rubii- 
ca monct, utraque sub una conclusione diccnda : 
Deus, qui Banctam nobis hujusdiei solemnitatem 
pro commemoratione Beatorum Viti et Adalber- 
ti Martyrum tuorum fecisti : concede, quasu- 
mus, familiffl tnaa precibus, el da ut quorumbo- 
die translationem celebramus, eorum meritis et 
intercessionibus adjuvemur. Deus, qui nos con- 
cedis Sanctorum Martyrum tuorum Galdentii, et Benedicti, Matthffli, Joannis, Isaac et Christi- 
ni allationem colere : da nobis in aaterna beatitu- 
dine de eorum societate gaudere. Per Dorainum 
nostrura, etc. In lectionibus autem secundi No- 
riiimi, qux translationis historiam continent, Gau- 
dentins itidem bis Sanctus nuncupatur. Hzc sane 
sufficientia sunl indicia cultus ccclesiastici Gauden- 
tio, quamquam illi csteroqui specialis dies festusin 
eo libello uon addiciiur, fl Pragensibus attributi; < 
cuiaccedunt atii, Uque vetusti, sacri honores, quos 
Balbinus in disputatwne de relatione corporis S. 

iibcrh Pragam, ab Henschenio recusa, hisce F 
verbti indigital (1) : Pragensis ecclesia (ut in Ru- 
bricis, quse multorura sacculorum sustinuerunt 
aetatera, annotatur), quoties commemorationes 
S. Adalberti et S. Gaudentii occurrunt, illum 
jubent in templi medio, liunc ad altare SS. Co- 
smffl et Damiani, ubi lampas ejus ardebat, hono- 
rari ac invocari. 

2 Miramur ctiam quod, quoniam anno 1074 gJgJJJ^&i 
Gaudentius nondum fuerai per Apostolicum , ut nostrisnega- 
loquitur Cosmas Pragensis, incanonizatus, adeo- " IS - 
que adliuc Missa ejus ut pro defunctis celebraba- 
tur, idco Decessoret nostrifidem detrahunt Balbino, 
homini Bohcmo ei Pfflfl enti, quum a(f\r- 

vuit (2) Gaudentium decursu temporis pluribus 
cccpisse miraculis inclarescere, sic ut post ali- 
quot annos Sancti titulura omnis retro Gauden- 
tio tribuerit antiquitas; et eo asseverante (3) on- 
niversarium Gaudentii diem in altari SS. Cosmx 
et Damiani ecclesim Pragensis xi Octobris ceUbrari, 
quod haud dubic dc cullu ecclesiastico, nisi secum (h Epitom. ror. Bohem, lib ra, oap. nr, p. 176;etepud 
Henscben., t. UIAprll., p. 20 ■ soell. bi i doc. i, lib iv, | 18, p. 30. 
(3) Bpitom. em. lib. xn, oap. iv, p. 170. ipso DE S. GAUDENTIO ARCHIEPISCOPO ONESNENSI. 53 B D „ „ ... . • •/.,., er longe magis anno 1039 asportatis cx Polonia 

^^"'t^zSZTi^Z e r g Brzetis,au m duce I „SS.A, 1 a„,,, i .r,,,„, Tl , 

„ «rt W ''''"' , ;' W " S , / ,,,:„,,,,,,,,,,,„, et qutaque fratrum M 

„(,„/ , iwrwnum tam«uom pm ,',/,""'• ft .^ ,„„,,„,.,,.„, 

, „,.„„„„, p.iuemodi annivemriorum alahijo (o) «•«» caiuu„a,em .-,. m 

« <•'""'''"'""" ,J ',.,„.,.,,,„ ./». „,,„(,™ inaetimabili thesauro, nempe cor,.onbus SS. 

. Pesrina coM * . u . .» (- ^^ ^ Fl . ;U ,.,„„, MM ., 

Momoria mtcrfcctorum f at n ^ ; b r ■ ^ ^^ ^ ^ 

x „ Octobru (,„"'" /■■,;<■"<''"« xl) Memona uau l oravit 

dentii Arcbiep. Gnezdn. fratris S. Adalb., utra- rat,.... ' • .' , _, „„„,.„ ,„ /<T .,,„„„ ^. 

gM a««.m euum ta „>*• Memon» «»■ . ««» *^™ .,.,„„.„, ,„,,. „,,„,,!,„„ ,, ,,„„"<<„- £ 

,„,„,„ ,, ls , ; „ c ,„ c«aro.t.r« ***** « «*™ JJSE. OMftrf, S B«W «mpto „ »». 

iMBm -, Q«ad ..». „,«,•„„,„„„« «. -^* - ■£*£££ , Sancti Gauuel , t „ ,„, biepi- 
„„ ri( Pessim : »«mp«, «. .p.««r, ,«u e. G ^den- - , ^ anlffl m6naeW 

tium <l «ui»««« «•**• '' ,s '" s et * ^TT monasteru S. A lexii Rom», el itodpuUS. Adal- 

^rm.»» (./„</««- *"- *»"/ «"*"r ''«' " Tr t i »d di,m xx.v A«,«.«. « -" «*•*» 
L ss! „r„„„ M « VT c,m„i^ ; , ;: ta£*. J*£ — ur T „ anslati0 s . QsuantH 

sll/ ,r« ril.l.) «»« Ow* ««' B '''; ( ,3 * monachi monasterii S. Alexii Rom*; el : item 
*■ affectos me scieel. 2V«m quod ad f*"f***»- ™° sg nM ^ Beneuicti , Joannis. 

„, s S .«.torum. Sp«,m<r«m. S.»«.l.«m. fc» "t Christini. m „„ a chorum S. Alexii Romae, 

et (W /"•'"'""• anno1216 ' "™ n^ soc"rl C s. Adelberti archiepiscopi Pr^gen»., 

,„„ us (3). B. Andreas ep.scopus ******* soc ° ., m , „ lfffi „ rfffio d„ ffi 

sanctissimus. de summi PonUfics, cu. canss.mus martjnum im P ^ ^ ^^ 

erat. licentia, eorum sacra corpora summavene- e«J» « J^f ^^^ ^ 

r atione, totiusque cleri ac popul. ^"f* ^ ^JtJ-U-W. ■» '"'"^ ""'""" (?): 

pUcatione, Libicio Pragam transtul.t ac m e cl - «»*» 1 9 ^^ ^ ^ est 

ia S. Georgii in arce Pragcns. m .psun altare n C. ^P s . Adalberti 

v elutsanctosMart,resincus,t qu-rat rum ^«^ ^ cum corporibus quinque 

temporum canonizat.o, ut ostend.t Card.nahs W g : F etVenerabi l is Gaudent„ epi- 

Baronius ; « ~ co^or. IW. «■» ««p.™ «•« ^XesS fratris germani S. Adalberti. 

2* «-*- f (4 > * ; *5ZtS cr P Brz "ducem B^emia^ et S. Severum 

cs( , q„i et ab uno horum Bohuslaum e vocan pe B fl „, „„„„,„„„ , 

scripsit, et tam hujus quam ahorum nt Sancto- ^J J „,, d , clos iuol iiel ,„ ,,„- 

rum nomina passim infantibus Bohem.s .mpou ^ J^to»« *«« ' "" ^ ' 

festum quoque eorumdem notar. ,n Bobem.us , ^ ^. (g) _ 

Kalendariis, et de ips.s officnm «c.tand»« "*T ^ in MartyroUgio BenedicHno V. 
vuuu u. CamaUMemU m Dinrio itetn ,„,„„",„" «um /„"- 

,.„„„, „„„ ooscura es, Pmmm £«• ■ '""""•• C "^ ^,,,, . A ,•„.,,,,,„„„ „„,r Am»«r« 
,,„„,„, o ,„„,,,-, /,oc(„ce, •„«,«/„„,,„./,/,„, ■-"•"'"'»• .. „,„,„, ,, ,„,. ,, ■,,,„,„„» 

;,„,, ItaMM nostri ilM W /"•»"""'"'• „ „„,„„I„ U„„,„, •„,, <W, W ' *" 

L „,„,.,.„."■.„„ - Pe-ina «4«™^ '"""""'• s " "' "' " ^ ''"' ^ /V " """ ^ 

Pragensi S. Viti eccles.a ob rel.qu.as suas ,b,dem » 

servatasc„ltuecclesiasticoafl,cquotan„,s ol- «"J ,„„,„,„ ,,„„„„,, ,„„,„„■ S rr, ; ,/„r, 

tos accuratissime in eccles,» Pragens.s Phos- *',,,, ,,„,„„„ ,;„,„!,„.„„„ ,'„"«' 

phoro recenset. hieoe ibidem Gaudent.um nus- San ^^ </i( , 

.uam annumerat. £ *. ft«* ^" "' e " , ,„„„,„,,„„„,,„„;/ - (W)-B 

, ,/■• ,v„/ »«<"'"""'"- /v """' " ra " s ; ,);',,,„„ xu „„■...„.■■ '"■" -' ""•■ r" 

■„.„„,-',-' ta iVc„,../-„,.,."„ »'"■;■";•- „,„ l607 , „„„ (12), A»«-.«. ' ""■■' 

„,„,,, ac ,, '„ CarUteinenses, «( vocanW.reh- „,,,,,„„, ,, .„„1,,, , 

,,, ,/„„„■,.„■.■ reu /, ' "•"' "•'■" ' '"""- ",„„. , /,,,„„„,, „ "-. »' ^- 

,„/,, J ■'.»/»''" ''""'"'"""'"• ' '"":; „,„. Ben. Boldur',, (14). ff*» *« 

„„ „„• n.v ' ■"■'""""^ •■' ' "' "' ": r ' ; ; ,, ,„■ . ,,../„.. Mrii« *- '""■"' v r ; 2 

,„ ( 5 ) :Sacropost,no,lumDiviWence S „, M. cor- • I( „ ,„ „,„,„ | 

„„.,. v ,.„ ,,0-Bdeelavia Pragam trans ato, anno ; t^ h ,„„„ , , „ 

942 templum Divi Viti multum wclaruit ; ac ,,,F.„i,otn.l»s,. ■ ,v„. r.SS.uW 

«| 1 

11 

)»«.,«.■ „ - „■•!■ 

,;■, ■ I ,,.■„„; ader.D ^rd. 1786 

. , eap.xn 

■,,•.. 
,„- 

i '" r - ^oh.m. t> 54 AUCTARIUM AD DIEM XI OCTOBRIS. D f B (1) scriptor sxculi decimi quinti, Breviarium War- potuit ; et non modo laborum d U «F 

mienseanni 1516 (2), Christophorus Varsevidus in petuus illi soc.us et comes mt f ; ^^ 

libello anno 1601 Rom* edito, aUiqn* inter Polo- postremo in Bohemiam J^TJ^JS 

nos ; sicut et ab ffungaro nescio quo e Societatc S. Martin, Turonensis J^^J" 

J«u Gaudentium tor *toi ,«*. mM ta GaUHB JT^^ , 

vuto» f3* AefaV ex reaiotnhus a Bohemia rcmo- snara g, Gedanum et m Prussi* prov incara 

£bS\rtoUum WZ S! Lto. - P - scendit, ubi labores suos illustn raartyno com- 

fc\ Mabillonium (6). Felicem Nerimum (7), plevit. 

SLSZ ! ^Lto (8) , ut hos tontum 2 Quiniramo Qtoto. !J~J£^ = ™ 

ftaa» rwt* «*»«,. *«*< Mi ^- M* ^ tyrera occubu.sse Annal es Warra -- t^ tyrii, 

nuncupem, nec alios aliunde anquiram : auoniam . Ferro m ^ n .^^ c ^^Z 

id auod adversum Decessores noetros demonstran- . die. qua a saer.ficulis furenti rapet ca P u 

Aum IIH , r uw/ ,„ ,,,, 7 ,^t,, «* /i^ . Adalberto araputatura est. . Sed l multa nos 

arbitror, S. Gaudentio locum in Opere nostro inducunt ut raillam e.s fidera adh.bendara arb - 

competere. Quum autcm qum is ad martyrium ueque treraur. Priraum inepta multe pro ,dunt ; et ani- 

S Adalberti geseit, cum Actis hujus Sancti ab lium plenissima fabellarum h, inter qu» illud 

Eenechenio jam illustralis (9) i»/im* ro™,a;a prmcipunm, quod ad rera nostrara pertinet. 

eisauc inscrta sint, ita ut Inc prolixe repeti non Adalbertum, postquam mar tyr jacuera , abacm- 

,,,,„,„„, Hmun fai ,„ judiCOVi fore, si descHpsm sum caput suis ipsum marabus «"^ *"! 

compnuuLm de S. Gaudentio noUUam, auam taSS e. et raulta ra.lha passuura con e s e quoad 

aUm dc S Adalberto subjunxit Nerinius modo in Poloniam perverasset, ac in civitate qu* Gne- 

laudatus, in sn, de templo et camobio 88. Bonifa- sna dicitur, iterum commode placdeque occu- 

buisset. Hunc de Adalberto errorem (qui error GaudenliuB 

S. Adnllnvli 
Jratcr ct co- 
mes, 

a 

b C 

c 
d cii et Alexu historicis Monumentis, Romm editis 

anno 1772 (10). eique aliquas, ubi res feret, 
annotationcs mljrrcro. VITA S. GAUDENTH AUCTORE FEUCE NERINIO. 

Ex editis Romce cmno 1772. 

Magnre Gaudentii a laudi tribuendum Beatum 
Aldalbertum fratrem b habuisse ; at multo 
laudabilius fuisse illi non tam natura et Bangui- 
nis quam morum et vit» similitudine conjunctis- 
simum. Nam una cum ipso Romam veniens, 
monasticae se discipliiuo (radidit, eamdera quam 
Adalbertus vita3 rationem suscipiens c sub abbate 
Leone. de quo Bupra diximue d. Fratres alios 
Adalbertoduos fuisse l<-imus, qui etipsi Romam 
quum venissent, atque illum eo in consilio hrc- 
rere intellexissent. utmonacln^ (irri vcllet, sibi 
revertendum existimarunt. « Duo ex fratribus, 
n qui cum eo erant, jam dudum videntes quia 
* (Adalbertus) se monachum facere vellet, non 
» bene projecto clypeo. fugam dederunt. Solus 
n veroGaudentiua exemplo eonetantis viri rema- 
- nens cum Beato Viro, raonachatum atque 
n probabilem conwrsationem consequutus est ; 
« qui etiam Bibi carne et spiritu duplex germa- 
» nus, et ab infantia semper fidissimus coraes 
.. adhaesit e. » Monaatico igitur habitu indutus 
Alexiano in coonobio Gaudentius, a latere Adal- 
berti, quem diligebatplurimum, avelli numquara (1) Hj B t Polon , llb. n.coi. 125, c.l. Ups. 1711. 
r2) Apud Senschea , p. 1 77. 

(3) a. i ss UngoriaB Bftmost. I, p. 18o, et appond p. 33. 

(4) Lign. Vit. part. 2, lib. rn, p. 145. 

(5) Ad un. 990 et 1030, t. XVI. p I , od. Luc. 

(0) Amiai. Boned , t. iv, lib. lvhi, nam. 4, p. 896, et 
Ind. gen. p. 719, edit. Luc. E 

a pictorum licentia. qui martyres caput suura 
amputatum geatantes pingere solent, oranino 
raanavit in vulgus) quum Annalium Warmensiura 
scriptores enarrare non dnbitaverint, neque 
digni sunt quibus de Gaudentii martyrio creda- 
tur, licet in Breviario Warmiensi edito anno 
Domini 1516 ex prseconceptaopinione sic iterum 
narretur : •• Sanctus quoque Gaudentius, praedi- 
- cationis ipsius socius. pariter eodem fato et 
» loco martyr Christi consecratur. » Accedit 
quod de Gaudentii martyrio nihil ab antiquis 
proditum est : legitur quidem in Actis ipsum 
fratris morti praesentem fuisse. et in vincula 
conjectum post celebrationera Missae, qua sacra 
extremaCoramunioneS. Adalbertus refectus est, 
antequam a satellibus teterrimis confoderetur ; 
sed do Gaudentii nece ne verbum quidem. Quare 
qui Adalberti fidissimus socius, qui ejus virtutis 
animique magnitudinis imitator egregius semper 
fuit. hunc et martyrium mortisque similitudinem 
optasse quidem, non obtinuisse existimare debe- 
mus: quod aperte his verbis declarat Cosmas F 
Pragensis : «• Gaudentiusnon solum carnali, sed 
» etiam spirituali conjunctione frater S. Adal- 
» berti et comes individuus in omni labore et 
n Brumna fuit ; et si cum eo non corpore mar- 
•» tyrium, mentis tamen compassione tulit ; nec 
.. enim fieri potuit ut gladius animara ejus non 
.. pertransiret, quum germanum suura romphaeis 
« paganorum concidere videret, et ipse pariter 
» occidi optaret i. •• i 

3 Sed quod nullum dubitationi locura relin- post ejus n- 
quit ; illud est, quod ante posuimus, Gauden- cem 
tiura electum fuisse episcopum ecclesiae Gne- 
snensis k, qu» in honorem S. Adalberti ibidera fc 

tumulati in sedem archiepiscopalera ab Ottone III 
erecta fuit /, ut legitur in Chronico Magdebur- / 

(7) Do tompl. et coenob. SS. Bonif. et Alex.. c. ix. g 5, 
p. lii al seqq. 

(8) Annal, Comeldul., t. 1. Index rerum et nominum, 

pag 

Lota Bonctorum, T. IU ^pril., p. 174 et seqq. 

00) Loc. cii. 

frensi VITA S. GAUDENTII ARCniEPISCOPI GNESNKNSIS. 


factuseslar- gensi, cujus fragmenta edidit Mabillonius : ex 
quibus habemus quod - imperator Otto III, 
•» auditis mirabilibus qure per dilectum Sanctum 
* Martvrem Adalbertum Dims fecit, orationis 
» caussa eo pergere festinavit. ... Videns autem 
« alonge civitatem Gnesnam desideratam, nudis 

« pedibus suppliciter advenit nec mora. fecit 

H sibi archiepiscopatum.... cujus dicecesi omnis 
« hrcc regio subjecta est, committens eumdem 
., prsedicti Martyris fratri, qui et Gaudentius, 
n etc. " vocahatur. 
4 Hac de caussa Gaudentius appellatus est fuisse nisi spiritualetn S. Adalbcrti fratrcm ; sed 
bene circa hoc Schminckius mone4 (7) : Carnalem, 
ut ita dicam, non spiritualem aolum, Adalberti 
fratrem filisse Gaudentium, et quidem uterinum, 
contra Goldastum defendil Balbinua (8) : quod 
mihi ctiam verosimilliraum videtur, siqnidem in 
Vita S. Adalberti de hoc Gaudentio srepius dici- 
tur quod fuerit " carne et spiritu duplcx germa- 
nus - Adplberti. Tmo auctor alterius Yitce his om- 
ninoverbis eum designat (•>) : Gaudentius ex patre 
caro et frater suus. 

c Monachus una cum S. Adalberto factus est ' ' u ' 's'u'nl'i' S Archiepiscopus S. Adalberti (scilicet archiepi- Gaudentius Romx in camobio S. Bonifacii, Mar- scopus Gnesnensis ecclesize, ubi S. Adalbertus 
episcopus et martyr quiescebat) ; nam hoc titulo 
vocatum et subscriptum legimus mense Decem- 
bris die secunda A. D. 900 in placito Farfensi 
de cella Minionis, quod primus vulgavit Mabil- 
lonius Annalium Ord. S. Benedicti lib. LI, § 95, 
ubi inter alia hsec leguntur : " Quadam vero die 
n dum resideret Domnus Otto imperator in 
B » palatio... et residentibns ibi cum Domno 
n Leone archiepiscopo sanct» Ravennalis eccle- 
» siae et Gaudentio archiepiscopo S. Adalberti, 
.. etc. » In subscriptionibus vero prae aliis ita 
legitur : « Ego Gaudentius archiepiscopus S. 
n Adalberti martyris interfui et subscripsi. » 
Patet itaque post Adalberti martyrium Gauden- 
tium constitutum esse episcopum Gnesnensis ec- 
m n clesia? m, in eaque mortuum et sepultum esse n, 
ut satis etiam comprobatur ex historia transla- 
tionis sacrorum corporum Adalberti, Gaudentii 
et qninque Fratrum, quam late describit Cosmas 
Pragensis decanus initio libri 2 Chronici Bohe- 
o miae o. ANNOTATA. a Ut latino Gaudentius, ita patrio idiomate Ra- 
dim Sanctus noster appellatur, et utriusque nomi- 
nis unaeademque significatio est. Est enim Radim, 
seu pro dialcctorum slavonicarum varietate Rad- 
zim aut Radzin (unde apud latine scribentes Radi- 
mus, Radinus, Radzimus. Radzinus, Rasinus), 
aradice rad, quaegaudium vel lubitum significandi 
vim habet ; ut me docet Cl. BartholomxusKopitar(\) 
ad camdem radicem reducendo nomen fere simile tyris SCilicet Romani, qui xiv Maii colitur ; cui 
ccenobio accessit altera item appellatio a S. Alexio 
propter depositum ibi hujus Sancti Confessoris cor- 
ptis(10): unde factum ut monasterio Brcvuoewnsi, 
a S. Adalberto ac Boleslao duce fundalo, prst&r 
S. Benedictum duo quoquejam laudati Sunciitute- 
lares assignati fuerint (11). Hac comperta haud 
habens Tritheinius, stiens tamen SS. Adalbertum 
et Gaudentium fuisse ccenobii S. Donifacii mona- 
chos, existimavit (12) eos ad Fuldense monasterium 
pertinuisse, cujus auctor parensque fuit illustrie- 
simus Germanix Apostolus ac Martijr Bonifacius. 
Lapsus cst praeterea in alterum errorem, nempe S. 
Gaudentium fuisse Pragensem episcopum. Tnthe- 
mii auctoritatem, quantum ad S. Gaudentiura at- 
tinet, misso scilicet S. Adalberto, Schannatus in- 
consideranter secutus fuit (13). 

d De Leone abbate pluribus agit Nerinius cap. 
ix, § 3,pag. 91 et sequentibus. 

e Sumpta suni hxc ex Vita priore S. Adalberti 
apud Efenschenium,cap. m, num 16. Bujus ViUt, 
quam ab ipso S. Gaudentio compositam esse recentet 
aliqui scriptores perperam fuere arbitrati, censet 
Cl. Pertz auctorem fuisse Joannem Canapurium, de 
quo in eadem occurrit mentio cap. vi, num. 29 ; 
alteram vero Vitam, ab Ilcnschenio item editam, 
S. Brunoni archiepiscopo, in Prussia anno 1008 
martyrium passo (de quoBollandus ad diem \iv Fe- 
bruarii), deberi pronuntidt. Videatur Prxfatio ad 
utramque Vitam, inter Monumenta Germanix lu- 
storica novis curis recusam (1-1). 

f Fuit S. Gaudentius. ut passim alibi, sU et in 
Bungaria socius apostolicorum laborum S. Adal- 
berti germani sui, de quibus consule Stiltingum in 
Commentario pratvio de S. Stephano rege (15). 
Ttem condito anno 993 Brzevnovio, atque pro- Ratko. nrammalice Radko, ut rit quari Gaudentius priis manibus una cum sanc.to fratre tdritque 1 

,„,,v Zopfac Err * proindc mt tecUo Kadimo monaChU a-difieato. ut aii Zugett r(18) v.tara 

in prioribu, Dit , edili ta (•■'). »tiam LeOni- in eo religiosam pia ac sancl ...-.,,..■ tradux, , 

„„„„ ,:•, ,„, accuratam Ucti m Radimo substi- quoad Divi germ. »rendum laten denuoru.t. 

tutam vU, ,. Perl, - eiit (4). Bem , M .riptor, , i « >n 

«tM» «« n«men Stadi... m,.h- ,■»< IWim Offlcii, eccle, "".""'',"; '** 

poritnm ... A„o„,jnu Chronico Bohemico apud Mcnc . Gncmenri ec leri* preefuu . S. AiaOartwn ; qw* 

I „ m(5) tamen aamiui nequit, nu. tantwnmode quM 

b Gotdastus opinatus cst (6) Gaudentium non Sanctm Pragenei, pr*«l, ium Gmsn* aliqum- (1) Glngol. Cloz., p. xxix 

(2) Ut colligo ex citalione Baronii ad an. 909, num. U, 
toni. XVI, p. 393, t-d. Luc. 

(3) Si ript. per Brunsvic, t. I. p. 357. 

(4) Monum. Germ. hist.. Bcript. t III. p. 781. 

III, ool. 1658. 

(6) Comment denegt Bohem.,et. . ni... v, cnp.iv.num. 
;., ).. 735, 736, ed. Bcnmincldi, 

(7) Ibi.l. i" not. ... ... 

18) Bpitom. rer. Bohem., 1». u. ^P- "n.P- I ' ' • M - 
cell. hist., dec. l.lib. ui, cop. xxii, J l, p- .88. Cap. vi, imm. 26 apud Henschen . p. I 

n. op cil ,« M l '"' P b etseqq. 

ni Ziegelbauer, op. i lt, cap i, P (i - 

,, i ... .... 9Well<XK l p.l37etl47. 

(13) Bisl i uld , parl I, cap i, | 

(\\, Bcript n i '• '" i ' ' ll 

1, M . .-i 

ctxxx Ap.. propr.dlmcOlomoo., \ 

diu E B 56 ' AUCTARIUM AD DIEM XI OCTOBRIS. 

diu substitit, munia episcopalia ibi exarucrtt, ut diraus etiam Boleslaum horum sociorum suasu 

dicit Henschenius in Commentario prtevio (1). Con- corpus S. Adalberti a Prussis emisse. eosdemque D ferantur de hac re obscn PagH in Critice 

Baronii (2) et annotatio Andrcx Schotti Dunti- 
scensis in sua Prutna ChrUUana (8). Neque ttare 
poteti aUa eorumdem Polonorum assertio (4), ac 
si S. Adalbertus, quando Gnesna in Prussiam 
abiit Gaudentium pro se archiepiscopum illic rrli- 
quissrt. (Jhijiju' ex Vilii S. Adalberti clarissime 
constat S. Gaudentium cum eo Gedanum atque in- 
delongius profectum , eique iu /</.< ,//. anda in/idelibus 
evangelio cooperatorein, < i in extremo agonesocium, 
ac vix non gloriosi marlijiii COMOTtem fuwe. Sed 
de Gnesnensi S. Gaudentii archiepiscopatu plura 
inferius. 

Ji Vide has narratiunculas compendio relatas ab 
Ilenschenio, qui lis in hunc modum piwfalur (5) : 
Alia rursum Acta hahemus, ex monumentis et 
annalibus Archivii Warmiensis in Prussia et ex 
majorum traditione collecta, et nobis a Mathia 
Sarbivio Vilna, alque aliunde ab alio suhmissa. 
In iis. quce ad martyrium spoctant, amplificantur 
mirabili figmento hic in pauciora verba contra- 
hendo. 

i Vinculis constricti erant a barbaris Gaudentius 
noster ct aller socius, quando vulneribus confossus 
S. Adalbertus occubuit. Eo autcm occiso, impii viri 
duos Fratres ejus immisericorditer ligatos secum 
portant, inquit S. Bruno in altera S. Adalberti 
Vita apud Ilenscltenium (6). Propter hanc ergo 
passioncni fartiter pro Christi nomine toleratam, si~ 
mul et propter mentis compassionem, ut ait Cosmas 
Pragensis a Ncriiua luc allcijaius. Martyr latiori 
quodam sensu S. Gaudentius dicit potest ; nec alio 
procul dubio sensu hac eum appellatione decorat ec- 
clcsia Pragensis in oratione jam supra a me allc- 
gata, ubi ait : Deus. qui nos concedis SS. Marty- 
rum tuorura Gaudcntii, et Benedicti, Matthrei, 
Joannis, Isaac atque Christini allationem colere. tam charum pignus in Poloniara duxisse. Nam 
ulphus inter HtaforieoB Francorum 
Pitliceanos in fol. editos scribit (10) s * Denique 
h discipuli ejus. accepto corpore Doraini sui, il- 
« lud secura ferentes in propriam sunt reversi 
n patriam. Cujus etiam meritis usquein prasens 
» largiuntur hominibus plura beneficia. » Fuit 
is scriptor sjeculi xi. 

k Casmas Pragcnsis ad annum 990 illa scnbit 
(1 1) : Eodem anno Gaudentius, qui et R-adim, fra- 
ter S. Adalberti, ordinatus est episcopusad titu- 
lura Gnezdensis ecclesiae. Ad qu.v annotal recens 
Cosmx editor Rudolfus Koophe (12) : Jara in tabula 
auni 999 Gaudentii archiepiscopi raentio fit : Cfr. 
Wilmans Otto m, p. 113. Ac re quidcm irca pla- 
citum ilc cclla Minionis, mox a Nerinio allegan- 
dum, quod ex archivo Farfensi protulit Mabillo- 
nius (13). haud dubie anno 999 Romae habilum fuit, 
ita ut ambigi prorsus nequeal quin S. Gaudentius 
episcopali charactere jam tum fuerit insignitus. 
Hinc insiipcr htiitd levi conjectura deduci posse au- 
tumo hniic tliijndatcm ei in ipsa Urbe Roma fuisse 
collatam ; quo forsitan vcncrit missu Boleslai Polo- 
norum ducis : lum ut hujus nomine cum Romano 
Pontifice el imperatore de episcopatibus in Polonia 
ordinandis ageret, dc cujus rei cura laudatur Bo- 
leslaus in Chronica Polonorum (14); tuum ut nun- 
tium Romam afferret marlijrii S. Adalberti, ejus- 
que canonhationem Apostolicx Sedis auctoritate fa- 
ciendam poslularet. Etenim, Ditmaro teste (15), 
imperator Romae certus hac de re effectus est, 
ac tum quidem condignas Deo supplex retulit 
odas, quod suis temporibus talem sibi per pal- 
mam martyrii assumpsit famulum, postmodum ve- 
ro, quum Gnesnam anno 1000 venit (16), facto ibi 
altari sanctas in eo honorifice condidit reliquias 
ejusdem martijris. Concedere autem licentiam ex etc. Imo vero comjruit hic titulus Gaudentio datus synodali decreto ut supra corpus defuncti erige- 
cum vcteri loquendi usu ecclesiastico, secundum retur altare, hoc ipsumerat, inquit Baronius (17), quem illi etiam martyres dicebantur, qui fidei 
causa post confessionem aliquid in corpore passi 
essent, etiamsi ex illatis pcenis miuime contigis- 
set spiritum exhalare, ut observat Baronius (1), 
de S. Eusebio Vercellensi agens, quem pari de inter Sanctos annumerare, ut anniversaria me- 
moria de eis agi posset. Itaque Gaudentius, jam 
episcopus ortlinaius, destinatusque qui Polonicis ec- 
clcsiis metropolitico jure prceforct, acjam fratris sui 
canonizatione obtenta, sese aliquamdiu archiepisco- causa ul Martyrom veneramur (8). Porro, qui mi- pum Sancti Adalberti martyris dixerit (prout pla- 

sere ligati fuerant S. Adalberti socii, vixque adeo cito supra laudato aubscripsit), antequam in ipsum 

mortcm eiuiscrant, jmstea tamen a Prussis, cum ecclesix Gnesnensis thronum sublimaretur. Hunc 

ethnici deos suos jam placatos crederent, liberi autematini anao 1000, comitatus verosimiliter inde 

dimittuntur, redeuntque in Poloniam, ait Andre- abltalia imperatorem, qui, ut Ditmarusrcfert (18) , 

as Schottus (9). qui et sequcntem huic asscrtioni auditis mirabilibus quaB per dilectura sibi raarty- 

annotationem adjicit : Quamvisaltum de hoc apud rem Deus fecit^Ethelbertum, orationis gratia eo 

auctores silentium, facile tamen, cum Gauden- pergere festinavit, comitibus inter alios Ziazone 

tium archiepiscopum postea Gnesnensem fuisse tunc patritio et Robberto oblacionario cum Car- 

sciamus, planissima id conclusione elicitur. Ad- dinalibus. (1) Num.:i. j». 17 i. 

(i) A.t u in 16, I XVI, p. 305. 

(3) Pfl 

(i) Diu rl > , iii ■ i Polon,, I. I, lit'. ii, adit. Lips. 

1711 ; Cromern Polon., Ub. m, p >- 

.•,iit. post ii .; •! Herburtus do Fulstln, Uist, Poloo., lib n, 

cap, iu, p 20; Mlrao. B. 4deJberU apnd PerU, Script., 

■ p i,i | 

(5) Num. 13. p. 177 

(li) Cap. vi.mnn. 19, p [98. 

(7) Annal.ecH adttD 571 , num. 1 17. t. V. p. 332. Clr ld 
ad an : •■■. Dum. 5i, tom. II. p. 589; et ejujd. not. /i ad 
Martyrol. Hum. n Jauuar. 1 rr Rreviar. Rom. xvi Decembris. 

(Hi) Lib. i, hist., cop, iv, fol.6 . item apud Bouquet. Rer. 
Gall. Bcript., t . V p 7. H 

(II) Boript rer. Bohem., t. i, p. 06. 

(i ''■■" '. Bcript., t. IX, p. ,6 

(13) Anmil. Bened.H IV, lib. u, num.95,p. 1 19-121, edil. 
Luc. 

(I. Lil. I, num. II, npud Pertz. tom. cit ., p. i32. 

(15 Ub. iv. oum. 19, apud Pertx, Boript., t. III p 77G 

I niim ig,p 761 

(17) Annal. eccl. ad an. 1027, num. 13, t.XVI.p. 503 

(18) Loc. cit.,p. 780. 

1 Narrat E D ANNOTATA AD VITAM S GAUDENTII ARCHIEPISCOPI GNESNENSIS. ' 57 

1 Narrat Chrt irepliw S««(l) : Hanc ergo tiam aperil (7) : Cumaudistot sacra munia exhi- 

b i (Gnetnam) devotas imperator, occurrente bita ab imperatore. sc.as male ips. ut aucton 
"•"i i looi episcopo nudis pedibuB intravit. et post esse tributa <\ax legatus a laterc cum eo missus 
i ' ™o«am ad Sanctum Adalbertum orationem, archidiaconus Cardinalis S, R. E. suaauctorl 
CTJ -llum institutione id est arcliiepiscopatus tato facienda curavit... Veruman ista a Uomano 

"^eodem loco fundatione, sed non legitima Pontifice probata fuerint. rohe nter dubltos 

'.Loravit Namtotahascprovinciaunius Pozna- siquidem assertione (•..vg„ru V 11 l!...ua,., l\.„t.. 

nlnsis episcopi erat parochia. et ipsa cum omni- ficis (8) apparei us, ad sua tempora nondum 

bus uturo temporeillic fundandis episcopatibus, fuisseinstitntamsedemarchiep.scopalem .nPolo- 

a ctoritate primi Ottonis et Pontificum Aposto- nia. Sed ,„■..* r ,„ ,,., i ai iuMat, m cari In 

toSedis metropolit.no Magdeburgensis epi- Baroni, In I, » B «ato ««(« «pmori sru. 

scopiifueratsubjecta.Hancergosineutrorumque pomnt, «l quii .„„, eputolam S, Owjori. WI, 
episcoporum consensu iste imperator in quinque qua affirmatur , M- tofcr. eerta» 

dWidens episcopatus. in ipsa urbe Gnesi Gau- metropoHlan* «rifa tocnm, .1 fc« at«« .««, 

dentiumbeatiAdelbertigermanumconsecrarife- ouaordinat ivagariBar » r«, faetPap*" 

c t chi iscopum. cique tres alios episcopos in (0) : b Gregorii VII verbU dlud tantam s,„„, 
t ribns lcis videlieet : Sal/. Colberch. Cracouvve. tur, quo tempore , P se htteras Ulas dedit, sedem 
Wrotiala ordinatos subjecit, Poznaniensem vero metropolitanam vaca.se propter gmtasim. ^qu. 
;pisco P um "on assentientem priori juri et Mag- pracesserant beUa aut ahas rat.ones n b, 

/l ™is archiepiscopi subjectioni reliquit. ignotas (10), non vero ante dlum annu. dlum 

£ZTeaZZ l modlm exponil (2) : inPolonimreg tropoUtan Btutum hta 

Vitmaius cuucm n.i.1Unp.litms enira Gnesnensem m profeetione Polomca Otto- 

B Vidensa longe ^Tj 1 *^ £2 nis III metropolim effectam, et S. « taudentium 

(Pomamma) ung damento negari posse. El idem Pagmt auetoritate 

ribi .mpetr andam martyns ChnsU m ^ ^^ 

pro fusis lacrym, .nv.ta u , Jj^*^ J^ „„,,,.,„.„„,.„„,„„,„,,,„.„, (1!): 

arctaepiscopatum^ut spero «n ^ ( (( ^ ffl causa ^^ ad Sanctum 

sensu tamen pmfc Uprm uhs. cu^ _ J^^ ^ ^^ ^^ 

omms h*c reg.o suhjec U _est . »™ ^^ inli;m , „ ,.,„,,,„. 

subj.c,ens Re.nben.um Sakm » Gaudentium fratrem beati A.lall.orti in prindpali 
ecclesi» e P ,sco P „m, Po PP nera Cr ™ «™ be Sclavorum Praga ordinari fe.i. aKhiepi- 
Joannem Wrot.s aensem, U gero ^P-- (; ^ .^,,,,,,.^ ^ 

excepto. 0„.r sudsm A»»«l«i. S«» ^ ^*^ p etUionisHolizt,v,„,is Boemiorum ducis, ob ■ 

ma ro mutua** fmt, *^£**£ J I „ rem P oti„s et honorem 8 uerandi fratri., 

pras „lis >umU-n< : et « "^fSita aigni pontificis et martyris. Uoi fre Bol! rum 

Vita autem S. Memve.m (4) , * **?,•* G ; es „ ;l „ ,„„. ,„.„, „ r „ (i /,„„,„,„„„ ,U, „„/„,.- 
an no imperator tempore (^P»*«" \ p „„„„ (13) . ,.„ , , m 

orationis ad S. ^^Zl . " ""'^^ "-'•'» -"'""^ »'""'*""" ^ ' ^ 

ibique, coadunata synodo, sep em ep.seoi »• ^ ^ ^,,,,,,,,,,,, (/ „„ M 

posuit-, et Gaudentmm monachu^ fra em B ^ ^ 

C Athelberti arclnep.scop. Prag» , «nt , toe „,„, ; ; , , „„ ,„,,,.«„- 

piscopum .bidem const.tu.t. II,,cob ^ a ,,,„,„„,„„,,„„„„„,„, toc Upravarint. P 

,„„„,,. de S. Ga„dc„t,o lojuen» Jt ) ^ Btopmj ; „„„„,,, 

Gtoesnensis -chiep.scopus factus^ut. s b.t q„ ^ ^ ^ p< m 

tl ,m Videbat D.tmaru. l.b 4 C' 1 ^ 1 ^ ,,,,,,„„„ ,„„ m Cfrm „,„v,„ /•,„ (• rf«« 

antea Gnesna sive (ut soribrt) Gnesin^ T»g» , ( , „„,. 

Posnaniensiepiscoposnbesset: quodStepha. ^ «^ ^ g ,,,„„„.,,, 

Damalevicius in Actis arch.cp.scoporum Gne 
snensium, et Longinus ac Treterus i„ Posnamen- 
sium episcoporum gestis vcl non animadverterunt 
vel dissimularunt (6). Quodveroad legUtmitatem 
mctimitnmtsedUQnemetimattinet.quamnetai 

Ctoonographu, Saxo. ac Dttmarue dubiam vuUtur 
..„,»., Baroniw quidem hit oerbu suam tenlen- B ,„ P) ""'" tuccettorem. 

m D, ,,,,„., a S. Gaudentio, que tempore Gnes- 

„,.„,„,„ ,-, rexit, ladmoiummuUammo- 

,„,„„, hietoriographi Quoitraduntpleriqutn 
PoUmtcarumseriptoreiet alii quidam, uuetum al, .-<■ 
etsob eonnatum Boleetaum.preaente Oltone MiAil nn. 996, apud LeibniU. Access, hist I I p 

. , .Msgdcbun apudMeil Ivr.Ge U 

i or. cit., num- 28 i> 781. 

JJan 1000, epi ' '"l' "' ' ' [ " " 

etapu.l Perlz, Script. t VI, p 
I [.Junii, ] 
l ;,/>; L^rDioece.eBre.leu.th.1, 

A- i :, i RVI.p 393 

l I' 1;i "" fl „ 7'l-auud 

(ilj 

l*i Bcript., t. III, p c—r,, f i .. TIG-aoutl 

Bcript. t apui 

l,,,,, , i . |.. I!H 

Loc. cit.. II 1Ji - '. 1'- •'' ' ' • ' i , „ « , , • 9 imperalore AUCTARIOI AD WEM XI OCTOBRIS. ^ 

08 c n nMinnP rornus Adalbertiabstuieiunv 

?** L W "»< r »< ' ■■;■■'■ -') * 1 Lditionem devitaban., attr» *»"""^ 

„„„,,,. , ri * r """' /; "' " ; M,,,via,n fugiebant. et tam d,u «" »1 

P«m-.«< (2. Struviut 3), «Wlor »?"•« '"'""' '" . . „-,i, tu ,r,neperman S eruntquodineccles,a 

K& m '— <* *£ X AdS martyris Sancti^ue Petn £■ 

Ad «. «- n W— **■ ■'"' " ' , „,, Bua fers cubilia posuerunt. Qu* plaga cre 

„„„„,„, ,„,„„„„■. pemliueetami» lum remUmus atou C on,muniter even.sse, quod 

auctor , .<*■ B* ,<W Gauden Gau^ ^ ^ dicitur eam anathemate 

riSXriSSui .G-.,- r .»•;;;;;;:; „, „„,„,„ „ ..,— ** 

Lito. Cujua fama et amore ducti sex fratres, A ^ . ;/ ,,„, 8 ctrcil ^» 

& Be „, 1 „0..,nl,.-.Joannes,Isa . ^^ .,„„, „„,,,,„ ,,,,, , 

Christianus ,, Barn*aa, «d cum fratre , r ,s s • , JP^ ^ „ ^. cc „ 5 

<s Adalberto de Roma venerant, eum eonsensu *« _ „.„„.„„„„,„ am d .... D B et voluntate Ana ^batis monaeteru B - 

noviensisPoloni „ L^grat.avmt.ndiadeunt, 

etadpetitionemejusnede 8 ererent,psum ere- 

!,„,, 1 1 '- -;;;~ 

Z*Dd ,^(6): OedsoAdalerta . ad 

a >-« «T '« srs „„„ , ,„'„,„. P .r b.*«*» *«» -"*•; scrwu i/uuiuu*"» \ ■■/ ... -,.__„ tantum a vinxmu p*>> ~ . 

lenti Bvertenml «pidiss,mum d pe"e M . Boheml c»« t 

se retinendi.nisi quod eupidiua dfa M« *» ' J' destruX erunt, Sanctique corpus Ada - 

dari ostendiqu. petel BrW» P^usGau- P ^^ ^ tem »„*« j^. 

,!,.„,,„. deduci illos in lornmpbme -„lum lon 
; eq neabhominil,,,sse,,,, t ,,,,^H"'. ;»':';';';; 

ieh LedumtantinA Ktw OpmIMw*» P). 

/„ „,, H*. - '■'■""■■""" .""""■"" 

f «CWiB ««t«ri.e W «S.Gaudent,um«rca 

, 1709 m» (8). *>"'<■ "'"';;;; 

,„„„——/- '""""'"■"";";';;" 

Mm aliquU referat, l pmm vubhcet m 

/'.,„„ /.-, IHb. 1** (9) : C "»' dentlUS ' E berti abstulernnt. Nequ repetam histonam ft- 
..,„., ,„„„„„,„ ».r»«^ ,«r(,emP™.«m trans- 
,.„„,.. , s „, ,„„,, ,„„,,„ .feer-eri rrlim ord„.m 

,,,„. ,„/,//»/>c,e(ll).B«I^(12)e'«"" 

,,,„„„„„/„,. adeoqut et in Officio eccles.asnco 3 am 
„,„„„, ,„„,/„ „/„,.• atque auctiue iescrib, quama 
Cosma Pragemi ieecriptue fim*. Hichabet (13 ■ 
Dux ipse et episcopus humeris submx. dulce 
pondusportant Martyris Christi Adalbert, Post 
-imul abbates ferebant reliquias quinque Fratrum. Dlugo* «. En UHus verba (9) : Gal "' Deiude archipresbyteri gaudent onere Gaudentn 

(1 ui et alio nomine Radzin »°™^'J'™$ episC opi. Hagemsveioait: Brzetislaus pnnceps. 
L Beati Adalberti archiepiscopi One nen^s, P ^ CO p US ,princepsabbatissaS. Georgii 
cumannossepteminvitasanctimoniaetponu- ? § _ azaviensis abbas , nunc regni 

fi C atu Gnesnensi exegisset, apud ^BO ^ ^ ^^ prim0 loc n . 

ritur el in G mensi ecclesia sepelitur. Fertur ^^. po§t eum metropo i lt ani 

mc moribundus in Gnesnensem civitatem od ^ et Vetero . B oleslavienses quatuor 

mu ltitudinem immanium scelerum qu.bus s ein { ^ Beatura Gaudentium Tertio se- 

quinaverat, nec eo manente, pe»itirt voluerat ^ H elinandus Ostroviensis (Insulanum 

. in . lthi , Ilia protu lisse. Nec in cassum transiu ^ M iroslaus Brzevnoviensis, Cle- 

d vir Dei pr»dixerat a BreUslao emm ^ ^ ^^ ^^ abbates> et 

Bohemia duce et suo exercitu,... Qasimiro r - ^ 1;itii portantesc0 rporaSanctorumquinque 
loni» rege in Almania exulante, mvasa, ciaaem ^^ ,.,.„„,,,„„„ gtti rt „ Cosma et ab Hage- 
ingentem pertulit, et nobilissima sua clenoaia ^ ^ ^ . ^.^ ^^^.^^^rM 
(1 p,.- (1 u, plurimas quilms :.,1 invidiam usque amm- ^ ^ ^ ^^ nilmiscuiss( ^ non histo riam, 
daverat. amisit. Huic Ilippolytus genere itaius ^ ^ a ttinentia, afe exaggerantia speciose. 
successit. Si fcmc testimonio fidere liceat, aaeoqu ^ ^^ /( . ( ,, iin , ; (/( , m<0 remiWo nd laudatam 
admittamus Gaudentium sepefinmo '"'""""' B alHnidisfutationem(\&)MHnmediumadducitw 

clesi* pratfuisse, obierii ergo circo annum iuu-i ^^^ ^^ ^ g _ Radira ^ Gaudentio se 
sirn , u , nn , Longinum csterosque qm jam inae ^ ^^ ^ s . /(/( , m//(/() ?1/i//)( anno 10 74 Cra- 

am o 997 i«aw " ccclestarn i '" /"'-' uo " cm , M , nntlilill captiv0 vid endum exhibente, eumque 

l unti sed pro "/"""'" ^"/''"''"'" "' , "''"'"' """" ( . flim ., v /,/.,,■„«/.■ ;«!<:«/.• yisjom&iw^ccoiwpfictis 
ejus in annum 1006 w| 100*3 pwrroftwtt au ^ ( . us/ „ (/// , ((s . irrlrsir s. Viti Pragensis, dum Mr 
drca anathema autem 06 eo pronttnttattim uongxno ^^ cand£ iam m sacello sanctorum Cosmxei Da- 
ntil Chronicn pohnorum Mwnh AiodMtiiii, m g _ Gaudentii gttiwce6at| noc t tt 

«/,, ^v'^''^-'"'-^- n)Ft ;T re( T acc,ni-so«J. 
1039) Bohemi Gneznen e1 Poznan destruxerunt, (1)A d a n.l000,nuTn.l4etseqq.,tom.cli..p.405et406. 
pe U5, i,16.not.42. 

tpud Mencken Bcripl. rji Germ. L UI, col 164 , 

»~! .; J, ,.p.m ets eqq . 

(8) Marlyrol. univers . p. M5. Hist. Polon., lib. u. eol. 149 et 150. 
(10) kpud Pertz, Soript , t. IX., p. 437. 
lM rjjron Bohem., fol. U5,apud Bolehucky, RosaBa- 

.. n im M p 166 
<\!) Epitom. r..T. Hi.lu-ui., lih. iu, cap ui, p. io»- 

_.pud ttensi hi n , p 
(I4)(;i'r ActaSitncto mn Julii, t. II. p. 136 et se qq . 
(l5)Sa.-r. Pulv ad xmii AugUSt., p. 121 et se qq . 

(16; Apui Henschen . p. 204, num. 7. 

NOTA DE S. MARIANO EREMITA. 59 D NOTA 53 ad pag. 493, littera F. DE S. MARLVINO EREMiTA. Quis iste Sanctus eremita et de ipsius 
reliquiis. Branche ex Oftkioab Evahonensibut reeitari soliio, 
transcripsitversus. qui itasonant : A" Hic eremi cultor totus, 
Melle pastus, aqua potus, 
Ovis vestitua vellere, 
Abjecto rerum pondere. 
Per quater undenos annos, 
Hic complevit dies suos. • 2 Iiem wripior refert caprnn rotio i <<"%«%*■ 

.. . •■ ..,~«..^.< .-.i/ll IVll) I E B longiori quam de S. Mariano inter Prz- 
Urmissos instituunt disquisilione (1) ab- 
stinere potuissent Decessores notri. atque 

c , .**-. *- *• «^SIS 5SSS * -• - - -'■ ■*■*■ ta - 

■ggr "" canonico S«rta«-»« « « ""' l "' »" ' . ' '^_ ' „„,. ,,„,. ,,„,„,„„„ .1 «*■• 

p. s ocio S <fo.o mtom. o»o co»t.»«» « I * 8» „„,„„„,„„„ . ,„,„„ »«ro n K 

!^ m AI««r*i* * V«I««»« .^^; ;:,, ,„ „„„,■„„„„, .*.* 

8 J„co6o Bra»c»o pnoro m„;orc c«»o0 »B «ta » "9 ^ ^ , 

Viroto M.r,* P«*i» 0,< ' ' ,/ . „,„ ,,„, , /, „„«-„ „,../<-•■. /,V „„„-„,, « 

„& ^««o». «4<M«m «-«oimum Ocloira ..,</>»< ><•>», . ,,„„„,,„„. „,,,,„, illiui 

. «* ~— m t ■£: "ri si JSS m, i * - - • 

«eroataBlur «en «»»«, ««>«« "*• „„,,„„„ ,„„ ,„,„. ,,„„ ..toam 

sl «Mri |M« oWi»»« ;>-">' «x A« «i.. « S ( d , Entr) . a ,„,,„.„,„„,.. ,,„. 

qwm Solleriu, ie eo egit (4). et .» *~ »£ ,,„. , ,„„,„„ ,,„ ,„„, aquas, .« 

itoMM oa x.x A«j».ti «,„■<-« <•""<"" ' -££ ,„,„.. ,,„,„,. ,,„„„ „,, Eval /7".'... 

ab antiquo Cotii»r * x,x S« P l«m«m « , » ■ ■■ ^, & ,„,,.„,.,„ ,„„.„ 

,„,,,,„, „e co opuci M«Jor« MM «r I - ' X ,„,,„,„. s Mari ,„ ,„ 

p«ton»&«o» (5). Quod autem U. ,So„c,, S o i„ - ,'"",',;,,„ " ,.„,,,,„, ,i,„„„,„,,,, m 

,.„,,„ ^a.»;. »0» x. «d x, Oc^,;,, , ;: - ■ , ,„ , ( ,„, , , m 

veroHmiliterprotluU, quoi pmr « '-< ^ »' f ;,„„„„, „ ,,„„, „„,„ ,,„„„ n,,,,,, „ 

,, teM rfZ*mo»ic«»«oc««p«i«rfo«lo IV»«.l«i > S ,„,,. ,„„„„„, Uaoe- 

Martialis, prout in Tomo V Octobm mter I „„<,- «""""" .. ^,.,,,,,,,,», „„„„ 1.125 «t 

£L „,„L<„,, (o, »cc„o» i« »•»«- ;'.;;,;.,, ,,",', ,.„„ „,..., * « >- 

ta «i*c««o« «idoro «l. Porrc »1 "« — ; „„ , , ,, ,„ , , Khrt—- 

i:r:;r::;-=Cot^ s*-. ■• P arM.JacquesBranche,etc.AuPuy,16D2. 

(3) Pag 176. 

(4)T. 111 AUgU8ti,p. '34. {b) T. vi S i ■'■ ibris, i- 
el Ve toui le Limourin, Limoges, \^. 

(8) T. II, p 1 I Bl -"'N- P NOTA 54 ad pag. 535, littera C. 

BE S. NIGXZIO ET SOCIIS EJL« 

MARTYRIBUS 

VADINIACI IN PAGO VILCASSINO. EcclesiaS. Nigazio dedicata; reliquia. ieet nec probare, nec improbare hunc conge- 
HemC onjecturarumdeSanctorumNiga 
Quirtni % etc.,MartyrumreliquiisMeat,)u- 
ver ittamen nonnulla annotare de hte qum 
(1)D .Bouquet.RecueiUesHis« de Pranoe, t. H, P - 
310 et seq. L ,,■„„„■,,„/.•„,,,■,'..■■■„""" '•"' ■"""""'" ' 

/•,,,., ,„„<m a Davamif „,,<„<„ ,, ,. „,„r 

Tj ,„„,1, i .„„,■,.,",'.■, '' ."'■''»' 

,,„„,.- ,■,,' /- am , 

S, ;„, .w.. .'•■'•■■"■'■■ ■* /'"""" 

,„,,,„„,■,„„.• ■-'""""" '"-"^ 

'"• 

(3) t evasisie, Dicacomitit 
Melodunen- 
tU cum ''- 
miie MelU " 

tino. AUCTARIUM AD DIEM XI OCTOBRIS. 

capm recenset le conte »* J» ^ J ^»^*---** 111 

Soissons, le viconte de Mei.un, i Commentano leguntur. . 

Jt/ae Melun, ouem I» .-J* - TE^Z — ** -- J» 
• coro i_e AfcHenrtno, IW »» «*« NormannitChr- ' F yflWfl MBi videbttur 

2 p» mm < 7- "" / ""; / «S S£ f— — - '^STtE 

D< Bougu**. * ( i » uliguot pagmu ante /- / - ^ dictam e x quo 

conte VaUeran de Meulant.Stmttem, tcej mver- m ,_ -'-"^- D vidflur lin- 

buisse aii- 
quot S. Ni- 
^nsii r«M- 

(JM_a_ ///' /JH- 
310 103-2 ; templum s 
Nisasii.am.o 
1121» conse- 
cratum B w ,„„ Clbr » «" G"» ef '"' ,'"'' 

;,,,,;- <«•«<• <-"' "■"' *" - 

(de Melun) fecit. W «"«"'"" ' ™. e ' W 

' 3 Verumetal H, la in hac Commentaru primum «,„,o 1032 .r.c,« fr«, •> 'r'trl!I 

wJ ""•■'■"""'"•'" '"" '■ '' ' TSL 

ai mceptomem Ot* retiqumrum, ?u«- *» 
anno S. Nigasii .V,««"»»< ecelesia accepmet. 
6 C*terum arUtror futurum non fume ■** /<<"• '"-"" ""'""""vr;:,::::„ ' 22 2 *—. • ' *•_»■ .«j £ j//t» G/W/c- 
Pflntw /'• "'- 
jus decesso- 
ret act ura- 
i,us Indican- 
tur, •„,.„„,,„.„ imenmtur, falso tata • "»«»■ 

/.,„,,,„.„/„,/,//,,.„« 103.«G ikran«o. 

,.,, ,„, fuit aGaufrido I Carnoten» 

MjfaNOMteAii !»»««« ' ""■;»• 

,;„,„„ Cftrfc&«n« (1) »<'<"</»<■ /"'" '•'■ * '"""'" 
Irt. «i jflUfce MMdw «« ■• Mo* de venaer les 

datt-s (T)) 

4 Hverit hic etiam attexere chronotaxim non 
null*mmcomitumMellentiMrum,secundumqua,n 

wa /;„,, exigantur. Gallerannus scxlicet I 
J rtU usetMevmOctobrisannlW9seusequen- 

Us.utexejussepulc. mo \m detecto tntdU- 

mm Mt , Successitei filtus natu maxitnus Eugo 
auicomitatumtenuitnsqueadannumsaltemlOlb, 

l t aui anno forte sequenli cnculla apud Beccenses 
S J C< ' tat anno 1079 seu scquenlU die x* Octobns 

„,„„. S sit eisororsna Adelina, Rogeno de 

BBUo-montenupta;Cuiannom\seusequenttde- 
functemcessitfilteMertusXILquUutloquitur 

Willelmus Gemeticensis, pM««" 27 seu P 0tius 
37 anm". come. M««««ii viguit. Gallerannuslh 

_. t,» . 11 IQ «nfvi „ ,„,„', Dacheriu*,U<*ionibu,vero*«na»- 

tihusinColUctioneMommenTbrumomaratMarte- 

,,,.„,, I; ifcruminprfcriXfln^Oper»» 

,,,„„/„„-,„■»." ,m 1100 : Confir m a te sunt 

,,,„,,„„, ,ancti Nigaeii de Mellento. anno regm 
sui decimo septimo. Qno qnidem anno translata 
sunt corpora sanctortm Nigasii, Quinm. atque 
Bienti» et Beati Gratiani martyris in ecelesiam 
saneti Nigasii de Mellento. oetavo Calendas nnn. 
Adau* verba alludentee, tcriptores Un Art de ve- 
rifierles datesr^r..nteu« «nnun. 1186«*» 
jl/„,.„,„„„ reliquias innova capsarepositasfume; 
mJ corpora in ecclesiam transferre et » nova 
cnpsareponere nen dtaf. 'omiwacs sunonym*. 
E \ „, oufc ChromtiBcccenmancloriMem mrnom 

faciat.placet « t«re prfcrAtnm S. Nigasu tunc 

temporisaBeccensibusoccupatumfuisse. 

- N„/ ,,, ),„ ,««s. Snperest ul mone«t«r tector 
„„„,„,„„ ,„ locfcpr-erinefcaiosflBseeeerwn corpus vero 
accepit anno 
1096; E 37 « ^^«^^^,5 rMS^.&fl^«^ iw ^' hnbcntur ct 
nlibi alia 
reliquix. (/l . /N „ ( „, successtl ; atque hk slatim itwta pwteto 
s Nigasiumprosficufi4.erf.C;flde«on«an«umecc^ 
M - amC onwcra«toan»ioll20cttra«it,t;firumeham 

, ()/ /„.,„./,„ /s- /'/'.""""" istum ""•'". u< " /; '"' 
Chronographo<S. Nigasii /VeHenf. i r«teA»- 
,/„,,„• „ /r ,//.'/Nr. Quum ivi'" /'"' anno 1123 tn 
AnoK« reaom, domus nm benefactorem egregtum, 
rebellasset, ab hoste interceptus esi et decennium 
carcere detentus : qux omnia perturbata et com- 
„„,,„ occasionem dedisse videntur opinioni Davan- ann0 1721 terfimn edita, mentio fu (6) Condafi» 
A«f«Iia«i, ^/^«/u//, Fiscanni et Rodonn seu 

R :ti (Rony,oWmindiajcosiCarnoten«i,nonionofi 

fl MeHonfo). Q«o"'^ vero Davanneus, totiesm 
Commentario laudatus, die xixAuausft anm lb^ 
(efnp l cathedrali Rotomagensi os, (quod brachitne 

,.,,,,/ an i ''""^ "» '""'» r«'« B flKud 7, °" mfe scl ~ 
,./,„,,) ,.///,,, ss, rft, /""■•-•'"^ narrat Pomerayus in Hi- 
storia ecclesix cathedralis Rotomagensis (7). Os 
rs7(/(/ tm iudusum fuit feretro S. Severi, donec mixtQ occasiomm dedisse otdeniur opmtom vava-n- «^ •■• -- 

nri Byfi . Wctoris ; Cotron,S. Nigasii prioratus alta conficeretur pyxts (8). (l)Recueild. Bi I de Fi »• 

1730 o« diplome H nsi ap - 

l>. Bouquet, t. U, r iW. 

,. i.,i, uxn n 9. «■ N . l' r)T. VIII, eol. t!35. 

. i n. i 

( ,, . ,u,. dcRouen.paU.nl. p , 1 si 

Hi | ,,,. r ,., i ,.,ih,' lr. de Koucii. p. 8j. 
(8 u.i.i. loc. . i. DE DE SS. TARACHO, PROBO ET ANDRONICO, MARTYRIBUS 01 DE S. TARjVCHO ET SOCIIS EJUS MARTYRIBUS ANAZARBI IN CILICIA. i) NOTA 55 ad pag. 565, littera F. 
De S. Tarachi reliquiis. c onscrvaturMutithvin Italia cranium S. Tara- 

chi, inclusum pyxide ex anjento inaurato, 

qux hanc habet formam : basis scilicet 

hcxagona, sex aquilis argenteis in campis 

czruleis et sex dracunculis ex argcnto inaurato ad 

'" "'"""' ','"" anaulos instructa, fert lancem, cui. imponitur pium 

nium S. la- J 

pignus, quamqur circulus in formam coranx confe- 
ctus et rncausto cxrulco omatus circunvlut. Huic 
circulo lHtcris gothicis hsec divisim inscribuntur : 

* HOC • OS • || EST • CAPI || TIS • SANTI - 1| 
THARACHI • || MILITIS • E || T • MARTYRI ■ || Mutimt con- 
servatur cn 

niinn S. Ta 
racbi, 

B et cetebratur 
sanclorum 
Marlyruu 
festum Cavedonus 
vinaicat in- 
Itatem 

• iiui 
sanctoi ii ni 
Martyrum . HOC * OPUS * FEC 
IT ' FERI ' ALDRO VANDIN ' ESTENSIS 
EPISC01'''MUTINEN ex quibus ultimis verMs iutcUigimus Aldobrandi- 
num Estensem, qui ab anno 1352 ad annum 1378 
Mutincnscm tcnuit cntlicdram curasse ut id opus 
fieret, ct proin medio sxculo XTV sacras has exu- 
vias Mutinx exstitissc. Quo vero tcmpore istuc 
advcncrint ignoratur omnino. 

2 Porro thecx summitas aperta est % quo liceai 
fidelibus exuvias has venerari in ca ipsa parte qua 
sanctus Martyrcarbonum lofmentum passusesi , hinc 
etiam fit ut tamquam patronus adversum capitis 
dolores colatur. Solemne item est ex antiquissima 
consuetudine, de qua loquitur S. Augustinus in 
librowu de Civitate Dei, cap. vm, num. 10, flores 
capiti S. Tarachi circumponere eosquc distribuere 

intcr pios. Usquc ad annum 1*30 iclcbnibutur 
S. Taracbi fcstum cum Officioet Missa de communi 
in solo cathedrali templo ; verum illa anno impe- 
truvit Illustrissimus Ludovicus Reggianini, Muli- 
nensis prxsul, a Gregorio Papa XVI licentiam 
celebrandi SS. Tarachi et sociorum festum 
Missa et Offkio proprio per totam dimesim. 

3 Occasione hujus concessionis edidii sequenti 
nnuo doctissimns Cavcdoni Acta SS. Tarachi ct 
Sociorum, prout Italice in Historia Ecclesiastica 
Orsi leguntur ; verum addidit annotnta quaedam, 
quorum omnium longc prxcellentissimum circa sin- 
ceritatem et puritatem horum Actorum versatur. 
Objecerat etenim Tillemontius, Bueus aliique 
Acta male feriati cujusdam hominis injurias tt 
mauus ; quodpatere cx vocabulis tvdoloc. Mnrpoitohc, 

U)T. III, p. 75 et 

Pa 
(4) Pag. 

■ 337 quoniam Theodosius II divisisset Ciliciam duas in 
partesetAnaz*rbum constituissct mctropolim Cilicix 
secundx. Verum hxc manebit laus Cavedonum, quod 
animadverterit jam ab Augusti temporibus Tarsum 
prxcellcntcr dictam fuisse metropolim ; simUiter 
vero Anazarbum a temporibus Caracallseet deinceps 
appellatam fuiSse lv$o\ov Myjrpliro/iv. Quod utrum- 
que probat, remiltendo leetorem ad opus numisma* 
ticiun Ecket (1). 

4 Asl quum Echelii opus penes nos nan sit, cjus 
defectum supplere cogor Frcelichii nostri Quatuor 
tantaminibus in re nummaria, atque ex his osten- 
derejam pridem ante Diocletiani imperatoris tem- 
pora Anazarbum xque ac Tiirsum Cilicia dktam 
fuisse illustrem metropolim. Quod ad Tarsum atti- 
net,producit impnmis Frcelichiusnummum Maximi- 
ni, cuiinscriptum est(2): ATT.K..T. IOT.0TH. 
WAEIMEINOC. II. U i ' Auroxpareap Kaioap 
Fafo? louXio? Ovfpoq Maijifiervos (Iar^p llarpidog, 
latine : Imperator Ceesar Caius Juliua VerusMaxi- 
minus, Pater Patriae. /" posti\ a r, rc parte legitur .- 
TAP20Y, MHTPOIIOA. A M k r B, Tapo-oC M»j- 
rpoit^Xeos, Tarsi Mrtropolis ; litteras \ M K l B 
adhucdum omittamus. Refert dein (8) alfifm ejus» 
dcm Maximini uummum, cujus postics partis in- 
scriptio eadem omnino nsfert. Post refert ( l) tertium 
Balbini cum eadem itcrum inscriptione . exhibet cl 
tres Gordiani (5), solitam in postica parte habentes 
inscriptionem . item septimum Vaterianisenioris non 

disparcm (6), 6t OCtavum dcininn CmUian (7), denUO 

et Tarsum Metropolim cum litteris \ M k r r ha- 
bentem ; adeoque es his nummispatet Tarsum \fe 
tropolim Cilicix fuisse saltem ab anno 235 ad "-'»17. 
;, Sed et suos habet nummos Ano arbus, quibus 
consfateam eod, m U mpore < tyi i • iu m fuissemetrO' 
polim. Prvfcrt imprimis numnum imperatorii 

ribitur{B) \T\ E.M. kNTGNIOC. 
rOPAlANOC.td esi latine ImperatorCwsarMar- 
cus Antonius Gordianuf; et \n postica parte : 
AWAZAPBOT. MHTPOIIOA. ET. SC. Anazarbi 
Metropolisanno260,7M<'mM»M//m cum quartoGor- 
,i ltnil convenire vult Froslkh (0) Exhibeturei alter 
ad Decium pcrCincns.cui inscribitur iTT... TPA- 
IAN. AEKIOC CEB. Avroxporwp Tpaieubc. Afxto; 
SePaortJs, Imperator Trajanus Decius Augustus ; 
rt ih postica parte : ARAZAPBOT. ENAOZOT. 
MHTPOHO. ET. CEPOT. M :ov. IlPfl. ZSC. 
i i idesi ' iva^opPou ' I Mnrpoffo) I 

'IepoS viox I 7ix; > Ana " 

zarbi Illustri Metropolis. Annosacro novoi etqutti 
momtratur 

,■ i rrln ibUS 

n it III lii | 

tantum Tur- 
sum E2 rriiim ellam 
fna ' 

.,, uto iii d<* 
ctam i 
Melropollm: (G) Pajr. 352. 
P 
roBlicb, pag. 320. 
g p fl g. m et 343. 207. 62 . AUCTARIUM AD DIEM XI OCTOBRIS. 

267. Rescripto Senatus. Porro hunc annum cum 
primi Decii imperatoris concurrere manifestum 
facereconatur idemFralich (1). Nummum ad Ca- 
racallx tcmpus seu ad annum 214 nostr* Mr* 
pertinentem tangit etiam Mentelle in Dictwnano 
Geographi* antiqus (2) , quem '"" * imilem f u T 
colligiturex Cavedono, testante MnrpflKoAtv Ivdolov 
ibidem inscribi. Unde indubium fit Anazarbum hoc 
t/lnlll condecoratum fuUsejam per priorem sxcuh m 
mediam partem D NOTA 56 ad pag. 569, littera F. 
Quo Prffisidente passus est S. Toraehus. 

Consule Diocletiano et Maximiano iterum, xn g^pgj, 
Kalend. Junii in Tarso raetropoli Cilici.e as- przsidis, sub 
sidente Numeriano Maximo praeside, Demetrius 2hus,*/«i3i ediampartem. ,„n amus centurio dixit. Praster ea qum animadnertit BuSus passi sunt. 

6 Superest ut . quantum fien VO^lhmus ^ ^ ci 

tatesnonnnf m , ndlatnn hic latentem, scihcei duphcem metro- de utocmian 
******* pbZ uni fidm frorAnci*. Re quidem vera sunt 

et alurprovincU. quibus multiplex crat metropolis, 

seu in quibus plures erantcwitates, qu* sihhunc 

adscribebani titulum propter pressidum sedem (3). 

Sed noh primus esse qui adstruat eamdem futsse 

conditionem CWcix. Voluntporrononnulliab imtto 

Romanos divisuse CMciam duas inyirtes, quarum B de xii Kal. Junii, tria aliahic annotandavidentur. 
Xmprimis quod attinetad Tarsum, metropolim Ci- 
Licise dictam, remittimus ad notam prscedentem, 
ubi rectam hahc esse appellationem ostendimus. Se- 
cun do prxsidem latine vocari Numerianum Maxi- 
mum, grzcevero Mbiov, seu $>a6tavov, T*\ov, 
Kdtmobvseu Nouuepiavov miipov non fugiet lecto- 

*-"' ::;::;;::;:;:;:;:;;:!:;;;: S'-»- ~- «-«—** 

SrsSTSSSSSi ■: r««2 - ^ - "•< "-■— -e E! sunf. Idem dixerim de asserto quod prima admt- 
nistraretur a viro consulari, altera a prsside. Ego 
veronilsapientius reperio quam quodaii Mantelle 
tffofominustrisMetropolis, Anazarbodatum,mere 
fuissc honorificum, nulliusqun potestatis origmem, 
sed ad id tautum Valuisse, tlt rcliquarum avUatum 
mag istratibusprmretAnazarbenus,postTarsensem 

tamcn. Tarsum sdlicet, S. Pauli patnam, reet 
Htulo fuisse metropolim h dubium revocat nemoi 
csterum complum antea exhibuimus nummos, qut- 
bm id aperte asscntur. Ycrum his ipsis in nunnms 
intactasdimisimuslitteras aliquot AMRTB, seu 
A M K. 1' V , quarum dux ultims T B, Tp&w*n 
6ouXyfc,rrrp«f^«rtyepouff(«?, rescripto senatus, 
scu onria difficultatem facesmnt nullam ; ast idem 
nondixerim de litteris A M K. Fmlich (4) non 
damnat, omnino sententiam quorumdam, ponen- 
tium npriri MoVr, KtAixbc, prima sola Cfflciffl m«- 
tropolfoj fii tamen prxplacei haec alia : A/aporepac. noteHti mutatione eadem semper scribuntur ■ rfeitids 
ut rt Marfno monrt C. Cavedoni, fuere antiquiori 
etiam iempore viri nonnuili, qni triginta nomina 
haberent. Quod autem Maximus grsce fyefiav uo- 
ceettr, /(*//»<' pneses, flh'6i oero a sanctis Martyri- 
bus eidem respondentibus et ab Athanasio cornicu- 
lario ujrartxos dicatur, quod idem sonat ac consula- 
ris, (licet in Actis latinis dictioni grxcx vox pr*ses 
rcspondcat,) hiuc nata est quxstio qnodnam Maxi- 
miproprium esset munus. Scripsit comes Bartholo- 
mxus Burghesius ad Cavedonum a se reperlum fuis- 
se quod Cilicix prspositiolim dicerenturjamlegiti, 
jam proconsules, jam consulares et generice fye- 
p.ovs^ ; werum hinc nedum affundatur lumen, tene- 
brx adduntur tenebris. Attamen huc forsan faciunt 
qux in Lcxico Antiquitatum Romanarum ad voca- 
bulum Consularis quarto loco disserit Samuel Pe- 
tiscus, Consularis provinciae, inquit, dicebatur 
etiam provinciae rector, sive qui provinciam jure liiZSSi Lelligii ipse Montanam ^Cam- H dignitate functus. sed infuhs consulanbus or- 

„ „< Zquei sxWqu* inferiu* de alio natus Egoveroab Augusto primum mven os 

) um<l Tarsenl di Hi (5). 1 ™, ne quis arbi- uisse puto. Cum enira provincias cumj ^opulo 

/,, solvi , IVwLi da '/','/- -n-o- divideret, ex ns, quaa populo assig ata3 sunt 

, molndumestTalmetAnazarbuminaM aliaa fuere pmton» ali» proconsulares : ac 

; /i( ., r/ /H ,,,. S J ;,,,,, r^ndum mi/« du* quidem proconsulares qmbus qut prae- 

2 HdL »6 W senteni Fradichio erant P — / t , dicti sunt, Afnca nempe et 

cZmendata, quonu L M*n m «««f. r«r- Asia : decem pra^ton* Rehquas omnes sibi Ca3- 

vn J m etian M leguntur ,„„., sar ret.nuit ac regendos suscepit : e in eas 

l M K ui lestis isi nmus Mediceus, Anazarbi quidera raodo consulares viros raittebat, raodo 

» . oH , fl ^ flttntttr ((;) HftM pnetorios, raodo equites : consulares, qu» raitte- 

rr voaaaartvepou^, in media BOC, 272. tn bantur ex parte Casaris, legati consulares di- 

tatal A M K , seorsim 1 , ,u A, Xuk«6« ? annus ; cti sunt ; qui pratom, legati pro praetore. Grasci 

nmlc dicendm forei u „ ,„.,„„„ quoq ue dictam irp^eura^ ;uTr«rtxou S x«i irp^eura, orparyjytxous 

//(/NS( . a triu«que Ciliciffl -n./r« 7 ,./n» ; ^uW o^»n,o eos vocant. Quos ex equestn ord.ne ad regendas 

ferendum non est. Malim itaque has siglas inenplir provincias mittebat, hi mmutis provmcus praB- 

' ,. erant, prsesiduni nomine atque procuratorum... 

catas rehnquere. ' r . . . r . . , 

I ;esar etiam m suis provincns prsetonos plerum- 

que jure consulari esse jubebat, et sic consulares mPas 3 43etseq ' & Bolley, Mto. de Ulttr., t. XXX, 

„714 et Bler o Beonettia < hronologia el i Pitica, t. VI, 

, 191 etseaa Non omnlno convenll 'I'' initio ajraj ah.i- 

„;:„„. .;.,,.,. doIIi ■■•« .i.-m .,.,»...„■..,,. 

aesignlflcatu ann. lacrt novi. Cfr. FroBlBh, p. MSel Ve^ 
miglioll, t II, r \ e. bo .i'fl-'?r/"'. 

(3) Cfr Dictionn. de Trevoux, verbo Mitropolilain. 

(4) Quiituor teniamina in re nummario, p. 310 et seqq. 
(5 Pag. 451 et >eqq. 

i, A. Benneltis.ChronologiactCritica, t. VI. 
\ seq. 

dicebantur, DE SS. TARACHO, PROBO ET 

dicebant.nr, qui nnmquam consul ent. Sic 

Plinins Caecilius legatm Avgusti pro prxtore in 
provincia Ponti eonsulari potestate dicitur in ve- 
teri inscriptione. Eamdem autem Numeriano Ma- 
ntno '" Cilicia utpote Augusto subdita conditionem 
fuisse, qiuT in Ponto huic Plitiio Cxcilio fuerit, 
quisporro ambigat '' Tertiodemum quod Demetrius 
centurio hic ubique quxstioni prxest, monet Cave- 
donus morem fuixse Romanum ut centurio suppli* 
dis adesset quodex Matthxi cap. xxvm, t. 54, ex 
Actuum Apostolorum cap, xxn, #¥25; el ex Com- 
mentariis de Bello Africano, cap. 28 adstruere 
contendit. Gerit hic insuper ofjicium apparitoris. ANDRONICO M.UWYUIBUS. 


V mtsstonem : 2u o« stae&eoraTo^ . 

riTJ/ryi; ')io /Mpovo; tn paaraviaOyjvat v.O 

quod reapse ignominiosa esset, sed quod hocprx- 
foxfu rlitiicre vellet imperatoris deeretum ; adeoque 
disceptatio nfaximum inler ct sanctum Martyrem 
non de missione honesta erai et ignominwsa, sed «/<• 
gratiosaet ignominiosa. Jam nqu&ritur quaremis- 
sionem suam petiisset S. Tarachus, respondendum 
forte est, id ab eo factum propler difficultatem vi- 
vendi christiane medios inter socios gentiles , dequa 
re legendus est Christianus Lupus (1). NOTA 59 a.l pag. 570, littera A. D 1? NOTA 57 ad pag. 596, littera F. Ostendit Echel ex nummo M. Antonii, in quo le- 
gitur CHORTIS SPECULATORUM latine 
dicendum speculatorem xque ac grxce; prxterea 
Sabatier aliique interpretes in Marci evangelium 
lcap. vi, f. Z7)notant in antiquioribus exemplaribus 
(sic dictx) veteris Ttalx legi speculatore, non au- 
tem spiculatore. Cxterum vox hxe verbalis a verbo 
speculari originem ducit, non al> substanliva^ spicu- 
lis, ut habet Bueus, quemadmodum et ex dictioni- 
hus grxcis, eumdem sensum efferentibus, apud Pe- 
liscum in Lexico Antiquitatum verbo apeculator 
videret licet. Speculator autem hic miles est ad de- 
collandum onlinatus, seu carnifex : quod muiiiis 
olim adminislratum fuissea militibussatissuperque 
innotescit. NOTA 58 ad pag. 570, littera A. Motivum S. Tarachi missionis. Vix intelligitur quomodo elapsum sit Bueo ho- 
nestam fuissc S. Tarachi missionem, vel ob Ostenditur 
missionem 
S. Tarachi 
fuisse gratio- nectutem, ut ait, vel quod prxscriptum legwus miu- 

nesiain* ' ' taribus tempus expleverat ; quum ipsa verba contra- 

c rium indicent : Propterea, inquit S. Tarachus, 

quod Christianus sum renuntiavi militiae. Maxi- 

mus dixit : Non enim dignus eras, irnpie, mili- 

tare. Tamen quomodo recessisti amilitia? Tara- 

chus dixit : Precatus sim Publionem principem 

et dimisit me. Jam vero alia missio justa est, alia 

injusta. Justa autem duplex est : vel honesta, qux 

emeritis stipendiis datur ; vel causaria, qux ob vi- 

tium, defectum, morhum. Injusta item dupUx esi , 

vel gratiosa, per gratiam aut per ambilum impe 

trata ; vel ignomiiiiosa, qua oh delictum, aui < "- 

men militiaquis solulus. Dicit itaque S. Tarai 

missione gratiosa se a militia liberum , quod etiam 

magis manifestum est ex interrogatione terlia, m 

qua provocat ad decretum Diocletiani, vetantis mi- 

Utes tormentis subjici, etiamsi non emeritis sti- 

pendiis suis videantur dimii sptis iis scili- 

cet.qui ignominiose suntsoluti. Porro Maximut, 

qui xgerrime ferebat sxvitiam suam S. Tarachi 

constautia superari,( habebata 

tormentisnon ce »< sanctum Mar- 

wrem, respondei quidem ignominiosam /•■ Quum Demetrius, utpote centurio, ministerMMl 
prxsidis in torquendis Sanclis \iartyfibus , 
hinc fim videtur ui voceturmxiSsst&rSatanxi adeo 
ut aUusio [i'ii adsaevum ejus ministerium, non vero 
adconsilium sacrificandi Diis,quodS. Tarachooo- 
trudit ; prout intellexit historkus Orsi, in versione 
italica vertens itrnipera rou oarava, minister sata- 
nae, per hxc verba : Consighere di Satana. NOTA 00 ad pag. 570, littera A. 

Ponitur S. Probus in nervo, 
non equuleo. 

Locus hic, recte ait Cavedonus, difflcilis est tum 
iii te.rtu ijr.iro, tum in versione latina veteri , 
in qua legitur : Mittite illi ferrum, per quatuor 
loca nervorum hunc constringite; grmce vero : 
flaAovres xve& aldzpa sU rlffwpa KevTyjpara afrro* 
JWeivare. Ruinartius explicans : Id est, inquit, 
ambas manus ct p<-dr> in nervo constringite; ali- 
ter vcro historicus Orsi, interpretans a Maximojus- 
sum fuisse ut pedes ad quartum usque foramen seu 
punctum (xevnjfxara) nervi extenderentur. Pro- 
bat hanc interpretationem Cavedonus propter hxt 
qux de supplicio isto disserit Mamachius in Origi 
„,bns et Antiquitatibus Christianis', verum pace 
eruditi viri dixerim, equuleum confundit cum ner- 
vo. Si en int "'I litteram vertatur textus grxcus, 
dabit fere sequentia : Imponite el (ad manus et 
pedes ferrea vincula, et extendite eum ad qua- 
tuor foraminanervi. Porro hxc omnia optime con- 
veniunt nervo. Nt rvus enim modut erat custodiendi 

, e i constabat ex labula lignea, quam grxci dice- 
bant lllov et in qua quatuor erant foranuwt. l'orro 
reus tabulx huk imponebalur ad manut habent et 
a d pedes vincula ferrea sev. etiam lignea in modum 

rnpedum confecta. Eis vinculis adhxrebant nervi, 
quj' per [oramina tabulx traducebantUT, adeo ut . 
qui ita qlligaretur, manibus ei pedibtu ad animan- 
tium normam niteretur, seu, simagis ah invicem 
dUtarent foramina, exU \chiu et cruribm 

pronus iii tabulajaceret. Erai interdum in tal 
quintum foramen, quo et ngeretur cer- 

,,, . ged de hac hic eermo non est, sed inferius ad i|>. in, t. XI 
finem B B 6 4 ■ AUCTARIUM AD DIEM XI OCTOBRIS. 

finem primi interrogatorii S. Andronici, ubi jubet nervis crudis c*di, ejusque dorsum scindi seu 
uJL . U*™« awroO rov rpo^ov ,,l ^ aperiri; * »«*, 20 **~ ^J^ 
rt* ftMrtin * ro oV^piov; ■« nnfe Z«- nervis crudis caedi ,n dorso, ,ta ut totum corpus 
J. . . , „«.,™ vninii« «ccpf • «lpin converti et caedi in ven- D tina adjicit ferro BttfW esse ligandum. 

NOTA 61 ad pag. 570, littera B. 
Quis esset cornicularius. 

Si ail leges [nigrndarum lalinarum vocum magis 
animadversum fuisstt, sane non immediate a 
cornu, scd a corniculis deductum fuisset vocabulum 
cornicularius, adeoque intellectum fuisset cornu 
scriptorium scu atrarncntarium originem non esse 
hujusnominis. Cornieula porro insignia erant galea- 
rum, in simiUtudinem cornuum xre vcl ferro c.r- 
preesa, qux inantiquamilitia Romana, militibus ho- 
nestioribus dabantur, benefkiariis ut plurimum cen- 
turionum et tribunorum. Einc dicti cornicularii, 
quod nomen etiam post intermismm ist/ud signum 
adhssit iis qui tribunorum plebti acta . pkbiscita 
jussaque scnbebant et servabant, tum etiam iis qui 
praefecti prxtorio aul pr.rsidis sentcntiai et decreta 
scribebaut et publicabant, quin etiam iis cancella- 
riis, quos extra cohovtes secum in provincias piwsi- 
des scribendi causa ducebant. Secundi aut tertii hu- 
jus generis fuiese Athanasium manifestum est. 

NOTA 02 ad pag. 570, littera R. 

Flagellandi ritus exponitur ex Actis 
sanctorum Martynim. unum vulnus esset ; dein converti et caedi in ven- 
trem, ut priores plagae excitentur et ^xp 1 ™ v 
pieXwv descendant. ln tertia interrogatione nutn. 
20 suspensus quidem fuit Taraehus, sednequaquam 
verberatus, ut nec Probus, nec Andronicus. Porro 
atiendenda sunt duovocabula mpV$vwp.i scilicetet 
avaprau ; atqui prius nil aliud hic significat quam 
subligaculo quodtim honeslatis causa cxterum nudos, 
yvfivov^ cingere, ut patel ex num 31, ubi lurc in 
S. Probum verba profert Maximus : Mgclvtic, 
tinmi y-A irepiS&ffavres ££ axp&v noS&v avrov /.«- 
Sovrc-; avapnfaaw ; adeo ut ubi alibi recti suspen- 
duntur, non intelligendum sit eos infra brachia seu 
ad axillas cinctos fuisse, sed subligaculo vestitos so- 
lis manibus fuisse ligatos, et fune suspensos. Quod 
ad vocabulum ivupTaa altinet, certe dum pedibus 
essent suspensi, vixvidentur attigisse humum ; quo- 
circa dum alibi manibus suspensi dicuntur et ex- 
lensi, non magis attigisse humum censendi sunt et 
certe contendere nemo potest eos flagellatos fuisse 
pronos. Instrumenta etiam considcranda sunt ; sci- 
licet pali quidem extendebantur seu suspendebantur 
immisso ex trochlea antario fune; virgae (paStfoi) 
pro viro militari, et pro aliis adhibebantur nervi 
crudi (vzvpoi wpoi), quae et 7rXyj*rpa dicuntur num. 
10. Actio vero dicitur ruTrreiv, a/i^ivi ^aparreiv, 
al/.llzu, jtyjvreiv; qnac pleraque verba supponere vi- 
dciitur nervos calcaribus aut alia re pungenle instru- 
etos fuisse. Flagellantur vero surae, latera seu ven- 
ter, et dorsus. De effectu vero non est quod disse- 
ram ; dicuntur quippe corpora unura factum vulnus. NOTA 63 ad pag. 570, littera B. E Torquete tibiara ejus fortiter, ^apac-arc avrov 
ra; y.v>i l ua; Biirovurara. Nutut in luec vcrba 
Bueus grxce legi /viax, tibias, non vero tibiam. 
Sed forsan non mutoris fucrit momenti indicasse, 
quod dcmum tonncnti genus S. Andronicus hic pa- 
tiatur. Prima specie vidcri posset sanctus Martyr 
in equuleo positus, et ungulas seu pectines ferreos 
pati , verumtamen exnum. 20 manifestum est, eum 
in hac prima interrogatione non secus ac in secunda 
flagellis csdi ; gund supplicium patiuntur etiam so- 
cii, Non est quod hic omnia explicentur vocabula; 
sed ojicrx pretium videtur animadvertere ex hac 
sanctorum Martyrum passione solvi posse versatis- 
simam quesstionem de flagellandi veterum modo. 
Recolligamut verba : num. 4 jubet Maximus ut 
Tarachus spolietur vestibus, et virgis (quod mi- 
litaris erat ) caedatur; num, 5. item jubet ut pallio 
spolietur Probus, cingatur, cxteudatur (^pi^w- 
axvnz, reivare) et nervis crudis caedatur . deinde 
num. 6 ut gyretur et super ventrem ccedatur, 
adeo ut sanguine impleta sit terra ; item num. 8 
utdispolietur Androuii.-us, cingatur et suspenda- 
tur [xvxozr.ixn) ; ct num. 9 ut scalpantur ejus 
surse seu tibisc (^apiJjars atiroii ra; v.vr\uxz euro- 
vwraraj ; et num. 10 ut vertatur, et pungan- 
tur ejus latera, seu etiam ex num. 20, ipse ven- 
ter. Zfi secunda interrogalione non verberatur Ta- 
rachus ,- sed num. 17 jubetur Probus ligari, tendi De notissimo hoc cruciatu operx pretium non est 
aliquid adnotare,' sed juverit monuisse Cave- 
dono videri S. Andronicum non secus de hoc sup- 
plicio jocari ac si alluderet ad usum medicum fri- 
ctionum ; de quo Plinius XXVIII, 14, aliique tum 
grxci, tum lalini auctores. NOTA 64 ad pag. 572, littera B. Fdicius forle animadverlit Cavedonus hic S. Pro- 
bum alluderc ad usum Romnnorum, qui servos 
suos littcris inustis distinguebant, ita ut Sanctus 
Martyr adusti sui corporis loca totidem stigraata 
Doraini duceret. NOTA 65 ad pag. 574, littera B. Cavedonus, remittens lectorem ad spicilegium 
situm numismaticum (1), in quo demonstrat 
Jovem Nicephorum Mopsuestise, ulntumpro tribu- 
nali sedebat Maximus, cultum fuisse, arbitralur, 
propterea suaderi S. Probo ut Jovi Invicto sacri- (I) Pa L ficet DE S. SANCTINO, EPISCOPO. 
tionem. 85 NOTA 67 ad pag. 585, littera A. NOTA 66 ad pag. 584, littera A. 

T ,2VWft55-pff. 61 iCMff. /to «•«*■«•« 
1 MMWl , M ,\s tftnfui illustris metropolis ja«» f» 
Ctt [o iii A»a^arbo odftawisse. X W*«vr-:: rov SeyK&TW» &ftVOV. Quod ftummu 

U ts(o lam accurate dttcriWtur, jmtel CwodomM 

cantu Gloria in excelsis, i» 
M „„/i. <Vr/.- "'»»"< wroo onttquwsimo i«i ftymno 
conuoniunt. D DE S. SANCIINO EPISCOPO COISF. MELDIS IN GALLIA, B NOTA 68 ad pag. 594, littera C. 

Duo sancti Sanctini, admittendi 
•videntur. num Verodunensi ' 8. Sanctinum Meldensem. 

Reliqua, gu* «Cfinaiil od chronologiam, gesta ,-t 
.MUk. inlacla rv*<i». ■*■■ ■"*■■ B-,ri 
lenefrris. 

NOTA 69 ad pag. 596, littera E. E Ltot B<,e>. S «M aatuerr- v:U-«l»r S. Sanctl- 
nu mrfm«d «W— ■ >'"'«'' •W"? " C 
VMmm"* ex proposito tamm ab eo 
s „ s(e ma<e.^uere»<rS.Sanctinumom-m,o 

cianptinum qucmaam ui^ » c > 

^Tt^SV r 

arqumento; hiiium, nu, ^«wlMru 

Lnt «6 uno catftcdra arf aHa», guontam mnifu 

1,,,, ,•*•!■• **»-*• ««S.Sanctl De Concilio Coloniensi anni cccxlvi. Uji-nw.* ■ "'"•""" £SSS3E 

:;:^;;,,,; Im <•■<■■ <-:':z 

tLm movere Met. nuo.l ,,„„ ,, ,„<„'' ■ 

,,„„,„ !)*•** ,.'„,,,„-.„. 

, ,,,,„„„ ■.-/-"■ ••*'"■'»";' 

tZZeuphrateCol mHinc ' **■ 

S-r** - ',;":;';,;:;: 

SEJW ;,:':;:::::„ 

;,„,,„.„; t«c«r ' "■'";•;;., 

„„„,„„, ; , r „„er,r„„ """ . 

SM annui tajmmw. r' '"\""; , „., 

Conanlai ^ • oar nfmvBConstantiut tven ww 
q wautemdtcatPagw . . ; m Pracmat. Ges.ch. der Deulschen Con- 
0) Ant- Bentenm, Pragmai 

cUien.t. 1. P * _.,,._„„„, .- Aacr«n"m 1 9 "' '" , "- „ oor, adit. I 
, Ml in /"//' ' AdActoSanctommSnppfem»»"»- qimdam 
spalmata in 

notas 1«/'"- 
graphicas AUCTARIUM AD DIEM XI OCTOBRIS. ^ 

K**. Nl Cb-rffc. »»/ « »1 f* '"• £ C S T^ em *«.« occupabant Caemnue et 

«o M »bt»m, id - "■ I "»•»'""" "»T? ^ZLfc, (8). ta «< 5. SimpKeto. *m- 

vato m lat aceurat . »„<«<•<"<• ** J» ,25 ri «"• 418 (9) non pet««r» M« 

nob fl b»r«m. Neqt * * '"""'■""■'• """'7 , „ , ,, „,„. AV,,„ «d H «*■ - "" 

^i „•.<«<» «• " »» u rto """';:" °" m ,; ; . «. .» * „„.„<■■■' <»•<»<• *•"*■■ " ,,c T 

Critieo B«. I »•< 553 »«m. ncei ffar»»- /» « » .,,„,„„„„„/?„„.■..■„'■»»> r«« 

,„„ ,„ Db««ri«ti b ■/■""'" « ' '""»' G < J.,„,,„„, m).Quoa<l r orro. v >cctat ai Lm- 

' v §2(2), C „' "" »■*«• «ed '""'.^ ,,V,, •,,,,,„„,, /.^«^rium^- 

5 JJ ara b ,„.<,„< »■■• -< «**» ;;;;;;; '/;;;;;;,;:.„ A , * ,;„„„„. *» *»«,. 

,„»„.</,■„„/ „//«',< „.»./''' . „„„„,,„,; „„„„„,,/,„<• tripbi „"'•»' blittsmod, ««.t«l«e»« 
3 id ', ■<■■■ qusdam iphalmata ,» notat topographv- , .,,..„„ ^ulum m , D 11 „„,,„„.„„,, rilicet.Dicitur w.m.nAclw: 

sium sed et omninm oastrorum Germani» Se- 

;;;;;;;„. ,,,. Mm ^ ^^ e , ^ « 

Deumnegavit. Q»««i< „„»<•■'"■ '""' ( ' 345 - •'"" 

,•„,,„,,,,/,,„•,„,'„,„■••<' '"»'" '"<"'■''"'"' 

«„•„„„„/,,•-•,./,/„,• /'<„ .- ../""'"/;"'<; 

G,„ ,.,■„,-„,,/,, /;./„,,■„„•.<".»<■■»".■"'•-' 

n^FestueinBreriario.quodVaUntiimpeMon 

,,„,, BBl 368oW«!il(3). /„,■„„,„■/'■»/■'»■' •*-"";'" 

,,/„„„. ,,.,„,".•'• '<'■■''"'""' <'<»■'"""''""''■■ 

„ •_ „1 n^inirn tnmaunn vastantibus ; injii** »««■ -,„„»„„, m 

, P od,„ „-„„„'"' ■ /» ,,„-..'"»"«»-»' '""'^ 1 : 

„l re/ert <?rejori», ItaWWMM hb. I 0«p. XXX , 

tSuib d»c«. medio «* **»« , u "; fl r 

';;,,,, ,„,„,„ „„ epocfc. CtaH Colo».on,« 
SLm, od.,0-0 O««erio, ,«i Co..oiiio eto, »„- 

mit az);adeoqm,ei V MemS.Veeide n u S lmgo- 

'„„,,,„"»' »''<-''-^-''' swt :r e ;;™"i 

846 fl . 400 i„/„,„,.'< ,•«,•„'-••<'■/""<' s """" '"" 
^„ ; ,,,,,„ .„,,, ^,,/,,', ,'- ,.-- ; - E cpiSCOpaiUl Mimn -'• ■ ■ -» , • 

,„•„„„,. - ■■ ■„..,<"- (5) : "''"'"'"■ "■' ' , "■" ";" ;;;„ :;;■;,;;;;,, ;,io. ,„. ». «-«<- »«** 

!/,„ ,„,• ,■,■.'.'. -'/'""<" ' ■ ' '"■"'"' " 5E2TS: 5 (14) ^«oatab^mepboopor.» «MlHte oap. 5 (14) ** ««*»«» W"™ m 

K,„„„„„». ,/ Dwooli»m omitlil ; quamm autem 

i,l ,„■„„„„„/„,„ „,:/„'"»<»' »""'«""'• '" " ""T" 
,,„,„,„„„» MC V<oi omnes episcopos, qutsedem Ke- 
,„„„,„„ ooo.pan.nt, referre wluerit. Argumentom 
„„„„ roooralur lilterb -?»o»i, 9«« »''"'"" !Cal ' 

, .iral «i diem xiv Ooloorb «*«*» 

Commonlario praob S. Dw«,ia». §u(15). »«• 

,- s , is ,„„„„ dbitttr S. Co»„" « septimus «omo- 

,,„„ ,,,,,„,„,, 9 uod . Dwoolittn, in,erpobm«,, 
octavo toco veniet. Atque «« «TOt, 7«* P™*«*"" 
^em doro Aotb Conoilii Cobnbnsb, o«* pr.mttm tutn i " ' >.'.""'"• 
(muorunt, 4 a i •„„„, o«ar.«m maai, .<„,„' »" 

„,„ „,„ Castra, ,■„■ oppb"» """"''"^ "''""■'%'" 

„„,/,„,,„„./,„<,„■.■'<■«<••'■ rBcar f' rt ' u rri; 

„„,,„„/„ ■,„„<•„.„'„"» bonend, ,.od»m medu 

„i ,,;■/,„<„/,,„„,"'<»»/<<'"<■»''""'''" •■■■""»:"""•" 
„„, /,.„„■/.■»„'„'•. </<•<"■■ «""""•* 'ZT 

;„„,,,„„„.„„,■'„ e. preeiplero, fcaoerent „/»„„- 

, ,„„„„, „',„„'„'.■ .•""■"" w A """" 

,,,„„„■ ,i»eol«m«nyabeitt,Canaiooom '. 

„„„,,„„ Castrum ,,„„/„,,,„"'',■»„» '»■'"" '" , ."'""' 

' ... ,.-. ,,, ;,„„„„, (•„,„ „,">'. Cobniense. ,.».». — 

Ti:,":,;»" ^Caat, av,.,.|,nt «ono^binnetttemnt. 

K anilooa. 1 iue arte vallo. fossa a 

ag geremumtaiqualiafermemiUtummcamp« 

tlndentium « <•/»»■"< W™ >™ m ™ "'" 

C otorioo, Francos, adeo?... C :«,o Colomen» re- 

,,„„„„,,■ inbee sola capita Gentmm urbos 

..„„ oppida. neonou oivitates, mtordum etiam 

, ioipia „■■•„■"•■ "■'"»'• " s - l '."»'; sc ;- 

str ral casteUorum. nonnumquam •two- 

» «w^ ''• ";;;;• ^T.^ A7 -,„,.„» /,.„■ „„,„„<,„"»"'-. -*«■**: 

"""" ".;,,,, /.,„ „ ,„', V „„,„„ ,„■'"-' « rewdttneneio», S. Sanctm, 

Castradbat.ub.mhtessteUrunti'», NOTA 09 ad pag. 003, littera A. 

De reliquiis SS. Sanctinorum Meldis 
et Veroduni. 'J""' ' ' .... . .,.,„„.„, ;•„,,„„ ,.,,„;, ? „„,,„,,,„„„,„ 1. ■,„„,»„,„.„"••-• —■■ 

■" '"""•;'";;; ;;. ti,,t,,i, r ,,„„ ' • »< ■ * ; -•— »- 

" '",""''";; ;;.,,. ,, „,„ „- ,„<„„' 1022, .■■■/.-.' w»-«v-»- 

"•'>"<"""- "' ■".' " , ,„ n, „„ „,„„' JR " ."•■""'• S. Sanotini reIio»i«ein empb 

s, ™ m '"" '■;'"' ' ,,,„„„. ,„ ,„„„,/,„/, /», .-■ repontee, ooo»rri< Ikfta- 

" •'"'""'.'""'"' s ,""" ;'"."".;;;, r Z ,„ ,/„ /,,„• » (»»« uw >" *<**** * ''" 6 " s 5ac " s ///.w/;,, / ./< 
/,o/ / /, U 
irsi>il,iiit , IVt«&an( » tturConc«»Actai»cfcr noIo 

,, geoarapfcicw, sed — ' oespitant m hxsto- 

. ^nimvarionimeptoporumMticoccurrunt 

^a^uajinaccuratioriftuif^cc^ianimcatatoaw, 

„::'1'X-'.--- 

B lesHistor.deFrano.t.I.p.101. 

snut.t./.n prrol p • 
(TjLabbe. t. IlConcp. bl5. ,'epositas, occumi uuplessius 
lhiri , llls tantamanno 1562 in /fflca-i/.' de rc6u*sflcrt« 

.,,,„;,,„ /,„/,/,„ cs.s-f, ut, pcrfractis omnibus, sacras 
reliquias pedibus conculcarint hsretici ; sin flutem 
dtcatur eas t» S. Sanctini ecc/ t '5ia fuissc scrvatas, 

■ i t IV, p. 331. 

1 Ibid p. 335 

AlI , BS t VII Oolob. p 879, oum. 114. 

' " C0I1C P' l ' 1 ''- ^ r, . , 1 n ( '" 

(l; , prosp, kquto ftp D.Bouquet... i.p.ot/, 

i Ibid. p. '.37. 

i n Gftll. Christ..t. IV. p. 510 
BibUolb max. Patr., t. XVII, p- ^OJ. 
,!.-,> a. i SS . I \i Oa ob. p.VJi. 

adcst DE NECTARIO PATRTARCHA CONSTANTINOPOLI. ' 87 

A adcst idem hUtoricus dcclarans in aliis ecclesiis miraculorum signis ? Quam belle fulget itta Ucutio 

etiam majorem fuisst istragem, adto ui potiorei tan- ex timc in inscriptione faeta rfiin rimum ,„ 

tum muri et columnx starent, reliqua omnia sus S. Vitoni reconduntur ! Prophetico srilicet tnlamo 

dequevcrsa. Quid ergo mirum, si sexaginta annis h.rc SCripsisse Richa\ ' m oportet, siquidem duffl 

post Meldenses adierini Verodunenses, apud guos scripta finguntur, adhuc futura erantl Et tamen 

servariS. Sanctini reliquise dicebantur, quin etiam nii in his svspectx fidei occuri ' Et 

si crcdidcrint historiunculam ittamqusapud Was- pratfertur illa instrumento Meldensi anni 

seburgium legiturf Planc fatcor mc vuldc parum 1259, quo constai S. Sanctini reliquias eliam tum 

moveri tum nurratinnc illa Wasseburgii, tum ctiam Meld{i servatas fuisse, nedum annQ 1044 Vcrodu- 

vetcri illa, prout vocatur, inscriptione, in qua nensibus venditx fuerintl Ex his omnibus denuo 

Wasseburgii narratio fundata est. Quis cnim credat esto con< lusio I eroduuensibus suum fuisse S. Sanc- 

Richardum chartx crediturum emptionem illam t\n\im,aliumsuumfuisseMeldensibus,penesutroi 

reliquiarum et reliqua quae ibidem legunturf Quid que patroni sui fuisse corpus, reliqua autem omnia 

quod additur : Ubi etiam fulget ex tunc multis fabulam sapt D DE NECTARIO PATRIARCHA B CONSTANTINOPOLI. !•: NOTA 70 ad pag. 611, littera C. 

An legitimo cullu honoretur 
S. Nectarius? 

Oui post Bycum scripscrunt hagiogravhi, 
omiscrunt onniino de Nectario mentioncm 
instituere tamquam de Sancto, qui cultu 
legitimo honoretur. Neque id mirum . 
Aucloritas unicus enim fons, uude hausta sunt omnia, qrne hic 
qutepr™£e- allegat Bijcus, sequentes versus sunt, quos ex Ma- 
ctani cultu g„i s Menxis ad diem xi Octobris describo : allegut 
Byeus, Txj avT-n -nfj.ipx, RMpv] tgjv 'Ayuav Uaxpiapxw 
K.waTa.VTivoMecK, Ncxrapiou, 'Apoaxiov, /ai 2i- 
givlov, 

2ti^. '0 Nsxrapios ov t6 ov pvGov, /.oyi, 
'AX/jOivov f)e, ayjs rpuqwfe vlxrap nivei. 
T6v Xpiorov ev *//5 'Apo-a/.-o; iJo|aera$, 
Ilpo; auTov eXOwv, avrzoocy.cyr, rJiov. 
'AoiVES r,pov Trvsu//a to Siffivlfou. 
Ov criviaoOiv pyj^avafi; tojv da.iu.6vwy. 

Taf<; avzdv ayiaic, npzocdaic, 6 Qzoc, eAerjffov fy*ag. 

7(/ eri latiiid : Eadem die, memoria sanctorum 

patriarcharum Constantinopoleos, Nectarii, Ar- 
sacii et Sisinii. 

Non fabulosum nectar hic Nectarius, 
Sed gaudii verum tui, Verburn, bibit. 
De te, Redemptor, gloriatus est Arsacius, 
Jamque illum vicissim gloria mactat Deus. 
Innoxium tulere spiritum Sisinii 
Haud ventilati deemonum fallaciis. 

Per ipsorum sanctam intercessionem raiserere 

nostri, Deus. 

Jam vero Synaxarium Sirmondianum et Chiffletia- 
num, quod laudal Byeus, nil aliud est quam collc- ctio similium versuum^qus in Mensis ocourruni j 
adeoque quum etiam plures capiat, ut testatur in 
prsfdtione Siberus, qui seorsim hos versut sub no- 
mine Ecclesise Graecse Martyrologio Metrico ohho 
1727 Lipsia edidit, videtur ipsisMenaeis recenti 
Quocirca, nisi apographa, extractus aliaque id genus 
totidcm velimus vocare monumenta, omnia qust hic 
proferi Byeus ut Nectarii cultum adetruat, redeuni 
ad sola Menaea, ah erudito nullo, ut fatetw Mor- 
celli, sine contemptu commemorata. 

2 Verum tamen ipse Morcelli applaudii Byeo, necCalenda- 

. »t • ,".,,1,' iorum . </"-c 

quod Nectanum primus ex Occtdentalibus tnter ,,,,,/„,,/ 

Sanctos retulerit, ei Byeo ttuppetias ferl ope non ,/ '" ,/ '. 

' ' ' ' iiinif legttu 

tantuni codu is cuj isdam Barberini el Slavii i, qui esl mum osten- 
apud Assemannum, sed maxime Calendarii sui Coit- 
stantinopolitani, in quo ad xi Octobris pro prima 
memoria legitur eadem, quam supra edidimus, cum 
adjecto Attici nomine, et dein pro more indicatur 

Caput ex Mattfl. 1 y : '- iori th i^m: /.. -. /. Conlcn- 

dit autem Morcelli Calendarium ulo vm 1* 

confectum, post annum tamen 744 j quod libenter 

dabo, Ucet validiora argumenta desiderari fbnitan 

possent. Ast nequaquam manifestum fecii nilprimo- 

genio huic Calendario postea fuim incertum . <\ux 

omniiim fere talium librorum fortnna eet. Tnsuper 

quando posi commemoratas de Diptychis controver- 

concludii \A imo majori Btudio 

tum Constantino] i d ndum esse, ne cui 

umquam cultus cmle tium proprius exhiberetur, 

quem eo indignum facta aul Bcripta teatarentur, 

adversum se habet Arsacii nomen, quod cum Nccta- . 

,,, ibidem ei eodem omnino titulo sociatur; quod 

quam male oleat intelliget lector ea dktiead Pre- 

termissos. Similia nonnulla alla omitlo. Qua quum 

',, tot ui "o Ne- 

Mim inter Sanctos \egilimi ecen eat, iih 

,/,,, ntm ibi aliquoi n <n imt nta, Photit ntir 

q dora, m q ' : " """ " on 

introductam ; ' 'i'" us l' l «> tllin 

lantinopolitan lio;deinfout 

,,• ad Calendaria, oratiunculam ei wr- 

tntum valent pro Arsacio, quantum pro 

Nectario. D Nectarlus 
prafttU /'"/- 
tifii ationi S. 
i',n/ii episco 
pi ei marty 
rts; II Aft . AUCTARIUM AD DIEM XI OCTOBRIS. 

LtaHo. ^ ,™ » ,, n ^ - ^SSJ^a - " marm ° 

U- e« Confessornm mimero ooroere. m. » *- / «--. , „,„,„ , x ,,„„„„. 

,,;,' (6). Sr«« oero exetat «fl*« '" BiW ^° 

,„ T„„, ■„„•„„ ,'»» »«m. LXX '»/'■ "'• 13 ' "' '" "'"* 
,,,,„■„„„ HWWkMb, gua ritanr h Annotaftoror 

iwriAMe { '.) ) ./I„b<H,,«nmtit»lum, q «em 

,,„„ /,, ril («1« veferre : Nectarii areh.ep.scop, 

Constanl politani.quadeMUsapnmosabbato 

„ , •■ , • sanctijejiiniimeraoriasanctietgloriosimartyris 

upemnt I m aliquot gesta Nectarn.a "'"'■ ^ 6 odori ItMM) et de jejunio et eleemosy- ,„„,,„„ numeri .■ wwv" •*»«--•■• -•■■ .,„,.,„,,.,• ,,„„,,; 

,.„„,; lel l.etLatinos. S ipossent.raa S n - kHUf*" 

mt t/i editnme 
Lipomanni et apud 

N0TA71 ad pag. 018, littera C 

Adduntur quffidam a S. Nectario gesta 
in episcopatu. s. 

termmem fnsttfutl <U i<r,ma 

/„„„ „,,,■,■,„„ Mitcedciitum, alque <i« pergit l) 

ConciKnmcreatNectarium.senatoriiquidemsan- «mm j «erum juoatam tec i>» oratto eaWner.! 

,„ t, ,„ .v„,„«„-„„i „«/ dtem ix tfouem&ro, eramt- 
„„„,„„ ,„„.,.„„„,„,■,„„„,„., easit.utprmml.r,- E 
.,„„„.. episcopum, monbus facillimia, ob quos ,, rr „, s ,„„„,„„,„„,,.„,,„„,„ Jtf ss ., ,„ie«m 

"W " I ' 1 -""' "n aUt ! m Sy T US • " m omnee Nectario irfl t. » »« ?uod dicnm de 

Nicmna publicatam Brmai : probal omniaim- ( ^^ .„ ,„,. 

perator, et perfeni eur agns cum reverentu ■ .' ^ Nectarii 

,.,,„„,„„ s. Pauli confassons: e ep,sco£ quot- « ^ „•„„,,. 

q „ot aderant una cum Necter.0 , ong extra P ^ ,,„,„,. g _ ^ s . 

Cnal I bviam pr idnnt, multoque cantu A>sc „„ s: i//,„„, £«%,. 

et eomitatu s. .cip.unt,. per medmm urbemcor. - ^ 

pus ferentea, coUocarnnt.necclee.aS Irenes J^jgjS ,-»" * ft*»-i. '»'/-'""- 

„„„ is antiqui.-.. et totara „octera cantous^e- J» -» ^ 

i - ii r ura tota cmtas T " n r «/-'"- ■''"""'- "'•"'"""•'" ^ e4rew " ab " u •■ 

et elnria. in ecclesiam, quaj nunc ab lllo cogno- *»'/"""" ' 

ct » lu ' ., . , . •„ de (luibus adtrc hbet D. Ceillier (14). 

minata eat, omnibus episcopis et clero. et ipso ae qmmu amn \ i 

prasenta imperatore, aacro tumulo iraponunt. 5. Oh/iiipni- 
,i, iii , onsi 
cravil . Hanr autem tramlationem, qux beatiftcationis seu 
canonixationis rationem habet, anno 381 die 2 Se- 
ptembm actam fuisse ostendit Morcelli (2) ; cujus 
argumenta hic rewactenda non sunt, quoniam eadem 
de re agendum eril ad diem \i Novembris, qua S. 
Pauli memoria agitur. 

2 Intrr Nectarii quoque laudefrefertur quodma- 
nnn fecerit S. Olympiadem, de qua in Operenostro 
diceturaddiem 17 Decembris, quamque ipseeccle- 

si.v su.r diaconissnm iiistituvrit, ticei ksc vidua val* 

,/,■ juvenis esset. Sacde re agunt inter veteres Pal- 
ladiusi Sozomemu el S. Joannes Chrysostomus ; 
inter recentiores vide TiUnmmtium in Xotitia </<• 
,V. Olijmiiiade (3). l'lura de lus dicturi ad dictam NOTA 72 ad pag. 621, littera E. 

De poenitentia publica a S. Nectario 
suppressa. uum hunc de pcenitentia publica per Nectariura Luculeiite 

, -r, i . disseruit 

sublata scrweret locum Bijeus, ad manus ejus zaccaria de 

nondum devenerant Dissertationes latinx, quas Ful- vrintrntia 

' snviiiia a 

ginis iinno 1781, de rebus ad historiam atque anti- Nectarioj 

quitates Ecclesix pertinentibus Zaccaria edidit. In- * 

ter has nona, qum Tliesauro theologico etiam inserta 

est, tota est de lioc capite (15). tmprimis vindicat in S tnasta- 
.m iiii coluil, t i ti m i ; Decembris, diulius hic non hierebimus; no- ea Zaccaria Socratis et Sozomeni fidem; ostenditque 

tabimustantumeia^Biitsxlofnanueimpositasfuisse pomitentialis presbyteri munus anno 391 seu 392 

post iiiniuin 386, quoniam tuncfoiupi maritosuoor- sublatum fuissea Nectario; hinc publicam pceniten- 

bata fuit (4). tiam """ /''" occultis tantum x verum m etiam pro pu- 

3 /.'.,' aCCUSationibus, quas Joannes diaconus in blicis criminibus crstinctam in cclcsia Graeca, licet 

. ,ni Quercum adversus S. Joannem Chryso- propterea non cessarintcanonic&poznaeprivatimim- 

stomum 1'rotuht. novimus Nectarii pietatem in S. ponendee et obeunds, et perseverarit in aliis eccle- 

A.nastasiam Sirmiensem. Quarta enim criminatio, siis mos privandi pxnitentes sacramentis ; quemmo- 

proui sam nobis servavU Photius adcodicem lix(5), rew paulopost Constantinopoli etiam revixisse ; de- 

l,.,c fert : Quod Chrysostomus marmora S. Ana- mum ex Nectarii historia catholicum sacramentaUs mBibli 

[, p. 124 at seqq. 

m .. •■. toi • i XI, p 
, [bltl p .'" 
Btbliolh, col 
(6) n Cellter. \xx\ act , I VIII, p 

.1 i I \ i Knl- 

, 1 1 5; et Fa- 

Grac. t- iv. p 309, edit I P iOI Cfr Pasinusjoc. cil. 
IS I loc. cit. 

II) Cavi - ript,eccles liist. adanaum 381.pag 177, 

(12) Comment «l • Script, tom. I. col. 688. 

(13) Loc . 

'» * ] I les t VHI,p '.73 etseq. 

15] Tom. 11, pag. -26. 

confes- DE S. PLAODIA VIRGINE ' 69 A sutriiciunlur 

iiiiiiniiilrci - 

. ali- 
quotea 

i m confessionis dogma nihil infirmari, plurimum quin Insuper nil impedii quin dkatur \ m hanc 

etiam juvari. absoluttonem adstquatam fuisse, ita ut m culpdm, 

ihitror, r ego hoc ultimum caput twnnihil il- licetjam remissam, sl m pamam 
l istrari etiam posse ea his qus tum I [q iritualibh , p«- 

alibi veferl Sozomenus. Consto im habetdu- trumsoriptk lentur) rafii in- 

plicem fuisse absolutionem, alteram ante, aUeram teUigitur posteriorem tantum absolutionem stqnm 
post acinm panitentiam : Ille vero, inquit, (jpresby- eam prxcedebat, pul nitentiam a Nectario 

tf,- pamitentialis) pro cujusque delieto, quidaut abrogatam \bsolutionem prio- 

facere singulos aui luere oportet, pcenas loco in- rem, Atque his, nl faUor suominfatralur ctavisplu- 
dicens, AB30LVBBA.T conpitbntes, a se ipsis poB* 1 rimum orationumS, Joarinis Chrysostomi. Loca, 
nam criminum exacturos. Hxcante impositampah quii publieam pamitentiam nonexi- 

nitentiam. Post peractam vero pamitentiam , ubi gi, satis superque sunt nota ; ea vero, quibus m 
prssstitutus dies advenit, tamquam debito quodam abyterorum auxtlium panitentibus adhibendum sta~ 
persoluto, apoenacommissi s< ■ k, tuit, non indiscriminatim afferri queunt, ut notat 

et reliquo ecclesine populo sociatur poenitens, De Zaccaria ; quoniam qua ante Nectarii legem dixii 
qun re legendus Amort in opere de principiis doclri- minus wgent, atsatis manifestum est, Verum certo 
tir Christianx, ubi n ipondet ad septimam objcctio- ad posterius tempus perlinani uerba, qui ansam </<•- 
nem adversus pamitentis sacramentum. Priorabso- deruni septimx oriminalioni prolata adversus 
lutio dicebalur pcenitentia, impositio poenitentiea, ao Isaacio episcopo Novatiano t el quxapud Pho 
manuum impositio in pcenitentiam, etc. PostetioY Hum (2) ita sanal Septimum, quod lici ntiam i ec 
pax, reconciliatio, communio ; de quo argumento cantibus praebeat, sic docens : •• Si iterum pec- 
plura habet Pjitavius in Annotatis ad alteram edi- « casti, pceniteal iterum . el quoties peccavei 
tionem Synesii. Prior item absolutio sacramentalis » veni .'''I me el ego te sanabo. » Hic autem agi 
erat, poslerior haberi potest tamquam complementum de peccatis per \ m remittend\ 

prioris, mtionem habens indulgentte. Novi salis f,t 6X his qux disserit eadem de re Socrates (3) V« 
Morinum ejusque sequaces his illudere, dicentes in que his diutius immorari debemus, quoniam \ 
hac sententia posteriorem hancabsolutionemesse me- peti possunl ex paragrapho 10 Commentarii m 
ram i osremoniunculam, dum tamen tanti (ierit a san- de S. Joanne Chrysostomo ( i) A.tque in hoc anno 
ctis Patribus. Verum enim vero m< mini •-<■ deberent {atolineamenta potius dissertationu indicanda,quam 
modiquoEcclesia in sacramentis aliisque ritibus sa- commentarium conscribendum m nmonon 

cris utatur, et quem prxclare exposuii Bossuetusfi). viderit. (I) Expllcation de la Messe, nuxn n Opp., t 

dit. 1817. Cft* Missa et Offlcium pro deftin- 

clis.maxime nd Offerlorium. Blblloth i "i ttx, col 

; ii i Bci le , Ui .i, ' ip ^ 1 '• "• i' 
\ t. SS. i. LV, Bi "' '' n D B NOTA 73 ad pag. 629, littera E. 

DE S. SISINMO PATRIAKCIIA. 

CONSTANTINOPOLI. 

QlZfforentde Sisinnio, ^niamulr ,»» * < * <««< 31 

NOTA 74 ad pag. 630, litera F. 

DE S. PLACIDI\ VIRGINE VERON^E IN ITALIA. Visitatio reliquiarum S. Placidi» 

saeculo xvi. I nl.ro Visitationum ab Illustri et Reve- 
rendo Aloysio Lipomanno anno 1553habi- 
tarum legebantw a, prout testis est 

Biancolini (1) : Kt antequam describerentur , scovi govemalori di Verona disscrlalione duo, perantedictumlUverendum DominumArchipre- 

sbyterum, fuit facta admonitio pro flde ipsarum 

m „t Donfiatidicuimirum.Bipretiosum 

aliquodin haceccle " "• "< ''"i" 1 

minua habeatfldei s nam cum 

eccl 

ntinianiimpei quaa regr< i*ro- 

M.is.quo devotionis causa accesserat, Vei 

mort , „t habet ejus historia. M. .-.,„, veri- 

simile sit, eam, quse fuerat imperatons flli.i. 1 1 

cile 70 . AUCTARIUM AD DIEM XI OCTOBRIS. 

A cile secum potui.se deferre non pauca pretiosa. „.r. ,»» «ft r,«>.« « tfa ^^"^ 

nihil mirum si illa ibi recondita sint. ubi et mor- guide ' '-;' *"■«"£ fJT * ^ , alli> 

ta et sepulta fuerit , et quamvis non cogan.ur «Wl «-*J". ; P1 ^' a ' ^JJpta* 

ad credendum. BCiendum est tamen nimis scru- «orfu.t Ol.hr» .mperaton, q°™ ™ P ™ 

pulosnm esse in sanctis reliquiis l„,n„ra„dis mi- d.a Veronens.s mortua ; t Wgo non est ce 

rabile non esse. cum eo major sit honor Dei in eadem ac ,11.. sed po ,„s red ndum e m t 

sanctis reliquiis. quia etiam eas. qu* non vere fu.sse Veronensem *£ ^uLlmZ 

esscnt rehqL. fidelcs populi amore Dei. studio dimrtatume (') "/"'"' "V','/. 

devotionisquandoquecomplectantur.Ato^rar- ^.««^ 7 ,, ' , , X «f 

f „, 7 ™ s .9. Phcidim fttatMrt fUte. m«- «■ f» * "f— « **« ™"'""" " lj5 ° 

!»riflm««, mh /„<.c S.»rt* «fcter/ ingetOm partsm traxerat archtpresbyter. 

thttauri S. Stepltani. Non esl quod hxc confuten- (i) Opere oit. p. 18. D DE S. EUPILIO EPISCOPO CONFESSORE COMI IN ITALIA. E B NOTA 75 ad pag, 633, littera C. 
S. Eupilius non fuit Ultrajectinus. m -jcmini puto placitura qus hic cx Ferrario 
\^L Tatus disserii de S. Eupilii patria, ma- 
^k xime quum Utechiam seu Utichiam con- 
-*- ^ fuudcrc contendit cum Ultrajecto, quod 
uariis quidcm modis, u! apud Valesium in Notitia 
ei apud scripteres de rebus Ultrajectinis videre est, 
scnptum fuit , sed numquam omnino absque littera 
R utpote radicalL Errai item Tattus, quum nulla 
Germaniz loca nomine, ad Utichiam seu potius 
Nitecchiam accedcnte, vocata fuisse arbitretur. In 
parte enim altera tomi prodomi Chronici Gotwicen- 
sis (1), occurrit Nitachowa seu Nitchowa, pagus 
ducatus Lotharingias Mossellanicsi Nitagowe seu 
Nitachowa pagus ducatus Ripuariorum in majori 
Eiflui; Nitagewe, Nitigowe, Nitahgewe, etc, 
pagus ducatus Francix Novae ; Nithega, Niterga, 
pagus in dicecesi Paderbornensi. Sed unde tamen 

(n Lib. iv.muii. 321 el si 
( 2) Clr cilalum opus ad p. 184. oriundus sit S. Eupilius, hinc parum manifestum 
fit : ita ul placcal cum rccentiori Comensi historico 
Cl. viro Cantu dicere, Deo soli innotescere S. Eu- 
pilii natalem locum. NOTA 76 ad pag. 634, littera E. 
Indulgentiae Urbano II male adscripta?. 

Ignoravit hxo seu saltem ignorare voluit Ruinar- 
tius in sua Urbani II Vita qua> intcr Opera 
ejus posthuma lcgitur (2). Porro priusquam quis 
admittat Vrbanum II largitum fuisse indulgentias 
tam amplas, scilicet omnium peccatorum venia- 
lium remissionem et tertise partis capitalium, 
legat scriptores quos indicavimus nd dicm xvi Oc- 
tobris in Commentario dc S. Bertrando ' '< nvenarum 
episcopo (3). Certe quum saecuh undecimo decem 
dics indulgentiarum concederent pontifices fldelibus 
templa invisentibus, hi praeclare secum actum arbi- 
trabantur. 

(3) Aota Sanctorum Tom. VII Octub. par. post. pag. 
1 [63 ei se DE S. FIRMIINO EPISCOPO USETIENSI 1N OCCITANIA INFERIORI. S NOTA 77 adpag. 637, littera B. 
De loco natali S. Firmini. 

cutcntia illa, qua S. Firminus in pago Gal- 
// , Aquitanics, apud Ruthenos, Trevidon 
nuncupato, vcl in agro Prusiano, gallice 
Lesperou natus dicitur, supponil Sanctum ortum esse ex Tonantio Ferreolo qw m dicunt tcr- 
tium ; de his dicctur postea. Adde non accurntc as- 

seri omnes quotquot tractarunt de hoi Sancto aucto- 
res subscribere Actis ferentibusS. Firminum natum 
esse in civitate Narbone ; ultro enim in Gallia 
Christiana Nova occurrit : aut saltem in tractu 
Narbonensi ; equidem arbitror presse adltsrendum 
esse Actis, quum nil sit cur ab his discedatur. 

NOTA DE S. FIRMINO, EPISCOPO. • 71 

raino co<rvu< , terlio ntl omntno esl in hae Yita, D 
quod cum oeritate histofica ullo modo pugnet, quod 
NOTA 78 ad pag.633. littera A. particulatim jam tpendentet critico- 

vum difficultates, 
3 Primo displieeni eis, gua de S. Firmixu /"'- PbmlftaS 
S. Firminus non fuit e stirpe regia. ^...^ iradunhir% quod nmpe ha bitareni Nor_one, F,rmlnl ' 

et quod tjentilu essent, qnum tamen Ferreolipradia 

. ... . . j. haberentalibiettantoperea 8. SidonioApollina 

Omnia, qux Inc de Ansbevli familia 6t pioin (U 

' . . , ,__«,•-. „h .,•„ nuticniuv ■ -iiu sane non iiu egmt lenftfes. 

oenere S. Firmim a-bfniufl-ur. passtm ao erttr ■ ' 

„ ,. . 7/,rc «/ atscuftamtts, inquirendum esf anM omnta m 

ditissimo quoque fabulosa habentnr. tonuta enim -.-... i 

BHunm» gnvy i certamS. Firmmi stemma. Secuntium Vtfam euam 

rtiartlRl Uf CafO idavum qenus eonnceteietin ■ < um 

'"""' . , / ,. imi ,.„.,.. patremnflftuwFerreolum.malrfm-oroIndtnfnam. 

Mcvovinn eis: ndcoque dum hi veqnum teneiciit, I 

^" f/ * ' , „-_-#„ patruum auwm rtorfcium, eptscopum UceHensem, 

imwta evant. et prxtcrra passnn puqnant cnm nito v r 

•' / rr , „ ,,• . m;/(nni aui tpsemef palrem habult Ferreolum, Yirum, ul 

chronolon ico ordme. Ut beue multos alios miltam, - • r 

'' ' ,. , • c t/;,-„, ,„ r7._fn ejttsdcm RortCH /i«W'cf l'M. pr;ofectoriumj i'/-0 

adeantnr Benediclim monachi S. \ itom in llisto- I r 

, 1V ,,,,.! ;< i -., ,„,• ul, « por patruum infoHwater frater patris, 8, 

rifl J_f_te.i_i (1. ; tifci dt.uctdo et brevtter nxc agi- * * r 

"" ■" w , . „ , •_ „„.,,,•.„, »?.„ Firmmi avus _tcfus nf oportei / erreolua . li »_ro 

/«!//»»• /'«i/to rx /ii_ omnibus qu:e Inc explicat ron- 

laniui. i wtbw T7; rm ; n nm patnms fttC Mem tfl OC patTUUH mflgor, prouf /«>- 

/„,,„„,„. ,„„„' /„-/,- Ac, a ,■ £m*m « ; J w 

_ » "'" ^""' s '''"'"""• ";"" l, ," f /,fl "" A " . ; •___)_, Fipmlni «r. tauriir -M I - pWt 

B A„ ( „,.,„ s . OM.nhi e< A.J-V»*, ;"'''""' s ''^ ,,,„ .„„„,,„ ,,„„„„, , „»«. 

- */«* • '" '•""" "" ■' "' ;';" "" " "• '' 4 m ■« i-_~«!i 

,„,„„,, ,,,„..„/„„■. S. i~4k lAtaw. m £ (r n) , ,, „,„.„. ■;;;■. 

ta dtprompta furi. |M<, -7»«». ■"■«•"* „, r ,,,,„ ,,,,„, ,..,,„„„,,,,, v,„ „„, /v„, 

I* " " ' ''"'"'" """ """"'"' ''"'"""" ' .„" i„ / Ztoanfiw /•„-■„'«< '/.' B "«■ »_r* I 

mino ? Quid qnod T, Ita m n M- «<« / ;/ - ,, 

impmisset liberis tuist Verum eitne Tonantm ,..„,,',;,„„„,,„,,.„ pmo primutnude appel 

Ferreolus III S. Firmini paler kitate, ta vcro j^ ^ ^^ ^ - 8pr()olu8| , M ,„, ,„, 

aliu» quidam FerrcoWs disqmretur mfenus. ^ .^ ^ , . ToMnHu . ; „„, T ,„ ,„ I . , r..o- 

lus, ttrttiu demum nudt Tonentius ab , , „,i„,„ . s '„'„ 
tiio dicitur; pmro M« ,„„/„■'„ «I celtterrima 
NOTA 79 adpag. 639, littera E. f«rr«i-)nim Irfos, -uffl (onwn -uo «onftim 

n'ris /,«■ „„,,„■,, /,„/„„■„„,.,■"„■',„■. .;'"'" s . Wf- 
mini patrem dixert, cocaretur „„„ Porroohi», 
Auctoritas Vitx S Firmini; et nonnulla Tonantins. -frror mrtom indo ,„,//„,„ jnod ' 

cesta insius omissa. rool _ fcoMlum ooi ,,„,„'„„„„. rononiii ooro 

» l proprium, -um ,„,„„,. (ul »„„ „" extmplorum «m- 

,,„„. ,„,„„/,.,■„„, Sirmon-ui ,„ ,/,„,„',„ o. fco. or 

. - t« to ultfmu i» S. Firminum B »»ote(io»o _«o ,„„„„,'„„„'„ S~ F"-. •»- ''"'"'" ''';"" M " 

'",;,■ 1 ,„,-„, /„ ritokr. ?«orum pri». o.l „„,„„,„„ „,„-'' — " '-"'«. - ' ' « f ''"" '' '"' 

"»•'"""'"• ,„ ,;„,„„.„,„„„ ,.,,„ V.lv, a DubouchttottaFon- in Dltiertathm» it « _w »»« 

„„,„ ,,,„,. ,/,„„/,. „„„„„''„ o Fo,«o„o omioM S. 0/„„„'„'< '„',■„„,„„„" "' 

Firmini m* supploro. Ro ouiiom ooro , teo «,,„, lo /'„"„ -„ Sulpiril Souon I "„. „"■ , " i 

Viln ,/„,„/,„v/"„,''""'»"""'"" :'"'"""'•"" ""'«" "/■"<■""">■ "'""' '" '"" " 

,,„„,. senttnt HM_* orftilror, ?uo»i«m oMrutf* r„„,,„','„„„< „"' tmptrattritms, contra , " 

,„„„, ,,,,,. „„,„„, tamquam documtntum quo /ulri- fuolum /„.•<.". „<"</"" ' " '" '" '""' ■ 

C ,■„,„■,■ mtiliaCaroli Magni oentalogia, adtoqut utpropr „"„,„." '"■ f ' '"'''" '""'""" V 

,„,,. „„ ,„,„„', ,„,'„•.' ...„'„'.'.'.• ""' '<■'"<"■ -''■"■'• - " '"" '" '"","," " '" """ 

,/„,„ satis fuisstt ,",„' ,„•„',■ '"''•' "" - "" '"'" ' """' ■ '' ' '" "•• ' 

,„/ ,.,■,.,.„„„„„ .„„,',.„■„„ p«r«i»oro. ium coo»on ,„.""".""' ,''■„ m, cogna 

2 .v„ /; ;,„., f ,, ,'„, ,„■■■ m. „„,.,""„' od titqut mutuatot, Ua „' . 

•' ,„„/„.„„„„„ / • /,„',„,/,„„ eoripti m. /«',<"■""" - - '- ■'" ■' ' '""■'■"-;' '";:•■ 

,. ,„,„„„,,,,„„„■,■„/,',■,■"■ &•-»■ " ''""";" ';'"■'' 

' „,„„-„„ , ,, ,„„„,■. ,„,/',„,„,■ „/./■'»'■' -''"' ""'» ™ntio <">""" '""" I ^ ' ^ " ' 

„„, ,„,.;,,„,! ,,/,„„,„ ; ««»„». ,«* '""""'"'■ ■ '"-' ' ',""""" 

,,,„,„•„, .v /, ',„,,,,. >','„'„,- /,,,,„„ '„'-„'..' I 

„„„ l „ „ , A ,„■„. ■,„,<„ „■■„ <"" *-•- lum. ijnolum ooro rojn.mr». muI/o«uo m«j« 

». P< •/•"<""'/" /««m^ri.. „'/„ ,"/ ■''• '""""" 

„„, //»"'■ "<" " »i "" '"/" " 

■ "" ■:;:."": 

„ nr nunc Tonantiura womin* eonfud 
C.I f p.354et.eqq.CfrP_Tt-,8_ript_.,fcn f p.a05 h " nc S Ftr- 

iiiii/i / A ,1 sU tnma S. 
i innlnl pro- 

ponitin 72 

Firmini, nomine Ferreolo. Plura alia similia addi 
possent i verum h*c sufficere videntur ut hallucma- 
tionis causa aperta \it 

5 Vropterca tamcn mens mihi non est negare S. 
Firminum ex hac domo patrem haouisse; vefum 
h*c familia multo V lures quam tres capiebat viros. 
Sidonius scilicct Apollinaris in epistola ad Tonan- 
iium Ferreolum meminit patris ejus patruorum- 
que. Hi autem pairui, Ucet suo *vo insignes esseni 

A ..»M* ,M,.lMlh' AUCTARIUM AD DIEM XI OCTORRIS. Uutmirandumnonsii alios es hac domo f«, 
Chrislianos, alios ethnicos, siveex animo swe pr*s- 

tolantes forsan mortis tempus ut sacro bapttsmate 
mundarentur. Quod autem S. Firminus eltamnum 
P uerbapUzalusfuit,gratiah*csingularisfuU,quam 

m anifestomiraturipsebiographus(conferYit*num 
1) Ucet exempla similia in probatissimxs htstoms, 
naxime ,„ sanetorum Martyrum Passionibus non U- 
sinfdemumquoddomumreliquitpaternam.idemle- 
que. Hi autem pairui, licet suo *vo instgnes essen , ^ ^ fraU , rculo sun nd 

vi*> ** prorsus ignoUsunt; pater ^mmne amv • ;/ ,.„, m proft , da . Vix 

Ferreolus Oalliarum pr*fecturam gessit et muttts i- iana amus qu* de loco nativitatis ar- 

oumulatur laudibus a SidoMo. TonanUus mm vero *«£ 2 huc reducuntur quod familia 
Ferreolus, quem unam e filiabus Aviti tmperatw guun > & fa ^ 

mm votont, plnres suseepil M !~ *£ %J v ZLeni Itas ; verum quum *que 

i - ■*«""■ nob,,lum rTTnanS teZ st eidem alias multas possessiones fuisse in 

nius et quorum unum nonanc destgnai Tonantium, „ B ^ D aliquamdiu post medium sceculum V »nlum. ut os- 
tcndit Cointius. Qb Vitam S. Firmini nomme de- 
signabo et alium filium, nempe Ferreolum, Itcet 
, irn etiam possit ul Tonantius Fcrreolus patruus 
tantum fuerit ; undc exsurgit sequens slemma : Ignotus. _A B Ferreolus duxit 

PaplaniUam 

f- Siagrii cos. 

A PluresfiUi 
icnoti Tonantius Ferreolus 
duxit 

liliam Aviti irnp. 

A. . Roricius 

episc. Uceci- 

ensis. TonantiuB 

nQtus circa 
nnn. 455. ]■,.. rrnlll^. 

nui nasci etiam potuit 

ex ignoto Ferreoh lilio, 

duxit 

Industriam. 

A Alii plures. s Firmiuus episc. 

Uceciensis natus 

circa ann 516, — I 

N 

A 

S. Ferreolus 

fj.isc. 
Uceciensis. \ii • >,. 

Us i jut <i< u- 
tiles fuei i'ii 
ti Narbone 
habitarint ; Gallia Narbonensi, quid vetat quin parentes b. jw- 
mini Narbone habilarint? Quis umquam cogitant 
amplissim* famili* membra omnia in duabusvdhs 
sedemsuam fixisse? 

7 Secunda difficultas depromitur ex *tate t qua 

S Firminus duodennis ordinatus fuit diaconus, et 

vicenarius presbyter. Hxc pugnare cum canonibus 

hujus xvi atque etiam sequcntium temporum plane 

fatemur; sed fatendum simul csthxc rectc convemre 

,,„„ „,,, S ru abusu illius *vi ; dequa re, ut omittam 

exempla plura verbi gratia de S. Rcmigio, legi po- 

tesi Ruinartiusinpr*fationeadS. Grcgonum Tu- 

ronenscm, num. 24. Atque hic iterum qu*ro utrum 

sequioris *vi fictor scripturus fuisset talia, an vero 

potius omma secundum canones digesturus. 

8 Terlia difficultas moveri posset, quod Roricnts 
posuerit sub ditione suabeatum Firminura super 
oranes civitates provincise (Occitani* infcrioris) et 
ca>tera loca, dum tamen Usetia nequaquam esset 
mctropolis. Verum verba ista : Occitanise inferio- 
ris editorum sunt, non vero scriptoris. Quod autem 
dixit provinciam 6t inferius num.Qiterum provin- 
cire vocabulum adhibet pro dicecesi; hoc et ab aliis 
factitatum fuisse videre est apud Cangium in Glos- 

sario. 

9 Quarta difficultas orilur ex angelophania, qux 
num. G narratur. Equidem fateor nulla esse pro- aut quin s. 
Firminus 
puer diaco- 
nus etjuve- 
nis presbyter 
ordinalus 
fticril. 
E Vox provin- 

ci.i jiro dux- 
ccsi, 6 Post exhibitum id sirmma, in quo apparet Pa- 
pianilla filia Syagrii, viri ccrto deluncti cum fide 

"""'■'' ° ,-„„„„,,,■„ v ,, ro S(l tis no- aclionesupcrnat«raliacc<ripossunt.Verumahu<h>sl 

::;::;• :;.';;;; ,• ; n£ZZ S « ^r -**** eam t: ""!"""" 

tum isi sacum ir, r . . re i„ tam a b ejus 

iniissecumaentiWnis.camquc labcm tantam sxpius pasm a o. riwi , t 

;; „ Sri. m„l, viLi grato ,ic„,lum »K Uogrcpho- Priorm ,««! m mtactam r Un «o 

,„,„ ,„,,„: ,,■, -v iapthato, „„„ |UW ; --" I ' — "T*»* """'"""^ ° m, " a 

:, ,, , ,,„„ ,„■„:„ ud. -■ i ' -■'"" •""' "«"■<" "■• °<'<"" uw " e A "•"''''"'"" , ~ z 

rf .;,■„» *KW«**Wor «31 ■ •/ "'•"■'■.<•'< • ' ' '"'-■""" >*■<<»•«> *«!' •- 

, ,„.,,■, „■,./„■„„,. ,„ u ,„•.•/.'<<.• «■• -■"'"" •* '" ""'■';- •''•' ■ <:"••''<•'•■«'"<'*;- 

, „ ( ,„,„ m „„ "-'■•«.^ i w- - •••■' i '"—' r : t '""""": : '/:";.""; ^ f- 

, ,„„ 0i ,„ ffln .,, clialis (\). et ' Bintenm Memorabdia Ecclesi* Ca- 

' , , uii , / .,,„„•/ auam S thollC* (2). CaUrum si proptcrca ubjicunda fOret 

,„• conscrtpt* iuni modo multo levion quam &. i # r r ^ 

,,„ „d £fl „„ vfatote. -W.'„ ' ■ importi S. l'„ I "„. ,,7„„,,„„,,'„ „,' ..."," S. -" ••■ 

„„, ,,, ,,„„„„„ ,„'„„■ „„- oim, „,„ .''„,- "". I "■• ■' < '"■•■* »"«'"'<"■'" '""""""■ 

,; „ ,,.„,.„ , ",,;„,' ,.'■■-,■..' «- 10 l ""• "' '"" M « " '" .'.'''•'■""""'• ''""; 

,, ,,.,„,„„, S . ,,■„,„„„, .i/ .... prUHnu Commontario ,,„•,■„> /■■■ ■„-,„' ■' ■/«*«'' 

S „,„„,„„„„(„,N „,''„„■ •„'.". '- '."-•• Exlwonmibu* mrium ex ipsa Vita itprtmpta fucre. ,„ /„„■ nec angelo- 
pliania in 
morte »"-. 
nuunt scri- 
ptoris fidem. 
F / \ia vtdetur 

quam lectiO' 
Officii. {_[) CSr. citatuin opus, lib. V, cap Z. (2) Denkv, in, l. lll.part 3,oap rv, \ l. ralia / , charla 

„„„»890 DE S. FIRMINO, EPISCOPO. * 73 

ralia qiurdam dc miracults habct : h.rc vmnino ab hxc carmin podta Italus m ,-pistola D 

ipsa Vita absunt; et quidm recte, quum accuraHo prrnnissa versioni poetica Actuum Apostohrum ad SSj!3"«K 
i n referendU adjunctUveritatU nota, incuria verofir Parthenium suum circa annum 54 I corworiprfl >. . 
ca'onw ift. Superest utqux FonsonusomisitS. Fir- 

Sunt quia pontifices in relligione magistri ; 
Gallia quos multos ilat st.idiosa bonos : 
Est ubi Firminus venerabilis ille sacerdos, 

Pascere qui populum dogmatis orepotest. 
IInjus ad Ctaliee tendit laudatio fines, 
Atque ultra patriam gloria nomen habet. B mini gesta paucis annotcmus. 

11 Impvtmts in instvumcnto, quod Lndovicus 
Provincia rea pro Amelio Ucetiensi episcopo anno 

806 condidit, ct quod ex autograplw Gallix Chvi- 
siniii.r scriptores (1) ediderunt, leguntur sequentia : 
Igitur universis fidelibus sancte ecclesize nostris- 
que praesentibus et futuris notum fleri volumus, 
qualiter Amelius Ucetiae civitatis venerabilis 
episcopus ad nostram accessit mansuetudinem 
clementer suggerens et humiliter poscens, qua- 
tenus S. Theodorito, cujus ecclesiaa Deo favente 
prseestepiscopus, res quasdam priscis temporibus 
attributas, sed quorumdam cupiditate sublatas, 
nostrae auctoritatis titulo Sancto restituere debe- 
remus , Christique Martyri Theodorito : cujus 
petitioni libenter assensum prcebentes... nostr» 
celsitudinis apices fieri sanximus, per quosjuris 
nostri jure hereditario S. Theodorito Ucetise 
sedi largimur, et in posterum cunctis succeden- 
tibus, Christo favente, ad fruendum tribuimus, 
ecclesiam scilicet S. Baudilii a parte Aquiloni 
non longe ab eadera civitate a S. Firmino ejus- 
dem civitatis pastore constructam. ubi et corpus 
ejus sanctissimum humatum veneratur, cura 
omnibus appenditiis ibidem pertinentibus, necnon 
et ecclesiain honore S. Juliani martyris sancti- 
que Andreaa apostoliet S. Basilissce virginis cura mtna in /-"<- 

; [| mun. 

i fusdem /or- 
(0 nc '< 
i seliensis ; Yrvmn hic rndrm di[j'iniltiis r.rsuv.jit . 0,11* 

vit quin S. Firmino certo tribueretur scriptio \ itx 

arii, annob 12 defuncti, Namquemadmodutn 

fteri potuit ut aliquU ignotus Firminus epucopatum 

iii Gallia tenuerit post annum 542 ei S, Cssarii 

Yitani U sev correxerit, ita nil impedit quin 

Bt annu r>ll Finninus venorahilis u erdos !fl 

Qallia extiterit et laudatus fuerit ab Aratore, quin 
tamcu tdcm sitac S. Finninus Vseliensii \ i rcre 
quidem audemus Firminum laudatum ab Arato\ 
riimtirm 6S86 nc scriptorem seu correctorem Vita - s '. e 
/ I..IIH, (in utroque enim opusculo Firmini et 
Parthenii nomina conjunguntur) ; concedimus item 
tunc temporis Firminum UseHensem subjectum 
fiussr Arelatensi Mctropolitano, Arelateque oriun- 
dum fuUse Panhenium , h&c ei alia nonnulla dam 
,,i pgr h ,, omnia tuspicari quidem licei hunc Fir 
inniiim nostrum esse i ' sriirnsrm epUcopum, nequa- 
quam uero a/firm 

14 IIis drmum, non quod adhUtoriam pertinent, item fabetla omnibus subjacentiis in media civitate Ucetias sed potius quod juvabunt forsan iconographos (ex |jpi rm ino 

constructa opere miro, etc. fabulosU enim adjunctU repetuntur sspius s„ncto- 

12 Exquibuscoltigimus • primoS. Firminum in- rum insignia sequentia addimus, quaJoanm 

tracivitatis ambitum exstruxUseecclesiamSS. Julir nifacius Bagatta (4)ex ActU nescio quibus B. Fir- ani, Andrex et Basilisss ; extra vero,ecclesiam S. InteUigitur 
s. Firminum 
plurea ex- 
struxissi ii- 

quarumuiia Baudilii : secundo eum pro hujus xvi more in hac 

ll P u£ U Lit sepultum fuisse ; eumque eodem in loco cultum fuisse 

usque ad stt- szculo ix ; adeoque jacuerunt ibidem sacrs ejus exu- 

'"""" xv '' vUe, donec, teste Oallia I 'hristiana Nova, a furen- 

tilms Calvinistis in cineres redactx fuerint. -\/ 1 ""' 

eosdem (2) legitur aliud diploma, ex prxcepto Lu- 

dovici vnanno 1156 in gratiam Raimundi epi 

C UceticensU datum, ubi inter alia qua recen entur 

hujus ecclesix bona, venit abbatia S. Firmini cura 

villa in qua sita est. In eodcm instrumento mentio 

ftt piuvium aliarum abbatiarum, quas inter nomina- mini descripsit, et qua a Bagatta mutuatus est 

Mavtinu i! I 5) Eu quibusdam Provin- 

cia? partibus, ita cx ActU habet Bagatta, cum 
corpusB.FirrainiUscessiensisepiscoi'1 el oationfl 
Narbonensis, Uscessiam deferreturj bobua for- 
te, qui rhedaratrahebant, adpascua BOlutis.UUUS 
corum ab urso subito est devoratu Quo com- 
perto, Sanctu \ • i reolu , qui el Firmini aepos 
et nobilis vecturaj procurator exstiterat. eidom- 
que Firmino in episcopalem sedem statixo BUC 
cessit, divina obtestatione ad se in incontinenti 
ursum ascivit. Qui et eadem accedens hora, se 

jll (MiiMiim uiii.....'. ...•••. , j ( 

tur ^bbatia S. Juliani, cujus abbas Wittardus in- spontc jugo supposuit. etbovi perdito quasi vica- 

terfuitconcilio Portuensi ,.nno 897 ; quocirca arbi- rius a ndum, devotusque occe 

trantur Benedictini, Occitanmhistoriographi, ec- pluribus abinde mUliarimn Firmmotammii 

deMam SS. Juliani, Andre* et Basiliss*. a S. lose transvecto, ejusdem ol 

I,, nimi „ X dificatam, vere fuisse abbatiam. Abbatia ibidera et glorioso completis, accepte quasi a 

vero S. Firmini in tenebrU latet, et quidem in agro Ferreolo >, ursus indemms ad montana 

Usetiensi quanlum ex diciionario geographico secessit, qni et singulis postmodum quamoiu 

Franci* colligere possum, nulla villa S. Firmini vixerat annis die solemnitatis S. I irmini. ad ec- 

nomen tt , agro Usetiensi habet ; verumtamen, si clesiam eamdem ex consuetudine roniebat, et 

erconjei luram proferre juvet, nonne haicabba- omnino bestiali feritate intenm deposita. bs po 

tialocum occupavii castri S. Firmini, propt U .,- pulo. quasi mansuetum. palpab.lem H ir,,i.,i„ 

tian slti et „ dm , mHensi anno imcaptiei lem exhibebat, tamquam ob i pmnalem 

posl a Mar, n alco de Damville obsessi, prout crimenquecomraissum,serv.re,pau., 1 .M V p 

paratufl. I ...leet corium . *•« 

13 Ad laudem detmm S. Firmini reforuntw ecclesia S. Firmini in vencratione recond.tura !•' (I)T. VI. Bl 

i n, 

■ bI 143. • , i /1 ; AA Acta Sanctorum Supplemenlum. — Auctarium lomi V OcU 11 habetur. AITTARIUM AD DIEM X OCTOBRIS. 
74 * Al C l AU1UM (/flW •„ , t , m/(/(1 tamquam anathema oblata D 

A habetur. et ob tanti memoriam transeuntibus et »™™J olm vnlgnns va lde, his omnibus 

atssw 2= jsss: *-- — 

DE S. CAJNNICO ABBATE B IN OSSORIA HIBERNI^E PROVINCIA. NOTA 80 ad pag. 644, littera E. 

Quis fuerit iste Docus abbas sub cujus 
cura aliquamdiu vixit S. Cannicus? L anigan (1) statuii hunc Docum eumdem esse 
ac s. Cadocum, coxvum SS. Davidi et 
..,., medioque szculo sex\o florentem, et 
Lancarvanensem abbatem. Argumenta, 
quibus nititur, huc reducuntur : primo quod alius 
celeber abbasnomine Doci aui Cadoci non appareat 
hoc tempore in historia ecclesiastica aut monasttca 
Hibernisi secundo quod duo nomina videntur du- 
plex tantum forma ejusdem vocabulij tertio quod 
chronologicus ordo, nedum obstet, potius convemat. 

NOTA 81 ad pag. G4G, littera E. 
Acta S. Cannici. 

Ouanti* tenebris obvoluta jaceant Sanctorum Hi- 
bernorum gesta, fugit neminem. Nullusautem 
felicius inter medias has umbras incessisse fertur 
quam Joannes Lanigan, in superiori Nota citatus 
et EistorUe ecclesiastics Hiberniae auctor. Quo- 
circa, quum multa cura collectam S. Cannici Vi- 
tum in Historia illa (2) legere est, eamdem ex 
idiomate Anglico in Latinum vertere visum est, 
atquv hic inserere; quo pacto licebit nobis multo 
brevioribus esse quam si omnia discrepantia annota- 
remus loca. VITA S. CATNTNICI 

/ r Uistoria ecelesiastica Joannis 
Lanigan deprompta. Lai.lac Mocudalanius seu ex genere Dalan c, et 
mater dicebatur Melda d. Natus est Cainech seu 
Cannicus anno 51G e, et quum discreiionis atti- 
gissetannos f, cupiens erudiri et vitam religiosam 
ducere, ivit in Britanniam et credidit se ductui 
venerabilis abbatis Doci g, quocum plures re- 
mansit annos studiis vacans et monasticaa obe- 
dientiaa leaes servans. Omissa navigatione Ro- 
mana, qu» aptis monumentis non nititur, 
annotamus eum postea versatum in schola F.n- 
niani Clouardiensis seu Cluain-Erardensis h. 
Postquam autem hanc reliquisset scholam, ah- 
quot annos verbum Dei preedicasse in Septem- 
trionalibus Hibemiae partibus dicitur i ; et si 
fides sit relatibus quibusdara, transiit in Britan- 
niffl partem septemtrionalem, ibique in regione 
Pictorum eremiticam duxit vitam k. Aliquamdiu 
post processit Cannicus ad Hiberniae regiones 
meridionales, scripsitque, dum per aliquod tera- 
pus in raonasterio raoraretur, exemplar quatuor 
Evangeliorum, quod diu sub nomine Glass-Kin- 
nich y seu Cannici Catena servatum fuit l. Hinc 
venit in regionem quae nunc superior Ussoria 
(Upper Ossory) appellatur ; ubi. quum benigne 
receptus fuisset ab incolis, magnum Achadhbo- 
ense seu Aghaboense monasterium fundavit m. 
Cujus fundationis tempus incognitum est, licet 
annum 577certo praecesserit n. Inhocccenobium 
transtulit postea habitationem sedemque suam 
de Saigir episcopus Ossoriensis o. Dicitur Canni- 
cus et alia pia loca in regione illa fundasse 
patrocinio Colmanni Mac Feraidhe principis 
Ossoriensis p. Mutuas Sanctorum Columbae et 
Cannici visitationes et amicitiara jam antea atti- 
gimus q. Iisdem vinculis adhierebat sanctus 
abbas aliis corevis insignibus viris, puta Bren- 
danis, Comgallo, Fintano Cluain-Erardensi r, 
etc, et in senectute S. Pulcherio Laithmorensi. 
Donis supernaturalibus nonnumquam instructus 
fuit Cannicus s, et in scribendis libris versatus 
erat, adeo utbiographus et poeta fuisse videatur 
t. Deraura postquara Aghaboensi monasterio qua 
abbas et qua presbyter praefuisset, obiit anno 
?etatis84, aeraeque christianae 599, die 11 mensis 
Octobris u. B H] Synopt 

S 
Cannici . 

n 

b I n secunda classe Sanctorum HibernisB proxime 
post S. Columbam venil amicus ejus Cannir 
cus, seu Cainectjs, vulgo dictus S. Kenny a. 
\:iius erat in Kiennacta b ad Septemtrionem 
HibernisB Pater ejus celeber erat poeta nomine 

\n ec losii isUcj il historyo! ' ip. ix, | 11, num. 

176, i i. p 191 el Beqq. ANNOTATA. 

a Dc nominr disserit Byeus in Commenlario 

historico, num. 1. Carpii Lanigan Smitluum, quod 

(5)Xbid oap.xu. 86, t II, p 200 1 1 aeqq. m ANNOTATA AD YITAM 
A iu Yitu S. Columbz vocarit Sanctum nOStrum 

Kenneth ei quod dixeril nomm ejus inditum fu 
uni ex insulis ffeoridfe Inchkenneth ; tedid nomen 
potius congruere arbitratur alieui e S. Columbet 
monachis, uerbi gratia S. Kinneth, facto aliqua 
abbati Durroghensi et anno 789 dejuncto. 

b Sancti patria Kiennactha, de qua etiam Byeus 
num. 9, eaest cujus baronatusde Kenaght in comi- 
tatu Ro6oreti*(Londonderry) nunc pars ■ sf. 

c De parentibus Sancti Cannici dieserii Byeus 
num. 10. Teste Lanigan, Ware(\), etBurkein 
Ofjicio S. Cannici ad xi Octobi % is vocant ejuspatrem 
Lyadec, sed in Vita S. Corbmaci (2) dicitur idem 
Lugad, apud Harner (3) vero Lugald Lechtea 
Adamnan (4) cognomen Mocu-Dalon S. Cannico 
addit, quasi stirps ejus diota fuisset Dalon. 

d VidedenominematrisByeum num. 10; Lani-* 
gan vero id desumpsit ex citato Ware loco. 

e De anno navitatis disserit Byeus num. 18. 
Usserius (5) et Burke in oflicio assignant annum 
527, verum, ut annotat Lamgan, difjicile conci- 
B Uatur ii.ec assertio cum anno nativitaHs S. Aidf, 
episcopi Killarensis ; fltti, quamvis junior esset 
S. Cannico, anno tamen 520 aut saltem non diu 
post natus censendus sit. Quocirca ortus sit oportei 
S. Cannicus annis aliquot ante annum 520, adeo- 
que nil impedit ut ejus nativitas in annum 51G 
referatur i nam, ut seepius animadvertit Lanigan, 
Colganus et Quatuor Magistri anno integro in suis 
computis deficiunt. 

f ffarris (6) et Burke in Officio assignant S. 

Cannico in Britanniam eunti annos tredecim ; id 

varum convenire mtimai Lanigan cumdictis veteris 

biographi, quxapud Byeum num. 11 leguntur. 

g Vide Notam 80. 

h Confer Byeum num. 12. Prmler Vitam 8. 

Finniam alia documcnta invocut Lanujnn, sed sin- 
gillatim non recenset. De itinere Romauo vide num. 
2 Commentarii historici. 

i Stabilit hsec Lanigan. quod S. Cannicus dicar 
tur (7) non semel ad ostia flummis Moy, in smum 
Killala effluentis, vcrsatus fuisse. 
k Harris ei Burke meminerant eremitic* vite 
C S. Cannici apud Pictos. Adamnanus, qui ixpius 
ejus meminit, ne alludtt quidcm ad eam, videturque 
SS. Columbx ei Cannici mutuat visitationi locum 
assignare inter Hebridaset Hibemiam (8) S 
cor, addit Lanigan, ea, qux de cammoralione apud 
Pictosferuntur, deberi errori, quo verba de itinere 
in Britanniam intellecta fuerintjusto nimis ad lit- 
tcram-nam infrequens non erat apud velet 
qur apud ipsum Adamnanum ut his verbis indicare- 
tur uer m insulas Britannis adjacenles, non in 
ipsam Britanniam. 

1 Usscrius (9) refert luec ex Vila quadam S. 
Cannici, L cai insulam Roscree, Burke 

vero fluminis insulam Roscreensem. Verum Uos- 
cree non insulam fuisse, sed •«> '" Momo- S I VNNlfl \l IBATIS. ' 75 

nia (Munster) civitatem animadvertii Lantgan. D 

ubi lunc temporis noti uidadir 
fuisse < anobium, substituendum ar6ilratur Lochree, 

mdam ftumin* S Shannon) 

cfum, ct insutis, guibus non deerani monasieria, 
tum ; tev. etiam Stagnuni Cree, </<• quo in 
Vita S, Cronani fit mentio, ei quod idem forte $si 
ii, Monelabog, insulam Monaincha capiens, I 
i ' it< 'ii '. quam ibidem S. Cannioua i 
scripsit, videtur fnisse Commentarius perpeiuus in 
Evangelia, collectus m Sanctorum Patrumscriptis, 
a theologis Hibernis dein usitatus, 
m /■><• his loquitur Byeus num. 1 3 
n n, ./ A-damnono ( 10) manifestum est, fundavil 
S. Cannicusnoc monasteiium, priusquam S. Colum- 
bam in insula Hymbacum S, BrendanodeClonfert, 
anno 577 de\ ffinc opparel Him i 

<•/ /;.</■/,.■ .'/;•./;•<•. auum nanc fundation«fli rv/enml 
ud tempus, quo fidmamiu M n i eredach sev Fe 
raidhe Ossoriam gubernaret, quoniam principatum 
adipisci non potuit ante annum Domini 588, quo 
pater eju ■ Feredach oi isus fuii (ll). E 

o Wareet Harris, quin etiam ThomasdeBurgo, 
prscellens Hibernix Dominicanx scriptor et simul 
<i Hen u episcopus ( 12), referuni hanc tramlatiO' 
nem ad annum 1052 , sed multo serius eam collocan- 
dam arbitralur Lanigan, Itcela se tempw assignari 
„ou possfi fateatur. 1 1 itil '"'" documen- 

tum, quod i U : ius (\Z) t exquomanifestum est 
sedem Ossoriensem ineunte • eculoXIIapud A.ghboo, 
scu Aqhavoam in regione Ossoris fuisse, unde et 
Ossoriensis dicta sii Monet tandem Tliomat de 
Burgo (1 li eamdem sedem circa annum 1188 ab 
episcopo Felice Dultany Kilkenniam translatam 
fuisse, retento nomim 

p Statuii I m morlem hujus Colmonni ad 
annum 802 Precibus propter xternam salutem, et 

obsequiis ud rcm omucm utilcm adjUvU /"""' /"'"i- 

cipem sanctus Cannicus, acceptorum beneficiorum 

memor. 

q i), hac re agii Byeut num. \±et 15 Commen- 

taru historici. 

r In Actis S. Fintani cap. 7 refertur ejut di- 
seipiinam ram fuisse ul necsibi noi - F 

„,„/„ permitterei Accessii ad 
S. Cannicus cum •'/"•■ fanclw oirii perfecitque ut 
S. Fintanus discipulis quidem uit fai indulgeret, 
,,hi tamen nequaquam 1 1 
s ^././//.//^/"s exemplum referi donorum h 

\uod ei habes in Commentario 

historico num. 11 et I 

t ii',/,r /;•//""' S. Cannico tcriptionem Vitee 
S. Columbxet aliquot hymnorum in ejus hom 
\ <,ii prsterea /«< dicta llr ( ' a,,:li;i 

i mmentario in E\ 
u Quatum Magi '"' """ 

juafemS ''■•"'" i '' 1 I wdntpfl imadmonel l inigan, 
i99, guufli utdtom^J i Wrttere, I : " u xv , 

P)Co ^ct.SS. Qil 

i i.r-i.ni.-Ve n 124 Bd. nov. 

ipud Col 

»<»« ■'' 

Writers, 

11. i ' c - 205 
i 

<»orM/n B mtttARIUM AD DIEM XI OCTOBRIS. 
76 ' AUCTARIUM A ^^ ^^ C „,„„ V „, M , m 

Ln „„„„ 527 orfnm etoWril >"" c ' dM " "2 „„. „„,„ nonnUi porf ■*■*■ A»»'"""" '" lh 
S. Cannici *••*. M «««» 8 ? ." ""' 2 B „„,„ S. Cannici, Meh-town »«»«./>«<« 7) ff« 

Z. 72 •* *• »»""""""" '"'"" "'"" (JLb «l Samusl in DictionariU «* WpAf- 

Zfttf 528. (>„/.,• -«.. 18 Com« <««< " • ' . J* (8) . Pon , ,„ /J„,,,„ S. Cann.c, ,,„• 

, 4 Cannici c«tt««o». "'" « ££ /'1 „J LleM * "'"» <»"""""* ^ 

„,,, n "<• '""'""■ """ w Ihn , v w ' """' » u """'"";. TIC. 

,,„,„. ,„■ « 4 „/,„'.",'. <><»'•' ««*"« " f»' " , " ' ' „„„, ( .,) , {,,,,„,„< lamen et <?«<<'<'»< '«" s " 

S . f <'<«<<" " ' '"""' '""' 22u* x. toM.am.ta »o>. (Wf, - />««»' - 

. „„ anno 43 nfrf ***»■ /«'"''; *£~ „, ,„,J, S Omrtmb, mfu primne patr n« < < 
«, Ptora iMMf leetor m* AreMaK (2), C«r M c „, ( „, ( , 0) . 7 „ s „. 

Ml ;,,„,,„,„ s, Cannioi, etiaw Irish-town dtcwm, 1 ^ cmcesslt B „„.,,„,„, XIV 

nici i* M c< nnUi, „. '»»»"" ~ a m fJL d «mnta clcric» fficcrnic .«» '"» "»/'"" 
Bttr „„ (6), in regno Hiberm» quoad »**£ ' (ur (U ). 

et concinnam architecturam secundom (0). P J 

tSr^Byri.^Neoria.nNore^u.to. D (1)H ib.Dotnin..cap ,x,8 30. num. I, p. 297. 

(5) Hiborn. Domin. loc . cit. samuelis Levis 

(6 ),.i, , .,„ .,i. im doscrlptio m cit. opere s 

verljo Kilkcnny. m Hibern. Dnmin.loc. cit. 

n b ,, ,.„ c. ix, §.10. num. i, p- 

(10) Ibid. p.296. 

(11) Ibld.p. 23. E NOTA82adpag. 649,litteraB. DE S. ETHELBllRGA. VIRG. ABBATISSA. IN ANGLIA. C Dc fundationc monasterii Berkingensis. N „./n/,'/'II lil 1 

kengeiiM*; -r-o,,.,/,/,,..,-'.,"'"^. ,."",/«<""' <•"""»''"'"""•• 
A„„/,n.n.m scriptorum consenfltt m •»- 
,,„„„,,„,.,„„■/,„,,„.,',.'.«.»»«.<"'''" Ber - 
,.„„„.„,„. /',,,, .;,,/„'!».." D«jd«i» (1) 

,.:,„,„„ ,„„• M „«„„/„. « f«naationfe, acmp. *■*•«£; 

,.„„, ,„ Wolatu Benodict.no annum 6.30, o..cm 

„„■, ,'„,.,<.<■'«".„-■ -"■";:";;'■;•,:;:- 

„„,„666; ;,..,■'« UX '«.."'<•'•» "' '""''"""< 

,; »».««* ■■■' ' '■'■";';;;;:: 

/,„,,„,/ .i ■»! ■""■' ■;''''"'•''; 

,„ a tati *** - 4 -""■'■ « """":• 

,„„ prooaoiifei .„,,<> '■""" **► 

,,„,„ ,,,,„„„, ""'.■ »' 6<54 '"""'"'r' A ™ 

,,••■.<■•<■'•«•'""" »■.•»-■»'■"'■<'■■■■:'/' ■"-;-, 

,,„ ,.,,,. ,„//,».„r.> Bccte««tuacap. 27 . Anno 
„„'„„„„,„ lm . ;u .„:„ionissexcentesimo sexages.mo 

*ta M:„i l.ora dreiter iecima iie, i quo ctmm. 
■;„, „, J ino subita restilen.i» luee.... magnam 

(1) Monast, AngUc. t. I, P- «6. hominum multitudinem stravit. Porro poslqmm 
variosenumeravitvvrosvestesublalos.devenitBeda 

aimoms teriumBerkvngense,inquoJnquit,i>\riT& 
virtutum suut signa r atrata. qu» et ad memo- 
riam «diBcationemque sequentium, ab his qui 
novere. descripta habentur a multis, e quibus et 
nos aliquahistoria3 nostrae ecclesiastic* inserere 
curavimus. Quum tempestas s*pe dicta^ clad.s, 
late cuncta depopulans. etiam partem monas teni 
huius illam, qua viri tenebantur, invasisset.et 
passim quotidie raperentur ad Dominum. sohcita 
mater congregationis, qua hora etiam eam rao- 
berii partem, qua ancillarum Dei cateryaa 
virorum erat secreta contubernio, eadem plaga 
tangeret. crebrius in conventu sororum -perqui- 
rere ccepit, quo loci in monasterio corpora sua 
poni et ccemeterium fieri vellent, quuraeaseodem. 
quo caiteros exterminio raptari contingeret. Quo 
extexiudiscimus S. Ethelburgam jam pr*f< 
/i( ,,, ( . m0 iiastcno Berkingensi, quando anna 004 
/l( s ,„ perAngliam ssviebat. Quoniam pono necdum 
cameterii tocum elegerant, videntur moniales non 
ita diu monasterium incoluisse ; adeoque factle mtht (4) Alford. Annai. ad an. 68V T. H. P- '- : pcr- DE SANCTA JULIANA VIRGINE. ' 77 

A vnsuadeo initia Berkingensia ad ann 662 aut 3 SanciviWnl itaqui ff.*pataM pafc*, ul » J> 

r nacai momaltbus rw so< rai naminufraranl il procv- canonlcoau- 
n „„,,x r.ii < Tjh > dl«* M* MM oftfamt» »w„,„,.w ramii •> I pr**a •'">««• <•'«• rwrte. | « «r- ;-;;»;;;•__ 

2SSM .i ,„„;„;,;,.„„„ >„,,,■ ,/,,./,,. „„„,„' »„.i.,.«"' « <* «« > v** «< /-"• ,** ■<■-< *«*« 

''"'"''""' ; r „ r ,„„ ,,„■,„„/,„ <i soporitfw domos ineotenlforo. (Siminoroin n lortam ,.„»„„, pi reli- 

p, w „/„,„, ,„„„>. .«,„. tfo. roonocM tta e niei jfamm <•„„,„/.,■,■„„„>,. „/„ .1 

„.« „„„„„,„„„ ,,„„ ,, mmpnrate , «m» «»■ mon«.lic« iiroipHn, , ,„„„,/ r,„,„„ „,, 

,,,,., „,„■„„„ d„„ Kc«l ,„,„.„x, conrill "— '' ' **«" « **■"■£* 

RIO „,,, S roaorooetoerotf (1) : De monastf.rus ,!„,,<, „„'„>>. ««« P"mw. "'I' 1 "'"- 

Sw» ut a mun TOBurpTO. Undedma ' • - !■*« Pr -.«.'.'.':;.'■«"' <* 

actio„econsensucommunidecrevimus.utm,>nas- «***», >>„„■,„,„ p. a ,„> „• «, S. ij 

e ia V inum, in provincia Bcetica cond.it.. M , Broooro « 

„ onachorum adminis ratione ac pnesidio guber- ta B** " *- ■'"""»«"' •*■ " ' >"' 

Tntur tu"c enim .alubria Christo dicatis Vir- „„,>„,. nonnulli ob met, h. ,„ «mM 

libuVprovidemus, quando eis patres episcopi domibu.m, .00», * etOUmKoribu. 

Sta JSZ q«on,m „on solum gubernacuiis Alii., .erri. «. ricin ■» 

uer ed eliam doctrinis «dificri possint; ea tione. in ,„„„„ se eopulari , .1 „, w ri 1. u 

tuen, sea euam , , dixinms, villis et nommo Martyrum ecoll 

*«»»«^™ M ^£"^rZu*ad consecrare et eas f„l „ ,„.„„,, , ao.orii „- 

ut remot. ab earum **£*£££££ cupa re. Nos ta,„„, I Hd . iM, 

vest.buhnr, WJ^^J^f^SZ « "— P«di« ' ' "' ,. 

sum; sed nec abbat nec a «u^ ^ ^ ^^ ,„ „ 

B extra eam, qum pr.eest. loqui v.rg mbus auqmu ^^^ ^ 

nec cum sola. q Ui e prmert, frequenb qm ^^ ^ ^ 

oportet, sed. suh — m ' a™m aut um J -J^, „, , ,. ,„,.„„„ 

sororum rta -« J* a ™' cl l (quod pe ouuia. emuiitribl.ubpr»t«tum «terior 

T^^SSiSSiSS Ln.tru.ndor orritoria. in onSbu.«,»Hb.rin. 

euamdictunefase t)Chns v m vacent ,,,,„,„„, ,., ,„.„ „„„,„,■ Inju. ..h. l,-.v 

esse vehmus-, sed juxta r uodju X" ' ^ ^ ,,„„„ , „,.,, 

vel canonum admonent, longe disootos axque ragpr iTil egiorum .uorum. quari yer»- 

sejunctos. eorum tantum easdem guber ac h. u ue eg> ^ ( 

deputamus. 0^-""^^ S^-3 obtin ub cri, « 

• probatiss^mus ehgatur, cujus eu.» «tpn Bd.a fc ^ f ; 

earumrusticavelurbana.ntendere,fabr,cascK ,,,,',„,„, ,,„,„„„„„ ,„„ Hri fm 

stuere.vel si quid ad necess.tatem monasten ,„ „, 

providere, nt Christi famulee pro amm» u» «^ ■ ,< J^ virK rjU 

tantum utihtate .ollictt». ^^f^ I « ,„>,;,,. „„/„/„„/ . 

vivant. operibusque su.s .nserv.ant. Sane -.* qu, . f ^^ , , „.„„ /( , 

ab abbate pr*ponitur, jud.co su, ep.scop, com- — • „„, ,„ 

probetur. Vestes autem ill» nsdern »ota.fc- "•„,.,„ ,„,„ „„,,.,„ „,„„,,„ ,. ,„ 

ciant,aquibustnitionemexspectant.abe.sdemde- "" " • ^ , 

„uo,ut^ict,,mest,.aborumfructuseprocu- <■ ^ 

rationis.suffragiumreceptur».S,qu,autmmo- '''"'„„„.„„,„,„,„,„,„,,,„, „„ I 

C nasteriorum hanc ordinationem aut contem s - . ' .,„„. 

rint.autq U ahbetinerti»dissolut.oneneglexernt. ^ , ,„ 

sciant qnod eorum tepor atque superb.a excom- «« «« _ ^ ( .,„„, 

municationis sit plectenda censura. V I 

, m ,. '■,•> Edll nom. Hol Wo. ' ' 

(I) De Aguirrc, Conc. Hiop., „ HI- l„ „•'• "»»• NOTA 83 ad pag. 660, littera A DE S. JLLIAINA VIRG. ABBATISSA 

PAULIACI IN NORMANNIA. 

,„,„„„„.„,•/ mttas "■-.'.." 

Profanatio Reli<i<iiarum S. Julianse. ,„, ■ ,, ntdo, ' ',-'" 

P r, : J •T a Z 

C „,«..,,. O^inA, < 
Ub, oolori *» -'. I —• *-* » "» 2? ,„. 1 798. pr««>„,„< 

,, <m R , ( „.„„r„„, r/,, S o„ro, ,,,„™ ,„„ «- Ifcoi mo„ D iln ii 

St pU itil" i ' 
1703 B combustus, AUCTARIUM AD WEM XI OCTOBRIS. 

i i„ „„-,m menti ejusexciderit et pallor vultus et tre- 
„,„,.,„, Vmont) mUm ta «to parte. « <;«'<"• ; m ™ ^ exanimi . ,.,. llllebatur monialis, 

qwA ,„„ ,, «pwtott tfttll ' ■■■ * ' ; "; _; £ culam vi ltis , strui Bub jecti S , admove- 

,,„„„ DMAW, *■.*•« , * ,.•'«;""""" " ; vociferantibus , haud magno qui- 

« i t«ia »W '< ■ s "" c "' «*" < " '' „ dem numero. discolis. quos furor dementabat , 

t* «- / h" '" — '■ t" '"""' '"'""; ;':';;; SHLftu. m.erore et luct,, on,v-,- 

,,,„,,.,„ ctrmiantur, quaoqut w («rremaw • - . { tweraBius illo anttauttatt. «»e- «,.««,„■• 

«,«..■«<.■/•"'«'<''■</'■"" MoplateaoetoompUaar- Ji* ^» ^ ^ ^^. ^^ M * 

-""""'"'"''"""■"■" '";"";,''.''"';„„o,v ,„„•,„•,„ .,«««< h-«* «•»■*■ '"■■'""■ »*»«*•*■ 

' ' '"<""'" fad r^:T^all " "<""""■'" '■■"■ '■ '"■'"' ■ Q "°"' "" '""'"" 

miMtti * .,»" .mortai, «I (errore co m - erepta, rtn. ta ptare. mejem *«• P '-- 

;<""'. s ; «■ <- ~ — rsrs^"^^ 

3 AtiftAfc Caroiiw Menneguier, Monstrohen, Itenst. cornusS.in- 

* * - " ■ r :;:::;;;:;::;,':;:,;;; ,i« : ':«::: S. : SE E - - afcsr 

Tderat t quamvis tum vix deeimum terlium aot f* pr.mi.cue , «tan. -,«,« »«, « «-• 

aftaL attgsset annum, tantopere hoc aspectu 6u S t« «.»«, mdb .*<- ;«m »*«. «■ P« 

p r ulsus fuit. ut toto vite su* tempore num- riw« '«« •» '"""""' ''""'''""" E NOTA 84 ad pag. 681, littera E. DE S. GUMMARO CONFESSORE LYRJE IN BRABANTIA Reliquite S. Gummari confessoris pro- 
fanationi eripiuntur. 

uum omnia corpovum cccl.siasticorum et 

laieorum bonafisco, ut tunc vocabatur, no- 

Uonali addkerentur, timuerunt Lyrani 

ciiv.n, ne corpus patroni sut, S. Guraraa- 

Lyranicives ri. pro/bfiorrtur el dcstrunrtur. Quaproptcr ante- 

auam colleaiate suas ecclesix auream argenteamve 

;>»-,i/. iii,- ii »■• supcllcctilcm rupacitati nctorum sumperent, thc- 

sourum, stfti /.<".;. prrttosiorfni su6s!ro/.end. coiwt- 
Iturn intera «' feKcifc itiont mondaranf. To- 

lius ret : ;«'^.f sewem «cftioel (/i.s/»/u»cnr»m. ^uo or- 
chiepiseopus Afechltnten^ts, Joannes Armaniusde 
Roquelaure, sacra lipsana recognovit t et ritu con- 

sueto fidclium vcncvationi expoui cadcm permisit. 
Istud itaque exhibemus, monentes tamen Lyram op- 
pidum, olim pcvttnuisse ad diceccsim Antverpien- 
scm, qua pcv concovdatum anni 1801 abolita et ex- 
stincta, ccsstt archiepiscopatui Mechliniensi. In~ 
strumcntum est tcnovis sequentis : 

2 Joannes Armandus de Roquelaure, raisera- Instrumen- 
tione divina et sanctae sedis apostolicae gratia ar- 
chiepiscopus Mechliniensis, omnibus has visuiis 
salutem in Domiuo. Notum facimus, quod die 
data praesentium coram nobis personaliter com- 
paruerunt RR. adm. Domini Joannes Josephus 
VandenEynde, capituli collegiatoe et paroQhialis 
ecclesia>S. Gummari Lyrt»quondam decanus, Ca- 
rolus Dominicus De Reus, A.drianus Franciscus 
Baeyens et Jacobus Josephus de Neuf ejusdem 

capituli DE S. GUMMARO CONFESSORE. 

capituli quondara canonici ; DD. Jacobus Fra- 
ters et Joannes Berckmans, oppidi Lyrani quon- 
dam scabini et Ludovicus Carolna Stal] 
,1 V. L. capituli et oppidi quondam secretarius: 
declarantesse. prseviis cognitione etlicentia Vi- 79 

d&niairc anni reipublicsB < ..-dii.M- uu.i.vimi. iu 
vigilia festi S. Guminari, dtvhna (Vtobris anni 
millesimi octi imi secundi, prasentibna 

PD. Gaspare Gummaro Fi i Vertommen 

urbiaMaierio.CairiaUanoJo8aphoGo3n 

car ii generalis illuatrisaimi Domini epiacopi Ant- Joaepho Vander Lmden M Hen 

verpiensis, die nona Febrnarii anni millesimi rico Bernardo Van den Branden et Michaele 

se P tingentesiminona 2 esimiseptimi.pr.Tscntibus Guillielmo Joaepho de Kinder. moderni 

et ea qu» sequnntur. ob temporia circumatan- «dituis, qni etiam signaYerunt. Eranl 

tias requirentibus, DD. Guillielmo Joaepho De J. I. Van den Eynde, decan. capituli anpi 

Kinder et Jacobo Bernardo Van den Branden, Carolus de Reua, Canomcua Lyr» quondam, 

praBfataa ecclesi* tum temporia ^dituis, nuper P. Baeyena, quondam canonicua J. J. de Neuf, 

vita functis. ex theca argentea, altari S. Gum- quomlam ,:„■,,,■,■„■. i.vv. .i.m, i....... 1-ratera.J D mari in dicta ecclesia inclusa, levaaae capaulam 
minorem quercicam, continentem Reliquias ejus- 
dem S. Guramari, oppidi Lvrani patroni, ibidem 
ab sevis a fidelibus veneratas. habentem formam 
loculi funeralis, longitudinis circiter duorura pe- 
dum, altitudinis novem circiter pollicum, et lati- 
tudinis in fando circiter sex pollicum. fascia se- 
rica coloris viridis, in forma zonre, in longitudine Berckmana, Lnd. Car. Stalpaert, G Q F. \ 

tommen, mairc.G. Josopli Yundcr LiiuVn, adjt, 

H. B. Vanden Branden at M G. J. De Kinder. 

5 Attenta et axaminata dedaratione Buperiua hot 
poaita.yisoetiamel examinato locnlo aeu feretro 
superius descripto, ejusque descriptaonia, tam 
ratione Btructura, ligaminum el BigUlorum quam 
cajterorum accidentium, ul omnia el Bingnla in rira coloris vindis, m iorma zonrc, m lun^iumuic 

B 1 luplioi. et in latitudine ligaminibus prmcedenti ***** « »- ■ 

oSbMM dicte capsul* circumvincta seu ligata. ritate per nos recogn.ta.rocognitoqu etun 

quinque Qicict tdpsuicc o ««nirfonam aoertura dicti locuh aut fraudia 

siffillo reverendissim quondam Antverpiensis lam auapicionem a] ■ 

gilloraa.orimadstrW ^ati Suatriaaimi D ^oeii Capello 

pllocapituliumcoinloco.dictm asc * seu zome w ^. 
applieatis, etiam in binis extremitatibua ejusdem K sigillo minori magistratus et sigillo ajdituorura 
ecclesiaa, cujus vero fasciee aut zonae serica^ unum 
ligaraen in latitudine vetustate, ut patuit, eral 
disruptum, et aliud immediate sequcns, ita fere 
etiam vetustatedisniptura, utduobusad aummum 
filis teneret et disrumpi minaretur, absque eo 
tamen, ut ulla quaepiam ex inde suapicio aut miUesimiaexcenteaimi Bexage imi BexU, ... copia 
authentica inscriptis etcontentia In rogi troar- 
chivorum praadicti oppidi Lyrani. nobis perprav 
fatum maierium Buppeditato, quibu rite con- 
stat. dictura illuatrissimum Dominum declaraaae 
et decreyjase Reliquias, in aaroe dicto loculo Beu 
feretro conten Legaloa S. Gum- JoannU Ar- 

nnnKii de 
/;/ quelavre, integris ligaminibus, et sigillis tam bis quara duo- 
busprmfatis, disrupto et ruptionem minanti, ap- 
plicatia, clausuram omninoet circumquaque fir- 
mantibus ej, assecurantibus. 

3 Quam quidem capsulam. ita visam et a de- 
clarantibus examinatam, pradictai thecse argen- 
te<e tum immediate ab iis reimpositam, sed post- 
modum, circumstantiis magis magisque urgenti- 
bus. clam c\ altari relevatam e1 subductam, ho- 
die coram nobis in prsesentia omnium comparen- tle, 

- tamen. ut nlla qumpiam e* inde susp.cm au ^^ M v ,.„„ 

apparentiaaperturmautfraud.sexsureeret.vd ^, . >,„,, ,,,. ,,,.„., , attenti. 

induci possibile foret, ^V^^Pf^ ~J ,., ,„ 1 , u „' li; , ,,,,, ,„ „,„„ 

,,, .,„!., , unt , i„ primis bina ligamina disrupta m 
eorum extremitatibus mediante cera hispanica 

,,,!„,, ,., Bigilli nostri episcopalis apposil , 

i,„.„i„ „iiixi s d applicuimu circ luctaet 

oircumBgata deinde nova fascia euzona senoa 
,.„l,„,s viriJis, ...,lum bou ligaturam ejn dem ? 

dictosigill trosigill 'dhibita inom- 

aibus debitareverenti ■ rne i el decls 

r^ntp^ nrbut per prajsentcs deccrmiMus ct 

die coram nobis in prsjsentia omnium comparen w m -^ . ,.„„„,,„„„,,„. ,„ ,„ ,,,,,n,m 

ti detulit et ostendit prmflctus LuJovmus 

Carolns Stalpaert, et postquam .la. compar en- ' ,,'„,,,„„ ..„„„,„ , ,-.,, 

ti busomnibusetsii.gulisrev.saetQ.bgentere». . ^ ^ ..,., , „ 

minata fuisset, omnes unanim. voce ail.rmarunt nena» , h , r ,,,,,.„,,., MM 

leclararunt, vere et realiter esse eamdem ca- » ; ■ fi ,, m „ , „„,„ , 

■-i- mpradictamenonafebmn.ann, n , .„„,„„. 

m aiesimiseptingentesuninonages.miseptimiex g>« ^ in guperiori declaratione 

eapsaargenteainaltariS.GunMMariinsa3ped.cta nmmus ( fa 

ecclesia tum inclnsa , levaverant . atque eam ■ ,,„„ 

„„nc vere et realiter esse per omn.a m nsdem ar^ p ^ ^ 

statu, co.nlilione et exsistentia. prout eam d.cta ^^ g ,,„„„, 

die vidernnt. « runt et recognovernnt. ,.,„ 

excpp to quod ligamen. qnod, nt ante d.ctum. N 
„„„,„ minar, tur, bodie etiam rt dmrnptum. - *™". J/ 

In quornm omninm fid mnes deolarantes «J*"™ /,. , 

.„, declarationem signatnns proprns mu- ^'J^ fl ,„,,, ,. ; „ ,,,. , ./ Umaniu, 

niverunt. 

t ActasunthscLyrammdil dict. Lu- 

doicfcluStalpaert.hacd r- C^ 80 ri desotemni 
pompa qua 
/m runt ex- 
ceptM. dc Roquelaurc posscssioncm sedis archiepiscopalis 
Mechliniensis adierut (1). 

7 Rtnxjuit.v tuli rntioiir RcUqnix S. Gummari 
solemni pompa in eccleriam, sub ejus invocatione 
exslructam, illatx fuere : impositxque denuo in 
capsa arijentca, quam civcs Lyrani MUk industria 
rapacitnt/ malorum subtraxerant. Est autem hxc 
cupsa longitudinis sez circiter pedum, ex solido 
argento conflata, artificiosissime caelata, in cujus 
dextero latere sequens legitur inscriptio : D. Gum- AUCTARIUM AD DIEM XI OCTOBRIS. 

maro ejusque sacris ossibus hoc aeternum gratae 
pietatis monumentum suo labore, studio, indu- 
stria, comrauni vero civium munificentia procu- 
raveruntR. adm. D. Theodorus Cottel, S. R. E. 
pronotarius, collegialis et parochialis S. Gum- 
mari canonicus et thesaurarius, etc. ; necnon 
Petrus van Antwerpen et Joannes de Kinder, 
ejusdemecclesiaeaeditui.... Anno apartuvirgineo 
millesimo sexcentesimo octogesimo secundo fer- 
culura hoc exstructura fuit (2) (1) Collectio epist. pastoral. diccc. Mecl.l ., t. I, p. 54. P) Butler, t. V, p. 416, not. 8. NOTA 85 ad pag. 786, littera B. DE S. BRUNONE ARCHIEPISCOPO D B COLONNI^E AGRIPPINyE. E la S, 
Pantaleonis, 

ubi, Ejus reliquiae. Ad prssentem quod attinet sancti Panta- 
lconis ecclesiam, et Religuias S. Bruno- 
nis in illa asscrvatas, hsec nobis rescripsit 
vir eruditissimus, R. D. Binterim, Pas- 
tor in /»'///.■. jn.rta Dusseldorjnam. 

2 Suppresso, mense Augusto 1802, S. Punta- 
lconis monasterio, templum cultui divino addictum 
remansit, usque ad 3 Julii 1803, quo in parochia- 
l,in ecclesiam erectum est, a S. Pantateone dictam. 
Anno dcin 1819, translato cultu calholico in vici- nam ecclcsiam, S. Pantaleonis templum, ut verbis 
utarprsedictiR. D. Binterim, datumest protestan- 
ticis copiis militaribus ; nunc in eo observatur 
cultus siraultaneus pro catholicis et protestanti- 
bus militibus. 

3 Sacra Linsana non fueruni loco mota, et hodie Reliquiie&. 

1 _ . , Drunonis ar- 

adluic in eodem ronservantur sepulcro. (Jssa quiaem chiepiscopi. 

imperatricis Theophanix, qux posita erant juxta 

Reliquias S. Brunonis, aperto sepulchro, dicuntur 

fuisse quondam inspccta ; ast nihil tale de sancti 

Arcliiepiscopi cxuviis innotuit, quae grandi eoque 

marmoreo, clauduntur sub lapide, qui adhuc ad 

sancti Pantaleonis visitur. Cxierum nulla speciali 

inveneratione, nostris diebus, sanctus Bruno ibidcm 

habctur. DE B. ALEXANDRO SAULIO EPISCOPO IN DUCATU MEDIOLANENSI. NOTA 86 ad pag. 806, littera C. 

Quanti Facienda Vita B. Paulii a Gardinale 
Gerdil edita, ex qua hauriuntur plera- 

(jue huic Auctario inserenda. P rxter memoratos in Commentario preevio 

X it r IV \li'\:indri S.iulii srriptores, no- 

viimindi sunt P. Afo! .cuta et P. PetVUS 

Qra ioli, i i Barnabitarum familia. Po- 

/ u aS.SaullI stcrior editus Roms esi ipso anmo Beatificationis. 

( ' ( '! ) ' ( / .' Tandem hujus sxculi iniHo, anno nempe 1S05, in 

'". lucem prodiit /»'■ Alexandri Saulii Vita, gallico 

idiomate conscripta ttb riuinrutissimo notissimoque 

Cardinali Gerdil, edita primum typis romanis, postea pluries variis in locis et regionibus reim- 

pressa. Dividitur in libros tres : primus agit de 

Beati viri ortu, institutione domestica, de ejus ad 

Religionem vocatione, in camque ingressu, de stu- 

diis, de muneribusei ofjiciis, quibus functus in sua 

Congregationc cst, usque dum promotus ad sedcm 

Alcricnscm fuit ; sccundus complcctitur illa omnia, 

qu.r prxclare gessit pcr annos fere viginti, quibus 

prsefatam tenuit sedem , tertius denique, narrata 

cjus ab Aleriensi ad Ticinensem episcopatum trans- 

lalione, exponit qux in nova illa diwcesi, quam 

per unum solum annum gubernavit, suscepcrit per- 

feceritque. Tum describuntur postremus 1 iri Dei 

morbus, mors sancta, funera, et cultus ejus me- 

mori.r exhibitus usque dum solemni ritu Beatorum 

catalogo fuerit adscriptus. Ad calcem subnectuntur 

miracula post mortem ejus intercessione patrata, 

Sit ut et Breve Beatificationis. Vitx pra-mittitur dis- 

sertatio Quan 
edltn fuerit, ,i qvanti til 
facienda. DE B. ALEXANDRO SAII.IO ALERIENSI 1'EIN TICINENSI BPISCOPO. ' B1 
Qratio de divina Christi Rsligione, el lilteraturet odfumwlie oelendunt «uanti h» «er*- I* 

"''"!"" 7, „, ;,,,;„, ,,„„„„„,■ lum ouelor tnwe- ,.'.„ «' facftmae.juameuemer.arui fidm. ',„„'«• 

.,',,„,„ fcene [lo.ontejuameniuiee»» Iie(5) 0\ l«ofo«««oIum»B.tae.nfi 

- ' ,„,,,„„. ,„„■„„, urit etol.ta nopriori; '•■ 

' / ,, ,., ,„„„ iso:, tertio soilicei, poet- Sanlii Vile, toloecihcel Uoro ., ef. 

::::,,,„,,,„/,,, *< » «v*™.^"*" 

,/ iee meieAnjueli 1802(1). 1-JWwj «« Gallfca. 

', ... „,„„, oroper MW®.* 6 //..- , ta tat,u. dedu*,, .1 '" 

/„„„ I b ,„ l XX ,„,„ Re. ™ I /.„., „ rendahm '«"""*•'*: 83W 

,,,,.,„ ,„,,,„ „,„„,,,,. fa puWicendoepere rtor « poMue accuratiorem Acto. B. Saulu „.„,,„ 

" '"' ""' ,,„,„, .„,„,„ ,'„,•,/ H. ta /»- «taetral/onem. „„„ «I ','„•"„' »'»««»' 

"" ' ,'„„„„ „„„„,„„ , „ . eadit. /„,„ Beati pracipitanler .1 Heud eaffc e/udi, 

"""' : '" ; , ,„, «rrere |M*-.*<* p-ta "'•'""""" 

f '",'"' ,',„„ ,,„,.„: „„„„,„„ ,:„//'„„, .-/.-».. 

''' " ''««>""'"'"" "'" , ,„,„„„„,, „,„,„,,„, Borelli 

""'.'.";„„. Vitahme. .,„„< taudatne edilor, ac I I ijnol fuieee. ./■„ I *m ««■»« 

.,.„„„ ,„„,„„„ „, sapie ple- tor ralionem MeMI lem, >m, fitai I i« I 

curat.ss.ma est a "l" e ' * ,„ ; , ' rse ,,,„ ,„„„„„ ,„ ,„,,,„ ,,„„„. „„„„„ , 

Tti f 1 1T23 ,„",'„ PoUeret 1773S /ate /e«, . W * Qf« *» B 

Ger d.Uu .etete, tojmu _ stiml ,„.,,,,„, „ ,,„ ,„, 

l„to,,»p«p.« (V , ,.,„,,, , .„,,„„ 

^^i^««*m """'"" ""■ ; " '' '" ' " " 

•excellatin scribenda bistoria quam m ractand.s ,„,„. 783 », , 

,,,„,osophicis theologieisqne .,.,est,omb„ ^«^«1^**«. /«omueOct. 

StSr^i^ 5^ snasr^z-iffl 

^«^«ss^^r^ „ ,,, 

c.rdi..«.d „„,,,,,. """"'';";;:i'';,; ,„./•„,„„ 

'"■•"" -^; ■rsr; , crit£ St^taude.-a. ,.,,/,./ 

!804 (3). A 5 «« de 1 . B. ftata. «« ^ ^ gej( ,„,,„ ; 

prsta ■,.'"," » '• ■'"'• ln ,Ua P "'..„,, ,,„. „„,,„■„„„„,„,.,■ , «rtai ,■/„,,,„.'.»„..■ -',, ""•' "'" 

tentum veri historiei elncere snmmo ^, , padu ^ ^ ^ ; , .,„ 

tes,quantuminBeatoveresanct,splendue,nnt «mHr. ^ .^^ ^, , ,„,„. 

™" tutes - , • ,, ,,,,,„ miratntur, oui eil /„,'„„ wtilfam. !Voelr« erje parte. .'„,„'■ 

' - «• ' """";'■' ,-"! ;,,,„, C „„W/„/.,'„'',„" I" >"■■>■■ ","'"" !•• 

i» Conetatorto K7i ApnfM 1778. «ot » „,„,„„,,■„/,„, rea.taoad 

C «M » peotore reeereal „ „■,'•"'•'■ ; ,,,,,„. 

„„„,.'. orbi, vi. notns Drbi, ■„:„.;/., ' ■ ; ' , ,., , , „„ 

/ n scriptu /—' '"""" ' ';;";,.;" [* , „ 

■ -sS-fflf iy-s ;;;:::;:;;:/;„ »<- 

! -;:;::."::: SSV :;;;:::,:: :;;;::': 

,«Iiamoim»ad«mmoeecc •• •» „,„„„,, 

'•""'"'':"::, „. . . «*. " 

, ,„., ,,„„„„,N„,./„„.^, 1 ^e„„,r«<. » „ , v ,, , 

*-.*h- "'■•■'"" ''"■"'',; 

•„'.,",„ „„„„'."•',""■"'''"";"/ 

,./« S ^,.„ '—'."" ',„ :,„,„,„„,„„„, ..addentee, f H 

.„„,,.//.',,"/„„'„• , * 

iotilm, mgu ta. '„'• *l» -*«■ **** ""'"■ ? 

, ,•■" v;;' 

, Blogr.pbieuoiv.r.jlo,", ' „, s - is . 

,„. mguioe . „ , 

: Leodii. 1819. T„ Art . ,., ( or„ m s „ / ,„„„„„, ra .-A„c, ri „ nl ..m,- V Oc^ie. 82 NOTA 87 ad pag. 809, littera D. 
Ingressus B. Saulii in Religione. Crua quam 
qestam Sau ■ 
lius '» publl' 

,iiiu proces- 
$U, a :• ' <■"■ 
i„ r Medioia- 

II I B MJfTARIUM AD DIEM XI OCTOBRIS. 

m us,cu m earu m su mm areMaturaGamto,hu 3 us 

capitisnum. 4 et 5. ...... p Mpx- 

■ ; i r M cmOb sapienterque fetpondmet B. Alex 

ander ppritt «M*"*«. """"' T"'' '". '" 
««<,( MpiMlo inttrerant, umnimi voct e,us aascri- 

llimemW" l^j^anuUMcsaneranonedu- 

eti ,,,„„/ ,u.«ru «umouum ^«^«torrmmo « 
^,^u»uu,.I»^ (e *« [ V^Saulma ( .««m ( . 

, , M ea V ut , ,m. 3. ^e **- SS^^iSrKSE 

A;i'=::;:::: -. -« ciS^^^r? 

^ Deque seria Christi nmtaUone verba J^*^, ^ , n/ , wor( , op .i»ium a«o; 

,„.<,.„„„, i» <«um C^ttmtn^i « M* ■*■* 
,,,,„„. rfgue lirfb rosl mense, eum consueto fltu 
veste religiosa donarunt. 

Ibid. num. 5. Tandem anno mdliv, 3 Kal. 
Octobris solemnia religionis vota nuncupavit. 
4 Addimus ex Gerdilio (4) : hac rationv t, 
tiroamo exegit annos. Et Ucet primis temponbus 
nullusillifisushabereiurterminus^atquenonnum^ 

auam usgue ad duodecimum imo et quintum decu 
mum protraheretur annum, tanta fuerat Saubus 
omnibus xdifixationi, ut censeretur non ultenusdtf- 
ferenda professio, ne populus Christanus tanto dtu- 
tiusvirtutumsplendore.tantiquezelicareret indu- 
st ria.Inexamine,quodfieHsolet,detironu m def* 
ctibus, aliud invenerunt nihil,quod reprchcndnrnt , 
toto illo triennio, nisi quod ardeniius vacaret studus. 
et quod quadam die verbum ex impatientia protulis- 
set Itaque xx.x Septetnbris, festo santi Michaelts 
die, vota nuncupavit. Prxvie hereditati patns sui 
renuntiaverat, censum sibi servans annuum sexa- 
ginta aureorum, in usus Congregationis Barnabita- 
rum impendendum. D n,i temput 

dlffcrtur ; l'perpeM.uthabetGerdilius(\),cruxillaMe- 
diolani ad tancti Barnabx conservata, hodieque 
mQ na ibidem habetur cum veneratione, quam et 
vid6r e e stinDorinitorio,utvocant,tabulxdeauratx 

affixam, hac cum inscriptione : 

CRUCB. HA.O. HUMERIS. IMPOSITA. 

PRIUSQUAM. IN. CONGREGATIONEM. BECIPEBETUR. 

B. ALEXANDBB. SAULIUS. 

Hmo< M». FOBUM. MBBOATOBUM. DIGBESSUS. 

[BIQ1 | M , MUNDI. CONTEMPTI 

IN . MAGNA. CIVIUM. FREQUENTIA. 

LUCULENTO. SERMONE. HABITO. 

fiTB] M.I ITIS. ARGUMENTA. 

PROPONEBAT. 
ANNO MDLI. ^TATIS. SUJS. XVI. 
CONDITiE. CONGREGATIONIS. XVIII. ad professio- 
urnt admiltl- 
tur. 
E ddmissio- 
iifin peteiu 
Saulius, exa 
minatur a 
moderatori- 
bus; Atquehinc probatur quod paulo ante monumus , 
b eatumscilicetS^\mm,annoeetatissuse7inBar- 
nabitarumamplexumesseinstUutum.Etveronatus 
esi ut ipse etiam scribit Gabutius, xv- die Februa- 
riianno 1535; decimum sextum itaque xtalu ian- 
numexplevit eadem die xv Februarii annx 1551. 
Cumtamenm mseMaiomoxdictianni,adProba- 

tionem admissus fuerit Saulius, potuit absque er- 
rore dici ann um agens xv... inchoatum scilicet a 
tribus fere mensibus. 

Jbidem num. I. At vero illud quoque spectare 
vel audire jucundum, etc. 

2 Qux hoc rt proxunc sn,uenti numero rcddit 

Qabutius, prolixius imo et paulo aliter tradit Ger- 
dUiusei ! '" s « ■'■ Archimsad sancti 

,;,,,„„,,,,. Mediolanensis. Et primum quidem, qnod 
ad tempus attinet, non cumjam novitius esset, hac 
contigenmt, sed cum in Congregationem admittipe- 
teret Saulius. Audiamus Gerdilium (2)cuiconso- 
nat Barelli (3):Conveni1 Saulius adolescens mo- 
,,,„,,. aomus sancti Barnaba?, qu« prima 
i m , ilHus Congregationis, unde et h»c Barnabi- 
tarura nomen accepit, cui tunc temporis univer- 
sa3 praerat P. Martha a Tarvisio. Diu multum- 
xu . ,.j U s proltarunt vocutionem, utconstat 

e\ Actis capitularibus hac de causa conscriptis, 
atque m .\,viin- ad sancti Barnaba asservatis. 
//„■ adscribii Gerdilius interrogationes responsio- 
nesque, ipsis, quibus positee datxque fuerunt, ver- 
bu quast amen hoc loco subjiciendas haud existima- NOTA 88 ad pag. 811, Httera E. 

B. Saulii progressus, susceptio sacro- 
rum Ordinum, labores in concionando, 
docendi munere et regimine. 

a d caput ii num. 8 Ut cseteris edocendis aptus 
/V videretur. 
' Plura hic in Gabutio desiderantur 9 , supplenda ex 

Qerdilio et Barelli. 

5 Tantos fecit Saulius progressus, ut secundo, 
nec integre percurso, studiorum anno theses ex phi- 
losophia et theologia omnino ducentas coram nume- 
rosa selectaque auditorum corona,summo cum plo 
mtinuerit, quas adscripserat Petro Arigoni, Sena- 
lusMediolanensis prxsidi. Epistola dedicatoriaacu- 
tum solidumque prodit ingenium, estque stylo exa- 
rata satis bene latino (5). 

6 Subdiaconus ordinatus esl tnense Decembri 
1654, quatuor recurrentibus temporibus', diaconus 
mense Junio anni sequentis, iisdemsacris feriis. Illa 
tempestate vigebax adhucdisciplina in Concilio 1 u >< n saulii m 
sitidiispro- 

gressus, - 
pU Ordines; (I) Lib i, oap '" 

y M pp Barnabiti. ib. vi cap. n, p. M6et (4) Lib. i, cap. iv ad C 

(5) Gerdil, Itb. i, cap. v. neim DR B. ALEXANDRO SAULIO ALERIENS1 DBIN TICINENSl EPISCOPO 88 (.ohmISII sub Clsmente V stabilita, qua li- 
n tr conferebatw subdiaconatus anno decimo octavo; 
diaeona tui anno wgesimo;pracsbyteratus annovi 
simo secundo, prsvie obtenta dispensatione ordina- 
,.,„. ffac invocata moderatores B. Saulium, haud 
,,„,„,„ r r humilitat»relnctmtem t ordinandumcura- 
mvt sabbato Sitientes. quod prxcedit Domini 
quintam Quadragesimx.octava nempeAprilislbW, 
, linl a ,/,., ima quinta die Februarii annum ingressus 
MM I vigesimum secundum. Hxc ita quidem Qerdi- 
lius (1). Ast duplex hic utri caeteroquin doctissimi 
notandus est error. Prior quidem '/"'" / "" lln ' 
ex discip iina Concilii ViennensU licite conferri 
prssbyteratum anno mtatU vigesimo secundo; Imo 
wrostatis vigesimo qninto, ut recte scribit Barel- 
fa«(2):Fuerat inqui t t ille {Saulius), ©tatisanno 
decimo nono inchoato a.l subdiaeonatum, com- B tanida. Vidua '<•<< i ra\ fa primo mtatU (ton 
das anhelansnupHas.acprop \s *» «H 1 1 

iedUissima. Cuma \m sancii 

venUset, verba faciente Saulio, concufftur, fo»a.K« 
gensquam indecorumimo et lurpe sU coram Christo, 
spinis coronatOi <«>" spbn I \stere cum ap\ 

ratu. AV, moffl ingemiscem atq «aua fn 

mediam projicit ecclesiam vanoscapitU su. oiTioftw, 

A>,,n/m ,v,///.. | •■ ■-''/" // '' l " ,< '"'. 

prelium in pauperes distHbuit. Ast cum primim 
dom ggrederetur, simplici modestoque m habitu t 
tarbatur, erubescit, oi dernone tentanto, ter rn 
Umine subsislit, hxsitans quo •< vertereti tandm 
sui ipsius victrii Htnr. Qus " ludU 

/„.,„, frevi in admirationem vertuntur. Pauloposl 
pfa aliquol puellas, gu.oiwcuro, sub 
ductu Patrnm B itarum, ChrUtianst vite D ir^^rME»^ - 

tavo.Diaconatus.leo.mononocompletol.ntesus 8/» , ( 

S:r5£P* 5 :-"<; : ;;:::;::;:;:;::::;: 

(lui vigesimnmprimumvixexpleve r atannum.At. W ■ ■■ . 

amenobexcellentiaVinmenta moderatores... prece : " 

dispensationem petierunt. 0». obtenta i A «M « "»■ "' ; „,,,„„. 

Mdta P«h IV. «*••*• *J Sauliu, irM <tom«« " '" w ' 

Sitientes. A«<r ArMil -,„■ h '» <-«;/ ' ^"'^ I,- S. Pauli K « 

MkM Sitientes (, Barettic ( U «k r* • i » <• ,„„„„„ 

.,,„ „„„„,„„,„ Saulium) tattr* M .« ■ ■ «. ';';■""'„ ,„ ,„ ,/,/,,/ m* 

ApriK, 1556, „<od »(i, M fah ftaneest 2H. *fl - J - " , ,„, ,„„„,, , ,,, 

S 0W ,„„„„ „„,,», Sitientes rfic/am ,,.■„„ „ "" ^" ,„ „. 

d« Z)em„„,„m Pa«*mfr w Quairoj^ma •/ "",/;,, , ,„„, , , ,„„„•:,• ,„„'" 

m , Mttp- P«M 1556 * ta « '"""";,,",,„. .„„„,/•,„. r 

Jtfar«i. Noiatu aigmm quoqve ,,, Bur«« (6 „„« • ■« - " ■ 

,/„ ■.neUiesignet.BiepoeU — »•- ■* , ,„, 

»„-,„„ „-,,„„, Tante „ fenore, tam „'• „ -;"'„, , 

a„n (Utu prim M-tt mriM ■ •" •*«- :';„,,„,.„ 

„„„„, , *- »»„„„/, „'•/- *m " "■;; ;; ,;,,', ,„, ,„„,„ ,■ ■ ,■,■ 

,„,„.„„„„.,•,„,.„,■,-■ ''"""'- ■''.■ "" ;', „„, , '•■ '« " 

,„,,,;, ,»„,„•,,■/;,„„/,„„ XIV (8),mproc««- ~ *»+*" , M 

bus caL B. Ale* H SaulM .. .«te, re tate- < „, ,„ .,„,.„.,,„ 

mnt, ab eo quotidie Mieeam fu.sse cdebratam. „ ^ 

pr *vi. pia dispositione et sacramental. Confes ItaM. 

To— .— * • - ' """";:: - 

:;;::;:;.., 1 ,■„,,„„, ,„ «* «■ /; ';■ Sx """" ,, , , , „, „ «. /** 

,,„•„„„■„,•'„„/„„"„•' ■'■'.' ".'»'''";'"7 ' .,„.'..„..■. 

,,„/ / ,„ laeS.Pauli. Q ' """" - ' „ . 

2 * ,,/,„„„„••„.. ■• ■ '"" 

,„i, «mvertio matronx, nmtne Martha l B Quomi 
,',,,1, ionofi 
dum f*M 
pntparabal, Tit """" 
mi/iKur; 

,,„, tn //,/, 
iiibf lal i nalur 
ingcnli cum 
tructu. 


tnttitutum 
trum 

fta 

i „„.f 

,//"/ ... n,i BmvUl llb. vi, cap. '»• P- 308 el 

,f • '■" •■::. „,„,,,,,„„ 
,,■„„,,,„ ob- 
., , vanlissi' 
,„<„ ■ , „' 
Saulius. 
B 84 . AUCTARIUM AD DIEM XI OCTODRIS. 

cMWta. Ai vbm i« n» •#*«. "«"«'' p^ , '«* 7"""" , ,;n ;";" *£ J ££ 

n, * *, „„, «. B /„',„„ MPM ^ciphna qu*st,ones dev,t bat 

, , ,,„ ,„,,„„„ ,,„„,„ Baf»<.Wte;aKfc.<«i MeretUWUione, duMatlii dee,„^alule Q«««„7« 

';,; ■ ,„ ,,,„ , .,, ,„,,„■,,„ 1M»*i - •«-*■. *|* Mrii nec sati, urtane « to- 

. ,„. ,,,. /,„,„„„,„ „,,„„,„,-„, I* <fe «te* - «*• pr*Cordit. rem. vt ,11, MfaM, ' WW. 

1„, , , ■„ 7V„„ ,„„„■„ Card /„ 15 MuUum autaue favaM puoUc» * «»- 

STSiSo)^< *■— ""■;—"-'■ "''"''''""";:'':,";;;::; 

,„„„,, ,„,„„,„ patrOm c mU ••'• „ ** «*«■ "> ' "" ""'"': * '" " 

r s S .s,,'„,; ,/„,/,..„„,/,„„■„„■,'-'-,-'""•'- «*«•«• i* -"'"" ■«**-»• "-*"""" 

w«,« ,„-„„v,fc ,„,,■„ „„:Qu ffl quideminsti- um edat epecmtna. 

,„„ , ,;„,„,„„. hodiedum adhnc feliciter 16 OTerrfmam quoque Aw ."**» *"■ 

,„.,,;.,.,.„, Visitatoren, generalen, perpetuo ha- * Mtt» jrate. «< •«■'<»'« *■«■ C* '"" "'; 

rrenumeroBarnabito ». -^T**» ^ £^S£2 

ii a-„. „,„„„ , „/„„/,«/ r,v m, „,„■>■ <«/»<•«'<« »< •*■»* '»""""""""'""■' '"'" 

„„„ varia „„„, *. Bc*. P*r(ecit oXque > „„„,-„ , aui m«e, m**. «. JJ~« 

„„„„,. ,„,,„„,/„■„„„ ,,/,„„««- „". & --"" "'•'"'-"'' »"' <dd«tommt(S).E* qutim G„ 

,.„„/„„, ,„■„„-„,„ ■-■ „. „ "■ . /•""■■■ • '"" ** '-'""'" '■"'"""■ f ; liiim ;"; "'""" '"' 

„,,,„,„,„ _ „,,„,„„ .„„,,,.„„.,„„ /„,„,„„„ comensit hac suoe ced etiam ad exteroe prirtm* hatuim . D 
Tnanes fugii 

qn.t tionu ; 

II Tim. -2, 23. favel jntbli- 
cU disputa- 
lionibx Fructus quoi 
iii docendo 
tulit. E lege t utintegreexpendereturinstudiorumemo 
imn. Cunctis exemplar erat regularis obedientis. 
Adhuc conservatur Mediolani ad S. Barnaba epi* 
stola.quo veniam petit a Prsposito Congregationis Ibidem, eodem num. 8. Doctorisinsigniaconse- 
cutus est anno salutis mdlxiii. (Vita Gabutii, 

cap. ii.) 

17 Per id tempus, P. Antonius a Sapientibus Luc. 23. 16 D I Phtlo- 
soplilam <i 
Theologiam. dlumno- 
riiui consulit 
valeludini, swia, quo viiikuii h <<< « ^ '-/" •'■ •- _ . .. .-, .. t?.,-„ 

Q J aU , ad alt6rum ,,, // ,„,,, < non ohtcnta de Augusta Pr*tma conventualtum Sanctt Fran- 

.„,„„ Mtliorii Tidnensu Ucentia, additque id cisa generalis % Ticinum advemt. Uterque, hic 

P numq uam antea a se commissum nec umquam in po- quidem dare, Saulius vero ejus e manibus rectpere, 

,,„,,;, vommi „n,dum. Dmn F mi, Wud Christi Doctoris insignia gestiebant. Quocirca properandum 

continue ob oculos habebat : Qui majorest in vobis, fuit, quod przfato P. Antonio haud longas fas esset 

fntsict, el qui ,.r:ccessor est sicut mini- trahere moras. Invalutrat consuetudo subjmendi 

strator Cum nuadam die nunciaretur ante januas candidatos, prsvie ad actum publicum.pnvatoexa- 

domu* i nfTmn, frumento, quod illi a palre mitteba- mini ; »1 exceptio facta est in favorem Sauln. In 

onmtm nisatisse, prohibuii advocare bajulos ■ publica disputatione disserendum habuit prtmum de 

u( • id f ienSf non ipsi nos ccelestia beneficia in unitate Principii creantis juxta Magistrum senten- 

ilowuin Q ^ u humeris portaremus. Ncc mora : tiarum Petrum Lombardum ; dein de Sacramentu 

„,„,,., primus , r kMj quo viso, csteri haud in genere. Viri in miversitate. tam mtate quam 

ter ir ,, nn qu i sque suam contulerunt. doctrina venerandi in palzstram descenderunt, dum 

12 Visum deinde esi moderatoribus ad collegium moris esset, juniores solos in hujusmodt actu cum 
um mittere Congregationis sux alumnos, promovendo disputare. Diem integrum solebant 

Hudiis incumbendum habebant; unde et cxteri przparationi dare, Sauliua medium tantum 

yexnndro docendi munus impositum est. Primum adhibuit. Nihilommus omnium plenissime satisfecii 

Mlosophim tunc etiam theologicas tradidit discU expeotationi ; nec solum ad doctoratushonores admts- 

pl in(U Muii,, hoc loco subjicit QerdUius de ratione sus unanimi suffragio cst, ast insuper aggregatus 

quam Beatus noster in docendo secutus est % qm simul fuit facultati theologicx. Gesta hxc sunt 28 

;„,,.,,,,„,„,,„,, ,/,„„„„,. Videsis !«>. 1 cap. vn. Maii anno 1563; deinde anno 1566 factus est 

13 ]/., ma faw sollii itudine consulebat AUxander ejusdem facultatis decamut. 

aluwnunnu suorum valetudini. Ita juveni, optimx 18 Anno 1564, cumsacerdos quidampubiicepro- 

, r:l ()J Qarum /,,,,„,. sanitatis, petiit ab abstinenr fessus essei doctrinam in materia Sacramento. 

tia 'dispensati im, hac nixus divi Bernardi sen- qus fidelibus offensioni esse poterat, de consilio pru- 

,,.„,,„, /„„/„ magis indulgendum, quanto aptius dentnmiConvenitMaxm&wcoiicionatoremrastfm- 

it p rodfll instrumentum divinx qlorix. Imo ipse, stra.JSpiscopoitaqueexhibuitpropositionesquatuor, 

cum solus ei philosophiam ei theologiam tradendas daclrinx concionatorisoppositas, paratum se dicens, 

haberet, superioribus suis significavil fierinonposse coram prssule et facultate theologica cum contra- 

ut wunm satisfaceret <»■ reliquis timul interesset dictore congredi. Ast hic, non sibi ftdens, cessit, 

communibuA exercitiis, proinde vel liberandum se petiitque ut Saulius < \m placaret, quod liben- 

m e ab onere docendi, vel solvendum al> obligatione Hssimo quidemservus Dei preestitit animo. 

,,, matutinosaltemtempore. Necprofectoaliunde 19 Hi» aliisque similibus tantum apud Ticinen- 

h! ,„ ,,,,,, tam eximio procedebat, quam ex eo quod sem prassutem auctus est gratia, ut hiceum et syno- 

perspectum sibi haberet quanti sint momenti studia, dalem examinatorem <•/ simul etiam Theologalem 

ad Dei gloriam ei proximi emolumentum suscepta. esse voluerit. Quin anno 1565, eum in conft Docloris ni- 
signia a nse- 
quitur. Concionato- 
rem ad sa- 
niorem redu- 
dt doctri- 
nam. Exan 

simul i ' 
logalis noini- 
natur. .,,,:,, t . 1. p. 1107. l dll Venetlis, 1717. Ubi de 
; i opis. \ ■■. Saulii, lib. cap 
(3) Gerdil. lib. 1, c&\>. vu ad liu. m. tiis, D jnierei 

odod 
sana Medto- 

lanensi- post celebra 

iiim 11 S. Cfl 
rolo condr 

liinn I 

,1.,'r. n " 

nitw redit 
Sauliu?. H Eligilur in 
sitinn 
<,, nt rfl/i "'• nF B fcLEXANDBO SAOLIO ALERIENM PEIN TIOIHENSl »PO. ' 8B 

. , '',,„,,„„ ,,,•„,„•,„„,, *.»<* 4-« Mtfta """ »■'•■'■ '"'""'"" 

'„■"■■ »' """"' ",' ,, u«SftnBtt8 r,-,»„- <''■»:"» <"'"' ' ' 

tssLK^t^s.. '".'•■■■. r 

I, ,„,„'» •' ,„ ' '■"'■''••■""■• a "' ue '"''" sa " c " "7, //„„„,„„,.,■ ,„,,„. ,„„'■„, '■ ' •■""■' !';:!!•;:;■;; 

Thoms docirina. ... ,.,,,„ . „,„„,„, ./,.. „■:• ',,„„„ 

::,„:: ::;,:„„' , , * 

m [-„■'■'"•"'" <"" '■ ■'"'"""""; m ,„. i ,,„„, .,■„„.„„„„,/ . 

-'• i ''"'■ • ■ ; A 7"" ",; ,.,„ . s,u«iii. ,/ ""•-,»•■ • 

„,„„„. //'•■ '•"" ***■ ""''■"' •' ""• ,;.„„: „;„.„,,„,,„,„„,„,. a 

•■••< "'"■'■«■ if ""';"'/•'■ s '" 1 "!'"- ranba ,„,„„„„- ,,,„„ ,/, ," ■ /""■"■ ■ ■•"""" "',"' 

«JtoJfc*! '■;""■ ',„„,„ „„, , r „,' „»',..■''' <"""" 

,,,„.,„,,„„, c,-, ,„ fl .taAi- »*/»« « rj-JJ ' ,„ , '„, ,, ,. „„„ tan .«' 

'M,.xan,ler,W-«'"''-'"'''""""""'" ,„, 1 

,/,■,,,„.'«»' j.i»"'"" .■'•""."■■ " ' ,, L Exitu /» >,.•„•■ /"■■"'•"■■■ »m ""'"'" 

..'."., ..."■-"""••"""' ■■; 77,;,::";,; ,,;>„n„,i,„„„ w*« .«< ■•»•*»■ 

„,, 8BflS pnM. ,/„,„<>„"'■«■ "' ' '" , ,„ , ■ ,„„,„■■ looo 

„„„, ,„ mim Uwp, -» •'""" "" , ; • ( „„.,,,„,„..„ : HumiUatorum Merant 

U «t p. '■■ '■ ■""• """""; ' ', , A ,...,. ,,.,„ ,,,„„„■■„,„ „• 

,■„,„(,■,:.„.:':„ '■'..W'""' "I>^" ' ' »< ^ «T „, t „ „,„.,„ ,„ bUS habomtt., MVII Uta 

„, ,. JUS „,/,„-,„m r,c„„„,„„,' '■•■'"""" ""'-"."" ' ,.- A ,„,.„,,... „,„, ,„!,,.„ ,„„„'. •„•»- 

„.,«. „-/ ,„-••■.» '■ "■'"""'"""' '■"'"'" 7";,,;;; Z m** m »■„■•■ ■ •■■ "»* 

L„„ ■: inhisLxFr.tr, -«« 

alebantnr, plttrima. ,,...,,. i- ••" ■•«»■»;=">'; "' 

.U„,vl„|".,", , ll„,„,l,."' "' 

beba, "» ' Irodditu«xx7iciroiterao 

reorum miUia. Ex his ettam plaraiquo inooU. 
vacu; „ fratre.0. „„,„•■•'•" l '"" 1 K „„:,.„■„ ,,„„/ /.-/„.. /.•••'■ " """"■ ni '' ."■■ 

•/„„„„,„„„■ „■,„,.,•:„"„"'•„."."'.■.'.'"■''"""" '"'"'■ 

/,,„,,■„, »«m. 12 Annum mtatia agen. xxxin, 

!ectus est a Patribu. Pr^epositus Congregatioiue. 

BJta.^il*!».»-*"* 

e««, ., „■«»"»'.■'""""' t ";;"'';;7" ,::,; .«■■^*** - '",;"'"■ , 7 bu., ■!■„ bus ipeta l.,„, ,,„,■■ '" ■■•»""■ "H" 1 

poritom. C,„,!/„'». '/»« •'.■/"•""- "'"'■'" " ' s ; to tJ 9 , totuuOrdo c abal Radditu. a 

is , inurfuii B. Alexander ; m pr»»»™ -'■■"»' „, „,„„.„,. „„,„., /:, ,„. »W.r, . ' '„.■'" jfodiM r< '//- 
rntrifs. ;;:;::: :»"»"«^""- r:r r :::: 

„„„, «si anno mtatis, •" ''»« rf G,"','„'„ «x«. 

.;:;::„:•»,,■. *. i-«^sftr 

„„ 15 „m-a, M „co,,,,„„ '„:.''' "'"'""" 

.:■.:,/„,,„.„:,„'„ i...S„„.,o„'/""""'^'"..- 

Z ,» Annotatis „ Branda. P««a "'»' 

,„., r „„,sc„„„»„"..".".-""""' ;""""7,7 

rJ,,m ;,,«».,'„'■ .■.."■' ' ^ "f 

•' * "- ""'7,:;: , ";:;7:: ZZ CurGn 

■ unio 

aiu •• ,,,,.„„ ■„,„ ....".■■ ' ■""" 

,„„■„„.„„„■,'■■.„. ' .■■'■'."".-'' '"""'■'"" 

,„,. V,„, :.■„'■• ''••'"' '"" 

7,„„„, ,■„„.:„,. | " "'" "."...'■"'""• 

,/„„:':,■■.■, ',„.,"„"""'„'""•"' ,, , „„ 

.,„,„„„ /,„/,„„,„„',' , ■ ''"■"' '"" ' 

B .•„„/'.■".'." """"' '" 

'"■7:::,' „■ 

,, •„„"».■/".. '- "'"'••;"''"' "" 

,',„„."■' ','.,«..■■'■■•'.""""'' ,;"; 

„,,,,,„,„,■„„,„„.„„„■ <•'■" "' •"'■" ■'•• ■ 

/, -ansardcu, mVk» «»ab* « „,„,„,,,„„, / "•""" 

,„, ,/„„■ „,/ «oro. .""'.• •- "'""' '- y """"' 7, „„ „,„„/„.,"•' „.. .••...' '■'■ '■' '"'" "' 

,„■ „ , ,„■ ,„/,„«m S. Banab*; aK.ro , ' „„,„„,„,„„ p „ 

,,„„,/„„„,,„■!■„:""■.'■'.■■..'■ ■"'•'"•• N '";'""'::;: , > - ?%* 

,,„,, •' ,„/',■.„'»»".""■•"■'";""' ,„„,„., 

Sftaw 1-*- "";;"", ,"7u. » « :, 

7„,„„,„. toCardinalisionodei, ,.,„,„ „„,„„ ,,,„,, Bamil 

"to; «.,...■ ,<■:," '"""'" .."'"•""— ;;,„ ■ ;; 

rifl . fl ,W« fl r««««»ono'«*«« ri * rfw - „,,,„„„,„,,■•»».' • 

„,„, '""'" '' 

■«« 2 

P„ IV P. Max. 7 

Ac D. Ca.koli 

T'c;:„ "■' i .« 

;'.,,/,;,„• flCl " "/.""""'""'"' 

,;„„„,„,„ //«««i.ior«.« '.""'"'" ""'' ' (I) GerUil, lib. 1. cap.K afc »» 

;X; 01I ,. „,„„.„,„,„.»»- w, cap „•,,„ ' III AUCTARTOM AD DIEM XI OCTOBRIS. sr , AUCTAKIUN au "~ to ,„„„,„ 

r^ « i. — . ■**- -■ t ;i:,:;:;;:;";:; ::Si^ ^ 

,/,,, *.««> i •**. ■**■» r '"""" h *£ 51 B. Al xandri. /«n«* ■** c«m ta » < ' 

nuorii 1570, h M< ';-"""""';: j>4<*-" fl«^«-*- ■""" """^ 

M «iH *** • " """;;'"",,- conatus, aui similiter irriti ceciderunL 

„, t»r„ nnn ,u„, IL,n.M* Humi l ^, CUJUS. in*«« M **©£ 

,,„,. M frt *** VW« " /'-• " ,,, commm/flm om tenuerat V r*posituram .S 

- ** "X^SS^ *f-^^^S^S£ 

,,,,„ men s* Wwarw bmii lo/i , D Lis dc ecclc- 
sia S. Uar- 
nabtc. Ordi 

Ina /(,'. B />„,„-,-„ .Conrfiiu. «. Quemadmoduar sofccrtm. 

„,'„,,„, 0r,/,"„ Wt .MuUa ,-...,- ta*. 
S.«*r«»fW«i|««'« ,, 7 ,, r 

„./.„,•,.....'/—'""'"'■""" ; " s '" i ",r: 

'^ ... ... : ..imniiin absoi- S. Pauli. „,m * pr*«* ■«* P " **"»£ 

2 A,„„„, 1545. o. /-■"""■"' '"'*'■'"' <;""":; 
,„„„,,,,,,,-,,„•,■.—""'«»'•«""";"", K£ 

- *> ' • '-'"';. ":;;;;;:„;:;,!:;::: B Incrementa 

' 

,-„//i S ''"'' 

"■ ,• :;;r ,;:::;„:„..■.■.-''''■•"' "/-"^ ac^-i*"**» T 

„ft » • Is (iMdooim Bauapim) .leinde post ea ? „,,,,„,,„„, carilott |*Ml. ^»> 

"perp ssa. ,, *»*«- P^ ^.^ S«23^ -*- V**"™ 

Mo,achoson 1 ,„-t:,„,ern m co„a,t,one r a, por- „m ^ ^^ s „,.„, 

,„,,„.,.„„„,„ ,|,„„„„ Ordine, vest.tusn n - nm 9 r ^^ gaull0 „„„ ,„ 

Ldem Clericorum collegium S. Bernrt» Mo- « ^ ^ ^ ,,„„,,„.„, 

diola,nrece r tus.sh,gular 1 modest,=epat,ent»qne ^ ^^ ,. m( ,„ c , ( , im . sll „ nl ,„ t7,i. 

documento vita eum curenm J .onfe •*»«» procuralor e m datis. 

, ampUa ivuetibus ablats, q"«»«o™» 3 , fl •„,„, Ord,',,/» „°„ •»'l""'"''«" B - Sa " 

nreiannui.quemadmod '-™" l J'^' Uum , M «»«. «« «- '"""-'''»' ^ '"" 

,,/„„./, W »'' S. '■«'"" /.'■."■.■;"""'" "; „.,„„1 ,„„ „ M a« /„„. Conaones „„,„„• 

S. Affaite '•..'..""» '"""""" ;' "r.^O d n m <l«» '"""""■'«»" ;'»»"-"""" '''"""'"'"""'' '""""- 
„„ Otm c) (3) neque ob deletum O.d nem ^ ^ ^^ ^^ , empmsll 

allud umquam dilit. quam ...nnm ^rec ejuste ^ ^ fl(J ^. „^. 

n>„ eveniese. Ita quffl invito ac repugnant, ca ^,,,,,„„.„ s r„„„„„- | 1 '-»'"i e( 

sUgati,, afflictioq dtio facile ^^, JSS-* '".'""" F— **^ ; "T 

pienter accipienti ealuti fmt, quemadmodum alns » j^ ^^ rf sammaffl p „„„^ a „ im cw . 

q uoquefeisBeputamue(4). n„,.„„,,„, r „„, „.«„m,,/o «om„„ ffrejorii XTV; Pratatus 

, „,„..'"..."""'"''■ ' ■'■■"7""™.; ;;,;;. LV^rfw*»»^ 1 ?; 

,„'„. ."„ ./»'»' ''""' " '"';" A ' , ;,„ ,„/,,; /„,„/„„ ^«»«« «■««' Bo^mmVer. 

.v„„/„„. .„.'.•' ' •■ "■ ■'- ■'/" ,,,„, ,,,/,„.,< ,-„„• ***** **•*«- r^l; 

/„■/•,„. S ' •■.'"■'"" ■""""":„,,,, /,„„„ Saulii ouondm |WM /i"»< *■**•! »" 

„„■,'■ „•„„„„."-..»:'""" '"''';'" ,„ ,,,.„,„„/,„/„■„„--,-■,„»../."'".■ »'„"-.««•«'«'■""- 

„„„.„„-- " '..'/.'■./;"""" "' v •':%'.. „,,„,„„„„„ .v„,„„„-„ a A FS /»licaaaK/„„„„„ S ;'ro- 

,„,,, „„■ '.'-...■ S " P««" '■"""""- ; V ,.„„.„„ ,,,, ,„ ,„,,,„„„ /;„„,/,„„/« /'.,„'".''' ^'""» 

„.'" ''"■ 7JT»SStffS Fructus ii 

Saulio ■" ••>"- 

rri) niini^c- 
i i,i rclut. F iii/ / moao ''' "'" " .■ r 

; if „ ,.,.,,„„ u,„/„„„- (Monza) -„.'•"„ '■.»'»»- 

„„,.,.,./,,.. /,■/•,„,».-,.'""."••■»""'""'''"- 

,,.„„„„,,■•.„■,„,.,.„.'..••".■"'"'•■""•"■- A ""'" 

„,, ,„ hmw •• ■- - v """' '';"""■ 

„„,,,„/,-,-,•,„.„."."."/ '»" '-";■■'■ '■ Vincias.vei iii "><l"""" ~ 

/?,„„„„„ (7V„„„ -/„/ R >/ g«cd«««*»n '" c »'':;" e ' 

,.„;„„„ « Pit VI ad Bellisonmm verhs. Sc,l« , ' 

,„,„,,„„„ ■„„,„■".'' •"'.."'/.'-'• "''''"" s " r f,"'^'""- 

'„„„„,„•,,,,,„„,, 7V,„/„„». A „/,„,./-,»/" Ca/o„,„'- 
* „„ ,„„„,-,„'„■ i H,oc causa fuit cur non, ut Optal Sau- 

1 

. . - » i /• . . 

,/, siani J«- 

ii //.(■.' 
ti,.//i, ///"/- 
lum; ai //"- 
stra. '"«""""' -' J . . , r „,,,n,,.,.; s is ita proscqunuj : u.^ v«— 

..„'■■ ■»'/■""'" '"" ■'•■ ' '""•;".::„ ; ; : S* S-U-h» «»»<- ^-» p- ™ na a 

„-„.■„,,.„'"""""'"'""" '' """ ,„ x . ac temporumnecessitateadeasre gl oneslegare. 

,„ fuere, „.". I »•"'"'«"" ''"""' B ' A ' eX tur ... ^ ab eo tempore decemeretur, utin iis 

ender -„./„„■ ,..„„.,,, re rionibus ordinarius nuntius, constituto sibi lbi- 

29 ,M„r- Soul • '" ''"" """" s '""""'• ^ domicilio , res ideret, qui sua pr.csentia aut 

, ■ ....■"■""'•'"''""" ;";;•:.;;.::;;:; %£LUu*^^*^™* 

■::;::;: ^riJSS ■ — . prim, „ , ta m d U m *p* mBntfl obisu ra Magnum Bullarmm Romanum, t. 

m. n cap iv (4) Tirabo! 3S.,"Vin, num. rn. 

pa B . »». 32 Varindiriglt 

rum 
i irginum 
aseeUria. DE B. ALEXANDRO SAULIO AI.EUIENSI DEIN TICINENSl BPISCOPO. 
tur, fuit Joannes Franoisous Bonhomo episcopus 
Vercellensis (1). . , 

p/ttrfl^oguadiV^sfl^" 1 " ''"■""""" '""- 

n(W terto. Regularum mtouU dkciplinam ad S. 

VarteJSgyptiacB.CmfemonKquoquemepttAnr 

aelicarum sancti Pauli, quarum tnstitutum, eccl*- 
^MedAolanensiornamentofuitclarissimo Cosptum 
f^ataLudovicaTorellUeComitibusaQuastaUa, 
h ductn vm erabili* Pahis Antonii MartmZa- 
eha ri*,primictericorumsancti Pauli, vulgo Bar- 
nabitarum, fundatoris. Phurimam contuUi Saulmg S7 NOTA E 114, littera C 

B. Sauliusfit rUeriensis episcopusj primi 
eju8 labores. 

Ad Mutiicap. m, num. L8. Si lectus episco- 
1( .|iv,u .•.■.■l.-i.uti mittnvMir 

37 Q«< in hancmentemveneritS.Pius 7 «< 

« ..1! I I ..,-,.. , lll' l /,,', IVl' ,M'l'j . . i B qtnquas ctmm naiwnw, BeuoiiMwi ... »» 

5 . C ,,,„„„ B. ^- ' ; ^ „„„„,,,„„,„„ B . A1 „ x ,,.,, „„,„„,■ „■„„„ m ». r». 

""" '''"" s "'"'"' „,,,,,■,■,■,,.,/,,-/.-/../• ,,„„„/„ PMltf* piMWb. I" " ' •■ ,, 

;'" m " ;''": : , 2 «„<,,„. * ■'-'- '■"" ■■'"• ''"■■ ' '"""■■,";"""• '■ 

<"•"' ■■ '■'" ,,„,„ m com V oHta eet. ,/ M f* w "'■« „„— ','-" '" 

m v:T m ^Tc^TZi i mm „„/, ' s. '•■ '•■ '■"'■ ; "';; 

s»»c< o, 34 A«m> 568 S. ** „ , ,.,,., „„„„ „ , ,, , , « . , ,„„, 

''"'" a ? U ;/^ir»Xc(« M*iA agrumiUum excolend U «. * i»W 

"""'""• ''";"'■ "' '",,,,,„. ./, .,!/ „ ,•,„■,/„„'„„. a«« ' s ' ''"'"'" ";'"'"'" 

'■«"J""""'""""' 5 " ", , ,. /,,„„,„ ,„■,/„„„„ „,, „„,/ *» ,„-'"' '"""■ ' * * "'" '" 

,„,„„■. /,„• ..-•-'■ . ;' ( ; iis ,„,„,.,„,„„,,„, ,,,„, , ,„„ | /„ ' «" ' , 

'"■""":; ;:;i"r,:;„ :z:u £» * «■ , ■ - -- - <■-' ^ 

S^^-3£SSS ";;::;:::;!;,;;;• ■,. * ^n 

WIO toi« s 7»«» 1 ""' l ' a domMfcflm "" ... ' ; * v L mn tey tam ipse quam graviom ' on ,,„. P 

^.s^.m^,.,,.-'/^^,^^'''" -•;;;;;;;;;;,. ,,,,„„„,,,„,„„ n, , ;;;;;;,;;;;-- 

gacrisexercitiis impendere tnnpus. j » r flr olum conwnten*, dqnveantM, «1 i 

SflC 35 Anno 15Gs ,„v/- Saulius^ ^ ^/JJS-U ' - — -"" 

„» «cu« et concilio provinciali, quodordtne, sub 8. ,„ .„,,„„, NI( , ./,/, >/ St/no- 
f/o f/ /;,,„,(- 
/,,, provtfi< ' 

nli »»,T S/l'!( '' CUIU/«»v /""- * 

SS ,'.«»"- fuit.Me^Oc.Crirj^ma^, 

1568«.,, „„»<"'"' ^'■'"""■" s " ,m '"" n "":', 

u c ,„„//,,,,./..'-»'/"■"■" '■"•'""■;' 

,, ,// m-vum.*-**.-*- 1 

ZZrum.^m^eum^^i^em 

,;,„,„,„„,„/„ , "« "'""'"': 

23 v.."" '•"■ "■""" s; "" i "- ",''„r,::: 

,„„,„„ MMW ,„„„',.,„,/,'■,''«"■'«'"•"";" 

,.::.:„;,„, -,, r^r^jst 

L„„„ ,,/,„„. „„«»'"'"'"""'"•'""' 

:;:;.- .— *«• j-sss 

- ''■''":■'"';;;':;:;:"„;!;:-•»/' 

M ptoj». «- tm* ';;'"• .,, „„„ 

:;:,;;;:.;„::":::::.-:■" 2 — 

, -,/^i;:,;::;,',,,/,.' S -s ar ,, r; 

./„„„„, „„x "*,y wl "* . ' ,. ,.„„„,„ ,„„„,,,„, aa 

Saulionom. //„„[„„...,.«(..",,',"",.'""'"" , ,,„ 

,, : ,.,„■„,,.,.„,„.„„, """"" '"' 

.,.„/•< to ""«'"" 

i::;,,/,^^,"/ ■ *■ • 

,,:,„. I 1. i'" 

pp.l7C4;l I 

I loc jnn SUa in tu* <'<»■""■ 

,,„ ,„„ ■""" ",..,"■,„■,"-"""';"" 

tt , md , , .s'„,„„ .,„,,,'.,,' ,-» <";■"- s "" 

:„,„„„ , / „,-"'•-■ '""•'"'•";" 

ZinA ,,,,,,„'.•„'»,',,','','.«) 

VM „,„ ' '•'' " "■'-"'";.";. 

1,„„,„ .■,.„/,.„'"»•/ - ■" ■"; , 

/.,","".-»"'■"■'■"'"'■•""■"•; ;;;;;:„ 
„„„ ,„ ,„,,,„„.'„. „,»•',■'« '«»'"" '""'""""• 

qucminextem iecribere op» ^ 

•„, ptocnUSS. DominoNo tr I' 

rielncon, «. D. Saulio, pr, 

Quinimo. ,.„,„.„ ,,,„.,. 

.„„„,„-„„■.,",>.«,,. 'H«''" 1 "-"' 

, nec u ,li ,„•„„, , ato.uo( ho, 

'niverso. ItMM CU« llttor. 

tatilsimu. ;;•;;;; ':; 

mocroremv.-tru... Blgniflcavi. prope oclo 

I : . I. X "- rem 88 • AUCTARIUM AD DIEM XI OCTOBRIS. 

rem quantum res Congregationis cordi habeam. aclm ett. Ilonons gratia jMt^J*^^ 

tum etiam ut SS. Domino manifestius innotesce- terosque magistratus ac viros pnmarios convemt 

ret quantum abhorreatis vos ab honoribus, quos qui omnes haud obscurc siiimficabant quam gfata 

alii tam ardenter solent expetere. Respondit SS. sibi cecidisset ejus eUctio, spondentes etiatn se utn- 

Dominn ,.r«videbam : notum sibi esse D. cumqus et quocumque modo possent ac valerent, 

Aler Irum . ecclesiara Aleriensem indigere pa- tpsi auxilio et solaMo futuros. Tntenm identtaem 

store haud minus strenuo quam vigilanti; sibi pro concione dixit, speciatim duobus m ascetenu 

factam electionem indies magis magisque pro- sacrarum Virginum, in quibusplures tpsi sangmne 

bari- nec aliud superesse nisi ut ex animo vos junctxreperiebantur. 

subjiciatis. Numquam defuturos, qui Ordini ve- 34 Simul atque per *stum licuit, Janua solvit 

stro laudabiliter prmsint; D. ilexandrum jam in Corsicam navigaturus. Vix a terns recesserat, 

sa tis diu Mediolani versatum, hanc vineam ita cum certior ftt de gravi genitoris sui pertculo, st- I» B Consecratur 

II. S.llllllls II 

S I arolo 
Borronmo. in Corsicam 
appellit. excultam, ut ecquum sit alteram illam spectare, 
tanti operarii industria maximopere indigentom. 
Addidit etiam non esse vobis metuendam proxi- 
mi aliqualem offensionem; nec utique repugnare 
ut qui mitra insignitus est, humilitatem exerceat 
et alios doceat; imo id ;edificationi potius futu- 
rum si dignis honores conferantur ecclesiastici ; 
hacque ratione futurum ut cateri studeant vir- 
tutibus excellere. Tandem D. Alexandrum, cum 
a Domino, voce Vicarii sui designatus fuerit, 
submittere se debere, atque libens subire onus, 
grave quidem, asf alleviandum, si suscipiatur 
illa cum caritate, quffl pastorem decet. Ego vero, 
patres dilectissimi, sincero vobis gratulor corde, 
qun.l opera vestra virtutesque, pluribus jam no- 
ta, tale refer.mt prmmium, atque adeo collatum 
a Pontifice tam requo tamque sancto ; cui proin- 
de vos committatis oportet, atque boni commu- 
nis potius quam privati commodi amantes, au- 
ctores sitis praposito vestro, ut crucera hanc bo- 
iii. rimpl.-Kct.ur animo. Roinre 25 Februarii 1570. 
Ita Serbellonius Cardinalis, litulo sancli Georgii, 
Ordinis Clencorum regularium sancti Pauli seu 

Harnabitarum 1'rotcctor. 

40 Interea temporis S. Carolus beatusque Sau- 
lius scsc receperant Cariniacum , in monasterio 

Cartbusianorum, ut incilitntionibus oraHoniqW Vfl- mulque nuntiant vehementer illum optare filiosuo 

extremum valedicere. Postquam aliquantispcr se 
colligisset Alexander, ad suos conversus : Fiat, in- 
quit, voluntas Domini. Nos cceptam prosequamur 
viam. Et vero frustra regressus fuisset, cum antc 
niuitn reditum occubuisset sger. Tertio die appule- 
runt Liburnum, exinde Corsicam attigerunt, exeun- 
tc mense Aprili. Cumque javi ad prsfatam insn- 
lam accclercnt impetiti fuere a piratis Barbnrn < 
Orx, qnimaria illa infestabant, cunctisque persua- 
sum fuit se periculum ope ccelesti, ob merita Servi 
Dei, evasisse. 

Ibidem, num. 21. Squalebat eo tempore dice- 
cesis illa, tamquam sylva 'xrum\te(Gabutii cap. m). 

45 Teste Gerdilio (1) ab annis centum et am- 
plius, nullus episcopus ibidem resederati nec unus 
quidem inter clericos reperiebatur qui vel parum 
latinc sciret. Cum post descriptum Aleriensis eccle- 
six sane uuscrrimum statum, Gabutius pro more 
suo, generalia tantum tradat, nec de ordine chrono- 
logico sit sollicitus, imo vix ulla in specic rcccnseat 
facta, opus crit bic supplere, scrvata tcmporis scrie, 
qux a beato Prxsule gesta sunt ab exordio episcopatus 
sui usque ad seminarii erectionem, a qua Gabutius 
caput suum quartum auspicatur. Prxmittemus sedis 
Aleriensis notitiam ex Ughelli (2). 

46 Aleria, in Corsica perantiqua civitas, ela- E Xnlltlll.1l,'- 

riensis dia- 

■ carcnt , ubi ille nuntium accepit summo PontificiPio psisque temporibus potens, colonia quondam Ro i | / 'hclli 

itatia Sacra .iti-i la\ 
sus proflci- 

m itui ; \ inum ratumque esse D. Alexandto sedem Alc- 
riensem committere. Hictum plane acquievit, aliud 
jam iuliil spectans nisi ut, in sacra solitudine, ad 
consci rationem suam se prspararet, quss xn Martii 
1570 facta Mediolani est in ecclesio metropolitana 
a S. Carolo Borrom.cn , assistentibus Sieronymo 
Ragazzono, Bergomensi episcopo, et Hippolito Ru- 
beo (Rossi), Ticinensi. Qua peracta, sanctus Archi~ 
episcopus Saulio, cujus nota ei erat pauperies, dono 
dedit onnicni, qui consecrationi inservierat, omatum 
sacrum. 

41 Continuo B. Alexander itineri sfl dedit. manorum, quam Sylla dictator excidit, cujusque 
alicubi meminerunt Plinius ac Ptolomaeus. Super 
collem superbe fastigium extulerat, quam unde- 
quaque jucundissimus terrae tractus circumdabat ; 
ejus modo tantummodo spectantur ruinae. Ca- 
thedralis funditus excisa. contuentium videtur 
lachrymas posse excire. Narrat Antonius Petrus 
Philippinus Archidiaconus in historia Corsicas 
lili. I, hanc civitatem cum aliis Corsicae sacra 
Christiana suscepisse temporibus Paschalis I 
Pontificis, qui missis illuc aliquot sacerdotibus 
fidem Christianam extendit, ac quinque ibidem Tit un pn- 

//- iu iii. i tit. cogilur Jn- 
nutesub&isU 
rc; quo ad ccclcstinn suani propi rarrt, assumptis tri- episcopatus instituit, qui partim Pisana?, partim 

hus c.r Congregatione suapatribus, sciliceti Ym- Januensis ecclesiae arbitrium prsestolarentur. 

rrntio Curtio ricdnensi, Tlwma Gambaudio Fer- Constat tamen, quidquid Philippinus enarret, a 

rariensi et Francisco Staulk ex Astensi dicscesi, Gregorio VII Urbanoque II Pontificibus, hanc 

quot ct laborusn suontm haberei adjutores, et re- Aleriensem ecclesiam, cum aliis duabus Archie- 

gularis observanti t, quam perpeluo servavit, socios. piscopo Pisano fuisse subjectas, atque hoc tem- 

12 Vicino transiens, invisit patrem suum,ve- pore etiam Pisarum Praesulem suum in illis ex- 

nerabilem senem, Hic protinus osculatur mantu, ercere imperium. Duorum millium scutatorum 

sacra unctiont venerandas, filii sut, gui vicissim redditibus ha^c ecclesia gaudet, decemque et no- 

patrem reveritus, ingenuavrocumbit,assurgerere- vem continet plebanias. Atque hoc ipsum est, 

cusans donec ab eo esset benedictione donatus. quod de hujusmodi ecclesia enarrari posse vide- 

I K.iiiulc Januam, cui Corsica subjecta erat, tur. Etenira defuerunt illi scriptores, qui, quae 

pctut, ubi, saeviente rhari ajiqmmdiu subsistere co- digna erant, jacereut in commentarios. Itaque (1) Lib u, cap. i. (2) ItaliaSacra.t. III, col. 501. msi D DE B. ALEXANDRO SAULIO ALERIENSI DBIN TlOINKNSl EPISCOPO. ' 80 
• • ^k sunmorum Pontificum . Ubrique adeo aneutfot, ul 

rrou - .. ,, • „ P ; CQ ^ f„kArnnt pmer- i'i'niiiil'ns mh.< nrtilixif. 

tfrSS^S »*. i-w^-r; ■«" 

sissent ad lucem. iiti ■ ' D omiIum con/Jueniem tritfif, illcclum « '««- 

,1^.^-^ii^-^^-* tlLJ«mn. m .pionaore. Quelitfie ,» 

rffl *""' (1) v H _| m . M l«hr_B et recum n.nr tfteeftat. Die&lM ftotfl * ntu 

47 Aferta urbs quondam celebns et regum ^ ^ ^ ^ ^^ ^ ^ ^ ^ 

so/o rmi.i.f.w» tempore, percurreeal milltaria, in 
,,,,/„„, equo ufent, /reguenlitH petfitow ineetfent. 
Paoum /^/'v^s.rs. incolflt.iutnumero | " f - 

in ecciettam * opereoalur, 

,/. Sacramenfa ntfminfclra&a.. A rrn Corsica. antiquasedes.... CHristiana sacra sus- 
cepis^e pluribus seeculis ante Paschalera I ex eo 
patet evidenter, quod a D. Gregorii Magni tera- 
poribus proprios habueril Pastores, eosque, ut 
a.seruntnonnulli, archiepiscopali digmtate ful- 
eentes, licet deinde urbe diruta archiepiscopalis B Jngressus 
dicecesim. g entes. licet deinde urb e diru ^W « = ,,„,, „, , , ., , . 

titulus Bastue Prasuli sit att. mt us. Nunc jacet ^ ,,.,.,„,„,.„ 

b ruinis. ejusque antiqua cathedrahs D Mar- ■ 

,,,!,„ S acra penitus excisa venerand* antiqmta- «" 

olum praafert vestigia. Aleriensis autera Epi- 
scopus Curia_ residet. ubi peramplum satisque 
commodura exsurgit episcopale Palatiura. et pro 
cathedrali utitur Ecclesia D. Erasmo dicata, cui 
prater parochum, qni e Capitularium nuraero 
non existit, inserviunt xii Canonici, seu Praeben- 
aati totideraque Distributionarn, qui scilicet 
prater distributiones nullum alium redditum 
percipiunt. Hos inter nulla est dignitas, quique 
electionis tempore, is etiam loco castens cedit : 
imPnutr aquepra3bendaTheologaIisnem- 

,,, et Po.nitentialis.Tota Aleriensis dicecesis 

aginta circiter Parochiis coalescit, quarum qu»- 

libet suam habet laicalera confraternitatem. In 

hsc 14 Religiosorum monasteria visuntur, et 

dericorum Seminarium. Fructus hujua Episco- 

patustaxanturin libris Cameree ad llor.300, 

ascendunt autem ad 4000 scuta raoneta. Roma- 

ncc . Ex sequentibus videbitur pleraque m Mdi 

Kneenumerata.aB.teMovelerecta.velconstt- ^^ atnim , tiabilire discipli re/ * 

ma fulssr< non quidem Curia (Corie) ut habel Iin- ^ ^^ ,.. , ,,. ,(« digni 

Ua Sacra, sed in oppido Cervione nuncupato. Exs - f ^. ^ grmm eoram Domino 

, ssls _ Jllllt ad m ejus gestas ex ertftne rece* ^^ ( , (// qlii „,/ negligerent popul 

sendasprocedamus. . Hb i cmmismm, vel offensioni illi e*8entpr*po 

4* 7.s ifaeue (ut in Gabutio) eral dt* ]!nllil quoqM c utuit, dirigenio 

riensis staius, cum eo B. Alexander ad finem Apru > e { ^ 

IU 1570 advenit. Obviam eU ob m novttatem, ac- ^ ;/ /;; . „ salutar ibu8, stipemm 

wrrerunt catenatim viri et mulieres nueneue « • ^ous, quo facili I H^T 

^cedentibusaliquotclericis.Prot Bastta J JJ ut efficaciu, ad mel if, componebat. 

51 rofaintftajcetinecurfttn. »m-a«fl ' ^^ 

niHt videre ei I ■ • ''" i diversoria, aU- ,„„„ 
fnenfanuRa. Afauc hinc conjicere ficei.euM in <> 
sHandisecclesiisexantlandosinvenirel laborei ffi 
ta rtntntiomintitttmpernuIttterai f tuitgueitfenlidflni 
p ^ e0fl | Com «i6ut:Mactianimositis, lilu;l..l.:. E 
mu8 ethunccalicem,quoniamipseDominuBnobi 

illum paravil Cejlcrum fte?c ei rr/.r/»^ /uii fette- 

^.D.os.M-viHulmn.-stul.ietproutipsiplaouerit. 

52 r/lrtmfl i«fa Aneusli die ejusdem anni *m 
1570 prtmam celebravit synodum diacesanam, at nai 
auamconvenerantsacerdotesomninocentumetquin 

Laginta.quosomnesetmensaethos) '■"■ 

L;riumetiamsiiumaUericedensstratum.( '' 

immemorialinihiljamtalehisceinreg ibnn 

,,,,„,„ spectaculinovUasinnumeramc ra«p3 

pulimultitudem.Synodumm m *>*«* 

ander aaeneralttuppltcali - Mto - 

Ltfc cele&rauildfl S^rilu S to. Tum cauen* 

exp08 uH r "/' /l "'/—'/'—-'■ eonfuift, «ue m lularel loitus tnsi ilx prxfectum, conr , ^^^ 

sobr • n t cum quo plura dead «randa 

__ . i >Tiicm- ' ffl /•-■ 

l.i 11. - 

iii- ./ « \um 
.. citur , iiacutusest.Habeturexquadamejuseputo- 

s,;«„/,' miiiifci*-*"' ;" a ""'" 

te.rafut.pauperesBuosabagro- 

rum lab care, cum aliunde non haberent 

un de subsisterent. 

n RgKcra famen Batfta, (•"'•'""* (q**PW 

est leinde < ' " : '' !red - 

reseMt)peliit, :■ " i '"" 1 

mplum Aposi 

rum ministerium suum a fractioi 

Posl lun, quof onsuleret gi i, e conlutil 

in locum dictum Tallone, dtt ';:::;;: - 

ZL 

, hnhebat cUricos turpHei 

°* l inniin nendere, statuti . "»1 I , wlntuii 

,„ , M ,, m „„,„,„ TaDone. _ I « J_, {trt m , 

M Acta Sanctorum su r ,,U^,„u m . - Auctanun tom, I Oc '.)<> Monitum AUCTARIUM AD DIEM XI OCTOBRIS. 

J « -*- '•^SJJJSU * 

N OTA 00 ad pa, 810. Uttara B. ^S^^^^Z 

Supplentur gesta . B. Saulio in ep.sco- *JJ^J, - | S 1-fc . «*. , P»»P"'J»; 
SU S AlerLi ; ad sedem Tic.nensem ^J. ^m «foS 

amcaeos v su ccessive 

* / QiAN Donec 0«* S emtn«r.a t-ants M tocts in gut 

\ sicra ministeria apti n-M-rentur. <e ^ , ,,„, ..^ anno episcopatus 

^SSSSS §££323= 

LLrium, fwl h ''"■<"«" -"• ,n '° l ° r Z I 2ta 4knM maifa . P<«"''"" «~"* "Z 

Z Z W ■ <»'»» dit "'""' S ' " U r 1 " Ijteros Lniacos, «I mMIW "«/"<-•. « Bl ^ 

,„„,„,„„,„,, sUtere, »«« ,»'„„'„. 

;,.„.„,„„■„,/ -«"* - jT k l 

::;,:, .U- T^r^t D l'r./hil (li,r- 

cesim. E llufi i: stj/«cros .stmomacos, »« /««<»/— * 

executionimandabantur. 

58 Int.rdfc.r.1 Saulius P «roc/mm ptt» »*«- 
(um tmMMMte. rn«.r,«n« incte, «J-^S! 
ab epiocopo missum ad «« <— " ia """:"' 

«pjtat, mfA w« «"»»■• ■" c " m ''" m .'';.;." 

«,„,„ flfc i» adjunctis cedcndum tempon duxit, 
ZLv«bor»m\anctiAu 9 ustini{}):K »*r e o 

. .. ^...-ifor iion mo- Tttmnlt"* <■■>- 

deslitutione 
parocht. mJJ !«* -«• ''" ■*" f"';;',, :„ ,. Jim i.rio.0 ista tolluntur : mag,s docendo, 

, V Lrt,de ..- /•:„'■- '««; '" '' 6 $ 7,: s qU am ubeudo ; magis monendo quam mmando. 

,„, sr „„„s ,■„•,/!.,'. Q««pr«PW B " SU Z m Zm Sic en m agendum est eum mult.tudrae ; sever,- 

„,;„,.,■ »,,...<""■ « -""'"• ^SST tas autem exercenda est in peccata paucorum. 

„,, ,,„„„, ,„„. Oimto /•„ V ^27^et Ad rreees i,a q «e co„ M it. ««. /"«'™ = "« — e ' 

,/,,, -. ■. ""■ Nv '''"'r""" • / " , „. itat.fM «< <>"'» r ™ m '" B "" e ""' m s " p ' 

,„„,, , ,„ ,„ ; , IS ditioue M. 5 ,c. •«» ,,„.,.,. ,„, M „,,,„„„ S„„,,„„" 

,„,.,/,„„,.,. 
„,/„,,,„.„", 
ii„ ,«dfm Mari«n.nMW (1), «« 1 uam ' 

spectttl>atBastia,r'omoU>. cw.mri,) 

%, ; p,,,„,„, .„,«."." * er„jendo Semiaat. 

i , .,,,,:,„„„', ' /""■"■<" /<■<«'"""""•'"■■ 

S^«««^«««'«» ta, «■• B « m • AI T?^ 6, " , " 

,■,.,„„ :,,,,,/,..<„■„"./•,-.. .«^«m»«- 

„,,„ „„„,,, locendu eftormandtsauecx 

Zl • ••■<-" ^""""" M : * hs Z 

,,„,„,1 .a m ?™T*2Zl 

„ ,,:,,,„.,„,, «,//inoBr«r,A'„.,,,„, S . -,„'.»«'» 

,„„;,„„ , U t. Diebm f««li« „„„•,•,„.',"'. "< 

,„ ',„„'""' -»' ,r ;";" M " 

„„„,'., „,.„,„„,/„,,. A .,„■,■„'„• ,"„« ''*'"■"""" 

, .. »...• P M.vflTirtpr flilll) I- 59 AK««witetonU 6ene/.ctum attm ex duobwt 
Ulud netentibus. Quispv frustratus [wn-at u, tantum 
eX amtfurorem y ticompetilorissuifratremnecarit 

atqu r i pse dein mter latrones se recepent. Rursus 
duk famm irmterato sese prosequentes odw, bea- 
U Praesulis interventu, concitiat* tandem fuerant, 
pacemque, prsstito coramjudice juramento, firma- 
rant.NihUo secius, pars altera in altei-am, mhil 
tale wpicantem, ruit fatdoque vindktam sumpsit 

homicidio. , 

GO PropterhscmultisuadebantB.eAewtoo, 

ut vineam adeo inaratam dumtteret. Quimmo ejus 
consanguineusMarcus Antonius Sauli ticut etHte- 
ronymus Leonis (4) Sagonensis in Corstca episco- 

vusopcram spondebant suam obtinend* translatwni Duplexaliud 
facinus hor- 

rcmliiiii 

F /',„•', fartsst- 
sima inler 
Ivtc viri Da 
sensa. ;;;,:;:;;;,„„,/,„. a -m fr *-*- ssrJSM^*-—-*»** 

orem soUbot addcrc exfhcaUouem. F,.„,„ m ^^^ ^ , 0(1 , 

■ r'° S "'■!," d ..... ;,. S «nim. in«W.r«nl ,„„„ . Bi 

r* ■"'•"""• - " o : s f '';;,:; :;:;,,;, :; ,;,„-. «1,. L i. hM diaeces-, t„.„ «. 

c«rdo.«. 0,«»»'««' »«<*" co " i '"° el 2" ' ab incolis sive ab exteris. Malum tanto acerb.us 

asssBSssass •••■ <- — - — *- - 

/ox o- .... «i ,x, v «d AureJ. Ep. Cnrthag. __ 0)UgholUUaUaSacra,tom IV, COl 
(JQ Gerdil. lib U,Cap.D (4)Confer Cgbellum. lulia Sacr.,lom. IU, ool. >-»■ dium. 91 A joan. I. 13. AdRoui ll, 
3. 

Secundam 
celebral syn- 
odutn. DE B. ALEXANDRO SAULIO ALERIF.NSl DF.IN TICINF.NSI BPIS< 

,.______ AtHmenquietosuraaninio.contentussor- ritatU oinculo se ligavit Ctim 8. PMtyp 

Tl, Daratusque portare quamvis aliam, mihi ,,,.<.__ n/,- hu/ti* i pm ceMrartl perdu- 

* Sno immissam, crucem. Si vel uno verbo roes- usque „d morlem B. Saulh. PWoueufer hunc 

n r„du8 essem tanto onere, nollem illud P ro- S. PAiKppus inuilflOfll ui ,« n ntorio ad san< tum 

tZ Zm^aotononexsanguinibusnequa^ Hioronymum pro c ione dicere.. lonloouo oum 

S„„lol ern». *ed « Dro. cujus ex beneplacito i« pretio .io6«it, ul guoltes aoo^e, ouo non raro 

, ( . ni ni u d timeo solum, ne ex tepore no- etiam corom stimmo Pon tt/lee tinoeoat de *- 

e^m et mihi et misero illi populo. Caterum quid «6««, guieu* tonus pfleier mtructus «I oporiot «um- 

Xt it..m paulo amplius vel paulo minus pro- gtiflm Saulmm lomguom perft 

SS« • "vlenim vivimus, Domino vivimus t sive cHssimum oplin « propon, q*r. 

tiaxisse.Mt ; Corsicam redux, terham Bastim Aaout. n moriffitfr, 7)om.HO monmur (1). 

GI Ftnilfl oioitatioiio, indixerat in meneem Octo- 
brem (ut ex duabus ejus epUtolis probatur) hujus 
ann i 1571, eect*ndam eynodtim, quam guidam ceneu- 
crunt rejectamin Quadragesimam proxime sequen- 
im , Frequentissimi ad eainconvenerimt;cognovit- 65 7/. Coreicam redtix, lerliam Baetf-i fcaotii. 

im synodum, ftflttd minw gtiam prioret nu 

meroA-.im. /.. ftac pudhcavil Con. ntini * 

croia, gttious i ni&millentoe, pro- 

fessioncm /.</.. ad ejus normam ediderunt, Notani 

imscriptore* ab lia. tempestate perpeluo in Cor odiu 
lana. tem Frequcnti.^imi ml eamconvcneiiuii.iv.jnv™ r <~ r - ■ 

JL . „„_. /, , ni t non omne* con- rica perdurassc maantnam erga sacrum /,__ t oni i 

^jr-srs-'— :. «-'- - » *- 

J( , ;/r;( , (1/ M^s/, (; /.,M.n,m/,s.rn' ! /«/,n^ 1 M-».w,- / »n- ntfoie/ldem B ChrisHanos, 

,./ uiciiute 
redm es, po- 
teriio com- 

pteclitur si- 
nu. sCt -„a viifl contractie. 2um W <e slalula .s«a syno- 
da/ia pttOliCflUil; opus preeclarissimum, ait Gerdi- 
Uw (2) ... /n-.s dwlriftulttm parlos. Prima agit de 
Sacerdotum obligationibus ,- ailero dr N.rr^"^- 
r«m adnunistralione; tertia de ecclesits horumque 

statu tcmporali. 

62 Hac lempestate contujit celebns apud !.• /./■ 
„a^ s insiJas poona nat/aitt Turcas tnter el GhrxstU 
anos, hvrumque tnsiyms victorta, qua ultra vujwti 
millia luUium servitute liberati sunt. Hos mter 66 Bx hocquoque dio nventuperspectum 

babuii b. Mexander, praj cafleris diojceeeoa sum 
partious incullom remonere, Mtremam HUtii oram, 
quma Balania nomen habet. Statuii itaque B 
eosedcm suom Irane/orre, non sine incredibili inco 
(arum vrsfaUe urbis mowore. 

G7 jffel aulem 7>'.. /..'..'«.. " " "^ / "'" s r '"' '" ■ 
occidenfate, </""•' Iranemontanum dlcitur, inter /lu- 
otum Ostricono et uroem Caivi nomine, fcaoetque In 
afrmOfj ad r/^./r,,.,/. miMiario. Ad reeidendum Stfdem 
sfaluil "'' 
j(|(i (i 

(HM.am ; 
B ttm.- 
riarlum - on 
,n/ cathe* 
dratt n 
all. ' ' - -— - °r*r- ::::;;';: ;:;„;:; «,,; "« .- ' «««. - ^ ,„, am redibant seminudi, exhausti labonbus, mor- 
bis et mtscrui. Quos omnes excipicns, paterno smu 
complexus Alexander eef, oaielttdine «fthctos singur 
lari fovens sollicitudine, cxleris victum vcstUumque 
ministrans.Omnesdeindeinstructosetconsolatos ; 

largainsuper addita eleemosyna, ad suos dimistt. 
Nec cessabantboni illi homines acceplum ubtquede- 
prtdicarebeneficiHm: unde et populi favor m bea- (4) diCttim. ZoiOttO et Scmmanum amdid,t, cl ca lc 

siam parochialem reparatam ornatamque in Calhe 

iralemerezit t inquatrcs l cLbraritd ll ac:,nu l :.,i, l i 

odos, tnbus annis, quos ... districlu iUo residem 

transegit, . . 

68 Porro BalanienHs regio squalebat crassi 
ionorantia, ricttl cl stolidis tieotte Itirpious tuper- 

stitionibus, odii, pwtereo et viudults, cum eo ad 

_ . . - . _i / . . .. 1 1 ... , n ,■ ./ .i Romam len- 
dit. tum Pr_«.Iem ta-l p.n._.«mti.r«.m.«-X««te'« jjj-w- ^ ^ ^ ^.^, ,,,„,„ ,,„ 

«'«•""«'■ , ,-, o„. ..___ olilU BMl «Jfal», '""''" '"""' '■" w """' ''" 

63 A»«. «.«.»« 1572 R.m.m S . ...«.'.< S«r- J^Ti*"^ s „ tt ,,,„„,„„, ,,,„„ „ ( ?M +• f./ (,, /HTfJ- 

tem Bai 
Mlaruti 

hu. /<( < 

\ubmiilat. vus Dei, cupiens ad amussim antiquam servna dt 

sciplinam, vi CUJUS Itali* insularumque adjaccn- 

Hum episcopis quovistnennio Urbemadire tencban- 

tw umina Apostolorum visitaturi, reverenttam et 

obedientiam Sanct* Sedt exhibituri. Pnusquam 

mari se daret, curavtt ut uaut, omncs, facta cxomo- 

logcsi. sacro reftcerentur epulo, tum demum faustam 

futuann, tujuiens, navujationcm, ubi ratts peccato- 

mm poudere non premeretur. Nec deincepsinter 

naviqandumeosinstruerecessabat. Defuncto, 1 Ma- 

ii 1572, S. Pio V, in successorem electus. dteejtte- ,,.,„,, Mores, ad sua redierant. Quin tt lp« W 

capcUanus,cu iq uoquodiecontitcnas>uc,rnU r c, 

idumpusdigressuseratinltaliamreaiuasdome 

sncas curaturus. ffis in angustiis, tanta tn tolitu 
dme mterasdeditVirsanctuiadPrxpoiitumQ 
ra l em ,qui1wimpenseviroiexCongregaHon$i 

baLquiauxiliaeiessentjnei tumquidemobi " 

nuidquam ; tardius tantum cjus VOtii est sattsfactum. 
69 Nihilomtnus manum strenue. admovit open. 

Prmipuumquouma^umentoeitadtollMf^iabu- 

^.Unatwnes.tnsntutwlntlSudalitan F Instttutt io- 
daltuitsm 
,sn Sa 
mentt. Caro- 
////-/ 1 onve- 

Ult , , I III - 

i um S. Phii 

■ 
conjungit. ii 1572, S. Pi» V. in *<«m*"«>. *••* ;,,„,,,,„„„„, „ IMe it-to. Saeramnt 

dem me„m decima tertia. (uerat QrtanW XII I. I» ^ ^ , , ( , ,„ , „, ., , , 

/;, idita Pontifici ''"«"" s mti °'"- "'''' ', , , ( , .' '„„„„ ir,74. optanmnmqucnon «I 

expeditionm _.//_. a K. V p.««. ««« V^a- «..« ^^ ^^ , _ , „,,„ „,„,,„,. 

„„. in ,,,,,„,„„„, „■,„. lr...«l.rum aareorum 

„„,„,..! .,!„« A„c<. Mtart. m rem^ wmm ^g 

f „,«.p.l,-. A„„,„< jMijmJrilM <;,v. .r«« . «I <»- • Mrfc _ ,„,.„ Itt „ ,•„„„(«__« .-. " «*• 

s „p.r „,„W,.s S ,m„ s « ..„.««' /■«»«««.. «'«» e '"- „.,,.„„_,. Sau ii„ .,,/„„. m. Ardtniimfe- 

«■„/„.„<__ (3). . . ., decmnM ai. ... ««. pr«.__ »" «■'"■•"""" 

„ ttfl „„r,u ,, ",,„'. m.r„ t .<„r ; M M»**"*' ^"" , „,„'„,, ,„„„.,,,, | «W 

-;;::::.;;::: rx:::.:^- ^. *. 

* .. . . i... ,. r ii s,/, , r_ 

/,/.r. 

raf. (I)GerdU. Hb. u.cop.n.. 

(I) lbid. aJ calcem. 8S____ /iri-fll Snnulinurs 

altit 1'irnni apO- 

statam B 

Occasione 
Jubil i I 

vinni pere- 

UU) , ratur mens Derthonensis Antistitis,numforte indu- 
cendus esset ad dimittendam ecclesiam suam. Ast 
B. Alexander intelligens negotium hochumanisfere 
tractari consiliis, diserte Sancto 1'atri significavit 
optare se Aleriam redire. Consensit Papa; sed duta 
ei facultate eligendisibi coadjutorcm, quo tamen, 
ut apparct, numquam usus est Saulius. Hxc habe- 
mus c.r liltcris Alphonsi Vicecomitis (Visconti) epi- 
scopi ad S. Carolum Borromxum (2). 

76 Dieprima Martii cjusdcm anni 1575 Romam 
Patres Barnabitx, commoraturi in sedibus, haud 92 " AUCTARIUM AD DIEM XI OCTOBRIS. 

A tiebat fxducia. Tum Saulius manum capiti decum- Romx esset, rursus dctranslatione agi caphim est ; 

bentis imponem : Macte animo sis, inquit, febri tum, sicut antea semper, Saulio persuasum erat se 

liluTal.ms , aiijiic sunul codcm momentoha-cPsalmi Deo ad Corsicam excolendam fuisse vocatum ; quod 

Psal. 90, 13. protulit verba : Clamabit ad me et ego exaudiam lucidc efficitur e.r cjus ad Barnabitarum P)\rpositum 

eura, cum ipso sum in tribulatione, eripiam eura litteris. Interea temporis Thcancnsis Episcopuspro- 

fit glorifieabo eum. Illico mclius habuit sacerdos, fitcbatur gratissimum sibi futurum si liccret sedem 

atquc subvespcramplane convaluerat. PosteaRomoe sunm Alcricnsi Prssuli resignare; noveratque ex 

dignilatem ohinnni in palatio Apostolico. Cardiuali Sforlia, cujus ope Pontificis mcntcm cx- 

71 Cum esset quadam die beatus Prssul in pago qmsierat, Gregoriumfacilectmsensurum, modo non 
cuinomenSavateggio, tuguriumingressus,ficussibi nimium repugnnret B. Saulius. Hic itaque San- 
a pnupere illu familia oblatas, cum ipsis manducarc ctissimum Dominum convenit, quo ejus voluntatem 
capit '.'"•'■ Bupererant dUtributeesunt infi/rmis, quo~ cognosceret, moxque percepit Pontificem paratum 
rum nonnulli dicuntur rerupcrasse vuletudincm . quidrm ad ei confcrcudam Tlicnnensem ecclcsinm ; 
Rursus cum convenissent plures sacerdotes occasione satius tamen ducereadsedem cumpromovere Metro- 
alicujus anniversani, ad prandium invitarunt B. poli Mediolanensisuffraganeam. Tum rursuscxplo- 
Alexandrum. Quo peracto, reliquias portandas cura- 
vrrunt infirmis, quorum dcnuo aliqui sanitati rcsti- 
tuti mnt. 

72 Eodem tempore in Balania vir apostata erro- 
rum rirus spargebat. Sauliusn/7» apprehendi jussit. 
Asi tmn contentus gregi prospexisse, illum quoqne 
ad saniora reducendum suscepit. Qui cum errorem 

ti<inorissrt, pnhiicr in rrrlrMn rrrmiriluitus CSt. 

7.". Ann" 1576 Romx celebratum est JubUeeuma 
Oregorio XIII promulgatum, ad quod accwrisse 

fcruntur r.rlrri ultra Irr rrnlnm milliii . Al-'\ander, 

qui 8U0i priiniiiu ad pmin liinir suscipicudam pcre- sanc amplis, sed veteri sancti Blasii ecclesix, qux cis 

grinalionem hortatus erat, ipse quoque in Urbem concessa fuernt,contiguisvenerunt.Atqucli3eceorum 

secundo se contulit. Postquam Pontifici ccclcsix sum prima fuit in Urbe sedes. Exin apud illos hospitium 

slniuin patefecisset aliud jam spcctavit nilnt. quam habcre maluit Saulius, quam apud Praelatos Janu- 

ut pictati Inlinn S6 dard . Solitnrius vivebat, ora- enscs, Romee commorantcs, et speciatim apud Mar- 

iinin pi.r./iir nirditatinni vacans. Frequcntcr conve- cum Antonium Sauli, consanguincum suum, qui 

mrhni siniriuni Philippum A T crium, in cujus orato- poslea factus Archiepiscopus J anuensis imo et S . R. 

rio ad sanctum Joannem Florentinorum bis terve, E. Cardinalis fuit. Slatim ab eorum adventu, Bar- 

singulis hebdomadibus, pro concione dicebat. Ali- nabitas singulari benevolcntia colere ccepit S. Phil- 

quoties iimi ili.nl in Basilicn Valicana, diebus ippus Nerius, ut efficitur ex epistola B. Alexan- 

nrmpr, quihns sanctissimum Sacramentum fidelium dri ad P. Generalem Omodeum. Nec hoc locopree- 

venerationi publice eccponebatur (1). termittendum aliud mutux existimationis sanctum 

74 Ultima bacchnnalium dic Pontifcx Gretjorins Nerium intcret clcricos snncti Pauli : qui licet jum 

sollemni^cui s0,rm " cm ""''"'"' '"' septem Urbis ecclesias sup- per plures Italix urbes dispcrsi essent, nondum ta- 

praibatipse pUcationem, cui et ipseinteressevoluerat, stipatus men Congregatio in provincias distributa erat; ita 

Pontifex. Cardinalium etPrsesulum, quosinterB, Saulius, quidem, ut quiscumque illi adscribi optaret, sistere 

corona. Cum acccdcnni nd sancti Laurentii extra se deberet Mediolani ad sancti Barnabx. At vero 

C muros, obviam liahrnt ultrnim snpplicutioncm insti- prseposito suiicli Blasii concessa petenti facultas cst 

tutam n sanrtn Philippo llQC mcntc ut avocarrl fidr- admittendi novitio, hac nimirum posita lege, ut ne- 

Irs nh nisanns prr mrinorntos ihrs lauln riim innma- mincm suis adscriberet, nisi prxvie probalum n 

rum damuo usurpari solilis. Pontifex, salutato sancto snncto Philippo Nerio. Alque nolal hic Gerdilius (3) 

Ncrio. rogal an mm sii, qu\ possit ad cnrumfusam Alexandrum continuo tres illis adduxisse cnndida- 

multiludinrm verba fncerc. Cui Philippus, Saulium tos, qui hrcri tcmpore in cuna Pontificis inclare- 

indigitans . En, Pater beatissime. inquit, qui vo- scere mperunt. 

tis Sanctitatis ture plane satisfaciat. Rogatu cnjo 11 Post hecc, humilitcrsalutato SS. Patrc. mense 

Pontifuis ronrionrm B. Alexander habuit, plruo Aprili 1575 digressus Roma est. Votis generalis 

tnm illius tum nliorum omnium cum sntisfartionr, Preepositi ut Mrdiolano itcr faceret, non annuit, li- 

aiqur exinde majori adhuc quam antca Oregorioesi cet invitus; verebaiur enim diutiusextra dia 

habitus in prcho. Quocirca suadcbant amici ut oliom versari. Intcr naviijaudum, cum ad Ilvam (Elhr) 

peterel sedem, ullum citra dubium concedenddm. insulam pervenissent, horrida ingruit tempestas. 

Ast non hmc crat Servo Dei m Desperabant jam vectores. Quieto animo Saulius sa- 

SerioagUur 75 Et rc quidem vera, actumjam fucrat anno cro vacabat ministerio. Tum Czsar Ferri, in semi- 

r«5o5!§au. ir>73 '''' '' )HS nb A/ ' T "'" S ' '"' Verihonensm (Tor- nario ejus lector, haud parum territus, rogavit ut 

Uura ada- tone) sedem tramlatione ; nec id summo Pontilici protinus nd Deum pro omnium salut,- rrrumri 

liamsedem. ,. ,. . , ■, . .. , ' , . ' rocwrrerc*. 

dtspltcere mamfestum ommbuserat. Quod CUm cog- Halnla rursus ad adstantcs exlwrtatione, factaque 
novissct Saulius, fl</ S, Carolum scnpsit, ut r.r fervcnti oralionc, mnnu fluctibus bencdixit ; ct ecce 

eodisceret, qua tsset haede re Domini voluntas. subito stetit procella, cunctis beneficium in acceptii 
\.r tunc quidem ultcnus est proccssum. Ast cum referentibus sancti Preesulii precationi ct meritis. 1» E Barnalnla- 
i ii m in Urbe 
/nnna do- 

iii ii s : ilhs fa- 

velS.Philip- 
pus Nerius. iiin interesi Eoma discc- 
iiu. Sedata 
temucstas. (1) Gerdll, lib ti, eap. vi. 

(2) lbidem. (3) Gerdil, lib. n. caj. 78 DE b ALEXANDRO SATJLIO Al.ERIENSI DF.IN TICINENSl BPISCOPO 

,« tiiutumo eoaue o\w, cnentU M.popututn Atfarotoii. 

a w r„- ,„ w. ;';;;;;:;;;,;':;:::,,,' ,,, „.„,,,„. „„„„ ,„ ,.„,„, „„•<,-„ - M 

Graviitibo- gnmi oP«tu «w m> • « ^^ Snrtem- rtton» dlmtoto. 

ra< m* < ,„„,„. ,„„„ Aljarote (WJ . ' u , <,,.,,„„„,,,„.< dteta », •<",••"'" cfcrfcto, 

W t I575.Pl»ribu S jamaseptoa n »no"asM ,,„,„,„,„-,, 

teras dedi. quiaatego ^«J-™* „„, ,„ .„„,„ ,,, ,, 

adversa usi sumus ntotod ne. Duo e ap nsun ,„,„„„„„„,. 

m enses, es quibus laborav, febr, - '- * 

dum acri, e X qua ^7^.^^"^ ,,,„ „ .,,, „„„, « pubu» M «■* 

seutlo.C*nc e nan™.mdom^u»mBe^s «^ -( .,„„,.„ ,„. , , 

occubuit i vicanus, collato *™*™°- bren „„,,„„ „„,„,„„, „„ M*r. 

deret abire coactus est Cster. omn s morbo ^ ^ y ^ ^ 

afflicti fuerunt. Itaque solus remans., ^pse mnr m ( , ,„ 

mus. mulris o P p T u. cun, — h^ JJ , ,, ^ 

qui solatio foret. GraUas eg, , et M ue* m 1 , ^ ,„„„ 

ag0 , qui misericors m omn •£>•£*£ ( ,,,„„.,„,,„, ,.„„, „, „„„ mUm •„ 

t^l^-S-^* " '"""" """""'" "' J " i, "' l " i ' 

';;;.'„; „„■„„„ ,n„,,on S .^'-^ su.ff^ 

„,„„„„„,,„,„„/„ ,,„,.„■„/», cr.mpr„„, S „ «ta ■ ■ 
ur Contardi, Sajonemsto eptocopu*, „>» «aerum « 

B 222* *„ Fi* i- 3« ;;:;; 

!,„„„„,. ,,!„ — «/, *.« «•«-:»»«-';;;• 

LiL, A/ r .<„ W„W «,, S V.r v * 

/>m aiiHi 1575. . , 

79 T-„,„„.^r„</»s ''»""'"""' "'""'•" f""'" 5 ' 

se(C „„ s „„c/„P/„/',.r,^"-^' D ali.i JhM.t» B I i/i 

i.),;„,/,i Cii- 

i la. „,/ vnh lntli- 

,,,•„, repa- 

rmidtnn. «•/ 
(emptM '" 
ffafiafn pro 

ficiscttiir; tum convenirt uidetur, 

SAIToe in rraen non adnue rad.ci.tu 
er«„t/octtoncs Warorum ot Jtoororum. in Coi 

aftmiitiiaointornoci i no.t«imi r.4 h»« 

ta campiini taental mortiroro «aotfat ifurore. 
Nuntiue accnrrit Saulio »..■»-■ accumbentt lUico 

U ,-< crucem manugeetantproperalad 
pugLjam comeruntur manus, \* »w beato 
Pastoresuo.pauktimevanemtfuror.Deniqueom. 

utrimque in mutuos, sincer imo ruuntam 

ptect^ac domumreconciliatiinterseredeunl 
MlnveterataeratCorsisopini ice ■ fnco/aruin 

(f| uiulihim 
luriiliinii 

■ ■ com* 

i, iii ; 
I. , jus ibidem 

rcs gcsiz. piatutam. u* ««' """• i— . . 

,„/„ U«and.r. AM „„,"."/«•' 

,„., ,„„ ,■ i iredlmte, h 9' "«**■ 

„•«,, «rma pny '•""" "■" "'" ' ^ 

'',-'■''""'■ . ■ . i ,„ , 1 . 

86AV,«„ ■ "•""'"• '■'" '"" "" '! 

,.„,„,„ / """•"'■■•' ","'■■".«'"""""";" 

„„, ,„ ..,.'•'■'„:,'"■/«"" ;;;; 

„,,„„„., r ,. -""■ ' '"' "'" J " 

.;„,/,,■„,„■,„,•' ,"„■'"'■■'"-'" ';;;;;; 

,;„„,,„„"„■ '-■'• '""'., 52. 

„„„•„»„■/,,„ ■ "''■"'" "";"', 

„_Oo„„ ''""" 

„,„/„ ->',,'„" •;;; 

s „„„, 

TfSS ":'.'•'-'•""— •,,„//■ Soli-mlir. 

supplicatio, 
nneJu- 
bilxi ; S^t. ouiiou»' »• ■- Pn.if/. 80 invcicrniu i iui i 

iK ,« n , ,„„,„„ /•■'•*""• H*r- 5 """""' C , , Ptorfam. /', '"" » ' '"" ' 

,,,,. „, „,„/ "' '•«""""" Aid ""'' rog T- ,' ,, U U«and.r. SuMl ""«"■ «'"' 

, , .,., s ,,„ ,„,, „„,„„„„•,•. ,•••' ««'"■»' '"' "'"' " " use 

,:;„„,„„,„„„.,„„«'''„"„■•""""'«"■• »'»" '"•;"- 

/,„„,„„,• /'„„',„—"■ """•'•"' "" «■"<"" 

;:::„,, ,',„„.,„ ^ ««•». i—- *■ for " ( 

tM. ( 'rp<'///rrf. prorogare. i 

^n,,,'- -» "■■' ""''"'""'"';- 

^ L„™u T, m o,/,c„ F,„„'„ *-- »'-";;■ 

1 „„,' „o «clerfa. a Sauliis riue . Car.n.aco i, 

«™de»da «5W*-. iv» '""'■" ; ; 

r „ „„„„„„'„/. .V./.,"io»^™ '"""»"-•" 
^tom „„/• Meiiotom ,„„'„•" '"« /"'«'"" 

:;;.,„,„,/„„,,„„,,,„-„■„,/ «.«.« ,«j- 

,,„ „,„„.„/ ,„■„„•■ •«' ''«"« ■'•"■ ";;",:;, 

r „,„ M,.,„„/a„„,,, ,■•■•'»'. »'"""" r " S P "". 

: ssw 5 - .■ 

""', „„„,„„,„.,,,«„.■..-'."'■""" ;" r± ,:::„ ;,:;" 

::: ■,:;";:•:• ■ ; : ? £?KS 

-:;,'■:«"::::,;::::;::::• B=f£ :::;::,: ;: 

,; .-. "■■"''.•''- " „•:'::;: :,,„, ««— *-- ■•• 

-;•'■"■:::';.:■;::;,;;: ?i- ™SS^i- - r 

B:; 5= 1/ • 

„,/ meltora 
I, tut F 

,,„ oppldo 

Q "•' ,• •,„,,//■ 

,„//,,,'/"'"" 
allaqu quibut i ' I 
pati- 
annona 

• m /.-///• 
i i «'/- 

lulul B 

A.Tr. <//'/'- 

n/ //// / 

.s// -ui lionem 
pasloralem 94 * AUCTARIUM AD DIEM XI OCTOBRIS. 

que capiendis alumnis aptum ; prseterea xdes plures justo intervallo dusiti essent, nc scilicet ex contactu 

im um habilationi destinatas. In palatio, xdi- luem sibi mutuo communicarent. Qui domi reman- 

fmi partem exercend* hospitalitati deputavit, tan- serant, mane et vespere ad pulsum campanx, /or- 

topere ab Apostob episcopis commendats. Addidit mulam precatoriam, quam his in angustiis toti mdi- 

hortum non tam suo quam successorum suorum xcrat dicecesi, recitabunt. 

commodo futurum. 93 Lues Seminarium quoque invaserat. Territos 

89 Annons caritas, qust sequentibus annis Cor- alumnos et jam prope desperantes confidere jussit, 
sicam pressit, acceleranda i dium exstructionipluri- prsnuntians, quod et eventus probavit, neminem ex 
mum inserviit. Cum enim famelici magno numero eis malo succubiturum. Astolfo, famulo suo, jamjam 
accurrerent, quos viribus valentcs videbat, ad labo- animam agenti, peracto Sacro, dixit i Noli timere; 
)rin ,,„;„/„' fnrtin conducehat , adhibita quandoque salvus eris ; qui codcm momcnto surrcxit, ac puu- 

, ,,„,,„/„ industria. Sic cum vir robustus cis post diebus plane convaluit. Aliis plurimis sam- 

stipem rogaret, petiit ab eo Saulius. cur manuum tatem reddidit, manus eis imponens ac recitans hxc 

lahor,- victum sibi non compararet. RespondU men- Evamjelii verba : Super jegros manus iraponent, 

dicus se fame adeo extenuatum, ut labori impar es- et bene habebunt. Undequaque accurrebant viri et 

set. TumPrxsuleipanemsimuletnummumexhi- mulieres, petentes ab eo bencdici, beatosque sese 

bet "i alterutrum pro libitu sumat; nummumque existimantes, si licuisset eum vel videre vel ejus 

arripere paranti : Itane, inquit: non enim vero vestem contingere. Exinde passim Angelus tutela- 

fame tu laboras. Operarios meos juva ; et ego ris audire ccepit. 

spondeo nec panem nec numraos umquam tibi 94 Tandem plaga cessavit ; statimque solcmnes 

defuturos. indixit gruliurum actiones, celebrarique voluil fu- 

90 Nec interea minus spirituali zdificio invigi- nebre oflicium pro iis qui malo occubuerant. Cxte- 
labat. Hac de causa, inler alia multu in bonum rum, quamvis Alcricnsis dicecesis alias in Corsica I) /'iinibus sa- 
nilalem im. 
petrat. Marc. 1G, 17. Cessaute pla- 
'/// nrnlin- 
riim indicil 
actioncs. 
K gregis saluberrime susccpta, novis curavit edendam 
typis Xnstructionem pastoralem, de qua supra jam 
incidit sermo. Janus in lucem prodiit, additis plu- 
nbus monilis, pracipue adsacramentum panitentis 

rite tum suscipicndum tum udministrandum spectan- magnitudine supcraret, pauciores tamen quam csele- 
rse numerabat homines lue extinctos. Prxterea nul- 
luseorum, nisi exeuntium sacramentis munitus, de- 
cesserat. Qux sane, non sine magna animivoluptate, 
didicit optimus Preesul ; nec minori comperit cum Populi penu- 
riuiii suble- 
vai mirifice. Inprue<>te 
eptdemia, 

/ii, , $t ;////'//- 

njj indicit; tibus, ut vidcre est ex Prpfalionc novx editioni solatio, haud spcrnendam ex plaga secutam morum 

praeflxa. Pturimum extollit Oerdilius hanc Instru- emendationem. 

Ctionem, quam Thesaurum luminura non dubital 95 Pacatis in diceccsi rebus, anno 1581 Romam, 

vocare (1). quo ab itinere biennio ante avocatus fuerat, ire ac- 

91 Anno 1579 rursus Pomam fmi/s Alexander celeravit. Aliud hic Gcrdilius (2) nihii addit, nisi 
propcravit. Mediolanum pervencrat, cum subito ei quod xxx mensis Junii Mediolani Saulius morare- 
affertur nuntius ex improvisa calamilate desperatam tur. Unde concludere pronum est nihil eruditum 
cssc messem. Continuo Januam redit, venditrhedas, scriplorem reperUse, quod speciali mentione dignum, 
equos, mutuoaccipit pecuniam, aliam obtinct a can- ad secundam illam a beato Prxsule susceptam, Ro- 
sanguineis ei amicis . vim sibi comparat frumenti, manam peregrinationcm spectaret. 

leguminum aliorumque victualium. Qux navi impo- 96 Verosimile est Alexandrum, post suum Roma 

sita secum in Corsicam advchit. Spes miseris rena- in Corsicam reditum, brevi rursus in Italiam ap- 

scitur ex conspectu optimi Pastoris, qui tanta cum pulisse. Commissum enim ei fuerat a senatu Ja- 

prudentia, qux secum adduxerat, alimenta distri- nuensi, ut componcret difjicultates non modicas ex 

buit, ut, additis subsidiis Liburno advcctis, nemoin morte fratris ejus ab intestato defuncti ortas. Quare 

univcrsa dioscesi rebus ad vitam necessariis caruerit. non semel Januam venire coaclus fuit. 

92 Sequenti anno, ex Italia profecta Corsicam in- 97 Huc referri censet Gerdilius eventus nonnul- 

vasit epidemia. Ex duabus epistolis beali Prxsulis, los mirabiles, in actis Beatificationis memoratos abs- 

altera die 3* Martii, altera die 13" Septembris data, que certa temporis nota (3). Quum iter faciens, 

plurimos constat maloafJ\ictos,nec paucos occubuisse . Sextio (Sestio) appropinquaret navis, Saulius, di- 

Tota ejus domestica familia, numero omnino novem, ccndo horas intentus, subito assurgit, navarchumque 

decumbebat, At ipse, utut languidus et viribus fra- conveniens, eum monet ut quam citissime ad terram 

ctus, ccrjnt populum ad panitentiam hortari, quam appellat. Ille nihil periculi cernens, xgre mandatis 

primus, acrius sxvicndo in proprium corpus excr- paret; ast vix navi excesserant,cum illico vehemens 

cuit. Trium dicrum indi.vit jcjunium ; triplucm ha- exoritur turbo, fulminc, tonitru ac grandine cuncta 

beri mandavit solemncm supplicationem, cui prin- permiscens. Alias ex diuturno pluvix dcfectu gva- 

ceps ibat, niijra imlutus veste, nudisquc inccdens vissimum messi futurx imminebat discrimen. Sau- 

pedibus, manibus crucem gestans. Singula die pro lius triduanum indicit jejunium et supplkationem 

concione dicens, cunctos ad placandum Numen ar- ad ecclesiam sancli Francisci extra oppidum Cer- 

dentissime compellabat. Post hxc prostratus coram vione sitam. Quo cum, nudis inccdens pedibus, per- 

altari, decantatis Litaniis, sacris operabalur. Triduo venisset, habita concione, fcrventes coram altarifu- 

expositum rcmausit vcncrabilc Sacramcntum et Do- ditpreces. Coelum, quod sudum hucusque erat,obdu- 

viiuica insequenti facta communio generalis est. Diu citur nubibus, etmox in copiosam solvitur pluviam. 

noctuquc insuper visitabat infirmos. Quaque feria Ex eo quod jusserat Saulius pro reditu afferri pal- 

scxta fiebat supplicatio, cui unus tantum ex singulis lium, satis apparet, quam certam oblinendi, quod 

familits iiitcrcrat ; ac ita procedebant, ut ab invicem petebat, fiduciam habuerit ; imo plures opinati sunt 

(1) Vila B. Baulii, lib. ii. cap. vm. (3) Ibidem. 
(•2) Lib. ii, cap. x. Iiomaiu jn- 
tit. Plurics Ja- 

niiam vcnirc 

cogilur. Proccltmn 
fir.tniniliat, 
plucannque 
impelrat. LitlltUS Catechis- 
„11/ 1» edit. fnutrainvi 

talur fld ■""'- 
dnn Januen 

sem n F n ^LBXANDBO SAULIO ALERIENSl DEIN TICINENSl EPISCOPO ' 96 

,„,„„, m Cosftr An- anno 1585. Al»u» lum «uoau» jwlhwl » « 

OT lii.« s 4. «™i» f*»w« ;>"•- • ^ SuM . ( A . f7; b| ra|a ,,„,.,.,.,., ,„,,„., ,,„,,,„,„ ... gratfam 

notata in cap. V. <-„''„.' ' „„, ,„. „,,,„,, miMwKi «I copilt.1 

,„..,„ co«c,„s /«„'«'• IMM '«'<»' M ^ |raB| , ,„„ , , ,„„„,„, | 

tatis „,IG«I»."< .„,,„,v. «,"„„, ■ ( | ,.„„,„,„,,•„,„,/ 

98 A n«. 1581, r,„... ,'<•«.; ' ._ ^ ,„„ ,, ,,„,,, 

fiosissimom zeh e ^^,''' ,.„„„„„ „ mU ,„, .,„,„,,„„ „,/ „„,„,„, (i , « 1« 

faciebat S. Francscus SaU S.W, « . , ,„„.,,„„„„„„„ ,„■„ p, 4 

nmt m pr. «M- M r-J^jS „' /',•«"/■'• «« «* '" «— ' • 1 '""' U 
r „ P „ooerc< = Operam en.mvero £*•££ J ^ ft ( . ^ , , 

cerit A.eriensem m NgJ»«. *■ J* J^ ^ ? ,„ 

99 tt"»V " ^tlS^ ' "'• """ ' """"" ''""""' '"■"'""""'""" 

A-m. ««. «»«'" ** "" ; u „.„„i, ,„„,„ «mu. /v„-/(„md . , 

midi„mp«r/mr,„/,/,'u„"'« '"' A "' ,„.. ,,„,,„,„„„ ,„„,,,■ ,■,,„,'„,„," ,„ ifa 

L».rC.rii« 9 »<«r».. r C.. r: U D B ;;;;;;;;:;„, 1584. P o S ,„/„„<-„^o S , 

X» ./"•.•-••''•-•""-" c " io/r T";,,;:;,:„ 

•— **■ ■':-•"«!"''":";;„,, ;;,::;: annos auu . r»».*. ■• • . 

erant. Cxterum fruclus ex iecimU proveniebant. 
Cu m Uaqusmullopacaliam % ea B. Alexandrl wfl 

■ i ... . r.,<iui nr ili'1'inns VensM •■}''■ 

lu», 
B K:isri u„, :;;: . ;z rsssxs. < ■» 

nm BapHstam Omtmtmm. Jatn n» « ■ fl „, ,„,„ 

ril B. Alexander ; .Malam m * ™ °° "_ ,„,,„„,„, ,„„„,, ,„,„,„, " 

SP ,„c,.,*, **u ro„o„,/„,s .- /.;•"-"; ,. ,„,,,„„ „„„„„,„, • au«»..r«m « 

siam suam «I ft '»o„„ «- ^ ' /o San- aliragi - d« " """ ' ' "^ ' , 

„ orom s „.„„„„..'„m .»« ■• «<"" ",.^ „„, ,/,„„„„ „„■„„„, (5) r. "';'; 
«im occ/o«om /«„- -». "' ""';■., ,. ,„,,„ „, „„,, s ■,„■ ,/,„ ' „/»"■'•;. '; 

An« ,„o„, ,„ „»„». Co„oreoo,.o,m ,,r , . _, , ,. N 

U. V«— i «. «*• """"•*• ;;;;:,■, , •"„.■ p** • ■ c »> ,o - 

c„>,„'.co,,„„, ; ,',-..•/- /'«'•""" r " ,w """;'; ; ,„„ „ „„, k« '■• ' "' """■ "■"""' 

-^SffiS-K '''•"'''"""''"''''"'"'''' , '"':"::::;;::':;::;:l:. 

dtoMMM «'c.r.mc,. o Hoc deca Yovo.1 

canoni- 

Cfl(HJ. C 

v„/<! tn Ga- 
hiiiu chrono- 
logiam. cap . 1V ad litteram b (-')• ::::;;;i;,: :;,«;. ,-/ <- ■ 

n.oi,'»,' facertnt. ., 

105 Menu, ucntoexaltai m, S« 

9 c„„„/„ „-"-';-'•"'■ «I ,w 

-' :. i i mi.mi» rum zeto, Quam h, lentata 
Algerien- 

s, ii iii In Cor 
n'i „,„ tncur Augel cano- 

■ um 
^raroi-/. „ ,,, ,v oo- microm k (2). . ,„„,,„ .„,,,.„, ' '"■'' 

100 Oteer»»l« d„,„«m. flatel.«m, «o. pr«»»" „,, 

cJr.mm. 30cl 31 «J« «< '»» '""'"""' """ ' ' '',,•„;,„.■ 

Plili ifl 

»;:;'«:::'. - r «£ *aiS 

: Kt^SSKS:iS« -b ,■ 

M»....«l. ■„,„/„,-,»'"•'"■ < 3 „,„„,, litZuTJ 

i 9 Quo o Po„„'/ico »Bl.nw«l „0 ». coorfj„„.rc ^^ „, us <, u e tuma 
Sixto i 

,,,„. ai „„„- Utera (t)Lib. i. ,«P" ■ ^ a p ,, ; , 
(•2)Confc G ''•"; , ,„ig 351 ' ,,, „,1, OOGct-MKjq. 

, tom. ii». » 

m anni D In reditu 
plures /"!!- 

M/ ItOtUi 

urbei •- qua 
Iti singulis 

• i ii . i : il III a 

iificai "' '■' Profugot 
quosdam /"- 

$1 ,;/,n !. /'"" 

/i ; iii fovel. 
B / i ;<; con 

,, llll <■/ M< 

tuil. A»CT» E .OM A» WM ^i 0CTOBR.S _ 

ssstS=r-5- ::::::;::;::: riSSSSS; 

-,:, , ■• «■ r s^ts_SS-SSS- 

, ',,,„„„ ,,„„„<, ,"„"< ' '"'""''' '''"'"" J ,0/ * ; ',„,•„-, «mto ortolum prw-to. "'" 

^« ! ;=::= 

;:::;:;:;;,:i,:;:::. i <*-« 55*2 TsSS * ^ 

— , parari me "<«'""" '"V '"' " Vis , onH) Saulio («ra< , »'"';'"' »«n 9 -.no ;tmct«o) 

, i «k«« i ta i*«w« •;"« "' ' , „,,„„„„. „,„„,„„„,;,. « «* 

' ■„ ,,,,, „,,"""■< Pafor, ,„,", "/""' • " '"" " ' n , P „„„ Tl „ jfWta ; totmwa-eo- 

:;;„,<„ '"","-" '•'""" "";;,';:.:;: f f :;,1 * b. u-. -**■ 7* 

/:„,<< -*« A "; "' .;.. , J, „,„ „„„ <**, Bnpc »r, — «^ 

,..,„„ Bl I '" ' '"'""" '"'' ''"",; .; , , Z ,,, Uta. «nnnte, pM-niama-», ,-/»<« ««<" 

f e rlaSauUo,h«. ""<'"" ,',„.„„ V amtMp0 , M «»-**• «■*•• £*";. 

::;— 

-:::: ,_. - rrz 2TSZS^ss^u 

„0 '"""'"' "'' M ""■'"' "' ;l™ : , Wm tranotetiono, a ,.. G-'«."»- M«- •— 

,•„„,,., 1 «'-; '- '"■■ :"""•:,:,, ,,,,„„„ „„,,,— u» ^^ a h,c f*** 

V„. ,„,. ,„ ,/„,.„„„ ptolioni! teoow <k1m otrijua "W , „,,, „„„,,, ,,,,,„,., /,„■„, , 

„ .,; iw * « '<"■" "':""'.'""";:, q b:; , ; pS; n». < "- - -r «* ^ 

^S«S^?Ss ,:;::„:::;:;:::::;:::'::" 

1 ... J,,l,lll l'; 1 !// E AlphonsoVi- 

ce-eomili, 

Pontificis 

\iiiiii", pe- 
cuniam sub- 
miltil. Conclusio ct 
monilum. inr Roma- 

lllllll. ,,,„,„ „i „„ miracnl I,"-""''"' 

11 /.-'"""■ "'"''■ ,r ' s ""' ''""'"' 

„„„,,;,„., "^,"'V." ■"'"'''"";;'";;;' 

,:„„„,„ - 'i ■•'"••'•',' ■""""";',"; r 

■ ,,,,,, ,,<„.,,".'"""'" "' oi, « di ' e """","' Co '" 

,,, „„,„-„-"..' ■,,,'"",".""""';■"'"";■ 

,„, lomd.1 , ,"" •-."";"'" 

B ta T B arnaM< ,;,,,,„.. P",F"'"""" "'"" dicamns. o««t;ft»Y 

m ,„, (,„,,,) .34.RomanusPont.fex... 

eum ad regendam Ticinensem eeeles.am revoea- 
vit anno mdxci. v. Idus Maji. 

U5 A„«o 1500 id rinjularo acouhl („) <" "••- 
s; ,,,,, st> P„„„,ia. s Sodom Bomanam <„"",,"'■ 

owiBWH v xkv,.a ,,,„«,< .,",„,;„<.,£,(,„- 

„,„ v// iHm lantom Iredaotm fn Bimmo 1 ontt/»- 

,„„, „■,„„„„< ; ,'„<"■- """ I"" '<"""" ««■'""'"■"• 
0„ ( ;„,„l, .V„.,(,", S/bndrati, aictw <„,<;""" 

•» • l__ J ..,•-. 1111 li/\ (///'/". \// B Sau- 
lium " ' ' 
riensi . I 
cuie/i-Cin 
transf 
Iam. :::;;;;,:<:: «-«• ^"7"" ":: v; • 't s - •* s : a r 

,„„• <■,'":<""<"• "" '•■ """";:, ;;;;■; , : ;„;,„-„„• ,^. ,-■•" v» - *- •'"^; ';; 

=ag :.:;:::= tssss -- 

; ::::,';„: :r"" %%'» A Maror /ffc- 
rietisiwn, DE B. ALEXANDRO &ATJUO ALERIENSI DF.IN TKSHENSI BPISCOPO. ' OT 
, EpUcopo Ticinmri stu aliqwm iral u ««. hro» «wd fU ■ D 

„,„ „ pfi V .w. ,„ '.„-„„< ,,„,,. /,„„ „,'- ".-« -..'-•-.„ >■„, U | * 

;,, r ,-.,-„n /„„„„,., »•«,* Ptaeuttal „,,,,,„„,,„„ 

»0 Nf * H «*tan pri.Angel «te* 

.„.„,„,„,„„„.> ■<„,„,•,,." **». .,'„.',,.,„.■'/ ■- >»- 

„„„„,„•„,„„„<„„.• ■ ■ m „;„m«--,,,,T„-„.l,,„, 

S, xiv, a« r„,„„„ 5 ,i)a,ii,„„,- (7-„„„„- »"'• •»'»'" ''■»"'■""" •<"»"'';"'<'«'-, 

;,.„,!,:-,„,„ tranltus est anno 1691. ■ ■ .*•!■ ''"',"'" 

x meneia Maii ta <WM Saulius „ HMrii Car- ■*■*«.!* «< ■ ■ »» """■ | *■ " '""'' 

;„„„„;;.„„„ SfondraH, „„,' , , I ' » peouirmcm^t, *"".•*"* ""* 

„ /■„,,,„ ,„ ,•„„„;„„ „„„„,.,„,„,,„',,....•. «*—■<• »'■ »« ! 

nr,r),;„„,„ ,-,„,,'„,„, /„.■'/•„„„■„„'.„,„ '„„ -•*•« "<•"'•"' 

w„,„„'.<„„- <„..<„ f„.< .„„»'"". •/ •■ ""■ ""' •' *■" "'";"':"; "?' " *" '"'"""' ' 

- •— '•-;:■ - ' ;""" ":;;:;':;„ 52 ^ESE ,„,. „, . '„„. ■ « 

amoris plena. Nwnquam stbi m mentem veni ™* ^«'""- w '"""; "*' .;","' r, "m-ii IBarnaoifasspscfanfe.c. icd.mpa.raBa 

*«"•*■ «*■ ^™ ' """' """ SCf '" lUn ZZTnliauoi dies Jationi dedit. l „/,.•. ,,,,,, B N,wwd.'f fluosttmmum Pontificem a proposito abdu- 
cat. Recruduii mceror cum discedendi tempus adfuit. 
Lacrymis perfusi, «*?«« <* d Ktftw lon 9° nm " 
seflusoanfur, nsffutdfluam eo tentanie, , i 
■ „„ rwmw f S| /7/«s avsrfsrc ssu retardare. Navemcon- scapeo aliquoi dies orationi dedit. Tum rursm fnlei 

rtinnnhln ,/„///<>. quum DOD aulffl B 

. .„,1 coetui regulari imilem irolroal PJu 
rimum »'/»»</.■»/ sfl so.ftci ndU de eligendo I i 

, /(( , •„, ,•,-•„<,/,•.,.' debere dkebai pium t p$ritum E dum Romam 
.. Uur 
beatusPra- 

sul. ' ^,,,^"w/„'r,n-Mv/' ( n^v ,„,n.co»- - ^ ^^ 

~ popto Mbtat. dato, benedutione Ne tmen rr ,,„„.„„„„„ 

,// ( ^/.^.-'/-'-- ^^---; / ;7'-/' '''7'' '"'";■ J s S(l/( . mm , /( „,,„,, ,,,,,„/, , *mim aeflM Corporis Christi luce, non obstante longa la- 
bmosaquenavigatione^SawisadsanctiPetriinter- 
me mlll misit Sequenti die summilm Pontificem 
convenit, enixe eum precatus ut mentem mutaret. 
Ast Gregorius : Nihil dubites. Bli, novo te sub- 
dere oneri. A Doraino vocari, certo scias. San ,,, ingressum. Emc tamen pratulissei ille in 

pauperes expendi 

• Obviam itaque Mediolanum usque venmmi *25i" 
cMtaUi primon s aliique de civium numero. Substi Plures Ju- 
dctot onver- 

ni. 

c I' dlSCC- 

oropc- 
ral. titprimum in celebri Ticinensium Carthusianorum 
monasterio Die, ingressum in urbem m tcedente, 

^^^^^^l^^Z^ pernectaviti 

ctus ipse SpintDshanc nob.s mdidit m ntem^ , ^ f ^ ^^ yM 

epUtola B. Sauln ad Basca r eum, data cun /wn « ^ ^ ffl ( to||| ,,,,„„. 

1591,rn,^/f/rt / n,',,/,,','--H-N-''''-''-' / ''';'' ^ ^ , ^ 

sgiiw, foonc an«« omnto spocfassc, ut vacanti Ab ' . « •« ^ 

' opfimoprooidorofur. ?Wiw«4* "'i'";' /^. ',„,„/■„,/,, .<</„ < -; m /-'" j 

^ rfl fi nomdcsiflna«tts/utfAnfonius,acfaoiu mille&imi uuingt nteeimi nonage tem tuam 

w*«* *- J ^'«^ST - ..... .„„,„' < < """ """' 

Ht, Ti,«n IBlmiad .1 /„,,,/:.„„.„'„'„.■ „•■ * ^J. „„,„,,„,,,„,„.„, , .„„„.„„„ 

U8 Mw <„„,,„,..•»":<" ""';'""'■,;',., .„.„,,„, . 

,„„rf„„, ,„,•„,<„„'< «»<■>■»«'•. ?«- r . "'"* ""'",''/ """ ,„ ,,,,,,. ,,, , ,„,, ,„,„ : Quam 

,„„„„.<„.'.',„.. <„,<,„„.„,.''.'» ''»'■ ' ,, , „„ ,.,„ii„,„ triumphil Annus „■„. | 

5 „„„„„ /„,„ ,/„,■/•„< „•' <-<»""'7 ;;;;;"";;;; ;,:';;;„,. , , „ • 1»^ ,„„i.»"., „. r.mc 

auerdo,, a judaimo eonverm „,' ""',< I" ■ ' ,,.,.,,.,.,.„„. i„,„„„ I VoxquidemM '„„ 

C <„',■,/„,„■'.'••"•' '■•'""'"■ ' • ;;,,„„ ,„ ,,.,„. „ «Sanliu. nOm 

Saulium marml M verha f<" m - N ' c ''"'' ' „,''„„„„ „„„, „,„„„. ,„„/„, „, menUm „ .„' 

Plures eum secuti protflMM „„„ '''< . s - '•";' • < ' ^, ,.,,„„ ,„ ,,, ,„„,,,. „„ ,„.,„„„„„„„ „„ 

• «■«.■»' .,.-..■..'■..,„'■.'"'"■'"""" ™^J 

„,„c„m,- n r„,v'„„', ,.„„'.„.■''..'.'. » ■''"' ' „„„„•,<„., /».."'• /■ '•' 

„,,„,„„,„,»,/„». reiigend „, '"''»"" """'" '„„ ,, ,„,,'.„„„. „ „„ | 

p„„„/i,„ /,„•„/„'„■•' »"" "•"','";';,; ,„,„ „,,.,.„„».. < 

„, ,„< /•„,„„„„ .„■.'"».» <»■»<»"'"•'' ", ''■""■„ ta I .. \ ,. „'./',„ ' 

119 ,•„,„,/„„ „„„,-■„„ <••■',""» P """ iifficiieputeinhodiednmexeniplaraliqnod 

"""""" '^l"';"" nancUd impressum : e„,. « 

"'"'•'""''"'"'"""""'• , msimanuerfpta 

<,,„„■,•/,»'"■■■ '„,„„"■„.«</«»•'"-'"'"""; '„' „,,,.,„„ ■ 

"""■"'"'"', ;t" ,„ 

''•'"'"7 - - A ""'; , ' 

», •„'.■•■.'.'•■""" ^™ 1 - 7 "'■ „,,,,,„. - ■"«»<"" ■ 


raxGflrdil Vita B Baul I, • • ' ' P ' 
Ad Acla Sanctorum Supplementum. - Auctanum bu* 98 ' AUCTARIUM AD DIEM XI OCTOBRIS. 

enixe commendans. Teste Antonia Maria Spelta plus agat benevolentia quam severitas; plus co- 

Ticinensi, annie 1590 et 1501 per iotam Italiam hortatio quara comminatio ; plus caritas quam 

gra snbniur saeva penuria l» prafaia com ione, co- potestas; cura nemo nostrum sine reprehensione 

ram Deo et populo, Bpopondii solemniter se quam aut sinc peccato vivat. Nam si Dominus Petrum p \n i mme victurum, quo amplius in egenos crogare 
posset. Monucratquoque se dc elcemosyna dictxirum, 
rogavitque viros m civitate primarios quatuor, qui 
oblntam a ringulis in ecclesia post concionem, in 
mensa ad hoc parata, pecuniam i ■ Ean nv 

///</ praivii Vir sanctus, centum aureos suo nomine 
dcjioni curans. Nec spernenda collecta summa est ; tjus in pnu- 
peres Incre» 
diblli 

!lil. B / ■! diCD- 

ceslm, tiu i- 
pienA ii Ca- 
thedrali. statim post primam correctionem judicasset, non 
tantum fructum cx eo percepisset. 

129 Mense Novembri, Inslructionem edidit de 
servanda fide orthodoxa, typis mandatam inter Sta- 
tiitn DlOSCeseOS, in qua rcgulxet adjumenta prsscH- 
buntur, ut fideles aberrore servcntur immunes. 

130 Hippohjta dc Brivio, neptis B. Alexandri, qu.v continuo distribntu fuit hottpitiis, orphanis, in- nupla primario viro Ticincnsi, Petro Antonio Gon- 

falonieri, acuta laborabat fcbri, ut sen-iibus destitue- 
rctur. Illam, monitus a marito, invisit Saulius, dic 
sancto Joanni sacro. Dnm accederet, uxoridixitPe- 
trus: Ecce avunculus tuus, qui te salutatum ve- 
nit. Ad hxc verba sensus colligit infmna. Confestim r.iiii alteram 

Instructio- 

nemPc 

iiin. Neplem 

sio;m Idre 
libcrat. firmis, cssterisque vere pauperibus. 

120 C.Ttcrum nusquam egenorum neglexii babere 
curam ,- quorum necessitatibus paterne invigilabat, 
opera utena virorum fidorum, atque per universam 
dioecesim dispersorum. Quilm Balthasar Landini, nr pius ct bcncficus, qucm idcirco B. Alexander ci administrat Prxsul c.reuntium sacramenta. De- Quem 

■it se- 
queretur mo 

dinn. solebat adhibere «d eleemosynas, quas secreto dis- 

tribucbat, mctucret, ne, quod frequcntius occcdcret, 
importunus fieret i Nullo modo, inquit Saulius cum 
amplcxans; mihi tanto gratius feceris, quanto 
impensius pauperibus te devoveris. Cum idem 
Landinus ab eo impetrasset inopi cuidam verecundo 
(imi scuta, quse mconomus dare recusabat, nisi prius 
Episcopum convenisset, jussit hic non jam duo sed 
qiintuor numcrari. Altcra vicc idem nronomus tria 
prsebere renuerat scuta monialibus sancti Francisci, 
eapucinis nuncupalis ; quod cum segre fcrret beatus 
Prsssul, respondii iste, illa die nihil pecuni» seha- 
buisse quod daret. Quam vero nunc habes, intu- 
lii MtefSex, inquit ojconomus, ducatos. Nunc ergo 
omnes mitte ad moniales — Ast jam nihil super- 
erit rebus domesticis comparandis — Nihil re- 
fert, ail Prsesul; Dominus providebit. Cum qui- 
dam ejus consanguineus hortaretur ut unum saltem 
conclave auLvis obdncerct : Non exiget Dominus, 
nit, rationem an parietes vestierim, bene veroan 
pauperes. Et rursus, cum monerent ut aliquam pe- 
cuniam apud se retinerei j respondit id sibi nec qua 
religioso couvcnuc, utpote voto paupertatis ligato, 
vi cujiK licitum quidem est expendere pecuniam in 
vsus quotidianos, non vero depositam servare; ncc 
qna Episcopo, qin numquam reclius bonis ecclesia- 
sticis utitur, qua/m dum illa inpauperes distribuit. 
127 Initio Adventus visitare ccepit dicecesim in- 
cboiins a Cathedrali sua. Oum tenuwres justo com- 
periret Canonicorum prxbendas, cas auxit, unitis 
hunc in fincm bciicfuus simplicibus numero qua- 
tuordecim, quo sciliccl omnis negligentix tolleretur 
prsetextUS. Reformuvit quoque, audito Capitulo, of- 
fitntm sancti Syri, civitatis Patroni, quod et Romee 
approbandum curavil. Quotidie ohoro intererat. Fe- 
stis Nataliliis, domo, adprimumesriscampansepuU 
siim, cricns, januas ecctesist clausas rjsperit, Gcnua 
flexii in solo, nivc obducto, donec ///•'' aperirentur, 
»04 ullam seu indignantis seu queerentis protutit vo- 
ccm. In idomnem intendii operam, ui capita Con- 
cilu TSHdentini de Reformatione </</ amussim in dioe- 
c< m servarentur. Frequenter adibat nosocomia et 
scholns, quas «t plurimum fundarat, in quibus Do- 
ctrina tradebalur Christiana, quam ipsepueris non 
raro explanabat. 

L28 Quam adhiberet normam in correctione fa- 
cienda fraterna, elucel ea si juentibus ejus verbis: 
Quando, inquit, accidunf episcopis corrigenda, nique illam signans •. Confide, inquit, filia. in Do- 
minum. Altamen animadvertens marilum cx his 
verbis iiimium sperare de salule conjugis, medicos 
advocari jubet, quorum judicio melius quidem habe- 
bal xgra, sed nihilominus febri xstuabat. Tandem 
paulo post, preeter solitum illam opjnrssam reperiens: 
Bono, inquit Saulius, animo jam esto, filia: festo 
Purificataa Virginis, lecto surges. Atque ita res 
habuit, ut solemniter testatus est Gonfalonierius. 

131 Mense februario anni 1592 tertias, seu po- 
tius quartas edidit litteras Pastorales, j)lenas salu- 
iaribus sujncntissimisque dc religiosa perfeclione mo- 
intis et doclrina. Diriguntur ad civitatis ac dicece- 
seos Sanctimoniales. Postrcma ejusdem mensis die 
alias rursus dedit Litteras de veneratione locis sa- 
cris et sanctis cxremoniis adhibenda. Liiterx istee 
iuscrtcc fucrunt deinde ab Alexandri successoribns 
libro, cui titulus : C/EREMONIJE Ecclesiastice, 
singulis annis in ecclesia jxrxlegendx. Indicem qno- 
que comjwsuit sciendorum ab iis qui ad sacros pro- 
movendi sunt Ordines : opus tam cxaminatoribus 
iiuam ordinandis perutile; cujus bina misit pater 
linscapeo exemj>laria : non quod scriptum, inquit, 
istud tua dignum sapientia existimem ; sed ut 
quidquid a me exaratum est tibi communicetur. 

132 Postremo, inquit Gerdilius (lib. ui,cap. 5), 
Bacchanalium octiduo, assidue interfuit saciis cx- 
remoniis in ecclesia Barnabitarum, quas ipse olnn 
ibidem instiluerat, preces nempe publicas, AdoraHo- 
iii-m SS. Sni mmenti solemnem. Quotidic jxro con- 
cione dicebat. Ncc praetermittendum hic est quod as- 
sumptis iii thema <<rbis Baruch : Israel! qunm 
magna est domus Dei et ingens locus possessio- 
nis ojus, protinus sensibus abreptus ac in exlasim 
actus videretur , ocutis in ccelum levatis, corpon 
stans imnwto. Posthxc verba fucicns, thesauros di- 
vino ex lumiuc lniu.stos in populum effudit, 

133 Pcr Quadragesimam pro more suo jejunium 
servavit imum, unica refectione cantentus 
(non enim collationon adhibcbat). Nec alio utebatur 
aho, quam pultc ori:,e, nqua deCOCtX ct modiCO sale 
condita:. Pi\rtcrquam quod choro et conciom illh 
sct, ipse non raroper urb ku verba faciebat, 
aliorum dcjcciu, sive vatetudine sive alia quacum- 
que ex COUSO imjicditorum. Hebdommadc Majori, 
illa prastilit in cathedrali sua, qua: pcr Bacehan 

in Barnabitarum ! C< lesia obcuuda SUSCeperat. Primo 
triiluo, quo Adoratio, ut dici solct, quadraginta h i !•: Pastoralea 
litlera tid 
Sanclinw- 

ixinlrs ; 

■ lnte- 
/•.c iir sacris 
cterenn 
Instrui tio 
pro Ordinan- 
dis. Intcr concio- 

linililliin ■■rn- 

sibus a 

lur. I 

iliu. rarum u 

visilat. tngenti flu- 

. <tn i- 
iiii ope, i i- 
pilur 

Uf. NOTA 01 ad pag. 827, litteraD. 
B. Saulii morbus e1 sanctus obitua. 

Ad 6 i ap. vii iium. 71. S|>intmu Dc. 

reddidit, Qninto [dua 1 1 Dominico 

die, hora circiter sexta decima, anno salutia mil- B / ct vi- 

COS ''' ■ 

i)n,- Padum 
visttat. Ti, r: ii iii re- 
ilii mi lc.sta 

mnda 
Assumptio- 
Vatlvi 
talisD.U. r C 
Seni iiiriu- 
broram 

resli- 

tnii. D3 B. ALEXANDRO S.UILIO ALERIENSI DEIN HCINENSI iThdTn 99 

rnrum habcbatur, vix non pcrpctuo coram Sintclis- 
simo erat, ab oratione haud desUtens, nisi ul 

7 ad sodalitia variosque civntm ordines, qui 
lesiam statutisconveniebani horis. Reliquisdie- 
bus, perstabai eodem modo coram Sacra Hostia in 
saceUo, prout assolet, asservata. 

13 1 El i lis paschalibus, percivitatem 

nasteria visitavii Tdque monendo, instando, suppli- 
cando effecit, ut in >i<>>nntiUs deinceps regularem 
disciplinam perfecte re&litui 

[QBIneunteJunioejusdemanniccepUperlustrare lesim<> qui] im<> n»n.i .rumlo, 

esim, fuxta modum in Corsica adhibitum, plu- tis vero BUffl duodesi 
rimum laborans, pan passuscui- issiniano, quod qnidam tradunl 

piam seoneri esse. Xnitium duxitab oppidU Cai- antiquam Augustam Batienorum (1), ultima S 

rate et Sesto nuncupatU, quse licet Mediolanensi pten \ nderi im(Ca 

inscrta dioecesi, quoad spiritualia ad Ticnicnscm /<>■ o) quod oppidum 8St nnnitlinii prorina.r .\slcn- 

spectant. Sextio Papiam versus per Ticinum amnem sis (Asti) feudum celel R w^ 

rediens, bigenti perieulo divinitus eripitur. Vide familUt. Comes Bercuk R erus, loci toparcha, 

Gabutnnn umn.AA. Retulit Nicolnus Bocrius(Bocri) siudns incumbebat Ticini, cum ibidem uenaretur 

edomestica Saulii familia, qui pressem aderat, sibi Sauliua m inchoata, ut diximut suo loco, Barnabi 

ncc in mentem venisse de periculo soliicitum esse; tarum domo. Uerculi a confessionibus tum fuerat, 

ralus non passurum Dominum, navem, qua vir tam ct morbo laborantem paterne foverat. Advenienti 

sanctus vehebatur, quassari. Addit omnes salutem itaque beato Prasuli obviam ille processit, enixe 

suom miraculi instar habuisse; naucUrumque <U- rogam ut apud te diverteret, ibnuil Episcopus, 

scric affirmasse certs ruina objectos, nec integros quod fixum ei essei mter visitandum parochorum 

msi ob merita beati Prmsulis evasisse. Redeunti tota contubernio uH. Primam Octobru diem impendil 

civitas Ticinensis, quo nuntius de eventu jam perve- eonsuetU VUUationU minUteriU concioni, zate 

ucrat, obvia turmatim accurrit. chUmo, administrando ConfirmationU sacramento, 

130 Paulo post percurrit urbes vicosque cis citra- lustrandu ecclesix et altaribus, auddendUque eum 

quePadum dUseminatas, siatt et fertilitate insignem convenientium sivs querelis sive postulatis. 
provinciam Lumellinam. Licet viribua debilitatus, 141 Noctulaborarepodagracapiteapededextro, 

infirmaque utens valetudine, non deslitit consuetis nonsimfebn\UautsequenHdfol non 

Visitationis vacare muniis ei laboribus. Outnque mo- valeret. Ne ergo moleetus nimium forei pam fw, ur 

ncrctur Ut sibi parccrct, non ncijnbat aliquid fortc qente etiam Hercule Comite (Cftrolum VOCal Habu- 

huc n, parte prxstamdum ; n*c tamen prsstabat. tius ; ast stanttvm potiut uidetur OerdUio ei 1 

137 Ticinum rediit ad celebranda festa Assum- lio{2), qu \e Hercnlem scribunt) in hujut 
ptionisetNativilatUBeatxMariseVirginisineccle- sedes se transferri pa esi 1 \*conjux % Ca\ 
sia cathedrali. Omnienimtempore-.singularitener- Afl&rea Roveri GoloHmeu comUis /IMo, matrona 

} rimoque nmore sHncHssimam prosccutus cst Dei pientissima summo cum gaudio Sanctum excepit fo- 

Matrem. Duplici concione filios SUOS hortatus est, ut vitque hospiHo. 
inconcussa fiducia magnaque cum devotione ad eam 1 12 E lecto doloru ad Domin 

recurrercnt. Atque postrema b.cc fucv ,, mavU t jubent largat eUemo rgna ii tribui tum i 

Ticini ad populum Itiihmt- />ic AssumptionisOctava sUstumpauperibmTidMneibus^precesquepui 

majus consecravit altare ecclesiei sancti Michaelis. tndiei. Medicm artu nu haud gnarus, venam 

138 Intcrruptam aiiuic resumpsU visitatim m. rtnt mandavitque ui coj 
InoppidoBasHnianensi(Bassignano)Ordinationem reter. Lieei invUm paruii tamen Sauhu , non ob 
habuit feriu quatuor temporum. Haud protml inde etante bmK, quod ea infausta \lk 
jacetvicus-PietrodiUarazzidictus. Hicdegebat tiebat, inorementa Ali Uurmedicm ffii 

m quidam, nomine Fra longhi, membro- rectius quidem, sed nihil fei i r/ i aggn 

rum usu ttnn ex diuturno morbo, tum ex senio de- est. Qmrta Oetobrit die, 7 D 1 

stitutue.QuicumaudissetdeadventuEmscom\ t fuse\t cram recepii ea devotim 

ad ccclcstnm se deferri, fmna spe nu:ns rccupcrumir fcbn, UTObai . atque m I 

valetudinU • nec vana fuit expectatio. Accepta nam- eiatom, ingentes pereenHit toto ■ 

que beati PrxsulU benedictione, illico vires a tot quaque intamusrat* dokret. VihUomtnw m patm 

jam annis amissas, recepit integras. Rm testatus tia poseiMai mimam, divin.v subditus vniuntati. 

jurt.iuc, m \pa\ hus^CxsarClarius.AtqueuU totfdtfm«KtomeiM:QuiBmeliberabitde 1 

, /11 aii a 
spU atur. fngi '- 
morbo, dt ■ 

,i,l ,r 

mitti 

II, 1, ulli /("• Inva 
marbus, 
multo 1 11111 
cructc 

I" " timum id fuit sanationis beneficium a Saulio, dum 
iu viviserat, ccelitus coilatum. 

139 AntequamGabutiusdesam tUsima /- ati Pi ; 
sulii nwrtc tractet, duobus capitibus f v scilicei el \i. 
prxcipuas ejus laudat virtutes. Cum nil\quod hU ad mortis hujus? 

143 Aberat /'. Rotuk (RottolCjeju nfti t 

etcoma indwiduus, advet a w """ / 

bUusCaloliumaca P Qregorius I - 

ex Barnabitarum quoque familia t oum Rom . II 

1 erit, sequentm notam capiti vn #- Ma, mnorum st,r P s cog- 

, quam apud Oabutium, di- norm casuiMmdeymt.tummuUaiea 

cendum ent de cxtrcmo beati Viri morbo et obitu. m r >operare. Quem cum cum vidusct bau- (J)Gerdil, lib. m.ci f 2). lius condit U ■■'"■ 
mcntum; B uialicum ac 
cipil \ C 

famulis suis 
vatediclt, <t 
extrema dn- 

imtiir I n- 

ctlone. 
lob. ii m. Siiiutissimc 

moritur. 100 * AUCTARIUM AD DI 

lius, eum tenerrime amplexatiu : Deo gratias, ex- 
clamavit : Moriar saltem In sinu alterius ex fra- 
fcribuB meis. Vix effatus hsec erat, ecee ex improviso 
adrst et ipseP. Rotula. Itaque beatus Episcopus ge- 
neralem totius vitx, quam nulla umquam gravi ma- 
culaverat culpa (1) instituit confessionem. 

144 Potestatem ei fecerat Gregoriue XIII con- 
dendi testamentum. Plura donavtt semper sibi caris- 
simx Barnabitarum Congregationi, sicut et domesti- 
c.v su.r familia ■■■. lumetiam seminarioAleriensietec- 
clrsi.r Ticinensis pauperibus. Cum seinhumandum 
mandasset in ea lesia cathedrali, rogatusquoloco, res- 
pondii . non alia, quam ubi ca teii fideles condisolent 
et quidem promist ue cum illis, < 'onfer Gabutium num, 
73, ubi rnuclcatnts dc Injatis in tcstamento agit. 
,\,r prxtermittenda hoc loco sunt, quet habet Benc- 
dictus XIV "i iiniir ipsam rem (De Bervorum Dei 
Beatificatione) Postquam enim di cisset (2) in causa 
Papirnsi tmic S.-rvi li.-i, mmcB.AlexandriSaulii 
et incitata Patavina€ardinalia Barbadici revisa 

fui88e trstamentaab eis condita, inferius (3) addit: 
Memini in causa 13. Alexandri Saulii ex Congre- 

galioii.' Cl.-nn.rinn K.^ulariimi S. Pauli Parna- 
lnlaniiii, ail AI-tiui -n.i, .l-inde ad episcopatum 

Papiensem {eeu Ticinensem) aesumpti, dum Pro- 
motoris officio fungerer, duplicem, et quidera non 
raodicam,excitatamfuissediHi.iiltatcm:alteram, 
quod, licet Regularis, testamentum condidisset, 
et heeO fuit de medio sublata per exhibitionem 
facultatis testandi ipsi concessce asumrao Ponti- 
ficc Gregorio XIII ; alterara, quod non servasset 
modimi in facultate praescriptura, et hac quo- 
que de medio sublata fuit a Postulatoribus, qui 
ostenderunt conditum ab eo fuisse testamentum 
ad causas pias, servatis ad amussim quoad sub- 
stantiam et quoad modum praescriptis in Indulto 
Gregoriano. 

\4bSabbato, qui Octobris dccimuserat dies, pe- 
tnt instanter Viattcum % ad quod horaintegra medi- 
tationidata, te prxparavit, rursusque peccata con- 
fessus cst patri Asinario. Tum per mediam ferme 
horam dc cxccllrnttii dirinx Eucharislix disseruit. 
Fidc tenerrimaque devotione plena erant ejus verba, 
adstanles, haud exiguo numero, ad lacrymas moven- 
thi rt singultus. 

146 Versus nootis medium, rogatusa comite Her- 
culc quose haberei modo : Expecto, inquit, donec 
veniat immutatio mea. Illuscescente die, Extrema 
poslulavil muniri Unctione. Convocatisdein famulis, 
ultimum benevolentis amiui exhibuii testimonium i 
blande cos consolatus, Uetumque se mori professus, 
quod tn obeundo munerfi pastorali id sibi coniinge- 

ret, vrnimn ub rts jirlut, si quaildo trtsttlnt affetis- 

sct, vcl niins offensioni fuisset, singulis monita dans 
saluberrima, Tandem vmpertita cis, inter fletus et 
gemitus, benedictione dimisit, Reoepta dein Unctione 
sacra, recitari a P. Rolula voluii Animst Commenr 
dationesi quibusrespondebat, invocans sanctissimum 
Jr.sit mniirn , seque ipse signons in fronte ei pi 

1 17 Gratias prxterea agebat, quod mentis plene 
compos mot\ retur. Denique /'. Rotulam rogavit, ut 
Dominicam prxlegeret Passionem ex Evangelio 
snurtt Joannis: quaadmediam ferepartem recitata t 

stistulit in nrlum OCUloS, atquc Irnitrr ipwans, aut- 

eap. m. 
i .1. ii . ap xxvi, nura. 3. D EM XI OCTOBRIS. 

mum Creatori suo reddidil, undecima Octobns die 
anni millesimi quingehtesimi nonagesimi secundi. 
xtatis 8UX quinquagesimo octavo. 

148 Continuo vultus 6JUS, morbo frnctus conva- Curpm 
luit, rt miro veluti splenduit decore; quod indicium 
adeptxjam glorix interpretabantur. Protinus ceepe- 
runt singuli aliqua ex iis, qux sancto Viro usui fue- 

ranl, sibi vindicarr , ct nniiiiuulim cnnonirvs Bcl- 

lingerius, Ticinensis ecclesix patnitentiarius t rrti- 
riu/t librum de Imitatione Christi, quemB. Saulius 
secum ubique ferebat, etquisub pulvinari morientis 
repertus est. 

149 Vulaata beati Viri morte, ingens illico fit Audita ejus 

J ... mortc, /?/ ))„■ 

concursus, ut janux non solum arcis seu xaium co- puticoncur- 
mitis Roveri obserandx fuerint, sed portx etiam op- sus - 
pidi. Nihilominus ingressi plures sunt, mams ejus 
pedesque osculaturi. Paulo post, pontiflcali in ornatu t 
exponitur funus in preefatx arcis conclavi, quo per 
viccs convcniunt sacerdoteset clerici, o(]icium dcfun- 
ctorum recitantes. Scqucnli dic, defertur ad oppidi 
ecclesiam, uln slupendum inter populi concursum, 
justu junebria solvuntur. 

150 Dessecto corvore, invrntum cst jccur tumidum Sacriim cor 
r . jius aepom 

et induratum, pulmo exulceratus. V iscera composita llirui paro . E Calotii in parochiah ccclcsia, ad qux exinde fidelcs ^ caSi;" 
perpetuo confluxerunt, ucc pauca patratasunt mira- 
cula, Sacrum corpus delatum est usque ad Tanarum 
fluvium, atque indecymbm impositum, Papiamver- 
sus devecium. Addit Qerdilius cymbam impegissein 
Molendinas, jucta Alexandriam, sed absque detri- 
mento; Tidnum appulit xiv Octobris. 

151 Deposilus primum beatus Prxsul in ecclcsia hinc Ticl-^ 
aS. Bartholomxo dicta, atque recognitus a Vicario fertur: exe- 
et Archidiacono, prxsentibus viris ex clero et civitate quis ' 
pHmariis ; sub noctem sequentis diei delatus ad ca- 
thedralem est. Transiit pompa funebris sub porticu 
titm adhuc intcgra, ubi dic ingressus sui in urbcm, 
prxnuntiaverat populijubilationrm,intusquam prx- 
tcrirct annus, in luctum cssc vertcndum. Eluce- % 
scente die, qux erat xvi Octobris, exequix cclcbralx 
sunt, sub quibus P. Carli, ex Barnabitarum fami- 
Ita, orationemfunebrem habuit t non sine ingenti /u- 
crymarum imbre. Tumulatum corpus ibidem est in 
majon navi, ad imos gTadus, quibus in sanctuarium 
ascenditur. Primumsequens apposita est inscriptio : F 

ALEXANDER SAULIUS EPISCOPUS PAPIENSIS 
HIC JACET. 

Ast brcvi post ultcram composuitP. Mazzenta, qui 
et Vitam illius scripsit. Quam vide apud Gabutmm , 
in Annotatis ad cap. vn littera c. Confer etiam 

ihtilcm num. 72-75. NOTA 92 ad pag. 832 littera F. 
Miracula post mortem B. Saulii patrata. 

Ad Gabutti caput ttltimum, num. 100 ad calcem, 
Sub Additaraenti nomine, opcri suo subjicit 
P. Petro Grazioli, Barnabita, qui B. Saulii Vi- 1 iii. caj». xxxv, num. 11. tam F DE B. ALEXANDRO SATJLIO ALBRIENSI DEIN TICraENSI I >PO. 101 

tam uo trmvorr hir in numrrum Deatorum rela- recuperandx Valetud SaU 

lusfuit edidit pluramiracula,asanctoPrxsulepost lii, rogatque signari m HUco 

'•;;;. ; ' fl atque „„,,/„, declarata in proceoiu oftdorttft, fiftrfa cvoneicit, oc seouonti «/-• sanus il 

r, . .... ,„. /, ,,• nnUiro in lali- IHt '"'"'""^ BCHftMm. 

VIII. Lnno 1878. Apollonia I Eicum 

expectabat qui tumorem, quo laboral 
Magna interea cum fiducia Ires nuu rntfttl / |/; 
ad /„„,„/„„1 B. Alexan : rodounl iifo . »t- 

/„7 ,„„',, '' ,s """"• "" 

,., ,.„,„ . wrtio tandem accedunl . ol Boflft/ieafionio. f7a?c Ifope hie ex galhco tn iatt- 
nm nrsaadscribenda sunt; suppressis tamenpau- 
ds aliquibus, I itius habet, scilicet cap. wn, 
„ ttW . 82,83. 86. 87,88.80.95,07,»/, Gor- 
,/,/,„, /„,/.,■/, oon ut Qabulius Daria de Re 
Sf , (/ ( i, Leggi, i'« "' "'""• "• quodsecundo R 
ftrtvf de intonia Succia. D • ili m 

(i fMi»it«r<*. Wuricola <■■' 
,,„,„ lysicon- .,„,.,/,. LntontaSui """"" """ " " ' 

T AllM0 ir.i:? .^,./m«.« fe«fl/«. aoWcoloCfffo- ecco ooaon. mmiH mater obdormUi i . cumq 

J n J s tantolabora7attotocorporecruciatu t tfj /" roe/ieref, N 

' ,„„„„,„, /,,,„ „„, msjaceret. Quadam beneque valentem reperxret. 

TTeptnlopot ? uammco^ooocle petii. IX. Cffrotuc Berfol inter equttes optto («p»Q 

t£SL» iCarolaR r ,"" * pflrfllyficiie flrdcndi oompftur ,. . . , 

JJ? Mffl ortafa est ut in lapide t sub quo con- otiidom, Bcati RocAetfo si, l«o lioera«s ,- u 

ralj/d i Rfufta 

,,,'a»(i tana- 
tur 

B ^/ura. flooi 

tinn ; 

tiescit. dita erant B. Saulii oiocorfl.eeoecoifocarot. Parutt 
m%CCS pitquecoronamB.M.V.devotepervolvere. 
Dictamediaejusparte,aplantisusqueadrenescon- 
V aluU;absolutacorona,perfect6sanusadsuosred,nt. 
II Anno 1619. Catharina, Sieronymi Farsinx, 
dvis' Novariensis, luror olfmfli tiWom </<"""•••"« 
/tede tabidam habrbat, prxterea acri xstuabat febri. 
Frustra integrumper onnum, medicos adhibuerat. 
Desperata vocat confessarium luum, P- /.candnim 
Bontperfi, eo: Congregatione Barnabitarum, htc itfi 
auctoresU ut ad B. Saulium eM/Mfl ( « N /""" / '" " 
sisanttalotn rocuporol, oNsfttKn so «rf o/us lumti- 
/„ m ar^ottoam lioiam, ao cwrafttram nl MenaH ih 
^u / W )iv, celebrelur.Protinus sublatum est ma- 

lum et srqumti dU OOtttffl SOlttft. 

III A«»iol659. Manjanta Cajetta Ticinet 
cum nravida esset t ex scala cadens abortum / 

** • .1.1 «...,. — *l .ltf-li**»- iHiraiiisi obnoxius remanens, ad Ittmttlttm ao] 
roltift, ;n ouo, ctttn aKud non poosoJ, facuil pro 
lus, jrrrrnti animo "' uocans ooal itm Prossulom ; noc 
/ruofra, wWto cntw solufa paral ntrroxrt, 

atque Gancellarium Episcopiconveniens, rem prout 

gesla rrut, opOTtttl ; HOC /"'^/"" """/'""" "' '/ l '"" > ' 

,„„/„ laftorawl. Hoc alterum esl miraculum a S. 
Congregatione probatum. 

X. Apollonia de Bonis, annos nata duos cum di- 
,„„/,„ ,„„„„,„ apposuerat thecse, cu/im sttWoualtttn 
erfltooorcttlum.-fluod ouWlolapoutn manuminddit, 
A.vus perlerritui prxceps od lumuitttn boali Pi '•" 
IU accumt, spondem argenteam u nalmam oblatu 
rum % sipuellula sanaforet, Domumrediensmannm 
reprru integram. 

XI. Anno 1618. Stephanus Campeggi . civu 
Ticinensis, cymba per Padum vectus, ab in\ E /•»,•/'/, 
ntu l**a "' 
faprfl i 
(tiifur. ,,, A ,,,,„, (Uri, mmm ^*** ■; • ' ■ ; " '. ' ' .,., , „.,, u ,,,,,,„■ Jschias de- 
pulsa. Fraterlaicus 
,.i iiai nabi- 

n orli i iiii 

mis sa- 
natur; mum redigitur. Jamque moribunda beali I rsesults 
veste (Rochetto) ifffHffMr, Ottodipsodctn maonactfm 
fidumffa4oinumoiWapp^an8,i/itcownt/aJtttt. 

IV Anno 1672. AngeW Camilla Brum acutts- 
simadivexataUchiadeJamlectoexsurgerenonva- 

h at Nocte quadam quum pretter solitum cructaro- 
NrMtMflM dooporarof,anparotoiB.SauliU8tn 
pontificaliornatuatque miro v/-"/"'-'' '"'" 
Lneoporarojttoot, proooo aKffitao oi diconffo 
„.„/„, fl & fl- emtf ffloamotflnanooa:octtltoottWatttod- 
5P flr e t.^odomnomonfomttfioroanifafiroofittttffOOt. 

V Monoo A«o«elo anni iQU. Laurentm Ma- 
ria Obez t FraterlaimincollegiQPalrumBarnabi. 

larum Tianmsi scptuaginta annos natus, •, febn, sett „, eodem momentoconversus.ferrumillieripm 

allaborasset. Asi infoi ' '" '" /'" 

,„,„ [flpwooot: auominicoatforpodiottoarrtpiono, 
a qu u immersum tenuit t noc dimisii donee intor- 

,,„/,/„,„ crodorot, /'' toci, «• 

,.,,, fl gtt «fldfl|iifttdinomocto/ioa:flpodflrttmffOO 

/,„„/. Ad Saulium, </"" '"''" r ""' /m ' Stephanut 
confugiene aique orocttis, Ottflei hihsmi wfo ■ 
adwroootto incodonj /hnw, ***» / ; " 

/„„„„„ tmmoriuo, ad cymbam pervenit. At i 
dttpliciwcaptttrontttricftt, o* M mhjt 

| /„,„•. ni pracepsalterinaqua »* 

, s au Uo rwrottooo commendans, Denuo veluti 
nloinmtuiti aquUfionultrapictuetucendentibus, < 

,bt* 
aqui» "» 

r„\ (•,•„'/// iihuii simile. ' micus 

liuriti 

ritu - 
alusi tarum Ticinensi ooptttflOtnfo ""- '""""; ';'' ';/ ; . ( „, l7/ , „.„„/ salvus; ubi alligata 

auatnpurpuream vocant, desperatus ***£* \ ^ de dtipfici acce- 

flOtoHdemoiflHfltttrmonOttndttooofltiPra LttonittoSflncl 

fea „, utdimoo/of,i?ocffelfo.iVocH^ffOffH« x ^^ ^ ^ } 

flomrflit, ^ til medtctio, cMrtirfltii csfertflu* , </ - ffl ^ mnt0 tllvum 

• ""'" / «"" v,, mortuum re.u«.to- ; 

tum vocarent. Atque hoc alterum ex duobub mi- rectpm ,^ ^ ^ ^ ^ ,„„„,.,/„„/„/, 

raculis est a S. Congregatione, in Ordine aa ^^ ^^ p ^ , . u ,„ /;/ „ ,, r „ 

Beatificationem, proba ^ t// - c0 ftPCl7 „, ,/, rpartiil 

VI. rorooio rafioffHimflffl ffflMO, oadom ueifo tooi ^ ^^ /;/ fc „ 

KMff»flHffiff,protiHtteoflHitff^rocttpera^ ^ ,,/„,„, 

VH.^ ' ' • ' " ' / """ , amctabatur.Invo ndfo. 

p ttiofoori,m. *J* P^J 

-• ,/,/r, //' • " " 

nenato mot piu ita alter al Uullt > 
i 

ytica, fBedU u 
natur. AWiBnmiB™»^^^ ,,,„ D 

crum ,„ ,„,„- „„„o, m «/,,.,„„ tt. /™<- -J' : . ,,,„,, mor, ^A- - 

ermn.HicfamtoU.nsolv^™ gj ,„„,„„„.,„ /„,",„„, ' - 

M «w 1617. bwwa M '••• »<;; » px. . /•■"<""<< «"«• '""""'" ;.■'""''; ' '"" " 

,„,„, b. «M Adfuil << -"'" ;" ; ,„„', A^ruii - B. U« 1« i P">< ' ■* 

p t«H«tar Boni/*rti, Aortaiwjue oum «, » cor/M ,. c ,t „„„„ «W* 

B M. .,■,„.!,■ «■* '■"<"'"' '".'<"<■« ■3"°^" '"' XKV1 A J„ i aC„r, W „ l 0^r«..«^r, m J«j»«^ 

M 'mp«» ra<. ««** fllfc(a ,„ ,, ,,„,„„„ »* *«■». "»- ""< 

«rotimUiJ „,.„ „„„„, ,,„„„„, nmiiiorem. / „'" w«ri,« G«<' u '«'' '""" 7 

nsz&r «*«. <■<•' • <— /vi """;^ ""' " mu " JJ !;,„,„ im **«■ """"' s """"'"' *r 

-• ** ■'■ ""'";' "; i" r " : Z ;,„„„,, Mka o/««o .- /.„ *• wt" uss " ra "' s '"'"'""" 

, XVII Miirtlm Lnduvica tonjaionuriy mu 

^'-■'•/...,/" "«-<■ ■'";,";"""""'";,::; £ li* *««•*. ° ■ rit 

/ m /.■/•<■• ••/•< ""•"'"■■ ■ -' " ""; " „ ,„„■„„.. ,.„„,„-■<■ — ■■"" ""'"" t 

«- '«.'•<<" '<""• '"■'■•■"""■ """■■ ■ TZtma ■ ' ... ■■<■ «« '■'■'""■'""""- r '"'"""""" ; : 

XVIII 3 ■■ '•■•</"'•'« ™"'"' '""'' ''"^! ■ „.„/b Saulii „„,„„,"», '-■<■ TW» '" """ 

«,. „„r„ s ,„„„«,, ""•■ .."//"<■■''«'• «-T ''.""' „ „ ,,. „,„„,„ ,/,-/,„„„, ioteraro ***. "/<"<"" 

«„,„,„•„„, Saulii ■ '•<'•" '"'■■ ■ cx '""' m , ,„ a ,'„„ .,,.,:„„ f „,,„ „ s < ',,«.'.''" ! "" <"<<"«■""■ 

,„ .. „,., ■„-" «. /•-■ " ' " " '' '",' ,, „/, „,. 4"* '"■ '"""■"" ,s '""• , • 

,,„,.„„;'„„„ .„..„„'. .,," < <<■""'"<" '" "'■ '"'' "' ' vt' I P D.Nicolam Corrani. ex Br- 

,,,„,,„;„„„„„ rur /' '"-"' """','■ '"" rat. B 

/•„, , labc, R monachw 
hemicrania 

: lll. ,„,„„„.„/,■„■,„„:,".'" ■'"""■ ■'""■'"''■"""■' 

W ro«o,.<iisIuI«;auo/acio,/iIii«coB«atoit. 

m ,. „ .u,„„„ Antoniiu /;,//,„„. ,„••'..'- 

,,,„.,,,„,,„,„„„ 7. ,„„„,/S.S„/r,"„,- ; . ■<■'■""" 


ffi/innj ,. i ■/- 

r/ Xit. r;::;:™:;,;,;::,,- , »*-— • 

. ,., -sfx-iir ;— „ „-«■'. f-sai 

-;:,,.;:::,:■:",::■::■,::,■■;:::;:-•■•-;';;:;,,,,.,.. ., - B 

,,,,,,„, „«,/)„-., "'"■'■"■"■"-'"';,"■""'•,; iam 9tt o«di , -<««'«« r»w i </»«"" m ""• """"' 

, < '"■■'''■ ■/.-//'"'••--" <""'""'• S' iHflM rri P oroiur,Boato S .oom«.na-aflo ; «<*- 

XX. !„!„,„ '■■.' • '•''''''"''■ s '"''™ o ilooo»vateii,nooo*i»do juidauam «* «a paw» ««■ 

,,, ,„,„„i„„ „'„'" '•'"«'"■ 1 '"' er - B - baul , 

,,,,'„„..„,„„,,„/„„„"■'■"."■".'■•<""'"'■'" '"'■"'■;"''';' flua w san- 

r///iui-. <<*- 
iiif. qradalim so- 

luta. NOTA93adpag. 833, litteraB. 

F 

Alexandri Saulii Beatificatio. 

-^erdilius, Vit*B. Saulii Hl. m cap. im, Msto- ^f^ 
lx riauii,.'" cute^UofB»moria!f<!ddi|i, ^»'^ sauliotxAt- W«//, , 
kt. /{, i , . 
tatus. iii r,'ii.^i»<«'>> »" " . , . 

//n . „„„,, <M/HIW llHo snj.m ntiim produc, 

aperiurespiraummtun pauk post, dato ei toad 

PriBSUlM /ii-/////«', /'.//'""""■• 

\\l.A//.//v,/s rorni,tef.wiama«amodwwnr 
, I(J -„, /.//,/•,//-.«/ //«.ru, «eonlto ^aftatof ad/iiWo 
,,.„,.,,„, ^ mtt lum«wttaw«oratw;atatt6t»pofp^ 

tuum Kterattw <■•>/• 

XX.. .!„,,'-„ 2WA.I /«<< '"""'»'"■;• ^J„,,,.,,'z ) v,„,/„,„X/KoiexmA /OT /, S 17.n «• 

"<• « ''•■"'■■'■""• '""■";"• r "";; :,;:: ; „„::::„„„„ ;;.■.-. - ■> - ? '•■ 

SauUi, ,.„'"/ „'• ". "' <•""'■<" ""• '","", •„ , „„„,/,„„„„, ,,„„„,„>/.'.„/,/„-.<•/'■■<■■' 

„„„..;,„.„„'.. '„'" « '".'.".' ' ''",""', ' „ , ,, e servorum Dei Beatificatione (1). «cul «i 

,,„„„,, „, M '■• ' ■'• I ' ;" "'" " ■;,,,, /,,,„„/„„ (2). A nioauiaa rom na- 

Ao, ■■ ■•■ •'.... «" "■«■''."■ "'-''"'■ '"'-■" *r :. ; ' , , „„ .„„.,„„ /.„„/," « ^ *- 

- "<•"" '"""'"• ■"' ' ' "r;:;,;,:;.' ::'~ m , i •„."■ - «««•' **■ 

/ '"•- '•-. '■ " "' '■"'■ i '■"■"'"","'," ,„■,,,.,, P,va, ,- ',/.'"„'„■ "'/•"■ "<""''«<"■ "»" '■"'""'■' 

.„ „.„„.'".' ■"■ .■■"."•'"'■ '" '■■" """ " * ' la}m ,,,'„ u ,„„,„,„„ „,„ ; ai,«o v,,/„, „„. 

''"'""""■'■''"''• ,, ,, , „„,,„„„, „„,„„„.,/„•„,,. „,/„','„.,''«'« -„/.,.','''„,»""■'■.'■■• 
xx.n. /''/.,.'■'.'"■' ' """" ' '""'"'• "" „„',,,„„ ,„,. ,„, „,,,/„„„, ,„„ ad jraduo, ',„'- 

'••"■"■• '""""'",'■' ,':,:;''.;:: ,:: s :,;, ;:,„.„'„, * ,„„/„,„•., '„,"«■. '.«-<- 

•'" - ''"'"•'"• """" ■ ,.;, ,,,,,„ ,.„■ .<„„■ '.-,««.„«<« „• ■••'"■ *■ <"-"""• s ""- 

B. Sauiio ,,,■„ „, " '"'<"> « [ uuis „,„„„„,„ „„„„„„„„„„, ,.„,,.„,„ «,„„.„ ,',• 
''"",'■■""" '",:,,, ruaiioapau- gntatk " .„„,„„-,.„..,,„„■„, ' .«' '" "<'"<'''" 

K-S SK 2 ■"':'"•« *-- -^«-** mXlb.ll, num. n, 

ip, u.vn.nuin. 3 et anbi. : Memorie de* PP. Baraabili, llb. vi, cap. vu, t. I, P- 
ws et 

p«r«0 „ rB AUMinWO SMH» AUMBW MS riCfflENSI EPISCOPO. 

mhj ^-» v ' m " '''" s, " ; ; ;,,;,;,„ .w,, > « •„. au^ , 

"" *"''"' """'' '„,„,.,,„,<„ OmtMr*** 

„„,.,„, BwjW» " ,,„. ,,„ „„,„„,„, „,„„■„„ ud .. 

..fer/iusB Saulium, dumtntormor.aioo<M f< ..,,,,,,. ,,,„„., ,■„„, iT «-mj». n „ .„„„.,„,„ kaim ; Dw** - " """ 

,„„„,„, ,-,„ ,„,„„,„>„„...,•'.'»"«'<<<''' 

: . ,,: •.«.«.« '^/;"- 

;„„,,„,,;,„,,.„,,,,„„■.,..•,■,.,,,'■./..■ /v-. 

;„,,„, <M,,r,,.,,. * •** "''"'"' 

t».!.l. M iii{i fVftMiiaiio » onwco- , • CU//JM 

Calolii; rerei araennu*, »mn <<•• • 

dralisjam 9 U % asthaudfeliciaricumw 

rant voiivis labelli 

aUisqusidgenus.Cla pimanmat Cathedr 

Dominicc in Atti " «taodo, -, — ' 

cflnsionow Domtni 1 '<"""- '"'"- 

"""■■— , Nj fl auerienda foorunt: tfmonduin oniw .»■■•'. w 

K.w-*-'^ " SC „;: , ,, / ,^i.-.—- '-""""'- 

1 "'"""" ,5 K < u ' ?" , „„,„,, „,„„■ «m,-t.S«pplmb 

',,,,,„,,„ Maii, anU 0«rtw«rii h. " • » „ ,, ,,,,„• 

;„,,,,„„„,„,« ™,„r„ P. /;.„.,.•.„,.„.. • « :.,,„„„,,„,„,,.,,„,.,„•„„., ,,,„„.,'.,.„„ „•„,. 

tornaoitar M*« ^ ;''""' ^ "*£ '"'- "" ''"' ^ - "' 

1* «h. '--•• """-'" '■:'"';' '"';;;„;;, ,, „„„,•,..,■.„-..<(-» ; " 

„,,„,•,. ,».■ D». P»" S ' ' '"'"' • '""",' , ,„•„ S...T.r RU ,. „M „„•,,,- 

,„,„,,, B . Saulium miracalUi V» rvpondti .toa. ™ ft ^ _ ,„„ , .,,„,,„ 

,„„, , . Domimn, oitenier, •*»>. P ;■'/•• .,„,„ ,, „ .,,...,., „ . „„■ 

,„,„, ,,,„.„„„„„„./„,» „..» <"■•• </'""" ''""" * „„ . „„„„,„ „„l„ ,„. ib „„ ■ - ■ ** 

;,„„,..„,„, ,..-»w"' -"'""'■■ , ' "";""' , • ,■ ,,„ r .„.„.,-'■»■■ ''■■■;■"-"• E 

„,„„„,• B*rf /•■•"»■ "■'■■■;■"" '"' ;■;,; „ , „„ ;,„„„. p. - - "'"""''■■" 

. , ,„„„„ „ ■««- « <■' «■•-"""• »- „ ,„„„„,„,. „,„„„ ui „,. «■'-<<""■ "'"''"'"'■' 

,„„„ ■■.....» mum v» <»<•<■ "■"■'■;■■;. '■■:;";,;.';.; ',.'„„,„,. ,„„,„„ » <■<■; : ; . 

, m Cmg regalionm, mi ',<<«■< "**• ' """" ,,„., .,,,,,„„<» ,,„■ „ I „ *** 

„„„!„„' .Octavtoi „.,■/;,■'.;—•<>"' '„„„„,„.,„,„„„„,,■,, n. <•„„„■„„„.. 

■ R Alexandro in AurionHmmmaw- ""' „, „,,.■.„■,/„„.,„ B" 

ffiS-. ,■„-/»"..'<<■<'"" ;;;;„",' ',':,,,' „.,„,„.,,.■'■.." *■ ;;•• 

" 1 . ,.,„ „„„■,,.„ imaainem, m uUm utm* " „„„„ ,,„,„ „„ ,„,., riM 

; „,: , <,„■„,. ■„.» -• «■ ""■'"■"'■' '", ,:; , v .„ „-, , ; m « > - '■;; "■" 

„,•„,„ CUm Algarolontie elovart ,„,,„ '"" ,,,,,,,.„,»•„■.„,'•'•„ I',,"""'" 

^o^»^^-"•* |,,H, fT■ sff^s '"" 

?' „,„„,'.„.,„"<■««. '•'■'"<"' '■"," ,' ,onis.q •■■'■'"'" " ""' 

""•;„„„ a„„ .'<<•' ■■ '"■' rrxd ;- H ,,:„„«■•■ suuKi, m i • '■ « ■ '"'° e co9so - 

ca „ ;!,„„, „■ '" "<"-"'- n - A T c ,,:,,„ Bellamino. ho« ■ '"" ■ ■»■ 

''"'""""" „„„.,„„„,,.,,,.„„»'„««<" '^ , '- , " w , ,„„,,„ , ra uictiintro,l,,,i,„'»to-- 

:":"'"•■■■■••■'•<':;::;::;:;.':::':',■:■ :;"":,:::;::;: ? 

G„ ■<""" ' "'""" ' ,'",", 

,.„,,, >■„••'■ " 

'' „„.,„., „,<,<„„„„.„„.„<„ <""' F 

:;;:;":;::;:: ;; r ,., '=- 

m ,reparat.Atm,i*mcatoheaU>Pr^v /m a , „,,„ 

i A «„c «imns • hic virSanctus spni ,,,,/,,,,„,,'.'<<"' ,l Ki ' edirtmn Vr 

, n/(; „ f af.quolocussnius^ ,,■!> „, 1(// „, , ; „, 

i 1 

:■::,:; ::-'■ ;;:: 

," 

pag. 39.. I ^^ [ni/onornttono mw, w" '„. 

»™';,;r::::::;::,::.";;::;::::. : "<;- 

7rrx " N ;/ f ,,„.., w/».r,r Aotfluodamdio. | 

/, //- 

I (l)Ughell. ,a.t.lV.col. B 104 * AUCTARUIM AD DIEM XI OCTOBRIS DE B. A. SAULIO. 

i<eei««r«eU U .QuodaricTah*c l !, I • »- sUntiam et divisionem. A»ctoris«oMili«mj.,.li- 

rum Benedict XI V(\); /Ui I". »'■/»". «*■ cent. nec non propos.t.ones, s> 9°»» nt '~ 

,„,,„„„,„„,,„,„,,, ctCanoni- dignas; difflcultates; « quas ***** 

zationis, in qua Fidei Promotor ostenderit, non nec omittant earum solut.ones ac >^s ne 

fuisses.,,1,,,, ,„i» « n *(U*mdrW).i* •nDJicere, ■ aptaejndjcavennt • e "»*»""" 

post eorom p, Igati tentas ad in pofywtvotumcowlmvum.reWtowvnv™ 

altaribus lm.6i.u-s S,,,i 1„ beatificati charactere, propnoque »»*«* ■*£ 

„,,,„0 canoni/ati. vel votives «dhnc tabellas ad omnia revercntcr subm.ttend jud.oo Sacr* 

P jus sepulcrnm appensas snperfni.ee, novumque Congregatioms, summ.que Pont.fics 

post eaden, decreta cnlt .nblienm introdu- Ex decreto quoque , Sacr» Congreg at on mox 

ctum; «n. i am, b . taponenda sit referendo debent 1,„1 Revsores ,m rela* ,ne o *- 

I onis andien.i», ita ut non sit in P o- ris «pnmere. s, typu unpressnm W 

riora progressus. li - nomen et locum ,mpress,on,s , nec non, sive_ ,m 

cet PosLlatore, plenc porro demonstrcnt. di- pressnm sit, sive mannscnptnm, md.c , debent 

ctum cultum snblatum fni ie. Verum hodie quae- numerum cap.tulorum ac pngmarum. Cum en,m 

libet ccssat .lilli mltas, ,„.., qnia pmna haBC non aliquando Servi Dci p ura conscnpsennt opera, 

m absolnte e1 simpliciter i„ decretia expressa, et aliqnorum qmdem habeatur notatia. non au- 

tnm quia decretorumviolatio eatenusimpedimen- tcm aliorum ; prudenter mtrodnctns mos f.nt, ut 

to estcau, , progrei nd, quatenus de eultns amo- prsdicta „m„ia expnmantur quo «tep 

tione „„ll., eihil lo:h»cemmestna- postea adinveninntur, fnermt, necne, rev.s o„ 

tura ,,„■„„■. ,,„„■ .onitnr pro contumaoia, non subjecta. Item cum p ures s,nt umus ope s ed,- 

procrimine, n1 es scilieet cosset, cessante contu- tiones. qnarnm nna ahquando ab al,a dufert, rc- 

!„„.,., , ; „ „.,,, plurimffl ,,„„ Beatincationis et ete statutnm fuit, ut non omittatur aut nomen 

C, nizationie caus», in quibus non aliam ob cxcussoris aut locns mpressmms. et hoe ,pso 

,,,,„„„, probatus l',„i „ iultns, progressusque scmper in comperto s,t, quanam s,t ed,ho quse 

..„, „„,.,.„„„ factui fuit, qunmvis in eis decreto- fuit revisa. (S itsequitur iecretum i Octobm lOfal, D Scriptorum 
, jus rcvisio nim de n"ii cultu violatio praccessisset, nisi quia 
quo tempore facta foi. petitio approbationis sen- 
tentiie de eodem non cultu, ipsa jam decretorum 
violatiodemediosublata fuerat. Quapropter nunc 
stat pro regula, quod cultus pra?teritus, dummo- 
do tempore lationis Bententise non adsit, vel si 
quidcm adsit, amoveatur tamen, antequam sen- 
tentia ipsa super non cultu confirmetur, minime 
impediat approbationem ejusdem non cultus et 
subsequentem ad ulterioraprogressum. Ejusmodi quodvide loco citato, num. 13.) 

Ante hujus decreti editionem fiebat quidem 
operum revisio ; sed cum eadem verbis generali- 
bus exprimeretur, dubitatum fuit, utrum ipsa 
sufTragare possetcausis, quae adhuc absolutse non 
sunt, an potius ad novam revisionem proceden- 
dum esset.... Semper tamen in Sacram Congre- 
gationem recepta fuit opinio novam operum re- 
visionem exigens ; quamquam, quod attinet ad 
factum, non unus fuerit ejus modus, sed varius, nompo fu.runt causa Gebennen. S. Francisci juxta varias casuum differentias... Incausa Pa- 

Salesii Papien. Servi Dei, nunc Beati Alexan- pien. Servi Dei, nunc Beati Alexandn 5««/,., in 

dri Saulii .. In his quip] mnibus et compluri- qua facta fuerat operum revisio sine mdicatis ex- 

bus aliis ideo approbatus fuit non cultas, quia plicationibus seu Bpecificattombus usque ab anno 

oultus qui adfuerat, ante judicium de non cultu 1657, et ideo ante sa^pe memoratum decretum, 

de medio Bublatus erat. Q« i cum adeo fidenter «- deputatus fuit alius Revisor : tum ponderata ejus 

seral Benedictus \ 1 1 . qui in cawa B. Saulii prs- relatione orania opera comprehendente, dictum 

aiwas parm hllhHlt< , tH M dubitandi non est, tem- mit, quod progressus fieret ad ulteriora, quem- pore opportuno ejus cultum interruptum fuisse. At- 
queita interpretandus Qerdilius est ; secusavero 
aberrare dicendus erit. 

8 Quod ad scriptorum ejus revisionem spectat, 
sequentio tradit idem B> nedictus 7CIV(2) Constat 
aliquando vel es titulis vel Historicis opera fuisse 
a Dei Servis conscripta, qusa tamen reperiri non 
possunt. Porro inhoc rei eventu id S. Congre- 
gationi esl exponendum; quaa, si opera sint ex- 
tra Urbem, dare conMu-vit littcras Episcopis lo- 
corum, nt vel ipsi exquiranl libros, de quibus 
itur, vel perquiri faciant a suis Vicariis Gene- 
ralil-us. csiterisque personis in Ecclesiastica di- 
gnit.it-- constitutis. Ita autem, ut caatera praater- 
mittantur, fectum (uit in causa Papien. Servi 
n ., inin.' B Uexandri Sau/ii, uti colligitur 
decreto edito die xv Maii 1Q94. JBt alibi $) : 
Denique cum debeant Revisores (quemadmodum 
et paulo antea monuimus) operum relationera 
scriptis mandare, u1 id statuta ratione peragant, 
oportet, ut in ea exprimant Operis titulum, sub- 

(1) De Scrv. Dei Beaiif., cap. XVI, num 4. - 2) Ibidem. admodum habetur ex decreto in causa edito, die 
xii Septembris 1705. 

7 Prxter Imperatorem aliosque in Brevi Benedi- 

cti XIV nominatos, institit apud summum Pontifir 

cem pro obtinenda Servi Dei Beatificatione Cardina- 

Hs Kollanifzins, Viennxin Austria Archiepiscopus. 

datis ad Prafectum 8. Congregationis Rituum. Cai 

dinalem Sfondratum, litteris, quibus manifestal 

quniu ardenti non solum ipse sed etiam fideles suas 

diosceseos in B. Alexandrum, Corsicse Apostolum. 

ferantur devotione ; <iuore optat, ut quam primum 

Beatorum Albo adscribatur, tam ad fidelium sdifir 

cationem quam ad hxreticorum confusionem. 

8 Itaque Benedictus XIV, qui causam B. Saulii 
plurimum promoverat, ipsodie sus exaltationis g&- 
neralem indixit Congregationem, quse haberi solet 
antequam Beatilieationis Decretum edatur. Notatu 
dignum est Benediclum ab illa indictione Pontifi- 
catum suum auspicatum esse. Denique die xxm 
Aprilis 1741 Servus Dei in numerum Beatorum 
relatus est. Yideatur Breve in Opere ad calcem. 

lib. n, c xxmv.d. 1. — (3) lb.,c. xxxii, n 12, 13 Bt 14. 

AUCTARIUM E AUCTAMUM 

AD ACTA SANCTORUM TOMl VI OGTOBRIS. ADDENDA AD DIEM XII OCTOBRIS. NOTA 1 ad pag. 1 . PR^TERMISSI ET IN ALIOS DIES RELATI. SPantaleeraonis Nicomediensis medici et 
sociorum martyrium ad dtem xv mensis 
Babe, qui nobis est xii Octobris, recolunt 
■ Coptitce, ut pntct ex Sijnuxario ecclesix ip- 
sorum Alexandrinee, quod Em. Cardinalis An- 
gelus Maius inter rodices arabicos Bibliothccx Va- 
ticanx recenset(l), et cui consonant tum Synaxa- 
rium Copticum,cujus lutinam versionem ms. ha- 
bemus, factam Romx anno 1033 a Simone Moy- 
sis Maronita, tnm etiam indice* tres Martyroh- 
gii Coptici, quos Majores nostri olim nocti fuerdnt. 
Etsi veroin variis hisce documentis nomen varie 
scriptum est, nempc Bentlaimun, Panthalemo- 
nis, Panataleonis.Nepteleraonis, certum tamen 
esteumdem iesignari Sanctum cum sociis Mur- 
tyrem, qui in Martyrologio et Breviario Romano 
Pantaleon nuncupatur addiem, quo etiamnoslro 
Operi insertusest, xx>" «Julii. 

S. Marcellus Episcopus et Martyr OlJicio trium 
leclionum colebatur .in Breviario Bellwacensi 
anno 1554 edito, ut nobis liquet ex Kalendario 
quod inde descriptum hubebant Decessores nostri 
nobisque adhuc ad manum est. Sed quum ipso illo 
Breviario careamus, et Sanctus is a recentii 
Kalendariis Bellovacensibus absit , ignoramus 
idemne un aliui sit ac Apamionsis in Syriq epi- 
scopus ac martyr, quem hodie in nonnullu 1 
sacris memorari notant Decessores noitri intei Prxtermissos, monentes de eoapud nos actum esse 
ad diem xxiv Augusti. 

SS. Alpii, Alexandri, Zosimi, Nigonii, Neonepi, 
Eeliodori et Marci Martyruin Antiochiffl in 
Pisidia memoriam hodie "/' Arrnmit agi, disci- 
vius er Kalendario quod Joseph Simonius Asse- 
mani tomo III sux Bibliothei ./■ 01 unlaltsex libro 
Aismavurg teu Lectionario Armeno deeorip >< 
ln wstro Opere de Sanctii <///> actumfititad 

diem, quo Marlyrolixji» Rnuiunti nmilrrnu tn 

bantur ecilicet, xxvm Septembrlfl. 

S. Antonius Meldcnsis epiBCOpoa in l.r.viario 
Meldenti tmni [QJsOponitwhocdie, dum8. • s '"" 
ctinut Meldensis item episcoput mibi icribitur 
dh . proxime mperiori, ad qum d* utroque rimui 
apud nos actum fuii, xi Octol 

Sanct»Domm»e1 \ r aro liel sex monachorum ad 
Inmr diem nimnnit liber Aismavurg seu Lectio- 

m, ac duo priores etiam n 
nantur ut Donazuiz seu Ordine perpetuo j 
,., /; ,, tm, ut tii liibliotheca Orientali 

j maniana tom. TIl pag. 648 et 6(5 I 

Nihtl nobis de iis 8anctis prstter hanc an 
nuntiaU 
SS. Carpus episcopus et Pa] "" ; ' 

j \ii Armem MlJ . '» Grxcis die 

seij: Prsttermiesiepag. 162 notarunt 

Majores nostri. (I) Script vet. nov. Collect.. tom. IV, pag 

Ad mctorum Supplementum. — Auctarium tomi VI Octobris. 15 106 B S. Agapeni Martyris Officium ritu duplici recita- 
tur huc die in dicecesi Catanenri in Sicilia, sed 
sine lectionibus propriis, ita ut Sanctus nomine 
dumlaxat notusessc vidcatur. 

Mobius cognomento Clairineach, id est, claudus, 
sequentciu ad hunc diem annuntiationem habetin 
Martyrologio Tamlactensi : Mobii Clarenachi, 
filii Beoani, de Corcutra in Lugnia Connaciae. 
Uanfinnia sive Bronfinnia ejus mater fuit. 
Idem est ac Berchanus abbas de Glasnaidhen. 
Et in Dungatlcnsi: Mobius Clarcnachus abbas 
de Glasnaidhen in Galvegia ad ripam fluminis 
Life versus septemtrionem ; et Berchanus aliud 
nomen ejus. Decessit ejus anima anno Domini 
544. Commemoratur etiam in Martyrologio An- 
glico anno 1761 edito (1). 0J '"'<'' adjectitios ad 
Calendarium Uibcrnicum Vitis Sanctorum But- 
leri anno 1813 subjunctum (2). Coiganus se de 
eoacturum ad dicm xn Octobris promiserat ; sed 
nobis idem prsstare non licet ob rationes quas De- 
oresnostri allegant in Prstermissis ad hunc 
diem pag. 6, ubi de Moveo abbate in Scotia ob 
Greveni annuntiationem loquuntur : quem Mo- 
veura ipsi quidem a Mobio Clarinacho haud di- 
versum arbitrantur, sicut nec a Moveano abbate 
in Ferrarii Catalogo gcnerali ad diem viii Se- 
ptembris memorato ; quamquam nobis probabilius 
apparet tres essc vel saltem duos viros inter se 
distinctos. Csterum de Mobio Clarinacho consu- AUCTARIUM AD DIEM XII OCTOBRIS. 

latur Lanigan (3) et ea ad qux is scriptor remittit 
Colgani loca. 

Dierraetus episcopus, Silnatanus filius Crinaeti, 
Nennidius de ,Inis-cais, Brecanus. Baithenus, 
Begus, Foilanus, Aidanus hodie cum Fieco 
Sleptensi ejusque filio Fiacrio episcopiset Mobio 
abbate Fastis Hibernicis inserti leguntur ; quod 
hic notasse sufficit. 

B. Hermannus Martyr, frater laicus Sarigallensis 
in Helvelia, nr probatepietatis, legitur (4) hac 
die circa annum 925 capitis decollatione vitam 
pro Christi fide posuisse. Indubic indigitatam 
volunt invasionem Ilunuorum, qui reapse anno 
925 Sangallense monasterium vastarunt. Verum 
in hujus invasionis historia nulla de occiso fralre 
laico mentio ; adeoque Ildephonsus von Arx (5), 
qui diligentissime res monasterii sui et pagi San- 
gallensis perscrutatus est, aperte testatur, prxter 
S. Wiboradam inclusam, neminem in visitatione 
illa hostili vitam cum sanguine profudisse. Cxte- 
rum nil de ejus cultu obvium habuimus. 

B. Gerardi Coloniensis, eremitae in ^Egypto, cu- 
jus vita legitur in Ilistoria B. Lidwinx, memo- 
riaannuntiatur hodic a Gelcnio (6), quoniamhac. 
die, anno 1426 eum ex hoc sxculo transivisse 
docta fuit ab AngeloB. Lidwina. Ejus gesta vide 
maxime inpostcriori S. Lidwinx Vita (7); nam, 
quum B. Gerardus cultum non habuerit, eum prx- 
termittere cogimur. D (1) Memorial of ancienl Britisb pii ty, pag 1 43. 
(■2) Lives ofthe Fathers, elc. iom. XII. p. 217. Edit. 
Lond. 1813 
(3) Ecc hist. oflrclaiid, t. II. p. 778. 120, 223, 22Get 227. (i) Mur r. Ilelvetia Sancta, pag. 200. 

(5) Geschichten 'l^s Kontons S. Gnlien, tom. I, pag.214. 

(6)De ColoniBB Magnitudine, pag. 730. 

[73 Act. Sanctorum, t. HApiilis, p. 350etseqq. E DE S. REIIGIO MA.RTYRE. IN MONASTERIO S. URBANI IN HELVETIA SYLL0GE 

Certus cultus, incerta nobis reliqua 
omnia. Anno 1148 '" ea pristinx dicecesis Constan- 
tiensis parte, qux pago Lucernensi capie- 
batur, initium datum monasterio Cister- 
densi S. Vrbani (1); quod non itdpri- 
dem universi Ecclesix catholicx dolore imjnorum 
machinationibus et violentia dispersum est. In eo 
coUbalur die tn Octobris ritu duplici secundx 
classu S. Remigiua martyr , atque hsec de eo, 
tamquam patrono [ul videtur) secundario, recita- 
batur oratio : Deus, qui per beatom Martyrem 
tuuni Remigium ecclesiam tuam mirabiliter 
illustrare dignatus es : concede nobis famulis 
tuis, utquem patronum nostrum veneraraur in terris, intercessorem habere raereamur in coe- 
lis. Per. Sed quis ille S. Remigius Martyr ? 
Ad quod quxsitum ab aliis responderi velim, 
quum in nullo omnino Martyrologio S. Remigius 
Martyr mihi occurrat, quumque diligentissimus 
Murerus in sua Helvelia Sancta nullum verbum 
de eo habeat. Quinquc quidem sunt S. Remigii 
seu Remedii, optime noti; adeoque in Opcre nostro 
ad diem xix Januarii jam actum est : de S. Re- 
migio Rotomagcnsi arcliiepiscopo ; de S. Remedio 
episcopo Vapincensi ad 111 Februarii; de S. Re- 
migio seu Remcdio Tridcntio et S. Remigio Re- 
mcusi ad 1 Octobris ; et ad xxvi:i ejusdem mensis 
<//. 1 ndum ertt </<• S. Remigio Lugdunensi. Sed 
hi omnes Confessores. Anno 1141 detectx fuere 
BouonLr S. Remigii cujusdam reliquix (2); et 
jam ante, nempe anno 1124, ad synodum Ve- 
sontionensem detatum fuerat ex Besuensi monaste- 
rio S. Remigii cujusdam brachium (3). quod 
forte sxculo ix Tsaac Lingonensis episcopus itluc 
detulerat; quum t ut loquitur Besuensis Chrono- V (\) Ch Jongelinus, Notiu abbat. Cisterc, lib. u, p. %-, 
Gallia. Christ., lom. V, col. 1086. ' SS 1 11 Oct.,pag. 4G8. 
(3) lbid., lom. 111 Oct , pag. 347 et 371. graphus DE S. OPIONE SEU OPIUONE PRESBYTERO. ' 107 

i m rcliens ex Aquitania beatissimi ditum reywie. Quid WJ.J Qu»n wlijtetetai 

Ttnt i Martvris corpus huic loco intulit et S. DM **"• ** ■ 

P r m,l isSanctorum pignoribus ad exo- pr ttte* rfM fMrt, »«. '•*'- 3.B*. 

randt.m Peum ro . ^^ ^^ ^ ^, 

Q) Chron. Besucnse, apud D.ou.riu«P BplcU.fr, L II, p. 408, W<L kl H D DE S. OPIOINE SELl OPILIOINE 

PRESBYTERO, 

BITURICIS IN GALLIA. B INEINTE 
S-BCUI.O IV. ipsi Marly- 
roloaio Hie- 
ronymiano SYLLOGE 
Ex Martyrologiis. D e S. Opione seu potius Opilione permtatfl 
collegh Byeus. quz inler />r*termi««w «d 
x,i Oclo»ri( reponenda «s« orWIrafu. ftai, 
quoniam, (ul a„l„mabat) de hujus Sancti 
,,,„„ „„„ constal,at satis. Sed, «i flrikr. e/.Irr eto- 

cfflM ,„ n « JiVederic». Bieronynm do ««!/« rfe « 
Bocfciftuofluld, Ktoricenri. flrcftted.copu<, M 

17 34 pro NH »i ■« rf '""""" " '" ^f 
;'„-, Ad dictflW «.6» dfem xii pr«.>if.r .«« 
commemoratio fiert sancti Opionis B tuncens.s 
presbyteri. Cultus itaque certus est. Ast n„U„m 

luJexhocBreviarioiumen-.o » W * 

Cflmm«ni.«d«oj«»u«fltelio proprifli m XU» 
Lo««m«.fl««uoduo.ii 8 i«mM.<c.,r.„ ; . *,« - 
,,„„,.„,„„„, S .Opionemarc« S .rc«t.-mn/I,..m 

„ U , Hl , r ,r,,l,n ll ,,,n!Nil<iuhtOq,,,,,,,tMu- 

',,,'„„ ,, B(a i« Worlprotejii Bieronymiant. R» »««- 

,,,. m w „ Ptor«.ti»i«. ««• *■«" h ""'"" 

S Opionis «nn» B Iiflti<mom , .«d non vuletur amo, 
gt ndLeamreaps»adgenninumtextnmpertm 
Incodiceenimm AntverpieneieeuEpternacenri, 
„uem «ctao vn «cripl «o ''» Opew «o.i«> «- 

JTdi«i»m, ta* * «-*. s - ^i rr 

„„„.„) : Beturi Ca» Pilionto. id «« Betunca. 

S Opilioni.; eimiiter code* Fiorentm J«ce»- 

,„(2) : BeturicassanctiOpionispresbyten- ct 
cXieneU apvA Fl,„„tunum (3) atque Dache- 
rittm , 1) : Bituricis sancti Opionis. Autisswdoren- 
lU V tre szculo x. «riptuo (5) . Bituricas S. Opi- 

lionispresbyteri; e3eii »■" «/""' D»**nmW- 

Biturcis Opinionis ; AvtitetodorauU .5. Orma- 

n „r™tini U s.Mortyrologium Hioronym. pog. 139 
g) Il>id., loc. tit. 

l„cileg.un.,tora. II, ! 
(8)Ibid..col. 1 „i (7) : Bituricas Opionis : vettutui Tuaonn 
sis($): Bitr.Opinionis; Ridmoviotuk (9): Bltn 
Opinionia presbyteri; Augustanus (10) : 
Bitur. Opinionia; labbeanus (11) : Hituric. Opi- 
onis; adeoque haudscio an vel anura codieem re 
perire sit, qui paesim integer videatarel S. Opl 
lionem omittat. Quis porro ambigai an fcifl ^'""- 
fl^ ifittto Iltcvontjmunns laterculis inecriptut 

fuerit ? E F 2Ar^ M (ontMminHwronymiani pro-« J»^ 

M Nflii./iis. .,,/ 0( '" """«/'—' ""■ MMN ■MTlfJ 

/jomitii B«(te preebyteri (1 •' ^ Bi- „,„„, 

turicas S. Opionis preabyteri et Martyrifl. Re 
auidemvsraomittiturabAdone, Ehabano, Notke 
yn wanfotberto el Ueuardo, quos claeeieos marty 
rotegosapveUarieoUmneeeUqusreetantmadmi 
rationieetByeo.utaeseratidfactumvelquodhunc 
Sanctum non eaOs habuerint notum. vel quod ar- 
Wrati (uerintidnomen BieronymianU apogwhie 
adjectumfuieserumobveneratiQnem^q* 
sedtantumobramomqumdammctitatie.Verum- 

enimveroquidrme*pungatIu>carg mtoptooe- 

QU eeanctonMartyree t SieronymianUlaterculioin, 
Irivtos Q cilicetignoretplerotquea cla li 

Martyrologie pr*te tur \ ' "' ' 

Mo baUerutramaByeoaeeignatamrationetn t eed 

aZdcodioibus Hieronymi ■« tfTf" 

Zfeetu LM U f^Sil 

h i MartyrologiU:etonim k Auctariit (13) Ado 

„, ,/ fi (14), 1 'Epion dioitur 

itrL preebyieri^ — '" '"'■ ^" 

Zt^om; et demum in Auctaric 
ZZZologiutn.quod 

iJLIS / 

(10) Ibld 

.Ve,or.6o,„....m..l-co„.,. ; 

vpp.nd,. ■ 

ptacent. 108 AUCTARIUM AD DIEM XII OCTOBRIS. A 

.\nt p 
Opilio, prc- 

ibyler ei 
martyr BUu- 

. . m- 
eiuite sacu- 

lu IV. H placent, ntpotc vix aut ne trix quidetn usitata \ 
Epion rarum est, atqite solum in AuctariU Usuar- 
di Bituricensi Sancto tribuitur; restat ui probabilius 

habeamus Opilionem ejus (uisse nomen, vulgare 
satis et quod codices plures exhibenL An vero pre- 
sbyter dicendus ? Nemo dubitabit, qui mente re- 
collegcrit passim in cndtabus liuuc S. Opilioni tribui 
titulum, A " -onfessor? Non putem, quum in solis 
recentioribus libris ita appelletur, ucquuquam vero 
in Mss. Dein, quum ostenderimus S. Opilionera 
pertinere ad gcnuinos Hieronymianos latcrculos, 
quibus soli fcrc adscribunlur Martijrcs, S. Opilio- 
nera Martyrcm quoque censendum esse palam est. 
Tertio dcmum cum in Libello Annali Venerabitis 
Bcdd: presbyterum et Martyrem dici vidimus. 
Ast 1/110 ctvo vixit? Crediderim ineunte sxculo iv: 
tum quod plerique Martyres, ex Jlicruuijmianis 
Fastis cogniti, in persecutione Dioclctiani vitam cum (!) Apml l.iibbeum, Bibliothoca Mss., 
et Beqq tom. II, png. 3 sanguinc pro Christo fuderunt; tum maxime quod 
iiltuno loco in iisdem venit. Catcrum Biturigibus 
obltvioni ihu. ilutus fuit S. Opilio ; nulta quippe de 
eo mentio in Patriarchio Bituricensi (1), nulla in 
Martyrologio abbatLv S. Laurenlii Bituricensi (2), 
nulla in collectione elogiorum Sanctorum Bituricen- 
sium (3) A Nicolao Catherinot in Sanctuario Bi- 
turicensi brevem aliquam de eo memoriam fierijam 
monuit Byeus. Festum ejus seu potius commemora- 
tioncm ub anno tantum 1735 a Bituricensibus fa- 
ctam esse, ccrtum est. Libros enim rituales Bituri- 
censes, ab anno 1493 ad 1676 editos sedulo prescru- 
tatus R. P. Alet, Societatis Jesu presbyter, nus- 
piam invenit de S. Opinione seu Opilione vesligium 
Ex novo Proprio, Romx nuper probato, exsulat 
iterum hic Sanctus. Verum, ut spes est : 

Multa renascentur, quae jam cecidere. (2) Tbid., png. 704. 
(3J Ibid.p 343 ••! seqq. I)!] S. MONA, EPISCOPO IEDIOLANENSI i) E IN INSUBRIA. S. Moikis 
Obiit >'in\o 
Ut 231 NOTA 2 ad pag. 14, littera H. 

De S. Mona 1 inorlis anno, sepultura et 
prinia translatione. 

Postquam ffenschenius suum S. Moncc scri- 
psit Commentarium , examinarunt iterum 
complures nonnulla qus ad hunc Sanctum 
pertineant; quocirca et nobis videntur ali- 
qua retractanda. Tmprimis consignat Henschenius 
anno 249 mortem S. Mono< ; Papebrochius (\)anno 
248; Sa.nus (•>) uutcm anno 851. AY vcro molienda 
mihi sit ab integro cpiscoporum Mediolanensium 
chronotaxis, anim idverto imprimis inter Saxium 
convenire <t Papebrochium de anno mortisS. Cali- 
meri, '//'<■/// S. Monffl immediate preecessisse uterque 

conscntiunt ; stutuuut aut.ui S. ('aliiiurum mortuum 

auno 191, <■' quidem depositum pridie Kalend.Au- 
gusti,el si dem va< juiannum. Porro S. Monae 

biographus et vestuslus catalogus, illustratus a Pa- 
pebrochio, annos i;\ s t ,hsse hunc Preesulem testes 
sunt ; hos vero incompletos pro tnore accipiendos 
esse rcs certu vidctur, quocirca si S. Calitnerus 
i.rcuntc Julio obiit, oportet ut S. Monas episcopus 
ordinatus sit exeunte Januario ahni 193 et ut ex- 
eunte Martio (vm enim Kal, Aprilis depositus le- 
gitur) diem obierit anno 851 I i rum hsa non con- 
veniunt cum altero biographi asserto, nempe S. Mo- 
nani vita functum anno Philippi imperii septimo, 
ei proin lium mensem Octobrem anni 249, quo ipse Philippus occisus est (3). Huic notx tem- 
poris maluit inhserere Hcnschcnius et Papebrochius 
(qucm cmm annum 248 loco 249 ejus SCriptio rc- 
fcrt, typothetis adsoripserim); Saxius vero catalogum 
potius secutus est. Qute tutior via sit alii judicent ; 
nullus vero dicat cum Saxio nilnl ad Papebrochii 
firmamlam saitciitium iijiuil cumdem exaratum legi. 
Jam de S. Monce scpultura ct trunslutionc prima ; 
dc quibus nonnihU quoque disceptalum. 

2 S. Monae biographus num. 12 scribit de ejus primumse- 
funere : Tollunt patroni funus recens, et illud £"$£$/' 
praedecessorum ejus tumulis adjungunt ; Qui i.o- c " n •' 

CUS USQUE NUNO MORTALIBUS MANET INCOGNITUS. 

Ex quibus postremis verbis manifestum est et diu 
latuisse S. Monre sepulchrum et tempore scriptoris 
illius tradilmncm Mcdiolancnsem tulisse cum in 
tumulis prsedecessorum conditum fuisse. Hos autem 
tumulos polyandrium Caii fuisse affirmat Oltroc- 
chius (4); quod scilicet tempore S. Caii Mediola- 
nensis episcopi a Christianis constructum fuisse in 

s Philipi biographus (5), quod- 

que postea Consilia Sanctorumseu S. Naboris tem- 
plum ct dcin S. Francisci dictum fuit (6). Vcrum 
ne hinc ansam arripias Oltrocchii asserti repellen 
iii, quod iiciupc incredibile sit eumdem scriptoreni 
novisse sanctum Monam sepultum fuisse in Po- 
lyandro Caii, idque polyandrium in hortis Philippi 
exstitisse, et tamen ignorasse locum, in quo fuissei 
depositus. Ast quoties etiamnum evenit ut probe scia- 
tur Sancti alicujus reliquias in tcmpto quodam qui- 

<•, quin ipse locus accurate cognoscaturl Nei 
aliud vult biographus, quum de S. Monss sepuli 
disserit; et quidem alibi tradit S. Anatalonis, primi sdo episi is ante tom. VII 

Maji. | 

i idiol Autist. in-t. tom. i, pag 

mi -li> \.'i'it 379. :03. 
1 1] g Mediolani, ap. U 

•i !, part. ii. pag. 210. 
Oltrocchi, ; i I I i •. elc. ubi detegun- 

lur 

Irca 
,inniim 1000, 
atquehinc in 
ecclesiam S. 
i lislrans- 
(eruntur an- 
no 1030. DE S. MONA BPISCOPO MEDIOl . \\i NSI. • 109 

Mediolanenm episcopi, depositionem celebrari ad moratio Sanctae Mediolaiu-nsis i 

Consilia Sanctorum, quod illic ccrte olim scpultu- ponim , lcgitur (8) I Sanctfl M aaa sMit ;mn. 

ram esset nactus, ct tamen addit (1) : Nam de sa- lix. Depositus vni Kal. Aprilis ad Sanctum VI 

cratissima ejus eorporis gleba, quia nihil certi talem, nou quodS. Monas ttatim post mortem de- 

usque ad prsesens tempus comperi, Dei solius, positus fucrit ad S. Yitalcm [secus cuim esst tatit 

cui cuncta patent, relinquo notitise. Certum itaque superque OStensum est); Sfd quod hic quiesceret, 

habeamus biographi tempore satis innotuisse S. Mo- quum dmuo eonfectus est ille episcoporum Medi 

nam in S. Naboris templo jacuisse ; ubi vero, id nensium catalogus: cujus quidem primam pariem 

fugisse homines. {quantumad annoset di$s attinet) antiquissimam 

3 Latuerunt hoc modo illa pignora sanctissima esseextracontroversiamest; astsaculanauteliam 

usque ad Arnulphi II tempora, qui secuudum Sa- tardius oppositam fuisse designationem locorum, in D B quibus singuli episcopi quiescerent, palam fecit Ol- 
trocchius ('.»). Atque hi, cinn conjecturis Buei t quat 
num. 9 Commentarii prtevii habes, satit convenire 
facile cernetur. 

NOTA 3 ad pag. 17, littera A. 
De Parmliiis Mediolancnsibus. 

Quomagis exaggerata sunt qus de parochiie Mc- 
diolanensibue traduntur, eo liberiut ea n 
Ucet, Sed accedit hoc argumentum doctissime ver 
satum fuisse ab aliquol Cisterciensibus monachit 
ex Longabardia, qui ostenderunt dieciplinam \fe 
dioltnienscm aliam non fuisse quam qu» wiVBt 
sim obtinuit usque ad annum Domini 1000, nem- 
pe in nullis civitatibus episcopalibus (si forU R 
mam, Alexandriam et Antiochiam exceperi \ • 
clesias parochialea fuisse pratter cathedralem. De 
hac re fuse dixii \iarius Lupus, brevius B D 
Binterim in UemorabiWm Ecclesis Catholks; 
7d\nnumTolh (6), intra hoc temporis spatium quorum vestigia secuti, ei not aliquid conat 
S. Mon* corpusex xde S. Naboris ad S. Vitalis mus in Examine historico ei canonico de regu 
delatum fuisse perspicuum esl ; quin etiam annum larium et sscularium cliricorum Junbus et <#- 
et diem deeignat Saxius (7), annum nempe mxxx. ciie. Quod autem ad Mediol 
,. idus Octobns. Ilmc in Catalogo episcoporum legenda prie omni ertatio vigesma eorum, 

Mcdiolanensium et in libello, cui tilulus : Comme- quos dixi. Ciste* flttffl (10). xium (2) anno 998 Mediolanensi m adiit,anno 

autem 1018. diem obiens, vacuam reliquit. Amul- 
phusenim, Mediolanensis historicussuppar,et rerum 
patriamm longe peritissimus, aperte scribii (3) : De 

reliquo Arnulphus sacerdotaliter suam regebat 
ecclesiam. . . Illius tempore sancti Confessoris 
Monae revelatae sunt reliquia? (in ecclesia S. Vi- 
talis juxta S. Naborem.) Ad quee verba animaver- 
tas:primo, quee uncinis ab editore includuntur,aper- 
tam esse interpolationem ; scnsit id Muratorius, ma- 
nifestum vero fecil Oltrocchius (4), duos codices 
Mss. Ambrosiame bibliothecx allegans, in quibus id 
additamentum omnino desiderctur : cvterum ex 
dictis non in S. Vitalis, sed in S. Naboris aede 
quiescebatS. Monas ; animadvertendum est secundo 
non adstrui a Mediolanensi historico S. Mona? re- 
liquiasex S. Naboris templo alio translatas fuisse, 
scd nude revelatas. Heriberti enim tempore facta eet 
translatio illa, prout testis est (ut recentiores omil- 
tam) catalogus quidam Ms. episcoporum Mediola- 
nensium, quem excitat Oltrocchius (5). Quum au- 
tem Heribertus anno 1018 Arnulpho II succes- 
scrit et Mediolanensem tenuerit cathedram usque (I) Opusculum, desilu civilalis, etc. ap. Muratori, tom. 
cit., ].;i_. 207. 

Modiol <". antisllt. hist. tom. II. pag 381 1 1 396 

(3) Arnulpbi bisl Mediol., IU). i, cap. xx, ap. Muralon, 
Bcript. rer Itallc , t iv, | ag. 13 

(4i Eccles. Mediol. liist. Liguslica, p "03. 

(5)Ibid., pag. 703 m notis. Mi llol Antlst, htot., t"iu. ll. pag 808 ot ilii. 

(7) lbid.. lom. i, pa _ 

ipl, rerum [lallcarum, lom. u, 

part. ii i 

ffljBccl ■ Mei ' ! , 

(10) Adtichit - ' '"• P " J 

seqt{. N(;TA 110 ' AUCTARIUM AD DIEM XII OCTOBRIS. NOTA 4 ad pag. 22. littera F. 

DE 88. HEDISTO, NERONIS FAMULO, PRISCO PRESBYTERO. 
THERMANTIA UXORE, CHRISTE FILIA ET VICTURIA 
ANCILLA MARTYRIBUS 

ROMM AD VIAM LAURENTINAM. B Pluret anti. 
i/i" coiice» 
8. Bedlsium 
Romtt u,i 
f iam Lau- 
rentinam, 
plurci recen- 

tiores mnr- 

tyrotogi Ua- 
venmt asri- 
gnant; pro Homa 
standum vl- 

iltinr. GOMMEXTARIIjS PRJSVIUS. 

Horum Sanctorum Martyrum palaestra 
Roniae seu Laurcnti, non Ravenna3 po- 
nenda. 

Ex his, qux Byeus de S. Hedisto disserit, 
manifcstum cst non convenire interse mar- 
tyrologos de loco, in quo vitam pro Christo 
posucrit sanctus Martyr : cujus discordis 
causa posita est in lectionibus variis Martyrologii 
antiquissimi, cui vulgo Hieronymianum nomen.Ant- 
verpisnsh etenim codexliabet (1); Romae natalis 
Hedisti.... Komae natalis Caelesti, Saturi ; antir 
quissimus S. Germani Autissiodorensis (2) : RomaB 
Hedisti ; pervetustus Turonensis (3) : Roma3 Edisti ; 
RichenoviensU ( 1) : Romre Eclisti et Ccelesti et 
Saturi ; Augustanus (5) .Romae Eclisti, Saturi; 
Labbcanus (6) : Romse Hedisti, Saturi. Contra Cor- 
bcicnsis ct Luccnsis (7) : In Ravenna via Lauren 
tina, natalis sancti Edisti. Ilomas via Aurelia Caj- 
lesti , Saturi. Adeoquc hoc intcr Ilicronymianos 
codices discrimen est, ut sex S. Hedisti palsstram 
1:<'MF. signent, duo Ravenn.f. . Ex hac porro parte 
stant RomanumParvum, Ado, Wandelbertus t Usu- 
ardus, Maurolycus, Martyrologium Romanum Ba- 
ronii, Ferrarius, Sollerius (8) atque hic Byeus. 
Roms verofavet Rabanust Notkerus Romssimul 
et Ravennse, quum scribat (9) : Apud Ravennam 
sancti Edisti... Rora<e natalis sancti Iledisti 
Martyris. Unde st lis finienda sit ex numero re- 
centiorum scriptorum, vincel procul dubioRaven- 
na, qus et S. Hedistum cultu ptiblico celebrat- 
sin autcm cx nnmcro antiquorum cudicnm, mclior 
crit causa Romana. 

2 Quitl crgo ? Nullus dubito quin S. Hedistus 
Ravennx sit abjudicandus, tribuendus vero Roms. 
Btenim in Hieronymiano lexto viam Laurentinam 
notatam fuisse non tantum manifestum est ex codici- 
bus Corbeiensi et Lucensi t verum etiam ex Adone et 
Usuardo. qui eadem verba in Romano Pan 

(I Ploreotinius, Marlyrol, Bieron., pao 

J ! "'» III, col 15CI 

(3) Lbid . 

ud J B. Sollerlum, pag.700 
I i [bid . pag 700 

013 et $&q. rerant. Quxstio itaque exsurgit utrum, quum prius 
scriplum esset : Romse via Laurentina, natalis S. 
Hedisti. Romee via Aurelia Ccelesti, Saturi, in 
priori memoria vox Romae in Ravennae mutata fu- 
erit ab amanucnsi, qui admiraretur bis Romae scri- 
bi , an contra quum auctor scripsisset Ravennae via E 
Laurentina natalis S. Hedistii. Romae via Aure- 
lia Coalesti, Saturi, librarius vocem Ravennae in 
Romae converterit. Verosimilior sane prior mutatio 
posteriore, quantum prima specie judicare licet.Ast 
strictius rem definiamus: videlicet quis negaritRo- 
mam cssc rctinendam, si Romee via Laurenlina fu- 
crit, nulla vero Ravennae'* Atqui apprime ita est : 
Roma viam Laurcntinam habuit, nequaquam Ra- 
venna ; quod jam dcmonstrandum est. 

3 De via Laurentina, qiur olim Romx erat, licet maxime quin 
nobis brevibus esse : quis enim non norit Ovidii rentina fuit. 
(10) distichon : 

Estvia quce populum Laurentes ducit in agros, 
Quondam Dardanico regna petita duci. 

Quis geographus, de Laurentc agcns, prrtcriit hsec 
P. Servilii Consularis Censorini apud Valerium 
Maximum (11) vcrba : Illud tantura scio, cum oc- 
currisset mihi Laurentina via iter facienti, ad- 
modo angusto loco, equo descendere noluisse ? De F 
hac ipsn via <Hxcre complures, nnllus vcro post 
Holstenium accuratius, quam Vulpius noster in con- 
tinuato opere cardinalis Corradini de Vetere Latiu 
Profano. Sic autem ille (12): Via fuit in agros 
Laurontes ab Roma tendens, sectoque lapide in- 
strata, quem ex consnlaribus sive militaribus 
unam antiquitus fuisse accepimus. QuodLaurenti 
oppidi celebritatem quondam designat. Nonnisi 
enim ad celebriora Latii oppida ejusmodi vi» 
primis reipublicae Romanae saeculis sternebantur. 
Hanc ex Ostiensi, pauloultra secundumlapidera, 
lavorsum deflexisse Holstenius (13) tradidit; ac 
transisse per locum vulgo Dccimo dictum;'qui 
haud dubie olim decimus lapis fuit in ipsa Via 
Laurentina ■ ut ex intervallo nunc etiara appa- 
ret. Inde hanc mare versus procurrisse, inter loca 
nunc Porcigliano, quaa Porcili» gentis villa fuit, 

1 '' ; "" I" M irtyrol . p Lg -.37 
pag.^tgo 01 ' CamS "' edilion,s Ba snagii, tom. II, part. ,„, 
(10) 1'ast., lib. n. 
(lt) Lib. 8, cap. 5, n. 9. 

[JJJ Vetua Ulium Profanum. tom. VI. pag. 38 et sea 
(\3) Annol. m Ital. Cluverii, p 

et nullc 
Ravenna, DE S. HBDISTO, PRISCO 
• J inxta SUvffl Campum, I ampo &«""», ei 

JTiodtose nostro do Ardeatibna hbro ngmll 

uluam „,„.'.« p..«« I *•* « 7 ""'" 

Mrft ,fatatdi^.n««ua«uem Zeurwt.no. ftwto 

,„,;, ,.■>„,■ . (u. •.'.."-. -— * 

„.„„ ..'-. «— '-"" /"''"■'7 ;; • 

',,,,,■ „,....'...,.■.. .Lanrent.nam«»Lan 

an propterea ubi legimus : 

IbamforteViaSacra.... «/-i ?ii/HC 

( ur> sed "."' 
,m pridem ; pnterea cx su mtin m cntcm V octa m <nneRavcn,,ccons,,,,,,,nn 
tl nonreronomzlSititaauecertumfixumuc 
f ;Viam Laurentinam d./lniri rcCam essc kct^ 
ZiZnooMcmEUrmmU *», ««**»»« 

"TsM Ravennates ceteorant jfOm B. HedeaH 

:tjk^vs~» >°*z 

•? -i ,»« <>n hahet In Monumentorum 

= -S=S. , ST.5W.*» 

r:;"t: -».■-.- %"■;!:::;;:; 

'""'" m 1. ,.*»«.. d J ,>rim«— 

^ , ::;::;;::::; ^ — - 
:::: ;"r;".',..M3». — "w -c 

„, ; •» **. »<»< * ■""" "* s - L0 

„";,:»,., IpUL * lraM « .. VII. col. SS7 

(3) Velus Ui.«™> '• "• "^ 
(i) U,U1. P"8 ■ -»• BT SOCIIS MARTnOBTJS nl 

renzo. seuTorrediS Loren«o(ul eomptuMi ere- 

di,la,)s„t: P« BrnortToi Paterno; to- 

,,., Patrioa mu Pratica. PoHmedum 

,„„,„(„, /;o «'"••■ "''■ """■" 

„,■;„,„„. ,,,„„„...,■,..■■,■■..■' •"■'''- ,: '""- 

,,„,,,„„„.,,„,,„.„,„.'.'„■,...■.,....■.■.,.«■ "lt"'"-'""- 

,,.,„• ,„,,„„,,■/,..■ ■ m.Mumejwprej" 

„„„•„,,,„. incoH. unus J»pulus «>««»« 

■„„•:,.'■',. •?■»» '"■»• 7:''; 

C ,„. .,,..„...,».•■;•• :...■■.'■'.■.'.■-'. 

, „■ ,.,.„„.,.'.,,■ i .■•■'—•;•■' 

Unrentos-lavinates »iW- ' ' ro .; 

7„lmus(4).qnamplurimi^ ■"^ du0 - 

:,..,,, „■ d T? 

Scri ,„ enonnuUi.poatV. ito- 

P ma,., 1 .. .Lanro-l „„••";;■ g 

U.QnMnqnamvarobeUoru ivm *» 

:;»,s„,,mgi po.se vide .;po.teriorem i- 

2 nihil om in «s -SSJ^-SSSI B 

Zlegatur. B*c ille. U > ,'/"■' "f 

: - 1 - ,:::; s 

/........■'»•■ "«• -'""'' •',,,, 

!,,,,„,,. (r>). '.•.'•.■.■■'" "'"""■''"'„,„, 

/,7///ur /V/ni,s (7). ii(!*r /v/rus (7). v ,.,,,, M( ,, /I/r 

canttf(8)a< rmmuu n / . ,,„ m/ yfl wa anfi 

«o«atom laurantum Aa - r «*< ; «^ llvl//(/( , lw •/ ■ 

S Silv^tr< temmispertment. I »a< 

tf.lv,,„ ■, »""■' ■'-"';:"';;;;„; 

cusac «„■»;.,„..'■■■ ».-"""""""" ' 

,;:,,.., /»- ■ ■"' ■■";""„:',;;":, 

,„.,„, Iaur.nl. antiquioren eue S. »001.0.« 
( i uld " n '" f . s Thermantia,Chri8te8»i 

c..m.A'»..»'«."" W 

,„„„ , .veeiem omntno non : 

::.",.r it. i 

"^'" Ld .,..»».■■■■" 

/■• re '"'"'" ,, „, ,, ■ 

("'■ 

„,,'„„, 

:r 

U pi 112 S Hi di lu 

ai ni n 

( iii i nii ali 
obseqn 

l.nii rt n l ii iii : 

n B PASSIO 

Sanctorum Martyrum Hedisti ct Prisci 
presbyteri et sanctarum sociarum, iv 

idns octobris. 

Ex codice S. Gcrmani 461. In diebus illis pcrgente Nerone imperatore ad 
Laurentum civitatem, ut sacrificaret daemo- 
niis, quia hoc ipsi praeceptum fuerat a sacerdoti- 
bus suis ut ibidera victimas offerret a ; in qua ci- 
vitate multum tempus moratus est , quia gens 
surrexerat adversus eura b, et propterea ibidem 
multis temporibus morabatur. Et dum frequen- 
tissime ad exercendum se extolleret, veniebat ad 
aram Dianae c in quodam loco, ubi tres cuniculi 
nimpharum emanabant. Et ibidem vacabat vena- 

i il.us et vectationibus cura suis militibus et 

proceribus ; inter quos erat armiger famatissi- 
mus nomine Hedestus, natu Romanus, pulcher 
aspectu ; qui frequenter ante conspectum Nero- 
nis suum officium observans gratus habebatur. 
Hic baptisatus fuerat a Beato Petro apostolo, et 
erat occulte Christianus d. Eodera tempore, quo 
Nero in Laurentum vacabat, audiens Hedestus 
quemdam Sanctura Thiraoteura presbyterum e ntt ni 
cognltionem 
S, i'i isci prt - 

■ hUh i i, i ///•. 
I 1 1 1 • i - 

mantire, 
ChrlSliS fiita 

tt \ i' lui isc 

</./< ill.t 

C Et dum non inveniret, contristabatur, et jejuniis 
ac vigiliis et orationibus interpellans Dominum 
Jesum Christum, precabatur ut mereretur eum 
videre. 

2 His autem dictis, dum frequenter Hedestus 
perquireret ubi missa Doraino Jesu Christo cele- 
braretur, descendente Nerone ad aram Dianre 
cum paucis tribunis et sacerdotibus suis, ecce 
Iledestus simul descendens ccepit curiose et sol- 
licite quaererc presbyterum ; et cum diutissime 
perquireret, invenit quandam puellam sedentem 
cum ancilla sua et nentem lanam. Hanc cum vi- 
disset Hodestus, cognovit eam in corde suo, quia 
non tantum specie erat pulchra, sed et corde. 
Quam cum interrogaret diutissime cum casta vu- 
luntate, qua natione orta divulgaret, intrepida 
respondit : Filia sum Prisci presbyteri Christia- 
ni. Cui Hedestus cum gaudio dixit : Quo nomine 
vocaris 1 Quffl ita intrepida sicut docta fuerat a 
patre Prisco et a matre Thermantia, se ad mar- 
tyrii palmam venire, hoc respondit : Nomino AUCTARIUM AD DIEM XII OCTOBRIS. 

equum ornatum. Et ait Priscus presbyter : Si 
nos vocat Dorainus, eamus ; et venerunt ad He- 
destura. 

3 Bt dura vidisset eura Hedestus, cecidit ad 
pedesbeati Prisci presbyteri, etcum lachrimis ita 
ajebat : Domine, Jesu Christe, qui rae non frau- 
dasti desiderio rneo, ut ego non longe sira a sa- 
crificio virtutis altissimi, gratias tibi. Quem in- 
terrogans beatus Priscus, ubi baptismum perce- 
pisset, respondit ei Hedestus se a beato Petro 
baptisatum. Tunc Priscus prcsbyter misit se et 
amplexatus est eura, et ab eodem die coepit He- 
destus una cura presbytero et uxore ejus Ther- 
mantia et Christe et Victuria una vita communi- 
care, et eis de suo alimoniam et victum ministra- 
bat, et ibidem ad aram Dianae in quodam hare- 
nario g occulte missas Deo et hymnos offerebant, 
et attenuabatur jejuniis et vigiliis. Una autem 
nocte ipse recitabat se per visionera vidis- 
se beatum Petrum Apostolum sibi talia moni- 
ta praadicantem, dicens : Hedeste, serve Domini 
nostri Jesu Christi, cujus ego Apostolus sum, ne 
deseras Priscum presbyterum, quia per eum co- 
ronam accipies. Tunc recitavit ha3C inonita beato 
Prisco presbytero. 

4 His autem dictis, astabat ante conspectum 
Neronis : quem cum videret Nero pallidum, et 
nimis macie confectum, dixit ad eum : Hedeste ? 
Qui respondit : Adsum , Caesar. Dicit ad eum 
Nero : Multum te pallidum et nimis video atte- 
nuatum. De qua re utere medico, et noli cruciare 
corpus tuum. Hedestus respondit : Ego quidera, 
Caesar, utor medico firmo, qui non in medicami- 
nibus aut herbis medicinam impendit hominibus, 
sed tantum verbo curat. Nero dixit : Ergo utere 
eo diutissime, quem probasti in sensu tuo. Re- 
spondit Hedestus et dixit : Ipso utor, pie Caesar. 
Et subtraxit se a conspectu Neronis. Veniens 
autem ad beatum Priscum presbyterum, narra- 
vit ei omnia quae cum Nerone gesserat. Dicit ei 
beatus Priscus : Tu enim accipies gloriam, qui 
eum laudas, qui et creator et medicus esse cog- 
noscitur ab liis, qui eum creatorem suura prae- 
dicant in hoc seeculo. 

5 Frequenter autem Hedestus ascendens e- 
quum regalem, de Laurento civitate veniebat ad 
aram Dianae, ubi erat harenarium, in quo hare- 
nario beatua Priscus fecitaltare, et ibi missas et 
sacrificia Domino Jesu Christo offerebat. Et in 
oodem loco frequens erat Hedestus ipse tantura, 
et inveniebat ad iter positas Christem et Victu- 
riam, quas presbvtcr subornabat, ut. dum vide- 
rent eum venientem , nuntiarent beato Priso> 
presbytero. Unus autem ex servis Hedesti , 
dum videret eura omni nocte hymnis et ora- 
tionibus vigilare, dixit ad conservum suum : 
Dominus noster non manducat, neque bibit quibut 

■ ps ///- 
iter ,i 

ctuqui 
interest w 
arenario E ilr mnrir rx 
jejuniis orla 
interrogalur 
ii fferonei F 
cautela mut- 
i.v adhibila 
ne locus sa~ 
(•(/• palatn /i- 

llllll Si I /'" 

Chrixtianum 
prodil s. He- 

dislus; Christes vocor. ILec autem f et minuitur ; nam et nocte frequenter cum Quae cura audissent Christes et Victttria, vene- 
runt ad Sanctum Priscum presbyterum, et ad 
uxorera ejus Thermantiam « i t dixerunt ei : Homo 
juvenis electus vi.lit nos et multis precibus ro- 
qs vult, desiderio Christi, videre te. Cuipater 
ita respondit : Et si dignus sum et ego coronari 
cum servis ejus, t.uinii qualis aspectus ejus est? 
Christes «hxit . Ornatus specie, vultu decorus, in equo subornato procedit. Hoc consilium nisi 
Caesaris non est, quia ad aram Dian. 
Una autem nocte, sicut consuetudo erat, evi^i- 
lans beatus Bedestus pergit ad beatum Priscum 
\terum ; et dum in equum necdum ascen- 
, aggreditur eum servus suus nomine Flo- 
rus dicens ei : Quo pergis sine servo tuo et sine 
armis milititt tuae ? Respondit ei Hedestus et di- 

xit PASSIO SS. HEDISTI, PRISCI ET SOCIORUM MAUTYUVM. " 118 

« nws# rinm sacerdotem dsemoniorum , et indicavit ei 

ft ei : Ibi pergo abi eelvetur amn» . me ■ Dmt *«. ^ ^ ^^ ^ ^ 

ei Florus : Quare «t mca non amnl ** ■ ■ H^ «rf» rdationem Flori. Hoc 

Dicit ci Hcdcstus : Potens est Dou m« JW » ^ ^ ^ „,„ 

Christus. qui dignatus cst seru formam acc.per ^ ^^^ ,„,„„ V1V| „ „ 

et salvarc omncs mfirmos. Ho c _ um aud. «t ^,.^ ,„, a , ur; 

Florus dc Domino Jcsu Chr.sto, ,nd an r w .^ ^ ^ .^ ^ w 

cipicns, malcdixit dom.num suum.et (tot in COn ^ esttognatar B ccc e noct e sen.n 

spectu ejus : Tu autem. utvdeo, no , sal . ««£ ^ , M „,,„ liM ,. in irtm beatuS B per 

mss^sss? * - - - « D thermis con- 

siriicndis 

prapomlur; 

k B htsquanocte 
agat Xnterro- 

galur. Dissimulato autem servo suo. Hcdestus perpt, 
et erit Domino gratias, sicut consuetudo erat 81. 
Et accepto corpore Cl.risti et sangume ejus, a 
bcato Prisco presbytero, rcvcrsus steht anle con- 

snectum Neronis in officio suo. 
P 6 1 biauteminLaurentocivit:,t, J «ss,tNero 

ut thermm h *dificarentur sub celer.tate. Et 

dum diutissime adesset Hcdcstus antc conspe- 

etum Neronis, pr*cepit Nero Hedesto, ut pMo- 

ophi. qui dictabant fabricam thermarum sme 

coli io Hcdesti nihil facerent. ut omn.a Hedc- 

stus Neroni divulgarct. Ita tamcn cum ejue eon- 

silio et lapidcs ct omnia ante <«P**^*r 

sti compaginahantur.Factum est autem dum ha- 

renaria fodercntur i, vcntum cst usque ad harena- 

r um quod cst ad aram Dian*. uhi m.ssas sanctu 

P iscus cum beato Hedesto ce.cbrahant. Omn 

autem clarificabant, quia magna «•»«■*» 

eodem loco. Hoc cum andieeet Hedeetu. jam 

ribunus iuterdixit ut nullus in eum locum m- 

Ideretur. Tunc Philosophi ct omnes art.fi c 

toore tacuerunt. Ille autcm, sicut consuetudo 

era omni nocte ibidem cum bcato Pnsco pre- 

sbytcro et Christc et Victuria missis et oratiom- 

bus insistebant. 

7 Servus autem ejus Florus occultenoctu s 
cutus cst dominum suum et vidit enm cum vir- 
° g t Christc alonge loquentem. .^rensautem 
factum vcnit ad mansionem ,n c, .tate. Hoc » n vitLiberio. ,. 

Hoc cum audisaet Liberius, coBpit «mte dl 

setaNeronisdicerevocerl icratissime im- 

perator.eCceHedestue.tribuuuatuus.deeeraK < 

Deos immortales, etsequitur errorem contrasa- 

lutemreipublica.TuncNeroeademhoi 

pit ut in eodem loco vivus cum quibus inventua 

foissei obruereturft.EtcumhocsuperSanctos 

Dei factum fuisset, beata Victuria ragtt; quam. 

t. tenuerunt in mediC embitu sflva 

ibidem iuxtaaramDiante.etgladioeaminter- 

f „„. im , iieatumveroPriscum presbytorum et 

beatam Thermantiam etbeatam Christem et san- 

ctum Hedestum ta eodem harenar bruerunt 

iUXta iterVia Laiirentin» «ub die quarto iduum 
Octobrium, Nerone quater consule etCorneho l 
Uegnante Domino nostro Jesu Chnsto, cui eit 
gloria in BSBCUla. E I ANNOTATA. iNeroniaiacerdotibusindietum fuUa «ort/l- 

Lamntiesseofferend iradnnt vetcn, 

nmtamennilocc thocPassUmuloco, 

mUe siLQuumenim Domini Mfrtm - 

AMt.su* matm t plura t qu*prodgii 
• l ''"" .•- */. M 'if«r« Intilhaeret tur ii de- 
nuntiatur: K: & in civitate. Hoc non ££- • - , 

letrbeatus Hedcstus. Scc dum in prand.0 epu- " m 

re' r dixit ad dominum suum Hedeetu» Flo- ^ , ( , , M „ , ,. .m 

rus Dominc, ccce dum in scrvitio tuo sum a »n. fc , v ,,„ , , S, 

g natLeedepneUa,qn»ma„mu^Jo^ ; ^ „, or , m „,,,,„,,, 

I» 1 i 

nim.um pulchra quarc ms ^ 

e»m dicens : Si hoc ex ore tuo **■*£* , iaM .,,„„„„■ M «** „,„„, M « 

1 eris,fustib»steintc,6cij»beo ; etcont 1 c».t.Do ^ (- ^ .^ 

n e^»tbeat»sHcdest»sctpcr g itadbe, u m ; 

Priscum prcsbyterum; et ecce scrvus a onge, el ^ 

SsSasSsSS 2» " ,: 

accusatorex.steret,ctperg.t q L-toi*.*» e iii«ioire des Empereure, Siron, 
art. xi. lom li P»€ "°' „„, ', m „8. Bruxen,s. .7». ^ QeuM ,_ 16 Haud B 114 AUCTARIUM AD DIEM XII OCTOBRIS. j e +„ isi.i nunm verisimilitcr non procul ad Nimici fontes si- 
H«uirl nrnciil h nc narvo descendens fonte Nu- quam vn isuiuuio , 

ui mnc parvo ue^ ^ diximus. Erant enim arenana quoque a reh- quis divisa. 

h De his thermis nulla apud Vulpium memoria. 

i Satis nolum de arcnariis seu catacumbis varia 
esse sysiemata, qux (ut librum satis obvium cilcm) 
indicala habes in opere R. D. Gaume Les trois 
Rorae. In illa controversia non negligendus sanehic 

locus. 

k His opponit Byeus Neronem non cozpissc ssvire 
inChristianos ante annumDomini64. Dabofacilcab raicus. 
Labitur, et leni per valles volvitur arane. 
Huc rapies, germana, viam tutosque receptus ; 
Te sacra excipient hilares in fluraina nymplue, 
^Eternumque Italis numen celebrabere in oris. 

d De aulicis Neronis Christianis satis nota S. 
Pauli vcrbo: Salutant te qui de domo Caesaris 

sunt. 

e Vetustate hic exesi snnt duo versus ; quibus, ut 

ex consequenHbus manifestum est, dicebatur S. Ti- co ante id tempus motam non fumequam vocamus 

mntheus sacris Christianis illic aliquando operari ; persecutionem. Vcrum ab eo ante td lempus nd tn 

nuam ob causam ille ipse inquisitus fuisse a S. He- singulares aliquot Christianos actumex IMxnequw 

J isto dam et ira omnino non constat. Certe qui menle per- 

f Et hic supplendus integer versus, nempe S. He- penderit qua sc gercret ratione Nero posl matris sux 

distum, his intcllectis, petiisse ejus patrem videre. interimenlum, ncmo mirabitur lale ab eo dalum 

g Viam Laurcnlinam cum Ostiensi et Ardentina fuisse ■ jussum, quale hic dcscribilur. Propterea ta- 

communicasse atquc ad Ihas nrenaria esse partim jnm men vadem me non constituo omnium sermonum, 

supra dictum (1), parlim aliunde notum (2). Quum qux hic recitantur : Passionem enim coxvam non 

vero hxc arenaria interse subterraneis colligarentur esse patefit verbis aliquot hoc xvo non usitatis. Ve- 

cuniculis (3), sub Via Laurentina arenaria fuisse rum in rebusipsis aliquid subesse falsi facilius asse- 

manifestum esi, Verumtamen hxc Eomx propin- reretur quam probaretur. 

quiora erant , quam ut de his hic agi videalur. 1 Consules fuere Nero Augustus IV et Cossus 

Sermo enim hic est de arenariis ad aram Dianee, Cornelius Lcntulus anno Domini 60. (1) VideCnmment. prrcv. nnm 3 
\'i) Cfr Libri de Roma Subterr.inea. 3 Marclii. Monumenti dille arli cristiane primitive, 
pag.' n. D K DE S. MAXIMILIANO EPISCOPO MARTYRE NOTA 5 ad pag. 25, littera E. NOTA 6 ad pag. 38, littera F. De origine ecclesiarum Galliae et 
Germaniae. Argumenfum de Originibus ecclesiarum Gal- 
U.r et Germanisein Opere nostro versa- 
lum fuit ssepius. Adhseserunt diu Deces- 
sores nostri traditioni, qua origines com- 
plwium sedium episcopalium ud Apostolorum tem- 
pora referebantur ; postea mutata fuii sententia, ei 
tculo in annexum plerarumque antiquarum se- 
dium initiuni. Exquo tempore nosad Acta Suncto- 
rum illustranda accessimus, ea </<• ressepiusjam fuit 
dicendum ; ei quidem ex professo de ea actum est 
tomo VIII Octobris in Commentario de S. Floren- 
tio Trevirensi. Atque ibi non secus ac aliis in locis 
conati sumus stalnlirc religionis exordia facile ad 

Apostolorum .rrum jmliiirrr > imtio tmnrn non vi- 

dcii fuisse episcopos stabiles, sed potius [quos uoca- 
mus) regionarios : qus sententia nititur argumentis 
aliarum, et simul caret earumdem incommodis. De SS. Ruperti et Maximiliani setate. 

De S. Ruperti mortis anno sedulo qmesitum fuit 
ad diem xx Octobris in Commentario de S. 
Vitali, ejusdrm mccessore; adeoque ibidem ostensum 
omnia eo collimare ut vita functus dicendus sit s. 
Rupertus aliquot annispost aunum Dominil\S; ita 
imiirn ut et ipse et qui ejus locum occupavit S. Vita- 
Us iiirm obierintante annum 731. — Colleciionrm 
Vitarum Bntleri auxerunt /?/?. DD. Rass et Weis 
rt si cundum eos R. D. De Ram noro labore de S. 
Maximiliano. Initio refrruntur ibidem COmplurium 
iilonim tituli ile hoc arijumrnto, sed D. A. 
Berlhodi Comnirnturius, absque controversia lucu- 
bratio prsclara, silentio prslermittitur ; hinc nihil 
mirum, si m nova illa Vitu videas S. M.iximiliani 
XOpatUS initia ad annum circitrr 257, ejusque 
mortcm ad nnnum 283 aill 285 relata. QuB oniuia 
jam plam dejecerat Berthodus. Melius responde- 
tur ibidem in annolalo ad argumenta, quibus V. 
H. Winter, aliquando professor et pastor sancti Ju- 
doci in Landshut, anno 1805 contendit probare san- 
ctum Maximilianum ncc episcopum, nec martyrem 
fuisse ; videlicet 1° non convenire inter reccnti- ores DE S. OPILIO 

ores quando et quamdiu S. Maximilianus **C^ 
fucrit Quid taJff SumH argumento quarla tatiem 

Mri*parse*pun 9 endafmt.VInWMtrad^ 
n umeccksi*SahburgensU t S Maximihanum nec 
op Ucopumnecmartyremdici.Imoin ^aS.Rur 
Lti episcovi SaUburgensis t utrumque aperte n- 
l eritU r!utetintotaliismonumentis.Z InCalen- 
\ lari0 Tegernseensi smculi xi S. Maamihanum CONFESSORE. u:> 

nude confessorem .//.-/. Pentm in MeUfemi. CJUf- 
demavi episcopus ei oonfeasor BppeUatur. Pi 
fc) | r ,, \\,rtw. guiouseademri 

pii/icaiio mesl, </'«"" uepissimeolim non diattncKn 
fufesBOUu i I ■■■■""• """ ''' n ' '"'<''"< SI ""' 

diutiusforte quampar esthicmoratiaumus t quum 
aliquUfrogUm^mqwWinterwpnmpsit, 

gitari possit. D NOTA 7 ad pag. 65. littera D. DE S. OPILIO CONFESSORE PLACENTINO. B Eius officii antiquitas, convcrsio, mu- 
nera, miracula, translatio, ima^ines. o ux Fonsonus, de S. Opilio prodidit. repe- 
„„„„,■ omnia ex lectio.nbus Ofiicu eccle- 
siasliciPlaasntinii qwcirca opera pre- 

,,„,„ videtur annotare jcripl M ftenc 

, «rfM.lri.Mi. «. fuidem««r«, !eciio»e..<tO 
5„*toi...«« oBofcjedila ft,ere " ' oneono, 
'" S - 0| ""° ; culum xvi reftrendM «• ««"•"• 1"""""" "'' ' 

ria quae in eadem ecclesia ol.m ■ Fabnt.o ep 
s copo Placentino solemniter acta est, quotom. 
oXmaextoiduaMajiraooUtur;^.,^ 

tb anno 1470 ad 1508 Placentuu ■ »- 

„i, Karum «J eddimentun. «.I. eniifu» «*«*■ 

taiwritai »«(ri« ««crieendM .'"«'■" ' ■ '-' 

«*. Abr e»»o 1648 . Vt m r£?? 

ftis ,,,.,-. interfuit tranalationi reliquiarnm S. 
C MtoLi> W oorporia,(,«a«^m«n„«»ra B - 

* o« .,o. w»' *»< s "'» '■■"; „ 

edtiU.quodillxir» cde. " <"" : ' ^ 

be.tu.vir bonorum operum menh. eumuU tus. 
; u tinDomino q uartoidusOc t ....,.. 1 ..afac.e 

mirum in modum radiante. ajuaqua oorpore raa- 
islumodoremspirante. ,«,'.' 
iu, de eorporis tramlation*. Ex qmba, | 

„,.„„,„,„„„. etse reeemee. w« 

tZ Zatur: Tanto tempU S. Viotoria, quod 

^TsCninidioitnr.deaide, 

«„■„„ ,„,< mulutum /„,«■ «•"" 

„„„„„,//,„„.;■.«... ','";.'""'-' ! ™£ 

ris „„„c„,,„z„,«.«. «««*</•"'<<<' «ft«.ft« «r.. 
« SS Antonini etVictorisdi. /.<„,,-' i /"•<•« '">"- 
„ BB «uam«ud»S.AntoniniO)M«* dre8W " MB 
x tas saltem citra sxculum x figenda «I. 2 RmM ■'".' F«MMU. (iimii.i. (« . .«' s °P l " 

!,„„, pertimmt, Afc ftn lecltonttu. conlineri : »«■ 

,„„„„„„■„ ,i t„ „/,.,„««'«». '"«■^"■"'■' '/'"'""' ''' 
forte augeri. ImprimU tranelationem S. Anlonim, 
,„,S. Opiliua. «...'./",. ''//'■'« '""'"'" s ' ""'■'''""■ 
,„,„,„ /',„«- /,•,,'«".' (2). «"'"/"" s '■'«.."'""" 
CAronotoflu», «d I «ftnlinieni impoi «'.«'■ '.'"/""■«■ 
Unde si r,./,...'...'....'."' / ""•"'■"'•"■ '/""'" ' M 

anno 37r, oMrrit, f '' 8. Sabinui, tranelat 

,,„,„,,■,./,■/.„,„„,«,..'.«■. opiKopu.cn ■..'...- '•■./'""- 
,„,■,„.,„„,„./„„„„„■./„ Mu.ri.(S),nomonon .«- 
,,„„,„ /„„. ,, ,«•• ,„»'« /«.'«'" '■"'■ '"""' s "''""" 

„„,„„; '■■'« '«'•■"' ■ " ""'"""'.';' , • 

,„//„, /,, rorot«d^ M loWI«i»tor«»n«m888 

„ 302 /v,„„ ft«eoccMioMawum,m B. OpiUnm 

m ,„■„,,„. conjnnner,;. «ffOril P. 

C ,„,. :■ M ..Ie.aer»iUieorpor»dm 

\,„ itortyri. inventi °™™ m 

Bcolythi more ferel ini.ubiVwtor epi 

; Martyrilooumeedereta "i";" te 
emotueetdivi alorei Mua.vin leta- 

oepavi. " <— [ > '' 

■ ■' "■""■;■" '■"■"""" 

"'''»""" ;'7""""' 

„,,.,„„,,„., .'■' "" '«•'•■"'"'""'"''" 

„ ; : ■ .,«■••"«."•"«■"'"" 

,.,/■ ,„,„„„. " 

„„,, ." .f 

;.,/„/„■„.,"' m- ' ■ iu ":;:\ 

' ,„„,„„ wuU.h.chi 

,.«'.-' """"■•' 

8 18. ■"« 

;,,,,/,'/,..'.',. "' 

wL " "'- , 

1 ' «^«.fKi Vfamfusioremiterum 

mu iii uiromit > .suo opere [p) . v """ ' 

ri,difl«mi l s 
Opiiiua 
tra»u/a.to»u 

onin(no ">' 

/). liti: 

vertitun , I 1/.'/'' 

dampi .'24. 
^Apu«lBosemum.5 ^ 

clorun»><- w < 

HO. 

(6) I 

I , l ii l9 t.eccl.diP>a- 

,ClC.,I-'b 

140. 

tt B simUiter in 
morte el in 
funere 110 AUCTARIUM AD DIEM XII OCTOBRIS. D et absque certissimis testimoniis vix credenda, a S. est ; similiterparatyticus et podagruus, qm altquan- 
Opilio inter hxc procuranda patrata, ex eadem Vita tum adjuverant cadavcn imponendo ferctro ; et mu- 
suppcditat Campus (1). Quum scilicet messis colli- Uer, jam triennium fluxu sangumts U«»,fi 
J* ergo in villa Pittoli, tribus a Placentia rnt- cadaver me tettgerat. Corpustn templo cathedrrti 
liaribus versaretur, a venenoso aspide vulneratus sepultum eodem testxmomo prodit Campus (5). Vx 
es t messor. Continuo jussit Sanctus vulnus ab ipso credibile. nisi statim a morte iniiium datum cultui 
" mU exsuai et veniam peti ; paruit bestia, re- ecclesiasHco. Non enim tunc temporis mtra civita- 
Jvtonue vmem, arj.uit mcdia, convaluit autem tum masnia sepulcra (6). 

soiptoquevc ., pincentini 5 Quo tempore S. Opilii corpus translatum, la- Anno 1498 

coloum. Swnlitcr, quum in alw agn riacennm w / i ejuscorput 

laco reverisset ecclesix pastorem de sublatis a lupis tuit Fonsonum. Summo honore id factum iv idus translaium 
■necoriL flentem; oratUme facta, vidit belluas Maii anni 1495 a Fabricio Mnrtiano. tunc Placen- 
' vrrihim report antes et capite cernuo ad pedes suos cenlia episcopo, trodit Campusin altero opere (7), 
1 rromn a ,,, admissum confitentes; quas liberas dir publicum Gregorii Bilegni dqcumentum et codicem 
misit vetans ne in idem postca offenderent. Ex co- accepti et expensi seu computum sacrarxi dxctorum 
dcm fonte propinat Campus (2) tertium miraculum. vades habens, Jacuit ab hoc xvo beati viri corpus 
Jn ,rsm Frultatioms S. Crucis, (quod erudiH no- sub altari nlim S. Stcphani, dcin S. Opiln ad Ix- 
' t originem m am debere non fferaclu victorix, vam e tcmplo occidentem versus egredienttum (8). 

extractx aliquot reliquix, quasvm idus Maiianni 
1583 Philippus Sega Placentinus antistes, dein S. 
R. E. Cardinalis, sub lapide superiori altaris ma- 
ximiseu SS. Antoniniet Victoris conclusit, simul sed dedicationi ecclesix S. Crucis Constantinopoli- 
tun.r sub Constantino Magno) (3), dxmoniaca vi ob- 
sessa est filia Alberti Calmi, Placentini prxfecti. 
PorrovixS. Opilius, jussus a Podone presbytero, quem ubique sancto juveni prxesse videmus, genua cum lipsanis SS. Jacobi, fratns Domim, Stepham E in orationem fUxerat puellxque frontem cruci no- 
tarat signo, quum diffugiunt tartarri spiritus, pa- 
lam clamantes quanta Placentix civitati mala me- 
ditati essent. Ad hxc quidem omnia alluditur in 
editis lectionibus ; sedcoxva exspectamus documenta, primi Martyris, Laurentii, Simplicii et Faustini, 
Chrysanti el Darix, necnon Nemesii et ZaicUIx. 
Iiu Campus (0 ex publica Francisci Taravelli 
Fratini charta. 

6 A sculptoribus et pictoribus S. Opiliura sub Qunresub 
edttislecttombus; seacoxvaexspeciamuvuowmitnbu, i i r . specie adotc- 

«riusquam Mem nostram tam stupendu demus pro- specie adolescentuh seu juvcnis exhibcn (10), ml scailull pin . 

. mirum. Placcntino quippc i populo optime r.ota pa- aalur - 

UJ 7lnter magistri Podonis brachia juxta Vitam tronisuiS.AntoniniActa; in quibus quum S. Opi- 

,„,„„,.„, oppetiit Opilius mortem (4) ; in qua non Hus, acohjthi officium obicns, prodeat, pronumest 

defuere miracuU, sobrie indicata in lectionibus edi- ut hic in puerili xtate ejus menti obversetur. Fru- 

tis; nec m funere, in quo lippus, mnltis ob beati stra itaque ex imaginibus statucre conabens quot 

juvenis mortem fusis lacrymis, suo morbo sanatus circiter vixerit annos. (1) Hist.ecol <h Piacenza, tom. I. pog. I38etseq. 
(•■) n,,.! g et seq 

, ,, i;,,, ,,,,,,, Denkwurdigh, der kotol. Kirche, tom. 

\ . parl i i'.': I &eqq. 

(/i) Campi, lom, L, pag. 141 et seq 

(5) lbid., png. 145 (i;i Cfr Acta Sanctorura. t, VII Oct., pag. 035; el t. VIII. 
p.886. 
(7) lnsignium gestorum, elc, pag. 12. 
(8)111,,!., pag. '21. 
(0) Ibid,, pag. 19 ot seqq. 
(10) Campi, Hist. eccl. di Piacenza, lom. I, pag. W. NOTA 8 ad pag. 94, littera B. 

DE S. CYPRIANO, FELICE 

ALIISQUE MMMMOILXXV PARTIM MAUTYRIBUS 
PARTIM COrNFESSORIBUS 

1N AFRICA. Eunerici persecutio ; Sanctorum condi- 
tio ; iter et locus cxilii ; tormentorum 
eorum praesagia ; Mauris in scrvos 
dati. S. Felix non rediit ab exilio, ut 
interesset collationi Carthaginensi. visum est ejus Commcntario pauca brevibus adjicere. pgrseculio- 

nls II u 
initia. Imprimis, ut aliqua lux disquisitionibus affulgeat, " ,s "" L icet Byeus pro more suo valde subtiliter Acta 
SS. Cypriani, Felicis et Sociorum c.rcus- 
scnt, nonnulla tamen reliquit intacta, alia- 
que minus fortc fcliatcr tetigit. Quocirca pra oculU habendum esl scrpius ab Hunerico in cxi- 
Uum missas confessorum turmas -, ncque omittenda 
sunl alia prxdpua pcrsccutionis Huncricianx ca- 
pita. Porro quum anno 479, consulc Zrnone impe- 
ratore, S. Fugcnius Corthagincnscm sedcm con- 
scendissct, atque aliquamdiu post ncgassct Huncrico 
se tcmpli foribus interdicturum catholicos veste Van- 
dalica indutos, res catholica ccepit magis magisque 
fieri ambigjia. Tunc cnim jam nonnulli aulici ad campum proqressus cl 
finit. B inter confes- 
nostros 
vldenttir 
fuisse laici ; 1 8 i-rrn 

oriun 

Prm i 
lari ; DE SS. CYPRIANO 

campum Uticensem metendi ergo destinati sunt. 

Annoautem 482 | cta M llii (1) computumjus- 

sit Sunericus ne amplius Calh lici in sua domo mi- 
litarent, nisi Ariani fiereni . quorum ingens nu- 
merus. Deo fidem servans, meruit postea in Sici- 
liani ei Sardiniam relegari (2). Fisco dein adjudi- 
cavit demorluorum prxsulum boha, vetuitqut ne 
novi crearentur, prius non solutis quingentis solidis. 
Dein secuta esi virginum examinatio crudelissima, 
qua tanto honorifuit clero Africano. Huic subnectit 

Victor Vilcnsis Marlijrum Confessorumque noslro- 
rvm exilium, quod Bycusanuo 482 seu saltem ante 
diem 20 Maii anni ASdstatuii , Morcellius (3) i 
et Papcncordt (4) sub priori parte anni 

2 Ponc vcnit dccrctum Hunerici, m Kalendas 
Februarias anni 484 collationem Carthaginensem 
indicentis. Dum pro his jussis Carthagine consiste- 
rcnt quingenti ferme episcopi catholici, datum vi 
Kal. Marlias aliud edictum, quo templi ckudi \ 
cipiebatur ei amnis tollebatur religionis cath 
professio, pcena statuta in eos, qui ante Kal. Junias 
ejusdem anni 484 Arianis non ad) (5). ln- 

tereapessime habiti episcopi; quibus quum propo- 
situm fuissd in chartam subdolamjurare. aliique id 
facerent, alii se id facturos negarent, illi ad agros 
excolendos missi, hi in Corsicam ad cxdenda ligna 
(6). Atquc li&c tam brevi persecutio generalis sub- 
secuta cst, ut in exilium nondum exacti essent Car- 
thagine episcopi, quum jam passim ferveret. Ttinc 
Tipasenses ex Mauritania Cxsariensi fugere in Ili- 
spaniam ei brevipost secutum ceUberrimum prodi- 
fjium ; tunc totusclerus Carthaginensis in exilium 
actus'; lunc tot alii velfuga sibi consulere, vel i ci 
mio martyrio fmiere vitam, donec Hunericus sub 
idus Decembris ejusdem anni 184 misere interiit. 

3 Atque ex hac synopsi intelligitur quam obcau- 
sam Victor Tunnunensis, num. 15 Byei Commcn- 
tarii excitatus, unico capiteuniversum persecutionis 
ordincm complexus, ad consulalum Zenonis dicta 
(tdscripserit. A S. Eugenii scilicet ordinatione 

utar i C03 perunt Quatuor circiter millia exiliis 
durioribus relegata tradil idem auctor; nongentos 
septuaginta sex ab eo omitti ex S. Victore Vitensi 
manifestum, quemadmodum recte monet Byeus. 
Quodvero Vicior Tunnunensis scribit sanctos con- 
fessores non tantum sacerdotes et cuncti ordinis 
clericos scd et monachos et laicos fuisse ; Victor 
vero Vitensis episcopos, presbyteros, diaconos et 
alia ecclesirc membra, id est, ui interpretatur 
Byeus, infcriores clcricos, non ausim Tunnum 
denegare fidem seu cum Byeo laicos ab h 
turba excludere, quum non ita presse accipienda vi 
deantur Vitensis verba. 

4 Ex itincre autcm,quod sanctis virii H quendum 
fuisse novimus, cos ex provincia proconsulari 86U 
Zcugilana, in qua olim Carthago, nunc autem Tllr 
nisium, m ecipua civitas est, expulsosesse non diffi- 
dliter ostendi potest. Ducendi quippe era\ 
Victore Tunnun, ! mntu t Macriei A 
quo priusquam destinarcntur, cotl di erant, 

m Africa Christ. tom. III. pag. 197. 

({) V.ctor ViUH ".P««- 20, ed.t. Rui- 

narlu - rfi „ lOft 

%\ D lU, ,8 S:cap.uet M q,.,pag.64.t M q,. FELICE ET SOCOS. ' 117 

auctore Vici \sem el Larensem 

civitates. Si( m, cognomento Veneria» ct \ 

rium colonim, de quibus hU agitur, siiut satit in- 
notescit. Utraqut erani mediterranea in pro- 

vincia Proconsulari, ad australem partem, qua Xu- 

midir finilinm crat. SiCCS autem, </'"' /'"'" AlllO- 
nini Ilincnirinm sccahntur i 

ducebat Carthaginem, distabai a Musti K. P. » 

Auctorc dWnnllc (7) cntatur c di- 

cto Urbs * eu Kaff; qus. nomiha ad eumdem locum 

pertinere tradit, licet Shawet alii plur\ 

tucrint ct per Kef Siccam designent. Ex Antonini 

Itincrario Latvs scu Larilmm Colonia scu cliam 
Larihus colonia via publica auncctchatur ctmm 

Musti, a qua distabai m. p. xxx ; ita ut qui i 
thagine iret fn Wumidiam, pergendum ti erat in 
oppidum Musti; ubi duplexin Vumidiama\ 
batur via ■ altera ducens in Lares, altera fn Siccam D !•: Veneriam', atque animadvertendum est Musti, 

, ,ic quibiu hic sermo, intra limites 
provincix Proconsularis fuisse, et proin e\ ■ 

qtii h.cc loca ab homonymis non distinxerint. 
Quibus demum addo neque ignorari Mustisitum, 
quum Shaw < s ) arcum U \m detexerit, in . ' 
nomsfi inscriptum est, I erum de his omnibus adean- 
tur geographi. 

p Porro quum in duas turmas laribut elSica 
divisi essent beati con '' mritonfafii Si 

tifensem et Cxsariensem abducti sunt, Macri scili ;, | [ 

cct. Tuhunnas ct Mppium. M LCPl '" Ilincrmm Min« 

Antonini rccensetur inter Cellas et Sabim, quum 
perdicibus ' i pergitur, quodque proin \ace 

in provincue Sitifensis (S"iif) mediterram tt 
prope desi rtas regiones (9) Mugra hujusoppidinunc 
essenomenperhibetd inville (10). Ad meridiem ui 
tra utrumque Atlantem erant Tubunna, fn i 
/„,., r egione, qua ab allnente Zabo sev Saboflumine 
Zabus sfltj Sabus dicebatur, nunc autem (ni fali 
.):, , ilu Ziban, ct qn.v Manritanis I 

. , erat. Eabes fttc etiamnum tocum Tubnab di 
dum tecundumarAnville (ll).Tobna tecundumCl. 
V. Texier (12) ; quat Tubunnaspristi na • stno~ 
,„,„,, gimilitudoet reliquiti Romanorum in- 

dubium faciunt. Ex ! " P 

curatius Tubunnarum silum indicare , die enim 27 
/,, embiis anni L84*7 xribebat i B 
oppidum in plerisque mappis cernitur, u- 

que Mncpen "" m Teo '""' ''"" 

u t perveniat, te iturum l '/'"' " (/ """' 

fereitinerisjacetetinmni iatur;deinde 

veroaddil : Primores (ls i I Zabi Occiden 

talia venerunt boc vespere, qui me expectent. 
Spero me cras in civitate Tobna, ubi multa unt 
rudera, me hospitaturum. AMffii 
mi , a tantad Occidentem Tubunnt a ! 

tora Nippium veromihi 

eufficiuntutinteUigantM tancti Vartyi erto 

quidemim ■ i imultameninoppid '>"- 

manioccupahani i U / '"/"" 

Utiatur, quoniam in provinciaAhruna ultra mon- 

t,p«g.«l. 
I848. NU commti' 
nr habucre 
r ii iii Tipa- 

Ibui 
Confessori- 
busi B prssagia de 
/ tor- 
menlii in lo 
cis, '" aui- 
but i ongre- 

guti i.uiit. tionantur in 
servos ftfau- n8 • AUCTARIUM AD DIEM XII OCTOBRIS. 

,es, «uious vulai Tell nomen est, mm Utatt» . S— * : i- M«? i*J £« >~?J» 

T - i i;#,f /ii.Mi hcncficii^ auam errore et auctoritale swi Utvintne 

lin nnstrnrum Marturum Verum ouis dubitcl quin Dini /h iu '/««'« 

/w nost.orum Maiiuium. » / * n M/imo ft cousam ?am « Gensenco lurmam san- 

h*c omnia illustriora fulura sint, quumjam egregta (5). Qiwmoft ««"»* 

r^ i/ ;, m ,/ rt „n turaunide hanc ctorum Marhjrum cuidam regull Maun uxjnaw in 

gens Francorum a Mahometana njrannmt num. 9 «... aill T7V#-„o*,n (C\\ videre 

\s , ; -i „„„,/..,,. in ni/r/cm scrvitium datam apud VlCtorem \ itensem (<>; viueie 

Martyrum pahestram nndteant . „ , «£ ittii J efasestauinHmiU ter4mcon- 

Cm ^ tm T^ mn Tli^cZmNl fe^rJno^riinterMaurosdistriiuendifuerint.eU 
terea altcram turmam Stcca V „, Or „m JV I fa ^ ^ ^ ^. 

""" S^fiSS ror»m m »/„■„„, «W nt. p« .»»*«. ^ more 

M ,„ ,*. , „//„,, /■'"',, os dfc , i0m(ld! . caro (iucercnt viIaro (7 ) ; fttoc alii fidei con- 

proe.st.se ctaue hm de mmJ ' ■ J ra ^ a(ii h (eBtorSs ser vi facti mt 

'""" '""'" '" '"""""•. " , , '™ U« ■■ «**" «— < to """ s '"""""""' s 9 ''"""'- 

,,„„,„ ,;, fe*, Ir*. «0MM.-II «m, ,c aentem profecuset CmvtmmjUm (8). cMenm 

hatuiss. c Tipaunribu, , * «». f» **««■ «*• 00*» •!*« V.»* *.. . 

MM />>,,, UM .»*» *ta ,■■■■- **«. „'- 9 Senectute ct dolontus -*»«~^ 

,, ,„ ,„ ,V„„,„/„, „/,„„ ,„ JtariHn* Ca«.rtori, co,«pic,„,m |to »P«o«'P«'» Abimtanum F, I ,, „ 

„ „'„„,„ , poteet. J/.r<»r« enim «tfe^W V.W»,- TO^. V«h »»«»* 

,„1, , , lingm, pertinebant (,n,e aait B,je„s ,o,a § m, mmt hunc eumdm em ac 

^SS^mTum et Sic, Veneriam C i a n, ? « Abora, Mta f^^-^ 

rf „c„ „„■,,. „:„,„ „,-,. aiimpleta videntur ,„,»:„„ cellio (10 UM A «», j«»m '"^ '^' 

' ,„,/■„' D». 1 Umm fere ante, „„„ secue ,„• /„,„«,„• Abbiri anus ,•' '» «»«* ^ tbd itii. 

,!/„„ S ( '„„„„„, '„ f»»'.»"m /—«'>»"» ritanus, Harbntann., Ab , entanu». A » b uUn^ 

,,„,„„„.,,„„„„„, ,,,„ vui, ,,,,„, venerabilia ,„„,/,■«, „„,„„„« .«»« mii«. Jrj» «' Abbmta 

Paulus eniscooua Siccensis nemve secundum Mor- nns retineatur. 

tiblls J tl ; sam . ,„„> dilatationc sua om- in Notitia Felix Abaritanus byrtr *W -/-" 

nem paane Africam opacabat Et cum nniversi diH * Abara .svnnounn /ten w^f» Bye, , 

eimagnitud t speciositate gauderent : Ecce /.w,,,,, /^, AWUan^ 

subito, inquit, venit asinus violentus, qui de- dum «ttaft, ^ Abon tano Butnamt (11), 
frican cervicem suam super robur radicum cujus tamen sententia vana est. Sed monet Morcel- 

ejus impnlsu suo cum ingcnti sonitu illam mira- Uus (12) Abaram vocem , ^"m me, «m Vadum 

bilem arborem elisit ad terram. Sed et Quintia- seu Trajectus e J fbn ff» Palus 1^/1«^ « 
nu8| honorabilis episcopus, Laurensis.judice Mor- Plinio vero commendart arundines piscatortas Aba- 
wWo (3) vidil se super quemdain montem sta- ritanaa. Locum itaque apud Pcenos seuCarthagi- 
re de nuo conspiciebat gregem innumerabilium nenses extitisse, cui Abara » m,» est, frustra ne- 
ov ; um J^ „„/„,, flddMW ( suarum), et in me- oaretur; quod enim alibi nuspiam prxterquam m 

a lv „,s duffl erant ollaa nimium buUientes; NotitiaetapudPliniumstgnatur % nilmirum S quum 

aderant autem ovium occisores, qui earum car- eadem sors sit tot aliarum sediumeptscopahum A(n- 

aes ollis buliientibus demergebant. Et cum ita. c* : minores quippe ibidem vict suos habebant epi- 

,;,,,,.( omnia ula magnitudo gregis consumpta uopos ; unde factum est ut multz sedes vix vestigia 

, ( ; m , ,,. //(/ ,; m -/ Vicior Viten »6- reliquerint, seu etiam omnino penertnt ab hommum 

,,/,'. Reor luas illas ollas, Siccens. ... et Ln- memoria. Quum itaque nulla urgeat Notitt*com- 

,.„.,,„ dua 8 esse civitates, in quibus multitudo gend* necessitas, tenendum est Fehcem Abbirtta, 
, nma f uerat congrei ■ quibus incendium num episcopum seu AbbirMajoris [quum emm Ab- 

initium sumpsit . aut Bunericum regem, et Cyri- bir sola legitur t de Majori videlur esse sermo, non 
lam episcopum ejus. ™ < k Minori seu Q"™ niciana ) ^ndum est, 

8 Quum Laribus et Sicca eductifuere sancticon- inquam, Felicem hunc ab exilio non futsse reducem 
tra diti quidem fuere tfauris, verumtamen ante mensem Februarium anni 484, neu collatwm 
Vandali milites eos usque ad eremum comitati sunt, Carthaginensi interfuisse : cui ca terum absque mi- 
ui plw ibus locis Acta aperte tradunt. M quid tra- raculo, Ut innuit ipse Byeus, interessenonpotuisseU 
,;,,, fuere Mauris ' Erant hi scilicet Vandalorum tanta eral ejus senectus et infirmitas. 
faderati parebantque regulis qui a Vandalis pot$- 11 Ar^umenta vero, quibus sententiam suam ful- 
stati , in ,a accipiebant, quemadmodum olim cit Byeus, minoris forte ponda is sunt : nempe Fe- D S. Fclix Ab- 

biritanus 

episcopus 

//,,» interjiilt 

cullatwni 

Carlhagl- 

nensi. 

E sed Fetix 
Jbaritanus, frustra obnv- 
UnU Vycv- (1) Noticesur lestraces de 1'occupalion ilaos lo 

deCau i a. de 

laBoci inate.t l. | 

(?)AI ■ tom. [II, 

l [bid ,i o.el lom. I, pag. 190. 

Vaodal . lD). ti, oap. vi, pag. 28 et seq. 
(5) l>ai)L-ncurdi. pag 202 (G) Lib. i, cap. xi. pag. 14 et seq. Cfr Act. BS., t. \ II 
Oolol 833. 

(7J Papencordt. pag.29etseqq 
-. i< ior Vitensis passim. 
[9 Ruinart, de peisec. Vandal. p. 1-3. 
(10)Tom. 1. 1 ! . 64 

(lli Lbid 
(Ui Tom. [,pag. 59. ,(('», DE S. FIFXO EPISCOPO SLEPTENSI. 119 licem Abaritanum aliunde non nosci; verum nec aliis appositum nominibus tignwnl C tulo 

plevique alii, qui in Notilia citantur episcopi, cogno- Notilix, h recapitulatione ad flntm, m uocul 

scurituv aliunde. Dein S. Prxsidium episcopum non exilium atfts nominibus, el Corsica aiiu addilo, ta- 

dtu anf^ fxi/jo mulctuium, collationi tamen iutcr- tis manifeslum est hic agi de aliis , vi- 

fuisse ; verum quidni addit niultoplures abjuissef delicetdetententiapostcoHationomCarthai 

Prxierea verbo exilium seu in exilium nomini Fe- in episcopos iata, quorum alii in exilium ucti ntnt, 

Ucis Abaritani in Notitia adjecto significari eum non quodjurare vellent; alii ' ju 

secus ac innumeros alios, quibus hsec nota adscripta rare nollent. XJn il ul nil appositum sit mul- 

cst, ab exilio fuisse reduces ; rcrum gaid Corsica, tis nominihus, operet pretium non esl hicinvestinare. D NOTA 9 ad pag. 104, litera D. DE S. FIECO EPISCOPO SLEPTENSI. n Ejus apud Martyrologos memoria ; ge- 
nus, cognati ac magister.topographica 
qusedam. I •nUr rationes a Byeoallegatas, quibus OStendere 
laborat locum S. Fieco in Opere nostro com- 
petere, mirum est haud comparere auctorita- 
tem Claudii Castellani, qum in re hujusmodi 
S.Fiecian- &uo pondere non caret; quandoquidem is scriptor 
Faltulacrt, Martyrologio sno nullum cum Htulo Sancti inseruit 
cui cultum ecclesiasticum prsestari aut aliquando 
prsstitum fuissenon crediderit. De Fiecoanftm ad 
diem xii Octobris ita scribit : In comitatu Reginaj 
in provincia Lageniaa in Hibernia S. Fieci epi- 
scopi Sleptensis. Accedit auctoritas viri eruditi 
^eque ac pii. qui Londini anno 17G1 lingua anglica 
edidit Memoriale Britannicse pietatis seu Martyro- 
logium Britannicum (1), in quo, prout ipse in I 
fatione sua profitctur, appositum Saint eorum dum- 
C taxat prxfixit nominibus quos religiosam a majoribus 
venerationem consecutos fuisse ex calendariis, eccle- 
siarum ac parceciarum nominibus aliisve antiquis 
monumentis compererai .- siquos vero aliosquan 
ecclesiastico cultupotitinumquam fuerint, tamen ob 
egregiaseorum virtutessuis fastis inserendos pui • 
hisce epitheton Holy, tamquam minorii dignitatis, 
attribuere consuevit. Porro Fiecum nostrum ad pri 
orem classem refert, ita in Supplemento sub die D 
Octpbris (ex erroneo forsan indicio pro die xii) de 
eo scribens : In Hibernia memoria S. Fieci, disci- 
puli S. Patritiiet archiepiscopi Lageniffl, de quo 
refert Jocelinus quod ante se ad ccelum sexaginta 
sanctos ex discipulis praemiserit. 

2 Tamlactense Martyrologium S. Fiecnm una- 
que filium cjus ad diem xn Octobris ita annuntiat : quorum ali- 
qui 1 1 Htium rium memo- Fiacus, et Fiacrachus filius ejus cum eo, in Slebte. 

Dungaliensi autem pater sic viscribitur \ Fiacus rant. (1) Memorial of ancient liritish piely, ora Britisb Marii- 

rology. 

(2) TriasThaumat., pag. 185. not. 37. 

(3) Cfr Colganu^, Act. Sanct Hibern., p i Heilly. 
a chronol. occount of Iriflh wrilers, pag. uti. 

(«AimdO.lwnum. Tr. Thaum. pag. 8. nol. 4. 
(ijLlvesoltueFathers.clc. lflB.Zb.ptf. i!5 et seqq. episcopus Slebtensis in Li nia, filius vero : Fia- E 

crachus de tanchill, cujua pater Fiacus Slebten- 
sis ; <■/ ad pdtris nomen in apograplw hujus Marty- 
rologiiquo Colganus olim usus fuit, quodque nunc in 
Bibliotheca Burgundica Bruxellis asservatur, manu 
diversa adjectum esi de genere Catheiri Magni. 
Pmterea, teste Colgano (2), utrumque annuntiant 
i ngussim \farianus, Carolus Maguir et Calen- 
darium Casseiens\ in Sanctilogi n- 

co, quod Selvacius Cormaci regis \£omonist et ar- 
chiepiscopi I a elensis vecrt tariu i irca initium i 
cuti x concinnasse creditur(3), capii \tw | ii 

S. Fiecua Slepten is rllius Erici, fllii Fieci, lilii 
Ii.irii Uairrich. Dici proinde potest S. Fiecum i 
teribus Eibernm ris omnibus exlarein- 

scriplum; at tacituseum prxtorivtt auctor Cahmd 
rii Hibernici quod anno 1813 addttum fuii m 
edilioni operis Butleriani de I itis Sanclorum (I 
neque in Officiis Sanctorum Hihcnn.ru' i n 

lio occurrit: unde concludendum videtur cullumejus, 
.,, quem olim habuerit, prxsenti tem\ 
aut valde angustis contineri fini 

3Jam '/" ,J '" additione ad Martyrologium D i ""''. 

gallense dkitur S. Fiecum fuisse de 
,] 1( ,j,.i m.tmm. consonat Selvacii Sanctilogio va 
antc adducto, ubi gem 

• deducitur, sicut et Scholi 
q 1 , lYiade allatis (6) Fuil ej tirpe Darii 

;; ■',. \,mi D r''"'" 

' atheirum Wai num.quem aiuni m 
no 119 i 

! | | //. 

tri Valteniam in Vidia ve\ Lua- 

gnios interfectumfui 1 i quidemre- 

gn reliqui i | /; ' 

rem-naclumi • '" 

i , iferi filium (9) ' 

Sanctilogii gem '"'• 

qut \ unvocat,iUeveroai 

s I , er Brco I ; ,lM i" " !ictl 

SurM 

(9) Cfr Colgan W ' 

Darii 120 AUCTARIUM AD DIEM XII 0CT0BRIS. 

;;; ex ^ » ^ o r: r::: ^es^i&^ 

Co(ja»u S Fiecum Darii fttm fbrlf» co Q nomenw »OT » < ^^ 

122 «< «Um 125, p.i« «. monente, » M* Sanewoff » » £ Darii Bai| .. 

»>-« *•**. " s - n-r- ""',"" rS£ SKJiSZ «Ftai— «■** D pnml n-« F , Mmp «I /Uft« ■ P«^. <'<*"""«'""■ 
inalioSanctilogii loco, videlicet in geneahgiaS. 
AMepi8Copi t uHhica88eritur(l)fui8semiustoe. 

lodrani, filii Brocani, filii Corbmaci, filn Dier- 
meltii filii Eochadii Guinech, filii Erci, filnBre- S. Fieco fratres assignat Alildum, Conaldum et 
Etherschelium, patrem ipsorum Mac-Erca vocans, 
de quo vidcalur Colgani animadversio, a Byeo al- 

lata annotato s. 

6 De Dubthacho OLughair poeta, ejus magistro. meltii, filii Eochadu CJuinecn, nuii.ru, « - c - ; bapt izatus a S. Patritio 

cani, filii Fiegi. nlii Dam Barngh, filn Cathein n£M n« OfP ^^ ^ chadius, B r/ o/ii /r« 

17-/ iimiliior ; Magni. 

4 Secundam Unc igitur genealogtam frater b. 
Fieci /"«mt Eochadius Quinech, quem anno 465 
Crimthanno Kinsalechi filio, regi Lagenix t avo suo 
mate mo t mortem intulisse, atque anno 429 pwto 
Killosnadhensi interfuisse narrant Quatuor Magi- 
,„, in suis Annalibus (2) : 9 «amg«am fliiod ad oc- 
cisionem Crimthanni pertinet, hi scriptores secum 
ipsis non constant, dum eumdem regem perhibent 
a nno 478 adfuisse prxlio Ochano, in quo Olidus 
Molt rex Hibernix cecidit (3). Ac Colganus quidem 
cum Usserio (4) admittii Crimthanni vitam ultra 
preelium illud nrotractam fuisse, uti asseverant au- 
,.„„. qU artx \ i,, S. Brigidx (5) et biographus S. 
KieraniSaigrii(Q)',contraveroO'inahertymNo- 

tis Mss. ad Triadem Thaumaturgam, teste Joanne 

Lanigan (7), emtimat Orimthanni necem reapse 

anno 466, qui Quatuor Magistris est annus 465, 

accidisse, Sane si verum sit, quod Hibernicx nar- 

rant historix, Ennium Kinsalechum Crimthanm 

parentemregnumLagenixjamtenuissecircaannum 

360i gu0 tempore Eochadius Mogmedonius esset 

Uibernivrcx(S); itcm Eochadium dicti Endiifir 

Uum adeoque Crimthanni fratrem anno 405 extitme 

inter [ectoremNielliNoigiallachi$)-.hac,inquam, 

si ita se habeant, non valde probabile est, uti etiam 
Lanigan judicat, ( rimthannum adhuc anno41S,imo 
juxta Osserium anno 483, adeo robustis fuisse vi- 
ribw ut m luinn prxliaturusprocederet. 

5 Animadvertendum quoque est interfectorem 
Qjimthanni regisabauctore VitxtripartitxS.Pa- 
trit u,exqua Byeui Encomium S. Fieci asehic 
editum accepit, non Eochadium, sed JEngussium 
appellari. Quippe dictc Encomio ilta mox subjunr. 
gun tur, q ux Byeus omittenda censuit : Aengussius 
autem pr8B aictua S. Fieci frater, Ln ultionem suce 
ationis (et) injuriam Bibi et suae familiaj il- 
Latarum, tandem Lnteremit ipsum regem Crim- 
thaIinum . suum au»que familiaa capitalem inimi- 
cum< AdquxverbaColganussequentiaannotat (10): 
[nterfector Crimthanni regis juxta omnesfuitex 
tamiUa Hi Bairche sive Darii Bairrich, ex qua 
et S. Fiecus erat; sed non Aengussius, sed Eo- et in fide Christi confirmatus, carraina qu* quon- 
dam studio florente peregit in laudem falsorum 
deorum, jara in usura meliorera mentera rautans 
et linguam, poemata clariora composuit m laudera 
omnipotentis Dei et |sanctorum ejus praeconum. 
Unum cx hisce poematibus a Dubtacho jam Chn- 
stiano compositis etiamnum superesse creditur, vi- 
ieUcet hymnus sacer FesUlogio S. JEngussii, hi- 
bernice Felire ^Enguis diclo, insertus, cujus im- 
tium est : Sen a Crist mo labhra hoc est, Benedic 
o Christe, meis verbis. Putatur et ex carminibus 
t-jus profanis aliquid conservari in codicc, cui titu- 
lus est Leabhar na cceart, id est, Liber Junum 
(12). Quodautcm nonnulli aiunt Dubtachum fuisse 
unum ex novem viris a quibus anno 438 aut 439 
Hiberniaj antiquitates et sanctiones legales, ut 
loquuntur Quatuor Magistri (13), S. Patricii au- 
thoritate repurgatae et conseriptaB sunt (quod ojms 
Seanchas mor, id est, Antiquitasmagna appella- 
tur; id quidem ut rebus maxime dubiis reputandum 
est, quandoquidem, ut Lanigan observat (14), ple- 
raque qux scriptioni illi a narratoribus afftguntur 
adjuncta omni prorsus carent verisimilitudine. De- 
niquc intcr Dublhachi laudes illud quoque refertur, 
quod, ut ait Colganus (15) felici viri Dei Patritii 
benedictione ditatus, meruit raultie et sanct» 
posteritatis auctor extitisse, ita ut, teste S. JEn- 
gussio keledeo (16), triginta uiriusque sexus Sancti 
e slirpe ejus prodicrint. 

7 Qux ad conversionem S. Fieci ejusque ordina- 
tionem et viiam in episcopatu actam attinent, satis 
diligenter proseculus est Byeus. Unde nihil aliud 
im ,i nobis prxstandum restat nisi ut topographicas 
aliquotnotitias Commentario ejus adjiciamus. Rcgio 
Kinselagh, quam Sanctuspotissimum lumineEvan- 
gelii illustravit, amplum cfficiebat Lagenix austra- 
lis partcm ; ast quousqut ftnes SUOS quaquaversum 
extenderet, inter scriptores non plane convenit. Gui- 
Uelmo Beauford judice (\T), continebat hodiemos 
comitatus Wcxfordicnscm, Wiclbensem, Kilkenni- 
ensem atque partem australem comitatus Reginx. 
Harris vcro in opcrc de S< riptoribus Hibernis ad 
uomen Fieci notat dictam regionem constitisse ex maaister 
Dubthachut 

poeta. E F 
\oiiliuderc- 
flione '/""'-2 
By-Kime- 
lagh ; { \) ApudColganum. tal 68 Httwrn. pag. 14, noi. I; <t 
Tr. Thaui i pag HG.not. 47. 
(2)ApudColganum,Tr. Chautn . p ••>. P a e- 

5C5.no! 5; ' not ™ , . , 

(S>Apudeumd>m, Pi fl m.. pag. 505, not. 8 j et Act. 
BS Bibern . pag. l64,nol 

, Britann, Bcul. Antiq . oap. xv, P ag. 3S0, edU. Lond. 

uiiiii U»87. 

i, Thaum M pag. 35i 

\,r .^ ,, | 0, l ip. tX. 

rj) i i, ol [raland, lom. t, pag. 'i79. not. o7. (8) Apud Colganum.Tr. Thoum., p. 449, n. 33 ; 0'Kelly, 
op. cit. p. 77. 

(9) Colganus.loc. cit.; 0'Kelly, op. cit.,pag. 79. 

i, Thaum., pag, 186, no 

,L1V. 

(12) 0'RelUy, op. cil , pog sxvx, xxvxi et xxvin. 

\ lCo ganum. 'i r. i haum , pag\ il4, num. 6. 
(14)Op. oit., lom I. pag 371 el 
(15) Act. SS. Bibero . p ig 51, oop.i. 

:■:, Qot. 8. 
, \ snl i iphy orireland, in Collectaneis du 

Hibern.,vol. III, num. xi, pag. 164 

partibus net non de 
Vom- 
naeh I 

Slcblc scn 
SlepU, B DB S. EDW 
partibus cotnitntuum Wc.rfordicnsis, | , s ac 

mse;dumatioinopere, nempe de Antiquitah 
eam ad magnam dumtaxat partem eomitatus HV.r- 
fordUnm restHngit, Iket potius, iniut. £ani 
(1), debuisset comitatum Kilkenniensem insuper 
ei addicere, proul Seward fecit, a quo tamen 
Wicloensem omitti oportuisset. Sedde Wicloensi 

Guilelmus Beaufordjam citatus oum Seward „. 

"'"'"- '"''/'"' ""'"■"> Lanigan cureumomissum velit 

8InCarlocnsicomn.uu sitaerai . 
men fuU Domnach Fiec, id ,,,. Ecclesia Fieci 
quamprimamaSanctofw terita*. 

ctor Vitss HipartU* S. PatriHi, contra ac i, 
Jocelinus, qu\ primam intra civitatem si, 
sdificatam fuisse scribit;SleptensU autem civitaseo 
vi iractu extabat qui hodie comitatus Regina nun- 
cupatur. Liquet hoc ex vitissanctiPatritii.quai do~ 
cent duu ii/u loca flumine inter se disjuncta fuisse , 
atquiflumen illud Birgus esi seu Barrow ( a Byeo 
num. 1 Commentarii pnsvii memoratus), quicomi- 
tatum Reginsa Carloensi dividit. Porro eccUsUcac 
monastcrii Domnach Fiec nullum ampldus videtur 
superesse vestigium ; episcopatus vero Sleptensis 
quamdiu perstiterit, eompertum non habeo, neque 
alium prssulem novi qui post S. Fiecum cathedram 
ibi occupaverit prster Aidum cum titulo episcopi 
SleptensU in Martyrologiis EibernicU memoratum, 
ad diem vn Februarii (2), ct anno 698 vd i;0:i 
defunctum (3). Certe tcmporum decursu ipsa Sle- 
ptensis civitas in viculum satis exiguum abiit, qui 
nunc Leghlinensis diaceseos parochia est, necplures 
quam 189 incolas anno 1831 numerabat (4). No- 
nnn tpsius anglica scriptione est Slatey, Sleaty aut 
Sletty, absque dubio proveniens ab hibernka appeU 
latione Sleibteagh, qux montanum habitaculum 
significat, et ex qua apud latine scribentes Sleibhti, 
Slebte, vel Slepte derivatum est. Visuntur ibi ru- 
dera vetusLr ecclesiols necnon dux cruces lapides a IN<> REGE. 

rtmttaim anHquitaH i„ M ^ M n 

•^Aonchill. MM ,sM.VcM,i^ fc jii tonchUtae 
tyrologtoDu\ 

mmatur, frustra biquisivi Fuerii Un fj 

"*mq«*,utref6rtVUa& p a t\ 

'" "'""'"'"• Piachrmm, postquam annie ,t do- 

™ amatllra8 ^it,manu8naordina7ltPatri- 
c ras; ?uod ,7 contestatm Jocetm\ 

' Wusautem «n.tafi 

■»P«w Patus scientia et sanotitate patri- 

zav.t. et alihi gradum episcopalem Bortitus i„ 
Dom.no requi,. v ,, uspUm ^ fa 

'" ^mentartU topographicis obvius mihi Mt 
fo ^Minbeag,«MS. Fieci jusquefiliumm 

'MumquievissetraduntscriptorCalendariiC 

1 ''"' W - *%"* B :, ,■„,„ 

""'"'■"" /""'" «'■ Colganoatlegati. Verumtamen 
'"'•"""/'"■ ' / ''^'-'""""' pof«J m indicaUom quam 
adjungunt, videlieet sttam eum fuisse in siWa inter 
Cluainmor Moadhoo et Achadh abhall Qutppe 
Clnainmor, ubi S. Maidocw FernensU episcopus 
monasterium erexit,inmed{iullMohodiernicomi\ 
tu* WexfordiensU (quem olim regionU Kinselagh 
partem fuisse eupra demonstratum estj quat 
oppido EnnUcorthy in meridiem milliaribus ,n, 

■ vulgoque nunc Clonraore dicitur (7) 
Achadh abhall nve Ychadh-al.l.l... ubicomobium 
aS - ' Cluainerardensi fundatum fuit, licet 

nullumsuivestigium reliquerit, tamen a Thoma de 

<(S), Archdatt{9), CarlUle (10) et Lanigan 
(U)in comitntu item Wexfordiensi collocatm 
merita quidem id ab iis jcriptoriaus fieri qu 
fateHtur, qui S. Finianiex Brftannia tnpairtam 
apputsi iter per Lageniam ob oculos habuerit (12) 
utide dubitandum nullatenut videtur, quin uti de 

tluain-mor certo constnt.sic etiam Achadh abhk 

et Minbeag i„ medio f$n comttatv n exford 
ex8titerinl. (1) Bc. i Bfst. of [roland, tom. I. pog. ?7G et 277. not. 45. 

(2) Cir Colganus, Act. S8. Hibern., pag 221 

(3) Idem. Tr TJiaum., png. 2IS. Cfr I.ani-en. op. cit.. 
tom. III, pag. |/|ii. * 

(4) Uwis, Topographfcal Dictionary oflreland ad ver- 
bum Slatey. 

*ii 5 i.^vi b ;. B - n " for,i ' A " "" l topographi oi i.viami v ^. 
/ r fi iL 0ough ' ,n Camdan i Britannia, t. m. n 

\.0) Ir. lhaum..]»a». 92, caj. ,.un 1 ' i , Topograpi.. Dlctionary of 

id, <•<" e ' tonmi 
Bibern Dominli . png. 727. 
(9}Monasl Hlbero, oitatum o < uhsle et Lauigan 
(10] 

(II) Op i i,i m i. pog 168 o it, 130. 
d-'i apud Colganum V [ s- n,i,.. im .r, ,,, ; . 394 ,.,,, 
"' ■ l eqq el apud Lanigan, op oll , to 1 , 1 ig, 465 
1 1 108 ool 127. 130 et 181 E P NOTA 10 ad pag. 119, littera F. DE S. EDWIJNO REGE NORTHUMBRORUM. n . pedimentoestipsarerumcopia. Quocircapaucatan' g 1,1 

ue cultu b Edwini, tufa ante euui gesta. tum hic congerenda videni rimU quum in S "' '" ' 

~t t-: .1 • ^ , .. -.«... I'i-,tissacru t etTinmuthensi iundationeei tributa. De S. Edwino permultos post Dyeum scri- 
icminem potest. Quin tamen 
illius vestigia relegamut ejusque de S. 
Edwini gestu dicta cum his, qux abaliis 
postea de iisdem pronuntiata sunt, componamus im- Ad Acta Sanctorum supplementum. — Auctarium lomi VI Octobris. ini cultu adsi < re laborandum fue- 

rit Byeo, operx pretium fuisset integrum titulum 
Martyrologii Whitfordi recitaese, quum et eo ma- 
nifestum sU hunc libellum maximam partem lilur- 
gicum fuisse et proin alicujus esse auctoritatis qua 
vino ecclesiasticos collatos fuisse ho- 
nores. Concipitur itaque hic titulus hU verbis : The 
martiloge in Englyssche, after use of the Chyr- 17 che quid tufa 

ante wm ge- 

stata ; MTfTARlUM AD ^EM XII OCTOBRIS. 
, Tde in S on with apud - ueitatU nationes, ex quibus * m apostoli D 
che of Salisbury, an as it 81 redde in Syon / 

addicyons. London 1526.1« - ~*J~ ^L+**M*mmdm«**B. «gft 

xii (toMIkM laudatur S. Bdiwmu niodo : In An 8 De ump ^ ^ 

gliafestum S. Edwini. ,^isNorthumbrne, etrna Edw.ni g* '«tUdwi *^ ^ w 

?iti S. Ethelburg* virginis, a qua con^us fafc ^ - jjMJ* . ^^ 

ad fidem. Potquam autem sancte vix.sset etplu - J rf mnin0 exploratum sit, de 

ra patraeeet miraoula, proditione oce.sus, Mar- ' );/i ^ /n , cr , fl 6fl pflluJ * j« 

ty/effectusest. JM» ^ *«««££ KS-« »— * - • »-* *" (3) 

„, »fona«tertttm AnoKcanttw novum (4) fronslatttm 
s ,/ • Leland scilicet ex Chronico 8. Albani mona- 
slerii penes quod Tinmouth exeunte sxculo xi fa- 
ctum est per donationem Rogeri de Molbray comi- 
tis Nonhumbriz, collegit xdificalum hw fuisse a 
rege Edwino *dem ligneam, quam monachx, setl. B {,,„l a rio ecclesiaslieo Romano. « «M •"**/»■ 

_feu (1) 1»«' W«"' s Wm,m "'"'" """ " 

„icoin S emil(i);^addiem4 0clobris 

2 De tuh pr fofejrafli fln parograplmmkw- 

rtt }),„■„. De eo '" ^" rt " n '<' flrf """'"" v 0d " 
,„ m ,„.„,«*. •M-MfN « Joanne Lydo eam esse 
,,,„„„ buigne el conslareex hnccalongio- 
J r . . • _ #„ «««./.1/,' n Pmnanis regi ,r poteeuah inrign. ei cenetareex *«"«»- J Brmdius mlt , monaclu el numachx occnparent , 
"• F-_- <* «^^'-S: 2- _. voslca *. (Uian, Bosellam nom^clo rj vromit-w jnvu • i - 

•Xmdktm,abarbamtri*m.Hmettamnum 

V ox gallica une touffe. Operx pretium nonvidetur 
disputare de accusatione superbix in S Edwinum 
Jorta. Qux enim superbia, si rex borbarus, sus- 
cepto baptismate , aliquantum deserat gentis SU* 
mores et pro potestalis sux indicio utatur umgmbus, 

(11 Tho Chronology of HiitOiy, by sir Harris Nicolas, p. 
97 e t g i ondon 1838. 

(-)lbid , pag. 113. atque hic postea ejus filiam, Rosellam nomine velo 
monastico indutam. Deinde autem hoc cccnobmm 
mUerabilius visum Oswaldo, ab anno Domtni 034 
Northumbrorum regi, ab eoque jussum laptdeum ex- 
strut unde multis fundator kabitus sit. Verum hoc 
zvum obscurius, quam ut certi aliquid staluere hceat. 

(3) BranoVs History of Ncwc. up Tyne. tom. II, pag 05 

et 60. 

(4) Tom. III, pag. 302. E NOTAll adpag. 128, littera D. C DE S. RODOBA.LDO EPISCOPO ET CONF. 

TICINI IN LONGOBARDIA. § 1. S. Rodobaldus capitulum suum ad 
vitam communem traducit ; favet FF. 
Prccdicatoribus et Augustinianis ; ne- 
quaquam vero monialibus Cistercien- 
sibus. acciiYi. S. Rodobal- 

dua n '""- 
piensii i /''- 
scopui m m Fonsonus suum de S. Rodobaldo 
Commenlavium scripsit, i» lucem jam pro- 
i ier antMorronii{l)etCapsonii{2)opera 
teepUcopwPfipiensibusiverxwutbjBCQd 

4 Mn0 npemneruntmanus,itanecadnostras;q<l* 

l ntm annotarelubuii,ui ft lector qut iift recur- 

rendum ad expendenda dicta nostra et forte com- 
aenda //„ pminif, rnte omnia animadvertimus 

L» dM mdo t esss TUinenses seu Paptenses 

niscopos.nomineRodobaldosi quorum alterseu I, 
S FuL-o anterior t conciUo Lateranensi sub Inno- 
cen HoIHaf[uitet cognomen habuil de Saogrego- 
riis.fltterwtt II. S- FulcoposterU>r t cognomenha : 
^ftCepoUasettCSpoUaetcttltttecctestrwrtcorrtti- 

iw . a tque de hoc nunc agitur. 2 Eum porro anno 1230 episcopum creatum fuisse JfWjwg^ 
certum videtur. Quum enimPapiensis prxsulS.Ful- gM pioren- 
nis Oe 26 Octobris anno Domini 1229, ut unanimi «niw 
calculo tradere videntur hislorici, supremum diem vilamcom^ 
oMerit, quumque Ardinghus Foraboschus, quiprius ;;',".',';'" 
ad succedendum S. Fulcovocatus fuerat, annoDomi- F 
ni 1230, ut ex bulla Gregorii papx IXcertum fecit 
Ughellus (3), Florcntinam sedem conscenderit, hinc 
fitut, si ratio habeatur morarum qua> ex refutatioiw 
Ardinghi ortx sint, S. Rodobaldi episcopatus ini- 
tiumanno Domini 1230 omnino sit consignandum. 
Postquam autem hoc pacto ad Papiensis ecclesise 
reqendum clavum promotusfuisset, S. Rodobaldus, 
operam suam confinuo contulit ad instnurandam in- 
fcr canonicos disciplinam. Prx oculis hnbebat exem- 
plum Ardingdi Foraboschi, non ita pridem Papix. 
sui sodalis, qui canonicos ecclesix cathedralis Flo- 
rentinet jam ab anno 1231 ad vitam communem 
aliasque Canonicorum Regularium leges traduxeral 
(4). Idcm molitus S. Rodobaldus, condidit, ut te- 
stis est Romualdus a S. Maria, statuta, qux htC 
ipse Ms. ad manus habuit et ex quibus hxc pauca 
recensuit : Cum S. Rodobaldus, inquiens (5), Ti- 
cini episcopum ageret, anno 1233, majori quo , . .» Antacnma P s Comment., quo 

, XX. 

.«.prlvUej ,MlaCmesaPuvcse,conacron - 
i k via. (3) Ital. sacr., tom. 111, col. 103. 

(4) lbid., pag. 109 et 110. 

(5) FlaviaPapiaSacra. pag. 39. poterat DE S. RODOBALDO EPISCOPO CONFESSORE. 


poterat ecclesirc hujus consulens decori , non- censendum esse. Verum eijourht\ eationem 

nullis eam communire statutis sategit : quce ta- 0556, eamque ortam ex eo quod S. RodobaUn>. 

men, capituli voto accedente. condidit. Atque FF. Pradicatore* Papiam admittemt, eorum ouatt 

in primis tres inibi prapositi, archidiaconi at- fundator exstiterit, Hque ab anno 1302 v / 

que archipresbvteri dignitates constituit; duos monasterium incoluerint. Anno videlicet 1231 B. 

item capellanos, alterum S. Joannis ad fontes, Isnardus Vicentinus [quem distinguas oportet ah 

alterum confessorii S. Crispini ; quatuor simi- Tsnardo Taccono itidem ex P.) Vicinumacces 

liter clericos, sedituum sive sacristam unum, sit ; ubi t concedenU [ut videtur) s. Rodobaldo, lo- 

syndicos duos; qui omnes communera seque- cum s. Maria \ reth in prato TUHni^cum io- 

rentur vitara. Item statuit quod canonici in ciU occupavit, Urique anno l?ll vita functus est. D l!m< emigrarunl I loret anno 1283 od 

sedem S. Andreet tle Realibus; quam sedem anno 
1302 commutarunt eum .cde S. Thomet, quam, ut 
dictum, incolebani olim monacha 
Atquehinc manifestum est s. Thomet monasterium 
a S. Rodobaldu non collatum fuisst B Tsnardo </<• 
Vicentia, [quemadmodum in Commentario l 
est), quum uterque jam pridem obiissent. Dicatur 
//«k/»«- S. Rodobaldus fumlator l i Pradicatorum 
lensium, nequaquam vero conditor S. Thoiiui», 
prout appellatur a Oualla (8). 
5 Eremitas S. Augustini, quijam otim Papias, invenlarium 
seu indicem 
(aclt "■''- patroni sui corpu.s pridem servabatur, conven- FF.AuaustU 

ium habuerant, m ctvttatem suam episcopalem re- civitattm 
duxit. Td anno 1252 pictum alicubi (9) tradit Ro J{g; 

mualdus ii S. Maria ; sed alibi ( 10) id assi rtum cor- < '"" awnuw. Sabbato Sancto ad Missara, cum primum annun- 

tiari audircnt Alleluia, canonicalibus depositis 

repente cappis, superpelliceis dumtaxat ornaren- 

tur, usque ad primas S. Michaelis festi Vespe- 

ras ; tunc autem cottas deponentes, cappas re- 

assumerent usque ad Sabbatum Sanctura. In so- 

lemnitatibus tamen, inter id temporis spatiura 

occurrentibus, iisdem liceret cottis uti, una cum 

cappis, in ecclesia et odeo ; pluvialia vero haud 

assumerent, nisi cappis exuti. Harum legum mu- 

tationes exponit dein Iiomualdus a S. Maria; sed 

Inr minus ad nos pertinent. Eodem tempore COnfir- 

mavit S. Rodobaldus />/?«t<\$ antiquas consuetudines, 

quas, quem diximus, scriptor similiUr recenset (1). 
3 Quadriennio post Papiensium Reliquiarum vi- 

sitationem instituit, quam recte memorat Fonsoma : 

quiarum Pa- i cijil emm Romualdus aS. Maria (2) in codiceMs. rigit, annum 1254 signansi quem annum Torellim 

archivii episcopalis : Anno Doraini mccxxxvii do- (11) quoque habet, non quicl m << certo instrumento, 

minus Rodobaldus Dei gratia Papiensis episcopus sedquod S. Etodobaldus, quipartem in hoi negotio 

fecit inquiri corpora Sanctorura, quee sunt in ci- habuit, anno 1254 tecundum l )hellium obUrii 

vitate Papiae et in ecclesiis, in quibus recondita FUri tamen non potest ut, si annus L264 admitta 

sunt, et in libro quodamper ordinem enarrata re- tur, multum a vero aberretur. Etenim quum Bn- 

periuntur, etsunt nomero cxxvn ; exceptis, quas mith hU, Papiam reducibue, priut concessum fuisset 

non sunt scripta in hoc libro et multis reliquiis, ut precario jure < > i lesiam S. Mustiols oceupar$nt t 

qusein dictis ecclesiis sunt reconditae, etc. Arch. postea vero, anno nempe 1277, eam > l ionatione 

S. Majoli. Hunc librumab ipso S. Rodobaldo con- jure proprio haberent, confectum cst anno 1277 in 

scriptumtraditRomualdus(3),eumquepassimvocat dietwue v, die i do meusis [prilis di 

Chronicum. Nullus dubilo quin hic liber prsluxe- ploma t inquodepriori cona \sioneUgitur {12) :Con- 

rit auctori anonymo de laudibus civitatis Tu inensU siderantes quod dicta ecclesia S. Mustioto, tam 

(4) ; atque hinc fovte fxeri arbitror ut, licet hic longo tempore, ex ratione talliarum, eidem ec- 

incuntc sxculo XIY scripserit et accurate satis sin- clesiae impositarum per apostolicam sedem el 

gularum ecclesiarum sacra pignora recenseat, nul- ejus legatos et episcopo . et communis Papi® 

lam tamen de S. Rodobaldo mentionem faciat : oneribus in tantinn depressa est, quod ij.sa ec- 

C quod scilicct plerumque litterU signaret qum in S. desia, jam sunt anni vigmti ef plures, fuit ser- 

• Rodobaldi scriptione legisset, non quse oculU per- vitoribus et minietria ct clerici laribua in 

spexisset suU. Ruic Ubro addiderat S. Rodobaldus teraporalibus et epiritualibofl deatituta, ezcepto 

commentarium de delubrU regum impensa erectis, dicto D. Cuidone Prspoaito {primario am 

nomiuatun ubi ipsi reges tumulantur. Passim de uU ■ > ■). qui ibiden propter i| 

co sermonem habet Gualla (5). ecclesiae paupertatem ac inopiam a dicto tempore 

,, Pradica- 47' ,n encomio, quod Fonsoni Commenta- citra moran non potuit, nec eidem m pintnall 

/ :".'/" , ; ; """ rto capitur, dicitur Ticinensem ecclesiam sacris bus Domino de a ecdesia reli 

S.Thomm, templis et coenobiis mirifice auxisse ; verum hxc giosos viros et rehgiosum ord.nem et conventlim 

£$%&. verba, utpote panegyrica, restringenda nemo non FF. EreraitaruraS. Ai irecepifsejquiFra 

j"; 1 ,"' "•"■ videt. ln indice quidem rerum uotalnlium sub S. Ro- tres a dicto ten M ra ib.dem in Dom.no B0 

dobaldi nomine de eccksUe S. Thom* xdificalione laudabiliter habuerunt, bonn memonae quondam 

mmtionem facit Romualdue a S. Maria ; verum D. Reobaldi epiacopi Papiensis accedente consen- 

ostendit ipsem l in o\ , re (6) id templum, quod olim su.Quum itaque anno Domini 1 ' , 

monaclue Benedictin* incolebant, csse antiquius ; ttseni anni, ex quo S. Reobaldu 

unde, si quui S. Rodobaldus ei contulent, eum ad consensum mum dedUset, sequitur eoiutmsum bum 

summum rcslauratorem, nequaquam exstructorem anno 1254 aut circumcirca concessum. V. (l)Flavia Pnpia sacra.pag. 43. 
i!d , pag. 11. 

(3) Ibid.,pag. 10 

(4) Ap. Muraton. Suiptt i.t, ii d , t. XI, col. 1 et seqq. 

(5) Jac. Gualla JuriscoDSulli Papie sancluariuro, 1505. 
, .t. i, pag. 82. / 

(7) lbid. loc. cit. (8) Sanctuaritiii ; '• ' 3 - 

(9 | '.'8. 

(10) Ibid., parl ii. 

(ll)Secoli Agosiimai.i. ad ID 1254, BOO. I9et»eq.. lOtn. 
77. mm Tct ft9qr|..U)m. IV. p. 

(12)lbld., num. II, pag. 800. 

e nonvultdare 

Cistt /<■/< ■/'••'- 
bus monialU 
////■, fiospi- 

liiiin, lnrl 

lltllltthlllllll 

ponllfU "'"» 

,1,1 1,1 hu- 

beant ; 124 • AUCTARIUM AD DIEM XII OCTOBRIS. 

6 Dubium itaque non est S. Rodobaldum anno bus a cxmeterio nomen S. Mari* ad ****■? 

1251 Ticinentem adhuc fuisse episcopum et prain guorum alterum virorum, etuim d ^, n ^Z- 

04 ,""' pertinen juens documentum (1) : Anno a Rotunda, exeunte s*culo xy,i p<mes C« « ■• 

nativitate Domini millesimo ducentesimo quin- ff^M M> - ^fZ^cllZm^ 

qoagesimo primo, indictione nona, dieJovis, de- Ov^» «-».*"» en ^Zunfnlr7oUm 

cimomensisAu.usti.InPapia.inpalaciodomini A<*«e * p^erton htc ag «r. 7iU ^ *, 

^iPapieLinaManna, fasterii S. Ma- Mitf* M ?*X^'^*!Z^ 

riematris Domini do S Maria in Pertica Cister- nardus anno Domim 1134 lil » part« mtf 4), 

nT £ batissa. obtn.it. prasentavit et T nm inter et Mediolanenses pacem composUu- 

ZZ ominemonasteriiejusdemdominoepiscopo rus, »«. «f» « A < *»« • «■ - 

Papie ha li(«..,,s. bulla domini pape bullatas. rM (b).3ospitale autem.quodpostulaba^r^^' 

an nt,gras t illesas. Tenor quarum litte- rufoS.Marim In Pertica ,ab Anonymo Ttcinen» (6 

n Itlis eft : 1 Innocentius. episcopus. servus circa annum Domini 1320 adhuc recensetur; nnde 

servorum Dei, venerabili fratri episcopo Papiensi pateat mandatis ponUficxis tunc nondum factum sate. 

• ,i, l( om ot apostolicam benedictionem. Ex parte Quo vcro tempore idem locus venent m potestatem D ' premantur. B ■ assorant mandarc 

■ ipsel 
• parato? ' pOSSIIliills '' 

* nionciinis 7 

• quatcnue ? • indc duxc- 

ns 

* nonao tlUJUS m 

eausa tatct dilectarnm in Christo filiarum abbatisse et con- 
ventus monasterii S. Marie in Pertica PapieCi- 

sterciensis ordinis fuit nobis humiliter supplica- 
lu,„. ii t cum tanto per mantum " onere pauperta- 
tis, quod non habeant unde possint suis necessi- 
tatibus Bubvenire, hospitale de caritate, monaste- 
rio ipsi contiguum, in quo nec vite honestas, nec 
hospitalitas nisi modica dicitur observari, quod 
etiam nullam ecclesiam vel oratorium habere as- 
serint '. nullosque fructus vel redditus summam 
quinquaginta librarum imperialium excedentes, 
cidem monasterio uniri pietatis intuitu mandavi- 
mus "; cum ipsa ' parata * sint eidem hospitali 
ibidem residentibus in vitc necessariis providere. 
Nos igitur et earumdem abbatisse ac conventus 
inopia ac votis ipsarum, quantum cum Deo pos- 
sint ', satisfacere cupientes, fraternitatem tuam 
rogamus et monemini ' attento, per apostolica 
tibi scripta mandantes gentem ' hospitale ipsum 
unias monastorio memorato, tuo et successorum 
tuorum in omnibus jure salvo ; rescripturus nobis 
quod indi diads " faciendum. Datum Mediolani 
quinto nonis " Augusti, pontificatus nostri anno 
nono. » Qui quidem dominus episcopus, habitis 
et receptis etlectis his litteris, respondit ac dixit 
quod nihil faccivt, et inde ista .lomina abbatissa 
suo nomine et nomine monasterii ac conventus 
prSBdictl hane cartam nYri rogavit. Interfuerunt 
Guido Ciuasln. Hertholot de Putln-.. atque Joan- 
aes Guasto, testes. Ego Gregorius Guasto sacri 
palacii notarius praBdictas litteras cum prmdicta 
sana bulla domini pape bullatas hanc cartam fieri 
rogatam scripsi. 

7 Porro licet hsc charta multis locis medica ma- 
uu indigeat, sensus tamen ubique satis manifestus 
est, ut tntelligatur S. Rodobaldus respondisse se 
mi facturum </<• mandatis Tnnocentii papa IV, prx- 
dpientis u( hospitium monialibus Cisterciensibus de 
s. Maria in Pertica, paupertate laborantibus nimia, 
conferret, Quas vero ob causas id ab eo /<" lum nullo 
indicio proditur ; quocirca prsestat nullum de Ins 
ferre judicium, <■> nonnulta alia . quss huc pertineant, 
Ulustrare. Brantolim Papixintra tertiiextei 
ii/nri ambitum, quo ipsa civitas fuit amplius aucta 
per circuitum (2), duo inter se vicina asceteria, qui- asceterii virilis S. Marix ad Perticas, nam ei uni- 
tum fuisse traditur (7), non reperio. II. Origo societatis Flagellantium et 
laicorum sodalitiorum; videtur S. Ro- 
dobaldus Gibelinus fuisse; ejus mors 
et translatio. Y%orro si S. Rodobaldo hsec laus danda non sit 
\? quod eximie faverit Cisterciensibus monialibus. nemorecte negaril eum favisse institutioni, qux dein 
facta esi societas Pamitentium-. De ea Anonymus 
Ticinensis hxc habet (8) : Est autem ibi queedam 
societas laicorum.... qui certis diebus et noctibus 
et maxime in Hebdomade Majori. quse dicitur 
Sancta. procedunt per civitatera ad ecclesias et 
praedicationes, praecedente cruce, amicti sacco 
s»iper nudo, facieque velata, et detectis scapulis, 
se catenis ferreis vel corrigiis verberantes; ac 
ante altaria prostrati queedam devotionis verba 
cantantes *. Habent enim inter se certam regu- 
lam et hospitale pro pauperibus extra portam 
Palatinam seu Palatiensem ; et fit vfris istis in 
aliqua ecclesia sa^pe pra?dicatio specialis; qui in 
tantum ssepe proficiunt, ut multos de lupis faciunt" 
agnos, concordantes ad invicem capitales inimi- 
cos, et inducentes eos ad male ablata restituenda 
et ad opera pietatis. Sxpius de hoc instituto ser- 
monem facit Romualdus a S. Maria, alicubi (0) 
ejusortum referens ad annum 1216; sed manifesto 
errore typographico, quum alibi {\0)constanter sm- 
bat annum 1250. ILvc si ita rssent, quum (ut infra 
dicetur) reliqui Flagellantes anno tantum 1260 
prodierint, dicendum foret, a S. Rodobaldo confir- 
matum fuisseprimum Flagellantium sodalitium, et 
proin secundum multosprimam laicorum confrater- 
nitatem piam. Verum ftarc dare >um possumus. utex 
dicendis liquebit, 

9 Ut itaque intricatissimas, quse liic latenU qux- 

stiones dclibem, quantum ad rem nostram faciat, 

. ,■11,1 ante omnia corpora et collegia, quae apud 

Romanos aliosque antiquissima esse ignorat nenw, 

omittoitem sodalitatum militarium genus, quodapud E Socielali, 
qrne allquan- 

ilo snnclas 

Flagetlan- 
iii/m facta 
est, favit iii"- 
ilrm S. Rodo- 
baldus, * cantant. 

* faciant. 

F sed propter- 

ea </" ' "■'- 

quil <//' <" 

institutum 
(uisse i"i- 
n iini sodalt- 

lunti s,h rum 

Uxlcorum. {\) Carlo Morbio, Btorie dol munii tpi ll tUani, vol. I, For- 
rara o Pavia, r 15" 

i . ipudMura- 

lori Si ripU lom \i. ooi. 18 <-t 13. 

[3 • i. Romualduoa B Marla, nart i, pag. 103 et seq.; 
part. iii, pag, 10 

I \«i s> , tom. IV, Aug., pog. 151 ; et Dclle Antichiia Longobardico Milanensi, dissertatione xxxu. 
Elomuaidus a 8. Maria, part. m, pag 
\pmi Muratori, Scriplt., tom. M, col 15 

Idns i >~ Bfai ia, parl i 
\pu'i Muratorl, Scriptt., n m, XI, < 
- ra, part i, pag. 
(10) Ibid., part. m, | ■ .... 14 Bt pag. 53. priscas DE S. RODOBALDO EPISCOPO ET CONFESSOF 

... „„■„,• „„< nl Tn- jumtfe, •<» ■•' <••' "''""" '"'•»" "' '" r """"". '" ^ 
, r „„- ns , f ™«».ca S ,K»"'" """"' ",.,.„„.,,,„, ,,„„, ,„„„ „ I lim «t <«a* 

■■■ >>■■ •■■">"•■"' '"'■;■ ; . fu ,„r,- - ».. ,,..„»,■««..■ i— ,»»■•'■ 

„,*„,,„,„ wmmmm. •,„*• l ,»•"»».""" ">r" „„„.,„„. ,„ p, , „,,,. 

„,„ P ro »,.>«««/.■ «M ".»«.— /""" ''" • 1 „„„,„, ,„,,,„. 

„„„',,,„» /.'.',■ **n ■ •"""""' ' '- "'""' ; ; L,i,,„„„„/ "",» >■■■>" '"""'■'■'■ 

» „■,„•■».'•■ «" "'■■"""" """ v '■'-'"""";" :;„;:„„„ „„„„„„,„„.,■,,,<„,„,,' 

B.M.Virgine '^^TTl^ 

w< «' ' i- •''"""" ;-' """ "'" s '; ;; ,,,,.„. "»,',■■»■'»' ""'■■"■'•''■"" - 

„„„„„„ „,„•,,, ommx .»«'" ;"<;;;•;:,. Z n * ■ ** , 

, ws , ,„,,/„„„,/,.,,.»».■'«»''"" ^ 1 "" '"■";. "' ,„„,,,■„,„, n, „„,„ «Kcamu» mlelatm j 

U*. • ' "-"; - ';,„:;;':;:;: ; ; : :,:,:, ;,,,., m *+ < ■ * 7- 

mx citra montet txttarent : «I qntd, ,» r < „„,„.,,,„„,, ,„„, (,,,„ „,',»„„ («t '»"•' 

r« m «„ m -,, »'.-"' ""-■'"";"■'■'■';";;;;;;;,'„; ,;:,,,,,,;,,,,,, »,«.^1») ■**«*»* 

m .,' "' "'" "" •'"■' "'■;'""""'"'" '"' """'"" ;,„'.„, ,. ,„ ,„;,„' m , „„ ,„', S, Ko 

amntno exhibendut forel Catalagut. Minghi, prittini «iri wcii, po 

, - m 10 v„. M*. ««"•»» "■'""""■ ""•;;;; ," ,,„„„„„ ,„„„,<„ *m « < 

,». I'«;.:;;„. *, n*. c„,„,','„„'.„« -« '";;;;;;;;,..:;: 1 „„, , „„ .» » - 

sstf ^r^*«i, i ' • •■ '■ :""":■''"'■':"";;;;.:';;; „„« ; B l) m i „» or,,„„n» .„„,„ eacr. «*ta ' ^ » ' — , ,, , ,,,,„„,„ „,,- 

, ,„„ . M , no» o„„„, H .'„„' '/'■"»»' '■'«""" '"' ' .„,,, „, .„,,,„ ,',„„„„., „„■„/,-■„' 

.u„,,ui) S „'.,',' ..•■"' ' ''./««»'"''«•''"" '; • . „, :,;.„„,,„. ,,„, ,,,„.„ „„,„■„, 

,„■«. ,.",'"./" ""•"<" '■''"•■'"":■; ;':;;;:: : ' , /„,.„ * n ^ ■ 

,,,.„, m b. if. v. fM .""". .< «* "'"""",:: „.,, ,„„,„„„„ ,,,/,„„■, ■„■ /■• 

/.„, ,»-'mw-*'j.ss »" ' "■ "■' ""•'"'"■' *■ 

„•„•,■.,.»,■« ■/"■""""•' '-'"t; ,,.,,„ „.„„/,-„,.„-.,■,.»./''■■.' ""' r '" 

,/, „„.„■,.„» -fl. 1 »^" w •"'■""' "' :„„,„„ „,,„, ,„, ,„„„„.,.. .... ,',„«'" 

orrf „,„„ ,„„„„„„„„,.. . = ; ;/ ;;;:;;::",;;:: ;;,; Zi "' ■•-'■'■'"■"■" "" 

nUmoti nonerant. Muratonus, qui w i; (11 iol»al.lum ct pinitissimum qum 
telianem de „-,,••„<. -„, "'« -W* ■• ""; ',:,.„„,„ . „„ ,„„„„' ,„ ,„/■ „ 

,„„„, ,„„.„• ••„„„,■.'.' «■"•'" •'"'"""" ;" " ; '; '„,„„„„„„■,.„,.„. i«s ■ 

Ittentilm , p«w l— . P- """ "" •"""'" "' ^ "''„ , ,,,, S. MM M i 

L„,/„, r„ ..»,■ .■„,...■ »•' F'r to '« """" '■'■;•■:;;,:,-„., ,.,. , „ „ R.aob»ia« 

, ,,„„ ett, ...<!."„.' »"«o--« ^"""'""'' "':'"" ,x s "'" ,",,„„ ,,„„..„„.„„, 

I):Uto«mquehoo sit, hac.enus dicta non obscu- ,„.„/„,„„; • 
^piaro» confratemitatum veatig.um ^«tea ■ ; " '. ,, „,,,„,. 

exoriretur, nobis exh.bent. «uamq._ m| „ i;/r 

ajo.ante ea tempora rar,ss,mos ,n Italm fu»v. » ' ,,„,,„„„, ,, „ „■ 

; , snl odipiosbicorumcu^.autet„am., a^ - /( , „ „„„„,„„ , „„ 

l suhsequutis sodaliciis dss.mto ,„ m^ «- ,^ ' ^ , 

stitisse, usque adeo ut «1 qu|squam ■**** " ' ,.,J ,,,. ,.,„„ p 
circiterannumMccLxinst.tuttonen.norum^ve «^™ „ ,., ,, , „.,,,„ 

renovationemessestatuendam.o,... ,„ 
C versantem non sit habiturus. V* „ ■• ,,„,„,/„,„ 

^„,„ «„„/„„„„. /'•■"< •'-"" ...:„, „„. 

„„ „,,„.„'«.".»'(-»-'' '''■'""' '"",,, ,'. ',"„"' ' ' "'"• '' 

„„,»■■«'"""" .»"/.■■"•■'■""»""" ■"■",:"'" ,,„,,,,„. '""•"" 

„„„„,.„/.„'..' '.■/««"""■ :";"■'"" „' •••"" '""'", 

""■';'";""■ ,,„/,„,./,„.,■ 

,,„„/,.,'„,'„-•. ««»■/ """•■' : ,. 
.,.,,,„.„,.„„,,,„,■„,.„,,->'./".'■.• 

„„.„,„,„■//„„„„■ S .Rodobaldus. ,„ »''"- l ,,„,,„„„„,„. 

corum smMitium ,„«m rnn/irtna»-. „„„„,,, „„ 

.,„„ n Neque credide roria<»««n. * m apfrata, «^ 

"' /„n,. o„ „.„,„ ' '- ' ''■"•"- 

.„„. ,,„,,,„„,, „„/1 co*»> "<"' '""'""' " """"""" 

inilio ! 
Flagellan- S ROd ■ 

■■" ■"" 
„,, iiu 

„ partlbtu liinn. :" ,, : i ::,; n ;: iin. B .idam.An M l.eccl€rftttadon. Cosegenmosche,pag.l3. 

,. P ag.3tO,333,. ^dnm.Ann-.eccl^t. 

I Moritm 
anno 1850 
ejiugut i ' 

/. /7wr. l26 - AUCTARIUM AD DIEM XIII OCTOBRIS. 

num est conjicere pium antistitem a parlibus impe- 
ratoris cum suo grege ttetisse ; et quidem egregtus 
annalista cozvus Godefridus monachut (1) tradit 
Fredericum natalem Domini egisse apud Papiam 
anno 1237, paucis diebus pnst Murimnudi depopu- 
lationem. Verumtamen fatendum alios velle abeo 
natalem Domini hoc anno celebratum Laude (,). 
n,,! id est, fUri posset ut responsum, quod supra 

„„,„ ^rrinlnnus.nrmrrseinlfacturumdeman- 

MoquodampontifUtcstudUs poUticis tnbuendum 

{0V U Romualdus a S. Maria et secundum eum 
Fonsonusstatuit S. Rodobaldum anno L254 mor- 
- ium;8e dluecstarenonpossmt,siquidem ips< 1 s . BODOBALDl 


==-= 


S. FOLCI 


BPISCOPI 


COBPUS SANCTI 


EPiscori 


PAPIA. 


SYIU 
EPISCOPI 


TAPI*. 


S. UTIFBBDI 
EPISCOPl 


S. DABIAia 


PAPl 1 


papia. 


Eriscori 


s. BOMANIRl r- -i D B Quum vero anno 1614 magna pars novi templi 
perfecta esset et cum veteri conjuncta, ex veteri in 
illam novam partcm translatum est altare illudma- 
ximum ; ipsum vero sepulcrum quinquc SS. Tici- 
nen&ium eniscoporum ct S. Romanini presbyteri, 

";. ::::, ssnsizsr- £ S*i *« *- ** — : m0 „gi Atttrfcfl MUinm; adeoque, Ut annotat 
UnUlius (■••), anno tantum 1250 iticttji.. S. Ro- 
dobaldo 0trf.feZm«i Om_.us. Ast illum sepultum 

fuissr in trmplo Papicnsi cathnlruh mtrr ow 
convenit ; quo primum loco depositus fuent, non re- 
peHo Verum anno 1579 Bippolytus Rossi, Pa- 
pie n8 isepiscopus t deinCardinalis,illudcumpluri. 
llUS m mrU reliquiis transtuUt. Paraverat entm 
ad altare maximum pulchrrrimum S. Syro, Pa- 
pttnsiumpatrono, e marmore tumulum; quemsex 
in partes distribui voluit, ut in singuhs suus San- 
clis esset loculus. Ileec autem erat partitio : 

(i)Apud Frenerum, Rerum Germanio, Boriptt., tom. I, 
103 ,,m .rgentor. annl 1717. 
(>>) I i. U iratorl. Animl. dltaha, ad an. K.T. ructum erat. Noluil prxsul loculos reseron, sed 
pii ut dignissimo loco mausolxum poneretur et 
omaretur altari, quod omni ex parte imaginibus 
eorumdem Sanctorum niteret (4). 

14 In Fonsoni Commentario supersunt uonnulla Monttum. 
ez Papia Sacra Romualdi a S. Maria deprompta, E 
qux hic tangenda visa non sint. Ea tamen nolim meo 
calculoprobare,quum videam P. Romualdc prxlu- 
xisse elogium S. Rodobaldi seu Rhedubaldi, quod 
Jacobus Guallacontexuit, quodque tot simul fcedavit 
anachronismisaliisqueerroribus, ut nemo facile ve- 
rum a falso secreverit. 

n) Itnlia Sacra. tom. I. col. HOG. 

(i)Ciampi, dell" historia eccles. di Piacenza, lib. xvu, 

t. II. pag. U2 et 143. ADDENDA AD DIEM. XIII OCTOBRIS NOTA 12 ad pag. 161. PR.ETERMISSI ET IN ALIOS DIES RELATL F BCatharinre de Vicecomitibus festum an- 
nuntiatur in KaUmdariis quibusdam Tau- 
Hnemsibus anni YI2Zet sequenHum : nonne 
• e adem ac Christina de Vicecomitibus, cu- 
Jlt , \ ita iata ad «v Februarii. 

S. Cassii Namiensis episcopi (rstum hoc die agi 
I.ur.v in Tuscia ait Cxsar Franciotti in HistO- 
riis Sauctorum illius civilatis (1). DecBSSores no- 
,/m cttfii Martyrologio Romano moderno de eo 
,unt xxixJunii. 

Rom» depositio S. Honorii papa. hodirin 1 aticano 
a p U d Sollmum ['suardi auctarw legitur, quem- 
admodum notatam esi a jgrsdecessoribusin Prx- 
termissisad hanc dicm. Ycrum supcnunt alia hu- 
juscemodi testimonia. Etenim ri Versus, quos 
medio SSCulo xn Nkotott Maniacutius, canoni- 

f\)Hi 8 torl_ delle miracoloae Lmagini et delle vito drf 

Bantl 'i pag. WiO, ,.«■•-..- 

• \,,u i Papebrochium, rropyl. Maji, pag. -■ cus regularis Lateranensis, de Romanis Pontifi- 
cibus scripsit, adeas, vides ibidem (2) : 

Honorium cura Severino, teque, Joannes (IV), 
Inter prasdictos ccelestes scribimus omnes. 

Neque hic finis ; lajitur quippe apudNovaes (3) a 
Trombellio detectum fuisse, et Zaccarix commu- 
nicatum ut Collectioni ineditorum monumento- 
rum insereretur, kalendarium sxculi xn, in quo 
Honorius I similiter cum Sancti titulo prodibat. 
Quid ergo? Aliquamdiu in uno aliovc loco Hono- 
rium cultum fuissc crcdiderim ; sed brevi hanc 
venerationem optimis de causis resedisse. Prxci- 
puos scriptores, qui conati fuerinl ejus vindicare 
memoriam, recenset Novaes (4) ; sed quum per 

(3) Elementi della storia de' sommi PonteGci, tom. I. 
pag. xvii. 

(4) lbid., tom. II, pag. 19 et seqq. 

has DE S. PROCULA VIRGINE ET MARTYRE. has vinditiat non tollatdr labes, scd ad summum 
aliqua ex parte minuatw \ nil nobU laborandum ut 
a com . ih , ili damnatus P. M. itcrum inter 

ccelestes scribatur, ut Maniacutii verbis loquar. 

In Scotia festivitas S. Conwallani ahbatis, qui 
sa>eulo vi floruit et S. Cogani abbatis, qui sa>- 
culum viii virtutibus suis honestavit, annuntia- 
tur hac dic in Martyrologio Anglicano (I) ; dcsi- 
deramus antiquiora dc cultu S. Conwallani fe- 
stimonia. S. Coganus vcro idcm vidctur ac 8. 
Conganus, de quo ad hanc diem Commentarium 
habcs in Opere noslro. 

S. Anastasii Confessoris nomen occurrit nobis ad 
hunc diem in Calendario Cenomaucns, nntiquo, u; 

rimul dtstnigui non poss, oidtatW cujusnam 
S. Laurentii opiteopi ct confettorit t qwm plures 
homonymi cultum tcd n habtant <\rte~ 

rwnjampridom vidttur vtnoratio Wa inttriu 
percurronti onim mihilibrum i\ d Qeltnii 
de MagnitudinoCoton ictm ttpUa Fattot 

Agrippiitciises occurremnt quidom plum \\ , i 
dintnsia ftsta, nuUum voroS. LaurontiiBpucojri 
it confessoris. 

S. Lupentui^ abbaa basilica s. Privati Marl 
urbis Gabalitana, martyrio affectus, Officium 
ritut simplicit habtt ad hunc iiom \n Hrcviario 
Senononsi anni 1641, Atibi coliturdio, quo et 
nos dt to agemut, uui Ootobrit. auod ex Mss. Gollectaneis Decessorum nostrorum S. Rolandum pontificem aliquetn u, t. cletia <n,!„- prxmanibut habemus; scd abest a recentioribuf 

ejusdem ecclesuv Calendariis : nttdc non vidctur 
Sanctus indigena fuissc. Quisnam vero ex pluri- 
bus Confessoribus hujus nominis fuent, hactcnus 

ignoramus. 
S. Laurentii episcopi et confessoris nomen legitur 
B hac die in Kalendario Verdinensi SXCuli arcitcr 

xii, cujus cditionem Edmundi Martene (2) i 
debemus. Ast quis ille Laurentius episcopus et 
confessor, qui Werdee seu Werthirue, {qus dice- 
cesis Coloniensis abbatia olirn erat (3).) ita cole- 
batur? Profecto, quum nulla alia Marlyrologia 
hac die S. Laurentii meminerint nequc ullum 
proin lumen affundant, ti quum nullus {quantum 
norim) S. Laurentius episcopus et confessor ante 
sxculum xii in his partibus florueni, htnc fxt ut 
translatio aliqua reliquiarum hic celebrari, sed 

(1) Memorialof ancient BritlBb Piety.pag L43. 
-> Vett. Scriptt. ampl. collect.. lom. \ I, col. 882. 
3 )Cf liinlerim el Mooren. Alte und neuo hrzdlozese drali Leonensx in Britannia minori vt\ ho\ vtl 
ultimo mtntis Octobrit dit \ atibi enim L3, alibi 
vero 31 n rtMl )offieio ritus duplicit, i le- 

ctionibus propriis, olim coli oonsuevisso, affirmat 
R. D. Trtsvauz canonicut Parislensit in Catalo- 

go Vitis Sanctorum Ilritaniu,r minons pr.rvin 
(4) et in operc de Ecclcsia Britannica {■>) , MJ 
spicaturque hunc fuisst Rolandum II. ex mona 
choMontU S. Michaelis tpiscopum Dolentm 
Quum tamen prxter Imnc rui docti tutpidonm 
nihil hactenut dc cultu pr&tulU illius Dolentis, 
cujus obitus iit Nccrulogio Moutis S. Michaolit 
Hei ii Marlii affigitur, habtamut, eum nwdo 
prmttrmittamus necesse ttt. Optamut interim 
certa nancisci de S. Rolando a I.< Bfi 

tannix mitwris culto documcnta, usui fori 
nobiefuturaaddiem uuu Octobris. 

. i iii. ' s; . 

CO Viei dea Bolnti do B ol i ■■■ lotn i, pafl uvu 
, , pag. 270, uut. 1. B DE S. PROC13LA. YIRGWE ET MART. GANNATI 1N GALLIA. ii upom 

IHCBRTO SYLLOGE 
Cultus certus, gesta incerta. P ,e Cxannacum in Alvernia S. Procula 
k raartyriura P ro tuenda virginitate per- 
pessa : ita hodie in Martyrolorrio suo uni- 
r, Castellanus ; verum nomims 18- 
, , S . tius Sancta qua3 in Mvernia vel marty rium sub- 
f cnl - ierit vel colatur. nobis haud ahunde est nota, 
eamque sola Castellani auctoritate. etsi inter.m, 
ut putamus. minirae spernenda, in Opus nostrura 
inferre non audemus : sic ad diem xm Octobns 
in p„ , Decessores nostn , gutbus pcr tot 

clades fortc non amplius ad manum trant \ H* San- 
ctorum Alverni* : quat Mr(l) ad r *tentm dwn 
I , /lMtr S ProculaB Passio. Hanc autem Branchxus ,„, „ p i Qa hes, collegii nostri Maurta 
. tunctemporu incola t qui ipsemet eam d< <• 
pseratex Legenda, in tcch iaOannatenei wntata 
Etquidem, utistim i ' duplea eetebraba- 

(ianm u S. Pr-.'i:l:.- fc,tuu,, nlteruU U 

/ \i ' rumnatalisdii uuOctobri 
, , UaquedeS. Procula Virgineei Marturt nu\ 
lumesl dubium, ni uc dt ejuscultu. Sed quid 
idemdicert liceat de hit qua ei 
Vequibut ut qualecumque fera itm t lectorit 

UturS. Procula3 Vit* com 

uendium. 

ZPorronata traditurbeatapuellaUh Irig ' 

innm tibu*,quibueAlvemidtvidunturaRuthmit. 

AtmeritiaquampiontUtimeaparentU 

V erpetiue cattitatie volum adoletcentulafecit;quod 

ItDeotolveretq '- ' '"" »**%*' 

orationemjejunium et modcsnnin nt.lnt cdulttate 

adhibuU. Quum * ab i ecUs ommbus 

In^vivcrct.utgravissimamantrntper- CBranche.Viede.S^eteetde.^neta.d-Ao^ 128 ' AUCTARIUM AD DIEM XIII OCTORRIS. 

turbatianm va,ii, intdlign, parente, m, i» m me »H S n(ee imt. Hxe fm Branchin, ex A da 

""■'"" ° deUbmre ' ***» 1«iW *• «uptias ( M ibHnm) Sannatenri. filius-famiUas ex vicino castro; asl B. Procula, a 
spirituali ilb horrescens adulterio, idpriueprecibus 
et lacrymis amovere sategii , quibus quum nil profi- 
ceret t veste mutata, fuga se abripuit inter dumeta, 
quibus mdntes superioru Alvernim ad Borbonienses 
fmr.s consili erant. In hac ergo soliludine vitam de- 
gem pienti nmam, eestimabat jam ab omni periculo 
pudiciliam suam tutam esse; quum <'<<<■ sponsus in 
eam, ubique, quasitam, tandem incidit. Jam inter 
necem et connubium eligendum est. Nihil moratur 
Procula, pectus signo crucis munit, et Christum 
perpetuum suum fore sponsum iterum profttetur. 3 Quid vero ea his examini subjicias ? Tempus 

quo sanrla Virgo vixerit, nr attingitUT quidem ; locus, 
undr orla sit, vutjo tantuin mdicatur modo ; paren- 

tum nomina silentur; procus non magis indigitatur 
ticet nunc ejus nomen, conversio <i sancla mors sit 
in ore vulgi .- n mirm ulum portati capitis, non sin- 
gulare in Alvernia, smpiusjam a nobis (1) et Deces- 
soribus (2) inter res non credendas (donec testimo- 
nia omni excepHone majora afferantur) relatum. 
Tandem de Oannato seu Gannapo aut etiam Gan- 
nacoid tantum notandum t ante turbatumsacculoxvm 
regnum Gallicum capitulum ibi fuisse, cui S. Pro- ... . J " **«»»™»iwm <■<> nuuum IUI [UlSSe. CUl S Prn 

v ,„„,,„„,. ,,,,,„ ,„ ., eorpm „„,„„ ,. hacsm(iii Vir p Mart ^ mmtc j;^ 

,m. caputtpu n. , laude, coneinent „,l templum de- quwn et no , nuner ietki», ,/, « , " entur - 

!»■'. »«m WU Paul „, ,„„,, ,„.,,,„„;/, ,J " S ° es " s m,em ° aU r, vffi tSL Sa " rl " nilM - tom V11 0«tob.,png. 810 et 819, t 
jj vii i Uctob., pag. 320, (-2) Papebrochii Respons.. ad exhibit. errorum art » 
acc. v. nu.n. 3] elseqq.; el alibi passim. g DE B. BEGIINBALDO EPISCOPO CONF. SPIRyE IN GERMANIA. COMMENTAMJS BDiSTOBICUS. 

§ I. B. Reginbaldi cultus, ortus, mona- 
chatus et abbatiale regimen in Augu- 
stano S. Afne et in Eberspergensi 
ccenobiis, in quae vitam monasticam 
induxit. A.wn axxxrx M tut initiut» 
fiabuit. artyrologia t in quibus B. Reginbaldi ce- 

lebratur memoria, recensita fuere inter 

Prxtermissos ad xxxAugustiet adprx- 

■•"■'"'"' diem. Ast neque << hisneque 

iJ? 1 altunde ""« >'<>■<« cultus eccUsiastici indicia colligi 

ZTiMum V " SSr S '"'"" ' v decmor noster > qui B Regmbaldum 
hodie inter Prxtermissos iterum retulit. Verum si 
paulo diligentius excutiamus scriptores de rebus Spi- 
rensibus, legimus apud Lehmannum(l) hsec nonex 
Antiquitatibus Fuldensibus, ut habet, sed ex Chro- 
nico Augustano (2) deprompta verba: Primus ab- 
monasterii AugustaniSS. Afrset UdalridJ, 
vir sanct* admodum vita>, cum certis fratribus 

: i Speier, paa 61 
Apud Plstorium, Rerum G rman j it.,t.in, 

' " a - flaa ' ' n dw i rey Reichs 

tin lugsbourfi u» n | i , 
incta, tom i. pag 213 
[5)Annus8anctua Babspurgo Austriacus, pag. 664 
(••) Muriyrol. Benedicu ad 21 Au( accersitur, sed in brevi spatio in episcopum Spi- 
rensis ecclesiaB, qu® tunc etiam a raonachis re- 
gebatur, assumptus est, ubi et pro beato colitur 
Sancto ,• si versamus accuratius auctores de SS. 
Afrse et Udalrici monasterii laudibus, apud Roma- 
num Kistler (3) videmus B. Reginbaldi pedumab- 
oattale in thesauro camobii cum czteris sacnspigno- 
nbuspieservatumfuissei si qutrimus an passim 
Sanctus habitus sit, ecce Raderus (1). SchonUben 
(5), BuceUnus (6), ffelwich (7). Khamm etMonu- 
mcnta Tegrrnsemsia quz cilat (8), Kistler (9) 
Meichelbech (10), pluresque alii, qui pro re nata 
mfertus prodibunt t Reginbaldum Sanctum appel- 
lant aut Divum ,• Gallia Christiana (11) et RR 
DD. Rass, Weis et De Ram (12) Beatum eum vo- 
cant, eo animo ut . Sancti nomine abstineant sed 
""""' n " h ">" "'"I"" CUllU sacro eum honeslatnm 

futsse. Solus (quem norimj Castellanus eum Vene- 
p *w|em du « , verum quando ipse hunc tituium Dei 
'ermsadscribiueosque simul (ut hic facitj religuis 
Sanctu merit, tantum id ei vaUre solet, quantum 
quurn alu r<, Beatos appellant, signi/icantes ali- 
' ,UlHl at " us ">"""" exstareaut exstttisse ; quin 
T'" '", Additionil ™ -i Correctionibus ad hanc 
^ "* * textui addatur Reginbaldum . Mr- 

(<) A..li.|„itates I.a..rishamensos. pag. ■•-, 

[a Augnstana,part:„^eiulai...pag.2et 

(9) Bas.l.ca. etc, loc. sup. cit. 

/,;;;;;■ -•-..^etc.d-A.banBut.e, 

nardo. F B 

ln dia 
biu dugu- 
stana, Fri- 
tingensi. 
Voguntina 
etspirensi 
animarum 
euram ha- 

bttit ; DE B. REOINBAI.nO EPISC0P0 ET CONFESSORE. * 120 

nardo, Rucelinoet ffer efeldero Sanctum appellaii. litatis, quoa Hartmarm 

Fatendum tamen aliquot catholicos ,-t plorosque pro- tcopiu kobuit) prius monachui fiitl Hirsaugi 

testnntes rjus nomen efferre absque u!io osmerationis uiulr noiiiiulli B. Reginbaldum 11 quoqut 11 

sinno : vcrum id <il> illis factum viilctur, quod B. giciisrm monackum fnmnil. ('rtrrnm Riginbaldui 1 

Reginbaldi fe£{utn »<■>/ cdrbmtur ; ab his, quod de mullum laudatur a TrUhemio ad annoni 943(7] 

Cttlftl Sinictrrum non ritr srntiunt. Utut cst, om- quo Snn ■ ■ \ gufl flfuWI 

ntufti maxime animadversione dignum est monachis d ^agnophaimihabitum SS. Afraeei Udalrici Augustanis jam pridem so- 

Irmnr fuisSS jnimum suiim ahhatr.n uoii nlm in>li- 

carc nomine quam Sancto Reginbaldo, quin etiam 
Bernardus ffertfelder hujus asceterii prior apt rte 
de eo scribit (1) : Mortuua in Sanctorum numero 
censetur. Quibus demum accedii pienlissimi otri 
sepulcrum Spirx in honore fuisse el multa ibidem 

patrata iniracula. Qu.r quun: ita sint, non vcrruntr 

RR. DD. Rass, Weis n De Ram imitari ei Re 

ginbaldo titulum Beati adsrrihrrr. ejusque gesta 
intrr Sanctorum et Reatorum acta exhibere. Cxte- 

rum si cultus parrus fucrit, rum benemuliis a diilinguen- 

' it lir- 

i 

po Spi- 

" nsi ; et multa ab 00 el a Conrado I otharin 

iona (8) I 9 18 fctfc 

quentissimst synodo Ln nsi (9), <tvhut, ui 

/1.1M 7'ulbrmnts (10) fll plrriguc uln (licet ncgur 
Hptores Omnt Uant) nnno OfiS ; »7 </hi- 

dflm, ri OUOfldom autlttis, die \m Octoln: 
ubaldu8 II o7i wl auogi 

hao utfn RapinfcaWw /. Tflrurn fuM tuJfiGhmt , ouum 

inhaldiis I - i: I .' ■ mhaldo II rli.s/in 

gucndiis sit. 

4 Porro B. Reginbaldus, ?ut«i ELegtnobaldus, 
Raginboldua, Reimboldus, Eteinboldus sl altfi Oermania Sanctis, maxime episcopis, non liberalius formis in vetusiis scriptis appellatur, a pterwou. r. 

actum. centioribut ortus iidtur ea comitibut Dillingensibus 

2 Quoniam vero inter disserendum de B. Regin- flJ Eyburgensibus, quin etiam per patrem Richwi- 

baldi rebus multa loca, in quibus vel degeritvel numetavu-m Dietpoldum s. Udalrici, Augustani 

qux alio nomine ad ejus gesta pertineant, obviam episcopi, pTOnepos /'" I "•' pladduS l ttittniii 

an pertineat 

tu Kn 

DilUng 

B ficnt, oper.v pretium fuerit hxc in limine dcsignare. 
Kyburgum, quodnomen vario modo effertur, ca> 
strum erat in monte,medio milliari ab oppido 11'/»- 
therthuro disjunctum, ad sinistram ripam fluminis 
Toesi, in pago Durgaugensi seu in Zurichgavia (2), 
in hodierna Heivrtia. Ejus conspectum dedit Mar- 
quardus Herrgott(S). Dillinga tn Bavaria, ad Cau- (11), non tantum fumc propinqttam cum 8, i'^»i 
rico consanguineitatem, sed ei reliqua omnia quet 
inir specteni reju it \ a i rta ad h.n <»L,tni 

snda non exstare documenta. Veque duoifamuo, di 
iigenti indagine facta, idem fatentes lamen 

mi quoque obstare quin reapse ad has domos B 
ginbaldufl pertinuerit. I erum animadvi rtendw rum Autjustx Vindrltcorum (Augsburg). notior fteri non posse ut B. Eteginbaldus, onno 103 est. quam ut pluribus de ea dicatur. Tegernseensis 
abbatia, cujus imaginem habes in Monumentis Boi- 
cis (4), sxpius illustrata fuit in Opere nostro ; nil 
alnni iir ea hic notabimus, quam eam conditam fuisee 
ad lacum Tegurinum funde ejus nomen), in />' funclus, sinnil I hllm,/, n .1 , 8t B ybUTfft " Hs H alui . 

quum iini post ejus mottm L.> nobiics familUt in 
innni, ooaluertni R \ ■ > w « i l: " ip°Mui< 
s 1 \ah dicitur asuo biographo (12) 

. 01 Dillingx prsfuisse, n nmiliter Hupa superiori Ebersperga, tn quam B. Reginbaldus pater Hnrtmamii fundatorit VorwftomfMfliti com« vitam monasticam iriduxit non secus ac in asceU' 
rium Augustanum SS. Afrx et Udalrici, adviam 

piibliram Mniiiirbnnn inlrr rt }\',isserbnrg jaCCt in 
Bavaria, olim in diccccsi FrisingenH. Castri comi- 
tes etiam dicebantur de Sempta, eorumque. stemma 
vidrre est apud Buatum (5) el Erasmum Frolich 
(6). Laurishamum, vulgo Lorsch. ubi deinds ma 

Xima laude ahlmtialc ptditm lcnuil B. U.^inbiildus, 
mtltto rrlrhiius rst , r rrlnirt nnnc ad eam Iln Kyburgi ei Dillingmifi Nereshamenei Chronico (18) 
appellatur . sed h&c omnia p psim dicto lunt, 

: .n. potius anti uiiribiiii tiiuit, qui tantum 

Biiccessorum fuerunt.Etenim,pastquamMo 

,,,, ii)" Zapj (16), Emilianu I 

tertnann (16) >' Vrudpertus Veugart (17) aliique 
eo studio dr Kyburgensi comitalu dtamunt, quo de- 
cebant iUuetrari secundus ffab burgi < domu» ntu- 
quumque non n utio <>< luce abali queecommuniter Hease-Dannstadt appellatur; tem- nta fut rit damus Dillin 

pon B. Reginbaldi intra diascesim Moguntinam Kyburgum et Dill leamdemvenisudomum 

fuis esatisdicetw inferius.Reliqualocaprorenata per matrimonium, q I i veun H"<< 

indicabuntur. mannue, Dilli " inobl1 

BJuverii etiam in limine B. Reginbaldum II. fimdator, iniUcum Adslha 

episcopum Spirensem, de quo agendum, dittinguere ex ho\ " """" " 

fl Reginbaldo I <esta sxpius illi adsoribuntur sorum d » B irtmannuf, op\ eopu A.v 

,t vieistim. Porro Reginbaldus I (mitto ei attribui ■ umanne L26J eontnlitpatt 

non secus ac B. Reginbaldo II omnes titulos uobi- MUingewmcmitatatl < i> " ' " /; 5S i talrfeiet Afra) Aug. \ .slorice 

descri] 1 1 pag 

log. dfplom. Aug.genUa llabsburgi- 

I [bid.,tabula scenographiea ix. 

i rom. M, pag. 8. 

78. tabulazz. 

■ lirotucum Ilirsaugiense, tom. I. pag. 82, « 

,1 pbilippum Snnonis, Bescbreibung 

aller BiscbolTen eu >]»:■ r. pag. 23 et 24. 

I i, apud Pertz. Monum. German, t. 

Ad Acta Sanctorum suppUmentum. — Auctarium tomi VI Octobru. B 395 . e t ■ b ■> apu«l «U 

1 IAI 

T „ n „ 
(II)' 

nnmonlaG 

jlJj, 1 llg .domu.Au S tric ffi ,Iib.,,cap 

S.^rSr'288 

nicu», pag. JJ». 

Aogtburg, 

(19) Ibid.. pag. 312 etaeqq. 

18 Rodul- I) a puero fult 
monachus 
forte adS. 
Galli', B AUCTARIUM AD DIEM XIII OCTOBRIS. ^ 

£»_*_ - >*^~&zssz- ss 

U '"""" ■»-'■'*»'"■■'■■"; ,,„ ■,-■../»« ^-— < uer " "" 

_*«« -""""" '""'; „„„,(2) «»» 1029 (15). ^, Mno . 

?__*_£ -■ _rs^*£__: 

_ , i. ' *SSS __ »» s ■ R tsS;— * 

_»£«£__: ss=»a**ari 

« «i £n ■__■ _- ''"'"«»' *•" - ne rabiliter in monasterio Tegernseens. exceptn . 

„ (x, «»«« OKUta (9), _* A ™""" " **r "; conv entn duodecim probatiss.mm Ylt» reh- 

'" . '• , m Yanmt ■« «_« "< M * flU,ft ? eX "ll.it ■ et Tegernseensi abbate consen- 

lESm** - '" *. ' "' " r frett nam benedictionem eiargiente.se- 

,,,„ «,»«_>«_ '"■''"'"' "' hMMm: '"",2 ■ venerabilisDegoDecannsTegern S eens,s.Go- 

„,,„„ ,„„> /" '" '""" s SC '"'"" t I' "cdoctrinae excellentia conspicni. H.s .taque.a 

,,,,,„,.„„„ DM •* B. Regm aldus _ »«< ^ » . .. ecclesia S . Afr» trad.ta 

I *_• •__•- ^«-"'"'.".';; ;,":,. e ul_I_da ; et B. Reginbaldns e.dem tam- 

„„,,,/,„, i M - ""' "• » S1,,n " al ,™1 ouam Pater et primns abbas pr»po.i_, qui m 

,, Btudiis . puer l«C *££££, ^__ _. «J__ venerabilem Degonem pro 

„«,„„( «,„„ 05 mmachicum cucullum " , """"" \ " , lri ,.i, us tralielegit. Ita verbotenus (M clauilt 

Sm ./ ■ » i° 12 . .''"';' ";';;;:;;.: J pr '° --••••— *— > » ta curi. S Ben- 

Hci 1". 

I Flrn- 

noni» epuco- 
pi Augutlan 

'niiti 
colonvtTe- 
gernst E collapsa ad 
S. tlrmca 

n.nii ■ 
plina, honestarat, qunm unnu . Ar V x> seu S 

introducendi vitam monasticam tn S. __/-_•«*■ 

_______ _d Aunustanum ascctcnum. 

,„,., ,,.,,,_.. m ***■ ' ';"';'"; 

*l ;■', - ■ ""'""v°S .1 

5 W „,.,, Bltorum wffuMM mh S. Af.*. w 

-"■'•■" "- ^'^rrs: pr ori claustran eiegn. "« ' - 

L„,. „„,.,,„„„,,„ CoH„„ 1 ,.„.,A„,„,Wmonnmenta 
Tegernseensia. fide dignissima de colon.a in ec- 
clesiara S. Afrae introducta. 

8 QaenM «ceuretfone .1 ««.»"> r* s ""'"' » 

„»„„ w- «'0«»'"' '» '"»■ ""' T '"" r t^ftr": u / anno 10W S Muri.r. iiiin uin '•:/' . rurrif i! Ol'l( OS- » 1'«"»""" " "* ' " ,, rt , 

L,, , "»'■» ' rf^JTSZ /•",—• ■/»■■' - ""' * /v 'V 1 ? 

,„,.„ , „/, """'"""■ l '■'""' " '" ,„ ,,,„„„, ,, ,,„■„/ d«Mo .-'■'"•'»""■ """""!'"' S - 

,/,„! ■ ■■'"■»'"■ """■'"";; \„ , ,„",""".. -'■ ■■" 5 " ;"" : .' -...- ' >"■■■• -■';":;::;;: 

;:::::;.:':■:::;,:, :;:i:::.=: ; - :: \/, -,,• cnpituium in ««""»'" . 

!,„,> „„,,„■/,.,,-„»' ""..■'■.•"•"''■■'"■"""■'•'"■' sB '"- 

immrfCftroni.erlntrante.utd.etnme.. 

Burcbardo abbate millesirao tert.o mcarnat.on^ 
Domini anno administrationera ; .1 ,n/enue: Cum MSO. .i''/»« ■'"-• ''"" ' . -'_ iM owa/o/,0 Dominianiioadminisirauu,.ciu,. '" ' 

,/„> Kfeamtn (18), sarta con Mf. '/ _ tuor> tertio Ka i e ndas ^sovcm 

n pomn, August* _ MH «- Wj ^ g £ (loce J t .... Anno Domini millesimo se- 

teass^JK» *-^-*- "''""'—- ■ SJSB_?_TS. ,1: 

, .' lorBI._fe_ __««.< 

I ■ ,',,..'-""U0..^.Ca.l,, 

_»**"' 

' .."'■'"• ^"'- W*" t8)T besa__a Mieodot. novisaimus, t. III. part. m. «*• 
omB oioarum,lom.I,pag.(a9ad639 I 

: M ;,a. l ,,i VI.pag.lad3 
t U) Ghrooicum Benedictoburanum, pag. «- 

11 "'"'" X Cl V- . monii .TYl tOIT). II, 

ttl Corpus lnst.mcdn.Ta. 

n _an r,-r VCU. BCriptt., t- 1". 

(U) Apud Plstorlum, German. rer.vew 

! . k«Mlui_E t I,P. 345 et seqq- 

-,._ m.._„, 
col. 

/jt-r//.s. D B DE B RBOINBALDO EPIS< C CONFESSOW 

k nMia (l\ in lucem dato. Adeoque Catakgo 

{) Z_ uideniur noi 
ambo h*c toetrun L ^ tmc 

consentiunto* B '''^ '.''^ !,. ^ill,,,.^ I >.P*™ 

^«-««-^r^ 5*0 BleotuBeat.ubinunc 

^JW*».^*^ u_ nU meroSanctorumhabetur. 

e.Mk.iita ^/,rf„r»«i.»olOK- -- 

n<Jft t.jg-ttemei»flo/ioco«nonon ousi. P ^^ „,„,,„, 

l%de.tcorom.IMem>»primt- 
-, condtfnm ftafMl Cflpilul 
monflsterium sufotitoanflum n Q 
mw duplici Chronii ' f" 

i i)cnrM Sed propta chronalogia porJuroal 
^ m p fl uloflWt«ropoUiro.Inhi.guipp« 

^cumentis.poslQUflmtffldilumruitflccI. 

a.epiicopoSa.1 our- 
„,.„„■ FWdenco onno Dominica fncflrnfltion» non- 

Ltooimo sep.uflowimo, kflitur (15) i b Len 

biennio, vixanno poatbasiUoB Ebopoporgon ii 
con8ecrationem.Dominic»incarnationiBnoi 

... i„r«. r.'«/ a uriliK i di I IKTU. 1' ' '""" . . /o\ 

5n- -ro.* ■ m«i-if*r 

,,,„„„„„., «* • / :; 

OiMMftimAfranUc »w« "»-•"' 

„„,,„, « •< ,**.«.«»«»■ .-«-* 

„„!.,„, ,W, iChaba ■„-"- "'""'" 

Zaitina, ,«. <-«""•; * '""•;:;;:':". 

„.<» ,,,1,1,,,-usautem.qmsanctoBrunosuc 
ce ,,„ ad Dominum mlgrans .„,,..-„■ tafr 
^dar re meruit. Ideoqne , aatenum one 

i»ufc« uioj „*-,, v it pnisno- B mona- 
sttcam stabir 
Uai dujpuUt 

ad s I eivitatam Osburg ejus «^.««gSl ^fridna primui p> 

pus itam Brunns. successor ejus. b*r B « » ^ ,,,,.,,«,., . 

Lperatoris. ifpM * •/""" '"""' "" .,. * clesi „ _ ,„,,,,„. i 

tulpropurc* - '■' ■ """' , 4nor,-Mt.' ,„.i inDomi aqule V 

Zs. '•'"'•"' *""""" '" '"»-•"""""; ZJhh). Olm Uaginpol 

«.wi«s, a /'■•'•■ '"■'"";""'"""" r, «< u ■' P«)i ■<"'■ , -'"'"""" ""' 

L ftrt ""'■ •■•"""" ri ta "","" 22 V rua pr»poaitu< ""''""' "" ^ ' "" 

Ltari.«MriWb1 ' .•..■,-■'''■'«'"'"■'■'•"""" ' ei „(i9)r m „„ B ■ H 20) .u,,„,',",- 

; u w**. ■""'"•" e raM '•"""' "'"■' SS ■ •■ 

,,,■„„„«,■ B. RagmbaUum i "'."'« ,, ,.. , ,, „„ ,„, ,'/„„„ "'"•' 

„ 1012. K Burrftario. riMI ra,am«.»ri, ««■ ^ ^^ , „,„, , „, l: 

S'„/, 10 (H) ( „„/«mu S: Damcap , V ' , , ,„„,> ,„,,„„ 1; , 

s BLinbaldo abbate cum suis monaclns ecele- 5,SAfW possessionem adipiscente, bona an- 
e ^ huic et eeclesiec catbadraB communm. f«a- 
., , i visa, necnon potiora ab episcopo et cano- 

Xaclladralibnaadtcmpl t catb adralaea- 

^tatam tranalata. raliqnia momumorum nao- dbooomma. » an. 

convcrtei,. aon cogitati '•'" 

ceb at videna eeclesi., « ac 

eliam honoribua. q aodo ad Uuden. ,„ ' 

toris ,„„„,!„i„„ etseoumm rtatomper- Stam Ualata. reliqui. monacho^ neo- "—',,,, „„,,„„, 

ZrSationiareliotia.^ »*J* SmJ». co, 

„-;„,,,,„ // .„■„„,./:,,',.■„■.'.'' «**».■ _„„,,.,„,,„„ ordini I ledictii I ■ 

.„,,„A,w'-'""."'"' .-/".'""""•■',. ,,„. ,,, 

,.„:„„'„'„.' ••' ""•""""•":;: ' «* ""'"",::;:: ; 

!/„„„',/•).„ /".'""< 1 '-» 0uorsumCa n,„ ./- ' "•:-"' 1 "'""", ' 

,„„ \,t,mona(I',rmantemcanomcos tram __, 

'"::,:::::;:::;■".«»">"" -— *■ :, z 

; •■■""" ""■"""""■""; .■"::;;;:: 2 „(,..•■ .■■■»- 

eio.Q>,W,m ,.„„„„„.'„"«";'""" "'^V " ,, ,„,,,, 

L,„ „ongente S ,mo nonages.m,. 

, ,,,»,.(„0,. r. T ,no.- mTbesa»-' 1' ,cho- 

iioic. "»" I 
.i_. PlwrfDergcn-i 

,ro„.c, p. aul 1010, inrTMUUM AD DIEM XIII OCTOBRIS. 
182 AUCTARIUM ^^ ^^ ^ ^ 

ginboldus, Augustensis abbas, «duMti. monachns ^ ^ ^ „,,., y s Aprl . 

Ufieitnr. A„ur Momoio i» «•«««« »""»«£ J „„„„ ,,„„,„„, „. ,«.«»< BktaUta (7) .« C.«- 

,-,»rB. RegintaMi ...".<«« «««.^»»'»» £ ,,,„ s DflW (8). 1017 , „,«-" ««<;■» .«cunoum 

' „Wem ,',, pricn Chronico (1) *»m ««•. **» g SoBflBnfltom (9). 5« roop« «Mra -«to »- 

'«I , Item iste ordo S. Augustm, durav.t « hoO . mor(m aBB0 1018 ^«jnatem ,». 

,oco usquead annum Incarnatioras es u Chnst, ^ ^.^ ^^^ L „xx (10) 

nongenlimum nonagesimum Ab ,llo t m - ^ Gmta , MO«,or«m BoflMM. V 

comesUdalriousintroduxitordmera^.Bened.cU, stU „dictione iu, annoDom. Inc MV. 

C v de icet anno Dominio» Incrnatioms » Kal- ^ ^ Henrici secundi tis v (l „ im0 

tesimo nonagesi B« « ^. """ " ' ^ ,v) «<</,« ,„ vivU fdmi porro ex Ckr ,» L «- 

„:,„„ u,,w,w,a-,-,« (3). «■<•., *■*■■* :;',;,„„„ „:„„ VI , *. *m «»». >ooo. <m 

jtaM. «, H m«M mi««« — •»*» W*" „ („[,,„,„ idibns Aprilis, indict. I, anno Dom. 

jnMfMfMin fttfM, ',»»"• -™.>™ « 'P 8 ' 5 C '"°- J ; 1XV1II , anno vero D. Hennc, secund, re- 

oqo mflnift . gnantis xvi. imperii autem v, Popponem abba 
U #rror»m iiwm cutow i» «»«» "° """"'" D B , tomM t.A««««M«<Imi««»«M«»»Ml019rB« 

,'„ ( , ,,,,,,,,. B„»rer„ m „/,„"!,„« ^«'«° """' 

C «iM M vfM.i«m»i»o.»»-«- i ^- tem Vnltensem i»t.r/«i«.« ««- «• — -*• 
iYOom«s«»«i, «Mm xvn Kal. Aprxlujnno 1018 
ZJvm fZm >radit DU,nar,, Mor»b*rg*«. E , ,, m „ „„ v fflWl om»i»o. SoriMI e».m (4 : Udal- | ) ^^ ^ infrasuMil (13 ) , Wol- 

vicus comes, l-Ibersperg monasteno constructo et ^ WOmta «» Larsemens.s obnt i 

consummato, exclnsis canonicis regular.bus, qu, ^^ e „ m dem oue ac Bopvonem (ve- 

oltra sexaginta annos inhabitasse diountar,^ ^or- » ,, Mc OJBOmeB MMt ) M«tM» «« l 

dinem S. Benodicti, abbatemqne et monacbos m BWpiflm •„„, r<)fctoBfl „ „„ m .n 

monasterio S. Udalrici Augu^tante c,y,ta >s .ntro- « iaun5 ,„„„,„.s,te s fl .t J!W«V»b*m pr fl - 

duxit circa annum Domini «IHX. S«d «« '«o oom- ^ ^^^ ,,, poppmem SC u II ol- 
«tdril ra«o (K/IWIi. ««. -,«'» '"«"' '''"''"'" JT" ,,„,„,.„„, F „„„„ s „„ ot »m«! £a«r«»«m«Mom 

,, s , ,„„. t , m o . omwiMT, «r, ,,«.r i» «i«>»m ^" - ,,,,,„ ,,„, , . V/ „.,., is „„„i 1018 «MfaM. Scrupa- 

s/ ,,,.„,„ s i Cftro»faO M B. Reginbaldo, *»«*»*■ ^ ,, iTC co „ c ,„ sio Sc/, fl „„a,o (15), ,-» 

,em sedem Sberoptrgemm promoto^erM,-,,;. abbate Vultensi mentl0 
Wm ,„„„ /,.„'», (5) I Cui (Regmbaldo alhau) %« < m>m Aprilis. Bo PP o «oro obiit vn 

nui.l.ua milM, Eberhardus nomme filmm suum, . ^ ^ |(eaHoalwnl p „ „„„, „„,,■ s , ■ 

Altmannumvocal.»l..,,,H.n»s ( i,eeducandumQe- * iuroiCBj i Bte r/ii«2Joppo,«r«oto!»m/ta.i 

,, iti ,,,„.,„ „,„„„, .1, i;„Uhru.le. ,,„03 u,t Uda - ^^ ^,,^,,,,,,; xv „ JCai. Aprilfa -» <«•• 

,.,. „„„„,„ N ,,„,,„„.,., ftUa ex concubma. Ke- ( „.,„B Wfl o„ii',l,V7 Apriifa, ol .'„„„«' 

dobaldusverocmnndecimonnisEberspergens, ^^ ,„,,„.,,,„„. ,,,,,„ /;„, ;/ ,r ,/i- 

al.ba.io. pro.fuis „ . al, HeunOO rege secundo P ^ ^ /( ,,,, „,,,.,. . Y „„ , „„„ 

Franoorum ad ragendam abbataam apud Loisara P ^ Mmpori(ioBfls ,„„„,. „.„.„/„„„«>' 

sustollitur et Altmannue ab co monaonia Mer- ^ — ^.^ B|i?uaBfliu pos( . 

spergensibus prmfloitur, ahqnant.sper comite ^ ^ .^ ^^ ^ „-„,,,,„„„.„ B . 

, ,|„i,.ioo ,v„„..„l.. propter florem sua. pnra» ju- d s „ c «.«„ ,', »,'<"<• '''"""- /.»«''••'''«"" 

,,.,„„„. :„, um ■■„„„ Vipnti. sed mcred,b,h , A1 „ p,,,,„,.,,„ s Mns (a . vcniuus : amiuiu... - ■ 

ingenii astutia morumque matuntate pollebat. 
QLirca, -'/"/'■ /■/.,,, / «-nK«.s.-..«.r/,r,«icor«m 

dicomwB. EteginbaldomdttodectmMcflrincspr*- ,«1 MA>, f«W «""° 1018 K«^« ■**" fa ~ 
,i) (16), ooOflaioKs .«=^/^ vacasse vtdeatur, ne~ 
ces8e Mt| , ( , B< B^ginbaldus ^cr^rofl Iflttmoo- 
(v;/ ,,,, flnno 1018, non diu p0 ;t vii Wtto sedannocir- 
1018; 

,,„„<//«'"•'•"' 
/,/,/r «'/,/""' 
,.,,,/„/•/./». M,,«< 

ttnno ,nlH 
|/i » / . /„,,,,, od otwttm cimtflrlOSOdflwntmw, gttoior- ^ ^ omnis ^ . x aro ,„- ds ^ erspor 

is Mti Lowns/Yomi oUilteli pedtttn coposstwflsfltj ^^ propasHa temporum series plane comiat; 

ouod cn-to ccrtins (ateum est. y (//()(m , ((/1( ,, s ,,, M . ( /,cfl/.u- B. Reginbaldus 

l2 A.ttdi Chronicttn. Lottrisoomflnsfl (6) : Bot)- ^ ( , r , /|//Mn ^ flMorf fl0 fl „„ 1012 ad 1018 dfl- 

bone palmam ropanUB vocationis assequuto. Ke- ^^ ^ fa ^^ ^.^ ■„ Ebcrs}icrgens i 

ginbaldua.vir Juxta cor Dommi. electus sui.io- ^^ ^^ ^ ^.^ ^ ^ ^^ n , flW 
gfttur, in Bpipitualis militi:c stiulns , p.mi«. e. u- . ^. ( , /M(//( „, N . Benfldtctt teofl. .«o6«iflns. 

;, illls ,, antecessorum exempla faoile exmquane, ..„, fmmmmfa ,„ 

i ....^ ri.+iii>i,« .Tnm "■_• raius i'i ;iui'-'. «.--.-^i •• 1 - 

posterorumformaspeculumquefuturus./flmttfl- 

,,, ,. roppodlcqui Laurishamense regi- 

1 1 -„;;„.„.,,,„ ^»- 

(4)ApudO t.n. pag.il. 

1 nni: l'." 

'i Htat. Fuldeu 7ix dubito quin rem temporalem, favente comite 
Udalrico, B. Reginbaldus Eberspergs auxeril : 

(10) Codex Laureshamensisdiplom., t. I, pag. 151 etl». 
(ll)Schalen. Annalea Paderbonenses ad annum iois, 

PQ j: 4 hi.marus resiitutus , apud Leibnitr, Scriptt. rer. 
Brunswic. tom. l. i 
%. ■ , M 0..p..39;n«K,,cl„us. P u J 

Joannis.t. 111. , 18 

? S ' ± d PerU.MonumentaGer- 

•lu. a l 1uu 

man. tom. III, pag. 118. DE B. RBGINBALDO BPISC30PO ET CONFESSORE. \m itionum et concambiorum dexteram Danubu. exajnrnUs hoc loco rxvu- 
quum tam.n ,» C* hu Irat //ll(mi „ Q ,,„ , H PolarfttllU Bl .,«.- 

M»!-*- " '. ££^ ^ ^ _.„,„ x ,„, piwttttfB ^ aUunde Q l) D B nonttu : guocircfl satfs ftorll rfemutn prirotifii ex 
concambiU, certo ad ejut rflflimen pertinene. Glo- 
riosus atque Doraino devotus Ondalricna coraes, 
ita sonat notitia (2), cuidam amico suo Eberhanl,, 
(generoforte suo et patri AUmanni secundi abbatis) 
donavit. pwedium S. Sebastiani, in Eberspergensi 
\oco requiescentis, situm in villa Ongoltingin, 
noc est, dotatam ecclesiam et oranes decimatio- 
nes ad eam pertinentes, ac mansum unum 
ecclesi» contiguura, et pro his reddidif qmnque 
nobiles mansos sitos in villa, qure nommatur 
Groupa et unum ad Gramanesdorf el dimidium 
ad Ecklinsburc, farailia monasterii id laudante, 
coram Reginboldo, primo istic abbate, postea csrtum est. Sed ubi Wincl, WinoM mi Win 

Equid.m vix oul i \uvUm duWto, quin hx 

\dmque tita esuni roco, oidflKcel in 
anguhi fluem Aecho rtow el DflnuWue flflteft 

in quo nunc Asrha. «/«■ OJUfl .,».»«/«>. sitd •tl.Winkftl 
,-nim Qermanis etiamnum angulumeiflni/lcfll . atque 
olwl m uui partibus adhtintam fuisse hanc\ 

tlurriin.iulanpatefnciuntmonumeni 

na (15); prope nontem enim ad taeum Teguri 
er ai olim etiam tocue hoc nomine dictus. ll.dlingen 

lUuWoidemeeiflcnrflMeneHegling, 
meridim BoerepergatinterrwoeGlonetMii] 

ispaulo inrerittefld Roeenftflim (Enus excipit) 
situs. Deeosxpiiu afl anHquissimis iemporiouj m Huntilpach, praedicto abbate hoc petente fann «.£> "^^ ; ^ m „„„„. (/llllH1 

liaque favente. « Reginbaldo flWoto, fuisu per- 

14 JFccieeifl de Ongoltingin, 7»* «<* fuwdoiifl- »cn consta eas, 
nem aliquandiu post annum 934 ab Eberardo I co- actas. 
mite Septensi seu Eberspergensi (3) factam, pe rti- 
vc t didtur in priori Chronico Eberspergensx (4) 
Othering; quo nomine appellatos tres reperxo m 
Bavaria vico, (5) ; sed hic agi de Ottering, qu* ad 
orientem Erding, inter Monachium et Landshutum 
jacet manifestum est ex vicinia Tegernbach, cujus 
eC clesiasimulcumOtteringensiabEberhardoIdata 

fuerat (6). Groupa procul dubio eel Gruoba seu 
Gruebe, prope Ascheim ad orientem Monachn, qui 

posteavuuIusS. l-mmcrnmn (quod hic Ratisbon- 

„,,„,,, episcopus hoc loco occisus et dein cultu B III. B. Reginbaldus Vbbasftl Laurisba- 
' rnietconditAbeTingsbergenaemabba 

tiam ; acquiril oovajura in Gannita et 

(luohusconciliis iuhMvsl. ^r^ttflmitflo.ttflfteicfl^. 6eflt«eoir UurUi 

; 5 Ua^teTM vr^l a Tolz «I epto dgrttf. gradu. K« 1 

rtcsss 1 ».»-. ; ■ T — ss 

nrW- ^ las ; - 

ptemtrwnem {})). Vineta iiu !llo *uin nin« maneat n si-culuui : ■■«■cull 

• ,-,. «WnW Chronko inter Ebcrhardi I possulens, justiti.i ejus rnam "' 

memorantur m prtOTi ' niomtu ? nnnr ret ornns ecclesia San« 

ionan , kU vertU (10) , Tna vinea ,u.t»or j«- e deen,- .,- ■ ■ ^ ^ 

gerorum Maschachs,i„ai (,«, «tad)l b !«*■ ctoru,,, A, „ ^ ,, 

riori am„co (li, : Vinea ■■>,. Jnge, , V.ah. corav, ; e„, a , 

(est locus in Aus.ria, .1 uill, .« i* - - ► bus »M^ i" P« • «■ » 

Hauvinckil; « b*ri» (13) vinea, ■„ Ashaha ^. B ,, , , l »■. ,. , 

Winchfl. //.,- M extri > r, m*m+ rmgsterg ■■■ I ln 

r Ascaha M Ascah, M «ta Asch„ „/— ,.,„!,,„ Deo mOlto 

Wiuc. M Winkel ;- ^^^, :;",,,, ,,„,,„„„ „,„, 

„„,„„„., ,nonuU nlossalor t w *+ ve nu stav, t. ffl fe ^ 

^schach /Uc • <» A««r | " ■«' "/'""' ™ Ahrmgsberg, « (I) s, ■ , ,. II. pag.lSe" 

r 10 itl 

B I 
I 

• «^» *;": (17, Apad 

Acl.SS..l.VI,S ei ,t. , (8)« 
, , : COD N M BD8f»pw». l 

n,p 

(10) Ibtd..pB«. ' 
(11] U.i'l, P«g- 12 - 
(19) Ebtd., 

O 3 : I .. inm I por. 280. nol.a. 

>' um - , nm l nart 1. pag-96. m ct ll2 * 

(I0)Bisl I ; ■ 

(17, ■ •' , , 

mflf , XTJCTAMUM AD DfflM XIII OCTOBRIS. n ,„,,„„■„, 
rium B ATJCTAWM AD w *«* — M nostri s t a tura 

« Abrah* montem .« M ■ > B« U». [^ omnium Chr.st. «» n °^ uresn L 

C "^;;rl-Ci |- « - rfiSE m^nobisstudiopostulavit, 

- * ; • „;;::::::: u -sis^ 1 ^ 

S; SS§ glSSEHl 

tSiAnsbel -bbasinpostonoreet»- ^ ^unara occlesiara cura IUI raans.s. - 

«siore th ju S H b> ».»;■ '« J ^ J^, VII ma nsos ; in N.wenhe.m Vffl 

Bh ,„ temnt et locupletarun . Fu tq ^^ ^ ad suos usus confer.e 

toter cc bium Uurisl '• t; StUd n ; c ". Te S militi in heneficiura dare praesumat. 

£,.,, -. <,u« iuter ,„„. ' ";™ "X . S autem hoc (,uod absit) fecerit, De. oran.po- 

,,!lo • ■■! iUud qdidem «cfcrfa w "-"" ' S ; Aa ~". J*T offensam et S. Michaelis archangeh om- 

.;>: Utom l < s, »j-2S E£5«- cwium imprimi - "?st 

.„,,,„, , , lt eJ diplomatis apparet. /1«.«*» ™7 baM ? nostri transgressor aur. opt.ra . U- 

"S ::,, , *. i < . - ■ r; £ st^ssrs-tf 

,,;,;„ .„„ I * - f 'I";";; ;;;;:;: Sa Z posthino permaneat tempore , hoc 

B66 «. 675 (5), M /«•-''"'' "" ' ,.. " , ul „ iH1 ,e conscriptum raanu propna con- 

,. ,„,„, Wd»* W< " "'""'"'"' «Lante, sigiUi nostri impressione jussmms in- 

i., ,.,., S. M tart ■"*' "'""" M "t m H IsgnumDoramiHeinriciRoraanorum 

»*•., I MP» '"'"'"' « '". '•; Essimi imperatoris augusti. - Gunther.us 

: :, „ ,„ i „, 1 ;; ":, ,.„;„, Z Ar.ho..is «***»** «**- 

, .te M>rah* ! lotenus ere»sse - « - «m ^^.^ . ndictione VI> 

SStfL-S». - /— 

,,,,„„. ■■■■-»" /-■""'"" , - 

1 v,,,.,- „,-,,.' .,»..', '-*.fJ*S 

';:,„,,,,,■,■„,/,,,, lB.Regmbeldusp.m«. 

mi ■ - ""-: i " ; : 1 :;"::::: 1 ;:;::;:,;; E „,,, anl 
.,,,,„ ..„„ 
,,,,„ ,„„ 
r ,„, . „„„„ ,„ „„„' 
,,,,,,„,, „ - s 
//,„,, 
perfll 
,,, ,,,,,,„(,. tem x. Actura m inuu.-.a ,<= 6 .- 

" 19 Ihrita bww« T »'"" r " s ^ 10 ) to '" OT ': SSStt * 

,/.„.,,„,,„,.,,„,,„,„»<,•,■„.■„«-.'..'■: «*■*• ,'"»"■«""■ ; 

;,,,,,„„,„„„„— ■■'»'■'-*"" 7'- r ; 
o„o„, ,',„. t»'f«'' «*"'•'■"'» L ""''; M ; ( 

Eressa ■•„, Mfer ■ Reussera j„..<„ ^rl., t»( 

"''''''"''•''"''''■":r:; Mi ;:fs:;,: 

W il„.li„„M. ,„( ,V'. '■«"',"■'■'" // ''"'' """•"""' ^ 

,„;,,,,„„,„. Schriessbeimi« ,,„,,»/.„(,«'"»■'"- 
«UeH^rja.-Pergheim.uJseBerghe.m, min 'etinmvidumTnnitatisHeJnncus v, - Hanscuesbebn. |» 

ri::::'':::: srssSTSSSSS 

;:;„;;:; l SSZ2L SSTi 1«W — 01 Apud Hdw ,,,„ ; ,„ 1 , 1 . 

- 1 v 1 ; 1 ->- 

v:,,,,u tom. 1, 
ap nd ' car V 

Cod.aiplom..pag.l3etl4-,etapud 

• I L85 DE B. RBGINBALDO BPISCOPO ET CONFESSORJ 

• i , «h ac vrxun* tum em m Iwnu fackun intervento ao peti- 

P *^ L^ licet aecno, ^ 

vxtinm Reginbaldi abbafcs; diplomo atttmn aatum 
xmu Kal. Decembris anno Dom. Ine. wann D ,/ infi i 
mnits loci; ah ai ■""""'• ' "' T 

;fiT ,„,,, to wnomen«&i«p«5M«a/ttt«ea> 

m0fW trat«( lfaMMoni«(l);^i lemqueab- 

hasduobuspretessetlocis. 

o Anno 1025 a B. Reginbaldo u^inwm ma- 
numop6 ri odmcfam el introdttct. monocnoa 

r _.. ,«\ I.I.. ;.,.., /..." fnltnr ) fii/Mr'- XYUI l\ai. i" Ui u - 

11>n , vii, anno vero D. Caom 
primo. Aotum Ninhi 
int9ru convemunl Niuhsse tadm fw /""'"• ' ■■ 

..- . • .. • .... ...,,i pi//ii nt/iia J DflhKlM (2) , pnWfti f«« /«""'< "V ,•/,,,„"„ tfctioicfl»* ' «** 

„.„•./..,„ .ii/iiiim cartttm <"<»"'» /</»»« ''""" ( "' 1 "" _"; . __\__, .,,,,„„ wirrflr uanun» \~ ,. , • 

,,„,..,„_ SflCtttttflj -/»"'"" """"'" """'" "'"""" 

. n reperi0t mustralus fuii postea Mons San- 
ctusaliis instituth piu Prmposito quxppe 8. M+ 
chaelit Arnoldo ma esi alia *des in honorem S. 
Stevhani, qu* esset montis radicibus victnior, es 

* enia piacuii eonsilvum abbati Launshamensi 

jLnselmo,quiil>idemmmusc*nol mdidxt 

10 94 QuamdiuhocexsHteritincertuni.Illud\ ...... Ooi 18 Sfld ,,..«.. 

Gannite?/2«J 

nicum Laurishamet Wiw (10), 

1,1, Rfl s n .,../,'.■ Ram(ll)aii 

davum sev Gandam w Ftondrio. uttfefl Gei 

Gen1 .s,,/ td rtaronon potert. MuUa mm pradta 

aliaquejuro Inveteri \ ceperani 

MMff aft annfl 776 ttiottfl od Conradi II 

. :\.; 1 .... i.irilln llllt ( 12l. •„,..0— ^,, ■ ■,,",,';.•"■«« --;;—,.;;,,-,. 

s.m** um ;<;- '""'7: ;;;;;; ; 

«_._.!_—. 1...;«. ,.,/i-//f twii ucsliim ai. »"'" _ . ~ , . .,,,,.,,„„,.... B _/mrl.--, wa. SMtaMi -didft, .»-"/-'■"" /-" 
DaftKu. (3. ir»M«-..m«...fH(..«s. Jkfon«ohum juo- 
qu e «Mn. •!'""> "' ««*- '<«»-'"""'"; 

ST-.** ■- -"'""' •« ■ ;;■■;■';":■ ;;' B nno r«< '"«"'" ''"'""" s) l,VM ^ 1 '" 
om ma W HitttIodeGannitainCodicediploma|icfl 

/, isho «(13) ""'•'"•• f '""'""'""''^ 

»t.adattflmfl faportinarflt. 

iosii tamen ul ft» omnfa Mc rflfflramitf. fHi fa 
c iteaKM(14)mdflrflKcflt.Idflttim J flttnttmfcicnflWi E ^*i,*r.i*«««.* ";-""";;• ::;:„„„„,,., ,.i,.. ■■.,-,. <*-* 

* -'.r'-:" ":"'":':":::::::::: ;.:::::: : • ^ --_?*_* . , :: 1 : aiicmium, inmr ,i""» n - .. 

,„:.„ , nnoipHs. ad curte annitap 

nentibus, «l ' '" 

„,//.- m ■«"'■-"" '■""'"' 

,„,„„ „' ./ ' '""" 

,.,,,,.,',,.. /,,//.„.■,■'-■''.'"' 

Qannita. ., . 

Lnno 793 donaturXattriflftomfln«6w ln] 

Batou/fletinG te marca hnba cum 11* 

•* rt /i-,\ A»»r) soo Dflr concomoittm 
ftciocircump- ,■„„/,,1.1 

sifti flcouirunt mansum unum «. p^ /-""-' /VflS l'<'"' "' ■""""■• •• , . 

,,,* ,j.-'S«*«'*»;"";'";";; 

J •„,,„„ ..„"/., .•..'"""'•' ■' '■•" ' " ' " 

;„,„.„, 5 „, I „,«.,....,■'..... «"."'"'''■""' '-"'"■" 

sms « m ««oorou. /,o,..,.« ,„';-" "" ";;;;;; 

,.,■„„..,,.■"'.-' D °» """"' ""' ' 

,,„„„„.,,,„, ■,.- /„„.„>'.■""'.■''.'"';''■."-'"' 

„,.„„ .molionm «ouli. Audi **m ".''.'""' 

(G) : Bene habet, refonnat» divmo benoto » , „„ , „„ , i ! 

„ one sub principibus nostris, snpersUUonem , ,,, 

£, et demen.at.onem hominnm „n* rem- ■ •,' ^ J. ^ , . ^ , 

sis^e- tnm et mendieabnlnm iponm, mal. l«mi ■ b ,„„,.. ,, ,,, ..„„ „, „1.„, 

tem pnWere pvrio totum disjeetnm et eonfusum » « ,,„ 

"d tantnmsuperesse. nt Bdem U*. »**► ' 

1 uostris cadavere ruinisqne su.s 1 r r; 

c "-";•:; ,„, - ; rtt 

, £*****+* ::::,: , n-i-i 

lidi , S . N„«.rio omue aunm regala jus n I |n ,,„„, v „, v , r totn. 

racipiisinOannitaeascil. ,„' „ „ pam d« ,«, 

, omesantaliaqneehb, ., 

per ou .'„ .«,lem mancipi, «-" ''. g ' 

placitnm sunm constringend», seu bannum per q 
KSnieipr^otusabb^su^eeu^ - - 

: ,///.' 

habebai lau 

"' . )lll l'l 

ni sei 

f.,////ii/.'r, ele.,pog. 107. 

(9^Tcjm. I. l ,a B ,,u - .-._, R5 
pag. 65. (ll) Vle.de.P 

...t.I.pag.T.e. 

f\X\ I 

I in /,„ /, | Ul »1 " 

,„ / landria, 
■,,i m Nee, 
landia tUut 
tral. -™«™ b w r E ::::;;:;: :: ;;:;; _.. r - - 

ecclesia aediticata esi et ay j g5 7» »»«o»» ir01 p ra nco- tiqui 

^t;:;:;";;;::::::^--»"- - -- - ::::;;::;:::::::^-' - - 4ar 

JL£K - -7-':;:":— EKS ^nCiSSS 

A'„„w,„.."„. ,„ ,-r M ;• '<"' " ' ,„ vacmt( , dtati* r"«"" ''7'"'"; ,,,„■,,,««(«, 

::;,:;:;;;;:::;:;::::::- S5i!aa55£=*s " ; 

U.'r, •*■ " "' •"""'" <,r "' """"'■ „„,,„„„„ ,„„<», F o«< «„ fl«'''^'' '"</'"' ' ■*<»». 

q ,„ ,„,„„„ / « - "" ' '". '; ,,„,„„ «n «omina omittuulurapua £ri» ««g. 

;„,.„, ,„ „ « h 1 <-■"<■-'■■■'" •"«■ '' '" 5 *w«* »<•<■•■ """' """• '"'"""' f„ 

,,,:,.,.„ ■■ ;""";;";; l^m^vm ^*>*****Z_ E B Conrili' Sl 
/,„,/,/,/- 

dii ;/s/ ; ;„„„,„,„„ te, vmaeterio . ta*» «• 

„ ,„,,.,..„»■ .,.,".^'-' ■'■ 

S ■■■■■ '"'"' '■:'"";'"";;;;; 

ckronion,, I « »" >»•» <''""'"'"'" """ " 

„/,„ adeunda monumenta. i;';:::;:,:;;„;:^'aH-"'""'"" :: ,;:S 

, , ,,„ tf. «1 ■ ""<"»" l "™ « 0P t 

;,,:,„ u, //■»■<"■■'"" ■~ eai " 

, „, coiicL» V,, „ S. M. ■■■'■;. iWj 

''" . ,„,.„„>,. „sl rfe «mct/io ,,,,,-v <"» "'"■ . . .„ ia « ka Paiertor ■* . ^«7««'" ''"'""" ' ' *,£"? 

24 Pteri, W «"' *> <"'"""""" '"'""" ;„,,„„„„„,,„, ,,""■< «■' P«— »«'" «*»•" 

„,;„,„„ <.■ ■"-■■" • ■<"■" ■"' """'';;'"' £ ,,,,„•„„„» « r«« »- « ™" *■ **r 

„ „ „■ << ■< ' A "'"" M "" , ,,„„„,„ BBteMMHb (7). ) tanft» tact- 

„, , ,„, ,, „.. ..."■ >,"■""'"" J? 22 "" * ,,„,„„„( Henschenius el Papebrochiu, (8), Luh 

„, „„ „,,,„■ < ".""<• A<»« ''"'»' <"""'• ' , r _. s (9) w „, eiiiit, c, „. ,,". hHW •• P"»»"» 

:,„„„„,„ .,„-,. -,"'"■ '" ' ',";' 1 """ S ""- i „ Augusti ipsius anni (e,uo Mo.unUnun 

,„„. ,sv„,„, ,„ „,„ ,,..■■<■■ '/•.,<<.■'»''"<. (3) « ^ m .,,,„,, lsc0 pus synodumm Sal.ngen- 

,„,„ „,,,,, AnlK , vaoantis monasten. bb, >" um» pr «ent.bus ep.scop.s 

, K .a v,,die quoque mens.s August .tad «»d ^, Werinh ar«o Acgent, 

:„,.. Aribo Moguntm» eedU «M> ^" Bn.none Augustense, Everhardo Bavenber- 

.,1..... provlnoielem epnd S ; gensta^ tm mo- no^B n .= eoram consiUo atque consensu 

„„.,„,,„, SS.Ma,lv„„nMaroellmi.tPeta«le 6 en mo(lam divinorum officiorum atque synoda- 

ZsV, , ... q»o episcopi et abbates eul.30r.ph m, mnmm m uiti etc . 

„„„„.;„,,. l A ribo archiepieoopue con,-,l., pr^ *%*£* «. <"■. <■■< »< - 

i , a RnrftkardU8 6X monadho episcopus iierui- f _ . , tMMa1iaMIUUm an\ 

:;:;„,; ,■.;■ <>■■.,,>■ .„.,■■■— .p^ 

„, KhorlmrdM primu. epmoopu. Ba- 

. „, ,. « «nicpftnns SDirensis. uo- m legum dissensionem comp^uu, w. 
y , , ..._. —- ««„ «nfiM /ittiii c mscovi * „.„, 1S , Walterus episcopus Sp.rens s. Go- 

„,,„;. epi.copu. ffildenal.emeneie Riohardu. 

,:,.'„,!,,,,, ^rnolph».abl.aeAiohfclden 
Sinooldn. dta t "-'»■"' *•'"'";" "' " S 

R ""'"—'"r":'::;";::':: ,mi,i ihinuin " «' »•»•■ - - ... 

i ml „imprimtt<IuWum««.».o"P».««?«"»«W' 

,„„„„„„ „ ,,<.„« M^ «'<"/" *"" ; 

, w , lT „„„,„".,.»...«»''l'''« A, '*"™ jV " 9 "'" 

„„„,„ ,;„,.,,„„.,,„,„ ll-,„, „„..,. .,»...,"''"'i"^ '»»"• 

,„,„,„,„,,„■„,„...„■".'" ,„„.„,<,.■.•<.»»<<<''»«''- 

„„„, m Co 1 ,a,,„....„ ''<■",'," LM " "">"* " art - 
i i. n',.v,,/i,'vi;?H / Araento- i<ecinuuiuuo «*"" — — , pp , iioiifin i iiiu i""> ""' x •'"■II- — 

,, , ".. "■■■'— •"•'••"';:""'; "' ;';, . „, , „„■ , .<.„„.<» *»*?> > ^: 

, Henrione abba. S. Burckardi BM , (1 „, .,,„,,„■„ Bmnonem Au,„„u„n„n ; ,,,■„, 

„;,,.„-. S,-.„ U,asSch l uch„.r„,,s,s. .er b* J-jM, ; ^^ . „, ,,„ ,,,,,, 

L ahhas S. Mhani Mop.^-Jj^JJ ,, , ;,„,„,„,„,,„„ m ^«.Jurff^m (U)- 

ahha. OBng. narteneneB. «^rjJJJ ^,,,, ,■,„,,,„„„ Spire^m mmmtm du- 

BUdenatatt«n^;«aU«orineelenon™m ( ( . ,„,,„, najorl 

. in , iu;l s>n „a„ D . .... -I.- ehone „,„,„,„„•„,„) qu.no- 

1 «pienti. patmm *m* **"££ , ,,„,„„■, , ,.«« m -,,„„„ M uaurf.» Bv 

,„„„ ad utaitate» B« dem- . c »7»°! m " ■*'""' ,„. i. doc«m«.««, „ «« '«« ^ulem 

scripta hahentur. /(« ZVtllU.mtu.tn Ctowu»««u ""»'■••"" .^cho., 

Qoryvwti »• 

4)1 ,. Hist..t.ll 

D . , DoUeol , tom.Xl.col. I (7» Art.ss..iom.l Maji, pag.510. 

<Ri Ihld toin. 1 Junii, l 1 

^: .Sorlptom. d. «b» Broeswtc 

U>m, L,p 551. 

J n • apud Ludeirig. Scnptl. 

,,.,. v , tom. I, ool. »63. 

finem DE B REGINBALDO EPISCOPO ET CONFESSORE. ' «H 

,l»r, iMhukUi nbique notatur annus 1023. « «lilionrrn WW «-X- 

fh- ann. 1006 (1) _ r-< P~* ' * JJ ^ «^». . in » *» D B „„>, ■ "'-- 
,r/ 1023; „i„a,«m (2). JR. ft 6--* •*-»• "' * ' 
MMh fflMJ. ««*"«'"•• ,WB .r d i *2 

,„,,„„„,.«,/» ,„„j,..ri Cbwto "" ' ''""- 

(ur , , / »«J« ,/r *UI M,„^„J,c„„ *b*H 

mJnt.oH n,«(3) ; «M _»«.»«. ««• 

rMMnftff «no«, «uttu. «m* '"'• " l " ,r ^"- gul 
v ero ad(„cr„,t atbaUH igfti uWuitfW l„al,„s »• 
driicr, : tfic/>ardu S FttUmrit, ilteeM" " ""'"' r - 
,,,„„-, ■ Arr.oUw «*»« ff«r«/Wd«i«i. . Jfejunt.. 
«a ■ b' Recinbaldus Eoui»tam»nri« « Mojun». 
' H«rfcno «fc ft aferimtol 7V.,..r„ S .* ; 

&„»i»« S D0WonW««U T«.lrj.V«»» r T.vr.. 

M. , *■*" *■ S ' *■*■*. 7/ '''1"",'" 
sis . SUfcfco tw Si„««o SoMucfttor, «n< «•«* 

riM« ."•"' - a*w se « «S"^!*" 

ri (4) • Grrorrfus oote S. A /(.„„, e Mo,juntina; 
Adcbertus (5) a&ta de 0**-** ■ •*» 

M.^'i« .«*•*<»*"»• -r ■*>£ 

M-1 »«""«'""'" '"'""^ 6 '" ; """"'" 
r , w „.,„ s r,„. Sr«>,„ ■'•' um,,ore 

o; rmprimh „ (*•*- - •* ""' H ,"'"' s0 '"' 

mifMum (6). a„„o 1021 «* BWtmm» «*m* » 

S-V^Jm ,„•« reflni nuUa «««■««« . ubn-umque prodn xxi. 
fl ,.,m eum bhiu> 1023 aliqmndo conjungi rrumuv 
mui ■*». tt«m «V ■■• •fc»"* u|, " /m " VI - bW 

quodaH/HW-HM.r.^/.na-vs;.^/ »fc CtHO 

b aterror:nam,ln,<u r ud l^ardum (12) IQm* 
h ,, a(U rann,U)2\^mnotaanniim V erus\\\.omma 

,,„ ,<,/■,■,,„ tompw-«ffna Btmfcai inlof » pugnonj. 

//i ur.i/;./«n«//M,K- l ',// I ^«/ur, I f ; ,m»/,Tey.ul/a 

,,,,,„.„. ooauam atyuandoM Banrtai-flaflBW 

1017 impetii annot C0mputm$t. Quocma quum 

annus impOfti U omnino COrrifl«niuJ rf«. n« 

tatautnul mv,u ilaina immuMtur. ^* /^c 

, fll; r-ttotafac-um«lut-ci -"<"- 

' proui inctaMil ta unam *x mvltipteUnu m 

noiis, concilium hoc affixeruit aln anno 1022. alii 
anno 1023 aW /""»'/< iucum cowtantMjam unf« 
jam altpi onno. Nos vcro hic id unum uoluimui, 

sfl !ar! 1 ) S '''»^v^'.■ l 'l«»r-"'^l"" ,1 """; 

toatur, donac profafantuf «>a autoflfapfta jConciKi 

(fl fltttM t <flm CoKectioainonumautoflfapna^ 

cnafdi ^ofmatMnri- -pi-copi, gui, ut (tomut, 

pp^iMWN-*^ i ^ c, * il * ii * ll,i 

^^»0«/« '•.''/.''"""' BM?fl4j«Jtt- . 

2J JAn«ol02r, „,/,.,/«„« N.»- I, "" ,V E mmTiSS ^ , - - -"'7 r ;::i:;,;;;,„„.„o „»„ «,- » « 

wm. «« «»"- ^'■'■'! / *- e5 '';'': ::, , /,;.„..■ i ■ * «- - r ":;:„: / M/>/, 

,/,, /,m anno ;1 ^ruario a„„i 1014 (8), - « - 

„l f o„. »w< "'-'•' "" f,: 

„.„,/„„, ,„„.,■„ ,,"'/""'«'» -"- «*- ""•"■:'::": 

™ M „„„, 1002. M. u< P"m« S o ,«J '- 

L rf»«I CUffl a„„o 1003 (9), et P ro,„ ,""" > - 

cum „„„„ DO ffli»i 1023. ^-». -'',::. ' """""'■' --, „:,„ 

,„,„,, mlJU „ „.•,„,„„•„„/ -"•.„."""" /•• 

/,,,,,../,;■„,,.■ .»..",«• ■'"', 

M Sm< /' •'' ' 

Rm '•-""""■' 

.","•■ ■-'-'»■'■■- '::;:':::::::::: 1 (;:r retsimulcuro ««,." «n~ w . -r .,„.„„.„,_ i/aaue /,oc a«roij»«»""" „„„„j; n «r«. 

L „„„o flomiui 1023.A,ro«» co„ 5 ,ac,-a„,!»« i ^^^ ,„„„„„,,,„,„■,■. «uUMM- 

,,00 «. co„ci,ia Mtti M* <-* -"'""-"" ^72-- '•' M- 
a ro pocrirfic «,ojor, S |mWW». <•"" »''"" a " ^ mc „« irr /..„■■ I !''■ ■ ' r «M* ""' 

a S „uo.s M» '■•''"' - """" ""'•i" i ' f( ''"'"" K • « ' " "' ;' "",7 

S-5- """"• «""» io22 °" ,023 '"""" «w*™< n "■"''" ■ 

/„:/«,/,.,,», »« "'"""" r '"'"."r;:: S «*»- • ii "";-; : 

:;:;:;; = : — 

srjsr.*. 

: sss; : ,,,// 

II a)8hMn ., „,, M «» «-*• - 

^uMkim '' 8 

, ro Rheinbauern t. 1. P- •»-• ^ 507 . 

( G) Brouerus Annal. ^ Je v . nfier Ies 

(7)Chronic. Goiwic 
11, P- I*- *•**•" ', , m Aucarium ,omi VII Oclobru. 

A dAc,«So„c<oruroSup P «cmr„,uro.-Auc,ar . r> i n <l an I0K, mim. xvni. 

.^rDouUcbcuCocUe,. >".>-"" 

fTrf Bfi 

( /)Act ri C ii. 

19 W ld«l. B rtt ep\ 
Splren&is 
///i/i 1053, iW TA«rc» A» MM XIII OCTOMS. „„„ „ „ 

;:;:;:.: l=»=f : ZSSiSSSS^Ss. 

ZZw ■-■'■" '""' •■' '"'"'" s ' ,ri """ Ur ' "„A„, ( M : «* (N* omiWom modo 

5 "«« «V» - »** ' * "' '"»"'""" * ,„ o D mini mx„ (ta. mxxx„)? Q «**- 

' ,.;,. ' • i »'/ ' ''''';"'"7 ." r " w, S U aliouM lejeril W"» '"" 

rra „, . toterim IhrM •-'< •**• <"'"" '"'' "*" ^,,,,,,,,,,, ,„„/,,„„ M* hm *■*■•■ .,. 
r ™ | , , „„) eapere , *. I ' ' "'":"'" ' ""!,, iY „„ ,.,„„, ,„,, ad «nnum 1034 mta 

■H , ,<"/""" "" """' c " s : " ' Jil,u, Weiwmtmrginsilw «d «»»««, 1033 (12). 

„„„,„„„ ''•""<■ Dedicatum est oratorium sanct, Petn m wi/ 

bur- a Reginboldo. Spirensi episcopo, etechps.s 
c «™ facta est in nativitate Apostolorum , qno anno re- 

8 III. B. Reginbaldus fit ep.scopus Spi- "« gg ^ ^ fest0 smclmim A^oio^m 
rcnsis, ecdesiam exornat, sepelit Con- r^ ^ ^ mlu wIiprit rjs0 fS( mr mm tm- 
radum imperatorem ct ipse pie obnt. £ (13) . „,„„.„„„ „„„■„, -»«--' 

/.,„„ ,„ ir„, .„/„,>„.-'«"'"'-''''"""■""'"'" " ,0 " 

,„„■„,„,„ »o 1004 <■■' '"''";'" *?*• 

'/„,,.,„„ „, „'•'«»' '» Aboto, ■ d«weei m- 

„„ „ .,.,„,,.,„, : el „ ,„,«.'< ..»»'» '» w%»«»«"«'' 

,„„„„,„ MM /•"•'•'"• '/"'"" nn^sSpncnm 

„ ,.„„,„ ,,„,„, /// el Caroloimperatore Ve/pej, a- 
,„, „, , 7 „„,T,,".' Spirenei unireter. Ptera d, Im 
aeeetM*. •«• e»"»' W»»l Sclioepflmum et qui dedical 
oratorium 

tibbulix 

fVeissenbitr- 

gcntis; «a.fci, ,,„, ,.„,.-/.«■ coniulimue, «meeuperjue 

K „„„„;,„„„„,•', • 'tilatt. et pruden- 

„,., ,'„ M B . K.-in«. i .l,.un, /.■...-.•• 

, , „ ju.a8.idunmrtfldd.8er, ■ ,«.« 

:,;„'„,• •„,,„„„,„■,«"«■.■/■"'«»" "■'■.";; 

„.,,,,„,„„„„/ ■.-.•."" »" "'"' "'""'■ 

:;;,; ,„„. ,. .«,/.«■ ««* %*«•*>' *»* 

.,„ n»» ""■"'■ ^-551 '»':"»:■ '" ""'"" ''"''' s ' m '"' (14) - 

„,.„ m "■',»""'"■ •'"' lw r, rs? ?■* 32 < ■„',.•.»'' «*■ , -"" ie 5 "° sa " sfmsse m '" 

tirc. : .'. .' ' ' '"»""' ' ' "f^Zfem; Z ncri taM '■„■.„» ■* /»»'"""' ''" S "'™ " l "" 

dorifloantes se glorifleal . ob m8.gn.rn fam» m. ^ ^ s ,,,.„„.,,„, (15 ). parum 

ritorumque prmrogativam, a Ounrado .-ege se- ^ ^ ^ ^ ,„„ ,„„ 

.-,,nd „.<■-•>»"" ^"'""r; "";:;•; /«„,, *i -« *< »*-.•?? 

ctus est, dignna ta « '» ' "'•""" ,,,„.„„, , ,,„„. ,, , ,„ dieta D 

ber „ ,„,„,,.,„ in nomine pama Pom « ■ ; ^ .„.,,„ ,., ^ „„„,„,. N,„„- 

„„,,,„, B. RegmbtOd. «.""/«'•» N" «■ „,,.,„,„„„„., s (l6)i»«oia«dan<lom.mme 

'" , ''""'',"' '"';;; ' ' " „,„,„ ,,„ P„m imWis Spirensibm, vestire.ur, 
„„ s (4)l ,,•/„„„„„,„ (6), /,,,,„,,„»..• (0) *'.»<: „ spiritnalibns rcbus episcopatus 

,„■ ( 7, „,,„,,„„,„„■„„„',',.■.-«-""»■'•■""■' B - Ue " ,•,',///.• I 

miiinrc tttli- 

genter /»"• ;',.,,,:,-.,•..„.>' 

' 

l i,,i-i ton \. • ' l : ' :1 (8)H ist.Beschroibuog alloi ' Bpeyr, pag. 

\ itia illustr. passim. 

111 ''" x ' '' ,, i oaei 

lum, tom. II. ool. --'''-. nft _ , 35;et 
..tom.Xn pag. t35,ei 

Qoud ' •'•"•"" '• ' U1 »-P; 7 ; 

(it ci ^n d """ ' 

"5 ,„e, B „^-..S,„.>„.,.40. procurandis candcla- 
Irum pensilc 

n ir. i 

cat. DE B. REGINBALDO EPISCOPO ET OONFBSSORB. 

procuwndi. utilissimaro prtjtt operam; et 
Ldero aute omnia qnam max.me satagebat ut 
offlcium divinum etudioee et attente aeretquo 
ord natius et sincerius esset : u„ie .1 »«.«■ 

SVIm* l-fl*. « » «»" ""' """" ''" 

,„„„, Arrar.1»» cor.1. /...('eret. 

33 ,„„„„„,„„„'„... Uem ornfllum «oteiarum, 
„,,„m,.w.m..<A.. ! ,.. S '»»»'».-E''"''^':i."-""' / -""- 
noftameiuem rajeret, plurimum mraerei; ita • ' 
cus „,„,.«„/ odaare etcluiM eaOtdrali Sfeirenai vo- 

l„ii Porar.i . lidelicel '",'' Aumpenailem.fleauo 

.oriploroonoumnoad *km*r teminenint. 

* . J^K^nnm Jll.11/// l.lHf 139 D 

• I inisS. 

• Colbutlant 
C. ..■■iii c 


B 5 CoBtus * et angelicus, reliquis sanctis venfr 
randus, 

6 Collnudaf Dominum, propria deitatfl reaper 

ctum. 

7 Formanturvere postalmiquinquo propnetrc, 

8 Spemmagnamnobisqui predixereaalotiaV 

13 Virgo Dei genitrix, spea mnndi, gioria, nn- 

14 Gemmkpndicitias.regalinataradice; 
„ ffinca triachornmdevota';cerneaenatnm; 

10 Hospiii.. Dominnm qui s»pe recepit alen- dovoUiaC. 

Z^norcsnonsine adnuvauouc „/,....« mcnnncvun, yjJ^- verbum portaati .-orpore sacrum. • Vlrglnla 
Coronam inaignem candeliferam. mqrt « ; lb to mpore ** 

(1), cupream , auro snbdnctam, oaqoe hodie m ■ 

choro Nemetnm a summis lacunaribus dependen- B ^^ fflqu0 . discrimine j u _ «*.« * 

temfieri cnravit ; iMUir «w» « >■ |» 

summa chori concavitate dependentem coronam ^^ ^ .^ igne Cl , 

fulgenti metallo illuminatam ; neque ^™™< „ Istud non magnum dignantet Bnacipe do 

*"*«■ *^,^^£.S —- . fc n n - Drffl8ul Ped dc mi- 

18 Quod Reginbaldus Wu r«^sul reaao mi ^ 

sellus : 

glMimeresedparvovideaamecormainarvo: 

94 Osse * dabit mentem simul et prolongai po 

agentem. Prolou 

19 PropecMtonimiMseraiidamolemeoruin 

23 Si" Pater ac Natus nuno Dcus Spiritus al ' ■ '•' 
22E ,n»od«veUem.umtibipluedone I epa.' l 

ratum. adscriptis 
vcrsibus ; ' altissi- 

mus S. *EtS.£. * similis 
S. E. coroneinmdxoropeiideutemflerifeoit.utcleret 
exmetrieincircumferentiaejusdemcoronmecn- 

ptis. J«.m rriicm iflaecuoauMfll *. «r ft- 

«m futo aporto tolalur co M « Pathpp^^ 
„,-, (1) 7 <rsM ,,«o,B.Reginbalduel mo- 

iJa/iappfcl '"".' ' *"<* JT 

,„,,,„/„„U„,„< ■- ■■ '■""z ; , ;. 

,,,,,,, ^,-,,,.,.,'"". :"'<"•' -<<''<"■""'"''"'"" 

,,, „„/„„,/-, :«•./ .,„ .-•- "-"•';■ '■"'"""" 

wU( ,-,■.•„,„«,.«,•»"'"'-»"■'■'■'■'" i "" > '"""'"" 

« »>„././„„ .,,■,,„,..■„.„,„'."•."'""""''''' "' ""'"■""• 

orL ftufc c„r„„.e „„■,■ ■ '"'" «!«<" ''7'- "' ^,,,,,,,,,,, „,.,/„/,, ' "" ■"• " " ' 

„„ ms sorflpftim.oecunda cfteruMm, * „ angalo. . ( _ ^ mo(io ,.„, ,,„,„., 

Lt «ropftommm ol U "" "\Z ■ , 

Li .0'«' ennan pairia«ftar ',"" '"' " pater „ Natus nunc Deu» Sp 

,„!■ ,..,/..•/.« ^«ndu, ««. P '.""" '"»'"'; S p 'J se , bll , ,„,„, ,i el prolongat agen- 

co/B.Reginbaldus ,„„,,-/ * m 

Beat*Mari* Virjini, palronar , '"'""" 

N,,,,, ■ '.'-" —"'"'"';"■'';" :;';: ( , ,„, /„■„-,. riroco,,,/ /";..;;; " 

SZJESZ&Z "'■':'' '':'-:;'';;:;:::;,::;:: 

i Limflnarii. /'.,'- i "'"' ; ; "■„./•' """""'■■ ' s '':"; 

„.„„,,„■',„/„,,''.■. '"■"'"'•''"";";'',; ,",:/ 

:::;::::; Ztt sS 

"" ■" r ■ 

*■!-•■"•» ;"" /.-'■■,"" . . ,,. , 

mw «... u« fl-M- -"""'""' ■• 30 /" ' 

1 CarnHnr in medio eerapaim celeiemmu. - 

i^ a tfl.Mi tcrinlor omnmn •' l ' ,,.„„,(. 

3 Esl -, h erubimdictuscianss,musordose ^ 

onndn» , , . ..„ jecturo, Presia; urbem, Pentecoswn g 
.Hincangeiissirourconsistereiaudetooant,, J ^ tl) c.r. Vi.s des Peres, des M.rtyrs. elc, I. XV, p. 
326. Bdit Lovao. 

^Uist.Bescbre.b.elCl.ag.aS. -" ,, nas H0 . AUCTARIUM AD DIEM XIII OCTOBRIS. 

.netun, aUatus, iWque sepuRus *£*-£ J — £ ^E 5»- (*- - 

rexHeinricusguhernacularcgmsuscepit.Regin u. Ke 6 ln . „> , Wm iB B0W 

baldus auoque. Nemetensis episcopus, vir v.ta et Mfetf PmUppu. Smon habitu monachico verendus, 3 Idus Octobnsde- 
cessit, eique Sibicho, faraa longe dissira.lis, suc- 
cessit. Celebravit ilaque B. Reginbaldus Conra- 
dii II imperatotis exsequias ejusque corpus in cry- 
p tis imperialibus ecclesix cathedralU SpirensU con- 
didit; qux solemnitas quam conspicua fuerit popu- 
lorum concursu et multo magis totius regtli luctu, 
docebil Wippo, Conradi biographus (1). Et rehqui indicat Philippus SimonU(%et quitommnovo 
templo cathedrali aperte scribit Bruschius(S). Eum 
maximopopuli luctu, quem quasi amUsumpatrm 

plangcrent, elatum fuisse scribunt Pllilippus Suno- 
nU et Bruschius; adeoque Trithemius, nuntiata ejw 

addiem 13 Octobns anm 1039 mortc, wbditi Vir 
serapiterna memoria dignus! utpote qui satis uti- 
liter populo sibi comraisso prajfuit ; quem non 
minus bonas conversationis exemplo, quara san- D 

numalut in 
lemplocathe- 
drali tpU «■ 
det miracn- 

• 
iiiim reli- 

serva- 
i u m Augu- 

SliZ iluci , iit „. Cimradl mographus ( ,. *. r^ ^;^ tioni8 verbo pascere et instniere con- 

quicumque chr graphi veteres, quos legere memni ^fJ^^^H* e t magna ad *l 

L^WB.Regmbaldam.no» umparen- ^^ ' ^^^ tasse imperatori Conrado et dein eodem anno 1039 
vita functum, sed ipsa die m Idus Octobris cum ad 
cxlos abiisse. Verumtamen tnterrecentiom nonnulh 
veniunt scriptores (satis fuerit nomine designasse 
Belwkhium (2), Bucelinum(3) ei Khammium (4),) 
qui vclint beatum virum tratlsiUse ad Superos die 

21 Augusti; sed,utdixi, manifesto errore. Etenim 
ut coxvU chronographU auctoritatemaliquam addam 
B in hoc rrmm genere forte majorem, in antiquissimo 
Necrologio (5) monastcrii Eberspergensis, in quo 
(ut vidimus) beatus vir abbatem egit, ad m Idus 
Octobris notatur : B. Reginpoldus episcopus Spi- 

rensis obiit. 

37 Osque ab B. Reginbaldi obitum servatus fuissc 
videtur Spirx, eliam pro epUcopU t antiquus mos 

(1) Apiul Pistoriuiu.rer. German.velt. Scriptt., tom. III, 
P-* s0 cl '' 81 • . TTT ^ K< 

(2) Antiq., Laurieh., cap. xxu.apud Joanms, t.Ill, p.5i. 
yienolog Benediot, ad '21 Aug. 

(4) Hierarob. Aug., part. ui regul., pag. 7. 
(0) ApudCBtelium, t U, prg. 17. lumulum miracula in infirmorumgratiamfacta esse, 
quibus Deus servi sui gloriam oslenderel, testes sunt, 
Philippus Simonis (9) el Henricus Murer (10), 
Chmnicum quoddam episcoporum Spirensium secu- 
ins. Csterum initiojam ostendimus eum Spirxinter 
Sanctos habitum fuisse et initio saltem cultus eccle- 
siasun honestatum ; quin etiam Augusts Vindeh- 
corum ejus pedum abbatiale intersacra cimelia fuisse 
servatum. In eo adscripia erant hxc solemnia ver- 
ba (11), quibus ut of]icia, sic et gesta universz fere 
beati viri vit.r signijicantur : 
Collige, sustenta, stiraula vaga, morbida, lenta. 

Post additum est : Hoc vetustum opus, sicut cer- 
nitur, renovatur ac decoratur anno Domini 1494. 

(C) Cfr Philippus Simonis, Be&chreibung, elc. p. 38. 

(?) Ibid., loc. olt. 

(8) Magnl operis, etc. fol. v. 83. 

( ( J) Bescbreibung, etc, p. 40. 

(10) Helvetia Sanctu, p, 203. _..,,. r . ,, 

(11) Kistler, Basilica SS. Afro et Udalnci, fol. 41. El NOTA 13 ad pag. 193, littera E. DE SS. FAVSTO, JATNUARIO, MARTIALI 

MARTYIUBUS 

CCRDUB^: IN HISPANIA. I 

tensio ttce- 
lebi U Cultus, Reliquiarum occultatio, lectioncs 
variantes. Eqregium ds his SanctU Commentarium con- 
scripsil Floreziui (1); quem t qui demceps 
de iisdcm acturi sint, uHlUsime legerint. 
Multa rx ro jam ausii medicus Sanchez de 
l\ Ha,qv < in sacram suamCordubensem PaUtstram 
{■:) intulit. Nos vm>, quum inter Floresium et 

Bgeum passim convcniat, pauciora cx eo mutuabi- 
(l) Espana Sagrada, tom. X. p. 321 et seqq. mur. ImprimU guod ad diem natalU seu cultus at- 
linrt, (de qua re plura quoque dixit Byeus), teste 
Florczio adstipulantur diei2S Septembris, non tan- 
tum Breviarium Mozarabicum, sed et antiquum To- 
Itiiinum, BispaUnse et Abulense ; adeoque olim 
Cordubx hac die eorum festum actum fuisse testis 
rst Sanchez de Feria .■ unde pronum est cum Flo- 
o sentire eos mense Septembri potiusquam Octo- 
brianimam pro Cln isto posuisse. Verum ex hac Bre- 
viariorum recensione simul intelligat lector quam 
late diffusus esset per HUpaniam horum Martyrum 
cultus : quin unmo S. Fausti cultusjam pridem in 
Lusitaniam prartrassr vidrtur. Etenim Paulus 

Palostra Sagrada, o memorial do Santos de Cordoba. 

Emeri- 141 nF « F^STO. JAWJABIO ET M.VRTIAU MAKmUBDS. 

• „ ™ A.nul *m- «-» <'< "'»' n ""'"" *"*. ^ '"' 

- fT**- tl ',, u ,ai,«rbe 1124. iv>, **<- ,,, D ; .,„,,,„ *-rti-Mfc »* **■* ^ 2. av. * 

rf „ ,„,.„„-,„, ■ * ■■■"'"'" 

,„„,',„ R, 

i?,,r,,«-,. S i. 7W.-l,.,.„w //,,„,/.•,„>. — < 

„;,,:„„ i . .]-< ■•»•• ft-w* *5" """ I, — o- -; / """;;:;"':;,;;: i 

«mtfunl /'„. h" '-' Smehm '''' F ' " ■ ' 
^-«.MBfrt"' ,„,„„,,,„, ,„|"»- 

-..''■■';v,,, r„ f ,.„„,,„„.M„„'.,>.„<„.'/ „.,'■ i"i\"'f"'""' M , s p g^g januarlua et M * 

,,,„ <„■</ '"" - '""'" s """ **T ; . I ,„„.' ..,„ Urvi, «* * "->•"- t 

?„„ m F .„„,'„„... 0.«- -■/-••; ""/" '■';; ,,,..,. > ;,„,,„,. w . 

,«,,«. Mt, repertw "' '"''"' s "" s '"'"' s " 7 bc. Fanstn. cs«] «t , NoaCh, 

gebatur: „„,, M tns dixit : Christianl. OlriBton h- 

tentes Eugenius di ud «t Christuat Ja- 
V BColvM ni;:lrius dixit . Dom inus unus est, per quen. oro- 
"««*■• ]iia etnos er ipsuro. /«« „.'.".' ' '■ """'" 

xfi m „„„„„ Ftomft». Ad «. 2 .■.*■>« "<• ' "' »* 

f.vst. u ^ 0cliari . ..„„.„„ .: Dign. eur,s.roe 

B NVAU. ET ■ nQbis hoc ,,„,,.„ . /■,','. ".".'" '»»""« 

MABT.A P PO-«,.li.r/.M. , /.' ■,/>'■■ '"•■'"■' 

..-boym Vi,lesist„r„n,. '.„'■■■-.' -Vi'l"" -"»•'""■ '"'"; 
...**«*•■ mKw . El demum ad ej,„de< nrr, /„„„. '•'<•» ■ 

paet.'x!„',,.,.l""»»'. "»"'»"" S " """o 

l„ C erior.N .:•,,,„„ :."-'-."■'"";", M ° 

tLl L. i«-«ror«m w*r« m , p-M » — ..... ,-,„/ /■„ 

L, 1031 1 1041 , •'" teto,AC ' SS f /" 
aera t «u n millesiroa, s sexages.roa eu se 

pua;esiroa. e .Nnona(3);M-'"»-™ to "'"" s 

SL ««- - *«- « a »'" s ^T"" ~T " B „„m • Oui nos tii>. ei iraui . «»»— • • - • 

Qi roe tibi. frater Fauste. f »„'■■ ..".» 

r.tibietpatritao.nuidiabolusest ^Bp*. 
L,:mortamato.tuam.ia »"»^ 3 „,,,,,,,„„ iK „„„« m Damm 1031 ««< 0-11 1 tat„ro _ ^ , 

Aw „, „,c „„ f rp„i«.io«li,««^-' ' ,».■/"■- ' u ; ', him iuipia v „ cc p Crdur at. /:-. .'■„.. 

ct Lepta • Sed nulla e, r arte ; ,are ,,„«««. »-!> J ^ .^ „to,e. Mtt- 

«, kocifso lapideo titulo mamfestum est S ZUum sm . ^^ ,i ece p tu s 

1J— *^"^ , 55: o^rTua^piav^p^^ 
sum fuftw ; «««'" « e, "" e sxcu '° "' S - , ' ' ,iter iroperio meo parero recusat ; IH .■»." '" 

Zdum oc ultatum erat, ut saUs ,„,uet « m++ J^ A« r»« 5 i»co : Auferantur et hu, . 

m «,jjj 1041 Miiuros C/jmtmjjj.s- m» nou mea, ttc ^ ^ tesUlltll , . 

.toomm ««xiii« «« «->«««.; « -* ^ ' ' yoce ma ccrlf «Ibt. 

ircrMS«:'V l or i acr„,c«Ue E spa«-...o m ..X. 
pag. iil. NOTA 142 AUCTARIUM AD DIEM XIII OCTOBRIS. NOTA 14 ad pag. 109, Httera F. DE SS. IARCELLO, ADRIMVO ET ALIIS MARTYRIBUS. B 

Uorum san- 
ctorum Var- 
tyrum an- 
ntintiatio in 
Uieronymia 
ni.: Uartyri 
loglis i i 
letano Bre- 
viario, ( -iiins mUu i / 
d ,ni- 
ctorilas i co* 
minatur. Utrum Chalcedone an Castulone in 
Ilispania passi sint. Totam fere hanc Byei commentationem in Hi- 
eronymianis Faslis vevsari vi.v cst quod mo- 
neam . verum non possum non monere mi- 
nimam Eieronymianorum codicum partem 
ab eorecenseri, omitti vero hosomncs, quod edidere 
Sollevius, Dacherius, Mavlrnrus et Geovgius. Ei- 
dem rei accurationem majorem impclii Elovci-ius 
(1), rite hovum omnium codicum annuntiatio7ies re- 
citans, quo facilius eas possit leetor ad certas classes 
reducere. Quod ui ipse faciam, animadverto impvi- 

mis codicem utvumqur Covheiensem, Aulissiodovrn- 
sem S. Gcrmani, Turoneusem , Oellonensem, Luhbe- 
anum et Ottobonianum ita deficere nominibus San- 
ctorum et locorum, ul nil hinc extundendum sit. Re- 
liqui vcro codices in tres classes distribui queunt : ex 
quibus pvima, qux ex solo Lucensi Florentinii con- 
stut, post factam memoriam Sanctorum Martyrum 
Covdubensium (quovum nomina Eaustus, Janua- 
rius et Mavdalis aliunde satis innotueve), sie per- 
git : In Calcidonia natalis SS. Adriani, Fausti, 
Januarii, Marcelli. Secunda classis distinguit hos 
Sanctos in duas turmas videlicet: In Calcedonia 
natalis S. Adriani. Item Fausti, Januarii, Mar- 
celli -, ad hunc classem pertinet similiter unus tan- 
lum codex, nemjie Corbeiensis, Dacherii. Tertia 
demum classis, qus ex codicibus Antverpiensi et Ri- 
chenoviensi constituitur, distinguit item hosSanctos 
in duos manipulos, sed multo apertius, scilicet : Kt 
in Calcedonia Marcelli, et alibi Fansti, Januarii 
Marcelli, seu : Et in Calcedonia Marcelli. Et alibi 
Faustini el Januarii. Quee quum ita sint, si rxcm- 
plo Byei nullam rationem habere vellemus vetusti 
Breviarii Toletani, in quo SS. Marcus, Hadria, 
Faustinus et Marccllus Cn.stuhnic pu.»si lijuntur, 
certc statuerem unum ex his Sanctis Chalcedone 
peremptum, alios alibi. 

2 Ycittin enimvero prorsus non video quam ob 
causam id Breviarium flocci i'i<r<i, certe antiquius 
est famosis fabulatoribus Hispanis, quum Tamaji 

(i) i testimonio antiquus et pevgamenus codex sit ; deinde 
licet libenter dein id sxculo xi recentius esse, nec 
credam hos Mavtyves passos sub Nerone (prout illic 
tradituv), sed potius sub Diocleliano ; probum tamen 
testimonium est olim Toleti hos Martyres cultos 
fuisse tamquam Castulonenses, nequaquam vero ha- 
bitos Chalcedonenses. Qmc quum ita siyit, plane fa- 
tcov me non ita abhorrere a Tamaji sententia, arbi- 
tvafi olim in Jlieronymianis Fastis scriptum fuisse 
Castulonen ; quem locum in Chalcedonem muta- 
rint libvavii, ignari ubi terrarum esset Castulo. 
Msc riiim mutatio, ututper plures vagatur codices, 
facilius intelligitur quam quo secus pacto apud To- 
Irtanos ovtus esset hovum Sanctorum cultus ; eoque 
magis, quod Castulo jam ab exeunte saeculo vn epi- 
scopalem sedcm suam amiserit et paulatim in vicum 
desierit (2). Unde nec suspicari licet Castulonenses 
pi.i vana quadam jactantia (ut aliquando recentiori- 
bus temporibus factum est) ex Chalcedone Castulo- 
nem procudisse, atque ita hos sibi vindicasse Mar- 
tyves ct Toletanis obtrudisse venerandos. Contra, si 
admittas hos Sanctos Castulonepassos, pronumest in- 
telligere, quomodo in Toletanum Breviarium trans- 
ierint: Castulo enim in pvovincia ecclesiastica Tole- 
tanajaccbat. Quibus adde oimiia nomina (qualiacum- 
que h.tc demum sint) usitatissima fuisse apudLati- 
nos, non seque apud Grxcos. Quodsi objicias Castulo- 
nr nullos plexosfuisse ChristiMartyres, proutalicubi 
assertum lego ; responsio in promptu est, nullopror- 
sus argumento id assertum firmari. Et quidem quid 
mirum, si, quum non diu ante tves alii Sancti Cor- 
dubss passi sint, alii quatuor eamdem nactifuerint 
sortem Castulone, non procul a Corduba et intra 
eamdem provinciam civilemjacrnir, ct si proin utra- 
que invnia ini eamdem diem Hieronymianis latercu- 
lis inscripta fuerit, licet certe probabilius sit Cordu- 
hrnsrm manipulum die 28 Septembris plexum fuis^ 
sr ! Jiim quod nii classes codicum, quas initio dis- 
tinxi, ntiiuri ; eis aliquam inesse vim sane nonne- 
gabo : verum, quum hxortum suum librariis certis- 
simr debeani , fieri posset,ut prima sincerior sit. 
Atque de his judicmm jnm ferat lcctor. Equidem 
probabilius habeo Martyres Castulone cxanimatos ; 
nil tamcn ausim deflnire. 

C^Cfr Plorezium, t. VII, p. 152, 159 et 160. E ^ NOTA DE S. LIT.ENTIO, PRESBYTERO. CONFESS» >l;l\ 148 NOTA 15 ad pag. 201, littera F. DE S, LUBENTIO PRESBYTERO CONF. CUBRINI 1N DICECESI TREVIRENSI De antiquitate cultus, de natalis 
et translationis festis, de Reliquiis. Prxteriere Fonsonum, qux Hontheimius jam 
ab anno 1757 de S. Lubentio annotarat ; 
hxc quidem pauca sunt, sed ea tamen q 
ad antiquitatem ejus cultut demonstran- 
B dam apprime valeant. Ecce ea : Die xin Octobris, 
inquit (1), S. Lubentium confessorera Treviren- 
sera celebraraus. Sancti Vitam, hactenus inedi- 
tara, indicavimus Hist. Trev. Dipl. tom. III, p. 
971. Hanc ipsissimam habes ad calccm Fonsoni 
Commentarii. Ejusdem Sancti meminit auctor 
Vita S. Maximiani script» sajculo vm, cap. i, 
nura. 4, editaj ab Henschenio tom. VII Maji 
p. 21. Antiquitatem cultus indicat calendarium 
nostrum San-Maxiraianum saeculi x ad diem vi 
Februarii et huic subjunctum fragraentum Lita- 
niarum. Penes nos factus est hic codex Ms.; et Ut 
rite asserit Eontheimius, legitur ibidem in Kalen- 
dario ad vi Februarii (2) : SS. Confif. Amandi et 
Vedasti Eporum S. Lubentii Conf.; et ad diem 
xiii Octobris : S. Lubentii Pbri Conf.; in Utaniis 
vero venit ejus nomen inter S. Castorem et 8. Goa- 
rem. In Ordinario Baldewini assignatur ei fe- 
stum novem lectionura. In Usuardo aucto editio- 

(I) Pro<iomus Ilist. Trcvir.. twn. I. pag " 

m cn- ibld.. Id kali P*g- • f7j el * 78, 

(3) I-eben un<l Thaten di i Hel i| en d 

C besonders itn Bislhum Tr.er gefeierl wlrd, nebst einer 

Reichenfolge di ■' "''-'■ 

(4) Annal. Trev.. tom. I, | nis Lubeco-Coloniensis hoc die (nempe \in Octo- 
bris) ponitur transi.atio S. Lubentii ; unde dios 
sextus Februarii sine dubio Sandi QOStrl natai.is 
fuerit. Res, ri non certa, sani liltima. Xi- 

hilominus presbyter Trevirensis, qui tacito nomine 
anno 1837 egregium opusculum de Sanctit 'ir. | 
rensibus edidit (3). noluii discedere a Bfowero (1), 
.9. Lubentii obitum in diem \\\\ OctobrU differanli. 
Verum latebant Browerum optima Eontheimii ar- 

gumrnta. Dr mortis tempore ml rrrtius, quam qur 
apud Funsonum sunt, rx hoc opuscuk hd 
monrtur ihi tamrn lector in Lectionario Dirtkir- 

chensi, qnod anno 1645 lypit datum, legi in tertia 
de S. Lubentio lecHont eum oita functum trmpore 
Constantii imperatoris Ariani (5). S. Lubentii 
corpus Dietkircha ad hanc usque diem servatum 

fuit ((')). Trmpore Broweri (7) loculo, quo recondi- 

ti sub ara mazima beati cineres, inscriptua arat 

titulus : IIic BBQUIBSOIT CORP1 S. Ll B] 

co.nfessoris. Yi i dubito quin eodem locoetcondi- 
Uone etiamnum sint S. Lubentii pignora, verum- 
tamrn caput separatum nunc est a reliquo corpo- 
re (8) , quod an jam otttinerei B\ i me la- 

tet ; qiuim hujus rei non meminerit. Contraapud 
eum legitur (9) : Exhibetur in S. Lubentii colle- 
gio.... argentea navis cum sigillo sacri corporis, 
istuc adversis undis importati. De hac navi nulla 
mentio apud recentiorem anonymum, quod fortepn 
temporum calamitates vendenda fuerit. 

i uhen, und Thaten dei HeiHgen dorcn Aondenkon. 
etc 

I fbld p 

(7) Annal., tom. I i 

(8) Leben, 1 1 ,. p. 230. 
(9; n I, p. v K NOTA 16 ad pag. 207, littera F. DE S. ROMULO EPISCOPO IANUENSI. Cultus S. Romuli in dioBcesi Vintimi- 
liensi ; et nonnulla addenda. D e S. Romulo pauca admodum addcnda vi- 
deniur. Tmpr\ mo mirabitur eum 

olim liac dir cultum fuisse ritu duplici in 
aniiqua diaxesi Vi\ nei t (quemad- modum nobie conetat exSummario, anno 18325 /.'. 
Comj, abepisco, lobhtopro 

\time;)quumMatutian 
Etomuli, VulgoS. Remo, haud procu 
t. Locum Vitx S lli. 4** Mut " 

ralur, lh torimtu* Alpiun 

marum (1) insci ' itratut 

hiM confici posse Fraxinetum, a Mauris occupa- 
tum, idem esse ac Frenet seu La Garde Frenet, (t) Sloria deir Alpe maritimc. Monum. palr. edit. jussu Caroli AlbertJ Regia. lom. IV, col.283 et aeqq. tinui 144 * AfCTARIUM AD DIEM XIII OCTOBRIS. 

sinui maritimo Grimaud vicinum. Sed quum ex nis ascensis. Reete monet Byeus Sagenara hic na- 

Vita S. Bobonis (1) Fraxinetum peninsula esset, vigii speciem esse, uti e verbis proxime ei subjeclis 

cujus isthmus tam ang ustus erat ut unica claudere- liqueat. Multa de hoc verbo exempa congessit Lan- 

tur turri, sat diffu ili i M tur illa sententia. Sed gius; ex quibus constare videatur fuisse maxime na- 

quid his detineamur, quum toties incassum hac de re vigia oneraria. 

disputatum fuerit? Qux olaudimus annotatione facta 

in hxc num. 10 verba : Non raodicura laeta sage- (?) Cfr Btoria deir Alne, eic, loc. oit. D NOTA 17 ad pag. 228, littera D. DE S. LEOBONO COiNFESSORE IN LEMOVICIBUS. b ANNO DXXX. /<////, n ln 

aUquot vltit 
B Leoboni; Hltrfl! 

(111110 '.»',»1 /'/1 

Irata ; Quo temporc vixerit, quse miracula pa- 
travcrit, quibus in locis colatur. 

RD. Labiche de Reignefort canonicus The- 
ologalis Lemovicensis dedit anno 1828 in 
lucem Vilas Sanctorum Lemovicensium, 
■ qux ad sex posteriores annl menses pertir 
ncant (1); 171 quo opcn Vitam S. Leoboni hahcs, 
quam dixerim ampliflcationem oratoriam Lectionum 
Breviariorum ; verumtamen adjuncta qusdam, qux 
alibi desideraveris, ibidem reperireest $t i>lura ad 
cultum spectantia ; quss brevibus hic colligenda vi- 
dcntur. Legitur itaquc ibidem S. Leobonus secun- 
dumcommunem existimationem floruisse sceculov 
oxeunte aut sexto ineunte ; et sane hoc zvovigebat 
apud Lemovices vita eremitica. Natalis ei locus 
burgusS. Stephani de Fursaco, qnem distinguns a 
vicino loco S. Pelri </«• Fursaco : uterque vicus ad 
septemtrionem Lemovicum. In vicinum montem ju~ 
venis secessit, ibique >r, mitorium construxit, cujus 
vestigia ducentis abhinc annis adhuc videbantur. 
IIinc, ul tutius ciistilntcm colcrc pnsset, perrexit 
Salaniacum, non multum distans; "/'/. "' loquitur 
R. D. Labiche, die 18 Octobris anni 530 «ectm- 
dum annales nostros obiit; qui vero hi sint annales 
frustra divinabo. 
2 Non omisere Salaniacenses sanctum eremitam 
• ecclesiasticis veneran hunoribus; rcrunilanicn hujus 
Ki nulla antiquiora videntur existere indicia quam 
quts de supplicatione anno 001 peracta traduntur. 
Ossa tunc vino abluta referunturin Lectionibus % 
quus iii /■'<>iim>iii ( 'ommentario hah s. ht vinum segro* 
tis nonnullis postmodum salutare fuisse legituribU 
dem. Unum miraculum explicat R. D. Labiche, 
videlicet juvenem, jam pridem contractis membris 
lecto decumbentem, illico sanitati restUutum ac de 
hoc vino guslarat, eumque matri testatum se id prc- 
cibus meritisque S. I boni iebere, ettriduopost 

pedibus irisse ad samti riri tumulum, quantumns 

genitrix dissuaderet, Hmens ne denuo mordo corri- 
peretur. Dum vero corpus Lemovicas ieferretur, 

pvima noclc quieccrc hnjuli in frondoSO colle propc Ambazac ; eo concurrerunt undique accolx; quos 

inter pater quidam, qui filium suum igne sacro la- 

borantem ad vicinas Juncherias vexerat. Sancti E 

opem multa fulucia imploravit vir bonus t et sine 

mora filius sospes factus est. Simile beneficium con- 

cessum alteri puero. Qux prodigia ita certa habita 

sunt, ut loci dominus assignarit annuos reditus, qui- 

bus S. Leoboni cultus augeretur. Quum Lemovicas 

devenerc sacra pignora, multo honore dclata fuerunt 

cum aliorum Lemovicensium Sanctorum reiiquiis, 

invicinum collem, (ni fallor) Montem Gaudii; quo 

ardentes, ut dicebantur, simul convenerant. Eis 

omnibus sanitatem redditam habent antiqua docu- 

menta, qme hic recensere nolim, quum ea Operi no- 

stro jam inseruerit Papebrochius, de S. Martiali 

Lcmovicensi ad diem 30 Junii agens (2). 

3 Postquam Deus infirmorum pietati dedisset ut nittusmultU 

m loeis. 
morbo fieret finis, Salaniacum relatx sunt S. Leo- 

boni exuviee; ubi eas anno 1183 (quum Gaufredus 

Vosiensis scribebat) et saeculo xiv (quum Bernardus 

Guidonis florebat) servatas fuisse certum est, ut ex 

eorum verbis qux Fonsonus collegit facile intelligi- 

tur. Anno 1405 ibidem adhuc ostendebatur, teste 

R. D. Labiche, S. Leoboni caput; an vero etiam 

reliquum corpus, duhium est ; certe jam pridem ante F 

rei publics et sacrx in Gallia conversionem gloria- 

batur vicinum oppidum Gucret mnjorem reliquia- 

rum partem penes se esse. EcclesUe Salaniacensis 

patronus adhuc est sanctus anachorcta. Sxculoprx- 

terlapso cernebantur ibidem muri oratorii, quod 

quingentis annis ante parochus loci, qui et simul 

canonicus Lemovicensis erat, ad latus ecclesiae pa- 

roecialis in S. Leoboni honorem exstruxerat et in 

quocircum lapideam fundatoris imaginemheeclege- 

bantur verba : Hic jacet Maur. G. Capellis de 

salan. qui edieicavit ecclam 1stam : qui obiit 

xiii kl. Decemh. an. Domini m. cc. lxx. vii. 

cuj. aiarequiescatinpace. Dicatis Pat. nost. 

/// aliis quoque locis colitur sanctus vir : est quippe 

unus expatronis ecclesvt de Ladignac, qux ad me- 

Hdiem Lemovicumjacet, necnon i cclesixde la Bru- 

Lcmoviccnsibus proximx, ubi olim dies ejus 

fcstus, exposito SS. Sacramento et concione habita, 

quam solemnissime agebatur. Sacellum seu altare 

sub ejus patrocinio cxstabat in ecclesia S. Hilarii- [\) Sii mi N tttsdu diocese de Limogcs 

ei de loui Le I unousin. (2) Act. Banctorum, tom. V Junii p Lastours DE S. SIMPERTO EPISCOPO ET CONFESSORE. Lastours non procul a Ladignaco, rt similitrr in 
templo cathedrali Lemovicensi, m guo efus festivi- 
tas nunc ritu snlrmni minori, tamquam de patrono 
secundnrio celcbratur. Neque dubito quin ibidem 
nunr aqatur ilic xm Octobris, ut passim alibi ; quod 
enim olim Lemovicibus, ut num.Zet 3 sux sylloges 
perhibet Fonsonus, die xiv coleretur, ratio cst diam 
xin impeditam fuisse festo S. Gemrdi •. utrumque 
scilicet ritus semiduplicis erat. Ast ex quo tempore 
S. Leoboni festi altior ritus factus est, mutandx 
fucrunt vices. Prxterea S. Leoboni festum agen- * 145 
dum indidtur in Breviario Petroj anni 

1550. in Missali anui 1566 et Calendario Ritua- 
lisannis 1582 Bngolitmom non m Brevi*- 

rio Bituriccnsi anni 1734, ubi de S. Leobono com- 
memoratio facicnda pr.rscribitur ad dicm xm Octo- 
Undc vero factum sil ul Sanssaijus et ex eo 
Simon dc Peyronnet in Catalogo Sanctorum ac 
Sanctarum S. Leoboni festum etiam die xvi Octo- 
bris signent, me latct, tutpkar tamen id factum, 
quod alicubi dies prxcedentat per alia festa impedi- 
rmtur. D NOTA 18 ad pag. 245, littera A. DE S. SMPERTO, EPISCOPO CONF. B AUGUSTvE VINDELICORUM. B Qimnivi.s alu 
aliter st n- 

tlilllt, non uidetur 
negai I 
anteS Sim- 

tatem 

iiii 
yeuburgen- 
ti m ab tii- 
guttana ttis- 

i n De episcopatu Neuburgensi olim distin- 
cto ab Augustano. De abbatibus Mur- 
bacensibus. Priusquam Bueus de existentia episcopatus 
Neuburgensis ejusque cum Augustano vin- 
culis scripsisset, commentarium eadem de 
re jam ediderat Michael Stein, canonicus 
et bibliothccarius Rebdorfjcnsis (1). Qttt tractatus 
quod mihi tantum innotescat cx nota quadam Wiirdt- 
wein (2), ex confutatione Placidi Braun (3), et 
ex mrntionr de eo facta a R. D. Seitrrs (4), sane 
doleo. RR. DD. Rass et Wcis (5) victoriam qui- 
dcm adjudkarunt 1'lacidoBraun ; vrrum licet Stci- 
nii argumcnta non vidcrim, ex liis solum qux Bueus 
pro sua raplim disputavit scntmtia, milii visum est 
fieri non posse ut non valde dubius sit Braunii 
triumphus ; nec diffitebor eo magis auctum esse id 
meutn dubium, quo penitius Braunii probationcs et 
responsa examinarc conatus sum. Quocirco in hoc 
Auctnrio aliqua de hoc aniumento addenda, eoque 
magit quod, utpassim a Braunio, ita in nonnullit ab 
ipso Bueo recedendum esse videalur. 

2 Imprimis prorsus non video quomodo negari 
possit dioecesim Augustanam ex duobus conflatam 
/uisse, nempe Augustana et Neuburgrnsi, et ali- 
quando Neuburgcnscm erstitisse diversam ab Au- 
gustana. Concilio mim Bavarico , anno 772 apud 
Dingolvingam crlebrato, inlerfuit cerlissime Manno 
Nuvenpurgensis civitatis episcopus, prout constat 
ex Collaudatione, quam episcopi et abbates in Ba- 
joaria intcr te fccrrunt pro fratribus defunctis (6) ; 
atqui tunc temporit Auguttanam sedem occupabat (l) Abhandlung von dem Ehmealigen Hisslhume zu Neu- 
burg an der Donan, in Collectioni Nen biitor. Abhand- 
lungen der Baienschen ^enschaAen, 

n hand 1779, p. 38.; 
(?) Bpist. S. B 101. 

(3) Geschichte der Bischofe von Au I, p. 114. 

i i i 

lea Peres. des Martyrs, etc, tom. XV, p. 331. 

Louvain, 1831. Thosso seu Tho:\<>, qurmadmodum ostendit ipse 

Braunius (7). Quid ad hoc argumentum Augusta- 

nus hittOficut ? Nescio qua mentis avocatione prxtrr 

iit idomnino, licet ante.a (8) monurrat Imnc Man- 

nonem confundi non posse cum Mannone Augusta- 

no, qui ante medium txoulum vn florucral. Atque 

hoc palmarr urijumnitum est; eoque validius quod 

sedis Neuburgensii distinctst et srparatx ab Augu- 

stan.r certa memoria Ht in uetuti f^agtMntO, quod 

ex Lazio ('.'), citat Bueut num, •'!". in Translatio- 

ne S. Magni (10), quam ad sinccros fontcs hittoti 

cos pertinere arbitratur Waitsius (11) <•' ipte Braur 

nius (12), rt ilrmum in ipsa S. Simperti Vila (13). 

Rc quidcm vcrn plura ui his impugnari possunt , 

verum hic loci non alia de causa lurc adducimus, 

quam ut constet tmculo x (codicem enim S. Magni 

VitSS hoc <evo scriptum laudat Braunius) memo- 

riam viguisse conjunctionii umbarum diocceseon, 

quee antea separaUr essent. 

3 Quibus positis, en ut mihi ordinandx inter se neqi 

r eontrarium 

videntur res ecclesiasticx illarum Alemanmx et Ba- proban tum 

varix partium. Ante advenlum S. Bonifacii in Ba 

variam, vivebatur ibidem, ipso et Gregorio III te- tecrati 

stibus, extra ordinem ecclesiasticum, dum epi- 

scopus non haberetur in proviin u msi unus, Vi- 

vulus Pataviensis, a Gregorio III pauloante ordi 

natus ; tion quod antea episcopales sedes ibidem non 

itcrant, sed polius quod per miseriam temporum 

omnia neglecta jacebant. Pro sua auctoritate qua- 

tuor indmrrs, S. Bonifacius Bavariam dislribuit, 

Salt ' m, Frisingensem, Ratisbonnensem et 

Pataviensem, probante hanc distribulionrm Ongo- 

rio III papa anno 740, die 29 OctobrU, 8< 

parsilla Bavarix, qux ad orientem Lin (l,«')i) 

fluvii jacet, et qux ipsissima regio est, de qua di 

sputaturf Equidem non putem eam tunc temporis 

(fi) Apud ITartzhcim, Coni 

■ofe, eic., tom. I, p. 106. 

(8) Ibld., p. 77 et seq. 

(9) De Gentmm aliquot migralioni) i * 

(10) Aci i a '""' V ' rU Uo ' 
num. German. t IV 

(11) Ibld . p. 38-2. 

?12l Geechichte. etc., tora. I. p. 90 et»- 
(13) Vlda tum. VI Oetobl .num.9. Ad Acta Sanctorum Supplemenlum. — Auclarium tomi VI Octobris. 20 diacesi* B ., f . AUCTARIUM AD DIEM XIII OCTOBRIS. 

***** I •' " ' M «»" " " " r " JSJS morJ(10).Porr„, «I »i- 

»1 ' - "' ■* *» anununta. ,,r.« 5. f ° tt ' „ J 4 „ us e0 ' mortuo or dinatus est 

Wrt i*«— «— P» «» B ' ;" £ZZ ic Hi degar . episcopus. 0««»*« * «M^ 

,„,„ „W„,em ta^MMi «I *»«" «* ?*» ' "', 1 L 798 i» S«&',«n,um F r S. to»m p«- 

Ortmm m fhmini,. Sed I- '- ' - ££ S. Simpertum. 

propoHtam fa, I. P» *** ■«■ '""'» " " '"" *T emm J aB „„„„ Mr 778 {auemad- 

P or,s. i. |* OM (2) «*• -SS^TSt ««ta. mm. 13 -« *~) ^l- * *" 

cla ifl «flfl *«-««. -» <""< d,m dUia '"- S " ' " „„„„. a „ ,„,«„„„ B „v„rix ^lomm «um dedit S. 

„„,„.,,„„, ,,„,„.,,„„,. Qfloctrca, M - »><»'» *»- j Di i e ctissimis nobis Alim 

^S"^iSK!SJ Hrsi;io ; nenL.LAttoniecc.esi»F ris in g e 
S. VV'„ F rl„m B«r« el Ifl S. Maamexacuisej MoWmo ecc l esiiB Reginensis, necnon 

»«««fc i !*•*- /»' -■'■ '"" """"'""* *"■ 22^™«« provinei» Bajoavario- 

- "■■""" '"» ' !'■""'<""" "t:""!: ™pS~1-«^-»'- i*- 

»^5^£SS ,^A^« m m.»^^-S : Simp !r - D qui nb anilo 
798 tiuvbua 
aliqua 
rru tTopolUit 
subfuil, E rcirnst ■iiliu 

epUcopt aux 
ffi uburgi •■■ pertum ; tus, qua episcopus Ncuburgensis, subesscl melropo- 
lits Salisburgensi, qua vero episcopus Augustanus 
Mogunlino. Neque incerta est hxc conclusio. Ut 
enim otnittam concilium Riesbacense, quod anno ,„,,,. ,,,,,„ 20 Novembris anni 741, quo Zachanas 
pontificatum adrytus, et annum 747, quo Carolo- 
mannus mtHldo vulntixit. 

4 Wr„n, m rio» cc.«rre pr„ votis ,• adecaue S "••—— Jepiscopus Pataviensis, Arno ar- 
. Bonifadu,, ^^^SSStZ 1 ept u AdaLinus episcopus Ratisbonen- 

sr -- '.'";:"";"; ';' r"/3TS5i2 sis. p Atto p e P isco P us ***.*. *-*~ 

''"" '" C '""" C N " m - ; b po „ ; que pLce- P us Augustensis celebrasse ieguntuv (12), ,»«(««< 
Wicconem ^^^X sincerul esse prooare conatus est Florianus Dal- 

s « N, ,/ 01 / ( ,.r ordtnafto pau/o post mtttondfl fitit, 
lnfa eodem U*> (3): Sub Utilonis porro guber- 
natione. »„,»,!, II. atus Bonifacros secundanoin 
Bojariam venit, suoque fongene officio, Mannum 
Novm Civitatis epiBCopum deposuit ob menta, 
dioscesi illius Reginoburgensi adjecta. Verumta- dtscriptum vulunt (14) fl»no regni Caroli Magili 
xi.ii, mi|in'ii fltttem xi, repcrimus (15) : Secunda 
provincia Germanise habet civitates numero vi. 
Metropolis civitas Mogontiaca. Civitas Argento- 
ratensis, id est Strasburg. Nemnetis, id estSpi- 
ra. Vaugionum, id est Wormatiura. Wirzbur- ZttSZZ 3S«S L Heistete dicitu, ^7^«" 

: \ /(I ,, «. , Mf*- F-u- A.sburo. Provincia Bajoanorura. id est Nor - 

, 12 L- M bnini.1^ m *» cus RSpeneie super Danubium s.ve Noncus Me- 

" :: alia pHmm ,„,,/,, ,ttam quod Coro- diterraneahabet civitates numerc , vi Metropohs 

;:,,,,,,,,, BattflWfl anno 743 vioUnter poti- civitas Juvavo, id est Salzburg Civitas Reg.no. ti & p) non jiiturirt, hinc faetum m, fwqn &fY»»i 
po ,l ,. r /„-.s terrfa ft» - ■- ' "" «'"^ ^ flm omm ium, 
sua iiii nddita cenwndo sil poiMttw, gttando«tttoem 
u ,//,• idm vidfiUtressnMannoefwcofus, ottianno 
TeQiwmJojepftoepwcopo, rtempa FWrinaewi, a> 
piomati Chumperoftli o*o«cfipsil (6), ol -"■' - 
M ( (ttl oidimtts) *A* annd 772. oita Nuvanpttf 
siBoivitatiB epieoopua, conctHo Bingolvingensi m- 
u.rjuit. Obutauuw (ni fa«or)onie.ifaLJIIfl4ianni 
774, guum t" Mtttalissimo catalogo Salisbwrgt 
de quo muitn dnta tfi Commenlano ae S. 1"""'' (0)i Patavia. Frisigiensis. Civitas Nova. Sabionen- 
sis. Hxc Notitia condita fuit inter annum 798, 
nutropoleos Salisburgis natalem, et annum 807, 
quo nwrtuus est S. Simpertus, ut habes apud Bu- 
tum num. \3,quandoquidemante ejus mortem dice- 
mes Awjustana et Neoburgensis in unam coalu- 
finiii . verumiamen nil vetat quominus anno 809 ex 
prototypo, aliquot annis antiquiori ecgraphum de- 

sumptum fucrit. 

6 Quod vero prrpctua harum diceceseon conjun- 

ctio, vivo S. Simperto, fucta fuerit tcstantur anti' deauomultnditlain t. ouinuniano ac o. r«.»« \»„ ™, - ^.„ r - , 

"« ( , /)(M , (r() , s ( , abbat es defunetos ordo seroetor gttfeeimo docu^ra. ^lenuTi suscepto episcopatu 
| 7) . Sl „; ih . eps. Rfltooonemia onno cMler 768 Autjustnno, Sintpertue profectus est ad Augustam ,,,, Xeubur- 
gensis sup- 

.i ti 
iugustan* 
umta esti l£L.Clar.el8 tai iuribuBetoffl^,p.1 ,t5eqq. 

( 8)DoniigniUonlbu8,elc..lib.vu,p.S01, 

l prising L i. part i,p.69et 

lon VIII Oct.p. 917 eteejq. 
ov Cbron. Hona>i s. ivu. Nii.sburg.. p. l< . 

Chron. diplom. eptea Ratab., 

i [,p.xw. ius. Annal. Eccl. Sabion.. 1. 1. p. 717. 
ii i innan. sacr. i Patav. p. 137. 

(li) Apu.i Braun, tom. I, png 114, el apud Plonannm 
. pag. 14, e\ Kleinmayr, Ju- 

, i i . app., i' 51. 

ilisburg., p. Siet seqq. 

(t, daslum.Ber.Germ.,t.lIX.p.9hetRescnius 

\:,n ii. i ccl. Sabion., l. 1, p- "^'-- 

. at ai.ud Schelatrate, Anuqait., tom. u, | 

541 81642. 

Vinde- DE S. SIMPERTO EPISCOPO ET CONFESSORK. • 1 17 

VinnVlieam et per annos fere triginta rexit vero brne ftumt, dummodo non plura SSttmdori ve- 

■ ^iam, conatruenfi basilicam S. Afr» Us , oi«im napu amltneanl. Aot, fiuvo, dittl 

■.invins coenobinm S rochiam liranniu*. quid Rotutum 'n-Bnranum tanto 

vero in amharnm partinm Lici fiuminis per au- onimo uroeoi, Itcol ibi (6) non Carolnfl {n Oarolo- 

ctoritatem Domini Karoli jam facti imperatoris mannnm, sed iflpitu Tha silo in Odilonem mu- 

;,, Qtroqne regno Bimul, Domino favento, coad- lon Verum Roxilo Augustanut aliunda tion 

„ na vit. //.. ■ i m S. ikfap/tit Fft«(l) pofto, <?"* foinofeociti ftaor : ced an non ial« fttuici earaloai m hahetur tl quam m codice sjccuIi IX I 
f am / Braunio jam intrl'.r.rimus. Xon ulitrr 

Adilbertue S. Simperti biographus : Ipse autem 
Augustensis episcopatuo. mquii (2 . oujue B rtfetluntur 
objecliones, Auijustani, ut unusalKiui* tUpplendut jnut 

■rrntur intrr sr trrs (niUi.r Christianr edi- 

\ianet : qvBot tuppleta passim nomt na,prtuj ignoratal 
>. 1 \ <isis ignoratur \ fateor ,• ast 

Ill( . n etcuram susceperat..., voliintario pauper- outd mifura,qumi br< ' ""» 

tati Bubiacebat... Quam vir Domini SimpertuJ nitOa i burgensi tn S, Bonifa 

omnimodis, prout facultas sibi expetebat, secun- VUa ejusque commercio opwtotari mmtio atquehoc 
dum timorem Ddmini sublimare et rfitare stude- rtiam fntr», . srd d,rant ndversarii nonne multa tn 
bat. Parochiam quoque in utraque parte Leman- lns drsidrrmtur de S. Bont/hi h oaffifj OtMi aJiundfl 
Dici tluvii, qui Lycus dicitur, qua tunc primum md 

, .ipi.-m.-cclesiaaugmentataest, auctoritateDomni 8 Cxterum hxc omnia plane negaiiva numquam maxime 
pap» Leonis tertii, neonon «t coraeMu efc con* comparari powrnnl outfl Mannonit ^euburgensit modt 
flrmatione Domni Karoli. jam facti imperatoris, episeapi prssentia tn DingoMngenti, oum 

annuente Deo, in utroque ducatu, Noricorum vi- Notitia ecclesiarum meuntit touli Q 0l M oum " porum 
delicet et Alemanorum coadunavit. Quar omnia tulo quidem episcopi eccl \ snsU t dato £ 

,, recoMgamus, manifestum fU ecclesiam Neobur- S. Simperto in epistola S. LeonU J2I ; Iket arj 
?m *m S Simperto jam pridom Aw'« Auawrtono m;-;,/um indo polilum lani facih a se subverti posse 
episcopo gubemandam Iraditam, quum nondum re- arbitratus sit Braunius. r, enim ,d elidat, anim 
dacta essel Bavaria in provinciam eccl im ; advertit sxpius fieri u( episcopi designentur non /»- 

dein de eum utrique aliquot prsfuisse annos, licet ad tulo sux sedis, sed aliquo aiio U>< 
divmas iam spectarenl provincias; tertio Neobur- sito. Verum hxc assertio accurata non utfotur ln 
m :,.,!,,„ ejus *vo supprmam fuisse ejusque tomo VlOctobris, occasione S. Pantali h mm 
diascesim mitam cum Auguslana; ita ul deinceps episcopi (7) BcrinodtM mu«o acumtno id argumen 
nnlla amplius auctoritas in agrum Neoburgensem tum examinavit, et ostendit lunc tantum ftm ut 
fuerit archiepiscopo Salisburgensi ; atque id demum epimpi heo aliqUo sum dime ntur quando 

factum lestibus SS. Magni et Simperti biographis ille locus sum dii »« i * Um) 

J po8t annum 800 seu quum Carolus Magnus impe- adegque ncnta hanc regulam recte vocaripoterat 
ratoriamcinxissetcoronametsimulanteannumSOl, S. Simpertus episcopus Stefaen mStaffel 

Q uoS Simpertns hanc mortalitai h* sei ejus temporali dittoni fum 

* 7Quidadh*comniaBraunius?Steinioadas- ostendtt ipse tiraunius (8). C* 
MendumNeuburgensemdiacesimaliquandoabAu- numquam fominie spUcoporum kugust* mdolui 

gustana distinctam fuisse, palmare argument esse obnoxium , * , '/- . «J. roata doin 

S Simpertum a Leone III episcoi iNeuburgen- woducalis{9) Verumtnsto i UU*» 

scm dici ■ atqui nil hinc confici posse, quoniam in gensis scilket m JuvavimsisepUcop fuii 

a Z 1-us'dem pontificis anno 800 datU Htteris epi- Petenensisurbisepiscopus ^auidom miroro 
.copu Sta fn „,i. ecde.1. dicitur (3) et similiter rerum patriarum adeo perito hoc M | 

;, ,! Zscriptis. Petenensis urhis episcopus M > (10). Qu« i I I 

Mulnostr 'gumentum non illinc repetitum m •• < «J 

; „7-9 Tk-n««'(n)!- aomenis expltcat Hansi m 1 1 l;, -"/«.•» n*c «t «w 

„...,.1,., ,„.,„.:.. ,!,,«.. ' ~. 

Ubranus rept .■,,/am K a«n Laroi«.m.mni mo •„,;/.. ,/ Mr 

,;.■..,„,» B«,rfic W -a,n.»« (5) „"fea- 9 V,r to 

„„, fam K , Karolum fnte^teft» ««/ «<era <rto. ,«* «I «««& «*»<«" .»/„,^«, 8. S.m- (1) Act. Sanctorum t. II Bept., p. 756. 

(2) [bid i VI 

luvavia, app. p. 51. 

(i) indidem, i> '• ' 

i i. mi. p- i. 

1 1 Oc l ob r is,deS.P. D U,o. J v.p.-e 
oqq. (8)(; ,., ., U9el Htetor.Topogr.BMd 

bungder.lioce ' , , 

, ,. i ,i x\.,. ia .eatt, 

1 etl '' ' ' 

m DOl 

perto A 
.s. Bimperu» 
videturjure 
tantum pre- 

cario cmn- 
mi ■ntitnii ul>- 

battitMurba- 

rmsis ha- 
,\C. AUCTARIUM AD DIEM XIII OCTOBRIS. 

*. (1) abbas «ic«ur; iditu* Mn .»»■ J89 abbas ;p a *» ^ {H) , (1 ,„ 

SindbertusChristi speculatorde monas eno Mor- annt ^ ,,,.,„ ^ fl<rtte , .„ 

bach «» episoopus atque abbas *****"& Z^m .1 790 taM — 810 Beatus ab- 

^ m (*» M* «ri 790 Monasteru, ««-J 3 Guntramnus aDbas (18)** *- 

Muorbach Sintpertus episcopus atque abbas pr* ^ ^ ^ ^, ^,,,,,,,,,,, ,,*- 

esse videtur (3); * eodem iterumann Smdbertus to „ sem „« „,<„« ,„„c tempo* /»«»«. 

episcopus et abbas de ™»" T ^m ZZcommeni* auamdam .f»». I— >«*" 

domnus rex Karolus pastor eo tempore esse yi- «w« Aftrt««»n.»W. fr«M. 

ttrilLl A„».(i«m A/ «r- (7) ««*- "Jj^ ^, de q uitu S Bneus § n * 

,„ r : Et Gerbo episcopo M»»bach »on«rten»» «» *« J^, ^, ,„ „.,„„ ,-„„„,« 
datum. A„„. .««.m ,»-«- «» ™ *"» *£ Z „L»W mortem filii rnonacln Muroacen- D B [ijfldhopfleln, Alsalia d.plom.. I. 1. P- "*• 
PJ l l.i.l , p. 5'i et 55. 

I 

C) [bld . p '''• 
l5)Ibid., pag. cii. 

^^te,M.»«n..Q m.tl. V .«. 

i 8i bopflein, t. I. P- ,7 - pj n.id.. p- 58. 

(I0)lbid., p. 57. 

(11) Ibid., p. 58. 

Lbid , p. 59. 

(13) Ibid . pag olt. 

(14) Ibid.,p. «0. 
( ( l |^p P ;.f. 1 iv.p.323 i e l edit.seo.p.4i8. E NOTA 19 ad pag. 300. littera B. DE S. GERA.LD0 COMITE 

AURELIACI IN ALVERNIA. De S. Geraldi cultu. 

R m ntiora M defuisse documnta conqucri- 
tuvBcithodusadcahrmonriin SU. Com- 
mcutariindcirco tamen vto aliquid sup- 
■ p lmdum, Tn novamm S. Geraldi Vita, 
quam anuo 1828 R. D. Labiehe de Reignefort Se- 

{y) bii moledea Vlw des Beinta du diocese de Limogos. mestri Vitarum Sanctorum Lemovicensium (1) M- 
saruti, «onfl »€I habes quod ad rem historicam per- 
Uneat, vix quidquam spectans ad cultum, quod m 
Berthodi disquisitionibus non reverias. 1 te emm 
opers pretium est eignare Aureliacense S. GeruUIi 
asceterium sxculo przterlapso desiisse ; ct prioratum 
S Geraldi Lemovicensem, qu* simul parochiaerat, 
de Utu,m t ejusque sedem foro et *dibus publicxs (la 
Mairie) occupan. Hxc enimcommunis rerum sa- 
crarum in Gallia fortuna. 

t. II, pag. 203 etseqq. NOTA 


DE S. COLMANO MARTYRE. NOTA 20 ad pag. 357, littera B. 149 DE S. COLMANO MA.RTYRK IN AUSTRIA. D Emendatur textus Vitae S. Colmani ; qui- 
busin locisejus cultusmaxime viguerit 
seu adhuc vigeat; sodalitia sub ejus 
patrocinio. B Emendatur 
yiUtS. Col- 
mtmtextus, E \X quo tempore Jacobus Bueus Acta S. Col- 
raani Martyris illustravit, prodicrunt in 
lucem plures lucubrationes de hoc sancto 
Mellicensium patrono. Inter has vero prx- 
cipua est nova editio Actorum S. Colmani, quam 
Cl. V. Waitz ope codicis Admontensis sxculi (ut vo- 
lunt) xi et antiquorum Pezii laborum paravit, et 
qua Monumenta Germanix Pertzii (1) aucta sunt. 
Porro Waitxius in prsemUsU ad kctorem monitu 
probat imprimU Buei sententiam, qua statuerat fieri 
non posse ut Erchenfrido abbati Mellicensi tribue- 
retur ipsa S. Colmani Passio, sed eam antiquiori 
scriptori deberi : Quod jam, inquit Waitzius(2), 
ex codice Admontensi, mbr. s. xi qui dicitur, 
probatur, qui vitam interpolationibus vacuam et 
miraculis destitutam continet. Hanc igitur au- 
ctori tempore suppari deberi putarim. sasculo 
vero sequenti sive ab Erchenfrido sive ab alio 
monacho mutatam et miraculorum libro auctam. 
Admontensem itaque codicem secutus est Waitzius, 
ad imas paginas Pezii seu Buei lectionibus varian- 
tibus repositis. Nos vero ex Waitzio eas seligemus, 
quxalicujus videantur esse momenti. InPrologo ita- 
que lin. 14 officio sterili, habct melius Admontensis 
stili officio. Num. 2. /. 11 cum aliis, etc, Adm. 
cum aliis currens, quibus eadem menserat.Vemt. 
Num. 3, l. 24 torta.... floruit, Adm. torta.... 
fronduit. Num. 6, /. 10 cadaver venerandum. 
Adm. omittit venerandura. Num. 6, /. 13 nova 
ostendit rairacula usque ad circumdatus, Adm. 
habet solum : ostendit miracula, nostris quoqne 
temporibus inaudita. Nam tumulus, quo claude- 
batur corpus ipsius. aquarum diluvio non attin- 
gebatur penitus. Num. 8, /. 6 miracuhs glonfi- 
catum omittit Adm. Num. 8, /. 7 impresso fosso- 
rio omittit Adm. Num. 10, /. 3 nomine Adalge- 
rus omitlit Adm. et ejus loco habel : Singuloru.u 
membrorura officio paralysi privatus. Num. 10, 
/. 7 ut suis etc. Adm. ut suis gressibus ad propna 
laudans ac glorificans Deum rediret, Num. 10. /. 
11 cum caitera multitudine laudibus extulerunt, 
Adm. cum cseteris, qui sequebantur, laudabant. B Num. 10. Z.18 signa omittii Adm. Num.lOJ. 17. 

Ubi in nonis Octobris Domiuii-a; Incarnationia 

niill.-simoquintoiledmoannoomftrtl Ldm.el 

loco habet Tunc : os\ jam Bueut num 

Commontarii insuo lextuerroremcubare. Num, 1»» 
l. 20, australi in abside, Adm. anstrali parte. 
Num. 11. I. 21 mirabilia omittit A.dm. Aique hie 
habes prxcipuas dUcrepantias codicis Admontensis a 
textu Pexii ei Bueii unde pateat, quum que omiti 
nullius fere sini momenti, Erchinfridum m ali ' 
egissequam ul quxdam nitidius efferret, nec aliam 
nb eoadmissam interpolationem, quam quod temput 
translati Mellicum S. Colman ignarti; 

adeoque hoc errarit loco. Sequuntur deinde apud 
Pertzium miracula S. Colmani, sed non diverea a 

textu Pe " ' ' Buei. 

2 Luetjam ab anno 1748 edita ftttMfll IttCtt&rOr Uulta jpn^ 
tio Godefndi Deppisi h de S. Colmano aliisque me manUuMu _ 
morabilibus Mellicensibus (3), ft*c tamen in Buei ;;/;';;' 
manusnon venerat. Esl autem copiosa valde, utpote 

►61 paginis in~folio constans, et ditUsimU ornata 
//(// . .,„,,,,. Verum quod ad rem historicam 

pertinet, nil him dUcere licet;quineHamplura ibi- 
fom habesqu* falsa esseostendU Bueue\ ie cuUu 
contra permulta ibidem inveniuntw, qum fmVra 
alibi quarierU Em autem dividunturin n ,<ar- 

tes: quantm pHmaeti dfi \ocU t S. Colmani mrmo- 

rixsaa mdade ejus reliquiU; terti 

cultoribus \ quarta de ejue sodaKtiU seu 

confraternitatibui quintade recentioribus ejv 

raculU;etsextademum de indulgentiU. &\tqt 

hUpr*cipua,qua apudBueumd nderantur, vel F 

eodem non satu explicantur, deUbabin 

tamen nonnihil mui 

lvis ,inquolocoS.Co]mBm < s.^ 

nnm e t primam sepulturam accepit, exstabat olim 

S Colmani sacellum mno L414 , 

Stockeramensu wmine B h fundai i artc. 

aUJI hxc cumeacelloanno L643 a 

Minores trai I '• '" '/"'""'" M " /,/ "' """° 
<ructo, altare prscipuumS. Colmani rifl 

men habet tl f 1 

martyru ibidemque pientUsime colitur pare ipriut 

ex qua pependUse voh tum 

Martyrem,etnonpai l,h ' 

„,,,„ pstannumnOSaccei <« est P o, 

S.Colmanumpfeto.gtftfffl anno 1679, cetUum 

triginta quinque i Ue pesU SUblatU, '" 

paironoelectuee4t.Inetrumentumem (l) Monum. Gera.an. lom. IV.p. B74 el seqq. i . t t .., I rkuDi 

irons, 

Btiffla i Wltnn. I . AUCTARIUM AD DTEM XIII OCTOBRIS. 

A 4 *-- .-» .-- - ««-. i- s. coi- c,^- r f — -jy- --;;:;,::;;;£ 

ITelHrf. mani wrput delatum fuitie ,atU explieitum futt 1« «0 • > fa ,,„ „ sfl(is sl „. 

co- «ter i **•« .■«■ * "'' ", m ' ;,,:,;; ;;„!„, m »^« »*«•* 

toii», 9 uorum /Jjuhh oaee. "/-' D«M««efc, ^- «\ „„„„ ,„„„„„„ o„„„„ el 

flC „, „„„,,„,„„ ffc* /'<<>"" • <"' "'""' « ■>'""" "'"" " / ;,, „,,,„„„• Mi pr*«er«a jorene re- 

,<"■ -m ' '-'■;'- ;; 2S?lSirs.--MH------* 

*« '"■'■ ;■""';:.:"."" ' „-„,„•„,,, w»--r*fc* 

,.„,,,,„ /r,?«.«l«»« 1358ud 1365 Aujfrwu „,„„„•„„„.■„«,« uempe ob evuhas ex n„ro 

- '— ' « ""' "•"—;";:, ;. ;:; 5SS2 _"*£ „„> «> - »- 

'""" "''"'""" """"■", ""'" TlTem sanc issimi p», «ed ' : mani/eelum >«"«« «*« De f 

rentiam et ob Bpeeialem amorem .««» siml ' Aiolno leeto. eneclus fuit eeatiesi- 

wrssarsa ::;: ■;„;-:::;::,:'::-::: 

honorem S. Colomanni. Con,.a&ot outem ti sepa - - / r „,.„„„„„., lm et 

,„,„, „ „„,„„ part»«e, juur in/ima <™"« < r " ( ' ^^S Colmkm »«eri S. Antonii; ?«* «m- 

«'„,«"</<<,»>'< «* ™ (fl < **-*r- "X aZZI HL erune. PeLpeeul 

. -::;:::::::::.::;:::.;■::;:::::;: f ~ » — - : r E 

==S:S^» 2r-£-—.'S 
:::,::: :: :,::::;: ::::: 22 — - - <?zt££S%. 

quolatereS. Colmani elatus oaput pomjjjtur, al- alfo tranererre, nerope ( , P ,./. ,..„,„ . .„•«„. 

Lta. CMlL fl.il impor ri V »« • «»- t* «- '"'"- V" „ , ^*TS 

„ sn „, , ,„„„/,„„ reefauraroj „„ anno morte ,,«•, mHlia tnttrcepta tmt. Vt «M«- 

;;„,„,,„„•„-/-„ ,- 8MB ,',„/'„ « - « «« -«« -""- s - coi r' rll S 

:: ,.„ ,«. ,„/ /,„-„„„■,' /.',■-■'/-,,/,'- «- "<■• '/•"• ««-- « ;-'■ "'- -"" ''" s, :';\.::; d r :,- 1! 

„„„,„ „„■„,/,• ,„--/„ Kvm u,//„,,„,.w,W„, s ,«/, «otatooJArauoAntonwnoru»*! «odw otairfiouo 

,„,/,„„,/,/,„ ,■./ ,/ "-"„ «i» /'"- /""'■'■'""■ P T sci,,cet / er Z m 

, , 71. „,/•,■-„„•, ,„•,„' : - ?U0 ,-M-n- I mm ,'-„-". S. Co.man, fntumct leorandnm 

„;:,-,„/-,■-.„"„. .' • ' """'■' ■■■' - '*• "">" ic \ ™zl Til 

lor.oporf.ac i»«crip. : Sepulchmm ean- acqvirndi, ro bpte cur» »«"^ B ' fl ^'|"^ 

rt r..i,,-,ni M:.rtv.-is. /:,.,„ „„-•/ prorforoa ,»«« ox /)»•«» c™rr« oompteroooua ,„ S. Col- 

^ a ZZ2ZiviH,ex i ,-/„„',„„- ,,,,,n„m ;1 ,,,o,, s ,o,/,V,o S ,pi« S ,/,•-/„".-'. "-/™»'«m 

;„„„„„„„.,.,„„,„■„/,■. Q s. Colmanue rf - "-„-" «- N'« *«- rehflflM! "* 

J ■ „. ,,„„,,„„„ ,„, •'„, uni, , ,„■■,<■-„ .< ,.-"« <<"""<> ««* x,v « /? "' W ' ,,(> /v - B,a ; _ 

c £„,„„„. -■ „■','„■,<'<«■ -* <"•"■ •;<« r- •"< ■"'<""""»• "■■ •" """" • ";; T r : F 

',„„,,„. 18 ,/„,.'„•„ „' ,„■,■ „„'"< • <■<■<■ • - -«-*« ^""''"■"""' ''"'" """""' G< "ri h " 

„„,, ,„,„,„. ,,,,„■ „„■ /,.-.. ■,„, <„>■. „,' « "<"""«- - "■■■ '■"■; ''"'"'• ,le ,^ ra - 

, ,„„, ,,,„,,„. !./„ „, coi.ori.ao, ,„' , ««- ** S Colom ani HM, c» ';«'' "<;<"";/""< «~ 

, „„„„ ,„,„ ,„„,„•,„ _f.Hio.nrfo, 8. /.,„ ,/, o,/ 8. SM I '„-"/''„ «' '■''"■/" -*■ '«- 

,.sv, ,.„,/,,,. / „■„>„„■■„. V» P« /""■' "'• '/'"'•" "'.'■" ,'".'"""X : 

Zh-fa uNu.au. /:„/,/■„„„. M „ ■ /•'"„■ Wyennm ad S. Stephannm m latere jann. ve - 

,„„,; //„-„,„.„ /.',/.„.,.-. ','.-„','"<- - ""'""" rr^os,t.Wyennens,s melusns e 

„,„'„ „,„„„,,,,.„,„ // '■„,/,„- „' 8, nnuslapismarmoreusabns.mqnohttensaere.s 

,„„„;,„., , „ -, ' ,■','-',- ,",,'«• '<""' BOriptur. sequens insculpta est : H.e eei lap. . 

. ( iilni . super quem effusus est sangms 81 serrat.one ti- 

„ , ''",;",',,!'-,"„" ,',',""' i':" ',,,„,,„■„ „„.„ 1113 «„„■,•,„„ l.im.msancti Cholomanni Martyria quem huc 

nVr zLSZ. «'-""""" ''■'"""■" „/-,"''''"<- """""'»" """"- " ""'• ^ aflfl ™^f 

n ! „;, u,/',„ ,„., ',•■'„■ - - «" A " stria -'- '■'"'"''""" ""' '"' ,,s """ M 7 ; "; 

,,,„.,,,, A-,„/,„„/„,,,. ,-',„ ,„' '»■■ , /"„ s - Col- ,,"„„< ,<■/"„ ',,<„./,'"". <•„" " ,'«','«'•<"<« q«ftm ,< 

,„,„„, ,„,„.„„,„ ,, , :ossa ,„//,„./.„< „„/„/,„„.,.„ ,„„',.,„, epl«copi« „■"„""•- « •""""'" ,/.-",'„":"""' 

„,■„„„„„ /.. /„,.,. »<'" I"' """, '■"''■"' /■",<'',,"» «'' <''"' <'"''»':„■""•'■ "< o",".',"-'/". - " /«c oppten-- 

onno 1158 .«rtaoa» eapoHa S. Colmani : «„« anno oont. Domtim apud Copuccmos 7in<~oononoee eor- 

1V „, „ •/•„. ,„, ,„„„„„ ,„„,■/-„-- „-„„ „„„!, „./■„'.,.• ,,..„ reetfs, «,,« S. Colmanne fruoia-Jue 

Iferluris ,.„„,'„,,„ „,„„■ 1<<«0 .„,,/,<„'-„« „«. "o, fuemt, ul fndicata. cape»?inecripiio: S. Colomann. 

,,,„ ,,,,„,„ „ ,„ ,,„ „ in /■ - reps Mart. restis suspen. D„,„ /„„ ,..„«< ««»« 

,„„„„ r« „„<„■ Ajjslai» /„,„ «', «nno 1113 ol 1592 ab abbate Afellfcnrf Gaepar. Eoffmann or- 

„■ atm ,,,„ xv „/,„., pr-oipuum S. Seorjium ol ciWduei MatfhUt, per ou/us manus landom ad U- 

puccinos DK S COI.MANO MAUTYl im D in Kvsgarn, 

in ji./i'7- 
, ,;i s. 
n </<r 

/«. ui B l>rope VUCCinos devenerat. Ad Austriam m quo- viensnn, postulons ut CommissaJVU emscoyalis de- 

que porlsnil parochia Harrtu, cujut altare prxci- signantur, qui an nutta irrepsiwt tvpoi va- 

puun» onno 1668, fluumjflm pridemSS. Paner*> minaret. Porro, quum nulla faha ditaclfl 

rn/s- «| Colmanua pfllfoni sicundflrii wint, sufc 10- /uiwl, conlinuauil popului pti fcu< oaui 

nam/ ,„ i „„„,„,,. atni ZiaopoWui o. Koto- anno Ll M«. "°- 

^ ,, ,,„,/,„„/,■, t arontoptocopui StWaoniofwio. witn ibid m S. Colmani saccHutn (i iwn) 

7 A'o„ prOCUl fl rrxpositura Eysjnrn ad fines «di/lcavit, et Ucentiam obtinuit Missx sacfun tllic 

Bohemi* ante hominum memoriam indicatur sa- deu,ce r s ceAabrandi. Ab hoc tmpora procedU huc 

xum in quo S. Colmanum quievisst uotunt. Ce,- n Ifonooanot flOOfllin sapplieonlitttn ordofarw vi 

nebatur ibidem olim pt. (c tontum tabula snncti Mar- mfra octavam Panti i w ! mul- 

torfa carani oufl fn/lrmi fliiopom invocara lolioant. i« lutn rittu. <>>„,„ vero anm Umpm 

Ejulloco sacellum cum statua lapidea h,c rri.ji jus- vcmunt huc pcrajrun. pr,,; r uc P ro ptUVtQ OUl H 

sit prapoiituo Francucm Antonim Van Pallin- ranite^.in/htniflul iraaguioi >l«il 

m a n,,o 1713; noaui ftoc m^n^m/u.s, in ipia pr«- flul podiouo, aouom 82 fonlo S. Colmam danoffl 

pooitur* sux ecclesia altare S. Colmani iwtritxif. fldnioont. Ristflurfllufn fuU id soni ft MaT<|irii m- 

jPridio festi quod celebrabatur in choro et in foro, cellum onno 1744 (1). 

erant muulnu f| flfM fld fltfUmflUI loCUtB SUppK- 9 ft diOJCOOi fcl ' I f |H|Vf«> g^jfc 

cafio, if cctiftflfur S. Colmani Kpiflnon, quod inter S. Colmano. rntir annum 1 152 H 1« nna* ,,, Lebemu 

annum 1665 et 1697 cardinfltM ITofonifoc/i . gtri- dw Voktonstorff, archiepis* ivU ipio- * ' * 

aontimti archiepiscopus, dono dederat. Tn Eben- mei (n iuo «„//,,/,./, /, mplo altare SS. Sigimun- 

tU H non procnl ab Weii kendorff, snmUtcr pafro- di H Colmam ; -/-/-• /"- im ^untatitn S. Col- 

M est S. Colmanus; festum agitur in chorosolum mani iflcitto nplli rutn onno 1598 d ia- E 

proptervindamiamisanctiMartyrisauxiliummaxi- cellum cum reliquis igne deUtum m riifitufum 

Jibidc, imploratut contra podagram, afandinem postea. Fundatk tam< n -•- 

et nimbos Parochialc templum m Aichabrun , non oulis heodomadtbus celebt permansit l» 

procul ab oppido Laa, patronum habet S. Colma- Dauggel 11« V W« ta«l b. 

numfl&«ciunfflifltfim«cufoxY. Anno 1500 flti- tttfli^cufo (M sn iflcita S Colmanl ilfl6 

fl „oi cardinales binas centum iierum indulgentias anno 1786 «eeft ~l «^h- 

Lcmirunf. Wfm ^,/«- ,/-/ infirmos usus Multushucc ^n, ^1,,.,,,^ n, ^yi 

aau* ex fonte S. Colmani ; coKfur et lipsanon ex dicai », Afl Do. ico poil I »mpl B. M. 

™S.Colmani,i«,i/o xviii flOaWflfiJlfiM.-- F. Fluit Mc quoque S. Cokuani ftai i -;,s 

consi Arfnfl» Pliemel datum. In antiquissimo S. aqua inftrmU salutaris. StmUem fontem i 

m templo (S« Veit iu dsr Au) cimitur h lummc iuo fltffli — Sotami ] DmyHi in Le- 

altare alS Vitt dia4rflm ifflfuii S. Colmani. ad benau ejusdi m Octobns h, ma- 

21 5 Lrteilfflfldfltan*, fl«i —^ patra- Hm «Mr. 1 «im ^ iccknmm 

7Z Lniuscujusqiie festo su PP Ucat t o huc P ro- S. Colmani ann^fltn M ft. | |nft,ut ,U0 

dl! rT Sviunstet^dabbatia. Austn (Steyer) tn S. Colmani fltl ►*- ^ - 

A„ w« menori JL 8. Colmani cultui ^. a^ mi «* * -ph '— '-" -/v^- - 

itToS^ ^panmoppidum condUum. 10 h B Cohoani cuttum^ JjJ-g 

;„o 1287 exstabat L IZum s,,b SS. ^,d„ fm Bu«« « IJ £M ^U 

,i Colmani patrocittto, ut indulgentiarim Mer*> a bm addi oi i lonam S. Colma ">« F^«/ , , ,,, 

SfrtaHJM W H ?«atuor fl« M * Uochen Schwang m m 

^c i<* his verbis patefaciunt . Omnibus grinis Tgrolen S f>io«infflfflm m+ 

episcopis mm,i- i i mep rosnhte pecorum . alteram, leuca a Mainburg I- 

' rrjsSeStaSTnSSp^ < .* 

iam ss. /e; d iuii ei ^ (\,l, U ;ini' eiusam capt$ ornaf 

~ ''— s • -" « ■ <** '""■ *"" '"'"'"" ;;:;.:,,„ , „ - s » 

mB A„nMnd«i.«c»b»™n«ur. , ., .,., /,,,„„„ 

8 /» mrfia ita i««*« '■-"^ • '•" ■' '■■•" ,„,„„,„„, „„,,< ,,„,, „„,, 

■ ^»"-'";"" ";"";.'",;;;: ', 

*■ ■ * ' "' te * f 'r ' w . ** * . , 

iem olin, l„,„. tadfto S. Colman, mmi .« «»•- 

■" ■ n,,,,„,jur,a l lo m u m r„- ; ,„„„„„. 

,„„„, ,„„„„„,«„. ,„„„,■,„„, «M 

Cftmtf*. , B. M. V. * S. Co m , TVj« ,« „ uc , 

•»-*• H*"»™~»»« ' ;"'.' Zl Jus prim anus. 

iit eodm anno ad Guxlulmum, episcopum Pala- suptresse 


P,ll», m. Legeodeo BrfligM Gollo io (Monlcb, Uogtl», .S'»fwa. 


Duplw 8 
Colmanl 80- 

dalltium. AUCTARHIM AD DIEM XIII OCTOI3RIS. ]B2 . AUOTA.«u- ^ — - .— c ^ ^ io95 . isl . (t((o; cujus 

Suevia. in BJp* rf oliU i crtn». •*/»*'""• 5 °"' s ' m bom mm et mortuorum sodalium m 

,,,, 13 Octobris celebratnr S. ColmM /■ ■■'«>»«'« P „' .;„ fri . (r i, B . Quinquaginta et unum vt- 

■>"<•<•• I •—*■ * '"'" ' V 'tt'Zrui ros.mazime sacerd,,,,,. capiebat keec societas. Al- 

miduplic, ,« r„>„„„„>. „„, lid (n SaI«Wi ;, • ^^^ ^ polius priorrm „„„ mm t el la- 

Dumvero ilt« M»n<a „■■•" •«"; «»■<""">">', ^ ,-,,,,,„„„, £ar«m. prtor itfeUicanoft. 

mul intl r l;.-l,.,un,,. M„,„«> "'>" •'"'"" ■ M ' og . • „, pi(m tUrimat leget condidit : eas 

modus nob,s adhiveniu, est. Nolim tamen ommere ^ ^^ ^.^ ^ a ftfc smm scri . 

dtimHri ", rr>' '■>•■•" " " ■ " ' nm mionem non id "'"""» miraculis et oana/lcfc, 1™ 

S. Colmani eapui >•• ■ 1 ""' ' ' ' ', " '„ „,„,., „<,,<r» *»&«,««<> ,' al«i multh qute seculo 

bcativiricorr",,!' ^"g£ ! ^,,,,^ „««.«. ■' 8. Colmani ««, »a- 

'' <•'"'■»■ " "•'"' ' """"""", "'!L Iritu, fuere. H*c brevitatis ergo omittenda duci- 

,■■■». i ' lla T m t7ZZ *« .• ««■«■•«• «« — ' ,r ' r,er """ s " ,rf "' , '""' a " 

•>•'• >»■■»" ■ ■'"""' ''"" !"* ""';"" rum catalogum, quas szculo x... a( .lafeaj» fi«».« 

/„«,„/ •■,» ■"■'''" " Wfl «- ■>*"« to ' flM " r "" ZtiZs! CarLl,, ,t episcopi pluribus locis. in 

aaros in eirore etet. s Colmanus patronus habetur, ad ejus fo- D NOTA 21 ad pag. 305, littera F. E DE S. CHELIDONIA. VIRGUNE 

SUBLACI IN ITALIA. S. Clielidonia} cultus. 

Seriprtt Bueiu num. 15 Commentarii die 21 
ih tobrit anni L695 probatam fuUse a S. R. 
C. S. Chelidoniffi ifi patronam electionem; 
verum ln officiis propriU Sanctorum, qux 

in oppidis et castris abbatix Sublacensis recitantur, 
ct nnno 1701» novis tijph ejrcusa fucrunt, Injitur de- 
crrtum dici 21 Novembris anni 1665, quo h*C elc- 
ctio approbatUV, ci Jcin nltcrum dici '.'< Mortu 1074, 

quo quidem novs approbantur Uctiones, eed quod simul nitatur priori ; incipit enim : Quoniam de- 
creto sacra3 Rituura Congregationis, supenus 
posito, declaratum fuit constare de valida ele- 
ctione S. Chelidonise in patronam et protectricera 
terraB Sublaci, etc. Indubium itaque est in Com- 
mentario mendum cubare. Oratio et lecliones illx 
nil mgulare habent, utpote excerptx ex Vita R. D. 
abbns Tcsta submisit nobisecgraj)hum Vitxet Trans- 
lationis S. Chelidonise. auctore Vilhelmo Namien- 
Bi ; vcrum, quum id ecgraphum desumptum sit ex 
eodem codice ex quo textus excusus a Bueo, ad nil 
aliud id nobU valuil, quam ad paucissima emen- 
danda loca. 


NOTA 22 ad pag. 383, littera F. DE S. MAURITIO ABBATE CARNOETE^SI IN BRITANNIA MINORI. C.ultus e1 reliqui» S. Mauritii. 

Ad Syllogen Dyckii de S. Mauritio abbate 
vpcr.c pretium fuerit Ula addere quat de 
tjut reliquiis adhuc extantibut (i»ho1S36 
scripsit R. D. Tresvaw in vitis Sancto- 
rutn r.ritanui.c minoru (1) : Para ecclesia abbatise 

n, p. «3. S. Mauritii Carnoetensis etiamnura subsistit, 
possidetque portionem non exiguara reliquiarum 
ejusdera Sancti, qua) biennio post mortem ejus e 
terra elevat» fueruut. IncluBse sunt capsse lignese 
bipartitffi : in cujus inferiori parte daffi tibi» pul- 
\ino serico damasceno rubro cooperto impositoe 
sunt; in parte vero superiori calvaria simili pul- 
vino iraposita cernitur. Ipsam capsam sustinet 
mensa ex marmore albo fabricata... Parochia 
Ludeacensis pulcrum habet oratorium meraori» 

S. PR.ETERMISSI ET IN ALIOS DIES RELATI. ' 153 

S Mauritii sacrum, situra in ipso vico illius na- rdigionia causa eo accedentibus. Xotat uUm tcri- D 

tali quod hodie noraen ipsius Sancti gerit. Sbp- plor (1) S. M.iuritium i troehiaU Lu- 

vantur ibi aliquot Sancti reliqui» in braoliio li- deacensi ab immcmonah (fflipoi* 60« ut patronvm 

neo ar gentato necnon in capsula in templi for- seeufOanum, el rtaftiom i itto «Ctt^ 

mam constructa. Videtur is locus olira piis pere- ptam U erta Offleium tjut diev 

griuationibus fuisse frequentatus : nam haud mul- OetobrU ncitari m lota i "b anno 

to abhinc tempore inibi adhuc servabatur apo- 1783, atque in Coriso ' inuo l 
graphum litterarum Apostolicarum, quibus Sixtus 

Papa IV indulgentias largitus fuerat fidelibi i Vles des 8ainta de BrotHgne/tom II, p. 414. TS2T B ADDENDA AD DIEM XIV OCTOBRIS. 

NOTA 23 ad pag. 393. 

PRiETERMISSI ET IN ALIOS DIES RELATL 

STydyr Confessor et patronus parachi* Da- id reponit ad diem, quo et nos de hoc sancto Con- 

rowen in Montis Gomerici comitatn in Wal- fessm agmus SCiUcet, 1X1 I MOlM 

lia anmmtiatur ad diem xiv Octobris ,n Hiseubjidocommentatiunnkmatyumdsh 

■ supplemento Martyrologii AngUcani (1). Cameracensibus episcopie, quorum locut medm eU 

Verum ; { r iuie (2), qui plura de hoc festo habet, inter Prxtcrmissos et Sanctos de quibus agendun, 

0, Joonnes Wllsonus. Martyrol. A^l. » »*■*■ of aucien ' ™ " "* ' ° PPl ' P " 

DE THEODORICO, JOANNE & ROTARDO 

EPISCOPIS CXWESSOIUBUS 

C CAMERACI IN GALLIA. 

sore, condigna veneratione i>- •»■[»>•> '" >-•>>">" 

nl >l m ecetetie 8. Orueh in momutirtum r, Xta- 

Theodoricus et Joannes inter Sanctos rf, „•„„..,,-„„ lUqut ufuthm : atquaadhoene- 

' habiti • nequa.mam Rotardus. Impro- vum tepulcrum mracule ofi |«e< I » k « 

namu ' IiU1 ' ' . •' /,,„•,„ ili duotpectattm ■ '•"» 

banda fraude dantur duorum , cp. sco- «J^jJ; .„. ,,,, 

porumcorporaMagdeburgensibusioco r^ ^ , ^ t ppdUtttimi»u nuncuptt. A 
duorum Sanctorum. toc s i„ gu i ar h thujui teriptori r '" 

Cow„, n(ai I» <fc r«»jni«i "«'<» 1° 78 *• •« '""" re : 
,„,„,„ „„„„„ A slgilli Heati Joannis epi eopi 

SscuCo ix fiorueruni in sede Catncracen „„ nomine De lli (2). B. Joanni iuque aliquod , 
A „,,„„,„,, „„,■,«, tret eancthnm epuvp, JP«£ ^ 
Theodoricus, Joannes «i Rotardus, «« rt ■*,■*■ «. Rotenl 
Rotbadus«,.Ro.,;„i - "JSI— r*l 

Ad Acta S»ncton„„ &.«.!«.««««>»■ - ^num ,om, 1 7 Ocle»™. B 1 1> ,\ recU 
Rotardui ; 
,mii corptu 
an i/ 
tmrgum 

ilmii 

fueril, I MinnRIIJM AD DIEM XIV OCTOBRIS. 
154 AUCIARIU.I ^^itaqueOth.imperatorhae^viasac- D 

Carpentarius Roterdum Widem ut Pf on ™^ JJ ,„,,,,„ muU > ,. fi ' • Wjf 

Vemmidpai certo falsum est ; et transla JJjn^ ^^ ,„. /,,,, M lori . 

* nU «li « I "" ■" '"'""'" To tt0 lon occurreret ei quum aliquot annisi u teetaim 

2// juidreisU.C /■; «» '"' • tf ^ f-tf /fl m ,« Mi «i. 

c«i coo Mognus, eccL **»»££ « S«" « I ^ «. «- f*«- *- 

/ U TliSSS "./**•* <W«<« IW*»*" 

Kotte5anctor„mreKattii — '""^'^ m Ltur Magdeburgenses adhuc suo xvo credidi 

Fulbertum, Cameracensem epUcopum, a quo . o. ¥ ^ ^ ^ ^^. #| &attffgrfci /-„,, 

AutbertietQ ^rtcicorporapostulavit ^rroepi , ^ ^ _ //( ., ^,, .„ /)/ , l . a; 

■ S U// "'" ! ^SSX faveliat. nobis aliud servabat veritas. Eosque b. 

Interamorem regii el ta"^™ onsilii ,,,,,,„ ,,„«,«*« pwnw «««" fld P rotestan ' 

■ i ansius.paucoe,; -j» - «J — ^^ * »«1^ Jfi**r- 

, (l|ll tores elegerat, Bib. adhibmt, ■ ; fl rcWenfecom iedilttn, .tnotto 

ignorantibu. . duorum corpora Bacerdotumineo . v ^ 6g ^ wrode 

teM vide t reneraoilis urbi ip « emscoPj, /«^- ^ L« fl w i„„, do Rotardo. Qux 

el ,,„.,,,„« cujus uomen non occumt d rtectis *• ^ ^ ^ ^ Rotardum? ^ M 

sepulcris accepit ; qua regi donanda »~£ » ^, quidem laH(latnr „ Balderico, Sanctis 
rllI11 quibu8 et aliquos articulos de coipore i. ^^ Theodor i cum V ero inter Prxtermissos 
AullK.lipretiosasreliquiaseiconcessit, proviaa ^ • ^, , v/ „, s/ „„„ fufoc doleo, quum 

consilii patione, ne el civitas < ameracensis suis 5aWmC0 pfl t«ii cum ftttjtt* *w Sancto- 

patroni. ^ nlu. ,>tur neve ep.scopus me.M u n p ^ ^ ^ Bea . 

culpam m e transfudisse videretur. ^jg* rum^ ^^ ^ ^.^ ^^ ^^ ; ^ 

aue\ ubi de ejus ad Magdeburgensem ecclesiam 
translatione agit, non vereatur scribere (5) : Hoc 
autem absque Dei pia dispositione contigisse non 
dicam, cura etiam Beatus vir Dominus Theodo- 
ricus hanc reraunerationem a Domino et venera- 
tionem a populo mereretur. Qux omnia ut de- 
m U m concludantur, in supplemento ad diem v Au- 
gusti p 0S set aliquando dici de BB. Theodorico et 
.loanne Bello «pwcopf* Cameravensibus ; de Rotardo 
vero neque ad hanc, neque ad aliam quamcumque 
diem disserendum. Cllljl.llll III "<^ B»l»»»w— 

imperatorrebus.il] v..t.,m surc,il.-ntibus f glono- 
i reliquias euscepit. etc Um, Fulberm Carno- 
tensi* ineunte sscuk u florens (1). Babuii Hsc 
r „ omiu BaldericusCameracensisJimidiosxculo 
P . atque ipse aperte profitetur alteriu* sa- 
C6r doti8, ss. Autbertoet Qaugerico subslituti, no- 
menexcidisse(2).iV^tt«oK&i uspiam ab anHquis 
riploribusidnomenproditur.mquidem Manus, 
cujusauctoritatenuncpassimWtradUurKoterfas 
su bhoc tgnotonominelatere t admarginemscnpsit 
tectantum verba(A)\ Quidam Rotardum dicunt; 
quam formulam iubii animi essc nemo ignorat. m K\ i. ss Bi IglV, loin IU, P- ... . „ 

Chronlcunj ' »tt i. oap uxvn, edil ' 

«1 apudVem, M al Q, 

t, m viip. \30. 1 1 | Bothmann. opud Pertz, 1. c. 

I Natalea ss Belgii ad '< Aug.. p. 168. 

1,1,. ,. cap. lxxmi. et apud Perlz, t. \U E !)E S. PARASCEVE VIRC.IINE EPIVATIS IN THRACIA COMMENTAMUS PROTUS. 

• 
I. SatiCtffi ab aliis Parascevis tlistin- 
( . lllt memoria in Fastis sacris; cultus 
ecclesiasUcusjbiographi, • | | M.i M P lurtei vi Fasti* Sacns nomen Parasce^ 
Venere et Veneranda occurril. / , "' ^^^ 1 
I ,,„ (?r*corttm excuta me- 
morantS. P ■ " li "" Photina soi 

s Parascovc o«is«tte «ociis mortyrittm passam. Di* ^ Martii 
eaiem in Synaxario Afs. Sirmomfi ol Afem 

mu '""" Si^hiBcatteinAfartyrolooio Romano 

, teudatttr. Dii xxvi Jtiniiaft Octavio Cajetano refertur S. Venera Virgo Martyr ajmd Castrum 
Regale in Sicilia. Die xxiv Julii S. Parasceve 
| , r,/.. ef ATarfyr in Kalnulavio Qrxcorum a Gc- 

nclnunli' vuijato. VU xxvi 7„Ki S. Hosiomartnris 

Parasceve* memoria agitur in Menxis aliisqueFa- 
stit Qrxcisi dum eadem die uliique Catalogo Fer- 
ravu tt Kalcndarns Capuanis sccundo, tcrtio, quar- 

(o s. Quinto apud Michaelem Monachum inscribitur 
S. Venera Virgoet Mariyr Aletina cum S. Berine 
passa sub Licinio. Di* xwm Jutu S. Venera Virgo 
et Martyr Locrensis notatur a FerrarioinCatalogo 
Sanctorum Italis c.r lecti cclesix Hieracenr 

sis, Di* \m Octoorifi depicta est S. Parasceve 
Yir.jo in tabulk Moscorum Papebrochianisi vemm 
in ain.s FastisRuthenis notatur die proxime sequen- 
lt : quo etinm di Martyr Para r»am 

cviJttKicoittnt, decoWalaessedicitttr tn 
\ \U a Lambecio inter codices manuscriptos Biblio- 

thecx ititm 

1,1, ii- i C 

m r(j fl«- 
loruin 

I DE S. PARASCEVE VIRGINB. ' 155 

theen Vindot» «iritii (1). Dil xvrm (kto- patum fauw *<*■ '>""• '" «doWmw, "•"'■■"'• <■ 

.,„„„„„„,• /?,„■/„«, S. P<.ra.„v„„ Virginm imamtrant; ui Paprtroel irremn „„„.„, ,-r.r- 

' U„„,„rm <(»<»>' WJW»"»***»» tarrinHIIa rpfctota /'.-1" «d 

7 ' i '/)„• x.v Novmirii Marlynlogio Romono eum mipta, quam aihuc pra nanJtoi /,„/„•„„„, 

„w"n„ /'.„<„ >".■''» «' «■ ''"'"""'" ' """ '■' '"'"' ■ ''"-'•""""■H' l""""" "** 

, ,„• ,„ Oallia. Prmtereo cattoearfl Carfell n Calngero Basilinno. » I „■' ->-„ P 

;,'.,,,•„,■,". S. i>„'""". '"/"" / -"""" s tanka """"■'■ ' 

? ; ;„„,,„„ ,„,.„,•„,„,„ , ,„• F**Mfthi (2) .•«■- .»«<■ '■"'-■"»■ /v.-'"-"'-'"''^. ■ "'" •"''■'■" •■ 

',; ,,„,,:;,,,,/ lantS.l ,, Pora- «auiim M H "' «n '""-; i "■ 

„.,„ ,.„/,„, .„,■„ /," s ■ » w- '« "" * ''■■ '"" ■-'■■'■" ■;"';■ '•■"';";; ' " 

„,„,,,; 1239 ,/„/„-»■ -"-/'"■ - b. ''■'■'■""'■'" x '"""""■ * 1 ' 1 """"- "' :,"'"," '"'";";": 

,,;,.-::-, ,s ,,„„,„ ,'„„,/-„,„,„/..-,- ■ Sod.tati i , 1543«« /.'„//„„-„"-•"-■'■-" 

o ;,; ,„„,„ „ ,„„ „ „■ „/,-,-„ mt ,„ Hrt „■/'-- -,„•""<<-. ■ ' 

„„;„,,,„,«», ,.„,„/,■„„,-■ S « i »" R« ""• "'■"" '■'"' '"";"" 

',,„,„„ ,,„„. ,„,„„-,„ «I ••--" '•-•. />■', -/,„„„,„/. -V,„ / ',„- -■.'. „ 

;.„„„, vZmm Jtri ,„„ „ ■'„ «n •"'"'' "'"""' •'«' » """" ? ma T"! "'" 

,' w , ./„,„ ,/-•„„/,. «6 tac diead *xvm «**■ /„:<— '"■ '■"'"""'"" "'/";""'"""'"'"'" ' 

is-i-i .*— - «f-jsr - ?£i^~E£^--*- ■■ 

ft ,,.,„•,„",'" ."-•"""-'• .^SZTJK.' m r- .-,„„: „ 

'""""• - u ;:''' s ''';;;7;i:,: ;; ;, : 5 i »** .*** 

f„, /,.,/«,. !)""'"""'"• ' ' „,„,„„„„„,„. 16 8 ,„/„„„„,„/„„/«„." '•-'- 
Ma r,ii,UmeaePoraecova,q«*Mar,yre t /- - ^,,,,.,,,,,,,,,,.,,,,, „„ N „„„„,„„,,,„„ 

.•""'. ■"■""'■' "' ' ' ■ '""» "*• ' ;"" ;■; 11,',,, 

** ^'"''""' "'"""• '" "' r 7, ' ,-' „ - /"-'■"■"'■< "■" '■'" ""■'"■ 

mnena, M iu «d .« w "'•''""; '";;;;• ',,„„„ ,„ .,„„, ,„ „, „„ ,„ ,„ ». 

.",""-■''"»""""" ,WS sD f ' ■ ■ , ;,„,„„ /■,„„, „ V • -- ■■ ''■""'•■ 

mlim vi M*ft w*-H« „",•-..•' «-« '" - 22t ,,„.. - ' '-■""'" ■ '"■»' 

.■„//»./.'-"■""./»■' '"■ •»"„■""";""■"'■«>"- "^ ; ,.,,',.,,.„„. /,„„,„„. .-„ „, 

■""".'"""■ ■-»" '■"""' "'■ y '' r "" t" /„.;,;,•,'„,;.„ m m „,•,„.< pa raS cov,.„ ,„ /„„- 

'■„'■„"■'•'■ * """ «> -7' '■'■' s ;■'■ '"";: „ ,;,„ & ««.»««*«< •■•"«"• i < 

hm , "» -" '" ■"'"" « « ■""■ ' ;'" , , „,, „., „„„„„„ ,„/,„„■, ,,,„- v,.„„.-„> 

r -/...• iwtfi »..» s. r,.„,„„„/„ ,,-• , ■■ - ■ ;;'■,„ , 

„• „/""'"■"'■■ - '■■ '■"■;''"""■'" •7"";:;,/ 7 7 , ,■,„„/-, /.„-•„» m m ."",■-■ » 

- ** *■ '"'"'" ,s ;t:i;;-7: ',:,/- S^ «. v-J» - ■** «« 

FfrjO r, M,„'',/r ?«* a)»d ftaw» ^v^ •/'"" l^epodobnrl 

,,.,.,.„, „,,„,, .,„„/-» vno 1M //.-''■'»""- "7 pr 

„,,„„,,„• //„/„■< r,.„„,„ „„■'-. -' ■/ " ■/»■""'"'"" "; 7'" (> P „, l ,„ ,„„„ /■„,„ 

-»**— ';""";;7; 7::::::7:: ir-iS ./7-.„- - 

»»'»» ^ ^- "'■'"""■'" ;" ' „„„ /,„• -'-• "' "■' ' "' '"""""^ ' ■ 

•jamdrt. D. /„ M „"',»' - 1 /»"!'" ! « rf *™ „, A „,„„,,,„.„, ,,,..\,„„„,„ .»„„„„.. V». 

xxv „, o-„,-/„-„. (-. « " """»'»" """";;"";' ; ;,,,,, y „„, s .,„„„,.. sou ,.. 

,„„ -■' / ' ■"' «" - v< """"" 5 "■"' "" „,„ „ ,„,„,, „„„ , ■■ y ' ¥« '■""»■"" - 

3 //„-,,„• S«»c< «•« |M '"'■ '»' »;• '" ""^ s ; v 7J vi ml s^atej., , ,„ ,/„„-. „-',-,-, h 

p„ p ^,„„/ s - / Maa .,„■ ;'"'''■"'/;;; Jj . s „, ,.,, M „,,,,,./„ 

^^•SttiA^ 7w„„/A,-/,-/- .- -»;:;;' 

(>,„/•,„-— ■■/■'•''■'/''" ■ |IA1 ■\ (K '. 1 ' •'■',.„, ,„,„,„„,„ 8eptmb*m n Oc,„/,r,.m („(,„-■/,- -' 

,„„.,„ ,„„„„ „ ;,,,„,„„,„,„ „■„„„„/.,„,■ ■ ARA- .1 ;„„„,„,,, ,„ ,,„ s , 

SCEVtt, -" '-.»' "" '- ' '" ;''"""■ 7 ' , 77„,„: Lm P» km, ■■„»'•■ roliquta 

p v „,,„,„„„ ,„,/„„.„-- - "«■■ " ' "" ' H » c st a // °, r f u H " P rat ore ioh. A ' ** I" 

addo hic «sponder. nomini utr.qne vulgare apud m «. 

Rus.CS „■„„•" Ptt«« • id * St ' f"; PO rtri ^ '"-"^" 

minicam.scil 1 „„|-,ria;sicen.mRutl,en,Fenas Sp -/ 

,„„ „„ „,„„,„.„,". V„,„, 

/„,/,„„„«'.",-„ ,/„/,, / ,/,„„rf.,m«ffrrr- "'" ' ' , .„„„, ,, ■ 

"7r '';:,,-:, 
""■'"""""" '■?"""" SlSS 
Pa , . ■/»«»' ■'"" ' '"""> mm ""^* '" ' * , M Graco-Mosc. 
nlT. to-n- \ I H) u, f 131. 

..„v„. 


quo )58 • AUCTARIUM AD DIEM XIV OCTORRIS. 

f ,i. pi 1 M /■" ' «•» I **■ "75. Jacet .-corruptum sa rum p,g nus u 

mm Lm / t n . i '' uas recii " unt " t; c " m r 

,,.,„,,,„ ,,.. ""■"" ■■ ■■"«-.«• »«J''« *■■'»<*• ?-■"'- Lithuanut t SocietaU 71 u ■"< rii i "/"" / "" "'' ca 
ganctoj a ffiHffce nit cuftm bn «<'" '■''"■" Bo/to»; 
,/,„, „„/«//// Celebrant el Rutheni festnm magni 
ducin fcotiua Eta ise Wladimirii Confessoris; ce- 
lebrantei festum flliorum ejus Borisi et fflebi; 
item P • 'i"" 11 *MKBt Rutheni 

Piatnica, ui bispanice soribam, Piatnic*. Schi- 
matioi plura Sanctofl colnnt, inter illosMicha- 
elamprincipem Czernichoviensem Nimirm hit 
C6 r ,rhi. non obscure Sanctos a eolii schismaticis 
cullot iiscernitab iii quos ei Catholioi honorant t his- 
que PacnBceNennost/ramannumrrai. Yerum pluri- 

hus drinrrps jmlrhil unjiiiiirnlis juissr Soncl.r huic 

honores ea leeia \tu u a catholicis tributos, NuncCuU 
cinium ipsum audiamus % qui Vitei illius tynopsim 
H rx librojam indicato latinam fecit (1). 
txquoSyna- 6 Sanctanoatra Mater Parascevia sen Pra- 
'" ll " xedes, inquit, Banctimonialifl Ternoviensis h 
InmeoAnthologio pr<»prium Officium cum par- 
visetmagnis Ve <'iira Canone et Synaxa- 

pio, .pindest tale : « Hrcc Sancta Parascevn 
nata <-st in Serbia, in oppido Epivatum nuncupa- 
to, quod ss1 prope urbem Cailicratiam. Quum 
veroejufl parentcs.nl D.-um migrassent, ips.-ian- 
gelicam vitam amplecti cupiens, relictis consan- 
nineis, cognatifl e( amicia, omnibusque mundi 
pompis conculoatis, petiit ereroum, in quasolita- 
riam vitam duccns, in corpore agens incorporeos 
(quantum faa es1 homini) Angelos egregie imi- 
tabatur. Nam jejuniia vigiliisque corpusculura 
mortificabat, herbia tantummodo vires rastaura- 
bat, quumtamen hac esca valde modice, idquo 
i.l v.speram, adliibito potu aquae, uterotur. Ci- 
ims enim ejus potusque eranl lacrymea ai liduee- 
,,,,.- orationea. Quum vero rigidum gelu Eriguaque 
iii molestarent forti anirao lianc ipsa raole- 
stiam Bustentabal , et suspiciens in Deum, qui 
C boIus potest inflrmoa corroborare, peraeveran- 
li.un in arduo ritfls instituto ab eo inmiili corde 
implorabat. Sio illustribus ornata virtutibus, 
quum haberet animam ab illecebris mundanis 
i andiaaimam, fruebatur dulci i tum Deo conver- 
satione. Prasoia interea sui obitus. relraquena 
eremum, petiil Constantinopolim , ubi visitatia 
icria templis, redditisque Deo Buiavotis, re- Domine, miserere nobis. Amen. » Hactenus 
meum Synaxarium, ex quocolligo hancnostrara 
Parasceviam vocari a Ruthenis, Bulgaris, Vala- 
chia i a;terisque Slavis rito graeco utentibus Ter- 
em ab urbe Ternovia, ubi ejus corpus 
multo tempore miraculis claruit. Quura vero 
Bulgariaoccupata fuissetaTurcis, tunccredimus 
factam corporis translationem ex urbe Ternovia 
in Valachiam , ibidemque collocatum in urbe 
Jassensi. Bucueque Culcinius. 

7 pr.rirr Synaxarium modo relatum suppetit 
interMss. Decessorum nostrorum collectanea 
Vita S. Parasceves virginis ex Horologio Slavo- 
nico sub anno 1547 Venetiis impresso in latinum 
translata sermonem per P. Fratrem Raphaelem 
Levacovich Croatam Ordinis Minorum de Obser- 
vantia, CUJUS judicium atque examen super inde, 
necnon super auctore ejusdem Euthimio, suo 
tempore benevolus lector habebit. Ita titulus quem 
sux opers ipse prxfixit interpres, nominc tantum 
suo nobis notus : quod vrro promittit judicium at- 
que r.nniirn tam supcr ipsa Vita a se latine versa 
quam super cjus scriplore, si umquam id litteris 
consignarit, certe a nobis nullibi repertum fuil. At- 
tamen quisnam Eulhymius Vilx illius scriplor fuc- 
rit, patci cx hoc altero titulo in ipso Vitx capite 
posito : Vita Venerabilis Matris nostrse Parasce- 
va3, in quam etiam quomodo translata sit Terno- 
vum continetur, conscripta per Euthimium Pa- 
triarcham Ternoviensem. Unde Ternobensium 
prxsulum catalogum, a Michaele Lequien (2) ac 
Jacobo Coleto (3), quoad utrique per emtantia docu- 
mcuta licuit, ordinatum, hoc Eulhymii nomine, 
quoil nciiln corum coijnitum fuit , auijcre posaumus. 
El quandoquidem is Bulijarorum palriarcha Vitnm 
hanc S. Parasceves conscripsit, dum sacr.c hujus 
rclujuix adhuc Ternobi quicsccbant; ac Culcinius 
supra uioiiis uon immcriio xstimat reliquias illas, 
quando liuhjaria a Turns furrat occupata, Jassutm 

fuisse translatas , consequenter videtur concluden- 

dum Enlhijinium Tcniohi sedisse intra illudtcmpo- 

ris intervallum quod in catabgo tam Lequieni quam 
Coleti prxsulilm vacuum estaJoachimo, qui 

lo xiu crcuntc floruit, usque ad Iijnutium, qui, ut 
loquit lut, Concilio Florentino interfuit an- fituiu iiir 

edemm ab 

Euthymio 

i 

anlistite 

compositam, E - - ■ i - i - ■ -^ — — 

>a cst in patriam Callicratiam ; el paulo post no 1439, et Latinaa ac GrsBcea Mcclesise optatis- 

inflrmitate extrema correpta, tradidit bea- Bimam conjunctionem suo assensu comprobavit. 

M.i Bjnmam in manus Dei viventis, a «rao con- Namque Bulgaria in Turcarumprotestatem magna 

eouta est immarceaaibilem coronam. Porro et <•< partejam venerat ab anno saltem 1393, exinde 

saora ejus iipsana Deus miraculia magnificavit : tamen principibus Bulgarorum regiis Valacln 

u.im quicumque anergumani variisque morbis adhuctcu, re pergentibus adannumusque 1462 ( l) : 

detenti ad ajus Looulum accedebant, omnea libe- quorum quidem princi\ um cura verisimile est cor- 

rationumcurationumquej consequebantur. pusSan rcarum manus incide- 

lliuc posl loiigum tcmporis Spatium translatum rct, Tcmobo Jassium fuissc avcitum. 

esf Bolemniter sacrum thaumaturgea monialia 8 Vites ab Butkumio patriareha scriptee, quam 

corpua CaUioratia scu Epivato sua patriaad ce- exlatina Raphaelis Levacovich interpretatione, uti 

e urbem Ternoviam, ibidemque jam supra dictum est, hicedemus, prxfixx sunt vo- 

\\) Apud \ ' N II. P UOel ieqq. 

clt tom. V, p. 130 et seqq. 

ces ; ::U- 

Quiori DE S. PARASCBVE VIROINl ' U 

Renedicite, Pater. Hinc inferre licei eam so- bMut dainde ab Tsidoro ac subsecutis metropoUtu I> 
A Lt ' ' .' ' .,,, (ilt . fata s. Parascevea fntar Kijom liisque Ruttut Auctroiii pretuitfou 

Zaofficia legi consuevisse ; quod sl flH Gr * CM nim *«<«*■ / - fl "" fl »»'' * """"- 

itn«0.emnt.a.tou</ieri mo»«t, bwiu flnno 1419, auuni vi 

, ifi , rt . w , M addiem stantiensi ad sedsm suan, i tomannc 

^°n wdm ^ris ic&i praler Synaxarium ie S. Nico- 1 118, guo 

] ,,„„ r ono ior extat Sancti eju* in sua • randam instuuerat S Paraaee- 

r- m 7it fl cui i Wdyuffov, n*«ppr*mt«itar, Quod ve I 

. ^fltor ex quo fonte Euthymius hauserit qum ante id tempus uel certe mterit - 

) lil!iunhlls ac virtutibus S. Parascevea Merit daverai : ./«<"" ^'""'» '"'< r P»«d 

_ mdavil hmc equidem fontem non alium eue ar- Sanctorum liuti nset PiUpjnu 

bUror Q ulm grzcam S i* ta Moorapfttatn i BmWm S«raW (6), *. ea me fluod itl 

dfocono condnnotfl- ;u« « »fu*a.o»u pa- ■ catholico Sanct* . u/tor, int inler popu/. 

^arr/a-C^./^M.r./^n^TVs/^.rv./Mv/n.o- suoi scnptore compostta. Tnterim, hcet ipsum lUud 

ZL Balsamon in scholio ad canonem lx.ii Con- Gfreaorii optu nobU desit, UUus tamen mentm 

cilHauinirsexti (1) : Sanctissimua ille patriarcha fecisse juuerit, ul nooum inde argumentum ftaO. 

dominus Nicolaiia Muzalon, inveniena Vitam S. mns S. Pai "fti Ui «, 

Parasceves qu* in regione Callicratia colitur, a etiam (ut rtum. 5 ,a* dktum fuU) p caiAoltCM 

quodam vicano inepte et angelica Sancfc >n- cfeciaelicum cufcum ,«,w ceneecutam. 

versatione in.ligne compositam, oam juaait i 
mandari. et diacono illi Basilico mandavit ut vi- 

B tam ejus Deo gratam conscriberet. Atqui 2Vtco- § II. .Elas Sanct.i' ; lOCUB ii..lml...is, B 

laus thronnm patriarchkum occupavit a mense De- obitus ac sqmlturae. 
Mmbri anni 1147 wgilf ad Martii exitum aut 

ff^^^JE-tr*-! p* — * ■ ■;]-"'■ '- 

t ;,,v, 1( . aieoue vi,x ao ea »C* m ft I «* ■ •- "" *-» <""'"■ ^*«J» 

;,„,„,,,„„„„ l „„. fum patriarch* «m- sow. fn -»™ — '« /"" ' "' '""' •* ' 

^jr-S^-i^-f-., r . r',.-;:;';;';;;;::;",";;;":;:',:'":;" 

o A/iM». m/«/ j .m/oi S Parasceves biographos ad annura mundt 6701 (GftrWi IMWJ "/•"■ «/ 

asw ,„.;,;' ^iti 1. n •"'«*► iw^ d.^ . **.»h ■ ' ;:';'" 

Bulgvrus, mgaun M ,,„.,„„ 

srit^ ,'."' :;:;;:: 

Geraumo Vladimmen*, Sebaetiane WmJ ■ ■« 7 „,, ,, ,„,„„ , 

-r— cperaatquei ■""'■"• " 

m» ******* '■'- ;■ ;' J „ M am 

-"■"■- ■"'•■'""''""' ;; ■; JfS 

mtmmu.mmmmmrm* ,,'■',■■"■■■'" ' 

i4i« «b. fiw* ."; " ,, ,. 

■■■:"""■■ n-w '"■'" ■ """•"'""'■' ; ; ESTiir m u »■•"•' 

,,„o,w„„ B »tej B ««. fA •" «- *-• ' . " " -, 4 „.„ s „, . ,,, 

'■,"■•'■••,•'/■■'"•'■"•'"'■' ■'•""•'";" ."• ,. ■*»* 

,,,/„„„/„ n,„, «.»«««■ '• '",,,,,,,,, „.,., 

mmmkmtt /■'"■• '"' C °Z 

,-'■■■ ■"""■»'""""» '""';"'■ j;.; 

,„. .,„„,•«. t .,, ■","•" cenco>d,x M- ip..w &• ra 

,„,„,,. ( 6) Bey.r.g. xur Ro«i.cl..n Kircb.njMChi.hu., tom. I. 

(i) Apod B«.regi t**e*. Ojyon, tom. I, r ".. ^^»,, « 

Jgj * ,„,.,.,„., 

.„..,cr„,o,V,„. 

len und Rusaland. p. 4/ et s. nanrfam 


i/,„, 
epUcopui, li B AUCTARIUM AD DIEM XIV OCTOBRIS. 
, , , ,„.„ ,„„„,,. Chrt ■«"" ! Meminde aUqitam S. Parasceva 

"""' '"" " ',';'■ ,.„,,„ ,«i tavMrt ' I *hactenuedictti 

" ' ■ ■' ' '""''* '" '.'"" „„„„, „,,„ tcelm Cerulari», , ■ ,„'. (.< abeo 

»""■ M ^ X ''"'?, , I,; /'-' Ifuitpostie patriarchatu 

***** ■'" ; ■'■" , bit. L -» 1053. AWia 

*■* , ' 1 " 1 "- ■'"■ ' „„, PhoUi altera ejeel ., (M«m8M m*0- od 

n: : ;:;;,;:;,::;;" ;, ,:: ; L» ^i*.. *-*■**.* 

'■■■■ ■ '"■ """;,,, :„, 3) Mri pu """ *■ /v "-' s " c - 

«iWHW" ''"''"' '"" ■ . ■ ^^nclio.ulStiltingucnoeterinDUm- 

;::;:;;:;,;:';:::;' SW ■r.sr* r: 

.-„,:„.,,.,".'- m.aigueet probta abAMu, argjmjntan 

,,,,,, constat. eum 9» A 2?«*««* «to*h atque mentaU, per- 

::;;,:,:: ; ,..■,,„., ,- ,«■<, ^VT^^Z 

Cerulartihal , ubi ,,.„',",,.."' '^^"t'^ 

' . . , ,„,,„„ obsetvat Allatms (9), lonft fuere ul totum 

^tnm» ****** ■* ,rpus a LaHnaav^erent e^ 

,/„ ," Lrpreie Lequieno, exomatur . gerentque. Q brem *m» B. Parasceve alU 

,,„,,., Lykquispi, piscopush iprocul g«am«<u «h» annum 10o3 ,,/«« ;W^ « M/ ,- 

' „ .Y.vim.i homo quidem exter , ,retur t tamen ne ideo quidem extra unitatem et 

„, necie, Bin intus b] taretur, Ingdni vel pacem Ecclesi* obiUse dicenda foret. 

,„.,„ ani.no veredivinus.quiper •toriesolum 11 De loco nataU Sanct* apud Synaxmsten Nataerai 

,„ ,„;,„„, viveret. Deo totni addictus, magna3 supra (num. C) exCulcinio allegatum stc legtmus: 

, ■ , im:i . ,„„„,,,„,, Be d myaterii quoque spectator Hfflc S. Parascevia nata est in Servia, in oppido 

vil ., 1IM| ,|,., ,elu1 admirabilis illeJacob, Kpivatum nuncupato, quod est prope urbem Ul- 

ab omni circumforensi sese actione et commercio licratiam ; dein : Regressa est m patnam Calh- 

abstralieni divin iruin rmm, -lix in- eximiequc cratiam; demum -. Translatum est... corpus Cal- 

,,„,,,,, .„„„, ,„, nomen Euthymio erat. Post licratia seu Epivato sua patria ad celebrem Bul- 

nonn ,//,, interjectis, qu* prxtermitto, ad Mi- gariffl urbem Ternoviam. Prima inter has phrases 

chaelit commendationem inde deveniens, ait Ilnic duo videtur loca distinguere, secunda vero et tertia 

uli Euthymio divinus noster et ma- unum locum binominem fuisse innuunt. Theodorus 

nll !,,,,.,. eQ rjevim animi illecebraquee Balsamon, cujus item verba antea attulimus (num. 

,„,, ,,. r i„ efferri posset. Ad qus <•■ rba recte Le- 8): in regione Callicratia, bv 7.. 7/ ..v; ? o r^ KaXXt- 

quienus animadvertil : Quffl bic postremo l<>co xp*T6i«, Sanctam cultam fuisse asseverat. Eulhy- 

;i, r , B ubdil, Innuunt proraus Cerularium Bu- mius virginU biographus tradil $am patriam habuis- 

thymio Olim failliliari-m fuisse. Qn»d si ita est, se Kpivatos, adeo<ine i„ ipso ore SaneLe post mor- 
liq Ue i n U0 circiter tempore Euthymim floruerit, tem suam apparentis illa ponii verba : Patria mea 

hfflc est Epivati nuncupata, et ibidem in ecclesia 

MimtorumApostolorumcorpusejusconditumcongruo- 

quedeinceps honore habilum fuissetradit, quin Calli- 

cratiffl uspiam meminerit. Tandem in Officio eccle- 

siastico decantari a Ruthenis in honorem S. Para- F 

sceves soUle neutiquam de Epivatis, bene vero de 

Callicratia agitur, ut nobis testatus est R. P. Jo- 

annes Xaverius Gagarin S. J-, qui ipsa Rutheno- 

rum Mensa hac super re consuluit. Notandum au- 

tem est Men.eonim volumina, quihus Sanctorum 

Officia apud Ruthenos continentur, diversa esse a 

Prologo sen Synaxarista, qui Vitas Sanctorum fn- 

tra Officia prxlegendas exhibet; dum ea 'juihus Grx- quandoquidem Cerularius anno L040 00 conjuratio- 
nm adversut Michaelem Paphlagonemimperatorem 
n , monasterium detrusus, trienniopostsubConstan' 
tino Monomacho pairiarc/iatwfji adeptus est, quem 
„,i annum usque 1058 tenuit. Neque tamen prorsus 
atate pares videntur fuUse Eulhymius ei Michael, 
sed ///<• illo junior . etenim Psellus fattdafortaw il- 
him quam diximus orationem in Michaelem subhu- 
jut successore Constantino Lichude ( ,; ), ac proin in> 
/c/ quadriennium posl Michaelis mortem, pronun- 
lians, Euthymium perhibrt tamquam tempore ah- 

quautum jtun I patU fttflCtUfTl 

^ispateuei, inautens, vu rripp^w iroXu r,.; /a,V /.• r ' • rr - " • 

d mpparem fui Ificans. ct ntmc utunfur Menxa OfficiU simul et SynaxariU 

I //,/,' eijuiilem COttfi 80 }<artem vit.r Eur eonstant. 

ihymii satis magnam pertinuisse ad saculum \. a«- 15 Eslne igitur Sanctas nostrat patrta Epivati in ^ 1 '' 1 '^,''' 1 

tamen eum sm u.i \i inttto aKottol a rte annos su- an potius Callicratia appellanda f Equidem, quoad 

;.,•;•/■; ■ \ ,-quf im proluibil iter idt in ,1 '. S l',ir.i- investtgando potUl, utrumque uomeu reele 

sceve, Cttjtw froter ille fuit, dixerimus. u$u\ opinor, prout modo exponam. De 

13 Jam vero, hisci ■ is, nemtnem arbitror Cal.tcrafta mentiofit a S. Theophane in Chrono- 

[ut Euthymio Cerularii amicitiam eo nomine graphiasequentibusverbis (10) :Toi x- 

•"• iini vi rtai quod mUer U patriarcha schimatU <7t/ico; aaa TeppMvov ro-3 nevdepoiS etutov dq K«X*" 

Paotiani inetauralor tandem exstiterit; ae multo Kp&reiav xuwn/srouyrog »j. r. /., qum inHUl ■ ante 
ma '/. 1 l I 11.1 rl U . 

Catal i Blb t. ll.p. S 19, 

! \ iom. i. i 

Q. 11. id .". 1071, num, u\ 
i n, cap. \u • ii 

(10) T. iu. Bonn. 1839. Miscella DE S. PARASCBVE VIRGINl " 159 

A xella (M ita laHne sonant .- Filio imperatoris gendaesl Bssc Sancta Parascc\ia uata aa1 In 

(Mauricii Theodosio una cura Germano socero Thracia vel in Imperio; pora uaro r m 

suo apud Callicratiam venationes exercente, etc. {)< '. euod Stovo tcripf ori pi 

Porroeamdem venatiom m memoram Theophylactus probabilc est t ita fsratonuerH I 9 Bm6or$ 

Simocatta (2) Aonc nomint CallicratLr apponit cto- ' p • -K noc 

rioaltoncm • \ >.o: yap -vJ ren fattoc, aoVos, X(av osl, in looo Bpivato ouncupatc regionia Buburba- 
r - i: ._,_ ;- ;, Regio ante urbem tctitcel nas CaUicrtftio. Qua adidbita.beneom- 

Constantinopolim I hmc est, perquam, ut verbo di- nia componuntur. 

cani, amcena. Atiunde habemus JBpivatum ■ 17 ^ataU solo Sancta, anlioua, vala- jMei 

£,,„,„,, Em_cer6vauJ i- - dteicre- diril, otonc tn sremum m 

didcrim vicum ThracUt esse non procul Constanti* divinii unice vacatut pit; donec poti multot 

nopoli. Narrai enim Qeorgiut \\ heler 'm suo Iti- annos, ccelUus admonita de instanti obitu, Constan- 
nerario (3) se navigio Heraclea profectum, tnde HnopoHm ad visitanda templa % ac mox Epivato» m 
Selymbriam attigisse, tum longiut progresso pluret poAriam ntUit\ ibique mortalem vitam oum imnmr- 
vicos hortis, vineit prxdiitque voluptariit lusurian- tali feliciter commutavit, popularibut suit tum qui- 
, ( ,s in conspectum venisse, quorum uni nomen Piva- dem ignota, si vera narret biographus, sed aliquam* 
dis; nuod pro Epivatia corrupte dictum quit duW- diu posl non Hne prodigiit manifestata, Sant quvm 
tetfFtperinde sentiendum estdenomine Bevados, post diuturnam abtentiam rec 
quo it oicut Propontidi adjacens in Mappa Qntciat 1 m ■■. qu enam ei unde esset, latuitte, haud tti <lif- 
a Guilielmo Delisle delineata designatur Denique fuHliut credUu quam quod de 88. iuaHoaoJoanne 
in Mappa 62 Atlantit Spruneriani \ l)duplez ejus- Calybita feruni historis, eot vel tuit parenlioui 
B dem loci notatur appeUatio Epibaton ct Bivados, m fuisse peregrinos. Postquam vero sanetitas ejut E 

ac titUt HliUS statnitur ad oram ProponHdu ct Pt- divinitUS fonofttit, tcrra /. • wut, Btett 

pam dcrtnnn fiuminis Athyrss, quem Qrxci reccn- eceusia honorifke colloeata, Epivatit fm 

uores Thtxu vipov, id esi, Dulcem aquara. ooctfo- sscula seoundum calculum nottrum permatueruni . 

runt (5). Hujus ripst sinistrx, ut Mappa 61 Spru- </'"' tpatio »lapsa 4 Ternobum BuU 

ncri ostcndit, apposita erat Athyra civitOS, OUflffl a fforil, OfflttS to&A postmodum Jotsium. Dt utraquc 

JusHniano cisternii instructam atque instauratam illa translaHone paragrapho tequenH agendum. 
fuisse docet Procopius (6); cam^Mc Nicephorut 

Callittut tuburbium regiei civitatis. nooiaxem rifa _ 

ff tos, nuncupat (7). Ucel a ConstanHnopoli duUi § III. Translatio COrpor.s S. Parasruves 
decem vci ampiius leucis, rwn duabus tantam, ut j n Bulgariam, deinde in Moldobla- 
opinatus fuit Petrut UQulreman (8). ehiain. 

\onii 16 Qnocirca sic existinw, tractum suhurlmvum, 

fififfiSft Cttt nomen Callicratia eral, juxta Propontidem sa- 

' ttslatepatuissatautpturaoppidavicosauecape- rprnobu. vel TemolmilD I nnobusve . Iftquii 1 j 

ret quorum e numero fuerit Epivatum sive Epi- I Lequien (9), Mceaiffl infenon 

vaH Atque hinc facile intelligitur qua raHone S. garorura in regionea c, Danuviuni one 

Parasceve el Epivatis el in Callicratia nata fuuse recentior, ad Escanum seu Jatra... lluvmm hnu.I 

dici vcre queat ■ sed simul deprehenditur erram procul ab Haemo monte posita, atque on.niu... .1 

Sunaxaristen Ruthenum. qui Callkratiam urbera lius regionia munitiaaima, quam Bulgarl 

frusepronunciavitEpivatooppido vicinam • ipsim ditionia suss regian. fecerun.. ,-x .,.,, 1 

' cmm htll . vitium ,,,, uun Culcinu, siquidcm lnc iraperator. Bulgaricida cognom.na.u , magnam 

C .sr.acteoontco luMi verbu ad amussim raprswm- illius tractus quem in Macedonia ncimaqne fro 

tavit ut ccrtior factus fui a R. P. Ga.jarm. Insn vinciia By/antino impeno «q - 

F r mont/cclttm mI fkata ta oomtna Serbia pro cepit. Quum ita. ^chnda bou Jnatimai 

Thraciattcttrpolo .- ntst forta^ " loco mimitut Bulgarid regniantea caput fmssei. , - 1 I 

SC rip| fl (ttcrtl vox Tsarstvie (nttnc ri 1 Tsarst- atantinopolitanii recuperal i.Bul 

vo) M o.ir Kororri oltCHjtts errore deformata sit. nobum saitem Buara eadem quoque jura inh 

fefap. L t,x « Taar, gui httntai gr*co [3— qum res ecclesias, ibera ,olu 

"quYpollet, dcrivatnr, ac proinde Imperium signiflr runt. ac Tcrnobi pontiflcem a, I K«lo 

ZspeciatimautemByLtinumimpenumaba^ omatui ./anUn. et ^Achxjdenw juri . ,. ■ 

nquisSlavis propter exuUentiam Taaratvie dtctom ne tmmunam aaaa ; quod qnl leni ab bmoonbo 

ftttsM e.r eo liquetquod ipsi urbi Bij.antio nonun Papa III inatitirtum eat. Nempe *™+"» 

Taaregrad, U<al .Sfe ^W, urba regia, ,ro- Jo 1 pH Cri m*«* •*« ; 

Jrism' I- frammAsanieacP 

nmeamoU voce Sevhiu perperam Synaxario S. ch, ,1 < < ■■««* 

Pa^aTcevea inlr«co aita /ttdicioocrmtllo. 2k, commttntoncm otetta m *- ■" 

STwaU- pttloprtmomo-i- f^« I— ^ ' 

c^— ' UlfuU,tnHrqum et ,egem , <■• mtcium, 

datioie indigL Prior um iUiut part Ua u- pluribut ab anno 1199 ab annum usgue 1204 ultro 

; 

: ' i..in «r Golha cilreque D 160 • AUCTAUI.M AD DIF.M XIV 0CTOBRIS. ^ ^ ^ ^ ^ 

A etlroque mittit el aeeeptU epUtoti ae UgatUmlbue, Hceneie de- 

convenit u, rex ehryiobuUe « — f™ '<""'""" '"'"/",;, , _ „. //,.„.„„ hortatuOre- 

/,•„„,„„., Stdh ■.„<>•„' ,„•'•'«'"«■ '■'" ' /v Bulgariam imiadere parantibut et BaUuU 

,v„„,„„„ Pmtifea n mgnia coro- g ^ ^ ^ „,,,.,.,,„ ,„,,,,„,„,„,., „ 

,„„„,., ,,,.,,„•«*, <__•<„"" '■'••<"" " ' ( " y| , ..„■»../.■'««'»'»''"' 

,/„,■„• (ntignito ad rege „•„"■ "' '"' " ' . ,.„„. ,,„„„, „„„ moUire _-_■_. 

i Ternobenm MepU •• ■' ^^ .,„,.„ ,_„, ,. ,,„, ,„,,,.,,„„ ,,,„ „,.„», ex 

<« ■ /" " " ; ■ ""' '"', ",1 „„, __*_*_. '«■ teUmate oMerit, </„„- 

'-'"<■<" •■> '■■ , „„ .;:, ...... „,„„/„,„ ,.„,/,„„. ^»«(10).^««»^»,*«. 

,/ •••"« /■■••<'<"/" "'"'"" ' ■ „,„„„„,,, 1241 „/,.Mll),„(- «-1245(12). 

rm ,„,,,„,„„ ,,■„•„• ' I <"""<■ '""/'" *' 2() Bm ______ ,.„„,„„.,., s. P.„-ascev_ ad «r P «,s«„. 

,.,, Simmiu, **^Wjr'~ BigMim Ternobum urbem pmfanda. _«___«, M ul ex iie 

(2), •<•'•/ ■ '■'/"»■ ■■""" " ' ' ,„.„,,„,„,,,,„ „,„„■,,„,„ ,„„„,„„, qua illa tramlalio 

'•';;;:::;; '• "■■"<<'« •''■'""""'-' - 

'«"'"■■■ "■"-" /"""'"' "; ,„ ,' ,, „/„,/ ».■_, „< «- -»•*■ **- 

«/',„ ' <'<• '»"'<■ '■•'■" s "'""'""" ' ''"'" "",' „ „„„,, „„,„„„„ ,,,.,„ ./„,„ „■„, iUud primum evi- 

- ■ •'<<■"«'■"< "■"" " '' ""' ' ,,,,,,, , te emvekaKaltnda. 

, < - '""'• "' " <'""""'"'"' """" '" ;'.,„,,„,,,„„ iraameaUegata (km. 

■' " ' '"""";;:„;" ;;'";. ;:;:;„: JSi-i-U--*-*- 

«* " '""""" """""" ' „!;„„, „,„„„,„/„, fuUtt anne m___ 6701, gui 

,<<<"'"'' ( 4 )- ,..._. i.nr; fi.i, r/„,\/, .ummUW.idimesubregcJoanneAsa- 

NiiJta pl inimiceegerit in Latinos Constantmopolim ns. Lu """< ,,. /( , m mt6 m . 

AiantsregU ' ___ ,.,..„„/,, „«,•/,■»/« /«»/«■ accupan- Joanmcto sermo Mc esseu m u .»« l-: -"'/—/- "|/ '" """""''^ / "' / '.'" """ '" "' ' r i95 Btt[ , flris imperavit; qui vero proprie 

, (R\ insumaueadtoBaldMnumimperatoremca- num HJo uuiganx /mp , -/ r r 

r£^^::':~ 

£»fe-_ss___ ^'sas^SSS 

„,,,„.,. al i ,,.,„„.,••■• ,/,•„/,■„.■'••..' ', OrM '175 a„„« _wC*--«-«*iW«_-«01 

' , . ; ,:.„„„„. ,„/./ » /'■„"■'■ ■«/'"/«"■«"^ i— ■" 7 m " terofl ' A — s 

" :,,„„, ,.,,„,,„„,„,„./„,,■,•„,/„„,. ni„si 1 ,s ( .„, 1 num,«,n„l 1 cond 1 t 1 6701cumannoa 

,„.,■ ,,,„„ ,„ ,„<.,„« <' H-Wt* """""' 1175 eo^o-aentjqms,™ 

,,,,„„, ',. , ,„,• ,„„■ ■ ,„', „""•„< _-*■ i» toorit. insign.tcr _«_ : nam annu, 

„„., ,<„/„„ ,,„„/, '•„, „•■'«<( »"/'" »le °rl„s '"' reapondet anno Chnet. non 

,,„;„,. , ,■/„.,,„/,„■ / ■<■•„'. <", •",«•■ «<' i ' ■•'" -'• ' ''" : '" j nrta — m cT 

.,„„„„„ ,,,/„., „•„,,„ „, ", b _*- Mo^chorumqne supputan.h rat.onem qu , Chr, 

„ „., Z U« ' 18S6, ,,„ ..„■•••„/•■• •<«. stum„at„ 1 „vol„„ta„„omu„ lll 5508.C ra d,to m 

„•,,,,„,„,„ /•.„, /\ ' , «"".'<■"'. •■""■■'■ ""'"' <•""»';'.;•<<''';;■''';'"•-'";■«<■ F 

, „ fff ' /•„. ,<■ |M__ ■/"«'■"" -/>""<""■■'»" (14) »' „ "'"^™; 

', ., „ ,„„„., ,„„ ,„.„„ •■„ • "„■«'.■<"<• '» <•' * '"' ''""" » , 7 ": A "" t """' ' '"*_' 

,„ ,„ ,•„„,„„„„„„./,/ ,„./<•„„• /".■,'..«•" ■«""""■ " •':•-';■ ■;;■"'""'""' '."""'" 

„„.,„. ,„ /„, ■ ,„.■/. / /<„„.„„, «-_. /'■- '■ •-'■-'-'"• ■ ■ "" ■ « 01 '"":";'"■ ' vs "'":; 

„„,, ,. „ '.■„■„„„„ a «' '<■„„"" -"<■'<■' '•"'■.'■"■ ll7r ' : rTTTi^TS __" 

„,„ ,,.,„■ /„/.„ i „„'.■ ,.■■"."«. '■"'" " : " ""'"'" '«'•«'',■;.«'-'«''""'-?;"';;.• 

„„„,/ ,„„ ,. „, N„,„„ '««„■„ <' /«■«/<«- ■'■"'"• ''•■'""■""■ ,'" " »*_!__" 

„,„,„„ d „„ i ■ i i *• .■'"» «"•"" "'"■""'■'■• '""" :'•"'" ; " ""/"'■' 

.„„„,, 7-,„„„ /, „„.„„„" /<«< -/"■■"""' *■»»" "''■'■'"'"'" '''"'" '"'"" 

„„„„„„„„,„„ „.,„,„/,„„./ '•„„„■.', „ ■ '■""""•• , . .... . „„,,„„„,■,■ 

V „„„„„ „,„„ „„,„. „•/■„„ Terno- 21 S '' <" •«' ,<«'«.«''" /""'" '" '<■■';■'"""" _____ 

.. . .,,.,„,- . ,„„.„„„,„„„„ ,.„„,/,„„„/„ •< *■«".!/""' „.„'«'"«'■' /'-« »»-'»™<» ''"'"■"■'""' '"" 0p .i i.„" \ , p i • ■ ■ • M_q. 

0p dt., i.mu. vin, p -li , „ „ 

H i i\ III. tradull. de lolwmftnd, 

. |,l, M,,V ,1 UII, I 

Bruioll i 

, , ■ i p i ro 1 1 ■■ qa 

populorum oiio 

DOu- 
,„,,, _U_haud, lhsi. 

V lib. xi, p. i 
,,,„,, Baudouin de • - JD el 

sdit. Bonn. 1831 , el -•", .i Acta Sanotornm Oc- 

lom l. | "'in- 

;8et seqq. 
- 
(10)ColoV i. ; Raynaldus, Annal. 

• „11 19 16 el seqq. 

at . part. i, p. 320. 

(13) Op. oit tom. V,p 282. 

Ruth-n, l»ari. n, p. t07. apu<l A_- 

IG3. 
(15 X I est B amto, «1 [*■ 
delnr DE S. r.vi:.\SCE\T. VIROINE. ' 161 

temnaSanctm Temobum devenuu «u» Jttnnt S&Ituq* rmtoe«tfam«lo«pa«io.g«eJ D 

Lnil fiUo : V '•'''"'' #" <"">">"■ "^" "" A '"" ''"" """'""" ""'"'"" '"'"'"" tZuT 

«LmV/tamfo. non detormtaal, at eidelur t«- wpiwri»" « /-•"<„ 

1,„ ,,- „'„,„'„ «fe» «pt. .alfa colKji po..r. JVom «ita.o«d nojni illta. Inftta, «* «uttu. 

S n< ,„„'„ »»»'' ">""""■'' "'"'"'■ '" ''■ ** Ml y """" S - "' ''"'"'" ■ ■''""' '' 

,„,,„„„ „, reltafone commend la „<■,„•• «M- Itafrent **» «1«««» 0«eo. i »«. <»'<> 

ST« MM i«M«l »'»•"<• >}«* i» ptatttndi, S. P *« 

„„,„ ,, , I pr« H If !a« ' ■ '■' '"■''■ '""' ' 

„„„ , tiu, habtndn, «ol, „„ rerum .„„/, ,„„„•,„ .-,., ina. I w polu, •;"»»/»•• 

; „ ,, ,„„ ,-,,. .1 crtdtr, pnmnm «.. e* « Bb. »»< ■ ' 

t £„/,;,;,■« „„/,„.• m <"•'-•" /'"'/-', ■" f'"' ""■"• • ■■ ;'"" "'■'"""" 

mZtHm dicta *jm rtpet memorot 7o« m Athyra. , I ffptaati. aWn««n , N»"Pritfam 

Zm» mullta UpLm» r. S rounpo- notavta, "'" ' '"'""< 

;',,/,,,,,/,..'',»,/"/'..-«"■ *.«* (2) ;•"""''; 

,., raM « feM fp,„ma«e «d.o uraam fW H «unt, .1 «fc In I trginf. iW «pult* ... <»,- 

;::;,:,, ,::,:,,.: **++** , « , »»«* 

; „,/„„' „„,,,V, .S.Para- rati «Sy» 

,„„ pr»luten.«n, «utoocrum l/>«««urum tfpfootu , 

rarnal //„„". „"" •*•*■* ""'"";' J"£ ££ , I„„„ ,«.< 

**- P"" "'"' ip ' " " ' , ' " /„„„„, *««, »p«d /,",' 

^M=tg:s ..... ,. :; 

--r;;::;:r=::r:;'-: ::;::: ;:•;•:;::::;!::::;;:■ r:::::/: 

,//„.,„„,<„,„-'"«' Jaan»» A';»»»''';' ^ ,, ,,,,,,„,,,v r ,,,„,M,S.n,-" 

*• : ",;';;;, :::::;;" 'STSJiK • * -5 ■- r^Si 

wwrpui S. 1 arasoeTea ParasceTea in %n«««rf. .< tT«I«nd«rio RutAarw 

'"-'""" *r :T;7lCr *-« ( " ff * B;M 

»„"" "»" ■'"'"'" '""'' ''' " ' , • , „„,.,,, „, ,,,,,, ,.„ modo tanuimu., i 

pao. o /-» •■'"'-""'" '"'"' "'^." ,.,„„„., no.tr. oon/lr, '■ H : *• 

M pontifict rtditrat Bmm ^^SZ ''•'•■ """'" -""" """""""' '""'"'"" ^ "' ' 

":"'""";"""""::::; :,:"':, :;:,;:" s« ■/ ^ 

1235; <l <",»" 1237 '"'"'"'; "' -,■,,.„,,„.„. „ ,", 

l::;::;,: ;;. ::t::z'z : 

•»"■"""- ' '- '::;;;"::•:;/,;;:;,".:"' "":::::/„,,.,/,.' .—. «-/•»-. s 

,.„,,,„,. „,, s( „, ouomtnw ..„""»< y '" '"'" ' . „,„, 

nh »"•■'■/"•"■ •.'"-•'"'■■'""""'"'"•":; ' ,.- 

nuA i ■ ■■"«««'» -»« r j "r"' 

,„„/,•",,,.'.,» „,,,■...','.''.■'•."".■'/"»';""'"'"•; ■;",,„„„, 

,«o t«mon id. ',//,.» <•«'«.■'■'' •■ "»■- «-" a :: ,„: 

„„,/, j ,— "«^f-iJTT 

,,,,,,„,,„,,,,,.//,, ..",/,.»< "■'•"" 

ttmpu, «nno 1236 .„<„ i v„ r«, •*»» - S- „ 

,„■,/..,'.,',.,'."'»"-'■'"'•■ ■ '"'"'"" ;.; 

?„■, • /••■'""""■'"' '"""•""" :;'.',',,, , >,,/,,„,,, /, 

/'„„•» i /■■«-»"•„'"•'•"-■' / " / "":;."'' ;. . 

cepa.tad.ot ,„„„ nsr, ,„, 7 .„ /','•• ,,,„ 

dum/u. ■ » .<.'„, ,.'«»< «"»»-""" '"' '" /mlli „ ! „ 

merart ,,,/.,„„„ ,/„ „« ',../»»„ •/ "•' "™" „•,,,., in 

''•'-<"" ■""'","' ";•;:; ;,;;; 

mori '■ '<-'"»" 

B „,,„ ,„„,/,/'„ •/•, »"'-'" '""";"";; 

nnnttam 1237 M A««. IWum cum adducl 

ioltau otridonti «Uolum »>«• 

vil. «00 ( J )' ^0, " "•"" 

(!>• ,,W. Huon. 1835 

' "" . vt nctahru 22 Ir«- 

A(J . ,c/on.m «wtemontum. - Auotanu» t. 1 1 0*»n.- /„• lum '" 
Uoldn bla 
chiam ievt 
< tum fuit, B tbidemqut . AUCTARIUM AD DIEM XIV OCTOBRIS. 

sntiaiieridieebantur.scrip.nnLithuania., ,i, ^£* ££S£Z£ ° 
b* aB P.Ad Warelkowicz.ineaden, j^£«~ -*^ 

^T, ;;:;;;;;:- «*> * . !-*■#- 

^raessequsjam ta ■■■„,, ; ^J ^ ( ? la aud it : de 

liHtr ■ '/"' ' J ' ' ' i cuiusvitaDece vres nostri multa collegerunt, qu* t 

hucessejamantea dm | i. ty* lw IV ; t aifficill i mum foturum sit aliquid solidsa verosi- • 

*** " '" ' '""i' v ... imi vidi aut etiam mUitudinis ex tanta caligine prudenter ratioci- 

""' ,1I,II;I ' ! ^rala- ntmdoeMceTB.Sedhocaddiem^Novembrisco- 

a f vi ' San f, iisesl nan*«, ,»«« Q ■ >dam«, S.Parasce- 

cb,ceVl wsXrV^Sancta tari tai* W». « nihilcum 

r naster ; mii l 'r , — ■ &**■*««•* ,«.< 11«^^*«— 

SS^^S.'* 1 iUiu8fe - •—" t* "'-""-^ 

r,,,;,,,,,,, , ..,,..,„■■■ ;.,,,.,-,■...,,,. ******* >*«% «.^^^- 

:-sts» "C ,.,,,,.,,„,,.,,„ 

,, 1; „!,,„•.. Basilitano, probabile 1829 inito, Moldavia, pe leacValachtaTum* rexit 

;, , Gr*ci onitiR Ec imperii ^ropem ,a i "« "«-«-* E 

,. v „h., bainclm , obductam huc fidudarii juris specie abeopsndeat, etquetru 

„ ^ • 1, i ,„„,,. an seri licto axamit butaria manserit. Propriis nunc aUtur legibus, et 

Erovetex. tum i» C m \ Qlossariis mto d^otarumelectionemmagnatescivtumqueprimores 

„ .;„,„,,)• bic variare del , quod memoria m vindicant t comprobandam tamen non solum a 

id ,.,,'„,,,„ Altffl i: « estcorpus: totum non Sultuno, rerum etiam a Russiarum autocratore.qui 

,,„ ,,„„ coUo et pedibua vidi facies dit « Moldoblachicas suo tutatur pr*sidio. Jas- 

, ,.," . ' ^1 lia partea ibi sint, amrma., ,„„„, ,/,,„/„■ Moldavorum atque archieptscopt se- 

udfl0 Ve8t itae.tpretio8i8indumenti8more d«, nuperh incendiis, bcllis, pestilenHis alnsque 

inill n(i 1,1,1 pretiosas res acu pictas, calamitatibus non parum dimi nutum atque ex pnstt- 

,„„,,.,„ annulos pretioso Votivaa tabellas no splendore collapsum. in prssentia relevan et po- 

i„in»l.„.o , |,..1:»viiiullas.quia. DUlla COU- puli frcqucntiacrr, ,n rnlrtur (2). Quu nn.rrn slatu 

, |]( . li](1(i ,, ll;i appendendi. Miracula vulgua dioit S. Parascevea reliqui* illic sint.dtcere non habeo; 

lta lirn 86 d ,■„„, quajritur quaa illa tandem, sed mllus dubito qum reUgiom sanct* I mjuns 

,,,.,. m particulari enu,n«..;uv nun jmtrst. IWita cultus etiamnum apud populos illos pai quos 

isiius S m<i b bflBO accepi ab aurito auditore Vitaa nemo ignorat sacrorum asuum suorum % ac maxime 

iUiu '. „„, i peturlinguagrsaca ipsius die festo quidemin iisquxadvenerationemCcelitumspectant, 

r ; rl{ , n ■ atytelorum fid est t ai foHor, esse tenacissimos alque observantissimos. Ad exlre- 

Eierarchai m qu0 titulo affii i arbitror primonam mum oddom, quum Sancta biographus palroctntum 
edm ^^jaBsiis.prosenteprincipe protunc ejus non lantum in Thracia et Ifafe, sed in Dal- 
,,„,,,,, Boieris fid wl ../.,.,■».«/»/»«*) : qui autem matia quoque salutare fuisse scribat, vehementer me 
mllll ,.,„, auditam retulit, ls erat bonus cathoU- roqncorj non esse oo 00 tffoorfiom 5. Fenoranaam 
CU| 1; , im ,,, 11: icu. prwnominati principi., illamcujus cultum in Dalmalia et Serblia vigere 

dominusJoannesBaptista Utonius Timone. na- CoUtus asserii (3). Eabet hxi in iis regionibus vi- 
! tione Venetus. Hic ergo, oum qusBrerem, dixit cinaque Albania plures sdes sacrat sub suo nomvne F 
|uulta S( , ^naivisso ibi talia quaa Sanctorum gesta Deo dedicatas. Ejusmodiest in insula Pharia maris 
etvitam dedecent, multa se advertisse inconve- AoViotict, vulgo Lesina dicta, templum S. VtM- 
oientia et absurda : h»c mihi ille. homo revera randm, de quo scribit Michael Millescichius in 
prudon , | a testor me partim Chorographia patriarchatus TpeMensis a laudatoCo- 

bsacvidisBe, partim audi^ i Bea variis, cum esaem leto allegata (4), illuc orandi causa convenire solitos 

n, miaaione ^damuaWarelkowiczS. J. »0««« Serbliani ritus, essequeineod iltaria t al- 

2Q j e terea litteris, nobit incompertis, terum graci rittw, latini alterum, quod catholicss 

WjtnDacefifiorMnofilroscertiorwfecitnuUoadenique communionis quondam inibi servatm indicium est. 
e aostria ibi amplius aase, propterea quod locus Intuper mihitomum VII Tllyrici sacri FarlaH vel 
poa nede p pestUentiam, Turcico insuper obiter pervolventi obviat fuere apud Dalmatas 01 

1 prematur : quo ftt, inquit Papebrochius, ut nnrs, ^uisa circa amum 1648 /' 

11 inde accipiendi Vitaa istius quaUs- adjunxerunt, parochia S. Venerandst regionis Zup- 
cumque exemplar, utioptabam. Optabam id au- pmetparochiaitemS. VenerandaMainotarum(p)\ 
tlMI1 ,,,, 1.1 genua aUa, ad certius de re m A.lbania lesia S. Venerandet in monte 

((l(:l judicandum, deque ua quaa grsace ac latine Saldia (6) ofoue od Drinum fluvium (7), necnon 
scripta babere nos dixi fabulositatis multsB ple- atiai p;i«doni nominu eccle&ix de Baldreni, de 
na -. quare etiam uunc pergo ista Walachorum Nchtella ac a\ Reeja, atque het quidem omnessub 1 ; 1. . \ I ■■ 

11 ; 1 , Qulbert, Dii 

I ssy. \ 111. p. 58. 
55 

VII, p. 131. 
1 p. 331. 
i , p.335. catho- VITA S. PARASCKYES VIRGINl> ' 168 

ca if l0 l S drensi, Alexiensi et Alba- Bumicul monstrabitl 

l seu Croj, ■itut.r (1). Ceterum ret h,i\\ Nequeenimibialiquisaliusreperto [uihec 

de aua suspicionem tantum meam aperui, diHgmtim considerare potuisset, p 

, , poterit ad diem \iv Novembris, ubiardua ouncta intuentur e. Non hu 

i//(; ,/,. s. Vencranda Martyre, una an muUiplici, boumjo deauroirai n non de indum< qoh ds doi 

ancillis, sed de animi expurgatione, de ra 
reddenda in futuro judicio el de ocourau Sp 
Te, Sponse mi, inquiens, Can 

ticorum semper in corde ruminana i [ndicate mi- 
bi, quem diligil anima mea. Zelabal frequenter 
quomodo ornaret lampadem, quomodo ol 

plrivt, i|niiiM() ( l.i su:iM iii Sp<ui i \<» •■iii audiivt. 

quomodo ■ ipientum choro rfr rotur, 

quomodo Sponsi (ruen iii | ■" 

Intervrcte P. F. Raphaele Lcvacovich ri.-i. imnin.». . Ciroahoc gU BSfW ffil ' ■itKtlnmlii. 

VITA S. PARASCEVES, 

Auctore Euthyraio primate Bulgaria?, i B Ordinis Minurum. 

£iole apparebit splendidior venerabilis memoria 
15 Parascevm. si vitae rationem gestaque ac pe- 
i-.-_-rin:itii»in*s ejusdem, qn.v fhristi amoro sus- 
cepit, minutim enarraverimus. S»'d quis vel ex 
parte acta miraculaque ejus aflfari poterit? Quis 
beneficia, protectiones et patrocinia, qU33 in Thra- 
cia Ternoviique et in Mesia et in Dalmatia prav 
stitit, poterit recensere? non solura antem per 
has provincias, sed per universum orbem hujus morth 
rentibus, 

a oi treiiiiim. tantummodo cor ejti bat, ciroa hoo oculi 

ejus sempei : i veniam, inquit, 

et apparebo ante facitin 1' 

5 [n hi e1 lirailibus dum linanirel 

etsollicitaei ho- 

stis tentare aam phanta m iti 
pius etiam in variaa Bese tranaflgurandc bestia- 
rum forrnas. quo eid i randi laqueo 

ret : licet venerabili Pai im Y°- 

suisset refugium Buum, lachrymarura fontem in- 
[nenteres oculis fundens, Sic igitur h«c in fe- 
Diineo iexu virilem conaecuta animum, omm ar- 
invenies circumferri nomen. Multaitaque et lon- . tes daBmonum ad instar cuju B d mi 
ea de Sancta hac eril nobis historia, atque sen- telm disrum] '"' ' llos 

susnosteromnemeleganternonsufficitenarrare. diea mysticum dejicieba, Goliath; fl u 

2 Haec ergo Sancta ac venerabilis Parasceve perquam in malitia S686 Bm- 

natriam habuit Epivatos a, parentes pioa ambu- mopere deprimi et con i pnidentissima 

lantes in omnibua mandatis Dei, sine querela. hac virgine, non secn lu qoadaa avioula. 

eleemosynisetbonisoperibusomnemvitamsuam Atque ita naturam Bupergr «>r- . 

decorantes. Educarunt porro hi bonara hanc ca- nans animam, Impletui il n Ui propheti. 

stamque columbam Christi oongruis in moribui, iUud : Concm* tuam Bac via, 

et inVe Dei eara instruentes, ad ccelestia mi- operatione i-, scientia mveml ascensum. 
Krarunt tabernacula, hmrede domui Parasceve que et opeiv cur nm <n\ e adorr, m m u 11 m 
relicta cum fratre Euthimio, qui poitmodum Ma- nos sufficiem 

d yti TpiscopusfuiU, ubi multa faraosaque edidit 6 Q 1 « aocte oratione se pro .olito 

miracula- atque post obitum rairabiles reliqui* coramittens, elevatis ad nditdi- 

"opiosum^ *«■ quamd .. - HJW ^ / 

eTin Lsens usque plurimUxtant testei, nar- quemdam lucidum ad bi vementem at cen- F 

r^miraprodigiaetoperaillini. tem : B "' 

To^re san-ti Pamceve , amandatis ad etenim oportet te corpu pWtum 

yero in immaterialia traduc Ma- 

gnitudine ft88e 

intelli 

lutione, ed de solitudims ami itur, 

cum oihi mam purgel atq aocan- 

dori Deumparentibus.apoitolii " la,;l 

vitam. jejuniis atque vigiliia pcenitentiiaque et 
humicubationibui corpua affligebal I nde 
divino succensa ardore non sustinuil in multitu- 
dine seseexercere; sed relictia omnil 
iniit, ac eremum aasecuta, spiritualera in lil tebtudivinu 

ncatura ,:, vi . m»a r„.,>. .,iiiu.ii..u 1-ri.i.- sophi..weV( 

„,.,„.„; , insi/de victitan,, frigore et d, 

tt ,.!., -.atqne^ade I ,ui a ,,- ,u. 

riUanSStateetcalami 

herbul» aut a,- tate vc- sun 

, modice Z ,,.,. ,,e etop^. 

4 mTS tunc fontcm lachrymarum cffabi- «croa. I-W* 

tar? Suspiria crcbra ct continua quis cnarralnt 1 in hodicrnum dicm \ la h, ... qnoqnc dl 

0, p.lCM ' - ' ""■'•' V ' 


natalsm 1 1 
cin n i 

petit, 
Ibtqw nu ' 

tur. 

9 
B AUCTARIUM AB DIEM XIV OCTOBRIS. 

104 . r ... terum taraquam lmproui r 

Bhnw U ad vanerand, v dem » ■*£ £JS «» «- P arvi ""'* et " ' 

H i >" I '" ""'"" " Lntfeetarnnt rem qn. conUgerat. 

„,„,, ii Virgo Ne repeUaa me an- '•''; s ™ aut ,„ n ,,„„, « Utis, w p.na et 

'"""' "' ;"'"• n it u m amans. exiatens I» domo sna. contu- 

.,.„„„ ,„,„• n " " , «" C!I „n :,i o, Inm, prout consueverat. 

SnVDenm pro tota do - deprecaba- 

£ta ,.Nonestnnhi ,!,.-,"•. -H ' inum tem ,„, . , mno opprea- 

„,„„, ,., T U gnbernatnx, tnpro- tar. H ,„ L ,, onoso soll o 

" e ,, t titt. vito meae co„ ,„■,,.. . ^^^^ultitndinemplnnmamsplen. 

Do c,l ri ""'" " '■'"■" , ;, ,; Sm mUitnm ffli circnmstantem. Hos »b, 

,..., m ta. regw • , qu°d ^ christi amator Georgms. ,ll.co „- 

: i anxili .oattttaprmtar '"' J^J*" S^»t.humi.p,M«-"^™<-./^«l«t 

„.,,.„,„., Domina, et eeto nuh. eome. m , iositatem eorum fidnc.al.ter ,n- 

' ; *' eri undennnsillorum. appreheneamannejua, 

, mim pem prmt, r te " " "f e °. et allevavit ainm, dicens : Georgi. quare s,c de- 

7 Hnjnai I « tot, .-■■■'•• '"' ta . rat,0 "°: * * ittis corpus aancta Paraacevea ? Cito extra- 

o„„„ fidnci. in Dei Watre collocata. ,n pat - JSfnffta ' '"'"" 'o-bacollocate Con- 

featina properabal P tquam antem pervemt henwe ^ § _ et c0 lacult 

"'" """""•'■.";:" 7;;Z Z ar!.T.m in terria. Tnnc ei .ptandida ,Ua 
^ ore , ,,,„,,,,„, mflrmitatasqn. ,„.„■■,„.., ,1 ■ cito, inquit. extrahentesre- 

addendo, rigilii. ao j, i ■ - ''"~ fX meaa.decenticonditetaco. Nonemmdm- 

,, perpel „ ••••■" "'""'"^ Zv a leofotoremcadaveri.iffin.tolerara.Nam 

hand exigno tempore. MriMi « " 00 mun " ^ nomo sum . do ntero matris egressa •. pa- 

do migrati ..tatim ad orat.onem vewaeat, » ^ Epivati nuncupata , quam 

etlacorvmiafcclem ^- »'<< '"" imcinlia ,„,:,„ 

,,„ Jatori mDomina.i.ede.p.c.aame vos . 

■ peram aneill i „',""• >"'"i"'"' ' "• 

Lcl ' toreliqni.te, »«uta s nm. D ' ptr- 

tttfM E ,. ,,n.i.erioordi88imeDomme.jttbeabAn 

,.,.,„ ,,,,„ pattpercalam animam moam mpace 
Loipi;. Impediatnr mihi m ■"•*» 

„,,„„,, ,:„■,,„,„,' malignis.he, ,s. S „d,h- 

,„.„„ tocnmfldnciaconaiatereantetremen 

._! Unno,l,„t„< PS t.ll 111 10 Badem nocte Euphcmia quadam devota fe 
minaaimflemhmcvisioMViditvis.oncm:qttam 

nterque. ubi dies iUuxisset, ommbus s.gmficave- 
r „nt Quibuaanditis,omne»impetufecto,magno 
oum affeoturaUqm-extrahente3.tamqttamthe- 
saurum aliqnem insoUtnm et pretiosnm adm.ra- 
,„,„„„, Btaccepto corpore, cum candete et 

i ----tYkna nnm frnillUO in templo 
Epivatensi 
honorifice 
conditur. : „ > , - fi.l..ein. -t-re "" - ""' ' "" '^ , aromatibu8(1 tte et odoribtta, c„m gand.0 

,1 .1 ' ' > ' '" '" "■ ', ,.,.,„„ iUudi ,V- s:„„i,n„ 1 ,ct g lor i os,s- 

,,„i, .«oulorum, a-» Boc lo beatam P« tolorun , Inqua jaccns ptanm. et 

anim, ""' ^ 1 " 1 " ,' ''.'"^ ;.','".", .TSutaV. , r ,,,,„„„■;, „,,.„-l»minre- 

positum fnit •„ sepnU-ro a , msdam ( hmtum a .^ ^,^ pr0 . 

ama„„Us. N.„ ni_ «"J^JS - '''" ^ '' """ "' ^'" ^ "'"'"~ ^ ^f 

ntt»namautnndeea.et;aedpermana.tuicogmta Lnaad diem mi rati , «n^em ad l «im. 

K„,s, li taerunt certamtaa venerab. 

.,.,,„, fl taotatio spiri„„.lis ...atns ■• ,,,„„ 

„',„,„„„,„ Ptanaetmalatolerana, 

magnaminomUagloriamadeptaeat. BUll1 Omnes enim circumvicim mfipmitatibus 
detenti7eld»moniahabentes,quicumfideaQce. 

,,„,,„„, Bftnit ati restituebantur. Et egressa est 
famailliusperuniversamcircs regionem. 
11 Post decursum vero nou exigui tempons, F 
Postn Corput -•"'•'• 
incorruptum '"'""" """'"' ; '''"'"" : "'''''; :iest - „. (n „„ s adl 5UtatoGr»corumimperiiweptro,permi8aone 

8V.r ■ '• lemmodopaa, SSTbS«J i Uoc potiti aunt, qao. virgam 

'» """""' 7""";;":::: ::':■>'.■.,■ .„. ■» -i—con- 

'01 1 '"" ; "':""";,,„, . ',„: poUergo , 

,.„„,, , .tttpendum • I mjoa dlud ,„„■„ - m ., n , UlU . r aecipientea, sed et Sanctorum reli- 

uibendo.Tnrricota«qnid. tempor, , h , „,.,„,.„,„., 

ibid, tnrriquada, - J^SStata. atqae simpliciwl i- 

-" ' '"■■" , ;: ■■;";,::::;:: ;.::■. STS-»—- *? 

' """"" 'i"""" "", ,„.1 „•,.,,. A Cnnctah»opiorumai tanto 

atqne «Uhi iUio^eo |acer , Cnjua ... „.,,„„,.„,. .,,„„ be oontecti. nihil 

intolerabilem cmpit e ";;;';;',- ^andiel ■„ 

DttUu « poaaet vwnnam lnu» vi , bUviscerisinopiamno- 

.ol autem.«edel ,„„,„ ram , itaque in nia et 

:::,„;:,.„.,„-,„„„. 

turrid i ■ Podem temnore clare et " '"' 

„,,,,,,,, , 

11 " „„,„„■,.„, i„ ittidqnambo- 

^mimprop.riiapert.rr 

;::; ,ttn ; td " 

1 tionem V A 

m n 


P 
1 T YITA S. PARASCKVF.S VIRGINIS, ' lflB 

tom pt a mT „ cum universo gressus est pedee efc Qroe ad qpnhnv stadi.i ma- 
tionem ■, adhUO UUteni e W, gn0 cumhon,rv m OOCUWUUl 

AUl ,, I1( . s iv,v,rumaK^ndoMontebancoo ^ ^ 

Thesaalia 7. necnon et Tnballos r. ™maiiara . m urbis ull 1U tod iennim dtom 

ouoque, qu* et Arbanensium ^tepro- - 

vincia, usque Dymchium . ; in ^«^ST cuTfluuda t 1 

lit as et episcopos illustres et rel.giosos con sti- u 

qnemadmo dumclar* ejnsdem chnsobul.»i cnrrenW ^ 

„ alm» 1 .anr* Montis Sancti et Protat, uaperta • et Sal ^ ^ ^ 

fec ietestiucantu,Nequeh 1S contentus,sedCon- n gLto.opti, I teque Spiritu, 

stantinopolimusquepotenteretvu.lu.unue^ c ^ m ^ " P et in ,,,„!., s.vulorura. 

subiecit et obtinuit, ipsamque Constantmopolim et nui illudo I 
pojjidcnfi- B depopulatus etsubdens, unacum Francis qui eam 
pos.idebant, ad obedientiam suam redact.s x. 

13 Hoc itaque universa possidente et corn- 
piente, pervenit etiam ad illnm fama Sancto Pa- 
rasceves. Qua perqnam jucunde accepta, inflam- 
matus cord* et sicuti cervus flammans ad fontes 
aquarum. ita quodammodo affectabat hic frui re- 
linuiis Sanct», honorabili tumba, mcorruptib, 1 
thUwro. Undique etenim miraculis claruerat. 
undique jubar beneficiorum diffuderat. oranes 
collustraverat fines terne. Quapropter commodi- 
tate temporis utens rex iste piissimus, bonum et 
Deo acceptum iniit consilium, utileque et com- 
mendatissiraum. Statim ergo ad Francos Lonstan- 
tinopoli existentes mittit. non aurum vel argen- 
tum exigens, non margaritas aut lapides pretio- 
sos sedhonorabilemsanct» Parasceves tumbam. Araen. \\V»r\TA. K ])enataliSanetmloeoEfi»aH80gimutnum.U t 
15 4 16 Commontarii prawii, oitendimm™ «"» 

ad suburbanam Coilttantinopol «•'» <<'«•«- 

craftompertinuijse: und< 1 "< "'"/«•■'« *»■ 

aearii Ruthoniei correstmui 

bConferflnturnum.il, L2elI8C 11 

p Pa ^i,uoinflc5flncl*noe«r*rt^ti^«itffldy- 
isfraumUatoaWifuimuiadmtatemquiprm- 

terprovtn definiendam. 

c ffia wroii ip*e Euthymius eonfUetur, «uod 
cztero q uinlectonbussa, l . r rr, V atrt,,r B obtinct, i t 

I hinil Quid enim amabilinB hu.c Ben potu.sset coipore p ( , ,„ , „,„„„,, 

Parasceves? Etenim assidue animo meditabatu ^ P" „, 

Etiamsi medietatem regni me, pet.er.nt. omnia *W*m i^ ; ^ ^ .,.„,.„., 

paratus sum dare, sive faonttates, s.ve aurura a .,,, , , , ,„„,,„■ ,1,1, 

»vearg»tom.eivem.rg»ritea.^lg«Pre- *g£ ^ ^ 

tiosos, cuncta dare desidero, cunctis pr.van, ut ^ ^i ^ ^^ ^ „„,,„„. , u A , 
optatumrail.i tribnanttheaaorum. ^ ^,,,,, A ;„,,„„„iic* SmpWmbiH 

14 H,c ubi audissent Franci, raox assensere m 

postulato, atque orani cura prorapt.tud.ne e e- ^ ^ ^ ^^ „,„ ,„ , „.,„ 

L.atione.sicutinorambus.sicet.nhocedem * ' ' ,, ,.„,, „ «rt 

„btemperarunt.optatumq..econccderejusse n, i , „ ,.„„ , , m( , 

et alia quce humilitatera significarent m.serunt, § u „ 

quoque aniraas tradituros. Cum .sta .rape ator ^ 

Lellexisset. .rbitratns est se per aeravol.,,, _, , ,„,,„„,.,„.„ 

nec sciebat pr» gaudio quid ageret. S.at.ra ergo u^ „„, ,,,„„,,, ,.,„,„„. 

Jsitsanctifsiraura Marcura metropoUto nmgm Op- 

Predavm v cnm pompa plnrim. ad efl.,..„l"" q™ ,,,„,,, ,„,,,„,„„„ dc a, 

l,t.,raco'rpus ,,„v rum ex loco . J~ > ; ^ , ,, , 

civitatcraTernovo,.Quicurafcst.nat.on, mapna 

}iu transferl. civitaiem leiiiuw-. -« nn ,• .„ 

omniaq aonori. .«.t exnlens. ac .ccepto 

HNBbri termpropn 

perabat.gratiasagensDcoet -«. 

P 15 Utprimum autem fines Franeorum ,;,:,- 

terii88et atque __ in — m~2~2 "? ,Vr,». m ... 

"' ' . .. ,, r/in mtJ ' 


CC ,.™.„ .'„.., ,»"»- 1 ''r::;, 

„„,. ,., ,. .,...«. .».«. r-,"' " ° r - 

ssrs 

,egi„a uxore » 
etnnire»i.magnattbns s cnmhUetre - ' 

m" , Basilius cc cura un.v.r,, . ..ra- 

t is. Bt res quideu, qu.que cura U. fucraut. pro b.ui.p. 1«37. 

■rl AUCTAUHM Al> l.ll-.M XIV 0CT0B1 
, M '»"'« — to «* ^J-»-/«— *-.«—*• 

• ' "- - *■* ; ■;" fE2£! "S£2 £ « < ** >■ ■«- s r 

Umdum alioique hagi ■'■ S.Stmemn ./ Maeedonhe quondam ctvttae, 

1« ,„„,.„././ ■•' .!..„„■.. 

ptorLer oleraMi cadaverU * £m»**. 

!**"•* ' ; ," ■ ■,'" 7 I , ,,•„//.„ L.MoMlachcr SertUa- 

B "<"»»•" '; "' V m ,, UM ■»„»» """ 

/.„„ /.■•■'.'.- ' ■ '' '"'"' """ ' "*" . .,, „ ,„„„„,. cmnm """•"'' "»'""" ■<"/"■'""• 

„,,./..,/»./'""■ ,/.,."'»".''"'''"' I ""'" ''"":"".,,,,,,,,, , |M/ <» 

:;;;-:::;,::::'::;;:.:■..,;:■■.::.::::-■ Lt^r^ D rtno/?oteoi o «fcforfl Lflfinorum Miercittt, oegti 

/,,, //,,•///'■./,', '/. spedatim Sanctorum reliquiis in 
l „/,■/,/, ■/,/ .///../• /'////■/////"/ fcanc /«"'. """ '■'" 
B /„,„ ,-r Niceta Choniate, qui nimium fortassis 
tinos criminatus wt, oerum ''"""' " tcri P t01 
occidentalibut adducuni Uurter in Historia Tnno- 
,.,,„,,, /ii (\) ri i//'//"//'/ /" //' loria bellorum so- 
M . /',/,,,„/ ,////,• Eutltymius Roraam ro- 

/„„, /,„■ „„„///.,/ ai '"' 1/ieeauritAmeacri /,//// (5). ,. . 

p The alonica Macedonias oltm metropolts, no- 
die ver corruptionem Saloniki nunctipflftir, estque 
etiamnum ineigne emporium, quinquaginta incola- 
r u in millia numerans. 

q Pristins Thessaliaa pars australis novo regno 
Eelladhnuncaccenselun reliqua pars Turcarum 
sultano adhuc subjacet. 

r Erant Triballi Butijarorum vicini nrmhn II'.), E tom ftic nomtriflt. ac » omne» u« i«mbw •«"»•«■»' ■ ■ — - ... .. Nin , tn c a,,,. 

J ,,„, '. h ■■■/ ' ■/ ■"".'■ ' SVn '"■ 

-; ; :;;";'':;;",„, ,„„ , ,„„„ ,•„„ «„,. T<$™ iw-»m > «"r'" r" yrica 

::;:::;^ 

, , , ,„,, ,;„„i, ,/ , ,,,, ./ - »» ""»■ Rh« •• • *« pp^ • Di '" n " 7" : 

..,..., ,,„„„. ,„ ,„,„,. ./ i A „ ,.'„ ■- M raumoa. 2Wra M- Ate 

;;„,„„„ „,„,,, /,•,! /„ ■ ■'»»'■ ■ oivii * Dyrrachium, »(„«,<«« MMm. 

, „ h, , ;„„ ,.„', ,.■.'"" '«"' '»<, •■■ , Ur »». 

;,„.,,„,,„/:„,.', ■.„„,"'. '••," ■"■ ' '•''■'"' •'"" ^uUa,.«chrysobulto ,, „ . 

„ „„; Z ", „ .,/»'»■ ""» '"" '""' '■■"""' • bnU * ■■""■' :r ' '"•"' '" " T r 

, „„ , „ . ■ '',..',,',' /"-, - ■ is "■» » " ""'""""; "' »'•';•;''•"■;''"";";■; 

-' Au W In devictu " se regiombus uisiiiumi, uellem 

ri sequentibus. ** ,. , 

diquand0 ei Bulga- Buihymw singillattm mdxcatset. 

Jmversuser «rordttt profectus, Ad. ■ *ona I <ctum, tnterpm 

ipmmp0 st ByzantiumThracitcivi MentUs tfc mmorfltttm tn V « 8 rad,c«6«s cot- 

te /! ,'„/,• Diflj, ticl Sorr« aliaque I M -"^ 7- W«. Ata ^cotnr, »tum est 

MsihjeciUeicqueMaced* -",, '. U Longius inde atque a mar* Jtstat Protaton. apud 

meridiminThessali «cttrrit, qu* et Mag / I est to I m* so« Kereis nuncupatus 

Blachiadicebatu. r idontflft ■•■/ « -'" ^rtim/brt ftw flrtt/ict*m offictox, 

hllll «„,1 n»flnfflib -/,',•/, 7 W,/,,/, ftmenetf 

iHM tn Gr«cor«m domitiittm n I "- '"'" Affconitflrttm deptitefi, out commttntOtte mono- 

,,„, M '6i reeervfltte, in ottiftttsmiW steriorum expensis victum habet 

itmsque ad lri\ i retiotttt, tn patri ^cfiofltia orflworfl mfloisfrattti /', ifontcena 

/, r „,,,/,„„., reoresnu I Comna- monachisolvuni 

n0 ouiimperatorisnomefi sti I * 7erum eet Joflnnem Lsanemct ! Duco 

„ caflivo secumabdui \ rrathm Q Vatado ad annum 1235inoenfem waefifatem tnttt- 

. 7I ,„' ; ;„ ,.-,, . ramen, uH fftitAwmitM noster lisse Latinorum tBrrisatqueipsam ConstanHnopoltm 

omniapropietatege* obi !"" "/ ' 

,t -. qmn ynlius ayrrtr luUruit aim nei '"' eUCM iii, t. i, llb. vm, p. 5M et soqq.. 

Bdil l 

II , .: . | ■ • \ . llb U, p I 

Broxell. 1841 

Loii «I »m. u, p. I 

niiq., 1. 1, Ub. ii. cap. vnt, 

- 
p nn. 1835. 

I ■ ■-.,:, I ■ „ \ I 

BC. pag. 436, 437, I _ 
184.61 

ctim VITA s. PARASCEVKS VIRGINIS. 187 A cum paucis admcdum militibus Joannei Brienniut /><* Bydinen tcopaium, D B numerositsimum Grxcorum et Bulqarorum exerci- 
tum fuderit atque dissipaverit (1). Quam oictoriam 
Hta dissin noster vero Eu- 

thymius prorsus distorsit tn contrarium. 

y Qui kinc innotescit Marcus 2 Mar- 

danopoleos antistes, latuit penitus Lequienum (2)«l 
Coletum (3), ac proin catalogo metropolitarum Mar- 
cianopolitanorum a duobus iis SCfiptoribuS conannato 

addendus est. /><• Marci decessore, qui anno 1204 154 citati tomi agit, hic intelligendum ettt opinor, 
quum locum illum Itu! ibus olim paruisse 

im sit. 
z De Ternovo seu Ternobo diximus num. 18 
Commeni vii, 

nomcn ]U \ • llj ., quod tn 

genealogii* r<<jum Itulqari.r apud Camjium (t») ct 

Strin Varrat Nicetas, 

Sed t ■ ] ' nominc, cnm ab l ■ \ pallium ab Innocentio Papa III acccpit, agunt illi contra Asanem ejus conjugem in aciem /' 

quidem, at nomcn ejus ignotum sibi esse uterque pro- captam fuisse (8), «ano circiter 1187 : qua e.r 

/itctur, sicut ct Belesbugdensis, qui simul pallio or- ptivitate quando aut quomodo i fi re- 

natus fuit, metropolitx ( 1). Porro hunc Anasta- lictum esi 

sium, illum Saccam vocatum fuisse, demonstrant bb Jlanc Mariam Ungaram nuncupat Acropoli 

litterm pro palliis petendis ad Innocentium missx, tes (9), et sccundum ipsum ('amjius (lin ac Stritte* 

quas anno 1791 pubiici juris fecerunt acadcmici rut(\\).Cang^jiliamdkitAndremIIregitHun- 

Galli Feudrix <!<■ Briquigni tt Laportedu Theil garim, ex quo etiam S. i Thuringia land- 

(5). Sed alios plurium ecclcsiarum prmtules per gravia nata est; carpil vero Pistorium, qv. 

lem littcras cognoscimus, quos perinde «<■ jam IVftliam ei Atm.im appeUarft, ssd carpil immert- 

dictos metropolitas Lequienusei Coletusignorarunt. t<> .• nam Pistorius Annam Belm IV filiam non at- 

Quare omnium nomina ac titulos hic referre juverit, tribuii Joanni Asani uxorem, s< 

prout ipsi Romano Pontifici indicarunt, scilicct : Butgari.T (12), quem potius ducem Bulgarim cum 

In primis peccator et humilis metropolitanus Balbino(\3)dixerim; Pistoriumque in hacrttequU 

sanctissimaj ecclesiae Belesbudii Anastasius; post tur pr;< nobilis S. Elitabtthm biographus comes de 

eum peccator et humilis metropolitanus Saccas Montalembert (14). Jam i ad propotitam ie 

raagna? ecclesia) Prostlave ; et episcopus, licet uxore Joannis Asan^ qumstionem redeamut , quvm 

indignus, sanctissimae ecclesiee Dei Genitricis de solus Acropolita, isque Bulgaris alienus, auctor sii 

Scopia Marinus; humilis episcopus sanctissimi eam Mariam habuisse nomen, forsUan potwrinhoc 

episcopatus [Prisdiani Abraham ; peccator et hu- anjumento fides adhibenda est Euthymio n 

railis episcopus] sanctissimae ecclesi;e beati et quondam Bulgarorum urbit archiepitcopo t tamdm 

gloriosissimi magni Martyris Procopii de Niso Annara discrtc nominanti msi tamen quis malit 

Kiricus; et indignus episcopus atque peccator factam fuisse in ipsis nuptiis metonomatianh »" 

sanctissima? ecclesia? Dei Genitricis Hydmensis Ormcis tum temporis familiare fuitte asserii Can 

Cleraens. Qum uncis inclusimus, laudati academici gius (15), aiens tfargaritom Hungaram, </'""" / " 

ifi marginem rejecerunt. De ecclesia Scopiensi Co- eam Isaacius ingelus uxorem duxit, Mariam nun- 

letus agii initio tom. VIII Illyrici sacri. Episcopa- cupari cmpUse\ ti idem hodie apud principes Rv. 

tus qui /uc Prisdianus dicitur, idem fortatsit \est ac quum alienigenas sibi matrimonio conjungunt, in Pristensis seu Sexantapristensis, dc quo Colctus morepositum ttte eernimut. 
eodem tomo pag. 125, inter tuffraganeot ecclesim cc Est vox truncata Kup pro B pw«. De Basilio 

rcianopolitanm. Eccletiam de Niso arhitror esse Ternobenti antittite vidcantur qu.r m Commmtarw 

Naissitanam, qum a Coleto sub metropoli Scopienti prmvio num. 18 et 22 diximus ; sed prxsertim de 

collocatur. Denique Hydmensem ecclesiam nullibi eo conmlatuf Coletus in Tllyrko taero % qui tan 

locorum reperi equidem; suspicio vero mihiettde breviorem facii BasiUi vitan » eam rei 

sphalmate a librario vet typotheta commisso : quip- fuiste ex Euthymio nottro diti imut. B 0/ Raynald. Annal. cccles. ad DUm. li et seqq. 

Oi Chi i.. Lom. 1. col. I 

[llyr. Sacr.,lom. VIII, p 103 

I i i q i , i| . ool. - I lu«. '■ cit., p- M6. 

.i ..-. i ti , pari ii, tom. II, p. I 
i Byzanl . parl i p 319. 

etC. 1. 1 | ■ I : I P '159: 
Bonn. 
\nnal. p (10) I.oc. cit. p. 320. 

(" I 

(12) Geneolog. 

i n 164 
(13) MiscelKhi Ln ..ub.Y.go- 

nealog. pci p. 188 . 

(14) Hlal. da Balnl 
edlt. Parls. I8ii. 

(15) Op. cit. p ::•; 168 * AUCTARIUM AD DTEM XIV OCTODi A E DE B. MAGMLENA DE PANATERIIS 

VIRGINE, TKKTH ORDINIS S. DOMINICI 

TRIDINI IN DICECESI VERCELLENSI. 

SmpUm B« <■ « °- p - etad S - Marci Fl °- 
,.,.„„„■ profettut, I UU Sanctorum sui oritrns mte- 

■ m „ ,. „„„„ ir.TT ; fctdem iterum et juwfcm «ucte anno 

1588; .„„„',/„ /•„„,„■„„ anno 1605 ; el demum, 

n Maodalense biographi, orlus, mors, ,„ idi 'o ma Gaiuctm . .'<><„<»<• BtoBcoB. Mhorfia 

semrttura miracula, imagines, conven- „»„,««, P.rfeifc .bbo leie (ft *>*'** p - 

B ? i „ i ■ -„l(us nnnrobatio »<»»>'" »"'" '"' "'"" *" (4) ' ''" °" 

tus, legata, < ultaB appi no. ^^ ^ ^ /.,,„,.„„„„, ,„ to Sum . 

mario citalut (5). Quanfum iioro rtudium Raaei teu 

ABK0M „„, ^. , ,, ,„/,„ B. Magdalen» de Panate- Jtate * <■„. "»'<' **"£** 

"™ " f\ « , Kjui de M /</»''<<<". /<' /»'»<»''•"- '" '"> —■*■*• '""""■"'• f " 

I I „„ '„, ,, ,„„ „ „,„, n. iii Dect m, «m i>i, fere iepreheniUur ; ,.,/„„,,«,• Mtr .p.omel « 

V/ ,„,,., ,.,,„„„„ ■■ „ „„/ ad iii.in hd htr ro L572 plura ? «.ro 000 ro,H,«n. 

,. - oJSi , ,, , ■„ , i. eju, mortU tmpore, ttaUca peiite itte, pr*ci) • Itata re 9 « ■ per- 

:::<■<■ „, , ,:„,:; , , „, patr ppiio cuUu, puMi- „„,„„'„. Pto », Som.Bd«».m m Fl„—, 

222.-" ,,,,,,,.,„,,,, l*Ji ****-* • i** ***■ ^^»***'* 

Tm „ S *JL /<<■ ■ proiam fuUm, tmento pertcrut b, Mhotheca, *»**>* 

',,„ ,„,, ■„./„,/,„■,.;„:/ h /■■/■•- •<<< »i »» "'"''""":";•:' , """" ,; '""""' 

,„,„„„„■ .„„„„,■„„„•„,,„<•» ,<,<».■'«<»•.., ' — "'"■•■<"'" '•■"'•' V" ' "'"; ;."" S " T ' 

„„ ,„„, „,„.„„ hu 0MF ..l Mart»r.I.,i«ro „„„ , »m .p». •«& ,»'»'«< ''<»'"• <" ^ *» 

,. , 1846 v. ',",-■ ...<■'» .■■■'.»</''<"■ p«»«« ''"•"'" "■ y '- » <wr f ";:"""'■'•• ";r 1575 

,,„ „„„,„„ ,„„„„■ ■ b .,|i«,i„ Trid asi pro« ' ".<"» ,»«■'»<" * """; » w "' '" 

,:,. m „ .u,„„- de P „„„• WrgWpordlnie mwmm, o I ■» ,.,,»,■ ta pn /»»»■ * 

„„,„ ,,„„■ m* uetpattentiamcon. enda vita UIU euppeterent. Quodpr.ceptum now 

ta n8 ,promerultaontaooele8«bnein.ignW,ae ,/„„.,r „'."„„' id,ectumlegitur. 

■,„,„.„ !„,„„ el rir bue plena, 8 S /„„ ,„",v'»»< ; »» "<"<«»» <"»»< 1607. *gm» 

,„, i „„„„, accepit, /■ .','•.■...■. - .'<•. "•»»"» """ "'"'" ''"""p " u " ,'""■' 7 "' (,) ' 

C i ,„,„, „■„ „ ,„„„, ,„'<„■ FF. rr.r- „/,;.„• -'» boc ?uoju. B. Magdalen» Vitam exttare F 

,,,„„„,„„, ,„„,„ ,,„,„,,, ,,„,„ ,,„. gstraoronom mtelUgo (8) : edeoju. f. •„/„„„/,„•,„■,■„,.<<« 

„„,,„,. ,.„„„,„,■,„,„„ /.„,„.„ ftujui 1 „,/„„< oulluepo- h Suro „„,. (9) /.•„-',<„ /,,„,•»' I „•,„ ««" 

,,„/,„,, profetto, breviter tamen, contcnpm Jre- 

Iriquissim* qu* de B. Magdalena rx^r rn« bw„^/, /■' Jj . <"/- m Ordine, patna 

;'—"".'// „„,„„„,„ ,,,„,„„.,„ (r ,,v |ft. -/■• / Orrfinu Tridinensis et B. Magdalena i ffumew (10), 

5S?' /vw..i.,„ Distinci tsspUm P. Atn^i n-ffi I" ' > -'/- Mediolanensilm exm U-n- 

aem "''ii.. Htnc«c«twt.« dem cnrawl (11); qu* scnptto latuit Qu&ii ei 

SummaHum t conrectumpri,wltusTeeognitione^ Echard. I i n,n ; ,. mstiftl l^niicw 

,„ /( , wnl /,, n . ,,„•/,, (E) De quibusdam Sanctia Mflrfa Marchese ejusdem ordims, qu\ anno lb/J 
mulieribui qua? de isto tatn faerrio ordine) fue- Mm*oH '" '"-"' -Wl fomuw quintum Sacri Dia- 
runl ,„ ,, , , pridinensi etiam daruit quav rii Dominicani (12), cni -/./n^ xm OctooneB. 

Bsimavirgo, quaa Boror Magdalena di- Magdalenaa Vitam jure merito illevit. 
( . ,,. l(ur invitaH ... morte miraculis claris I Fom juoque secutus est Joannes An- • 

m;i iM1 , . pulchrum ab Lncolisde- dreas i aiionu Oratotiim , <?»« 

,, snnum L517. anno 1707 FTorentw prelo suojecti Acto guorttm- 
JProarfme, ni fflltor, sequitw I >(« eummortum, guod </«"< ' S ''J"«'"'-"'" «« ^'"/"n/m 0. P. //////.<• pon.er 

mBlbll ft Fl Pi totn. ii ,p 35. I 1.4 

iummarium • '•■ (7) Ibul. toin. 11, pag. 5.0. 

, . ,, p | .„. u, (8" rlo Domem.MiuM V,p. 100. 

a< x I.- l-nln 

„, i i 11 3 ' I a m 

ie non orono. (11 Bt M >■ , 

(W)SagroDta \ . pag. 408-.!^. 

conscripta timiliter m DE B. MAODALENA DE l\\ EIIS VIRI • I 

conscnpta (1). Similiter Fundazuccx vestigtis in- mirum tn modum ur icordent, hoc fere solo 

sfifif canonicus Josephus Antonius de Moroni, U. discrimine quod Marchesius in narran -ior 

J. D., qni Memorabilibus suis Casalensibus, lingua est; quumque similiter i Vbclurni, 

italica conscriptis, sat amplum B. Magdalenne en- in ofjxcio ecclesiastico recitandse, maximeexFon- 

comium inseruit; quod mihi iterum prssto est in dazuccadeprompta fuerint; intellexisse mihi i 

Summario (2). Copiosior est Joannes Andreas sum Marchesium universum Fondaz\ llum 

Jricus J I Theologus Tridinensis, qui in fft- in sacrum Diarium intutisse , miraculissoli 

storia patrix sux, quam anno 1745 Mediokmensi- matis : undo /tl uf, rfum rc una parl< dolendum sil 

bns typis excudendam curavit, B. Magdalenm r« eiiod no» licwil i fonfe bibere, ea alterata- 

passim cxplicat. Ilis adjungas oportet brevem noti- men non ambigendum oideatur quin rii nnl 

ttam, a Canonico Galliona conscriptam ct anno et omnino puri Q monitis, venio a 

1757 typisreqiis Taunni editam (3); eam quoque Magd&lenffl ortum, vites tem\ \um. 

ezeusam habes et quidem mtegram in Summario 7 Milliario vix nltero a Pado flumine, Aquilo D i 

(I). Atque hoc Italorum agmen claudit Joannes nem versus tu ca Itatie \regione, qua Monsferratus ' 

Rosatinius, qui coram S. R. C. causam dixit de diatur, octat raburbe Vercellis lapi '""" 

culiu immemoriali B. Magdalen»; qua occasione dinum assurgit, muntftmmum olim municipium, 
nitidum et valde bonum hac de re edidit commenta- nunc vera tametsi bellorum injuria circumpositit 
rtum • cui pro more additum est Summarium, ea momibus dejectis atque arce eversa, inl ouat 

omnia complectens, quibus palam fterct B. Magda- cjus or.i urbes ei principum el scriptorum anuentu 
lenam publice cultam fuisse centum annis ante de- recensitum : ita Tricus (10) de patria sua tcribens 
creta Urbani pap.e 1 III. qux ab altts anno 1634, anno 1745; adeoque anno L839, ul 82 tabulit stu 
B ab aliis 1639 edita ccnscntnr. tisticis (11) constat 8217 •'yicbat. Olim, ut 

5 Demum de B. Magdalena notitias habes in dictum, intra Monlisferrati fines claudebatur, mu E (''"""" ' plurtbus libris gallice conscriptis vidclicct m operc annumcratur provim l* \ ercellensi; OltfJl part tflOJ 

fl "'"' Joannis a S. Maria (5), cui Michael Pio dux cesis CasaUnsis (12), nunc vero per concordatum 

prxivit ; in priori parte Octobris Magni Anni Do- ni 1817 I ercellensis (13) Florebat in fw, oppi ' 

mimcani, quam Jacobus Lafon 0. P. anno 1712 ineunte saltem sxcnlo u\ nobilis familia de Pana 

Ambianitypis credidit; item in Supplemento Vita- teriis, seu de Panatieri (1 l). paternum B. Magda- 

rum Sanctorum Butleri seu Oodescardi (6). quod \&nmgenus;etsimUiterdomusde Fonc (15) 

R. D. Tresvaux anno 1834 publl fecit, et ex gua bratx virginis n nem 

quodR. D.DeRam per u,i r cininam suam earum- ducebat. Fonda uccs , testis utique idonei utpote 

dem Yilarum Sanclorum edilwnem disposuit (7) et consan.juinr, , auCtoHtate fulti Joannet TriCUS 

maliissimilibuslibri Marchesius (17) et reliq tiuni hsc fk 

prscimtlta- 6 Atque ex hac recensione manifestum esi prs- patru el matris nomina tjentthtia, cognomina vero 

SafrJ! s cipuos fontes, ex quibus hauriantur B. Magdalenffl ignoraverunt. 

cm ge st a scriptwnes esse Ractn et Fondazucc* ; quum 8 Quo m Mffl ifl ti » ndum fbral 

'""^ rcKflui /. ■/■«■ omne* nflrrafu-s «<os ex alterutra prom- ratione ejus xtatis i um anno ri b non 

psu-sr pftenhir. /p*o vero Ractius omnia fere sua minima difficuli u (18) enim, oui noU 

desumpsit ex vetusta tabnla picta; Fondazucca au- suam ex inscriptionibus, tabuU pi< ti A?l< ORl 

fom B Macdalen» acta, teste Joanne Andrea Iri- illetis, desumpsit, sic liac de re disserii Quum te- 

co (8) diligenter undique conquisivit; adeoque la, inoutf, corrupta sit. pictura lacere el lifc 

prxoculis habuit commentarios seu informationem et abaci fere omnino cancellata. hinc factum ut, 

ittriaicflm quam anno 1609 et 1610 de miraculis sspins ad Ulas notas conaideranda redienm 

instituit Laurcnttus Cortmo, protonotarius apostoli- tamen interpretari ooD potuenm i id lolnn m 

cus et vicartus qencralis Tullii seu Julti Carrcttt, telligere potui Beatam — """ 

episcopi Casalensts, et qu* in Trtdtncnst Prxdica- MCCCC. Verum I 

Lmaenobto anno 1644 adhuc conservabatur (9). straruni Ti idini 1 1 

Quoctrca operx non pt *, si quo modo fien \ obttum (ut mferiu 

posset.FoLnucctUbrumaltcubtnau, . ve- etiamn I «r verba (19) 

L im te «M conatus, ut ne ta MWto- Beata V.rgo M 

i p,,„n ( ,n /• euivulaare 13 (^rul.n /' " "»"'"« ''" 
t h,,a autdcm convcntus Komam U. i .,cui luitjuie 

\r ,„,■■„,„ QuideraofSatm gitime moveri pot< tdubium istannut nalivxtatx 

nomenMmerva,eum r.paciim.tiuiaergoioumu j r -,.„, cn n,, lt , 

vtamutgualem ,ue de hac B.ata conscriier. B 

(l)Htst, Pndlnensl», pag 243. v, pag. 413 •, Iricui , pag. S88. 

(3 , 'J » ... dell. popula. 

SSctu ™ ';;:",. 

b1 3j ,,MH..do6avo, e .UV, I , 

du^, 

'yrs.etc.Oct. [16)1 

Pag ' m ' A d Acta Sanctorum supplementum. - Auctanum ,m< VI OctoWU. 2Z Contra H AUCTARIUM AD DIEM XIV OCTOBRIS. 
70* , . vnriin iliTimui • adeonue hmc idem D 

A a^jHWMi ; - :;:::,:;;;;:,: r. «*?->•>-■ 

«ri«« . (- '"'" ' ' ','. '" ■ SToC epeZt ; ast a fratre suo germa- 

[e i " •■ '■' «'"'"" '"'" 2 , „ ,,, , aut concepto voto. B. Magdalen» auxiUnm 

„„,, | :■., avertU ...'. ' '""""" "'■'""•"■ ""- ;;„r rM ose votum feeit, eaque interee- 

:: "'"•;"" ; :;:::;' : ;;,,':,: ^ recepH et s:, lram . 

Z , ',', A Trumalm /.«■ rat moda . Paralyticus, au- 

' "-■.';' ;'" '" , i lulor amam.qua.imploratoB. 

-/.- ■ '■'-""; ,' , ,.. iiio.flerent.votumquoq«eDeo 

•el ' >»"'""" ' "■""''■ ■■■'■'"""" XV K Mag S atque ipse similiter ejus meritis et ora- 

ntei """ . ,., nM „„j. tionibus incolumis factus, prodigium palam fecit 

JL^fiT Deumaue in sua Sancta gloriosum pradicavit. 

..,,.. '''■'"'';''"'"/•'''''';';';,:::■::';;,;, S3 n^ 4* *»--*-- 

,,„„ ,,„/,/„,■ ,„/,„■ : adeo fama «««'» „„,.,.„' ,.,„„„ „ Moronio (9). Alow fcw videntm 

»' ""'■""'"" """, " :, imi Lvltrata.Sedpo, 

bantl Etquidem, »1 ' ' '";■"" „,„.„,„„„,,,„,„,„.„,,■,„,„/».„„,/,,/,■ tctatar 

um tato. '■ - ' ■ ■'■"""•■ "' ; ; ; : ;„,, ,, ,„„ «^ & *** «*■ 

HWl*" « '"' , ■ h ec panca tentum insigniora prodigia com- 

2 % imLvelqumaseri- 

per ,#,„/ odorem < ' „ / reeensentur. vel oeulis nostr.s conspe- 

'""""" S T l '^Z e tuT£lt^ *Z.Si m iUterMorcneHu*,poitquam,epte m illa E 

■■ " •,"""" """";■; ; ,; . : „,,.,, , ,„,/„„„,/ .„„■ '«. «*■* * «» «*• •** 

' "■'- ■'■'''''""""'";';;, ,,„,,,, U ». **— *#**** ***» ***•* 

cuuireiqvairagintanomtneitesteii taWffl» idem, 

'"" .-« ;:;;:::;;::;:::;:: lllll ...-....*. .-** 

■■"" ■«""'■'"";'""" "• '„„„,.„,,„„„- ,„„,/,,/,„„„„/„/•.■,'.„.'.„./"■"-'-/'"•""' -■'"M 10 )^ 

'' • '"' STera „„ ' ' «-■'« Lauren dus Cortinus, patrieius Tridinensis m«- 

'.».". 9 ■ "''"' "" ' . ', ,,„ r, _:.:-!„ nostro magnara peperit laudem, inter 

J ";"', """"" £ ^-7/ » SSJTS3- basuL Ca Sa .ensis v,„ 

Ma ■ w " /"'"'"""' ' ' ;,.„„ ,,, Kai.OetobrisannoMnovmeritocomputatus.Moi 

.'".„.''"'.'""'" ""«■"'"' '. T ,,,,,, . r ,. ,.„,,,, r a ,.,lcnsi episcopoin vicarinm •Julio» 

— ■";; >r:: ::;:::::::, II,,";::!!.:, ^i n L,^^ 

"' ;""""; '"",';,;: ;,,,., „ ,„ - L doeent ^1,1», jam exercebat anno 

i:::r:::;;::i./::.;', ',«■'«/««/ ■ .» ^ l-lillz^ 

'■" '■"''''""'';'■';;,:;:;::::.::;,:;: ZL::: "LZ<LZLtz 

'" S »""« «■"'■ " ''"'''.;„ „,,„. f , v , iec it,quemadmodumposterosmonuit 

L:Ll:l:lllL::llll, l^^^^. 

';:::;:;:: LLLL ^ - ^.«r fasr ssa 

«n „,„ ,'/ v„/„.w /'„■ (7) id multa ,„"„.„ ."■' Weu. /.„•„< 11). Ab , P so statim obitu, ,„,.,„„., ,„, 

.;:;;::, LL LL, *& ■■..•■ »**. »-»« aw«^M.--* 

',:,,,„ ,,/„,„ , ■' „'. - ""■ "'■ Bmisqneeultaest, /enientbusad arannp* 

;,, ,, /,, ,,.„../ .,■„". -■ ■'" /"' ' """ '''"■"■"". m r s - Catl,a ;; n " tem t 

:,„ , :„//,- ,... ,.„. '..•".»«»» '-- ™ '■'■■ v '-" m -7 tam i nain a f tut,ss,m ' m 

„ , „„ ,„ deiat r .v ■ /■ 1 1 *flr •• m, ° : ? m testantur ars " n ;: 

„,„. V„ „„."„ „ '. "„■ / ■ ■ « -"■ "»--"" '"'"'""^ ':":" 1,h,res suscep : 

, ,„•„ v.. « ■,"■„ ,..„ s .»" ■■ -■ ■ " /'- '»"" t n v n " ,nei,,a ' ; nt,, n qua : r h r r a 

,,,„,„„, , b ..."« / „„ ia v.rgorepcntos a n a verit. a r- 

„,, „„„„ ,„■ ,', .•.•'.■,„.„< /«■ '» '""" r. S, .' genteum puerum appenderunt. Hoc ideo comme- 

■ .,,,„. / „„,„„/„ .„.'. i. »«>rare libuit. ... abqua saltem ex parte gratum 

' io /„„„ (8) .',,„,. .■"«..' ' sonalbne* »"»- erga tantam wvem ammum postentati commen- 

„„, „, „ M„i„, etiam posi obitum, .„,„„. darem. Mmua transitus e bt, qua publ.ee 

daruU miraculis, du " paralyecos, dex.cn. iUins ,„ 5*nteo>nelusavasculoet 

. „ ,,„., ,,,,„,,„,1 i„ agone jam episcopalibns mumta sigilhs, colenda P ropon.t„r 

. . ,„„11,.. quaa mortna in jam post bina smeuh incorrupta. fenan solent 

,;,,,. iii , i,„.,.,i. vitam invooata donavtt, Duo artifloes qne solemni patrise decunonas 

„,„„ ,„ ,„,,„,„. de qua jm onm P ratorc ex vetusto avorum placito mter- uld.lll 
HlCllli, 

Ucta , • , l 

inun triuin p «,' '6 

. ii, ,i ,,. i . 
B Lbid ,i 17, 
; , ■ 143 

aim.pag. 2,7. 

(10) V.v- 338. 

(11) Pflg. 243 et 241. sunt... expllcantur ; 
atque Imprl 

mti ''■ 
turifusalr 

tare. B ,,', ri tnbula 
statim post 
mortem /"- 
cte, pralerea plu 
ra ana 
inata. DE B. MAGDALKNA DE 

sunt.... Constans adeo est apud nostrates ejus 
sanclitatis fama ut, cum alii plures ex utroque 
sexu cives nostri, quemadmodum vel ex hac pa- 
tet qualicumqueHistoria, interSuperos cumCbri- 
sto reterna luce frui credantur, M i tamen 

quasi per antonomasiam Bevta appelletur, ejus- 
que imagines radianti diademato coronatse non 
recentistantiiiumodo.sed vetustissimi ctiam ope- 
ris in tomplis, privatisque ffidibus asserventur. 
12 Sed de his omnilnu explicatius dicendum; ei 
imprimisde ara e\ eapclla )*,. Magdalenac. Ipscnct 
lricus, tmplum FF. Pi tdicatorum Tridinense de- 
scribens. hujus arst rt capells ornatum in huncmo- 
dum delineat (1) : Superest, inquU, describenda 
nunc ara Beatae Virgini civi nostrae Magdalen® 
sacra. Plasticis ornamentis totum decoratum est 
sacellum, quibus inserta sunt tabulce plures, 
quas inter mcmorabilis Christi Redemptoris na- 
tivitatem exhibens, opus Octaviani de Canibus 
patricii nostri, aliaque proferens cum divino in- 
fante matrem, Joannem Baptistam, virginemque 
Luciam. Hanc tabulam majorem olim memorati 
sacelli Pergamorum Gaudentius Ferrarius ela- 
boravit. In ara autem adicul», de qua verba fa- 
cimus, prostat haud ita pridera ad veteris nor- 
mam renovata tabula, quae intuentibus subjicit 
Christura Dominum fulgura stringentem ; ad cu- 
jus pedes provoluta preces effundit Beata Civis 
nostra, ut quod vivens impetraverat a patriis fi- 
nibus iracundiao fulmen avertat ; adstantibus 
etiam patriarcha Dominico et Rosa Liraensi, imo 
S. Catharina Sencnsi. 

13 Quum autem anno 1825 ageretur de impe- 
tranda confmnatione cultus B. Magdalen», duo 
pictores, videlicet R. D. Hieronymus A 
parochus, et Cl. V. Nicolaus Peuana, coram Jo- 
sepho Marchisio, prsposito, vicario foraneo ei dele- 
gato III. D. Josephi Marix Grimaldi, episcopi Ver- 
cetlensis, die 17 Octotnis cum juramento declara- 
mnt (2), se examinasse mundum artis sua leges 
illam tabulam, in qua nempe B. Magdalemi, vesti- 
bus religiosis induta, pedibus suis stans ei gloriosis 
radiis coronata, exhibetur, atque ex hoc examine 

,,m esse vcram B. Magdalenai 
nem, eamque \ tam ex cadavere fnl fa 

manuum lineamenta satis indkare videanturj, licei 
artifex studuerii ut omnino viva appareret Christi 
Serva rea subtus efjigiem hanc a se lectam 

insoriptionem : Obiit hsc Beata Vir lalena 

anno Domini 1503 die 13 Octobris; han 
inscriptionem et capiU circumfuSOS radw. ., 
esse xvi. Hsc Uli. Ex quo testimonio coll 
lam pktam ■ w intra triduum quo 
pultum manstiB.Magdalen»co<fai 

cultui VUblkO slatnn inilium datumpost mortcn, Ui 
argumenlo sunt radii ct Beatae appellat 
mum picturm restaurationem, quam non diu ante 
VMSfactam dixii Tricus, > l anli ' 

qua tabulx spccics nil pOSSQ tit. 

1 t Int I "' fr ' CUS > 

aliaque anathcmaN adhut ■ 

memo testattu esl mag - 7 Se ' 

(\) Siimmaru: »"■ 

%:.. pag. 1 el seqq. 

(3 I °- 

(4; i 5. 

(5) IbicJ.. pog. 4. PANATERIR VTRGINE, ITl 

plembris ann UU pictis, tt D 

ptorum votorum monumentis, ut ille idem Iricus /o- 
quitur, una adliuc SUpeTOSt, 0l 
qucmadmodum cx alio documc ltfco(4)d 

15 Octobris anm 1825 xitcUiyimus. Ula autem, ut 
ibidcm lcjilur, annum 1011 inscriptum habel • 

fcrtquc matrem, cujus (Uiolus in ignem lapsus, sup- 
plicantem B. Magdalense 

educcntcm pucrum ; altcra anui 1757 OSt, Tefertque 

cftiijicm B. M I ' ID BB i I ' ' «icani, 

lecto dec mbentu I \em apposita 

fucnt hac tabuln italuc lium m modum indicatitr : 

Die duodecima raensia Junii . Dominica Infra 
octavara Corporia Domini, AJexandris In 

morbum incidi , meque instanter connncndavi 
precibusB.MagdalenaeTridini E idera porro 
momento temporis, quo ei supplicabam, mortis 
periculo libi -11111 Quodrca in gratl Lrum 

actionem e1 iii Bignum memoris mei animi in 
SanctissimamVirginem, e1 B M igd ili d tm, hano 
tabellam pingendam curavi. l" Ubertui Hyacin- 
thus Valsueda ^.stensis, imprsssentiarum Prior E 
FF. Pra3dicatorum conventus Tridinensis S. Ca- 
tharinffl V. ct M. Mana | 

15 Dcmum de celebrato quotannis festo Jusc le- plurattgata, 
stabaturanno l s tratus 1 iclis Quotanni . 

inquiunt (5), die 18 Octobria ci lebratur B. Ma 
gdal tum;etsemp 

in FF. Praadicatorura templo oblatio cereornm 
pondo duarum librarura ; ei magistratus oivitatis 
missaa solemni interesi . quaa consuetudo ad hoc 
usque tempus viget. Ui B. Magdalenss cultum ad 
illam arinn iiujcrt Petrus Antonius Pond 
lector Theologix in Tridinen > FFsPradicatorum 
conventu el B M 1 ;d denrn, ui diximus, Vits xri 
ptor, anno 1636 rfi«29 Maii custodienda d 
fraternitati Tridinensi S Petri \£arlu\ <a- 

delabra ei crucem tx ligno deargentato, qua ii 
tari apponerentur primis diebus Domini pu 

men \nifestivitatibus(Q] annovero 

1657. die 6 Avritis, ille idim eldem confraternitati 
cum Magistri sui Oeneralit licentia legavit omnia 
sua bona paterna el matt rna, ea '■ ■ t ui « hU quot- 
anm lur medi " l " P 

tnri , qui panegy ■ < Jen« orationem 

haberet, ei dt in env >■ »'»< '" /"'" eodem aU 

tari (7). I" , '"/''" ''""' 

hacbonasubnomiruB M i lali i»(8). Annn \ 
/; d ./ . ohus )£ari i linensit non ab- 

similefecii legatuw,exquo oidelicei fUrent expensx 

88 ' s ' 

lari 

'a, 
inhocaJ i-n» adesse 

reperto liegata qnaidam D Bnf- 

,,',,, q m - arn iura solemne perpetuum in 

quolibet anno fieri mandavit, et quondam Doml- 
nae Theresiae Tricorsi, pro qua pariter aderat le- 
gatum Bniuflannivarsariiin quol ^ 

etiam Dominj Pabritu Giaretta Mi ^m Hginti 
septem (10). (7) I «etseqq- 

(8) I '*• 

12. 
13. 16 alln i 

iiinii (ul i 

,1, lln 
•.// /,< 1,1 I, | ' 

rlnru 

pana, B demuvi pi 
i iiirn quarla 
tncont 

in I 

virgin 
quu < | 
queri nturve 

tuitiir. AUCTARIUM AD DIEM XIV OCTOBIUS. 
i/Z . -ffpsimura excedant nuraerum, D 

erMol fc- / ; « ' * n f ';"" e *£» 5*0. Albertonia, (qo« gens ab 

rntioni <■ ' Mir«i «*"*""*«•" °*Xi„siL oppido Tridinnm superiore «.■ 

,,„• pfc, |Mta «■ Catharimpatron** X ;'• ;; t ,:„,J! t) , c |arissim=e virtutis et san- 

,S\ /' - ■//" ' " '" ?' °« mon iB virgo hic jure nobis memoranda est. 

,,„. '■ m ', mplc I *™ ? bu , inter mort ales vixit, annos, B. 

„/ upabal ( I )/',,. ' ** '"'" '"" "' VI ; m egrerie moribus reddcns. orationi 

-■ "'"""''" SSnr.nSisfamapost.erelicta.iato 

182", „, ' 9 «.. ' ' ""' ,'" !JS*ii Kal. Febrnarii anno mdoch, cum 

| » ,.■' '.. '" '"'" '""'"' " " ' ^oTL,.™ iu B Magdalena plures qnam centum CuUa, &. 

•' "■"'//""; ;:;;::,." ;,:::; JZSZ m //^/.^bstf 

;•'""■ ""' i '"' ''" ""' "■ ' l ' « ,„ „.„„,„, ,„,,„■„„ i honoresaecepUset, nil ieerat ■<«"' 

(n illo templo. /?,.,./,, tatuta nil vristino cultui liceret addere, 

17 /',..'. I B % .' '" /'" " '' f ; . ; ' r ,,,,;„,. Bta initia rata 

, ""'""' ■'""'"'"'""■•"■" ' '';;;::,,, .,„,,. Q,,Lxanondefuern^ 

""'''"«■ '"'"' "' ■ "'"'"" /'""'"""""" g ;';;," ,. „ J„r. qui sperantes ali- 

'''7.'."""'' '""""", !•-■ ' "" :L 7 foleu Apostolica> Sedis judicio Sancta- B 

'/■'"'"""■" '" "" ■ '"" " '"" Zrl Vi, ,., Xribatnr, m poUue «i **■• 

,„„,„„,,.,„,„. ,, „„„,/„, //„„„ „„«»' rumVirginnm ad. ' ■■• , e ™ verun t snore- 

K^SKSS^lSl s,m:bocipsoannoMOCC XL ,x,cisseacce P imus 

laiena (H lnuuio oimu T1 ■ m Salabue matronara Tndinensem, quse 

(3) ■ I ' ""•""" "' """'" """"'""'• " ' iTpl Te" mento decreta. bina librarum 

«* «■ " "' '"""';"" """;;; '"" ' " m " ; , *£Z 1* Pendenda mandavit. 

'•""■"'"" '" ' ' '" U """" "' '" VS Z Z oSesde BeltaoWeinterLctosreferendacn- 

'- ''• '"" "' '"■ ' """';" '•■ ! • e t ,, ,// ■ I f*m tonc tettammi partcm 

irdalenain aenibus nixam, manum Salvatom dex- retui. ji>u «ti , « «/<« ■ r 

l ' iSS v» - - "-' ' 1815, f» -'- 1825 iterum ateumptum M w tandem 

P 2hZ c tUdelJctum ■ •,. ta I. ». asse, conatus* in Uio itoimus faust^ «£ 

lc / //•///"/."'"• princ H. 7V/,////,/,„ cam. neralu ordinis Prtdicatorum necnon cleH popuh- 

!i. ^lptan, habebat ; adeo ut cultu. ttfki omnt- m« <b S aaita, S. RUmm Congregatio dte 22 

IbMI psnetraveritl Septembru L827pro, ^«f^f 

is 1 «run //// post mortotn bjni MHtoil immomortaK,ottmgu6 Mta «so ( MOMilii. 

/Lnconami auemadmodum manifestum ,u ** tabula inde Leo papa A7/ ui r, . P atores et clerm 

picta, 1: Magdalen» gesta referente w dd gtia » ^tos« flfwsam ot Ofltc tu dttpltc. da B. 

mhhAm Racttum ■///////-. Pondooat lm tn M- dalena mdtaml du xiv Ortoftw. ,, , ; , mMV 

,,, B u , d Bd llrilriim in niguo sed 21 Quam vero ob causam aa hanc diem B Ma- g 

,,//,/„■ . (5) B. 3/. l\ focor (« tempIo(l'In- gdalena festom diktumfuerttplane me latet. Sane nitU r. 

coronata d*Ancona) comttttr, prout tesHsestipse biographi omnes narrani t mortttam die xi.i 

SMteii ibxfi B. Magdaleneinominin Octofrrfc «t 9 tt«dcm Aora xiv, sou vni ctrcttcr post 

venerati i*«IJ [iamnoctcm; tta ttt ratto, o^ttam 5 ^ 

LO Ferttm non conltntterttnl m ZWdtnefM« tnfro /-/"'" <« -'/<«'"'"" (/ "'"' ' r '"' s// '"" / '"' , '' f W- ftw 

f tto S dtxtmt«ltmtt«j utdoKcet anno 1616. m toctim non na&oat. Oesctt ad attc ^««od non ; 1m- 

,uf7i /// IfenoloatK alttsgttfl pnscu WF. 1 p*dtcato- 
rum ,,/ ,.•,//,/•. ttorts B Magdalena festum ai diem 
\ui notaretur, verum etiam in Kalendariis Tauri- 
1. iequentium,qusinSum- 

mario (10) forma outhenttcfl prodttctfl //«•;■/////../ togttitttr rn'ciM(6), ut novum decus oppido nostro 
. Fabriciua Giaretta patriciua aupremis 
tabulis cavit; nimirum sacria quinque virginibua, 
qua» r. M n nostram imitatae, as- 

Bumpto tertii ordinis S. Dominioi habitu, lum reliouerant, ibcI,- s..:,s l. ,avit,ui inparthe- quibus ad diem xm Octobm habes : S. Eduardi 

„„„,,„ convers .m B Magdalen» nuncu regisAngli»; B. Magdalenaa de P isTn- 

patione insignirentur. PUssimo voto non defuit dinansia ei B. Ca1 ' est, jam 

bonorum omnium auctor omnipotens; nam ab ea in sttpptemento pro FF. Prxdicatoribus ad Marly- 

ntate tra usgue tempora fonnum nempe rologium famanum legiturad xiv Octobns memo- 

i:i3)adeo auotum e I barum virginum colle ria.fltiamtn teoimtw. 6. 
immarium 

I I.lll 

1. lom. VII Oi I lIt - P 1 " 10 " 1 

(10)6 ium, pag. ?8. 

22 VITA B. MAGDALEN M DE PANATERHS VIROINIS. i' 
//11. 
gettu B 1! M nilnr. 

c o-) / .t Fonda- 

iluni inftto addilw, pro- 
/(Wl | itxm formam a poHulal 

, dl Leotio iv. 
Magdalena, honesta stirpe de Panateriis Tridini 
dioecesis Vercellensis orta circa medietatem sas- 
culi decimi quinti, specie corporis. et animi ama- 
bilis apparuit. Ccelestibus donia prasventa, omnia 
pericula declinavit, nnde vitse sanctimoniam ac 
innocentiam maculare posset. Nam luxum, s?e- 
culi consortium, linguas excessus , liberamque 
oculorum vagationem cohibuit; quapropter niliil 
mirum, si adhuc puella virginitatera suam Deo 
voverit. Inter sorores postmodum de pcenitentia 
Ordinis Sancti Dominici. ut enixe postulaverat, 
adscripta, Seraphicas CatharinaB Senensis aspera 
premens vestigia, jejuniis, vigiliis, assiduispre- 
cationibus,flagellis,patipniia.humilitateacman- 
suetudine dignam se divinis nuptiis eflbrmare 
studuit. Cibi, ac somni parcissima, in oratione 
ac ccelestium rerum meditatione ita defixa erat, 
ut aliquando in iis contemplandis integras noctes 
duceret insomnes : Christi passione ferventer 
affecta, Sponsi sui dolorum particeps fieri me- 
ruit. Sanctissimi Jesu nomen summa religione 
venerabatur, solita quotidie ad sacram mensara 
accedere. 

23 Lectio v. Charitate in proximum excel- 
lens, mendicos quacumque poterat ope juvabat, 
seipsam oblita, modo eorum necessitatibus non 
deesset. InfirmOS etiam sedulO invisens. eisque 
suinma diligentia inserviens, et verbo, et opere 
ad patientiam incitatos consolabatur. Cum die 
quodam se illi obtulisset Dominus, uti traditum 
est, stricto fulmine Italiam eversurus, ab eo illud 
obtinuit, ut Tridinensi saltem oppido indulgeret. 
Salutis animarum Sancti Patris sui Dominici 
instar sitientissima, non semel impios ad pceni- 
tentiam ferventissimis exhortationibus adduxit; 
quos inter quemdara generis nobilitate clarissi- 
mum precibus Deo comraendans, in virum alte- 
rum repente mutavit. 

24 Lectio vi. Prophetico donata spiritu, bel- 
la et calamitates Itali® impendentes divina re- 
velatione prascivisse fertur ; mortem quoque 
suam triennio ante sibi ccelitus revelatara no^ it. 
yEtate deraura confecta ac bonis operibus cumu- 
divinis munita sacramentis et Deum pro • 173 

Ordini ac Vercellensi dioa 

Supcresl ul i i \/ latina fhcsomtu B. Ma- 

gdah ct, quanUm mut. D VITA 

B. MAGDALEN.E DE PANATEIMS 

Seu dc Tridino sx tertio Ordine 

S. Doininici, latine facta ex Sacro Diario 
Dominicano Marchesii. \rercellas inter et Casale S. Bvasii, celi 
civii.ii. lYidinum Montisferrati op 

pidum ; hic nata B. Magdalena vulgo B3 loco 

ortus de Tridino dicta, paten nere deacen- 

densex Panateriis, maternoex Fondazuccis.Or- 
narat eam naturaa auctor ••' dominua donia om 
nibus, quae puell b uon modo amorem verum 
etiam admirationem conciliarenl : singulari -'111111 
ris venustate pr<edita, blandissimo lepore 
affluena et Bagacissima pr 
Bime discebat qua-ciMi Qum deceant, 

atque optima disciplina instituta, br 
virtute excelluit, ot pcr umVersum Montisferra 
titractumeximiaejuspulchritudocultijsimumque 
ingeninm Beque celebrarentur. Verumtamen ne- 
que naturalibua illis donis neque hi animl 
tibu iebat, aut ad ca] ambltiose 

raneque amores, seu ad plurium ibi corda de 
vincienda utebatur ; sed mente recogitans se di- 
vini, donia cumulatam faisse, ardeacel 

iaque in Dei amorem et aervitiura ", H 
,„„.,■111 Qondum egressa lo S. Ca 

tharinae Senensis regera glori:.- to Sponsum 1 ta 
i perpetuaa castitatia voto obstrin- 

xerit. 

2 Exhinc versabatur omnis ejus cura ut pro 
sacrahac sponsione se sei mo flli lalo 

igit, 
B patria votis ommbuB deprecata. dum Psalmum mamque suam tocnpetaret H» ■■'<» 

„licum : » lu te. Domine, speravi, - jam ad Ina illn.l matn n ad P»t. S I), 

minii extremura recitaret, in illis verbis : ■ In manus 

tuas, Doraine, commendo spiritum raeura; 

cidissirae, anno millesimo quingentesimo tertio, 

obdormivit in osculo Domini. Sacrura ejus 1 

ter triduo insepultum suavissimum semper efflar 

vit odorem. Multis claruisse miraculis vetera 

monumentateetantur. Ab ipso statim obitu cultu 

religioso donata est, convenientibus ad arara, 

is nomine Deo dicatam, omnium ordinum ri- 

amquam ad tutusimum patriae aevlum, quem 

oultum numquam intermissum, sed potiu leste illud matrimonium condecerent. Bxlunc, 

spreta feminea ostentatioiv , InduebatUT veste 
modesta et Bimplici ; neque dio stabat coram 
culo vultura suum condecorati 
horas inter orandum intuebat 
ctissimi sui Jfisu cruci atlixi. firintfta 

..,„ :,m suam illustratura. 
continuit, sed firmioribus vir, aduit Deo 

conjungi.Petiititaqueadhuca talaetde- 

mum em terti. S. Domi- 

/, ■ atque ut hanc est nacta. continuo a<l 
, uos ad exeraplum hujus Sancti et S. ( ■ cultum numquara interraissum, sea pouu* P ««- «» -«- - "' ' Ios applicuit. 

pagatum, Leo duodecimus Pontife> QS ex rin» Senens, 

LL Rituum Congre.ationis consulto probavit Exhinc quum J e un ium ., 

utque quotannis Beatas Magdalena, memona Of- Cruci. ad Pascha usq ue g 1 

ficii reciUtione fieret , universo Pnedicatorum producendum, spir.tus sui P 

totum . AUCTARIUM AD DIEM XIV OCTOBRIS. 

petuo jejunare dicenda esset. Carni praiei fl i 5„ a wViwm vidensque fratris discri- 

U- "- -i- ^fiSS 2E*?2»2 ^contiderat; dein 

f"W ! <" .,.;,„ sub- vero cx ce.la sua in inferiorem domus partem D subllmio) I 

i nl , B ccrpua uaque ad eango 

sl ,rnebat .duras tabul.v .-..piliqOl faSCem | 

ej ,.,„,„,- ju to moUiorem bunc lectum ju- 
,!„,„ , , x nuda l.umo e.-.pirlut brevem Bom- 
num.8olitaquippepaucaBhora (quantum acili- 
cet tempus afflictum corpua omnino requirebaq 
d(wndre.reliquamiioctemfeiTentiB8im83orationi 

3 Erat cmterum id sanctum exercitium pams 
quotidianua hujue Ser i et tanto id pera- 

,,!,:„ ardore, ut aape, Bensibus ereptis tri toto 
corpore quaei mortuo, in admirabilea ec 
Papereturj inquibus non p;.u. ■■■.■■ .-.. d.tua accepit 
v j ioneB, revelationea et lumina. Nulla, quaain vero ex cella Bua in inferiorem domus partem 
descendens, dixcrat : Beninua frater meus in 
magii.. fuil periculo aquis pereundi; sed Deo sint 
grates; licet equa, qua huc veniebat, submersa 
occubueril. ipse tamen Balvua factus est et brevi 
domum erit rcdux. Reapse non multo post ad- 
erat, narrans quse in itinere acciderant. Quum 
idem frai. r aUquando inhonestia feminis convi- 
xisset, in pccnam sui peccati labe, quam malura 
Gallicum appellant (/, infectus erat : terribilior 
tunc pestis, licet minus formidata ; et ut non ita 

pridem in [taUam inducta, sic minus medicabilis. 

Ad sororis anres venit h»c res; quae eum his 
convenit verbis : Tu. frater mi, inqnit, experiria visionea revc auones ei iiiiuina. ^u...», M — ... 

, ,.,;.,,,,„,„,„„, pr8t eribataolemmta..quiD jam inl.onestorum amorum fruetus; sed „ m.h. 

I ,„U •, a,l B. ,enie «- spondes te vitam mutaturum „. mohus teque 

•„ , ,,.-■ q lobrarentur, cumad, purgaturum a pecoatu., euppUcabor Dommo ut 

deret. auimjbicu.i, i ,. n i rt+ ,„i; n0 m rp<t tnat. Emendationem pro- lunctiBBuiBomnibuBadimpleri cerneret, maxime 
in HebdomadaSanctaef infraoctavamPa chatia. 
Xunc enim ducebal diem in BaceUo NominisDei, 
ouodineccle iaS Catharinai I F PrsBjiicatorum 
Tridinen ium extructum est quodque pr» ceeti i 
ao B oUtarie contemplandum elegerat. Atque nic 
poti imum feriam win Para .lebatinec- 

.„,, triatium Christi Domini paasionia et mor- 
tis contemplatione exigere; quaa tam vivia in 

tt te sua expreaaas habebat coloribus, ut in ejus 
quoque corporo exprimerentur, non actione tan- 
tum el geatibus, sed el Banguinia tluxu, qui ad 

hora.u langnim-i Midoris apparebat pelle.n im.-r 

etcarnem io fronte; ad horam flageUationi in 
braohUaethumerie; ad horam coronationia Bpi- 
,,.-..« ,,.capite;ei .irmu... .pia hora manua pedes- 
q Ufl eiavis tranaflxi sunt, in manibuael pedibua : 
quin etiam coronationis tempore videbatur 
,, li; m P ivi modum taciem aliaque corporia mem- 
bra oopioaiu • irrigare : quemadmodum in Resur- 
rectioin ipparebal faciesglorioaa;videUcet 

ardensetju.-uii.la. gloriseque el beatitudinia lu- 

„„„, radians. Saope visitata fuit a principibus 

Apostolonim Petro el Paulo.qu lari | 

tate venerabatur; el emanibua Beati imaa \ ir- 
ginia nonnumquam accepil puerum Jesum.jam 
qua forma erat in Nativitate, jam que in Cir- 

cumcisione. aut iu PuriuVatione aeu oblatJ iin 

templo SaBpiua Ln spiritu tranalata esl Bieroao- 
lymam.Nazarethum.Bethleemumet Bethaniam; 1,1 ., valetudinem restituat. Emendationem pro- 
misit miser Joannes e, soror vero se in eubicu- 
lun, ad orationem contulit. Dum autem preces 
pro fratre funderet, ecce apparet ei raagna coeli 
regina et dein divinus ejus fiUua, tanta luce et 
majeatate circumdatus, ut Magdalena timore per- 
cita animoque deficiens ad eorum pedes procide- 
,,i. AllevaviteamB. Maria filioque eam obtulit, 
rogana ui ejua exaudiret preces. Tum Magdalena 
oravit Jesum fratris valetudinem, audivitque ex 
illius ore se ab eo singulariter amari fet accepit 
eo benedictionem. Dein quum cessasset visio, 
redut a.l fratrem, quera sanum reperit. 

5 Tulit aliquando ad eam quaedam mulier in- 
fantem, qui caBcus natus erat, et cum lacrymarum 
imbre eam obtcstata est, ut misero suo filiolo vi- 
sum impetraret. Matri condolens Magdalena 
puerurasecum in oratorium portavit; dein geni- 
bua coram Chriati cruci aiflxi imagine flexia, eum 
rogavit ferventer ut dignaretur infeUci puero vi- 
suiii darc. Kxtemplo apparuit suus ei Sponsus, 
ejusque precea admiait : adeout, prehensa pueri 
ln.iiiu, signum crucis ejua oculis imprimeret, 
usumque pupillarum concederet et visum. Tum 
D. Magdalena, oratorio suo exiens, matri filium 
reddidit lumine diei fruentem. Suis familiaribua 
complurea aUas gratias obtinuit; quas inter sa- 
nitas iuultis intinuis re.l.lita, multisquo ft-minis 

sterilibua exoptata fcecundit 

6 Spiritus propheticus ei quoque abundanter E i puero cteeo 
visinn reslU 

luit; lMll.UU. N... arrlllUIH, l.riu.r.u.u... « i ~ t . . .. 

■ ■ i(lrml(i M niil a1 accU ratedeacribere.Tandem datus. Oatendil enunei pnmo Dom.nus quot x- 

. i. B« i>* a~ o^«*.,.., mmnta hollo pf nnnuloruiu civitatumaue straces iiu 
auis irutri 
vitam < orpo- 

> LKlf, 

antmt 

tuit; 

■ » ervlo proul ipaamel aperuil P. F. Petro de Centum- 
celUa c, quo diu uaa e ►, " ll umquam 
petiil b Domino aut a tfatre, 

quod pro flduciaa jusb menaura aut integre aut 
saltem partim non fui 

prodigiosa miracula, <iua3 pro ejus poatula 
patravit DeuS. 

1 rjeninua, B M i frater . Navaria 

M m eo aliquando eral u1 Cervum ', flu- 
,„,.„ \ arceUia ricinum ti'ansiret. Quum id itaque 
cum equa ingreaaua e8t, tamrapidaa unds 
pertus est. ut oum equa subversua fuerit et aquis 
ooopertus. Porro dum in hoc periculo versaretur, 
visus est sibi ad latua videre beatam sororem, rumnas, beUa et populorum civitatumque strages 
in [taUam ingruerenl in ultionem graviaaimorum 
scelerum, quea tunc ibidem patrari solemneerat. 
Quibus portentia fldem (r.-ryr exercitus Pranco- 
nii„. . '.11.11 et Hispanorum, quum beUum 

ferveret inter imperatorem I ' niVetFran- 

m GaUisa regem. Heac quidem ei ostensa, 
qnum in sacello SS. Nominis Dei oraret. Ibi enira 
ei apparuit Dominus, quasijam accinctua ad vin- 

da enormia, quea quotidie admittebantur, 
peccata. Trr ei suppUoavit Magdalena quam in- 

issime ut indignationem Buam temperare 

, sed ml obtinere potuit g : quam ob cau- 

sam reliquum vitoa bubs tempus, quod diuturnura 

non spirUu V"' 

i 
bardia mou 

.. it ; 
utilis 

Guilielmo, 
i 

rnti """- 

cliiom ; VITA B. MAf.DALKNVE DE PANATFRIIS YIRGINIS. ' l" 

a dod fiiit, in ImoBstitia egit, cogitans quippe sem- Buitss narrarit dol cim D 

D er de faturis aliqnando calamitatibus, eernens- abhracannis, inquit, nupsi maritone dicam an 
, nedum minuerentur, in diea augeri. tyranno nes i enhn arbitror majorem «*sse 

Fuit ei etiam revelata victoria, quam Marchio posse tyrannum quam qui posl inflicta horrends 
h Montisferrati h in Gallia de duobus potentissimis tormenta non solum vetat, quin infelix querelas 
ftdversarns retulit, eauVmque hora, qua partus el [acrvmaa mediia in suia sed 

hic trinmphus, eum Tridini aliis indicavit. Simi- qui et cogit ut se propriis manibua i Jam 

liter pwedixit eidem Marchioni alia plura ; quibua vero orudelissimus ille cordis me! carnifex non 
eventus accuratam fidem fecit: quocirca magni tantum perdiuturnum hoc temporia spatium me 
eam faciebat bic vir neque alio quam matris su» uxoris loeo niimquam habuit ; sed nil curana ha 
nomine eam vocare solebat. Pnesagiit et prasdi- bere prolem, nuptiali thalamo induxit famulam, 
xit alia plura.qure supra indicavimus, e1 fcriennio quam hioindomo inveni, e1 cui ut n is ac 

ante niortem transitua sui horam prsssigniflcavit, ancilla ipaamel aerviam rvrannico imperiojubet; 
quemadmodum inferius dieemus. volens ut propriis manibua igni invidis, quo 

raimscn- 7 His aliisque multis gratiis, gratis datia, ad- meum cor in hanc jnrium meorum nuptialium 
cordtecorpo- rnav jt su am sponsam Dominus. Verum multo raptricem aduritur, pabulum afferam. Ita haec 
maioribus donis supernaturalilms et habitibus misera matrona CUffl tri Jtitia maxima el lacry- 
virtutum ejus ditavit animam. Ut autem initium marum Smbre tetram suam plicabat. 

sumamus a caritate . rcliquarum virtutum re- Ad hssc misericordia motus prmdicatoi Ne du- 
crma eximiam in proximum suum habebat B. bites, inquit, o domina, quin te coi re- 

Magdalena. Siquandd in mendicum incideret, gi» Dei serva, qu» solis suis precibu efflciatut 
B conilclebat ejua miserim ex imis visceribus, ei- maritustuusdivinoillustr.tur lumiuc pr.i E 

que quum posset et quantum posset, suis auxi- suam vitam ponat. Hfflc locutus, Bbcium suum 
liabatur eleemosynis; suimet ita oblita, ut, de nomine F. Petrum Tridinensem accivil el ad B 

rebus vitse necessariis Bervandis nil cogitans, Magdalenam destinavit, eum monens u1 

suum eis ministraret cibum et multa subiret in- rogaret nomine id negotium Deo commend 
comraoda et difficultates, quo largius posset ege- Continuo iter .11«- arripuil ; asl ut. eum adventan- 
norura paupertatem sublevare. Quin etiam invi- tem vidit B. Magdalena, continuo eum, nil adhuc 
tabat eos ad suam mensam sa-pius. tantoque li- locutuni, his Bubridena aflata est verbis: Omnino 
bentius, quanto fcediores eorum infirmitates. Mi- opusnon eral hunc itineria laborem; 

nistrabat eis de cibo suo, ipsa contenta reliquiis. qua? in mandatit hal feci, el matr illa 

dicebatquesenumquamsuaviuscomedere.quam exoptata potietur consolatione, Dein quasi cuncta 
quum vesceretur micis et reliquiis mensaj, ad prophetico nossel lumine Dic rnatron» ilh, ait 
quam pauperibus et infirn.is ministraverat. In (ean no nomine d. "S ac si eara 

territorio Tridinensi infirmabatur nemo, quem aliquando cognovisset), maritan im vale- 

non quotidie visitaret; et quo pauperiores, eo dicturum pravo illi amon curaque secundura ma- 
accuratius eis serviebat. Consolabatur autem eos trimonii leges uxorem d.lecturum, atque hanc 
et ad dolores suos patienter tolerandos tanta dex- brevi ex eo conccpturam filium masculum. Qui- 
teritate adhortabatur, ut, sensim sine sensu ani- bus auditis, obstupescen F. 1'etrus ad concio- 
mi mmtudinem ponentes et ad libenter patien- natorera cura hoc r. **™f™ 7' 

dum incensi, mrumnas suas leves paucasque miratio. quum continuo impleta ridi B. Magda- 
esseipsiraetducerent.Utpeccatasuasacraraen- lenaa dicta. RedlH enim repent illum nobilem 
taliter confiterentur, raonebat eos sirailiter, et virum jam gratia D,i motuin. u .or,,,», me ut 
C tara belle noverat oranera fugara excusationera- sibi veniam oarel suppluvm. ,t , orao pulsura p 

queprmludercuteosadsuaconsiliafaciendaet prostibulura. Sine , , instituil Dli idem ^scele- 

ad utendura divina gratia suaviter ceque ac for- rura suorura confess.onera apud conc.onatorera. 
au utenuum b ^ ^^ men sibus post susci BON hlium ; 

- W 8 Sea si ei innotesceret aliquera e suis pergensque , pa^ce c JW 

popularibus infirmitate spirituali , odio aut^alio ^J-^^jJ £2^ 

SSSSKK = „::;:;:::.:::» . :.:::: , 

indimsset velad concord am cum innnico -neun- m irimnenM i 

£"d1dtSend» Slicitos amores et | ,,., col,i g ere pot»K di.igent.ss.mu, Bcata, V,r t . 

carnalia, „,„„„, jrieco , W£*Uta ^ff^ sfM>hu s. ,«» «pta ■ 
fu.t eorum nnmerua, quoa orotiombne su.s e pec Teliu ,...,,, 

catorun. retibne ^^SlSl * ope ZZl ~n, 

cimen ahquod, quod ut adjunctib mirabiie est, sic v ^«k.tnr k nt licet eius adb k 

«- —7 - -*- : s2£ ssssa ifii * 

epiritas. quo eam („t supra d,x,mus) dotarat Do- tationes 1 ' ^ viderentur aud 

ffi P inus. ABqme « Ordine no^ pr»dicator q ua- ^TmTm 

dragesimali tempore ,„ quoddam Moutisferrati ribu . D et ^ ^ 

castrum ad habendam conconem profectus. ho- omn ^U« ^* m , jcst a,em. Quan, 

spitium nactus erat i„ cujusdam pote„,,or,s v.r. fe„de„dam semd d j S a„ctis 8 imum 

domo. Cujus «r ^* obruU et i„ lacry- W^-J^S nequit . Quum ejus 
raas effusa, miserum manti sui statura ei expo 

aunl 1) I'. patlentla. 
oblata '""'" 
atu "i w na 
percuihuit, , ,.,1-M AD DIRMXIV OCTOBRIS. 
'''' • -u^ An , nnC nnP tan socii et fautores pessima 

- inson,„, ■.„„, ■ m* nornen terror Ja m^eomn 

i^nrirtcfldifeUcitM.pr»d^neUqBefl^ mor ^ ^ o(jou] 

ejus cor. et ,„ ' »°" illa ' m in tam horrendura tocidil , bum, 

ebat teneros - effeeta C ■*•"•■ ut Sllira «siccaretur et ar «ret, raembro- 

oommunioDi. flebal particepa : qna r. unenu- y priv eretnr. V-erumtamen non resi- 

seril ,„, I.. . >.,-, umantoru» Umpon q^ ^ ,, ,„ ^. „„„„„,„ 

<■ prodiginm ndebatnn el quum «"«■» con „ mleliosus , ..,,„„,.,,,, ..fflavit. 

cibo vesceretur, adeo sui amorM araors i patientia, adeoque majori etiam 

faciebat, ut , « ' ' -£ ^ J»*. ^Jrft im petus et aggre..ionea . -« 

crosanctiss, , BnM non jam homine. iniqm. .ed ip.i eorum du- »*»««; 

.orpU, U* "» '""'"' ,1 ™ r ab .„l.„n acti. non tantum qnod ab imbelli 

ZeDeumquidemub^pr^^ ^J^ .,„ ,„„„ ,,„ d qnotidie 

biq ■ orP°""" "■ " ' ,,,., 2 re- mille « suie manibns eriperentur ab ea pr* 

orationem. qunm parem ■■ «"Jj£ moverunt in e j us raentera teterrimum bellum, 

tum oubiculum, quo , sommodo suose recpe imaK inibus eiue animum implen- 

re et e«reitii rt pir Ub» — P- • J" gjjSJ blaS ph' e mii, dubiisque ad- 

•S [XT£ ££«Z s«ce„tis iugeet» »opbis *., 

taUl » ■' ";'■ ''i;:'^ ,,,,.„ fndc bat et ,,„„„, ,. despectos cernerent. duplicabant op- 

non ordinano aci i na< n cui ■ ' ntl)m c PU ad sibi in relata victoria assentandum indu- 

- 1 s :;;::,:::: « mSL m «*. roborata «n* ». 

I ; ," i";;:,:, ,,, s„iq„e pellebatjejunio et oratione omnes hostiles im- 

devotio: 1. dem r*«m P» Lssiones Quatn ob causara infernus, despera- 

P<° ' ' "'' " M "" M ° ext ,.„„ „.,„ adhibuit, eam videlicet flagellando 

BPOnte devenerat. nrn.iplitpr nercutiendo, ut domestici hor- 

aliquand - ionem nacta eat.A if «q^ vir , runculam da3moni his verbis illudentem intel- 

,ent: Percute, crudelis bestia, percute; cor- 

pori enira raeo Hvidas infligendo plagaa nil aliud 

agis quara tibi parare vituperia, et sertura com- 

ponere roseura, quo Sponsi raei ccelestis caput 

coronetur. Abibat tum pudore sufYusus hostis, 

sed brevi post redibat sub specie gigantis aut na- 

ni, mille ridiculis gestibufl conantis eam inter 

orandum turbare. Sed illa, nil ad ejus ineptias 

attend.M ebat in oratione, donec eum irri- B inn|u»»«v »•• 

dam.nomine Dominioua Grandi, mjuna potitus 
erataliquo I F PreadicatorumTridinenaiumprae- 
dio. Qui quum dives esset et consanguineorum, 
Tridini nabitantium, amicitia potens, nedum se- 
,,,,,,., j a dicio jUfl suum rrruperare possent, ne 
audiri quidem poterani religiosi. Quocirca Ro- 
,„.,„ m ft dierun1 ouriam et a suramo pontifice 
Bententiam excommunicationifl enlagitarunt m 
Grandium, utpote bonorum eccleaiasticorum 
usurpatorem. Pui1 autem Imbo Bententia pubU- '; , „„,,,„,„„,„., , ,„ admeexhilarandam.ann.on.minitt.t utamm- 

,,„:,,„ :,,,:,!„■, I',„ r. re. s 1 ,„: 1 ,„„as„blever.Qu JE contumel,ae on tem- 

, . „ .:„,„,, et auotoritote «oam ptio superbo illi an.manl, ,ta mtolerab.l s erat, 

, , , I„s et probris. „t U. Magdalena, «t eam audiens ooutinuo o, mgam verteretur. forte LUio praaem , oon potuerit eos non monere 
dewerentianabenda I ejuBqueminiatris: 

fecil tam bumilibua tantaque oarita 
emoUivisset omnem alium ac iUum, aomine mi 
nusquam Bcelere perditum, Sed rniser iUe ne Maacula Lnterdum virtute apparentem sibi dae- 
raonem arripuit. vincuUaque ligavit; eumque in- 
genti ejus tormento orationis tempore tamquam 
puWinum Bub genibus tenuit, et dein corri 
flagellatum ad inferoa miait. Propterea tamen nus (iiiaiu si-c eiv niM-t uium. ,>.v iuis.m ui.,w u» e • 

,, . . , to ■ uo. no„ qnieaoebal diabotae. .. qumrebat oontmuo 

QU , ...: ;>,, ..,r.,ni. ni .lnmnnmintVnr N,l Ui ivl,iisd0mestl«l< vuul L , iddidit, Bexcentia turpibus infami- 

busquedlcteriiaCliriatiSponBamoneranaejuaque 
tandem ori excusaiaaima palma alapam ducena. 
Quam iUaanimo placM n his v.M-bis : bene- 
dicteJeau! excepit; et dein memoria recolena 
conBiUum, quod Christus D.-minus deditApoato- 
lis : Si quU '•■ parcuasflril iu nuattk una, pomofl , UUM1 Lnferre vel in rebus domesticis vel in 
ipso corpore. B1 a.uidem, quuui aliquando noctu 
,,i pauperem quamdam parturientem accitaes- 
^,.( quaa in extremo periculo posita jam cura 
e Luotabatur, et illico e lecto surrexisset 
miseUaa opitulatura, non potuit infernua tantara 
caritatetn; quocirca in deacendendia qui- ,, „(„ ipsa genibu. Bexi., ulteram • • exM- buriam scal.s talmn ei dedrt im P ul.um. » : prm- 

• ■ . .. c ^; aU*ram rpns rueret. emsoue brachium suo loco mo%eie buit ^Miam. Ecce, inquiens, frater mi, al1 
genam aamquoque percute : quam libentiaaime 
, 11U11 „„„„,,„ pro amoro Dei eJD Blesiea 

cimtumeliampatiar. QUoo abu1 iUe miBer; aed 
, poal mgruit in eum divinsB juatitiaa ira. 
Nondum enlm annua integer tranaierat, quura ueret, ejuaque brachium suo loco movere- 
tur at alia corporia membra contundeivntur. 
Asl mediia in bia gravioribua doloribua subriait 
pia virgo : mala . inquiena, quara pro- 

quod^ e lucrum racisti, rem tam fraj 
percutiendol Et non seous ac si dolorevanuisset 

prae VITA B. MAGDALEIS E DE PANATERIIS ' 177 ante >• i/; B 'i Clm 

/ San- 

i tita- 

liu\ 

c 1 1 r . i ■ ardore ca at in eafl 

S. Maximi \ cor ardet, mem- 

pcenam >i»h sentiunt ,- I 
tione impcdiri nol 

propositum I . infirmamque adjuvil : dein 

ad malam suum curandum n im 

12 El quoniam eam triumphanl 

tempu m ccale 

i. dicendique prii 
morte. Celei B. Ma- 

gdalena ad perfectioi an- 

num i.x m attigerat, quum ei revelatum fuil a 

i |uo- 

circa congn cnnibus tertii ord 

lixit, ut ultimum 

. juara ai mis filiab ' va- 

ledicerel i Deo misericoni ilio 

in patriam exciri ; se eis itaque supplicare ut, 
si (jiiid in ali ; malo pi 

mplo, id sibi omne condonaretur , 
ea cuixe rogare ut sui meminissenl coram Deo ; 
se i icis sim spondere continuas suas apud Spon- 
siin! preces eis non defuturas, quam primum 
(qu.nl brevi futurum s) | illius ci 

frueretur. Prolixum deinde piumque ad 
monem habuit Je oflicio diligendi sui Spoi 
i |ue suarum regularum observantiam el cari- 

im mutuam commendavit. [ncr ibuit interea 
de affecta valetudine el periculoso Christi Spoi 
morlic rumor; quo tantua non e Tridino solo sed 
ex vicinis quoque I- omni c inditione ho- 

minum con< d ejus domum I , ut 

ejus arabitus illis capiendis par non B 

lena autem, non aliter ac si siue infir 
mitatis oblita fu labatur omnes, eos- 

que ad caritatem mjituam pacemque i *er- 

vandam adhortabatur; donec cr< morbo, 

tantu ille concursus, valetudini ejus damnosus, 
impeditus fuerit. 

13 Rogavil tunc adstantes, u tntum re- 

cedentes locum facereni intranti insignium 
minum turb». Verum illi nihil viderunt, sed 
suavissimum ..«Wera et coolest m fragrantiam, ibui, dulcissimus meus D 
' rediturum ad i illo 

m deducendam. \ 

hsc l'.i- 

ter ini. I 

ultimis 

14 C 

fii i mii bapl i malem ab " 
ilhbatam fuisse servatam. Ei dein allatum nut i 

i 
i meliori 

el l 

taiu 

ut m 

, nil pli fecisset; deinde 

<\ ii pro ri i i li iii loro 

ivi 
voc h ] mnum : Jesu, n emptio; E 

et dein stell i . quos ad finem nsque 

cum adstantibus modulal 
seciniiliiiii i um divinoSpi 

so ccelf iii iterum odor per c illam 

spai •■ i1 ah' 

quid, qi ium aliquod hab 

,r.i blandaque voce p almuro 

el usque id rerba 

cantavil In m D W- 

/,,,.. nim im 

tr i lidil iii Dilecti ui manus, oui ti illa 

i 
felis iUe die xm 1 1 

horam m ■ . anno 150 I. Triduura n i rpua n 

in templo public itum, quo um 

non Tridinensium 

re1 . turmatii me- 

randara accurn 

imum odorem. 

tantur q lue multi ' 

ulturae i F MH.hu I iculum replel luminib 

. . r \ . , • : . ...1..*. ;!..,.. , ,,..■.,' i , ■ , i iliflt'"! II suni ; et B Magdalena profunde el reverei 
me ver8U! cubiculi angulum caput inclinavit et 
iii oculos intentos tenuit, 
. I vultum 
accensum el gaudio perfusum habens, ut satis 
I quantam ex hac vi 
i ra horaa spatium ita cum cumda e J UB 

animi purita jam Beto 

nata. Dominu : " sI '•''" 

iduorun 
ralytii irumcur- plurib isille ^ecUim 

,i sensuum usum radiit, sed 
tanta affluens interna laetitia quam ejus | non« ' 

rin-, ibat, jussitque 

: quidquid ei in illa ecsl 
Xtqui inpte obediens : Inti inquit, 

1 iii ad miserara hanc i ctionem puelli lortua na 

innumeris alii dolorum, 

inflrmitatum, immedic 

quibue anno 1610 

icesaum ■ nsmeusSpoi Blicum « 

itissima ejus Mat< «s S. Domini- 

cus, mea mater S. Catbarina Senensis, gloriosi 

rtyr.ThomasAqui m- 

cent rius, necnon sancta Mnr ha- 

i , quibuscum dum suavissiraa colloquia (quem- 

Ad Acta Sanctorum Supplmentum. — Auctarium tomi VI Otobris. _ in tabulario COB 
servatur. 24 ANNOTATA 178 AUCTARH M ai» DIEM XIV OCTOBKIS. 

Giiilliell ,,,. Tri^ini domini in extens ons ] 
pngnantis discrimen, tum etiam reportatam de 
potentissimohoatevictoriamnoi n ftc i 

ANNOTATA. 

,, , periculum ei relatam victoriam. Et re 
quidem vera Beneventus a S. Gregorw (7) 

■ , .• TV Cnhrhni VIII "-"' "' "'"' l' l, "' r ' ] ' 

m '••."' '""' "'"" SSLj aappettatGuiliel 

(1)" "'" '?■ .„„ ,,„„,,„ ,,„„. ,„„ WdWd inum; 

cla i "' '""""" "' ' ,.. , ,,„„„„„, ,„,,„, ,„, (8), el „„„„,„ 1464, 

■;'■;;; : :, .,„:„„ ■«.«. 

' ' ,.„„,. , M ■ < '•■ "'■'"■ 

ftaWtontos 1*0» »«* '" " „ ,„„. , ,„„„ ,,„,,, Omliel- 

*■■■■ «-**«*"*•- ';;::,;;,,,,,,,,,,„,„,,,-".' 

R. Magdal( . . , , , Bfim2?er /"""•" colml pietatem et populi 

-""";;; ; .:„;. 

, , ,,, „„„„/,„„„„/„„„,„.„ tpra 

b , lident * ,,'.- 1 ' ■■ '■■''""' ';,„„; ,',,„„ N„,„„„ 

l ■" "■ ' ■"""'""' '-' ';;;„;;,;,',;:„ „ .„ ,»<*»•«. *- 

fcrlbendum. t in tmp i s. Catharin* ei m quo 

,,,:/;:;;::„;;:::„:;,':::■';:': — 

1 .« ' """ ;"■■■ ;'"';;, SE,c .> -saccodi 

,.'.. i**«n*;n " ,"'""'" ''- „,„„.v,,/„„ A„„, .,< . 

,„,,„, „„■ ■„ -' './"" " ■ ■'■■■'"'"'" ' ' ,;„,-,• et L559 (12). ferventibu II,- 

L„„„„/„. „ "„" »••■> < ''"' " '". ,;„..,.,„,; ,,/,,„„ detri * 

MieeS.GregoriueTu, etde ! ■■ 1 ["Z^lmaTueZLa b*» 

"TJS- , r * '■'' r , : ;;:;'„::r;::;'';;,:::;:;:':;;.,,,,, 

i 1 ""'" - ''■" ' '" ,, ,„,„„,,„,„„„/ ialelo- 

tokM « ''''■"■■ •'" "'"'!"■"" •"/""'"""'"'< "'""^ 

'"i-" /■..,,..".■.,".''...■:""':'';';'■•'■'■'- ''";";;■;;:, .„. 08 , probomm M 

/-"""""'"' ■■'""■'■" """", . „„„. ,,,, „„,„,,,,,„„„,..,',„■,„'/,".■ 

g "-■ - ■;- """: ;"■";; 

:;:'":;; ;r ;;:;::;,:::,:;:::':;:.':;:;' z ■ «— o « - 

;::: 1S ^ :ffi*.. ■ - -— 

o ;: ;:;:„:;;,;:;'::r; rr . :i g- ;•- 

::::::: SiSSS&^SXSi - 

"■■' ''''""'""• ': ::;:,:::„,, „„„„1,0,,., ,«;„,„ 

""::;::::::,::;: ***.<». na- «^ " k """ 1 ""-" ( ii Rummai lum, 01 p ip ''• 

le 8 Vie et actionsu 
robio , etc prol , ui; ol apu I »Uo< passun 

I 

Po , ' 
I a ■ m il i i apud M »■ l0,n - 

XXII pag 200. 

' ,T i 7*n 

(lli i" 

1 

V Ociob., supra pag. 24. 
ammariun . E NOTA | [STO PAPA MARTYRE. 


NOTA 24 ad pag. 439, littera B. DE S. CALLISTO PAPA MARTYRE ROMjE. B , oli- 
tur. Cultus S. Callisti Leodiensis ; officium 
ejus ad ritum duplicem evectum. I •nterlocain quibus specialiscultusS.CaHi&toPar 
ihibtiut fuit, numerandum merx 
odium, a Bueo nostro prxtermissum. N 
i n ecclesia olim collegiali S. Pauli, qus hodie 
cathedrale Leodiensium templum est, Officium San~ 
iamnunc ritu duplici majori recitatur 
cum lectionibus secundi Nocturni peculiaribus, qua~ 
rema fci clauditur, qus antiquita- 

tem vene rationis Sancto ibi tributx demonstrant .• 
Huic sancto Pontifici sedes sacrata Leodii quon- 
dam li quam ^etustate lab 

cliu esdiruit.acamplioremafundamentis 

i, 13 n ei iam sub invocatione divi Pauli 

.stoliconsecravit. Praedic Mar- 

tvris memoria, anni cursu redeunte, ibidem so- 
lerani Officio retinetur ac pie colitur. Nempe, ut 
referi Bartholomsus Fisen (1), /' ' «»- 

num 966, praeter id quod S. Martino servatori 

Rom. Eccl fllia part. l, pag 141 B condiderat, aliud gentium doctori Paulo oanoni 
corum collegium exstruxit. Sed cum ipse secum 
dubitarei multum quo in loco templum 
Deuraqin' multia i st consilii sui du- 

cera. prodidil ^Egidiua mm.m1.im. oocte circumje- 

ctam terram all i nive obrutam fuia 

,:,:,! ini ea lon ritudine 

latitudineque nudam mai 

qua templum condi volui jel Dew Secutua tantl 

architecti dimei Eracliu lin 

ccepit. fatra fines divinil di- 

cula in memoriam S. Callisti M u ! "'-»- 

olim i' ' 'l llis 

ndiderit, non prodidit antiqu ! Sverti 

debuit, cumS. Paulo templum exatrueretur. Ve- 

,.,..„ w . quid Sancti Martyria honori detractum 

videretur, oranibua anni i in m hanc icta- 

ur ritu 

■ /. b n ■ ' 

anno 1568 S Callisto addictum fuit Oflici im ritut 

subsequebantur, SedprrsenttsBCulo P K/i tfwn M/ 
0// | ritum duplicem evexit, ei Sancti t 

quicumque Romano utimur Breoiario, quoiannis 
recii \mus. NOTA 25 ad pag. il >ra F. DE S.GALDEINTIO EPISCOPO MARTYRE ARIMINI IN ITALIA. Duo fuerunt SS. Geminiani Mutinenses 

q>is< Dpi 

Optime viderat Bollandus, qvat Vita S. Ger- 
\ miniani a se ad dim xxxi Januarii edita 
I fifinonlur, «o» /)Os*c <fe unico hujus no- 
mims Sancto narrari ; qv m . II vera 

ea sint, duos omnino Geminianos constitui opoi 
re, quorum I ' «'« «"»"» conflatz ob nomims 

uliiudinem fuennt : prieroi», e«» 88. Smm RavennatU et Afi " /um 

acJovinian 

qui AttiU tm 

j ' 
notati '•' nuh 

consu llvir 

eruditus ' ann0 

1849 Ku " '"'"'" A 

tedellamitrsepi 
ossia brevi raeraorie intorno al beatissimo Pro- 
tettore San Geminiano ed a San Oem 
gloriosi vescovi di detta cittt : hoc est; Dua3 gem- 

bub AOCTAI ' XIV 01 I 

, - a u m \ocum H 
A ma .ttn. episcopalie Muto I £*« 

notil 
WbnlMUta ' 

1 

I '"' i ligtore D 

;::;":,:; /«# 
,:;:. — ■■ '""'""■ D [OTA26 ad p DE S. CCELESTE « COILESTINO EPISC0P0 i; METIS IN LOTHARINC Origo episcopatus Me A„,„. 1847 R ■''" '""""" 

tensis honoraritu opusculum ■ 

stfttu scriploi ' ac 

u fpiMopalii exordta duoou 

8ro0 t;finda,ffl/o«ereconflIu«. I nvis 
aute nosinrem "" 

Eamenlom 

siqi ' 

I | menltonem; el 

pufai falopr :ults naotiis- 

,,,. non ita univemm laudassel Bolla (1) 

guod anltgua*, wl uocal, m tradit 

endasdefendendasqu 
ipso monente, 

tuissei Umpenum quoq\ 
s. Uaterni (3) 
oui tamen dtio Sancli f! ru 
ir, Gatttas adoentenlt fuisse comites. Quippe, ul 

s supra in Volo 5 paurw dtzfmus, i 

D '■"'■^'' ,| ''"" ''«' "'""/''" , 

m Qallia et Ge\ ,"""""» 

io : ita ut in ' 
qu idem Bollandiani citari jure possint, "- 

Hani Operis in universum prolatio non multum ad 
Ituendam juvare videatur. 
epi- 
nostro adhtii ndum sii id 

, a nobis fieri 
n ,,i erii ad diem kxiii V 
, | mmentarii sui et de\ 
m is in Commentario de S. B ad diem 

bris i l) fam mt. Et habebit hxc dil 

e\ datis 
\ rii quam 

im, arcfctteclontcen, liti 

! ../.< quam 
Ushominibus solent. Quodautem n 
r , r! ;;. D Chaussier in illum q ■ 

,„, ,„,„,„ faforefl (5), /"'■''"■' id an inju\ 

ndum relinquo qui numerum 5 
Commenlarti ejtu de S. Bolonia Rfarfyri (5) 1 ■ »-»> K07A DE S. " ls l 

NOTA 25 ad p 

DE S. DOJNATIAJNO EPISCOPO REMENSI 

BRUGIS IN FLANDRI icos 
qui 

gistoria reliquiarum S. Donatiani ab actu 

ann0 i7«i'« us< praesens tempus. str 

ahabuimui RB adro idumDD. ^rents.Herd 

Do Molo et AmerlincH Ii1 ir etiam D Lpratum fow con/idtrow Mc curavimu 
. m , gwa DD. a 
Nw ,;„ DydUw in Apjtfndtcfl maretulit t fi. 

*«<„««S tota ' «"""• **P**U nihil tl I 

mutationUol outatur , 

{muSQW adfr ' rftxvm. ^ndo,acra*< proc . Haruu 

; t«ncai.fcro.itfKgw. qu 
;,.' . corpus S. D 

Hollandiam *m annU undecimdeli- 

umque , 

Sfl «i 

uhanus ll0j ,! " 

. Beaumonl iserati 

isomnibushaa rfdimt 

,Quumad, 

SS 

qui lai 
custoait 

! 

;::■ 

: 

perDD 
Do> rt.pertionipr.mtar , 

.„„T «veropra,, -~ 

,,,„„,.. v,,: antplonbosdonnn» ^^ 

oliio capib h* -i " ,cmbris ; et , Datu „, . ci- 

ob alias rationes a,,„, -rum »0«.,, n «£•£ 

rem ipsis gratam nos prssLturos cred.d.mus. v.tate Brugens..d.e jequ 182* '" ' ^DIBMXrVl RIS. 

■ i„ m AnfoniiTriest,episcopiGandavens,s,dedatal4 D 

A s ,„, sigi.to nostro minori - JSoS* ^ W * » »** 

nostri delegati. OjmHmi ''■'"' '• A " n M ,,,. ,- ,. jus dem mensis et anni. con- 

Bcelei C, I. ' « ' '" ""' '""" " ' ,, «TpuVam dor« ejusdom Saneti ; IFLite- 

», «I "»*» '""'" '1 ^LutioiHlll'"<l'"CaroliPhilipi>ideRodoan, 

Di. <- «■ ^ titut»die25N I 

.upradic teruh t tuo ■"< . n . Ltt er» Rev"' domini Remi 

uUami epra r, a „di Brugarum episc 

,x, mqnibus refert. <„,omodo P ro- 

«n «tbus vitti 1« ^ ;„,,.',„,,„„„„„„,:, h» sacr» Reliquie secreto 

, !,,,!■■< 0.1 Ido fuissent abseondit» ae 

dlanl rabisp. arubr „" • Ped dita. ab ipso foerint vis.tot» et u. 

»*»! "", r", E novam^uiamligne. . (*- 

'■■'■' ' : ; '■"■' ,',.,, ,i.i psQO. translat ta perRev-d PctrumCu,. 

wramreVd-Rommelaere pa e pft>copum Brugensem 13 Octobns 

lon-Wielma, »tdeB „ '^~ . j .'„,.,,1 , , |U ibus co„ tabatprimam 

die ut supra annt 1805. . „ : Bem a translatione earum- 

6 /.'.'"/"• S.Donal ,',,,,, is i„ !•' Iriamesse factam anno 

'":";";■.;,;";;::,:;:■ %*%£>* *.*»*>**»*** 

"';.';','., instr 1 EbonieRhe, ■ archi- 

,,, , episcopm Qandavensia et Reliquw ■«"'"• " 

"":; ":,:':,::;:.. T£* »■»»« «*-*-■— « 

:::: :s:.r;.:.c::::,': :f — ' 

sattrsBitrrj; 

■ S SS :,;::"::,; ::;;,,';;:;;::::::;:;;::;:::; 

„„,„ ,,„„„„„ ,„. ■ ,,voluti.m.-. pietMe et dorsi ejusdem Sueb Donahan . 

, I ■ * BOmnibus mriteex inat... «P^ »«-- 

,,„„„,.,„ S 1), i qu« va ecclesia- Reliquias ant caarecognovmu » et approba- ,„,, 

„, ,,, ..xdepositi ....„-, uc vin„ -,,.„., *<^*22£ 

„, ,,:„„,„,:,„.,„ l,„„m suppr...» et „■■ ■ ^«^^"SEmmta 

,,,,„„, , , ,„„ ,,,,., ■ «tato, ut riametapinamdor, l,ud corporale ndum 

r „ „„,,„ Brugen , ancti patroni ■„, decenter manibu. no.tr.. aimul .nvolv.mu. ,fl- 

,,,„,,„, „„ „. denu 1 , .endatio- ludqu. in pr uha nostra flhs albi coloru , con- 

,„ „„„ »b.rnio. ad h davimus, ac demde , „„ ™<j™ ." 

„„ ,,„ ,„,,:,., „ „, dlctaecclesia ra eapsul» l.gne»(vulgo tou i ,■<„<). mtus 

,,. .„:,„„■ „il,,.::,. (acto „.„„, r„ u „„ rubei coloris circumquaqu. adornat» , 

c !„,,„„ „■ rauthentici profato- pr»vie juxta pnescripta 1 ihi Roman, be- F 

,. ,;,„.,,„:„•,„„ debito „„.„„,. fuimus per ,„,,„,. ,„„, „„„ prass^tibus nostr,s Uten . 

,,„,,, dominos pastorem itu „„„„„„ aliisque, ut prmfertur. transhx.s ,,, „• duas eul- 

,,.„.,,,„„, ,„,„„,,;. ,,„„„,„. a, „„,„„„„„ „,- citras, ex satino rubro ab unaetalbo ab al tera 

,. ,„,„,, deredignar. r „,„„„,,,„„, « to ui quatuor 

Tno. Ii ■umpiisq I«ideri itisfa parvo aigfflo in eera H.spamca rubra 

cere eupient», i partu v,„„, iUesimo „ ,, imposuimua. Ddata ,„ aUud tempus 

„,.,, ato. die dec ter ,nais oppo, is.t, .4, q ,narun, s Bj-ta 

luaii PioPauahuiue, inisseptimol H ni Confeasons j , S. Chrysolu Mar- 

;„l„.„,:„„ ,',„„ «gnant. U Chrysos „ Confessoru ,pon- 

.„,„„,:„„,.•. hora „,'„„., lustnbnacapsuln, „„,,,,,„,«„, 

.,„„,, , „,,,,„, ,,,„,■ -> BPHBfetosautemS Donahani Ral.qu.aa mo- jMjgfl 

„,„,,„,,,„„ ,„ , ua ,„„,„ „obis fuil magna ca- do ,„ ™prs m uoya ea, mclusas dono ded.- , 

L,l i 1„„„, :,„„ ajUS aperti ■ 'it mus et damus eccles.oe parochml, S. Donatiam. 

,„,,.„„„,„ „,,,,, ,„„1„,„„, utcasu quom 

„,„,,„. :,„.,.,„„,, ,„,lan, haooivitoteBrugens.al,quai ithe- 

„,„„„,„,„ rimusquatuor dralam apoatolica auctontote eri ret, ^ 

,,,„, ,. ..„„',„„ „„ii„.'l.,.li.a„,„rU„- eidem reddend» mrent smpe d qmorf. 

,. s Donatiani, „ in „„:.,.„. i ito qua itiumtonoreu stra 

,„,„ ,1,.,-si ejnsdem Sancti Itaqu. non tontam pubUeta fldeUnm iomexponi, 

invoniraus in „ parvulam sed atiam ,,„,„„,„■ permittimns ex altan. Ac- 

, , m ,,„„,„ „„ ,„ .,„„, „ „, .,,. ta f„„a,„t hsac ,„ ecolesia snpra dittta paroch.al. 

periusreporiobautur: 11.,,,:, fisitol S. Donatiani anno, mense et d,c, que.s supra, oocumliuj praesen- B DE S. DONATIANO 1 >PO CON LB. • I 

praesentibusineadem visitationeactranslatione: lent< < actus in exsitiw 

RR. adm. '1"" Petro Jacobo de Pau rio phani obsequia i itoreum Bituri- 

nostro generali, ante hac ecclesise • m dtxtf, et pro m im 

Donatiani decano, Leonani" krents J. licen- temporum capt<u/um mctro/Nrfitonum eMom o/Jtcium 
tiato, Joanne Buydena S. T. L. examinatore vicarii capituie . mvit ab admini* 

synodali, Joanne Berdiea eccl< efenUur. Rebus muta- 

geguina Oarolo Amerlinck, ecclesiaa '<■•■ ttd Placentinam sedem rediit, quam tand 

i athedralis S. Donatiani canonicis, ■'■" ino- 

ise cathedralis, <'<■ !' 
nunc vero ecclesim paro' ' S. Donatiani pa- 183 diem supremum obiit (\). 

store, duobn i^dem ecclesiae, b E tetnptum 8a 

aliisque ecd nis, necnon quatuor »• S. Franci tur, 

ejusdem eccl In quorum sacrum. Quum vero anti i S 

omnium fldi pro- W< r, translata fmt in 

pria raaj igillo et templum S 

secretarii no ara fecimus dbmmuniri. Virginis nomm accegit. Xngruente \ i ittico 

turbine, hoi m lupanar Rationis (dCesse 

de la Raii on) , uN 

cumque reddii tam funditus cath< 

i dem, ne palroni s i lonatiani 

etur, votn ixit in 

allato instrumento, ut n n 5. JVai- 

&urot», s. Donatiani ftiuiufn I p b o,ui- 

</</// pi 

i fittt- 
lusjure quasi postttminU rediit. 
c /.///< ■/■.(■, </,■ juious /»ic offftur m i ; 

,1 Quod «*fll afwio 1808 S Signatum f Steph. episc. Gandavensis. 

De mandato IU mi ac Rev n,i DD. Ep»* 1 
J.B.Van Schauw Secret. ANNOTATA. 

a Stephanus Andreas l i de PaulaFal- 

lot iir Beaumont anno 1750 Aveniom natus ante 

Ir i-l,!,,, ISU < I coadjutor cum futura s '" episcopi Vasionen~ scopue, hoc demum amto 1884 oc/u pi 

sue lilu/o episcopi Sebattopolitani fuit, Anno quando On ' VI litteris sub ptumbo dosti 

1782 episcopatum adeptus, sedemsuamtenuitdonec KaLJuniii item B 

per legem Gatlicam, vulgo constitutionem i parochialem 

cleri titcwm, Vasionensis civitas e censu sedium SS 

copalium expungeretur. Tunc enim Stephan ri dicatam, e tulo S. I 

in Italiam abiit, meliora tempora prsestolaturus. cathedralem ecoli 

Qux ihun ill I ' '■'" catiniir SS 

\ u ,-t anno 1802 t»w <j t .>cirr,> r 

Gamlavr ' 0U* /fl- inifldfl Mrafeffl 

,,/,■ duodecies centena millia incolarum capiebat, ecclesiam translats \ 

iniquitati intium omnia religiosa instituta di- e P 

rutajacebant . hinc episcopo n foft rcd- dccanus capituU catl 

integran ' ' ><" ius gmeralis epu 

nistrationem nea rant, ut sunt capitulum ca- \tus fuerat die \xa Maii 1810 t 

thedrale, seminai rum,atq 

<chiarum : hs I amussim ord stitum 

Stepham , gtjfltiflo flftnfl 1807 a reformid 

r (talia translatus fuit. Emn \tem deprecalurus, ibidi 

propenden . est in partes im matmfa- 

quando dissidebani Napoleoet Pius Vll.tunc vio- (1) Kor len, Jpurn Mst el litl , t. II, pog 127. t. III, 
oell sur l'li ttiqae, 

t \i\, pag. 31 i Brufl , I 

i. elc, pok B NOTA 184 i i XIV OCTOBRIS. D littera B. DK S. FORTLWATO EPISCOPO TUDERTI 1M UMBRIA. DeReliquiisS. FortunatiMetastranslatis. E x Chronico Sigeberti <■ obiter 

Dychius memoravii reliquiasS. Fortnnati 
i/,,„, asportatas a Vh • 
-*-— tatis illiut episcopo,el meritoani 
partem tantum corporis / isse, etianui Sigeberti 
pjira totum indicare videatur, per 

dochen scilicel satis illo xvo usitatam. Sed Dyckii 
de hacre dictis addere juverit laudatum scriptorem 
de eadem etiam locutum / oderici, 

q U am tfetis in monasterio S. I incentii degens exa- 
rav U (i, \,,n r r ibi, postquam historiam transla- 
tionismultarum reliquiarum a Theodericoin Italia 
collectarum, aclericoqui rebus interfuerai compo 
tam (.'). totidem m : psii (3), illa mox ei 

dem subdil ETanc quidem de translatione San- 
ctorum s Majoribua accepimus pelationem. Cur 
V ero Fortunati Fudertinra urbi i episcopi, de quo 
(Jregoriui in Dialogo suo memorabilem indidit 
narrationem, necnon el Miniatia Martyria nul- 
1 1!tl fecerunl mentionem, non parvam animia 
nfv nini commotionem. B1 horum <|uinpe 

cori^m ab ttalia ad noa ab eo translata, flde 
7 era credimu , Dein, quibusdam interjectis de re- 
liquiarum aliorum Sanctorum allatione : Eorum, 
it^quit, i descrip i1 el diem passionia 

C \, i ,1. | annotavil i Fortunati Bcilicet ni 

Kalendas Julii, i ' rbis au- 

res Historia littei ■ I [ < necnon - 

ptores Hist> \A Benedictini (5) deducunt 

I itam aliquam S. Fortunati, quem utnque incaute 
Tiiauiniiint episcopum (de Tivoli) pro, Tudertino 
(de Todi) dit unt, a Theodorico comcriptam fui 
iiuam Sigeberlus pra manibus habuisse atq 
diem iepositionis SancH cognovisse videatur. Q 
uutciii ad ipsum hunc depositionU diem attinet, \ 
tereundum non est de eo quam proxime cum Theo- 
derici annot mvenire Ughelli assertum (6) 

Requievi! autem in Domino pridie Kalend lii, qua ip m San " 

cti meril tothorum it obsi- 

(lnu,. am : " l"" ! "" /"' 

etD (n«m. 4), me assequi 

haud potuisse. Sed quisquis fons ille fuerit t sane 
quod dies utrobique assignati sese mutuo absque me- 
U excipiunt, res esl notatv. haud indigna: qua 
,/„, fortasse satis probabiliter statuerimus die- 

,-„,„ ,//, rrm. urui}»' XXIX Jitnit. fuisSB 

Sancti emortuah n ""' /s ' ; " natalitiis S. 

Petriel Pa i ipostolorum recoUndis esset addi- 
ctus, festivamS. Fortunati celebritatem inproxime 
sequentem diem fuisse rejectam, qui sic paulatim 
temporis decu\ ipso obitusdie haberi a populo 

Tuderlino caperit. Est et aliud assertum Ughelli, 
ho,- loconobisnon prxtermittendum. Agens enimde 
Athonesive Attone de Aptis Tudertino rpiscopo, 
,i (8) : Is ille est qui anno 970 Othonis im- 
peratoris legato con ime restitit, ne cor- 

pus S. Fortunati episcopi di portaret in Gallias. 
ffinc porro deducendum videtur Theo lerico Meiensi 
antisliti propositum quidem fuisse integrum S. For- 
tunati i interposita \ tiam imperatoris sibi 

sanguine juncti auctoritate, Tuderto in Gallias 

urrhrrr, r,r,nu Altmtrm Tudrrtinn ;>um for- 

tiu r repugnando effecisse "<• tale consilium integre 
itioni daretur, »/'/»<■ adeo Theodericus aliqua 
tunttim parte sacri corporis fuerit contentus. Cxte- 
rum unde i ghellus hanc de Attone notitiam accepe 
rit. //«•(/;(<■ ipse indicat, neque aliunde nobis, licet 
inquirentibus, innotuit. Ad extremum memorabi- 
mus etiam a Bernardo Hertfelder in desmptione 

surr.r sitvrlLrlihs hn-ihrr SS. UdalHd <t \frr 

Auguslx I indelicorum recenseri reliquias de i 
bus S. Fortunati Confessoris pontificis die xiv 
//, tamqv. \m < um mullis aliis mrlusas 
thecee reliquiaria ordine quadragesimx tertiae (9). 
A( Romanus Eistler, qui anno 17 lem basi- 

lirniu sacrosque ejus tliesauros iterum d< 
lingua germanica, ubi de dicta theca a>iit . de 
pluribus Reliquiis ea contentis cum Hertfeldero 
minime convenit, el S. Fortunati episcopi nomen 
penitus omittit (,10). B 1 

| i M pQg IS, Annot. t^ctob. 

., 

l |6 

i .Reieha 
Idoti i h und Afi NOTA DE SS. AGRATO ET CASTUF 5COPIS NOTA 20 ad pag. 530, h DE S. MANECHILDE VIRGINE IN DICECESI CATALAUNENSI. is-> 


15 Quid Calmctus de S. Manechildis 
Reliquiis ct cultu. Jnvcrit brrrrm litr drsmbcrc dc S. Mane- 
childe notiliam quam Calmctus Ilistorix 
Lotharingue inseruii : aliqua enitn ex ea 
accipi poterunt , qiur Oootio nou vldentur 
fuisse obvia. Sic igilur Calmctus scribit (1) : S. 
Manechildis perinde ac sorores suae Deo conse- 
crata fuit a S. Alpino episcopo Catalaunensi. 
Post mortem patris sui Sigmari apud sorores 
suas setate grandiorcs S Vmam et Hoyl- 

dem remansit, qu» educan<!.c illius curam ba- 
buerunt. Vitao illius adjuncta ignorantur : post 

(l) Hi*t. <ie Lorraine, tora. I. I ol. ''84. mortem vero corpus ejus a«l abbatiam S I 
delatum fuit, ubi liand exiguc quievil temp 
duii.-c iinmi i".T'.» vir nobilis de Cernonno dictua 
petiit ab Archambaudo Catalaunen iteut 

braohiom e1 costam 6anct,i< •• s (Jrbani mona- 
sterin rret ad ecclesiam Auxu<Mina\ uhi 

Alba fluvioa in Axonam inflnit, qoi locua I 
S. Manechildis nuncupatur. Verum alii aaseronl 
Ilenricum hujua nominia primom CampaniaB co- 
mitem jam anno 1 17 l atiqoaa S. Manechildi 
liquias apportandas curasse ad ecclesiam caatelll 
Anxuennenais, quae ante i sub Deiparaa titul 
dicata foerat, el exinde a S. Mamvhil l 
accepit. Nomcn hujiia Sanctea ploribua i 
Martyrologiia insertum ad diem sxn I 
Octobris. Portio haud exigua Upaanorum ajoa 
adboc conservatnr iu abbatia S. Qrbani prope 
Joannisvillam seu Jovisvillam in difflceai Cata- 
launensi. B NOTA 30 ad pag. 556, littera E. DE SS. AGR4T0 ET CASTURO EPISC. VIENNyE ALLOBROGUM. De chronotaxi archiepiscoporum Vien- 
nensium a S. Cadeoldo usque ad S. 
Eoaldum. 

Ouandoquidem MatthixStaliio,ad huncdiem 
de SS.AgrataaJCastaroflty'" »■' *''■ "' ••■«'- 
quentem d* 8. Deodato (1) scribenti, ad 
s manum non fuit HUtoria ecclesi* Vicnnen- 
a C. Charvet Wit < mhidiacono com- 

Ua ac Lugduni anno 1791 edita, visum est nobis 
ex ra ,i prmsulum Vieimmsium a 8. Ca- 

deoldo usque ad S. Eoaldum non quia me- 

lior est emteris, sed quia eum nulla ex cateris, quas 
/irrvarie a variis tcriptoribui fam 

allegavit, omni ex pa\ nit, ac proinde tam- 

quam novum quoddam lit\ lllim 

one dudum agitatee instrum, pot- 

est. Landalcnum, quem decessorem aln, alu SUCCes- 
soremS. Cadeoldo asssiijnant, Charvctus nullaproba- 

n i riali ifjal i i 1 

i Tom mi Octobr , part. prior m 

Ad Acta Sanctorum supplementum. - Auctarium tomi VI Octobl ^que biiiratiou \ac8.Cadeold\ nttati 

adeoque binominit hujus anhiepisnqn /- 

ab nniia i\\i) a «iucit, ti sub eo S. Ck 

abbatem anno 680 m esse asserit (2) 

omnia quam parum (IrmitatU habeani uideri faoile 

quentibus8ylloges8tal- 
«ximeposts Cadeoldum ponitDodolenum 
nuUa facto mentum ''""" '<"" 

hum a Landaleno dlversum haud i * n I 
hobuerunt; vei saitm vehmenter m picatt tunt. 
D BoboHnum tubjicil m Georgium Itrni V 
8. Amato Senom nti mqualem nei ca- 

Hbit, terminun 

venao haud fui 
678, quia hoc icUicel annoS. B 

S. h. rcessisse outumat, ecclesu 

seusym* 
cit.AtsiquishMCi 
loges modo dictx necnon cum attt 
de S. Deodato conlut.nt, non 1 
mullo apti ' fluere chrov 

ino non anteponitur, std postponUur Deodatus, MIA. ATOTARTOM AD DIBM XIV OCTOBRIS. 

180 , C opalU annum assignat ipsum quem 

i adeoqueepUcopatm /■« im * ^Zamno fecerai ultimum, videlket 708 ; ita ut 

/„„ woannoci M affigitur. Dentqu* <» m a liquot dumtaxat mensium 

CharvetustOmS Blidramnui anno ros, cou- . ** ., nuUop cur ita faciendum 

ediumprolc 
Viennensem occupavil ! I """""" run i ver sahacCharve.tianapmulum Viennen- 

BCitnr, nempe brevi eum , ^ ^ ^ fldmo d frugis eaque nullo 

festum ejusag 'dn nvOcto >n v/m , nn Agralt Casturtque, ei 

;;;:;::; SS 5£ ^ 2 —* 1W ""*"*' ^ ' 

NOT\ 81 ad pag. G21. littera B. 

DE B. DOIINICO LORICATO 

CONFESSOKE 

" SUAVICINI 1N PICENO. 

Bdei, censuram scripsit super lectiones ejusdem 

S.ncti, quse desumptas fuerant ex operibus S. 

.... • .• I.W.P. Putri Damiani ; alias quoque addidit Petrus 

Cultus B. Doimnic, Loncati. An hie Ca- Peta Da» ^ ^. ^ j ^ ^. ^ 

maldulensis an ivelianensia, ^ ^ . ]iilu loh ., nnis mges \\. p stbiennwm 

,„„„„, Bequent proiiil decreium (5) Sacra Rituum 

A,„ „„ b '„«„„, * B. Dominici Congregatio ad relationem „„„„,„„,-„„„ D P«- 

ft irecfel f»« ta C «orio de M Cardinal.8 V.dom. «J»"^**?*? 

B.Rod«lphoevi« ,V PetriproeuratoregeneraliOrdimscongregatmms 

,„, ,,„.,„ svn ,,,,,,„,, ,,„.. ... . camaldulensie eensuit posse eonced. pmd.cto 

„,,„,„ «lie(l)««Uem eifam Mlitai B. Domini- Ordini tanl gregatioms < amaldulens. la- 

, , J, , ,«« ',,,„ ,,„„ M ejusdem Ordinis eo, m» ^u «s 

,,,„„,,„, 1856 S. B. C wM Misss de c ' teson.nonpont.flcm, 

,,„;, ■ munm, pimta »1 <JN <fc B. sub ritu duplioi, si sanctis..mo D. N. placuen . 

,,,„ , „„„;/ Imtuticum recitere Kce- eorbo cum sanctiseimo per me aeeretar.um, San- 

„ ,,,, „,,„, to „,,,,„„„„,„, /„„,«< impedi- ctitas sua benigne annuit die xvu ejusdem men- 

,,,,,„,„,, ., Q ■,- fcta «.psreel sis Junii e< anni 1670. V Carpmeus Ber- 

„„ „„, ,„,,M:.l.,„„„i, 1 „„ ,— ,-'- nardinuaCaeaUusSao.Bit.Cong.seeretar.us.Ai- 

„, ,, „, ',— 1 1« I ' „,„ ,-' ta -,,-■, ,;. B ..„.„„„,. „,, ,-^ 

,„ „„„ „, „„„„■ /. „„„,,,,,„- ,,,«,„■„„„,,„„,,«„'„,'/ i '■'"' ™ '; 

,,„,,.,„,„„ B. Dominicum ,„, mrn ^ne. „ orietojio: Prope castrum Frontal.sad radie e. 

,„,,„„•, H* — '"'"'" -""'""""- Sua,ieu.i Sanefa Doi >.onca UCc m- 

;i hoo, onespro Dominico ressorisC, ddulensw (A«.U I. cujuej. 

Un, -' aldulen.em .peota- tam rirtuUbus gloriosam el au.ten.auno maudi- 

„ ,,,, ,„ „,,„„„„„„ „,„,„„, , r „„., ,,„„„, ntmu. tn 'poenitentiae rigore admu-abUom sanoius re- 

,„ ,.„„„„,„,„„„,,„ ,;. Roiulpho) (li. ,t frater trua Damiani luculenter , scrip.il i ejus autem 

,;„,,,„,„ Capisuoeua. ma paUtii diesnateliapridieidusOctobnsreoensetur. co»- 

„,,.. ,,,i,,„ acardinaUumsacrml „„„,„„„„„,„>',„,„„ .1 B. Bomunoum 

,„. „„,,, offloii „...„„,■ perlegil libruin inscri- colore po.soei OflSrio oo l ■''„' ," 

,„„„ /,„„„,„ ,,,.„„ ,.■„„„„„„,.,,, ,„„, ,,, , ,,, , „■,„„„ n. /,'-. C. de ,/„ L2 >',/", „ '" / '"""' 

s ;,,.„ iie deir ordine CameUetou. „,1701 ,,„•/,„„,„,.<«/„■' ■,/,,„■,.„ 

,,„, „,„ „l, \„,lr,, VeUemanio abbate per ,,„„„„-„ ,'„ ,'„ 19 ,'.„„„„, ,'"'" "„""" 

,',„,l,l„l,.„M. „ iudioarii prwlodignum. Subin- 1794 uimo rilii duplieiminorieum ,,„„„„'„„ • ■ 

deTroeper Myi irdbiapiaoopua, promotor ,„„,,,,„,,„„„,„/,, n (6). U ium. fluee *— \; „ M 

,uun »*- u "" V1II « « : i e«ui MMM «. M t H p 1G1 Sual<i- DE S. BERNARDO 

destructa 
kmdanaesset. Atque hujus etiam reicav I 
tilius in egregiis rou Septempedana K- 

alentum de B. Dominico Loricato inseruU 
commentarium ; in quo quidem non Umtum Cm 
tfuibussedetAvaUanei remumabju- 

enim ul dissi Quod vero cce- 

nobium al> Avcllanas juriadictione esset immu 
id firmo nititur talo. In diplomate ab Innocentio 
II, anno 1139 lato pro raonasterio A\. ilanensi 
etab Ughellio edito, ecclesise eidem addicta de- 
scribuntur, quin de ererao Suavicina 0CCU1 
mentio. Imo quibusdam in tabulis mox afferendis 

(1) Deecclesia Septempedana, pag. cit. CONFESSORE. " 18" 

auspicatum ease inveni Su > 

ipud 

mona m sm P 1 " 

ris omnino fniaae. Unum in t, quod r 

ram roborare poi 

isse (potius unitam eum Camaldulent | 
,.i nrlIr . m mnlto ante extremo 

sisse. Bjm Hla. Verum hine consequens non fil B. 
nicum Avellanet ''''"V"' 

mum Suavicinam 
im ,t initio ■ n '"'"«' ■KtoHlali. 

/•/uru non wdanl ; ' / "- 

p;, ii l-oricati D NOTA 32 ad pag. G30. littera D. I-'. DE S. BERMRDO COWESSORE ARCANI IN ITALIA. De auctoritate Actorum S. Bernardi. 

Op flra pretium videlur animadvertere, G 
i p a ulo longiusprogredi t quuma 
Acta B.Bernardi Cardwaii Baroni 
cuisse; confra vigilanti hic verbo u 
ea a se li 
ahlls eaquoque legat, continuo forte obversabitur 

(1) Ada Sanctorum. t. -VIII Oct., pag. 303 ot seqq- mentihistoria retectioni arum S. J 

^quamaddiemxnai >» ' 

I fcrsan dmilU tit. 

puUabitanimum;deindeq 
miraculum de spontaneo campanarum 
quandodeS.B 

estutmi placeantq , ^utanty 

itendo 

fl)AciattanetQium,t0n> V110ct.,pa> '• W5 - B TNDi' INDICES IN AUCTARIA TOMORUM I, V ET VI OCTOBRIS 

JSumerus vaginam indicat; a b c d e isectiones poQfaarwi; 
f Sanctum designat. INDEX 
i 1 HISTORICUS A barhild nobilis fcminn res dat Launsha- 
mensibus 136fctl37a 

Abraham episcopus Prisdianus Alildus, frater S. Fieci 120 d 

Alim, Sabionensis episcopus 146 d e 

f Alpius, martyr Antiockim /Wi>, uitcr Vrxter- 

inissos 105 e 

Altraannus, pater Eberhardi abbatis Eberspergen- 

sis monastcrii *«* c 

+ Amabilis epUeomu H f 

L85 f ADranam episcopus jrnsuuinu* *v. ~ j "~* •_■ i 

Adalbertus, archUpUcopus Pragensis et f Amatua SenonensU episcopus 

ko «t cnnn Aml\rn«iii« (mnnnmenlo Travei mnrtyr 52 * se( W- 

Adelais, comitissa Kyburgensis 129 f 

Adelbertua aMas ClingenmonasteriensU Selingsta- 

diensi synodo adfuit 136 c et 137 a 

Adelina Mcllentina , MfllftftM nupfa Rogerio de 

Bdlo-Montc 60 b 

Adolwinus, episcopus Ratisbonnensis 146 d e 
t A^anenus fliarfor ctilfM Ca.ar.cE- inter Prxter- 

1 D ! L06 B 

missos 

Aidanus episcopus famulam Dei Heru, veste mo- Ambrosius (cognomento Traversarius) difJicuUatet 
multas in regimine experitur 20 a et 21 b ; 
ejus sepulcrum neglectum 27 d 

Amclius episcopus Usei obtimt dtpkma a 

Ludovico cseco 73 a 

\,,p iTmck (Carolus), pristmus canonicut Brugen- 

sisecel 181 (1 f * 183 a 

Amicho diaconus, abbas Murbac, 148 a 

Ammonius presbyter Sardinia S. Quintasii episco- 
pi Calaritani comes niali induit Aidanus, Scotus seu Hibernus, inter PrsetermUsos IHU Ut, VsUtMf ,» — >■• x- 

42 f t Anastasius confessor cultus apud Cenomanenses, loc, «1 

121 b 

148 a 

10 e 

71 b relatus 
t Aidus, episcopus SleptensU 
Aighilmarus, abbas Murbacensis 
t Ainandus Candiaci colitur 
Aigulfus fnbulosus S. Firmini frater 
Alagon (Salvator) interest translationi S Ludovici 

Bertrandi 48 c 

Albericius (Vide Simeon.) 
Albertonia. (Hyacinlhx) ex tertio ordinc S. Domi- 

nicil 
Albertus (C«< efectus Ptacentinus 110 a inter Pratermissoe 127 a 

Anastasius archiepUcop 167 a b 

t Anatalon, prtmm episcopus MediolanmuU 108 f 

Andri ""^™ ,n " 

terfectorum fratrum S. AdaUterH 53 b 

Angelus (Comnenus Theodorus) a Joanne Asane 

ca]l t " ' ' 

Annn uxor JoannU AsanU regu Bulgarorum, 

Maria Eungaradieta "' '' |,;7 e 

Anna Eungara uxor lt- 
Anna | /■, leCUS ac Diana simulacrum, 

ntl lumE H3 tet lii b S^rszi:": , ; <■■«■—.» 

1 . _. ,.-■_-. «.n.M,!. ,9 fie.nardi net, ... minusacriter urgeat quarumdam monia- 

87 a 
lium cluusuram 

AlciatusN / / alis 93 b 

Mdobrandinua (i '°P" 5 Mrfto 

pius ... 8. Taraehum ,,] _ l 

lexander soeiut S. AlpnmartyrU S. '■ 

An>bertus/aM"". S. rirmini fr<> 71 B 

ndus, comes Palatinus, OM 

rUhamensU condit eeclestam 
mcto t Alexander eoeius S. Alpil martyns iud • i -» Plfl MB li* 115 c e 

*5 '"-" ' »"•""- 585_. 

Alexanl ^«.«1 «,«-«»«"«- -"««"» g0 d 

tail «*»* « b e «f 48 e A, *>.) ^ Ad Acta Sanctorum SuppUmentum. — Auctaria Octobris INDEX HISTORICUS. 

, 7Q __ Balu/ius (Stephanus) refellitur 35 a b 

Aratoris versio poctica Actuum Apo_tofontm 73 d u ■ W ^ ranC t,cu 5 ) ap_ B. Afrxandrt Satt- 

Ardinghu ,/ I H.^JSf* T£ 

multautiliafacit 1-* I " '*" _ „; Memoria li um Congreaationk Patrum Bar- 

«__.,_. intereU recogn.twm Re «. «*■»< , ^ ^^. 1( » , Ba silica Petri, primm 

DmattonltptoW , , , ,„,_ Barnabita, dein episcopus Novariemis Vitam S. 

Arfbo, « U* ■ V- AT^.-. -*"«' £* ZoUBon™*' . r»_ 87 c, 102 M 103 a 

/tum.SV/ . * RflcpaDeus (Ludovkus) alias dictus a Basilica Pe- 

Arig__ (/•-■, S » lUUmm, > :: ^2Ln,em LmUiatorum domum rcfor- 

C ui j: Saulius theses suas ** I hilosopiua ci 82 f 
Theologia dedicavU 

Arno, archiepUcopus Salisburgcnsis Mb e 

Arnoldus, Eerefeldensisabbas 136 d «t 137 a 

Arnoldus, pr_qM_ifni Abringenergenns 130 d 

fcrnolphus II, epiecopus Mediolanensis 109 a b 

Arnolphus, aMai ttersfeldensts 130 c flf 137 a 
f Arnulphi Meteneil geneahgia tri, CV_mon-twem kumiliatorum domum refor- 
marc tentat 85 e f ; cKoftttr Gcn.n./.s 85 f et 
86 a • transit ad Barnabitas 86 a b ; ejus mors 

86 b 
Basilicus diaconus Vitam S. Parascevx scribere 

jussus a Nicolao Muzalone 157 a b 

-•• Basilii, episcopi Cxsariensis, doctoris Ecclrsix 

Reliquix Brugis 181 b et 182 t Ar " ,1, I' hi Mi ! ."' :'""',, M ,,„ /scopi Basilius arcniflptoptt* Temobensis, Bulgarix pri- 
Arriani (Anfomo) op« * >W. ' ' " "V ^ M n/l r ' ,fc 7 , fl „ fl J/I C r_aft« 160 a, 161 101 f rt 102 a 
tanatur l 

Arrospide (Raphael de) intercst translatwn, 8. 

■„/.,•_ /;,./•///.!■ 
Arsacin r„„ jfanfinopoKtantW Patriarcha cxpun- 

gcndus < Fastis sai rit G ' 

Asan tfa/teifonli Bulgarorumab imperio Constantir 
nopolitano auctor L59 f fl 

ttJoontiw. (7td« .loannes Asan.) ma_ ao Innocentio papa III creatus 160 a, 161 
b ef 167 e ; tnt«r«flf translationi Reliquiarum S. 
Parascevx 161 c et 105 c 

Basilius abbas S. Felicis Florcnlini, Camaldulen- 
n ] icatius generalis, male administrat 20 c 

Bay {de) t civis Brugensis 181 e et 182 a 

Beatus, abbas Murbacei 148 d 

Beauraont (Vidc Fallot de) :;';::, K=» > *- **»• *- - — - Pr —°i 

' ' * CaTOl ° B Z\ mZuMarm Anmto) «___*_ o V e B. Sau- 

mxo carus 

Attila dux Httnnorum 66 d 

Atto, episcopus Ftisingensis 1 4G d e 

Atto [de iptis) ,-piscopus Tudertinus 184 e 

\udoeni rpiscopi Rotoma,jrnsis translatio sub S. 

Ansbefto 50 e 

■]• Austremonii rpiscopi et martijns translatw in 

monasterio Magnilocensi $ b 

•;■ Autberti reliquix aliquot donantnr Magdebur- 

qeneibus 154 ll b d 

Aviti imperaeorM flliani aucil F_rr_oItw ronontitM 

/,;•/»,• N. l''ir,nnii epiSCOpX 7 ^ b 

Aymerici duo distinouflndi «tnl tntor episcopos Cla- 

romontanos 9 e f c. 10 a b ; Ameyricus /"'-'. 
„,,/,„ „/,/,„, Cbm Doi 9 f; Aymerici affflriw 
tfacula l0 ;l !i _E /,, ..nnitltr 1«~ D 

Bellarinus, cx Bamabitarum familia, vir rrudilus 
B. Sauliumcolit 103 a b 

Bellarmini Cardinalis testunonium de B. Saulii 
sanctitate . ejus cultum probat 103 d e 

Bellido (Ignatius) presbyter interest translationi 
S. Ludovici Bertrandi 48 a d 

Belmostus (Anfonitw, aliis Octavius) B. Saulii in 
sede Aleriensi successor, postea S. R. E. Cardi- 
nalis 97 b et 103 b 

IJcnilius (7V.ru.s), domui Urbinati rt nonnulis Ca- 
maldulensibus amicus 17 b et 22 b c 

•;• Benedictus cum Matthxo, Joanne, Isaac atqne 
Christino martyres monachi, dicti quinque Fra- 
/,,, 52 c, 53 d «f 58 a e f 

Benedictus XIV. qui ante Pontificatum suum cau- 
sam promoverat, Alrxandrum Saulium tn Beato- 
rum numerum retulit 164 

f Bentlaimum Oem qui Pentaleemon 105 c 
Beomisnatflf Moftii Clarineaeh 100 a 

Berchanus, abbas de Qlasnaidhem, fdem ac Mobius 
Clairineach 1° 6 a 

Berckmans (Joannfl*) scabinus oppidi Lyrani . 
assistH Honi Bfltiguiarum S. Oummari 

oonfessoris 79 a a 

Beringerus episcopus Basileentis, consecrat saccl- 
lum tn Silva Nigra 14 e 

i:, pid rerus abbas S. Bla 14 b e 

Bernardi Clar&valUnsis abbatis iter Longo- 
rdicum 124 a 

Bens (Adrianw / v,mk iscus) can ^lus) e paralysi ope B. Saulii convah- 

,'iu, assistii recognitioni Rflliouiarum S. Qum- scit 161 

. 7s [' ,-t 79 ,1 Bi i th, 1 .lus aucfor Chronici Constantiensu 14 a 

Baitherms Scotus sev. Hiberr, _ (Cfara) ope B. Sattiii sanatur 102 d 

m(MOj pe j fltw 106 d BigU(/oaiMifl_-_9apt_sta)flpt_copiM runuM.^. 1^6d 

Balduinus Pfandflr imperator Constantinopolitanus Bil, Ptaani_n_w) 116 d 

, .,„„„„„ j fl ufn raafl capttu 160 b Bilius (Joanna Baptiflta) TOnaiwtt epiicopitf cul- 

tum t 7l?gidins, cultufl in Austria superiori L51 bc 

' r j .Kinili;iuus nomen Marfj/rofofliii ad xi 

Octobris iiiscriptum pro nominfl n. Afflfanii epi 

s, h;m Redonmsis °> ,l Sl ''l 

>Engnssius, /nw,r S. /■'" ■< ' i 20 c d r. AUCTARIORUM OCTOBRIS 

tum B. Saulio redditum impedire studet, obsera- 
tis eecletiai Cathedralis januis 103 c d 

Binterim (Antonius) laudatur 05 (1 

Blancha uxor (ratris B. Alexandn Saulii. ad quam 
«jKMi 95 f st 96 a 

f Blidramnus episcopw Viennensis 185 fsl l^Oa 
Bobbonis abbatis motUUteriorum Laurisham 

JfyMensit mors 132 e f 

f Boboliimx episcopus Viennensis 185 f 

Boeri (Clars pe B. Saulii restituitur 101 f 

f Bohuslaus martyr cum Sobieboro (Vide f So- 

bieborus.) 

Boleslaus sive Boleslavo dux Polonix curat ibi or- 

dinandos episcopatus 57 e f et 58 a 

Bonhomius, opiscopiu Vercellensis, FHlium spiri- 

fualom «« profiietur B. Saulii 86 f -, /tf nunrttu 

Apostohms, ,t quidem primus, ad Rhenum 86 f 

et 87 a; ejus mors et mtat 87 c f 

Bonifacius, Tridini dominus et Montisferrati mar- 

chio 17S d 

Boniperti (Leander) e Barnabitarum familia in B. 

Saulium pius 101 1» et 102 a 

Bonis (Apollonix de) manus Ixsa ope B. Saulii ///- 
tegra restUuitur 101 e 

f Boreus martijr cum Sobieboro. (Vide f Sobie- 
borus.) 

Borgia Rodericus. (Vide Alexander VI.) 

Borilas rex Bulgarorum 160 b et 100 b 101 CadeolduE u Vienn* 185 o f 

;• Cassarius spucoptu CZoromonfaniu 12 c ff Borisus cf Hlebus martyres, filii S. Wladi- 

miri ducis Russix 156 a 

Branden (Henricus Bernardus van den) xdituus 

majnris ecclesix Lijranx, assistitrecoijnitioiu 

Uquiarum S. Gummari 79 a d 

Brecanus, Scotus seu IJibcrnus inter Prxtermi 

relatus 106 d 

Breganius seu Breoganius ex rcgio genere in lh- 
bernia 120 a 

t Bremlanus uterque amirus S. Cannico 74 f 
Bretislaus. (Vide Brzetislaus.) 
Briccius episcopusNannetensis interest translationi 
SS. Albim etCl 34 f 

Briennius (Joannes) ConstanHnopoli impero i 

cos Bulgarosque urbem obsidentes fugat 16*3 a 
Brivio (Bippolyta de), B. Saulii nepHs, ■ 

sanitati reddita 98 d e 

Bronfinnia (Vidc Uuanfinnia.) 
Bruni | Camilla) ab i \>c B. Saulu 

sanatur 101 b c 

f Bruno archiepiscopus et martyr in P 
detur Vitam S. A&alberti epit 
martyris •'•' B 

f Brunonis Ofl "' Coloniensis Reliqui I 

i S. Pantaleonis 80 e 

Bruii- U A wjustanus 136 b c e ; monachos 

inducit m S. Afrx 130 o« seq. 

Brzetislaus Bohemix dux corpora SS. AdalberH, 

Gai quinque Fratrum < i 1'ragam 

„1,, 53eo*58e 

Buffetti (Joannes-Baptista) legata facit in honor, m 

B. Magdalenx 7 
Burchardus, episcopus fferbipolen 
Burchardus. II opus 136 d e 

Burchardus, abbas Tegernse, ' f 0l 131 ab 

Buydens (J. A.), canonicus ffaiu&nw, ifitcrvff r<r- 
cognitioni Reliquiarum S. Donatiani 185 a f Caesarii Vita a quoscripta aut 73 d e 

t CaKua Hindiotanensis epis> 180 f 

Cajetta i v Ita) ope B I tdri Saulii epi- 
scopi sanata 1 <>l b 

Caldera (Domint Tridinensis 172 a 

t Calimeri, episcopi Mediolanensit ntorj 108 b c 
Calojoannea (Vuu Joannici 
Campeggi (Sfopnanus) ou aauu fmmowtu opo /?. 

5ai'/" saitnu ewi 101 

Canaparius (Jbannoi') monachut habetur auctor Vi- 
tx S. Adalberti episcopi Pra i e 

Canetus 1 1 /</.■ Quilielmu | 
Cani seu de Canibns (Octavian | t Tridinen 
sis civitalis 171 a 

Capello | Lfnl Positw) episcoput Ani : U- 

quias S. Gummari visitai 70 1« .• 

Capisuceua (Raimundus) Magister S. Palatii pro- 
bat librum de B. Domini ito lso o 

Capuci (Apoltonia) ope B, Saulii sanatur 101 d 
Carlic.r Barnabitarum familia oratumem funebrm 
de B. Saulio habet intt r eju.s e.c^quia-, 100 e 
Carola comitis Herculis loparchei conjux cultum 
B. Saulii testatur 103 c 

t Carolomannus multacuratin B I mando 

valedh it 146 a b 

Carolomannus. Vndt ejut loco ali Carolus 

legitur 1 1 7 c d 

f Carolus (Borrornssus) rginibus asceterii 

S. Praxedit vetum imponii 88 d ; tna 
B. Saulium 84 f ei 85 

reliquiunum 85 C ; M»ir B SouliOVO- 

cat sacr.r sotttudini, ol ex o/uj moni r/i 

etmra stunulatur XI \> . Frustra leutat mei 
5. 7'n' T iuutare de promOVi '"'" /•'■ "S 

m AUriensem 87 b; a^ <^o cowocratoi B 
5autttu ss '' 

Carolua Magnus imperator abba M 
monasterii ' ^ a 

fjarolua ./ ftwnaVj scribitur pro Carotmem 

1 
Caroli V imperatori 

bella prxnuntint B. Magdalena de /' 

virgo 174 f 

Carpineus .9. /?. S. Cardmalin 188 I 

Carpus ojri ""/«*o* LOB 

Carrettus (JaKtu mii IWHb -. epi ■■ ■ 

eeckoix 169 • * " 

Caaini Polonix 

lius (Bofnaritno »5. /?• C. secretanut I 

t Cassianus mcrfw «arcu/o tvepiscoput Augustodu- 

t Cassii cum 5. FtCforfoo irf Magnilocensi mona- 
itio 
136 c t Cassius socius S. Gereonis martyris 30 c el 31 
f 32 d yiu capuf 
••• Cassius Xarniensis epucopus inter Prxtermissos 

relatus 
Castana>us Pictavorum episcopus 
Castellanus. (Vide Chastelain.) 

I 192 INDEX HISTORICUS 

143 b Constantinus, /!Kus Felmidii Legiferi, rex in Ih- 
f Castor cultus Treviri* lw u ^ 119 f 

f Catharina (de Vicecomitibus) inter Prztermissos J™*^ jy AugugtM% cons ul anni ccclvi 65 f 
126 c ; in Kalendariis signata Catharina Hieronymi Farsin* uxor a gangrema 

opeB.Sauliisanatur 
Catheirus Magnus rex Lagenix Utf , 

rum MM sincera Contardi (Ctesor) Seoonensis episcopus B.Saulio 
viaticum ministrat 93 a b 

-j- Convoion fundator abbatix Rotonetuis 52 d 
-!• Conwallanus abbat Scotus, inter Prxtermissos 
re/afus rum mt smcera » c j (A r lc0 / flU5 ) e Barnabitarum fatniha morti 

Ce io P ■ ^ Usta) X 1 " « b pre*iffl«sopsB. SflttKicffiuateeeft 102 e 

Corstca qrficopw ,, „ , Cortino (LaureMfiu*). irfcariw ^MiffvUi CasaUtuu 

Cerularius (^/-1, pfHttftf O^ 1 *^ £ ^ginU 169 «. "0 e el 177 f 

M» «M«M* Pnofkni fneffl«rotor lwo e Co8mographi Ravcnmtis xtas 28 f 

Chariton episcopus Chelmentu Theodonu) protonotarius apostolicus, cano- 

Chastelain (Cteudiiie) fl«clor Martyrologn Uallica- thl>smrarius «**«* I.jranx, procurat 

nifrr ansemendatur 60 b, 51 aff ••- a „_„_ _ fl ___.. Childericusnr^^n^um 12a f 

(^iBtinoti^Mffmorlfetffnpw l » 

• ChrUtinaWe Wcecomili6tte) l ~> 

j ^^uuu.monachusmartyrcumS.Bcnclun, 

(Vide t Benedictus.) Chrotbertus 7Wi,'».s/.s r/nscoptts eapsoffl oroffitcam pr° Reliquiis S. Gummari 

confrssoris °® d 

Crimthannus, Kinsalechi filius, rex Lagenix in 

Hibcrnia 120 a c 

Crocus dwa: Alemannorum Gallias invadit 66 d 

12 b Crosius (Josephus Maria) legata facit in honorem 181 f et 182 f t Chrysolii reliquim Brugis 

Cimoulacus(ViVJrTsamblak.) 

t ciarus Tutel* h M* cutttte, dtsfinottendtti i 

c (Jtoffl 0pi«cffJO Mmnefffisi 

ClementiBVUj lificatus a B. Mielwle pr*dm- 

23 e cl co <x 

tur 

c.i,. Miuxivrf. ^».^«riW*»f"' 

mMwiKfo, wblra .7;"'»'" _.' ° 

c , tpiia)ptt , Hyinun*, fman Btitnenri, 

Hi7 D C U 
CCl I' . ■ n 1 ■ B. Magdalenm Tridineruis 171 f 

t Cunegundis impcratrix monachos inducit in S. 

Afr* 130 d 

Cnrtius (Vineentiue) Barnabita B. Alexandri Sau- 

Ui Bocius "" c 

Curtii (Petrt) episcopi Brugensis litterx de Reli- 

quiis S. Donatiani 182 d 

Cusani (Augustinus) S. R. E. Cardinalis B. Saulii 

discipulus " e 

Cyrilas, episcopus Arianus, totus Hunerico Vanda- 
lorum rcgi dcditus - ■ *" *** Z ZZ ZZSS* f Czaslausmarfur cumSobieboro. (Vide^ Sobie- 

corporaSanctonmqutnqueJtatrumportatMe T 

clerD . .,../: SaulUcultor ClotariusIU Proncoruni rex » 

CcBleatinui D popo od Pcfrum nnoro6iicffl «u- 
ntacensffn oftfcotffn «crioiJ ff 1 . 

• c^imi^abhisScotnsJnterPrxtermimtraar 

riiIl , i;imms( ^/VnnJ/,)^nv/N.C fl umCO^m- 

tflflnwflWoti 74ect75d 

t Columba uwitol ' s ' Cannicum 71 1 . ^jusvita 
scripta a s. Cannico 

t Compallns, .nninis S Cannico 

Comnenua Anpclwi Theodorus {Vide Angelu..) 
Conaldu., frotcrS. / 120 d 

Confelonieri | MM. /.«^''"") """""''^ '■.'" _/' 
Sottiii Mnotur |0 ; a 

• Conganua an idemqui S. Coganus 121 a 

Conraduslfluocl fundaHonem tfonlisSoncli L34h 
Oonradu [Irca dol dipiomi 1 Lourisnomopi 1 
nlM L35 c d; dol cpwcopo Spiremi 06601 
Sctartoacffiscni 128 d ; templtifii S^rffMeor- 

Mi l3 9of .Wnr ( / ( ,r^M r ,///Hr L39fd L40 fl 

Conradu3,dta Lotnorinoi* .'■■•"«/ 

1."' il 

t Consortiea wroinii Rotiottia trons/oruntur Clu- 

s il 

msulanm ocolvi D Dalan, genus S. Canniri 75 a 

li.nnville (JforoscftaWttS de) castrum S. Fir- 

mini obsidet 73 c 

t Damiani, episcopi PapiensU ReUquix 126 d 
7;. 1 Dariua (Bairrech) ex rooto genere Sibemicoecujus 
74 f stirpe s. Cannicus UQoteeq. 

Dego, decanus Tegernseensis sf Augustenuc 130 e 
llutcr portorii Brugis, interest recogni- 
UoniReliquiarumS.Donatiani 181 c e 

Delphinua (Petrus) generalu Camaldulensis lauda- 
t,n- 19 g d. Mtttto potitur incommoda a suts, (/0- 
nec munors suo spotietur 19 et seqq. 

Demetriu. csntuno in passione S. Tarachi 62 a 
■ Deodatus archiepiscopus Viennwwis 185 f 

Deotarius faouiosw S. Firmini frater 71 b 

fWdue) scrioif Acto S. Colmani 
martyris 140 e 

• lt.-sideriuBi episcopus wwfe, pro6o6iKter 

\ 1 conctlio Cotoniensi consentire non 
poi 66 d e 

' 30 a tontinw Acto froneiotiffiiiffl 5. JLikwvici 

; ; lnunus f ( O0 nofflsnto afonoinocfcue) nn r , rolor Bsrtrondi 46 ef seqq^ 

. v ,:, imi< i:,s 1. nidvmus (tiVfus ZtoiflSOTiffMii "M 2f 

Oorutantinopoittanus 4U,W . . 

Constantinus I -,/, / > tmpsrolor Diermetua , ejnscopue Bfbermt • 

ttnopolilon ^8 c 10b 

Dietgerns, 


rARIORUM OCTOBRIS. 131 e 
150 d 157 c Dietgerus, prxpositus Ebergsperget\ 
Dietmavr (Berth, 

Dietpoldus dktus pater /•'. Reginbaldi 

Diocletianus vetai milUes torq 

Dionysius episcopus Luceoriensis 

Docus abhas m Hibernia idem ac S. Cadocus 74 b 

f Dodolenus archiepiscopus Viennensis 185 f 

f Doraraa, sancta Armena, intcr Prxtermissos rc- 

lata W5 f 

-'- Domninu locii martyret coluntur Can- 

diaci et Magniloci 10 e f et 11 a 

-;- Donatianus cum fratre Rogaliano martxjrcs Xan- 

netenses 33 d f et 34 a b 

f Donatianus septimus Rhemensis episcopus 06 e 

Driutii (Remigii), episcopi Brugensis litterx de 

Reliquiii S. Donaliani 182 d 

Ducaa princeps Moldoblachiai 162 b 

Ducas (Vatatzes Joannes) Constanlinopolim anno 

Mccxxxv frustra obsidet 166 I 

Dubthacus (0'Lutjhmr), poeta et magister S. Fieci 

episcopi 120 d e 

Dyscolius inter episcopos Rhemenses non est annu- Bostasius abbas Lumnrienttt mtmoraHu dit \ et 

\i Octol 19 o f 

129 e Buthymios,arcfti»piMopiM /' irta, 

08 q ulo probabUiter nv, scrtptif VilamS, Para- 

Euthymius I i thauma- 

turgus, frator S. Parascevm 157 et seqq 
Buthymius, e\ sis 
Bvenus abba&S. Melanii RedonensU 

-■- gyergisilu^ ' hms 31 b 

Eynde (J ann 1 J Mpnttj van d tpituli 

collegiai ■' stntum 

Reliquiarum s. Qummari 78 f <■< 7 1 .» d mcruntlus 66 d e B 136 c 
132 Eberhardus, episcopus Bambergensis 
Eberhardus, aMas Eberspergensts 
Ebonis episcopi Bambergensfs litterx de Reltquiis 
S. Donatiani 182 (1 

Eberwinus, abbas Tholegiensis 136 c et 137 a 
f Eduardi retjis Anglix memoria in Knlemlnriis 

, 172 f 

signata ""' 

Bffredus dominus Prulliaci et Rupepozex. fu» 

tur abbatice Prulliacensis 51 d 

Egbertus Eboracensis episcopus 77 e 

Eleonora ElisaV.etlia. (Vide Urbini ducissae.) 
Eleonora Hippolyta. (Vide Urbini ducissaj.) 
Elingerus, abbas Tegernseensis 130 i 

f Elisabeth. Thuringix landgravia 167 d e 

Elisabetha, archiducissa Atwfriar, /«« "' S. Colma- 
num martijrem '50 f 

Emmanuel imperator unitatis amantissimus 157 c 
f Encratides Cxsaraugustana 
Bnnius (Kinsalechus), m la enix 120 b 

-;- Eoaldus. cpiscopus Vietmensis 185 c 01 186 a T JlOaiQUS. rpisiufu.-. r«t,...«..— «~~ - , 

Eochadius tO,„„r,l,). 1,,,,,-r S. Fieci 120 a b c Fiecus. ,»./. - 120 b 
13 (1 Eochadius (Afoamodonitw) r«e flifo 

f Eparchius episcopus Ctaromontanus 

f Epio i Vi le '; Opio.) 

Eraclius, ieodicn apw flaafruit < »5. 

Pauli ™ b e 

Erchenfridus, aOOas Mdlicensis, an t P«- 

iionemS.Colma 149 b '' 

Ericasseu Ercus, pafer 5. W 119 e f 

' Bthelburga wrao abbatissa monasterii Berkin- 
' a*n 76 fli seq. 

Etherschelius. /rafflr 5. Fuei 120 d 

f Eugendus af}f>a« d»<? xi Octobris cullus 49 c 
f Eu^enii Cathaginentis episcopi conttan- 

' tia I f «< 117 b 

Eugenius III papa "- '* 10 b 

Euphrases seu Euphrasius non est dicendus diver- 

sus ab Euphrata Colonien 32 c et 65 e f 

Euphratas Arianitmi '«* Fabritius (ilfarftaifut) , apiseaptu Pfacsnfim 
transfertcorpus S. Opilii 115 b ti 116 d 
Facciardi (Tunotheus) Prxpotitus Oeneralis Ihir- 

nahitarum '■ b 

Fallot de Beauraont (Stcplmni Antonii Frai 

episcopi Vnsionensis , Oandentis 0l /'''i"'»'"" 

gestacircaS. Donatianum 181 '•' scqq. 

Fava (7.^'M'.'', ./,■) archiepiscopui Turo\ vai 

corpus S. Metanii episcopi Rodonensitin P 

Ziact monasterio 51 e 

■'• Fazeolus in S. N^''/;// ( nM tdejacel 50 b 

Felix AoorifaniM episcopi lictAb- 

biritano 118 d e f 

Pelmidius (Loot/or), r« •'■< fYiframifl 119 f 

Feraidhe, princep 74 <• sf 75 a 

Fernandez (da Cordofta ludotdcttj /oaonim) daa 

Medinaceli trantferend itcorput S / 

n «f eq 

Fernandez (de Cordoba Ludovicus Thor d 

Medino * ' 

Ferrarii (ffoodflnfn^, pici "»•'< faowfa IVfdini 171 b 
f Ferreoli, epitcopi Usetiensit stemma 72 ab 
Ferri (Cxsar) B. Saulu socius 
Ferreolusdwctf Paptanillam 72 a . tjutfratre* Ibid 
Ferreolus (Tonanfiu*) /</""" Aoifi dacif 72 b 
Ferreolus pater S. Firmini 71 et Beq 

Ferrer (f?a*par) infarflfll translationi S. Lud 

Bertrandi 
Fiacrachus (dc Ao»c/a7). /Ifiu S / • < d SlqM 

119erfl-Jl d 
II 

Piniani i 

.•- pia (CInaiii-jB7rflrd«ifli | magUter tancti 

Canni < ' 

[,,,..,„„ (Ctuain-Erardensis) amicut eodei 
Cannicoab! 74ffl«75ef 

Firminiapifi i '«" rfM 

f Firraus V^ron^nw marfj/r ^ 1 '" 1 

imperatricis oratio funebris 

30 c *f 31 a 26 a T Florentius lOCtti ' ""0«»* 

Floretta Ftormtina 

Flori I /; U ' 

Vifam /'du/jf 

Florus, #ortw«5. fffldiffi marfyrif . dom/ntiffl tfltmni 

,., 112f'MI 

prodtf 

Foilanus , Scotus seu Jlibernus, inter Prxlermu- 

sos relatus 
Fbiidazncca(Pflffi«Anlonita),O.P.«f«ftl Ad Acfa Sancforum Supplementum. — Auctaria Octobris 27 «UJF [94 , consangumezB.MagdalenzdePanc^,, 

108 f et 169 R.Jeaata/ocit 

Fontana ( Fr ' ' < * ■ ) *«* "T* 

Congregaticni adecriplus, postea 8. R. l. c« - 
iinaUs.kuaavitCardinaUm Gerdilium m Ar-^ 

cadum conscssu INDEX HISTORICUS 

Ganfrjdas FWccnte eomtti- Andeaai/cneia /...«<. 

tetemnrflM tou,»i^5.A»ini«t(7toH 34 f 
-;- Gaugerici reUquus aliquod donantur Magdebur- 

gensibus, non integrum corpu» % 154 a b d 
QazuaolAnicatus) mmm..- ,h,n, <ir Mcdmaoehin- 

h n ., transln ,i,„,i S. Fraucisci BorgizU ct seq. 

«-_ I\ _ __________ * «f _■ ___■_* 1_»I_ fad«m»Mr«« G (Joa „,„, s ^mmanuel), adi;ocflttt-. «fc. Ma- 

Fortuniue «etor^^^^^ -P .,, , 

ad minTM accumtui , m Gern i n i an i _,,<> Mutinenses episcopi 170 ctseq. 

Fowboscbus (Vide ^ n |^]' cowdoMg ^Genardus o..o. ^iac^^^nta^te cuto; 

v Franciscus (btaN *■ 8auUum v m e f ^ ,,.,„,„„, foidflm _. Fiat/iaci 50 d e 103 ef 
laudat ,-r e 

iisous I Galliarum res 

Vrrtov* (Jacobus) scal uoppidiLyrani, a 

gnilioni Reliquiarum 8. Gumman 7J a a 

,,,,, pfiq „/, . N. A^rt» mar^ 

1 1 „/, Sobieborus). 
fFratres qulnqut spirituales 8. Adattertimar- 
tyres (Vide ; Benedictus). ejus retiquim ibUem ei Flaviaci 50 d e 

• Genardni prope Metulum tn diwesi Pictavienei 

' nd!U s xi Octobris 49 f rt 50 abc 

f Genesii Vita erroribus non vacat 1 1 e f . __>sc_- 

daromontanus fuU usque ad annum dclvi 

7 . 11 iei 12 a 

__. DCLX 

fGimnardus. (VW« f Genardus.) 
Georgi (Thomas) Canonicus Aleriensis &aZfftt««~*'"» ^ i;e ,ra " M '° '" mm " s '" ri0 T* 

J v .. ._•___•_ .....,,./ r/iraua S. FVanCWCI .viim . __ M , ;;„,„.„„ iaihu Hcfpfl -'7- * /v "'";" 

45 d e 

/;<"'</'•'• Q1 i . 

1 - n . ( ] 1 . r irus(/;."^""-") ""/"''""''"' ^ 1 Q 

le ricu8n^ratar(VW8Fridericu8.) 

Frehem parum .<•</'"'•'• *"''/"'"' ,y '' ' v/ "" JJf^ 

Ugiosis 

lbaldu8,fnona_ntt- Tegernseensis dactus, mu 

sutin s Afr* 130e 

m^ncrxs 11 imperatordlieiPapisversatusdi 

126 a 
cttur 
FriderL.ua episcopus Saltzburgensis, consecrat ec- 

clesiam Eberspergensem 9 b 
Georgius archiepiscopus Viennensis 185 f 

Georgius ( Hieronymus) Camaldulensis 22 c 

GerardUs Coloniensis, eremita in Mgypto, inier 

Pr.ilrrnussos 108 ' 

Gerardus episcopus Engolismensis legatus Apostoli- 
m transfert corpora SS. Albini et Clari Ande- 

31 e f 

Geraswms episcopus Vfodimiriensu . loz c 

Gerbertus, abbas S. Albani Moguntinensu synodo 

Selingstadiensi interesi 136 c et 137 a 

tertus (Martinus)abbasS. Blasii '■''■*""" Eb "*°T B Z i 148 d Qem(ByacinthusSigismundus)exBarnabitamm 
Friderkus, abbasMurbacenm 1« a ue -' j/f . /uri . Friderioua (MUeowf) '".'"'"' * «w*ton_ifl seae 
episcopali Vindobonst ' '"' 

; puici. spiscopi PapietMis *'« 122ef; ! 

126 d 

'/"' <r 
Fulco conus Andegavensis interesl translaUontSS. 

Albmirt Clari 3 ^ f 

•i- FruHunsus Bracarwsu episcopus ad S. Isido- 

11 d 
rum scribit Gabriel ( Maria ) Generalis OrdinU Minorum 
[flrts 17,1 

Gabutiua Vitam scripsit B. Saulii, Actis nostrisin- 
tertam, in qua tamen plurimu dcsidcnmtur sl ct 
Gallerannua i. )£ellenlinus comes GO a 

Gallerannua II, comes Mellentinus, vius in S.Ni- 
gazium, eaptus 00 b c 

Gallua u epfocopttf Claromontamu 11 e t'' ,( 12c 
GaUiona, canoniciw, scripsil Sanctorum Domus familia, Vitam scripsii B. Sauli, ex qua pluru 

ma huic Auctario inscrta 80 c et seqq. ; tfardt- 
nalis S. R. E. creatura Clemente XIV $\ bc. 
Celrhn rmomio in Arcadum Romanarum Acade- 
mia laudatus a P. Francisco Ludovico Fontana 
si b. GerdiUi opera 81 a b. Emendatur <iuoad 
mtaUm ,/ diem quibus ad Ordines Sacros promo- 
lus /;. Alroander SauliusfuU 83 a b . item co- 
jtiaatttr in quibmdam assertis ad Bumiliatos 

.i 85 d e 

spectanttbus 

Gerhardus, abbas Laurishamensis, condit basilicam 

in Monte Sancto l/ ' [ a 

Germanus patriarcha Bysantinus 100 a 

Gerohus, episcopus et abbas Murbacensis 148 a d 
,„,.,,,„ archiepiscopus Remensu mittit reliquias 

S. Meianii episcopi Redonensis ad Evenum ab- 

. . 52 a 

batem 

Gesuala (Stepfcantw) opeB. Saulii ex paralysi con- 
valescU 101 a 

Giaretta (Fa-rititt.), legata pia facii in hanorem 
B. Magdalenx Tridinensis 171 f et 172 c 

Gillon-Wielmaecker.c/r/N / s 181 ect!82a i vomus uiuuu- tt *_-_-»_-_-__ , 

168 I . Oh-M- « "**« * Ftlicis +~fC£- 

U_Js._MiM _ 18« Gisela..,,,.,. hZfl^ 13od 

,■ , ,,, . /.•„■„,„„ ftater 71 a danyffla (<W_«rti_ d ipiuSo/p»"" 38 f 

Gambaudiua (Tnomoe) Boma6ito B. Atexandri v GoRJ • ;^-/-'"-. . l « £ 

. 88 c GodR /aottteea _?. _5Vrmtni «oror 71 u 

,;;;;;;;, ; 3 ** ^,u,- 102 d B . (^., ,,,, 0^ . M mm«» 

Gaubaldus cooajtttor et deind* uJRatieoon- fanttttm patronw '• 

. i, ■ Gothardus, episcopiu BfitdwAeimeneM ^»^ 

(^l^GM 60 R S W . iWti 

- ai,ep«cam«Carnoteiwie.coii a — ■ -'-' « ■> '"" s '" ^ 

siatn Itfetlentinam "° b A/ ' 

Goyvaerst AUCTARIORXJM OCTOBRIS. • 105 

Goxvwrts (Clu i-.! mnus. 7osf]>lius), adjunctus mayc- Hau.li / StockeravUnsU piutin v 

ro Lyrano, assutit recognitioni Reliquiarum S. num martijrem l pi | 

Gummnri 79 il Hegemonius successor S. Cassiani AuQuttodunm- 

Grandi (Dominicus), civis Tridinensis, divinitus k medio SSCuU 17 

nanitiu L78 b-d f Helena dicitur ubique tetnpla axttruUse aaVoajiM 

Grandius Ordinis Camaldulensis ad quem scripsil S 001 onil 30 ff aeq, 

papebrochhta 14 f Helei r Jonmns Atmis Bulga- 

f Grati Rcliquix CabilloneAquastransferuntur8c rorum n et 107 d Gratiani martyris Reliquiarum translatio 60 e 

Gra/.ioli fPefrw) Ptfam Z?. Atexandri Saulii scri- 
peit 80 c 

•;• Gregorii A/nywt paj?« Rcliquiet transferuntur 
Cluniacum 8 c 

Gregorius popa /X Papienses punit de destnicto 
Morimundo 125 e f; DuUjaros iffl catholica uni- 
tate retinere studet 160 c d 

GregoriusXIlIJHMaruw /?om.r />/./</// 92 b. .Adcst 
supjilo ationi toUmni, sub qua ex improvUo B. 
Saulium verba facere jubet 02 b c ; </. transf - 
rendo B. Saulio cotjitat ad aliam Sedcm 02 c d ; 
optat B. Saulium in coadjutorem dare archUpi- 
scopo Januensi 95 a b ; facultatem concedit eo- 
dem B. Saulio condendi testamentum 100 a b ; 
moritur ' );) '' Helinandus abbas Ostroui nsit \n tlohemia 59 o 
| ||. liod Mi. \. \lpii martyrit 105 e 

Henrici II imperatorUanniquomodocomputandi 
b d; monaehoi inducit in S. Afi\r 130 d e 
f. Promovet B. Reginbaldum in abbatem 
hamensem 132 «1 ; auget fundationem I 
San* li 134 c-f; iltfuil inf< ipuin 

FPormafionoflfn «' aooafem Lauriiflamowoni a 
/,■/ confondonfoi 137 f il LS8 d b 

Henricus III imjwrafor auaol /undafiowm Sfontii 

Sawfi 134 

Henricus I rw fttlfts 59 f 

Henricus I Anafi 1 iam Mti nunittnai 

,M nioiuifins Roffeneibut 37 b c 

Henricus 11 Anglixrexconfirmatdonati 
.si ,■ s. Aioiirr RoffensU 37 c Gregorius XIV (tftcofaw Sfondrati) B. Saulium Henricus /t/iui Conradi imperatorie succedii patri abAleriensi ad Ticinensem transfert Sederh 97 a 
Griraaldi (Joseph Maria), episcopus VercelUnsU, 
curat eultum B, Magdalense probandum 171 b 
Gritti (Amicus) canonicus Mediolanensis molestam 
B. Alexandro suscitat litem de eccUsia S. Bar- 
nabse; sed causa cadit 86 d 

Grota (Bartholomxus) capcllanus Pauli III summi 
Pontificis 23 iet 26 b 

Gualla (Jacobus), hagiopraphus PapUnsw scriptor 
fallax 126e 

Guasto (Gruidojoannes et Cfregorius) Papienses sub- 
scribunt chartec ubi de monialibm CUtercUnsibut 
agitur *** c 

Guido episcopus Cenomanensu interest translationi 
SS. Albiniet Cl 34 f 

Guido Marchio septem canobia aedificai 22 l et 25 d 
Guido.y •egposituseccUsUeS- MustUUe Papue 123 f 

Guidonis liber ijcoqniphicus 29 a 

Guidobaldus I et II. (Vide Urbini duces.) 
Guilielmus(C^//.7:/s), epUcopus Papiensii 126 B 
Guilielmus, episcopus Pataviensis 161 fl 

Guilielmus (Nolhus) Normanni.rcomes contra Ilen- 

ricum I GallUt regem dimicat ^ » 

Guilielmus, Montisferrati marchio, muffa debet B. 

Magdalens ZVtdiwwi L75 &; ptw in sam 

mum Jesu nomen 1 18 e 

Gandulphus epUcopus RoffensU monachos in tuam 

eecUsiam inducit et corput S. Paulini cum B. aniw mxxxxix 1 10 a 

Henricus, abbat monasterii S. Burchardi II. 

polensU 136 c et 137 a 

Henricus I comet Campani 85 d 

Hercules comes toparcha 103 

Herdies (Joannes), prUHnut canoniau BrugensU, 

interest recognitioni Reliquiarum S DonatUni 

RhemensU tpUcopi 181 d t et 188 a 

Heredia | 1'< trut Maria) Cordubenti ep\ 8 >I 

Heribertus e\ i lf< dUUm n i 1 109 b 

Hericho, abbat S Maximini Tri tynodo 

Selingstadiensi interest l :'•''' •■ ■' 137 a 

Hermannus, archiepUcojnu CoUnu 1 28 f 

-;• Hermannn8 tnarfur ad 5. (?aMi fn Eelvetia, in- 

ter 1'r.rlerini 100 d 

Heru prima fcemina saneHmonUlit tn Nm 

bria 4~ 1 

HerYSBUS II aWai 5. Melanii Red 51 f 

H 1 llibernien tu DarH 

Bairrich {) c 

f Hildebertue CenomanensU epin I i 

(am x // I ifwartJ- 

cuffl Claromontan Ml 9 faf 10 a 

HildebertUS ai P« 'luronensis interest 

transtationi 88 itoini et CU 

Hildega i^copusN < I ,,; (1 

Hilduin ' ,M '* '-"•' (1 
Hippolytus '"' hiepi oput GnemmsU Lanfranco elenal 37 b et 38 f I - *»). Wj»* J 

Gunthariusfl \opueCoU 29 c d iftna v ,, lf . 

Gunthems,, «1 e HolTmann(^ *- 

Guntramnus. 2*» 3fttrtaa«tti- 148 d f Hlebna. (F« ' ^ebn..) 

Gymindufl e r .scoporum catalogo Claromontanorum Honoratu male inst 11 d e Haberl (Wolfgangus) abbas Manseensis 151 
Hamelinua episcoput HcdonensU intercst trans- 
lationi SS. Albini et Clari 34 f 

Hartraannus episcopus Spirensu •> e 11 6 
1 1 morius archiepUcopus CantuariensU a 9 

iscopo Eboraccnsi contecraliu Lhh 

colnix " 

Honorius papa 1 inU r PnetermUtot w c > 
fMartueragUl^arUmvmae* 

1 ( 1 I 

;i 1 fa anno DCCCLX 
.;. Qogo CluniacensU abbas veneratur S. MarcelU 

Reliquias 

Hugo |!Mi 21 b INDEX HISTORICUS 
tifl /- '/'/ ' , 187 e 

»";;<-';' •-■•* ;"; ■22"* £ ! ,„SS h-m -«* *« — ria 

•■ Iliipnl.li^. /"//'/ .S. I ilnhui - ' 77 e 

Hnpddu., pator f Uri < #" '™ 129 e Jn ^. {Decij) Aleriensis eriscopi testMum 

,/,■ B. SaulU tanclitoU 103 b 

, Justianianns epUcopus Rauracorum in Hclvctia 

medio sxculo iv 66 d 

Justinianus Bergomas, Camaldulensis 22 c et 24 f 
ffnatioa archUpUcoput TemobensU interfuii con- Justinianus (JTwmas >*« 7W«n) toofltur 19de : 

lEd * . „i.. ....... r» n |,/i,l,nu'oc iifliiprxiis Grnrrnlrm. j cl 7w Florentino ' 

Imberti (/'</" FVflncisct) uxor graviter decumbens 

om /: Saulii sanatur 102 c 

|,,;i n ' 1 ""''■'■ 

narus. (VidaAighilmaros.) 
[ n du tria "'"'"• S. /'""""' 71 d ''' 72b 

[nnocentium duorum tranelatio 10 d 

to nocontiu [1 Papa LOb; s/utfolto f<> Aw//o- 

m-;;.s//"''. 187 a 

Innocentius III Papa Bulgaros in communionem et 
fidem Romans Ecclesia recipit 159 t ei 160 b 
[nnocentii IV ouMa ad S. Rodobaldum 124 abc. 
/,>,.,/,,„ (mlla de S. Colmano 150 e 

i, m ,„ ,,,,;:, conversus CamaldulensU 22 c 

I ,,.,„. JoannU Asanit Bulgarorum regU vaor 160 'l 
lricus (JoMpli Andf«a«) hUtoriographus Tridinen 

sis civita ][V -[ : \ 

[rinfrid uaior Megingeri 135 I 

-J- Isaac nwnaehus wflflyr Cttm S. Benedicto. (Vi- turbas, inter Camaldulenses adversus Qeneralem 

ortas, promovct 19 st seqq. Zhrtttutt ipsecongre- 

gationem de Monte Coronx 22 c d 

Justus archiepiscopus Eboracensis, quem consecra- vit S. Augustinus 38 a K K eminlaous. (Vide Tsamblak.) 

Kerohus. (Vide Gerohus.) 

Kilach, epUcopus ignotx sedU in Oermania 146 d 

Kinder (Guilielmus Josephus de), aedituus majorU 

ecclesix Lyranx, assistit recognitioni Reliquia- 

rum S. Gummari 79 a d 

Kinder (Joannes de) ecclesix Luranse xdituus pro- 

rurni capsam anjcntcam pro Rcliquiis ejusdem 

S. Gummari 80 d 

t Kinneth abbas Durroghcnsis 7 5 a 

76 d ,/, • Benodictus.) 
to^episcopusUngoneneU, Reliquias S. Remigii t Kiranus eenior patronu* OssonensU 
fertBesuam 106 f Ericus. (VtdeQuincus.) Isaac epUcopus C ernigoviensU 157 c 

i ,,!,,,.,, . B rcMepiscopu« KijovienHi 157 c 

; i nardus (Vicentinus) monasterium OrdinU l F 
Prxdicatorum fundal Papist 123 d 

Isnardus < Pai l P l ' j:i '' Kolonitsch (Leopoldus von) S. R. E. CardinalU et 
archiepiscopus Strigoniensis, pius in S. Cnlma- 
num lol a 

Kolonitzius Viennensis in Austria archiepUcopus 
et S. R. E. Cardinalis instat pro bealificatione 
servi Dei Alexandri Saulii 104 f Jacobus, prUn • s ''"' "'"" 18 ~ d 

Joachim archiepUcopus, Zfcrnooeneis 156 f 

■ .loannrs moiiaclius marti/r cum S. F.cnolicto. 
( | ;,/, ; li.Miedirtus ) 

JoanneslV jummus Pontifex 126 I 

Joannes epUoopus WratUlaviensit 57 b 

Joannea (Asan) m Bulgarorum 160 bc d, 164 f, 
[05 ,, |, corptwfi Pafflecev* Ternobum 

transferendum cural 160 et seq., 165 a-d 

Joannos, d«a CliviensU '- >s ' 

Joannicius rex Bttlaaforttm 159 et seqq., 166 b . 
se suumque dtttonem scclesia RomanaB tradii 
f 0l 160 b . inimics s« gerii erga Latinoi 
tiopotitoi 160 b ct 161 bcd 

f Joannis (C/tfysoslomi) fl*ociorM Ecclesiet Reliquim 
Brugis 181betl82f 

Jordanis pictof ffwpanus 

Josapb U patriarcha ConstantinopoUtanus 157 c 

Josephus, i s,s 

Josophus 11 imperfltor inetitutum hagiographicum 

dissolvti sl 8 

JuholluB stw Julius (de Afatefeione) ZWoJieneis 

,m, Wi ptscopus 51 e f Laidac pater S. Cannici 74 d et 75 a 

;- Lambertus, episcopus LeodiensU 32 f 

Landalenus archiepUcopus ViennensU 185 c 

Lamlinus {Balthosar), cujus opera multumuteba- 
turB. SouKtw fn distn'6uendis clccmosiiuis 98 ab 
i ion, receptoi /'(-;•/"''.• Bruaie, '/'/<''•<•>/ rccogni- 
tioni Reliquiarum S. Donatiani 181 c e 

Landrianus (i^toriciue) Rcineneis episcopus cul- 

tum /». Niii//u /-rotrtt 103 f 

t Lanfrancus archiepUcopus CantuariensU elevat 

,t cxomat Reliquias S. Paulini arehiepUcopi 

BboracensU 38 f 

Lanigan, hUtoricus Eibernus 74 b c 

Lantfridus, abbas Benedicto-Buranus 146 a 

Lui ilentinus), prior Mclliccnsis , instituii 

confraternitates S. Colmani 152 d 

•; Laurontius, i ct confessor, cultus ]\'cr- 

d& mtcr Prettormissos 127 b d 

Leo /'"/"1 121 . s 'm in metropolim 

erigit 146 d 

Leo popa X ante ponti/icaium immiscotur rebus Ca- 

maldulensibus 20 f, ei 21 n e; item posi adeptum 

pontificatum AUCTARIORUM OCTOBRIS 

pontificatum2\ e;approbat Ccronam Dominicam 

a B. Michaele ivcntam 17 et f et 18 a b 

Leo archiepiscopus Ravcnnas 55 b 

Leo abbas monasterii sanctorum Bonifacii ct Alc.xu 

Romx 54 c. et 55 e 

Leo papa Xllanno mdcccxxvih cultum S. Saturii 

eremilx pTOmovet 6 d 

-•• Leodegarii, epitcopi Auguttodunentu translatio 

10 d ; ejut ncmtior Yita emendatur 12 c d e 

Leon (Yincentius) intcrat translationi S. Ludovid 

Berlrandi 48 d 

•- Leonardi CamalduUntit Reliquix 16 f 

Leopoldus, marchio, plura donat Mellico anno 

Koxin 150 c 

Levacovich (Raphael) Ordinis Minorum latinam 

fei U Yitam S. Parascevx 156 e f, 103 et seqq. 
Liberius, sacerdos idolorum, versalur Laurcnticum 

Nerone 113 c d 

-•- Lidwina ccclitus docetur obittim Gcrardi eremit* 

in ^gypto 10G e 

Linden (Josephus van der) adjunctus mayera Ly- 

rano assistit recognitioni Reliquiarum S. Gum- 

mari 

Lipomannus (Aloysius) episcopus Veroneu 
visitat thesaurum ecclesix S. Stephani Vero- 

™ c 

- Litifridi, episcopi Papiensis Reliquix 126 '1 

Lobineau (Alexius) Ordinis S. BenedicH scriptor 

refutatuf 38f,34afal35ab 

Longhi (Franciseus), visoB. flfouKo, sanatur 90 c 

Lopez (Raymundut) interesi WantUstioni S. Ludo- 

, Berlrandi 48 a 

Lotharius rcx Laurishamcnsibus monachis rcs dat 

in Frisia 1::,i ' 191 

llus (Christophorus), architpiscopus Corcy - 

Hs, visitai (amaldulum 16 b f et 17 a b 

Marchisius (Joscphu*), vicarius genenUs Vercel- 

lcnsis probationes | uitus li. Magdalcn.r <f. \ 

nateriis etiral 1 7 1 b 

•;■ Marcu S. Alpii martyrU 105 € 

Man iepiscopus Preslabensii corpus S. Pa- 

Thracia in Buhjariam, rcjnantc J 
fcrt lil b.lG5 c cf 107 a 

Margarita // | Piala Maria.) 

Maria fabulosa S. Firmini soror 71 b 

Maria Hunjara uxor Isaact Comncui, aluis Mar- 
garita dicta d e 

Maria Hungara uwor Joannie, (Vide Anna.) 

Marina ahhatissa PapUntU ex Ordtnc Cister- 
/isi i I a 

Marinua Scooii n 167 b 

Marques i I Iceni tnttnut demi </<f 

corpus S. I ' r iertrandi 46 f et 47 c 

t Martialis Lemovicensis epitcopi miracula anno 
.civ 1 11 e 

Mas (Haymunflue] Valentinss civitatis preeoyler48a 
Matefelone (Julicllus scu Julius) archicpiscopus 
elevat corpus S. Melanii epitcopi 
RedonensU Prulliaci 51 e f 

•;- Maternna emtcoput 6] b 

;- M.itthauis monachus martyr cum Benedicto. 

\ ide ■; Benedictus. 

Matthiaa archidua AuttrUt 150 f 

Mauri in servotab Hunerico recipiunt confettoret 

Afros 118 dj quomodo illa gens affecta 1 18 d; 

in Hispania anno moxxtv oi ' [uun- 

(ur Christianoa I n '' l! 

•;- Maiiritius mur/ur 

LudoviomircoiaJ^^^ tU" . ... Vjj f 

73 b Maxuiiianu8mMauaflZ)wciaK0JfWtBtfaKiaa SU t 

Lndovicns Mi re* (diclue Ceaous) 4H« MaximUiami •;'•- 

p/oma I» /atwcm ecclesix Usetiensis 73 a b 

Ludovicus III oal Lfluriaflamo moNast.ra) AWcm Maximilianus Imperafor ptua ui 5. Go/, mt- 

Sonclum 134 b c ( 'J rem 

+ Lupentius, abbas S. Privati martyr inter Pr*- Maximus prxses Cilicix, tor H I W. /V 

iemiacoeretolu. 127 d fce *2 ei .e* 

Mazzenta Ptiflin B. 80 c 

Medii ■' i/ ' ■ "' ' ' ''' '•' ' 

16;| inci "" officium " / ""'"' fomutatur 

/:. Michael 22 

Ifl ■ 26 b 

Mediceua Ju1iut\ Videi lemeii VTI.) 

Meinhard fferWpo- 

186 

t rua '<'" , . , 

145 fl M n tetmifVi i I -'"''"' 

12 e M '' ' J 

: La motor 8. I 
Mellentinorum i 

00 D 

nologia 

Melodunenses | Ifalnn) comitet 60 a 

(eoonomanl ^imperato» 

i . u c 

(inop 

Micha ^erularius.) 

Michael princanj I „«a pra tocto w 

.. i . i' i -i 

ou* ivtaia *" 

r M «iuEi\ flrft-ocarw in catww i/« 

186 e M Magistri (miatuor), scriptores Annalium H 
Rorum, anno aa/lciunl in chronologia S. Can 
iabbatU 75fet ' f 

v Magni iranalalio, Arn/'no sincara 
7 Magnobodus Andegavens\ ipnt 

f Maidocus, Fi " v ^l e 

Majorianus epitcopus Placenlinus l 15 

Malatasea noman d wnonft '- , l b; 176 fal 178 e 
f Mallusius tociut S. ' 3l a 

laut) canoniv ' 
Uomanis pontifleU 'J ,slt 126 cf 

Manno, i Aufltialamtj 145 e 

Manno twe Mannus aut etiam Mamrao, c/. 

Ncubur,, 145 ce, 146bcal 147 c 

■ Marcelli poiNl /?« ^7»^ Arvamil transferuntur 

fi c e 
Ciuniacum •;- Marcellinus papa 30 f Unannes) advocatm in causis Beatifxca- 

Marcellus, M-«OT «H« -- ^- ^j^ 
(ot;ac«, foler Prsstermittot ^ c , r05 

Ad Acla Sa«clorum Supplementum. - Auctu, 198' Miroslaus abbas Brevnoviensis in Bohemio 58 e 
Mobius Clairineach seu Claudus inter Pr.rtermis- 

Kii; ;i 
kos relatus 

M[ lbray (Rogerus de) comes Northumbnx M8. 

Albano Tinmouth ~ 

Molo(d«) pristinuecanonicus Brugensis L8ia 

M„i, (o/i</«x) ,.■»■ BibernUrocciditur 120 

Mommolenus cptonu* pwpdWl '"'f/'" '_"' 
• , i i i 

detur r; . 

Montalembert («m.« *) ' /'"/''«- s INDEX HTSTORICUS. 

••• Olvmpias ordinatur a Nectario diaconissa 68 c 
Omodeua Barndbitarum pr* P .< « rnh > 9 r ~ e 

Ormanetus (Nicolaus) S. Caroli Borrom*i m Urbe 

85 e et 87 b 

procurator 

Ossat ftntMfa WUrm de tentata ab Atgenensibus 

piralis in Corsicam incursione 95 c 

Oswaldus, rex Northumbrorum, auget Tinmouth 

monasterium 
Othilo, duxBavarix, negotiis ecclesiasticis immi- 

146 b 

scetur hrih r Hungaree 
MontiU 9 SaptUta)B.8auUipr^a^ 

sanatus r 

M„ronia. (Jouph Ammiv), «*¥<" <'■' «*» >*■ 

., K>.j a 

salrnsihus 

^raAo (Bartho1amem)aB.Alexandro& 

00 b c 
convertus 

Muzalon (Meofani) /^'/""rc/m Corutanttnopohta 

novm VitamS. Parascevst virginis scrtbi 

157 a b 
/ttMli N |A7 e f Otto (Kflflnuo) ptorimt focit Reginbaldum I Spi- ^onmi 129 (1 ; Roltfluuw Sancfo- 

runi confluirit 154 a d 

Otlo III imperator colit S. AdaWertum, et fratrem 

ejueS. Oaudentium Gnesnensi eccUsise in archie- 

piscopalem trect* prxficit 54 f, 55 a et 57 
f Ozanna regina Scotix, cujus Reliquiz in sacello 

catmeterii Jotrensis 40 f Namacius episcoput Claromontanus 7 f 

Nectarius Constantinopolitanus episcopus non 
V lfatar frui cultu legitimoGI bc e t ei 68 a. 
/',„. ii, s. Pflttlum, episcopum et martyrem, in 
S. Olympiadem, in 8. Anastasiam t inS. Theo- 
,,„,„,„ Wl ,rt,,rem 68bcd. Commercium epistola- 
rehabetcum utroque S. Gregorio 68 '■ 

Nenni.lius (de Xnis cais) tnter Prxtermissos 106 d 
f Neonepus, socius S. Alpii marlyris 105 e 
•;• Neptelemon idem qui Pantaleemon 105 c 

Nero ImperatOT vcrsatnr Laurcnti; SS. Hedistum 
,t socios morti addieit , thermas exstruit Lau- 
renti U&otseqq. 

Net (dr), civii BrugensU 181 o f 

Neuf (Jacobus Josephus de) Cflnonicus Lyranus as- 
ststit recognitioni e\ translationi Reliquiarum S. 
Qwnmari confessoris 78 f et 79 d 

Newbold (Ouilielmus de) prsepositus Bridlingto- 
niensii S. Joannis successor 42 c 

Nicolaus Muzalon. { I UU Muzalon.) 
Niellus (Noigiallachus) interftcitur 120 b 

+ Nigoniu8 socius S. Alpii martyris 105 e 

Nn^urra (\ imentius .hachim) nomine regis Hi- 
spaui.v interrst translatioin Reltquiarum S. Lu- 

dovici Bertrandi 48 b c 

Normanni anno dccclxiv Rhenanam plagam va- 

stant 29 c 0(LflttronttUS Maria) ope B. Alexandii Sau- 
lu sanatur 101 C 

Obradora (Antonia Borrona) ope B, Saulii eonva- 
taseti 102 d 

Odescalcus (Petrus Qeorgius) Alexandrinus, dein- 
de Viglevanen&is episcopus preeclare sonttl o 
Saulii vututibns 103 a b 

Olibrius imperator, maritus Plaeidi.r 70 d 

Olivieri (AngeUe) infans monstro similis ope B. 
SauUi immutatur 102 a Pacca (JJar//io/omar«s) S. R. E. Cardinalis lapsus 
videtur circa Bonhomii, episcopi Vercellensis, 

xtatem 87 c 

Pallavicinus (Cyprianus) archiepiscopus Janncnsis, 
cui in coadjutorem dare B. Saulium optat Gre- 
goriusXIII 95 a 

Pallingen (Franciscus Antonius von) prxpositus in 
Eysgarn.piusin S. Colmanum 151 a 

f Pantaleon idem qui Pantaleemon 105 c 

Panateriis (Beninus seu Joannes) frater B. Mag- 
datens virginis 174 c d e 

•j- Pancratius martyr cultus in Harras 151 a 

Pantaleemon, Panthaleraon, oou Pantaleon, Ni- 
comediensis medicus, inter Praetermissos 105bc 
Papazzoni (Bippolyta Catkarina), graviter decum- 
bens ope B. Saulii sanatur 102 c 

PapianiUa uxor Ferreoli 72 a 

t Papylus, diaconus inter Prsetermissos Paraaceve, latine Venera, Veneranda nomen 
pluribus sanctis feminis commune 154 cUt 155 a 
-|- Paraszka, eadem ac Parasceve 162 a 

PartbeniuS Arowtonsis episcopus 7* e 

Pauli 1'ap.r III pontificatns prxdicitnr a B. Mi- 
chaele 23 e f et 26 b ; unit Weissemburg episco- 
patui Spirensi 138 e f 

f Paulus epucopus Constantinopolitanus et martijr 
solemniter transfertur 68 " 

Paulus episcopus Siccensis, in visione prmmonetur 
de Hunerici persecuHone 118 b 

Pauw (Jacobu^ de), vicarius generalis Gandensis, 
intcrest recognitioni Reliquiarnm S. Donatiam 
183 a. AUa egregia ejus gesta 183 e f 

Perduto (Bartholomseus), vir perditus TYidinetwifi 
divinitus punitur HQh cd 

+ Peregrinus Camaldulensis non instituit Coro- 

nam Dominicamll e; ejus Reliquiarum infe- 

lix sors 1* * 

Persillonus (Fra«ci"sc«s) ope B. Saulii a febre U- 

.tur 102 e 

Persiloni (Joavnes) Ticinensis canonicus ope B. 

Saulti sanatur 101 c d 

Y Petrus (Qonxale* Telmus) Ordinis Prxdicato- 

rum patronus navigantium 49 Q 

7 Petrus (Mauritius seu Venerabilis) abbas Clu- 

niacensis CTARIOKDM OCTOBRIS. 

niaeensit 9 d. Bjut gettacum Aymerieo epUcopo 

Claromontano 9 et seqq. 

Petrus Laurenrit episcoput ifi Latio 111 e 

Petrus (de Centun «arw* B - ^gdala- 

nx TridinensU 1/4 c 

Pctrus frater AsanU ejusque in excutiendo Qrweo- 

rum apud BulgaroB imperio tocius 159 f et 105 b 
Pettens vUitator portorii BrugU 181 c e 

Pezzana {Nieolaus) pictor 171 b 

Philippi imperat orU annus septimus 108 c d 
-•- philippua [Nerius)B. Saulio addietUsimus 91 

d 92 c 0t 03 b; Barnabitis favet 92 e f 
■ Piantanka t»ei Piatonka vel etiam Piatnicn 

Piatnitsa eadem ac Parasceve 155 C d et 102 a 
Piontani.la (Martha) matrona, ad tanctiorem vi- 

tiam a B. Saulio conversa, ascetenum S. Pra- 

xedis inslituit ]\fediolani 199 Pientise Beliquiarum translatio 60 e 
Pinus, familia Florentina vel Scnensis,ortuB. Mi- 

ehaelU honestata 15 e 

-•- Pion. (Vide f Opio.) 
Pitra (J. £■). Orrffaft S. Benedicli, minc S. R. 

E CardinalU ei S. Leodegarii biographuscnun- 

12 e 

datur 

+ Pius V B. Alexandrnm Saulium promov.t od 

serf^m Aleriensem 87 d e ; ajtu mora 91 c 

Placidia /i/io Faienitnian. imperatoris inter Bea- 

, ,-,„ 69fct70 a d 

Pliemel {Adrianus) abbas MeWcensis 151 b 

Podo»WOy.crfnaflkter£. QpiW 116 a b 

Pontin- sueeessor S. HugonU m regimine Clunta- 

Q Q 

GOtMM abbatis r 

Poppo episcopus Cracovicnsis 
Poppo (ViaVBobbo.) 
Porziani (Va/<-na) frtfna mortoiw editus ope B Q Qointasiua 1 1 irftflinu o f 

7 Quintianus episcopus Claromontanus 7 f 
Quintianus e\ wi*i calitut prxmone- 

tur </-• persecutione Iluncrui 1 18 b c 

Quiricius tpia 16< 1> 

Miirini Reliquiarum translaUo ,;i1 (> 

Qoirinua Vincentiussei P touauturl9e, laftil- 

farum turbtirum cuni PetTO Jusltniano odverSUt 

Petrum Delphinum, Camaldulensium generaUm, 

promotoi 19 et aeqq R Ractius seu Razzi, iu.s-i.fuis rtagioarupnuj (hdi- 
nis FF. Pradieatorum L68 d o <-f 169 b 
Ractius srti Razzi (Silvanus) B. MichaeHt Vitam 
edidii i: ' '' 

Ragaz " ''■ nerurii epUco\ 

B. Saulii eonseeratione 8. Carolo assistit 88 c 
mboldus. ( Vide Reginbald 
Rairaondi SdpU ex familia Prxdicatorum, I 
logalis Aleriensit 95 o 

QOndufl epUcopUt l i* oblinet diploma a 

Ludovico Vfl 7:{ h 

Rampinus (ChrUtophm ) Angliarensis abbat 80« 
,' Lugdunensu arehii 

pus 8 f 

Re (AureKo dei) ope B. SaulU lanoter 102 o 
Rebiaer (^tmeon), ooooi Ifan Saulii rcviviscit Pozzi (LttCM* ^roncisc*) bos resuscitatur ope B. 
<, ... 102 c d 

+ Praxedea seu Paresceve Polocensis ducU filia 

1 ' . 155 a 

saeculo xui 
f Prsjectus epUcopus Claremontanus ordtnatur 102 b Reggianini (J h w "" ' ■ '""' ,„ ,v. rorocnam '''' '' 

Reginbaldual epttcom»^pir«wi», cttftn gettaprsh 

l; inbertUfl CoKtur et ab Utone tranfcrtur in 
SHvaNigra b :i: I-n SuiiLsit 12 d; 1H. ta ^boldos. Rdnboldu.. Can'to6cnnt 3 d e; r;»s wte car » <«*«.s- 12 
f Principini translatto 

-;- ProeopiusaM«w Soflauimt» fo Bonomto 58 e 
Proculus 9 ui #f Prologus cpacom* CiaromonM^ 

RUi 


( iv/, Reginbaldna.) 

usSaUxCoUn 57 b 

. Reii i; mensUordinoUo.dum esset 

7 ' ' fl 

/N!'« nii ''"/'/'' ** 

-•• Remigii m Ramidii | " ,l f 

BW ^^igfice Reus (Carolus Donv ' " ,us 

Prosper Afyronmi . ■/--/>- P^mo t ,fid 86 ce Reus (C 

-;- Pmdentii moriyn, corpu, Besuam fert i«n 

Li "(i°'" , „,„„„ Rinhardns abl ' 186 0*1 I 

.;. Prud e„tius (m. o*-.) i- •* Effc22Ci J. 

flMUS , j, au RAb^rtns^ Bello-M»"t< I < om« A/W^nftrju* 60 b 

Cte»/WJM f r^ i ,. p erlul! a Antoiiius) vuariui tapituhru 

Pocius (Antoiiius) caiiomcus Flora, 20 f Roca ^ ^^ ^ ^^ 

PaigdewB (Jweyft Sotofltof ) P« " s /.. ""' «**"• 

„.„,„ 165 f ; .,,,< MM /u,^r« 68 RO i°r?*e R - *** ' 

t Pulcherius iuW.mcr,,,»»-, um,c« S. C««« ^. ( ^^ pflrfBHfc „,„„„,„. ,,„. 

Aghabocmiabbali '* l^c 

Puttheo (BerttoW «<•) <*u Peptoufa JZ4 c ^ Rogatianus Marltjr ( VUt ■[■ Donatianus.) 

Bogeriua :<<>(. INDEX HISTORICUS 

ao h Toletani electi interest translationi Reliquiarum 

,,,,..(,/, lulh-Monte) ™ D Wraneud Borqiz 44 et seq. 

i Undurf,, fe*,«^ine«UsiaUonen» t lS^«^ 29b 

fo Bri/fl»inw mwon momtnicttfi) marc/uo, 5. A/o*fl»oVi Sfltt/fi 

Rolandus II rpi*co r M«* . fl ~' ° 85 a 

f Roraanini prrriflfH Reliquuel apiz (Marcus Antonius) archiepiscopus Janu, 

Roraraelacro (M - P-o^ J- ^^ ^JgJ £ « 

** „ ,. ' n e Schauwenberghe (J. B. van) Secretarius epucopi 

i: (1Ill oldus, episcopusConstantiei i*° ^ 183 a 

B «'— ' " k ^a^ZtZ^Z t Scbastianus, martyr patronus Candiaci et Ma- 

Mechl m 9teU et approoat tuuqui 9 act 11 b 

78 «f seq. owitoci 

.S. Gummon ?2 b g ebastianug epkcoptts Smolenskeiuu 157 c 

Roricii, ipfc VI ' ; ' " * mor£fl ii » sega (PAilipptts) opiscopns PtoentfcttS * S - R - E - 

Rosatini (•/ ) «* p "*" '""' ^ *gL* J*& tronsfort 116 d 

Magdalenz de, Panalerns Rosella flid,utdMur t S.Edu>ini 122 d 

RogiloAtffftt*tfl»USOpi COpiM 

Rossi (Hippolytus) Papiensu epUcopus Sanctoruni 

transferl Reliquias 
Rossi sou Rubeus (Bippolytus) Ticinentu episco- 

copus et Cardinalit impenu Barnabatit favet: 116 d 

Serbelloni £. R. F. Cardinalis, Barnabitarum pro- 

tectorU littera de mente S. PU V, in promovendo 

B. Saulio ad sedem Aleriensem 87 e f et 88 a b 

Serrano (Emmanuel) interest translalioni S. Lu- 

dovici Bertrandi 48 a 

+ Servatins, episcopus Tungrenm 32 f 

5£STSLIK«SM Servus-Dei fM, ++* M» Romano 

' 88 c f Seven Rtltquia Rotmagw w< 

RotataU^rMftt») « JBanwWter»» AwBiKa, Severinus summus Ponlifex 126 1 

,.;,,„,, w «»a *-. «j n- Severus '™' s Pffl »r! "••••"••" BrM 

,/:;;.;;.::; „ w., ,«,• ^™„« iw . n. *«. *« « rt 53 . « »> e 

,;:;,;.,,.,,„ ,,,.,„ p - .. > m^v^**»* «— • "» 

•-;;-":-;:;' " Me tmm A «£ IS:." — - ^ 

:!:;:::: ...>i, .»■■.■ — <»■ «**—«-•?! ,;,„,„,,,,,„, VI. flrcflidua Auslri», piw ta ft » Sfort.a.9. /?. ^. CMMhi 

150 a e Sigefridus. spwcopus Sptrensu 

KuToUm. o*&« BKtouWwfc 13G c tf 13T a Sigelindia regina 

, ,,„,„.,, ,. /l/M , 1/(1 sai^jensu *t<u 114 f Sigibertui iltaw W* 

; 1;ii . linlw „ ( „ 7//r ^ rwwtwtt 86 «l Sigiamundisros 

R u tU»uQ^B,/lIfcl7dflHcicomi(iSiSemp(tffWM 132 b ',rj d 
138 d 

29 e 

30 d 
29 e 

146 c Sabini episcopi Piflcenrtni mtas 115 e t 

Saccas nrrhiepiscopui Preslabensis L67 a b 
SacoW (Pfluliw ffioronymua] flft //<•////«/ ope 7;. Sflit- Sigiriobus, opiscoptts fifltwoom i 

Sigler (I'ohirar r iis) nitrrrst translationi S. Fran- 

cfc / Borgtc ^ e 

Silnatanus, /lliiM CrifMtti, fawr Prxtemusos re- 

latus 106 d 

Simeon (AJoericiiu sooistetem piom «mio JDomini 
moi i.m coniii ^ ( '/".'' I " : ' e ( ' f 126 a 

• Similianus eptSCOptM Nannrtrnsis in nanaUa Salabue (rorosifl) wgfltum facil pro fUiura cammi- 

,„. /;, Magdalensi TVidinonfiis 172 e 

Salaverl * Lnloniufi) marchio de Benemi U interesl 

translatiom S. I udovici Bertrandi 48 d 

Sanoha (Jtfarionui Qarcia) juris doctor ac scrtoa 101 f Simon (Joari;i« A»ro/?ii/^) auctor Kita 5. Saturii eremiUt \iet2* 

-■■ Simplioius opificopus AuflUfi'oa«nd 66 d 

iho, abbas Schluchterensu 136 c et 137 a 

Sisinnius, epucopus Constantinopolitanus non vide- 

tur ruitu legitimo frui IZuwmtr?* ~et ActaU ^impapalVindulgenttelargitur tad 

S ,.•,„,„/;. • f Sixtuapfl I M toSottifo«>ncea*a,ttt C fl^u?ttm 

^ iM , ii(/ , piiWenttfalrttiMiifc- anmi » J 

';,,,, «ranslotioni S. FVoftci Sobieboras, Spitimirus, Bobuslaus ^Boreus et 

Sanolementii opu, H iMMhl '"- ■«•«• ^ lrM SS ' Adfl '^Vb 

rottdoittr "^- ' ' p r r .. , f.:l , 

Sa M ti(Anlomtt*)opoB.5flttWio«<menalomorfitt Sm ""'' / """ ™ 

smaZ m f s l" AteaandrtiSottfc 

• Sanctinua ilfoWenfiij al I snsis divorei scipuiw N e 

,. Ottlltts,fiopiillttrflot<! 65olseqq. v Spitimirua morltfrcttm S. Sobieboro(Vide-;i>o- 

Sanotiusdtctttfi2Vriosonei »pui borus.) 

mtts 3f St ,fcsXt«iott^)J.a.X.cflpUtt|tot 

San ' ■) «^* A '"'" ^ r Z 9 TZ 

Sapientibus (A I uonltifllium «ooisler punim 5. Gummflri -ac a 

''l,,,,,!,,:,,.".^/;.^.^.,,, St s)5 arno6tto5.I^ondr.5fltt. 

llo i i ar ande (Potn t) nomine orofciopiscopi Kisoi 

Stein AUCTARIORUM 0( 201 tycommeniariumconscripsitdeepisco- Tsambalk (G 

a- i D ..'_ 1 4" 1. _ C 1> . ;. .... i . . .. i - < i patu Nevburgensi m Bavaria 1 15 b c 

oro- 

utunus 9 d e 

Stephan 

110- 

phus 

9 f 
S U i twwten(int«) S. J Ipsit 

■ budovico Berln 16 b 

Syj i NMnns uil quem scripsit 

s Aml ::,; :I 

f Symmachus /'"/'" concilium convocal 36 a b 

Syri, <i>^<o r i Papiens . ; ciiwfatia pa- 

i tunuilu.s L26 b d; «us ofjicium d /.' S 
reforma !)S '' S I ■ 

i S Safiiriioro- 

mi 1 f 

pdyr, putronu nnit- ilafuf 


1] r anflnnia. mofor Afomii Ctairineach 106 

rjdalricus, i ' '• ,M ' 

i Semptem 

| truntla- 

/ S5. Afoini 0(1 34 f 

1 pua opisi b 

Urbano II in 

1 \ 1 1 n summo 

it/Scatu frafia 
| | lanus 

Urbini </" b. i ram 

?•;</ Kobnrrus 2 I fol ' u*doaaWt« // 

Urbini dti ! 1 17 d, 21 b c 

,1 i / 26 e. / Hippolyl i I 

Ursio, eoiRM Mrh><hui. 60 i 

Usuardi aui farto I .imii I undtaci n*0 1 1 

gnolocense illtutrantur 8 

Otilo i I ida Othilo.) 
Uto mu Utto, a6oa* ^''/''" '■■ 

soi um i . . 14 a b d npacconus. (Vtdo Isnard 
J Taegius (Amtottxs), scriptor Ordinu 11' 

Prxdicatorum 168 c 

Tamayus (da Sfotosor) mulfa fcooef dc S. Saturio 
nita 1 8 f, •-' ei seqq. ; guam «tofi 

,/, ■/ 2 b c 

Tarvisio i tfartha a) congregaHonis Barnabitarum 

prspositus generalis 82 c 

Thebei mittfM 
Theodoricus lfofcnois episcopus Reliquias S l - 

lun iffert 184 

-f Theodoritus nnirtip- riiitus f\rti.r i : B 

t Theodorus (Sfrafclattw) marfur oratione q 

laudatur 88 ,l 

Theodorus archiepiscopus Polocen L5" b 

Theodosius H imponKor <" </"«* proiiinciai dtoistl 

Ciliciam ^l ^ 

Theophani» imporaft /; Valentinianus „//,..r./...i- 69 rO ■ I *l l 

. 30 e Valeriis [Samuei de) Camaldulensu laudatur lo d 

nonu /i sitoutos 

Texier iiicci rfci A/ric* NK rioi Ktniofei /■'■ "' 

etdescribit llT f V;,li " ( '■ " " " /r /; S '-;//,'/•? 0| marl 

romoiilio /;'.;//s/. r" r///M | fUTJI ll Uffl 8 I» i ,- episcopxu Pra fi ■" ' 

.;. Thi ■ /"'"""" / 1 

rafu Wewstaconoi palri 1] D 

Thom {austintdnuomono 

I oepiscopusAugu I 

. - Lxxii U5 e ol l i 

Thruc G hardus) ColoniensU archi 

pus ponitur Vallemanniui (A 
hii de l> Dominico Loricato • S{ '' r 

I , | 0. /' analtu 

171 

■• Vai 

' rela 

i b 

i l /./.• I TibaIdi(J 

I i b m cultum B. Ma& ■ ' '- '■ 

v Ventura(P w) | 

! 

r,i-,.. . 

cdoiofw IVidu i ' , 115 e 

Kautw S. Donahani • i/(> 

Ad Ac/. rum SuppUmentum. - Auetaria Octol ) 
mona- 

9 I. INI.KX BISTORli i 202 * 
P ter Normannos Rhenanam plagam uastantet 

»•;*-! 3 ° C * e [tll 

Vidoxri N- /■'• i' CardinalU 

vg I ™ / u,,,.,.-'-'''"'"^"""'';" 

45 e 
/ . . 4KAa v 

.;. vinardu8an^mflcS.OenaTdn8 40fee5OaD 

Visconti (iwcte) rorortf.SfflttW • <' ' 

. M UtcopiSalUburgen ***** " 41 

Vitolduerit^ ■ (Afo !•)*" '■" ;:''" 

Vivuiu- ■,,,.■..,.«■ /'<"""— '"""'m;,"! 

/i.nuiria ..« 

Vladislaue (/floeWo) re* «"»'* 

Volckeii tori I ) archieptscopus Sa 

l.)l d 

0M»W' " ■ - Wicbertu8,ew Ltwttetonu*. consecratec- 

■ eUHai Benedicto-Buranam et S. Magm extra 

,. 14() a 

Wicco,Neul *piKW' 8 '* ' 

„ 1 1<» b et J4 / <1 

Wi( , 7 „, RfltMOoniwnew 1 M b 

Wintcr (V. #•) pw/!M«r <' /«'■■""•"' UndsAut, 

U4fetll5ad 

\\, oricbus, epi <"/"'■ Pataviensu 146 d 

Wittardusffl&fowS. /«Kan* ffwffoi ^ 3 c 

•- Wladimirua dua a Ruthem 15,; ;t 

Wolckmarus, abbas LaurUhamensU et FuldensU, 
idem qui Bobbo 132 e f W Waohmger(Jlfflrtini«) in8. Colmanum mar- 
tyrem pientUsimm lA ' 

Walteru8, epUcopus Spiren ii L36 c d 

Waltherus, abbas LaurUhamensU accipit Montem 
Sanctum [?? b 

Waltricus, epi Pataviensu 1 16 d . amtur 

p, p/uiMi [/nodfl R i ■"■' ' ''' 

Warelkowiczj LdaroueJS J <'"/"■" adPapebro- chium ie S. P 16 b c Wenceslai mortyrM ^eero BoUslavia Pra 
translalio 53 c 

\\ ernerus, abbas S. Blasii W > 

Wcniliuriu , rpi.^«i>us ArgentinensU 130 d f 
Whitfordii martyrologii auctoritas ^ 121 f 

f Wiborad i wi [o e/ mflrtyr od S. flWW 106 d X imenes «ocflliw pater & Pn«/™//i Tttrifleo- 
,i, ,} / episcopt } Z aD da epUcopus Hierosolymitanus 30 f 

pflVfl jtf&el t'"„.s,vr„', U ■/.■»■/.,/,■/« 

op Mnl Mw&uraensem, et Rozilonem Augu- 

146 ab 
itonum 

Zamblak. (7«w Tsamblak.) 

Zapata /"<■/<•>• Hispanus 5 d 

Znini (./"--"""•*), gttondom regis Polonix ad Tarta 

ros legatus, dein presbyter Ml 

-;- Zoili /;, /'./""""'" /<"■" 141 b c 

f Zosimus, «ociwe S. Alpiimartyris 105 e INDEX INDEX 

TOPOGRAPHICUS Abara, civitas episcopalis in Africa 118 e 
Abber, Abir, Ibbir seu Abbir M ijor, 
AbbirGermanicianaoppida diversa pro- 
vineia Africffi 118 e 

Abora, civitas episcopalis in Africa 1 18 e 

Abrahmmons, sive U>ringsbergmonasterium uon 
..,1 abHeidelberga /' i l ria I34«lseqq. 
Achadh-abhall seu Achadh-abhla. Camobium S. 
Finiani ' "' e * 

Achrida sive Justiniana vetus quondam regni 
Bulgarici caput 159 f 

t Afra) monasterium. Ejus fata 130 e\ seqq. 
Aghaboense monasterium et episcopium74 el seqq 

Aggstain. Cullus S. Culmani 150 C d 

Aguilar oppidum Hispanise, cujus patronus S. Sa- 
turius eremita () " 

Aichabrun prope Laa. CultusS. Colmani 151 b 
Alba reealis in Hungaria. An habeat S. Colmani 

caput '' 

-;• Albani monasterium. Quando accepit Tinmu- 

thensem piioratum ^*~ d 

-;- Mbani ■ iii Almonbury creditur a 8. 

PauUnn exstructa 
Albania Illyrica duplex , Dalmatica Bcflicet et 

Epirotica ]i 

f Albini ecclesia Andegavi, corpus S. Clari i 
scopiNannol 33 c d et 34 d e 

AUiy. (7«k Auldbj | 

Alemmannorum et Noricorum limes fuit olim Li- 
cus fluvius 117 a b 

Aleria civitas Corsica perantiqua; olim /' 
szculisjam vix non penitus iettructa. Sedi 
scopatis 88 e f et 89 a b. Ejuscapitulum auclum 
redditibus et canonieorum numero, Sixtopapa V 
probante 95 e. Ibi oratorium xdifUat B. Alex- 
m der Sautius 9G a 

Alexandria iEgypti. Ejus sxjnaxarium 105 b; 
plures ibi parochix ante annum M 109 e 

-;- Alexii monasterium. (Vide ff Bonifacii et 
Alexii monasteriura.) 

-;- Algarola in Balania vicus, ubi aliquot annU 
cathedram fixit B. Saulius 91 e Almonbury, Umondhurj (pro Albanbury) ricua 

Angliaa 
Ambazao in Lemovicibus. Miraculum S / w- 

fatttf 111 

r« Americam infert i naUuierw 

consilium initur 22 c 

; \,, i -!.. 181 Sirmiei intino- 

poli 68 o d 

izarbus, dicffl fuit l/< fropo/u t« ato m 81 f; 

<;///■. I ! 

Anc i i 5. M • I ! • bc 

; \,,.i,v ,- , ,-,i s '- 

Pauluii episcopi ' a 

• \,. •.. Lealibus templum Pa] I d 

v>. fjji \i i rem I " ' 

\, II|:I , Perennaa Demus Laurenti I L3 fei 114 a 

tatibarum , flfi noal i l D 

Antiochia Piaidiea . 88. AIj I "''••'". ^- 

mus, JVfyeni u " r " 

iii , 

Antiochia p/ures parochis ante an 109 i 

-;- Ahtonii a Prato ecclesis Matriti, oftm ''"/"' 

.,//, in qua U 

11 

f Antonini templun Pl 115 cf 

Aonchfl Locua Hiberniffl 

Fiacrachi "'" ' 

ff Apostolorura ec " &l 

v Para 
Ai'. Corona 

tgliola. | Vide Algarola.) 
Aricimirn nemus Laurenti "8 f 

Arraenorum b f> f 

Armentiavictu Bi , ai» propeVicl 
A CAh, Ascaha, Ashaha. (Vide Ascha- 

Aschau, oppidum Bavari» 

A chawinklprope Ascheim ' ' 

Ascheim, oppidum Bavaria , --' ' 

Asciburgium (vulgo Aabnrg) b dimcesi Colo- 

28 d £f *&" a 
oienal 

AsinariusMons.(W S.narnis) 

Astun 5teyer)in 

S. Colmani 
Athos mons Macedoni». « 0r* 

, . 165 a ef 100 d 

«^nominafu* 

Athyra 204* Mbyi ;;;";, 

direpta . 

WndeUcorum [vulgo 
,:v ifrsetUdalrici 

130 li c '1 
,s\ \iarx i capitulum 

<"""•< to J^ 

AnldbyriwAlby(W, babrtaculum)™ti. 

li;r 

Au.vi Marl Coloniaa 

Aureliacensis S. Geraldi II /«« 

Aurelianum: ReliquUeS. Viga n I ,,, HISTORICUS. 

BituricesinGallia.5. *» jwrtftor 

,/ wortyr 

' F -I ,ivati) , „ n . , 

B. M V.Djj 

ttinopoli ''/r, 
;; wu silv»Nigr»monastenuml4abde 30 I 

I 

CO e iE -j. gngidii capella in Styria 

/J^ i. ) ptu lb\ xculo 

(,, ,„, /,• I -/'"/'■ i: i:,l b c 
i remitam agit 

ln<; r B acheren, «orra S. A/r* ^ c 

Baldreni locui Ubaniffl 1(, ~ 

Baianiffl n jionisin Cor ica descriptio 91 e 

Balnei pegii (wrfffl Bag ea i incol* fabricant 

| | .; /'. 71 MCfl 1S '' 

; | ;,,.,,, ;,. .•.■■-!■• ... nmsimctaaS. FirminoU 

tiensi episcopo 
,;, tia I caput, ubi B.Sauliusinpnncipio 

iisedem babuit 89 c et 90 b c 

LW a. (VWfl Betouw.) 

, ; ,, | rdinatasa 

S Bonifacium 1 15 f. Vot/fl iivisio I i:> r 

Becblarna prope Mellicum. Cultus S. I 

lyris :,0c 

Beloabudium civitas Bul^ronm» K.n.-i.-/ K., ai. 

1; ,.| i ca provincia in -lu;i non erat medio 

... Baudilii ecclesia, constructa a S. Firmino l 

tiensi episcopo b c 

Bollovacura. Ibi olim cultus S. Marcellus episcopus 
01 marlyr l05 c 

Bonedicto Burana acclesia « ; aj 

si crata eique subdita I Iu ;l 

Borgbeim prope Beidelbergam ! ( l • 

Berkingum monasterium in togUa fundetum i/i- 
, nu m i,i.mi 76 c. Dwpli - fttil 
H ruw sl uirorum ' ' a 

Bertuna (1 <■'«• Biertuna), 
Bi ,. ,.i :,, Elmett, locus to W 

B< i i e monasterium. Ri Kflttis sancti Remi fii 

10 »7a 

Bej , . B tuw< . Betou ,; 

risia 
Bevad (1 «'<• Bpivi 
rtuna, Bi >r ima : 

um 28 c I 
QK a. Diplama ibi datwn a S. Eenrico impera* 

IM e 

B ' rnla 121 a 

Biskarain airica. Ubtsita 117 \ ,.,. BonifaciietAlexiimonastenum Romm.SS. 

iMi """ s B4bot55 

,.,/„/„ Vei ;'' ' e 

lleliqui*S.Remigiidetectx 106 f 

Bren erfum in Bohemia a S. Adal- 

/„ ,/„ fundatum 55 '' ' 

lington, oppidum Anglia I ifni <«"«^- 

odjacontiotfa i I d e« -•) c 

piandrorum. Miffvfa * s '- Donatai et 

aliorum Sanctonm ti- 

Brugere (la) in Lemovicibus. Cultus S. Leobom 

confe 
,,.-, a d CatJiolicam communionem recepti ab 

Tnnocentio III 159 f ei 160 a; Thraciam va- 

. i,;l ,i . „,,„/„ Gr&corum, modo Latinorum 

partes sequuntur 160 bcd 

Bulgaria a rtti /"'« 150 { et 1G1 e 

Bu! ,,,,/,," Botzen) uineftttn S. Afrs 131 c 

Buruncum. (Vtd im.) 

tas episcopalis in Serblia L67 d Cabra, oppidum Hispaniae, cujus patronus S. 
Saturius eremita {) ' 

,,.;, u, Ravennaa non fuU dicta Laurentina 

: mretina 1H ab 

Calagurris,civitasepi copalisHispaniae^ceseqq. 

CaUicratia, nonurbs, sed regio suburbana apud 

Constantinopolim 158 et sec i- 

f CalUsti eedicula olim Leodii 179 b e 

Calotium (vulgo I ia provincimop- 

pj lum munitum, Rubeorum feudumW 

,1 Ibidem defu I i ''■ Saulius '. , '.» oi seq.; 

, i 103 b c 

ultus 

Calvi, civitaa Corsicaa 91 e 

naldulum, monasterium in Etrurii >rn- 

mum 1 l ei seqq ^ Kncatto 27 d 

m Reliquii SS luberti, Qaugerici, 

j 0[ m e t Tlieodm 153e«seq. 

Iva seu SUvea campus in Latio 111 a 

ipodonum, Campodunum an idem ac Cambo- 

dui :0 . a 

I anfliacum prioratus, Magnilocensis colonia, in 

dimcesi Lugdunensi i et 11 • 

Oandidinense monasterium non idcm est o 

tobennense *^ a 

Candracum, /^m) Candiaci 10 d e 

Cantobennensis in Mvernia monasterii 6ret»M 

htslo 13 c (1 e 

dUa iii i [l 

Qar Qtern Athon 166 i 

. iniacum, [taUaa urbs, 

giatam ecclesiam a SauUis 
Carin diitam, Janua Barnabit 

■ um tradi CliJJ U'l« ' c ^ 1 

rinthiorum turris. (Vi</r Turris ) 

roli SpeUensis lacus prope Camaldulum 24 d 

Carrionense PAMORUM OCTOl dum, vM yrimum moratus eti Ii. SauilW i 

pus 89 c ; to rediii 93 d T|ane i v^- D Carrionense monasterium. RtUquia S. 2«'U 

141 c 

Carthaginensis .-//,< 117e.seqq. 

Casale in Italia septemtrionah. Bjut '»«- 

lia auctotr Moronio W9 a 

Casa-Recinm (vulgo Casa de la Reyna) oppidum 

Hispani* « f ei »: ; ■ 

CastraTrajana, prope Xan ~ s ° 

Castra Vetera. Btera.) 

Castra Olpia prope Xanten 28 d 

Castulo civitaa Rispani», on .w r 

criltu ajtup 
Cataracta vicua ( M « -/ Getereht 

tune, /.odi* Catterick) in Angha 38 <i e 

Cataractonium. (Vi i iracta.) 
$. Catharinsa templum Tridinense. Sepulittro, 

£. Magdalen* l '° 
Caudiacum. (TOe Candiacum.) Dingolvinga in B .varia Synodtn 
naudenbergensisabbatia^BruxeUis.adfluflw Ope- Dola Rotan j w // , piu 

pjj ii.iLunimn, scriptom Antverpk sa contttfc- _ Do minici eccl 

run* onno mdoclxxxviii 
Cervione oppidum, Merieneis dimceaeoa, ui fM, 

Chaloedo. .».. I SS. JfewUM. Adr^ 

rttu e. "/" 
Chileliuinne.(mKillkennia.) 

CUiciaind«« pnsMkiAi I* 

d Hfl&ctdttfl* mefropoles M "; /' ' 

Cilvesheim, aliter Cilulvesheim prope He.dei- 

Claromontii ecclesia S. Stephmu, nunc dwt. S. 
Entropiieubnrbicarii, conelrMto * »« ' «■ 

Nnmncu . __„ 

Clonmore« W CluainmorMoadhocn,II :;; 

Monostorium S. Maidoci '*' 

Cluniacnm.fl«i»«8b.H«c^ 

«rfMopiSb.teeqq.-.^Ker^ 

KA.A* W S. O,— 

,„•„, ,-i.s. MerceUumpapom 
Colbergensis dimce. «*H 

Co ^; • * 

I .an. IW.«*«** i ...„.„„„1 ,.,••.,"• WeickendorfT. ' 

eas.rttC.ttfll « A „ pkomnerfl» abb;' v7affia. OuUuj S. v 
d salisbi v Colmam 

ir.1 <• 

CttflUS 

Debeltua Thraciaa medil irrana KN o 

Der t) fluvius, item oppidum 

Romanorum in ' b 

iorougb > i burgum.) 

1 
ircha. S. Lttoenlii a • 
DiUingain Bavaria. I l0a 

i '• 
omnobiuni 

torum Valentiaa in Hiapania 

nd i W 01 aeqq. 

DomnachFiec.(Videt Fieci Eccleaia.) 
Doo riM Dane.amnia angUa An ao i 

Ci.npo Dono ..... 

[ antud.l) lO0U 

. , 39 f ei 10 i 

; Donatiani templum Bi lsl •' "^ 

Donck.olimpriora1 

liensicuituB.M. V. ■ i -i ■ 
DonnhauseninB ,M 

Doru iv6 Durius fiuvi B 

Dril Drinus, sut e< Drmo.fluv 

Qlyrici '. 

(ttrg um(sttlfloDewsborough)locs 

Bapti fltiW 9. PauM« 37 f ' f 

Dungo (Vide Donc 

Dunwi "'^" '\.ft« 

Dyrrachium, Ub Cosms et Damiani sacellum , /■ Ebora,,,,,, "J 

jv . ,.l .,. ,,,,/nirt tiflf/r' 3 d 

91 b Condatum. R< 

Pra i '"Z 

nensu episcopi , ^ ,, ,;,,.„,> : 

conem. • m-» ;; EE <■ i-v 

ConatantinopoUaeia«»«««« am ! » • 

l».J.J + E„ «i » 

S 

c, :iv. S'-.-- 

C?»" „ lo-} . Bituricensi , imVP i, 

■•■ Crienmi confeeeorinm Papw 1» » E ivati> Epivatum. opp.dum vel 

Curia ,,,/90 Corte) Alcrieuri. dime-M. «tf- "• ' Tlira c ia! , 

Ad Ac ,a Souc/oruo. Su PP ^«—- - *«««« *«*" 206 • 

Thraciav.ta.S. Parascev? $* * 

... \TA et seqq. 

emiiriunli i 
!■:,, a ta Eri rtiam Rensseii in pr»»- 

cturn Lindenfels 
Eflcani . ( I WeJatra.) 
Esslingei! KM I habei capitulum cathedrM 

Spireme 

kv: PPi.iu,,, ,ii i- ■■:;;" 

OWMfinHpteA " »'"■' i9 *l 

Evrl Buviolui Hibernte 

, »• Bohomi». 0««« 5- «■« ,hiii hj II- 10 B 

121 d •••■pan: li •'«■rlr ia, Km.-rita' 

f pelixl dD I I <" v Fl«ton.) 
Vngliaa 

Fernensi epi ' totdoctta 

. p^eccieBiaincomitatnCarloensiinHib^ 

1 .i 1 8 1 1 

• Finianl Cluainerardensis monastenum l-i e 
: Firmini abbatla inagro DsetienBi 

: pim m brnmetvi " etiam - 3 c 

i . cannium; ReKguia S Vioorfi 60« 

S. Gei bbatia in Oaffia. » 

Hftili S Genardi abbatu 50 ■ 

Flixton, loou Ugliffl „ 

Floren tia Lrdtn^u. episcoput 122 f; « 

Fon Bonu . monasterium (Jamaldulo ad montw IM.KX TOPOORAPHICUS 

Gannatum, Gannacum, Gannapum .Ata» 
S. Proi , . . .«, . 

-fl h» u Kla„,ln»^,./ <M 

in Neerlandia 

Qa) (m Fraxmetam.) 

t diimonB.(mMon8Gaudn.) 

.: eptemtnonem Nu- 

mantisa 
Oemblaceii i eccleeia. «M follqui* 8. C*ali* 

viryini H b ; *m *w *■ /'<<<<<<<<''» 4l e 

GeminianiecclesiaVenetiiB 1«« a a 

fGenardivicu agri Pictaviensis Gallia jSOcde 
| G gii ecclesia ta arce Pragenm. Mgu 

quinquefratrumS. idalberti •;■■ ; 

+ Geraldi AureUacensis ascetern /«'« l«o i 
t Geremari abbatia Flaviacensis (tmiffo S. Ger- 

,„.,. de Flay) in Gaffia 5U • 

Germania in du rincias dmsa non e, 

medioaaiculo b; Germam» oocte^rum 

114 c 
0ero ldi n gonprop6Mouioum.Cuto«fl Coto. 

mmniris . 

• ,„,.,,, „ ,.t Trotasii ecclesiaPap.se. S «H 

• l . 125 e 

lli.-rHnilixin 

Getereht rt Getriht. (We Cataracta.) 

Gla aaidhen, abbatia in Hiberma oo a 

Gl. ensemonaaterium in Angua. Eccimam 

InstauratS. Paulinus \<n\ 

Olon. rivusr.;i\an.'' " ( 

Gnesna Poloni» civitas sede archiepiscopah ornata 

abOtl Tllimperatore 54 fetseqq.; ■ 

58 c i' 
,/ Bohemu 

iham(fli lmundham,Godman 111 a Mllliuiium_. ........ v 

ham Imanham) Lo 5b». tfcctatflm 

{M , /,,/„,• n. PauKntw 39 b c 

(;rn,n.in.-s.lorf. Gramann bero. inBavaria 133 b 

ir iiecclesiaRoma3. Reliqute B. Mwliae- 

Groupa, Gruebe, Gruoba in Bavaria L3d b 

GueretinLemovicibus.22fiKatti«5.ieo&ont 144 1 radices adjectum 20 •! Beqq. 

Fontanella.abbatia Gallia Cultusel "*****' 

urdiabbatU FUtviacensts •' ,1 ' 

Fo, I . peMeUicum.O««ttfl5.Comani 

150 «• 
martym . , 

• ,•,.,,„,,. nvl.Tim... l'M^'' "' l ' Kl d 

, , m ,i commun. occidontaKttm m Latinorum 

n . k;:» hct K'»t. a 

I ran( | oi templum Mediolani 1( ■ 

.'•. ,,,.,„,, „ \,s,t„ ir.n|.lum Urugis _1»3 d 

Francofordia. SJ/nodi« onni Mxrvn 137 e 

i, mcorumoppidum sm Xanten 29 e oi 30 c „ ae(1( , ivn _ /( . n7 , g, A/ra 131 c 

Fraxine FrenetatttlaGardeFrenetse- || Hamuatm0 nsB l59 " 

L43 i ./ 1" ■ Haindorffp ropeMefficum.Cttteflf.CoZmantl50c 

, trum CttUtM B. Dominioi ;1 ., 1 „ :ll pe Mefficum. Cultus S. Colmam 

1SG t l.»i) -• 

Furda(VidoFurth.) H . ! " ""• HaM.ischuchsheim. (>/./.■ aen 

,.,,.,.,,,„„ S s.. T ba..i«tS.PelriinUmovu.|- 

_ 1 1 1 \\ H lii b 
28 Q 

i.:i d f DUB< /-,,,,„, s tfoooni 

!„,., ,,,,!,,,•- prouo \..ni'M. 

Fttrth, vllla in Ottoni 

G + ^affi monasterium, wwtatumai ^twinij 131 c G anz» L06d. \" iw fWl B. R l*w 

. L30ad 

;,M.//<l(7l!l.s 

Galliaa """• s " 

.miurn. Lisdo i desheim.) 
Hannstetten, U rra S. A/ra 

Ilarl.ir. (Vido A.bbl 

Harraa ... kustria inferiori. CuUus S. Colmant 

151 a 
martyrw . 

Hartlepooloppidnm ftjnghaB ^- 

Hasbania antiquus Belgii pagus ™ 

\sclmwinkl.) ^ 

anpropeEberspergainl^a 

lesheim prope Heidelbergam 134 i 

Hei aitatua prope Beidelbergam 134 a 

11 irtiej I I . 

i monasterium in Anglia 
propeMellicum. - 'tus S. Colmam loO c 

••- Hi ai M OCTOBRIS. 

•Hilarii-LastoursecclesiainLemoviiilMis.ru/- 1 207 ins s. i I44f e*l i- 

+ Hippolyti ecclesia Faventi:» Reliquim B. Afi- 

chaelis eremilx 1 4 f 

Hochen-Schwangau in Bavaria. CuU >na- 

,,i marty 151 e 

Horrio. (Vide Orio.) 
Hundelbach, Huntilbach, Hnnulbach, Huntili- 

bach, Bavarim locus 133 d 

Hunni vastant anno omxxv .9. G rium 

Belvetia |n,; (1 

Hydraensisepisopat ns /.»»•///■ . lOTed I 12 c Iciodorum, vicus in Alvernia 
[dle, amnis Anglise 
Idleton, vicufl Angliae 

heim. (Vide Cilvesheim.) 
Ipekiensis patriarchatus Serblianorum 
[rishtown. (Vide Killhennia.) et i:: d 
39 b 
39 b 

1G2 f Jacobi ecclesia parochialis loci vulgo dicti 
Mogioaa 26 d 

Jassium urbs Moldoblachi83 R 

irginu '''' 

pa tluvin '■'' , '' 

+ Jesu nominia sacellum Tridini 174 I 
f Joannis ad fontes, ecclcsia Papiae 
Jotreuse monasterium inOallia 40 c 

•;• Juliani ecclesia aul abbatia, constructa 

Firtnino Ust '!' n '■'' '' '' 

Jugenheimen 'i" 111 inMonteSancto 135 b 

Junnchill. (1 ide Aschawinkl.) 
Justiniana vetus. ( I ide Achrida.) I is Pompeia un ietat Rc rum 

B. M. V. 125 de; ibi versatur i u // 

Unperator 6 a 

Laura monasteriiRD montia Mho 164 b bi 166d 

rj&B viae </ 110 

Laurentum prope Romam, SS. ffedwtf, 

■ toewrum LIO flqq. 

Laurishamumabbatia 1 

Lauro-lavinium, ac Lau\ eonfta 

tvm 111 d e 

• i in diosi tou S I 

mani >■ 101 e 

Lebel antiquus pagua propp Beidel 

i:; i .1 

Lemovii i '<»» 144 < 

Leodiun ta. S. Callitti popa mortyt 

cultui l kbd e 

i ., ■ , i ■'. Pharia | 
Lesperou. (Vide Prusianus.) 
Licua mimen dividit \ el Alemannoi atque 

\, ubu\ fflfw. ■■ i ' I '"■"" I W a l» 
Life flui in Hiben 106 i 

Limingense moi im in taglia 39 a b 

Lincomia eivitas taglim 81 » 

Loo8torf prope Mellicum. Cultut S. I 

yrit " c 

Lorensif dii o l- ;it >° 111 e 

-;- i , vicua in Latio l ' ' ,l 

Loup. (i le La ib.) 

Ludeacum diflBO M1 ' Ml 

;,„.!,,;. Cuftiu et reliquk S. 

163 >i 

I 106 a 

M . abbatia S. 

Imani ' ' 

f Ludovici Bertrandi acellum Valentin in Hi 

' spania 46 o d ei 17 1 
I 

iffnr 78 * "i' 1 K M Kadendorfl'. Datum Mellico L50 c 

Kaffaeu Kef in Africa, efcm Sicca Vem 
ubisita 117 detseq. 

Kereis. (FiflV Caraes.) 

Kiennacta, regio in Hibernia 74 c et 75 a 

Kiliv CWtw S ' 76 a d 

Killosnadhense pratfitfm Mi B 120 a 

Kinselagh regio in Hibernia, 120 f ei 121 a 
Kyburgum, ditio Habsburgica; ejua *"" 
te etc. !■_•«> b-f«l 130 a Laab Cultus S. Colmani 
..■ [u Lemovicibufl. Ctd-w S. le-otoni 

co//' 
Lagenia? renum antiqua sua tsio 1 Ifi 6 I i ' 

i rium, colon 0W 

-* ll-^seq. 

Larsemensis, Laun^mifnsi- Macri, ""'" M 
M , >tas 

• \i, avantu ter rdin 

inici Tridini c d 

burgum ReUquitSS. A 

, b d e 

,CU8, monasterium in ( 

si. lOeffllllb 

; Maidoci in Hibernia mo " ' ' (i '' 

Mainburg ' manl ' 

M.uuotae in Dalmatia 

m in Oallia 
Ma. «Ba 

Iiosaru dD C 

| !ml ei Petri monastenum ir. 

^ r 1««. 

M parochia prope NL «««■ 

loO C 

S •' 

.-. >: mda.virileaflcetenum Papias lZ4d 

; Mariae 208 INDEX TOPOGRAPIIin^ N t tfaboristemplumMediolani 108fetl09ab 
1> Nannetes civitas Galliae. Reliqui* S. < larx { M , n;) . ( Kydmenafe, forefln Bydini 

1 , IU7 b c d 

episcopalU h 

•- MariasecclesiaScopi.-n ' 

| Mari»monaateriumOrdini8CUtem. 

t SSri»eccleBiainSontbweU^ * x , _ ^ 

; Martini eccle ie in Gannita Fn i* ■•■; a Narbona> pfl er£a 5. FtrmM" <0 f et .- d 

Ltutiana rilla «M ft "J ' -; Nazarii M.,nasterium. (WH Unnahamum ) 

M, m . prope Mellicum. Oultiu S. Coltnant 150 c Nc1ltella locug A lbania 16 ~ f 

• M, linI1 •■i,.si;. al.bati;- Carnoetensni in NeomageMis conventUanni Mxvm 13. d 

' Britannia Minori. pflrtim mperetee, -<;<;"'- Neori , No re. (TOe Eyri.) 

,.„„ .v Mauritii abbatis Reliv > ' *} Neu burgensia episcopalus aliquamdiu dtsttm > 

+ Mauritii oratoriuni Ludeacl in Britanme Mi- 145 et seqq. 131 c 

Mayrhof, hortusS. A/ras . 

Mediolanum.55.CflKmertteefJlfoB fl »108 

bcfl polyandrium CaU. Consilia Sanctorum, 

S Mon* epuli 108 e f et 109 a. A/-« 

, n cflwloow ■/''<""'" <""'"•• im) b ,L '"'"' nmmm ._ -. --« 

„,„, „„„„„. M foiaeffi i «itpflrocftta! 10» e Ni(| , ( . ( . hia) Nitachowa , Nitagowe, Nithega, etc., 

folanii abbatia apud Redone inOalha57b pagi Germaniaa 70 b c 

Reliqui* S. Melanii •' N i u hsse. j I ide Nuhusen.) 

Meldensei ecclesie vastantur bb Niw enheini. (Vide Neuenheim.) 

m,„,, abbatis Ustris Cult J Rfftg» 145 ef seqq. 
Augustano ' 

NiOinheim pn-.po Ileidelbergam U» a 

i ecclesia Mellentina 00 ■' h 

m Silvaa monasteriura. (Wde f Blasu > 
Nippium i» AJrica. Ubi eitum 117 cef 

, , 1 ,,,, s episcopaUa .Wem. «**» ''■"'__'"' 
Naissus in flnibua Dardani» Metm Galli® civitae. Primi ejuseptscopi 180 e. 

RflKflufeS ForttMflti episcopi Fuderttnt 184 

Metulum fi ettMella(^ooMelle)oppidumdio3ce 

.,,■> i inGallia 19 « '< 50 b 

Minbeag in Hibernia. « KM (1 

• Mfchaeli oratorium, abi corpusS. Satm iultum fuisse dicitur | MichaelismonasteriumetMon ,(7tdeAbnn| 

berg.) . n . 

-j. Michaelis Ifcmi Rotondtts // episcopus Dolen- 

/,„, ibi monflcaus l 

Modoetia(«HlooMonza)Lonflo6flrdt*opptdum,uoi 

,„„/.„., tmponeOfltttr <•.»•'«« /"»«■" sl ' '[ 

M Q ia,Modiona,Mojona,vmaterritornliberi 

Camaldulei 24 d et 26 d No biliacum(tttttooNouaille)abbatiaGalli8350bc 

Nnri.-nnn.i . / Alemannoruin olim limcs fuit L\ 

147 a b 

///.r/;/s- 

Novacivitas. (Vide Neuburgensis.) 
'i'" 1 " 1 " dl ® cfl Novesiu... (t/emflcute Neuss eeu Nuys) ad Rhe 
19 t et 50 b ' 28 1" ei 29 a 

N uhusen, villaregia